Siklósi András: Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

Ördögtől való, egyáltalán nem tisztelt Parazitáink!

Előrebocsájtom, hogy nem akarok senkit provokálni, sértegetni vagy fenyegetni, ugyanakkor fölöslegesen udvariaskodni sem. Levelemre nem várok választ, sem méltatlan gyalázkodást, de megadom a lehetőséget, hogy a benne foglaltakat (érvekkel!!) cáfolja meg, aki képes rá. Nem érdekel, ha leantiszemitáztok, lenyilasoztok, lerasszistáztok, vagy egyéb fantáziátlan bélyegeket süttök a homlokomra (elfér a többi mellett), ha nem tetszik, amit írtam. Vállalom minden szavát, gondolatát, s nem félek azoktól, akik legszívesebben megfojtanának egy pohár sörben, hasonló elkötelezettségű honfitársaimmal egyetemben. Egy dolog számít csak, hogy az igazságot, az évszázados magyar sérelmeket és követeléseket (elvárásokat?) határozottan, félreérthetetlenül tolmácsoljam.

Kedvenc (csoda)rabbitok nemzeti körökben nagy vihart kavart „elszólása” némileg kifordítva így hangzik: „Ha a zsidó kultúrából kivonnánk a magyar szellemiséget, nem maradna más, csupán az Aranyborjú (fő-fő Istenetek!), a Talmud (furcsa szokásaitok, vállalhatatlan viselkedési normáitok s a gójokkal szembeni becstelen mohóságotok hű tükre), valamint a maceszgombóc, a fekete kaftán, a klezmer-zene és a körülmetéléskor levágott fityma.” (No, erre varrjatok gombot, ha tudtok!)

Egyébként, ha itt nálunk olyan szörnyű rossz nektek, akkor mi a fészkes fenének jöttök ide annyian, sajnos nem csupán turistaként? Vajon miért költöztök kies hazánkba százezerszám, ha őslakóit megvetitek, sőt gyűlölitek, országunkat pedig barbár üzelmeitek telephelyének, meghódítandó földdarabnak, profitszerző üzletközpontnak tekintitek? Normális ember nem megy oda, ahol nem érzi jól magát, ahol folyamatosan rettegnie kell a „primitív, szélsőséges, fasiszta” stb. sumér-szkíta-hun (nem finnugor!) származékoktól, s félszemmel mindig a menekülés útját lesi, míg becsomagolt bőröndjét állandó készenlétben az ágya alatt tartja. Higgyétek el, nekünk is milliószor örömtelibb, gondtalanabb lenne az életünk nélkületek, s azt is, hogy hosszú és viszontagságos történelmünk során soha egyetlen népséggel se gyűlt meg annyiszor a bajunk, mint éppen veletek. Gondoljatok csak bele, mi magyarok miért nem kívánkozunk hozzátok Izraelbe? (Az innen alijázó néhány zsidó családot leszámítva.) Rengeteg oka van annak, de hadd említsek meg néhányat. Először is azért, mert a tietek a világ legfajvédőbb (legkirekesztőbb) állama, ahova be se engedtek másokat az igazolt zsidókon kívül; aztán mi nem vagyunk bolondok, hogy olyan szekér után fussunk, ami nem vesz fel; végül mi szeretünk a Kárpát-medencében élni, hisz nekünk ez az egyetlen hazánk (s nem úgy raboltuk másoktól, mint ti!), amit a földkerekség összes kincséért sem cserélnénk el soha. De nem is adjuk át senki emberfiának, jöjjön bár mézes, hízelgő szavakkal, avagy pusztító fegyverekkel. Nálunk az idegen legföljebb vendég lehet, ha megbecsüli magát, ám ti már számtalanszor bizonyítottátok, hogy mifélék vagytok, ezért semmilyen formában sem látunk szívesen benneteket, pedig messze tájakon híresek vagyunk toleranciánkról és jóindulatunkról (amit éppen a ti „liberális” sajtótok próbál lehazudni).

Nagy a világ, s ha jelenlegi hazátok nem megfelelő számotokra, keressetek magatoknak újat, de ne éppen nálunk. (Javasolhatom pl. az Északi Sarkot, ahol hóból és jégből egészen kiváló iglukat építhettek, melyekben ellakhattok, sőt egyiket-másikat banknak, tőzsdének, sajtószékháznak, zsinagógának is átalakíthatjátok. Meghitt társaitok lehetnének a jegesmedvék, „akik” készséggel meghallgatnák holo-meséiteket, legendáitokat, évezredes „üldöztetésetek” szomorú históriáját; s ha netán őket is antiszemitának minősítenétek, vagy épp rasszistának [fehér bundájuk miatt!], néhány morgáson, esetleg mackós pofonon túl aligha bántanának benneteket. Persze, ha megkísérelnétek elorozni tőlük a betevő fókahúst, már nem biztos, hogy ilyen békésen fogadnák. – Ám, ha fáztok északon, mehettek délebbre is. Mondjuk, Madagaszkár szigetére. Ez elég terjedelmes, viszonylag kevesen lakják, bőven jutna hely egész fajtátoknak. A dzsungelben az állatvilág is változatosabb, köztük sokféle majom és kígyó is tenyészik, velük a jellemetek is inkább egyezik. Az ottani dús pálmalevelekkel könnyedén befedhetitek hajlékotokat, s a kellemes éghajlat miatt télen sem kell fűtenetek. Vadászhattok, halászhattok, ide-oda vándorolgathattok (de azért ne fussatok el, mint hajdan Egyiptomból), hódolhattok isteneiteknek [Él, Elochim, Jahve, Mammon stb., hány is van belőlük tulajdonképpen, ti „egyistenhitűek”?], de a bennszülötteket ne fosztogassátok, ne „ritkítsátok”, mint a gázai palesztinokat, s lehetőleg rabszolgának se adjátok el őket, mint tették azt oly vehemensen egész Amerikát négerekkel benépesítő elődeitek.)

Ha azonban e ragyogó lehetőségek dacára, amolyan mazochistaként, mégis nálunk, „ellenségeiteknél” óhajtotok maradni, akkor bizony néhány dolgot nem árt a lelketekbe (már ha van ilyen?) vésni.

1.) Magyarország (értsd: a Kárpát-medence!) a magyaroké. A legfőbb hatalom a Szent Koronáé (nem svájcisapka!), mely megoszlik a nemzet és uralkodója között (aki csak a mi vérünkből származhat). Államformánk alkotmányos királyság, nem pedig parlamentáris (vagy bármilyen egyéb) demo(cso)krácia. Társadalmunk felépítése hierarchikus, azaz a vezető posztokat kizárólag tisztességes, rátermett és nemzethű hazafiak tölthetik be, s tevékenységükért vagyonukkal, szabadságukkal, sőt életükkel felelnek. (Ha csak ezt az egy tételt nézzük, közületek már hírmondó sem akadna!) Nálunk mindenki a képességeinek és szorgalmának megfelelő magasságba emelkedhet a tekintélyelvű rendszerben. Valamennyi munkaképes polgárnak dolgoznia kell, tehát az ingyenélőket, bűnözőket, spekulánsokat s a nemzetrontókat kiközösítjük, ill. kitoloncoljuk. (Még mindig itt akartok szerencsét próbálni?)

2.) Az államalapító nemzet a magyar. Államalkotó népek mindazok, melyeket történelmünk során a szárnyaink alá vettünk, s ezt ők önkéntes beilleszkedéssel (nem beolvadással!), becsületes életvitellel hálálták meg. (Ti és a cigányok nem tartoztok közéjük!) Az említett nemzetiségeknek velünk mindenben azonos jogai és kötelességei vannak; megbecsült tagjai társadalmunknak, amennyiben elfogadják a Szent Korona fennhatóságát, értékrendjét és ősi Alkotmányunkat, ill. betartják törvényeinket, s tisztelik szokásainkat, hagyományainkat. Azonban a nemzet s az ország sorsát közvetlenül meghatározó kulcspozíciókat (pl. miniszterelnök, a Magyar Nemzeti Bank elnöke stb.) kizárólag törzsökös magyarok tölthetik be, akiket minden téren átvilágítanak és „lekádereznek”. (Hm, nem tetszik tán, hogy nincs többé zavarosban turkálás; nem „kóser”, hogy nem lehettek egyszerre zsidók is, meg magyarok is, miként érdekeitek éppen diktálják? Képzeljétek el, micsoda abszurditás volna az, ha mondjuk Izraelben fajmagyar, esetleg bantu néger köztársasági elnököt neveznének ki. Ugye, kész röhej?!)

3.) Magyarországon mindenki köteles lesz (iskolában, munkahelyen stb.) bevallani és személyi okmányaiba bevezettetni faji-nemzeti és vallási hovatartozását, miként ez régen is így volt. Ebből semmilyen hátránya nem adódhat, de persze előnye sem. Tehát e szerint lehet valaki pl. magyar katolikus, magyar unitárius, magyar ősvallású, horvát ateista, oláh görögkeleti, rác református, tót evangélikus, zsidó izraelita (ortodox), zsidó ateista (neológ) vagy zsidó katolikus (kikeresztelkedett). De nem lehet senki magyar horvát vagy horvát magyar, miként zsidó magyar vagy magyar zsidó sem (legföljebb magyarországi zsidó vagy Magyarországról kivándorolt zsidó), pláne katolikus izraelita, izraelita ateista stb. (Ugye világos, mint a nap? Ha még ennyit sem vállaltok, ha még a saját fajtátokat, hiteteket is megtagadjátok, ill. nem meritek egyértelműen definiálni, akkor mit keresnétek – a sok pénzen kívül! – nálunk, hogyan teljesítenétek hazánkkal szembeni kötelességeiteket?) Ebből persze az is következik, hogy valamennyi népcsoport, nemzetiség csak létszámának megfelelő arányban vehet részt az értelmiségi pályákon. (Konkrétan rátok vonatkoztatva: nem kell a túl sok zsidó bankár, közgazdász, orvos, jogász, külkereskedő, színházigazgató, politikus, egyetemi rektor, főszerkesztő, médiaguru stb.; de égető szükségünk van zsidó bányászokra, földművesekre, esztergályosokra, tanítónőkre, kamionsofőrökre, ápolónőkre, pékekre, autószerelőkre és más hasznos dolgozókra. Ne lázongjatok már, ne kiáltozzatok numerus clausust, elvégre a Bibliában is benne van, hogy orcád verítékével keresd meg a kenyeredet. Ne pedig szegény magyarok kiszipolyozásával!)

4.) Magyarország öröktől szabad, önálló és független, s ezt az önrendelkezési jogunkat senki sem adhatja föl, vagy csorbíthatja. Tehát területére, lakosságára egyetlen hódító hatalom, ország, „világállam” vagy „honfoglaló csürhe” sem tarthat igényt, semmilyen határozat vagy esemény sem korlátozhatja ezen alapvető jogában. Hazánk minden állampolgárát ugyanaz a szabadság illeti meg, amennyiben kötelezettségeinek teljesítése révén gyakorolja jogait, valamint hűséges az országhoz (nem Izraelhez vagy az USA-hoz!) és a nemzethez, s mindenekelőtt a magyar érdekeket szolgálja. (Ez alól nincs semmilyen kibúvó, „képviselői mentelem” stb.) Magyarország földje, vize, levegője, energiája, ásványkincsei, természetvédelmi területei, műemlékei, kulturális öröksége (pl. rovásírásunk) stb., azaz létfeltételei, az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonát képezik. (Figyeltek, biboldók? Nem lehet ám semmit „privatizálni”, vagy külföldi kézre játszani, netán idegen kaszinókat, lakóparkokat, áruházláncokat építgetni, mert itt az utolsó rögig minden a Szent Koronáé. Annyi földetek sem lehet, amennyibe eltemetünk benneteket, legföljebb a mi irgalmunkból. Azt már le se írom, hogy mindez még Regnum Marianum is, vagyis Boldogasszonyunk szakrális felségterülete, mert úgysem értenétek.) Itt minden döntéshozó szervnek, végrehajtó hatalmi ágazatnak (parlament, önkormányzatok, kormány, bíróságok, rendőrség stb.), valamennyi törvénynek, utasításnak a magyarság boldogulását, biztonságát, értékeinek védelmét kell szavatolnia, s ez ellen semmilyen cselekedet, fenyegetés vagy „paradigma” sem irányulhat. (Lefordítva ezt a számotokra: a multik nem kaphatnak adókedvezményt, a bankokat nem lehet „konszolidálni”, „adósság fejében” senkinek az otthona, ingatlana nem kobozható el; a „magyar izraeli” rendőrség nem léphet föl a békés tüntetők ellen semmilyen formában, az ártatlanokat tilos meghurcolni, a bűnözőket viszont rács mögé kell dugni; továbbá a Moszad, az Incal Security, a Krav Maga és más efféle fegyveres terror-szervezetek azonnali hatállyal kiutasítandók hazánkból, ill. feloszlatandók. Veszitek a lapot, kedveseim?) Amennyiben bárki vagy bármilyen törekvés korlátozza vagy akadályozza a nemzetet egyetemes történelmi jogainak gyakorlásában, ill. kötelességeinek, küldetésének teljesítésében, úgy e zavar kiküszöbölése s az ország védelme végett az összes honpolgárnak ellent kell állnia mindaddig, amíg a külső vagy belső ellenség meg nem hátrál, vagy föl nem morzsolódik. (Nem lehet ám következmények nélkül gúnyolni hőseinket, rágalmazni népünket, meghamisítani történelmünket, szétverni vagy kisajátítani ünnepi megemlékezéseinket, bemocskolni és lebontatni ősi jelképeinket; de tilos a keresztény többséget irritáló buzi-felvonulásokat, hanuka- és purim-rendezvényeket, „zsidó fesztiválokat”, „tarka marhákat” az utcákra és közterekre vinni, avagy ránk erőszakolni a számunkra legjobb esetben is közömbös holokauszt-vallást s a kereskedelmi tévéitekből, rádióitokból áradó szennyet. Felfogtátok, úgy átabotában?)

Végezetül hadd forduljak az ún. „jó zsidókhoz”. (Szabó Dezső  szerint ilyenek nincsenek, s már-már én is osztom a véleményét, de tegyünk egy próbát, hátha…) Rokonszenvünket nem azzal nyerhetitek meg, ha „magyarabbá” váltok a magyaroknál, s ezért (látszólag!) saját véreiteket is eláruljátok. Fölösleges minden radikális nemzeti pártba, civil szervezetbe, gárdába, keresztény gyülekezetbe befurakodnotok (pláne ezekben „lobbizni” és bomlasztani!), ez abszolút hiteltelen magatartás előttünk. Vállaljátok bátran zsidóságotokat, de fogadjátok el, hogy itt a magyarság a vezérnép, s ezért mindennek az ő megmaradását és fölemelkedését kell szolgálnia. Azok a kisebbségek, nemzetiségek (feltételesen beleértve titeket is), melyek nem a romlásunkra törnek, hanem megtanulnak tisztelni (vagy legalább akceptálni) bennünket, s méltányolják céljainkat, nemzetstratégiánkat, kiveszik részüket a közös ország-építő munkából (önző érdekeik felelőtlen hajszolása helyett!), azok velünk együtt minden áldásban is részesülhetnek, de nélkülünk vagy ellenünkre semmit sem érhetnek el. (Ha látjátok, hogy a fél ország nyomorúságban tengődik, ne követeljetek 27-ik hollókoszt-kárpótlást, hanem dagadó pénztárcátokat nyissátok meg a szegények javára. Amikor a magyar műemlékek lassan összedőlnek, a keresztény templomok beáznak, és pereg róluk a vakolat, akkor ne azon hőzöngjetek, hogy rég elhagyott zsinagógáitok és nem használt temetőitek rendbetételére milliárdokat áldozzunk adóforintjainkból. Ha pedig hitsorsosaitok acsarkodnak, gyűlölködnek ellenünk, vagy épp ránk uszítják a semmirevaló cigányokat, s úton-útfélen, változatos módokon keresztbe tesznek nekünk, akkor igenis forduljatok velük szembe, de ne csak egy sápadt „elhatárolódás” erejéig, hanem határozottan, keményen fékezzétek meg őket! Közöljétek velük, hogy ezzel maguk alatt is vágják a fát, mert ha a gazdaállat a sanyargatásoktól kimúlik, akkor valószínűleg élősködői is megdöglenek.) Abban biztosak lehettek, hogy mi még soha senkinek nem maradtunk adósai, s minden jótettért százannyival fizettünk. Nem kérünk lehetetlent, csupán annyit, hogy hagyjatok bennünket nyugodtan élni a saját hazánkban, s ne akarjatok rólunk 30 bőrt lenyúzni, mikor csak egy van, s az is roppant viseltes már a tömérdek küzdelemtől és szenvedéstől. Megértitek ezt, maradt még bennetek emberi érzés, vagy soha nem is volt? Rövidesen elválik. Immár nem üres szavakat, „hűségnyilatkozatokat”, hanem valóságos cselekedeteket, konkrét bizonyítékokat várunk tőletek.

Lenne még bőven mondanivalóm, de nem szeretném, hogy levelem túl hosszúra nyúljon, s szándékom dacára habzó epilepsziát, anginás rohamokat vagy légzési problémákat okozzon közöttetek. Mielőtt üvölteni kezdtek, mint a fába szorult féreg, és bíróért, hóhérért, bérgyilkosért szaladtok, nem árt, ha megfontoljátok a benne foglaltakat. Mert én még jóhiszeműen figyelmeztetlek benneteket, hogy baj lesz, igen nagy baj, ha nem szálltok sürgősen magatokba, s nem változtok meg gyökeresen. Ha tovább pocskondiázzátok, hergelitek, romboljátok és irtjátok a magyarságot, egyszer elfogy a birka-türelme, s akkor nektek annyi! („Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr!”) Hát jól vigyázzatok!

Ördög (Jehova stb.) legyen veletek, velünk meg az Isten, a Magyarok Istene!

(Hegye)Shalom belétek, azaz békesség nektek!

vitéz Siklósi András, a HunHír.Hu munkatársa, egy nem akármilyen hazafi

Szeged, 2009-07-31

Facebook hozzászólások

23 hozzászólás a(z) “Siklósi András: Figyelmeztető levél a magyarországi zsidóságnak” bejegyzéshez

 1. pityipali – 2009.08.03. 12:38
  Fegyelmeztető nyílt levél egy nem akármilyen vitézkedőnek.
  Előrebocsátom, hogy a magyar nyelv már nem használja az előrebocsájtom szót.
  Nem szeretném ezzel a levél íróját provokálni, de a magyar érettségin ez szarvashibának minősül.
  Azt is előrebocsátom, hogy nem kedvelem különösebben a maceszgombócot, (a pacal sokkal jobb) fekete kaftánom sose volt, a klezmer-zene hidegen hagy és levágott fitymám sincs. Sőt. Nem ördög szült, és parazita rokonom sincs. Na jó, a kamasz gyerekem kicsit az, de ő még kinőheti.
  Vitézkedő írt egy levelet, melyre nem vár választ csak érveket, ha valaki cáfolni tudja előadását. (Így szeretné kivédeni, hogy állításait bizonyítani kelljen, – milyen szánalmasan átlátszó!)
  A levél címe alapján a levél figyelmeztetés a magyar zsidóságnak, tartalma alapján szerintem egy gyalázkodó szélsőséges förmedvény. Vitézkedő mindezt igazságnak nevezi és elkötelezettként sérelmeket és követeléseket próbál közvetíteni honfitársai nevében a magyar zsidóknak címezve.
  Vitézkedő írása másodszori olvasásra is azt az érzetet kelti bennem, hogy társaságban nem illik ekkorát és ilyen büdöset fingani. De van, akinek ezt nem tanították meg, így megteszi. Oszt szagolhatjuk.
  Vitézkedőnk mintha a Noszty fiú esete&.ből lépett volna ki, (remélem Mikszáth nem forog sírjában)
  “Minden egyes magyar hazafi két emberből áll. Az egyik, aki otthon pipázik az ambituson; ez igen okos úr, érzületére nézve konzervatív, haragszik a zsidóra, de azért nem tud ellenni nélküle, okos, higgadt egyébként, sóhajtozik a régi idők után, s csendes filozófiával vagy keleti apátiával nézi az új időket – a másik, aki magára veszi a közgyűlési atilláját, és a fórumon kiabál, vagy a zöld asztalnál könyököl, ez liberális és szangvinikus, jogállamot és egyenlőséget ordít, mindenképpen heves férfiú, se lát, se hall, rohan az ösztöne vagy a kiadott jelszavak szerint, s még a búza sikértartalmát is politikai okokra vezeti vissza. ‘”
  A szélsőséges írás isten tudja miféle mérce és miféle jog alapján szól minden zsidóhoz. Ez lenne a magyar szólásszabadság? Pfuj!
  Zsidó uzsorás(?) őseim bűne hatalmas : megölték Krisztust, járványokat okoztak, a bőrük alatt is pénz volt, amit csalárd módon a keresztények zsebéből loptak ki, és még sorolhatnám.
  Senkit ne zavarjon, hogy anyámnak gyerekkorában maximum egy pár cipője volt, amíg ki nem nőtte.
  Jeremiás próféta intelmeire ki ne “emlékezne” A befogadó ország javát és törvényeit gondosan vigyázzátok, mert az a TIÉTEK.
  Vitézkedő valamiért elégedetlen, és egy könnyű megoldást választ. Gyűlöli a zsidókat, és az országra kivetítve is minden problémájának gyökerében azt állítja, hogy a zsidók minden bajnak az okai. Gyűlöli Izraelt, szabadon rágalmaz mindent és mindenkit, aminek és akinek a zsidósághoz köze van, miközben se joga se erkölcsi alapja nincs az erkölcs-bíró magas és igazságos szerepében tetszelegni.
  Nem ismeri valószínűleg az elhíresült tételt: “Minden ember számára alapvető cél, hogy meglelje és megtartsa harmóniáját azzal a közösséggel, amelynek tagja és azzal az értelemmel , amely megmagyarázza és ezzel biztosítja helyét a világban . Az ember általános létezési módja, hogy a rendezett világban, kozmoszban és ne káoszban éljen “(vö. Eliade: 1987).
  Tudjuk, hogy a szélsőségeseket ma sem zavarják az 1894 évi Dreyfus-per tényei. ( Alfred Dreyfus zsidósága vitézkedő számára nyilván ma is csak azt jelentheti, hogy hazaáruló volt, annak ellenére, hogy egy magyar előkelő származású Esterházy nevű vezérkari tiszt volt a hunyó. Szegény ZolaL(( már a rehabilitációt sem érhette meg, mert a széngáz feleségével együtt véletlenül megölte.)
  Vitézkedő el van tévedve abban is, hogy a zsidók mióta élnek kis hazánkban. Nincs tisztában annak tényével, hogy a pár százezer magyar zsidó nem mostanában települt le ill. költözött ide, hanem többnyire ide született. Vitézkedő habzó szájjal fröcsögi, hogy a zsidók a magyar őslakókat megvetik, gyűlölik, és becsomagolt bőröndjeiket állandó készenlétben az ágyuk alatt tartják. Nem zavarja, hogy mindennek fikarcnyi kis valóságalapja nincs. (viszont tudatosan lehet alkalmazni a szélsőközeli birkák kábítására)
  Vitézkedő szerint a zsidóknak nincs lelkük. Vajon ezt hogy tudja bizonyítani?:-))))
  (A bizonyítási teher szerintem, azé, aki állít, de mindegy, ilyen nüansznyi problémákat ne feszegessünk)
  A zsidók szerinte ingyenélők, bűnözők, spekulánsok és nemzetrontók, akiket ki kell közösíteni, ill. ki kell toloncolni. A zsidók pocskondiázzák, hergelik, rombolják és irtják a magyarságot, ezért vigyázzanak, mert elfogy a jó magyar türelme. Biztos nagyon meg kellene ijedni mindettől, de nem megy. Nem félünk. Hiába a fenyegető figyelmeztetés: nem szoktam üvölteni, nem szaladok hóhérért, nem is szállok magamba, mert két lábbal jó erősen állva a talajon biztos vagyok abban, hogy vitézkedő és hallgatósága az igazi kisebbség. Ezek a mélyen fajgyűlölő vagy szélsőjobboldaliak nagy hanggal bírnak, de ez minden tudományuk. Jó magyar közmondás szerint is: Amelyik kutya ugat, az nem harap.
  Vitézkedő azt írja: Az államalapító nemzet a magyar. Államalkotó népek mindazok, melyeket történelmünk során a szárnyaink alá vettünk, s ezt ők önkéntes beilleszkedéssel (nem beolvadással!), becsületes életvitellel hálálták meg. (Ti és a cigányok nem tartoztok közéjük!) &&&&&&..a nemzet s az ország sorsát közvetlenül meghatározó kulcspozíciókat (pl. miniszterelnök, a Magyar Nemzeti Bank elnöke stb.) kizárólag törzsökös magyarok tölthetik be&
  Ez a – Ti és a cigányok ez jó. Nincs nagy fantáziája és kellőképpen elvakult.
  Vitézkedő és hallgatósága egy véleményen lehetnek az Egyesült Államokban azokkal a szélsőjobboldaliakkal, akik nem hajlandóak tudomásul venni, hogy az első fekete bőrű elnök, Barack Obama, amerikainak született és jogosan lett elnök.
  Vajon mi tenne a szélső jobb tábor, ha kis hazánkban a miniszterelnök netán egy néger, egy cigány vagy egy zsidó lenne? Még hangosabban kiabálnának. Oszt jónapot.
  Vitézkedő riogat írásában, hogy Magyarországon mindenki köteles lesz bevallani és személyi okmányaiba bevezettetni faji-nemzeti és vallási hovatartozását . Nem zavarja, hogy ez faji, etnikai diszkrimináció lenne, melyet épp az Alkotmányunk nem enged. A nemzeti vagy etnikai identitás önkéntes megvallásának, illetve elhallgatásának joga szabadságában áll mindenkinek, arra azonban bárkit is kötelezni: Alkotmányellenes.
  Annyi földetek sem lehet, amennyibe eltemetünk benneteket, legföljebb a mi irgalmunkból. -írja a kétmércés bajnok . És akkor most mit csinál azzal a sok zsidóval akiknek ennél jóval több van, mert megdolgozott érte? A magyar törvények alapján, a tulajdonjog védelmének tekintetében minden állampolgár egyforma. Sebaj. Átírják a törvényt? Nem tudják. Ahhoz édeskevés egy magát újságírónak vagy mifenének tartó szélsőjobboldali pampogás.
  Vitézkedő! Fegyelmezze magát kérem szépen!
  De ha nem, hát nem.
  Megjegyzem, ez csak egy kis puha fehérkenyér galacsin volt a kődobásra. Nem pedig kemény harci eszközünk: a macesz. (magyar nevén pászka.) De nem ám!
  Ennek a vitézkedőnek még sose hallottam nevét, de említésre most sem tartom méltónak. Csak épp volt egy órám, és kikívánkozott egy válaszféle.
  Úgy tűnik a levélnek van számomra egy tanulsága: Ha én nem különböztetem meg magamat a többi magyartól, akkor mások különböztetnek meg engem.
  Egy magyar zsidó nő
  SiklósiAndrás – 2009.08.03. 23:25
  Ha figyelmesen olvasta volna a levelemet, akkor tudhatná, hogy magyar zsidó (se nő, se férfi) egyszerűen nincs, tehát ezek szerint ön nem is létezik. Válaszom ezért legföljebb egy magyarországi zsidó nőnek (már ha nem éppen külföldi, vagy férfi) szólhat. (Mellesleg ön jelen beírása szerint is primitív, gyalázkodó kliséivel sokszorosan méltatlanná válna a magyar névre, ugyanis a magyarság ott kezdődik, hogy megbecsüljük magunkat, s nem szidjuk nyakra-főre azt a nemzetet, amelyhez tartozunk, ill. amelyben el kívánunk vegyülni, mint ön.) Vizsgáljuk tehát a dolgot magát.
  Megmosolyogtató, hogy épp engem óhajt kioktatni magyar nyelvhelyességből, de lássuk. Közlöm önnel, hogy mind az előrebocsátom, mind pedig az előrebocsájtom abszolút helyes és korrekt, magam is fölváltva használom mindkettőt. Ebben még a (nem!) Magyar (nem!) Tudományos Akadémia elnöke sem találhat kivetnivalót.
  Továbbá levelemben, szemben az önével, semmi gyűlölködés nincs, csupán a tények és a magyar elvárások tisztességes rögzítése, néhol megspékelve egy kis vitriolos gúnnyal. Ön méltóképpen képviseli zsidó fajtáját, amennyiben azt hiszi, hogy dörgedelmes hangjával megfélemlíthet engem, vagy akár népünk legjavát, s ezért fülünket-farkunkat behúzva meaculpázunk majd. Hát nem, azok az idők már elmúltak! (Megjegyzem, én soha semmilyen körülmények közt se reszkettem hitsorsosaitól, még akkor sem, amikor eltérő véleményemért börtönbe zártak; néhány százalékban talán ez is benne van abban, hogy vitézzé avattak.)
  Mellesleg érveim helyességét száz évek súlya s egész népünk siralmas mai helyzete igazolja, amiben sajnos oroszlánrésze van az ön mákszemnyit sem kedvelt fajtájának, akár tetszik ez, akár nem, akár elismeri, akár nem. Ön viszont csupán mellébeszél, azaz egyetlen állításomat sem tudja cáfolni (sőt, meg se próbálja!), mivel nem is lehet. Nem azért, mert én egy különös csodalény vagyok, hanem azért, mert mellettem (mellettünk) áll a vitathatatlan történelmi igazság. Levelének hangnemével, személyemet és gondolataimat érintő minősítéseivel nem kívánok foglalkozni, hiszen ezek nem engem, hanem éppen önt írják ki a civilizált emberi közösségekből.
  Nálunk sem mindenki vedeli a kiváló kecskeméti fütyülős barackpálinkát, és sajnálatomra még kevesebben hordják már a csikósok, gulyások szemet gyönyörködtető bőgatyás viseletét. Ettől függetlenül a macesz (pászka), a kaftán stb. legalább annyira jellemző önökre, mint ránk az előző kettő.
  Ha már a magyar irodalomból idéz, a kétségkívül nagy tehetségű, ám eléggé liberális Mikszáth helyett ajánlom pl. a népi írók közül Móriczot, Szabó Dezsőt, Nyírő Józsefet, Németh Lászlót, esetleg Wass Albertet, akik lényegesen árnyaltabb magyarságképet festenek műveikben, noha önnön fajtájuk ostorozásától sem riadnak vissza. Egyébként képzelje, van erkölcsi és jogi alapom is arra, hogy megítéljem a zsidóságot (tény, hogy nem a jelenlegi bolsevista alkotmány és törvényhalmaz, hanem az ősi, Szent Koronára alapozott Alkotmány és jogrendszer segítségével, amit az önök minden ármánykodása ellenére is vissza fogunk állítani!), önöknek viszont semmilyen érve és jogcíme nem lehet arra, hogy bennünket tovább fosztogassanak, mocskoljanak és pusztítsanak, hazánkat pedig kisajátítsák maguknak.
  Éppenséggel az önök egyik vezető, jól fizetett értelmiségije állította, hogy sokkal jobban gyűlölnek bennünket, mint fordítva. Az ágy alatt tartott bőrönd sem az én agyszüleményem, hanem több zsidó próbálta ezzel riogatni a magyarokat, ill. bennük lelkifurdalást kelteni. Az Eliade-tól idézett passzus nem tartozik a tárgyhoz, ezért nem óhajtok vele semmit kezdeni. Dreyfus kapitány viszont áruló volt, tehát Zola lyukra futott , amikor védelmébe vette; ám valós irodalmi rangjánál sokkal nagyobb hírnevét épp ennek köszönheti. (Ez az ügy bizonyos értelemben pont a tiszaeszlári bűnténnyel rokonítható, ahol a gyilkosokat a zsidó bankárok és sajtóhiénák vonyításától meghátrálva minden józan logika ellenére fölmentették.)
  Azt már válaszra sem méltatom, hogy arra céloz, mintha önök ősidőktől ide születtek volna. Akkor tán Árpád és törzsszövetsége lenne a betolakodó, a több tízezer éve bizonyítottan a Kárpát-medencében élő eleink pedig nem is léteztek? Ha már önök befészkelődtek ide (is), s gyakorlatilag megszerezték gazdag és csodás hazánkat, legalább azt ne akarják elvitatni, hogy mi voltunk itt előbb, akár a palesztinok és más népek Izraelben.
  Szerintem a zsidók nem sorstalanok (ilyen ugyanis nincs, még ha Nobel-díjat adnak is érte!), hanem inkább lelketlenek, esetleg szívtelenek, s alig hiszem, hogy ezt alaposabban bizonygatni kellene mindazok előtt, akik többé-kevésbé ismerik őket.
  Obama elnöksége szintén a zsidók manipulációinak köszönhető (nem a saját fantasztikus képességeinek!), de ezt most nem részletezem, annak idején frissiben foglalkoztam vele (írásomat megtalálja a neten, A fehér Amerikának vége, néger elnök az USA-ban! címmel). Ami hazánkat illeti, néger és cigány miniszterelnökünk még hál Istennek nem volt, zsidó vagy félzsidó annál több (pl. Antall, Horn, Gyurcsány, Bajnai csak az utóbbi 20 évben). Jó lenne már egy magyar is, nem gondolja? Elvégre ez (még!) Magyarország!
  Tekintve, hogy a levelemben foglaltakat meg sem kísérelte cáfolni, hanem egész más dolgokról beszél, így nem maradt más nekem, minthogy irományával polemizáljak, amit ezennel meg is tettem, de nem a magam, hanem magyar fajtám védelmében. Különben nem vagyok hiú ember (legföljebb büszke és méltóságos). Egyáltalán nem baj, ha nem ismeri a nevemet, akár rögtön el is felejtheti. Én azonban legalább levelem közreadásakor s e válaszom kapcsán is vállalom azt, míg ön jelige (pityipali) mögé bújik. Ez bevett szokás az internetes fórumokon, de itt és most önnek is illett volna bemutatkozni, ha már annyira nem fél . Mert ez nem vall túl nagy bátorságra, ha úgy tetszik: vitézségre. Még annyit, ha netán fölbíztatja a hitközséget, hogy írjanak minél több levelet ellenem erre a fórumra, simán megteheti, mert nem fogok válaszolni rájuk. Tulajdonképpen önnek sem akartam, csupán azért vállalkoztam rá mégis, nehogy véletlenül azt higgye, hogy bármiben is önnek van igaza. Tudja, nekem sokkal drágább az időm annál, hogysem efféle meddő dolgokra pocsékoljam.
  Siklósi András, egy magyar keresztény férfi
  pityipali – 2009.08.04. 10:15
  Aha. Meg persze, persze. Bizonyára a szótárakat is a csúnya zsidók írták, azért nem elfogadható.
  De vajon Ady anyja zsidó lett volna ? (mosoly)
  Idézet: Tudjuk, hogy a helyesírási szótár nem ismeri a j-s változatot, csak a j nélkülit. Megtanultuk az Ady-verset, amely nem elbocsájtó, hanem elbocsátó üzenet, és újságíróink számára tiltott dolog odaírni a j-t a bocsát szóba.
  http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-05-27_Elbocsajto_szep_uzenet.settoxhtml
  A ma kötelezően használható helyesírási szótár – Nagy magyar helyesírási szótár (ISBN 9639450200) 2002) legalább olyan szentírás ma a diákoknak, mint amilyen egy hívőnek a biblia.
  Ön mestere a csúsztatásnak és a hazudozásnak, de ezzel csak ezt az igen szűk szélsőséget kábíthatja.
  Ön konkrét példák nélkül nemzetirtástól kezdve lopásig mindennel vádolja a zsidókat. De annyi kurázsival már nem rendelkezik, hogy egyetlen egy mai konkrét magyar példát le merjen írni, ami nem becsületsértő, nem rágalom és nem hamis vád. Nem meri, mert tudja pontosan, hogy azért már a független magyar bíróság előtt helyt kellene állnia és a bizonyítás nem a másik fél terhe lenne.
  Vagdalkozzon csak nyugodtan. Gyér közönsége előtt oly kiváló és nagyon bátor vitézke.
  Azt gondolja, hogy attól, hogy Ön szerint nincs valami, akkor az valóban nincs? Téved. Nyissa ki a szemét. Sokan vagyunk. Ha tetszik, ha nem. Sőt szaporodunk. Szerencsére nagyon kevesen vannak, akik megkülönböztetik az embereket, fajuk, bőrszínük, származásuk vagy vallásuk szerint. És ez így is van rendjén. Mindig belőlünk lesz a több, akiknek minden ember egyenlő, mert annak született. A meleg, az iszlám, a fogyatékos, a cigány stb.
  Történelemhamisításhoz ennél a produkciónál kicsit több kell. A világ történelmében, de a magyar oktatás történelem óráin és könyveiben: Dreyfus kapitány ártatlanul vádolt tisztességes zsidó ember, aki zsidósága miatt vált áldozattá. Sajnos egy magyar Eszterházy nevű előkelő, ám aljas embernek sok köze volt meghurcoltatásának A kálvária azonban véget ért: Dreyfust megkövették és felmentették, ha tetszik, ha nem.
  A többi blablára nincs értelme reagálni, a kardja igen rozsdás, a méltó ellenfél ennél kicsit több kell legyen. Másrészt akinek fóbiájává válik egy tízmilliós országban, hogy pár százezer ember zsidó származású honfitársa van, az olyan komoly problémákkal küzd, hogy nem is rabolnám tovább drága idejét. Terápiaként javaslom a siratófalat, hátha meghallgatásra lel (mosoly)
  Obama elnöksége és a zsidók manipulációi? Gyurcsány és Bajnai zsidók? Esetleg a szócséplés helyett valami megalapozott tényekre való hivatkozás? Komolytalan.
  Ugyan, ugyan. Ön tényleg csak mosolyogni való, nem több.
  Nem tetszik a pityipali? Nekem nagyon!
  Tudja én nem vagyok előítéletes, és a szeretteim, barátaim sem azok De a magyar közmondásokat igen kedveljük, és tiszteljük bennük az egyszerű igazságokat. Aki hazudik az lop, és verebet tolláról embert barátjáról, stb.
  Így aztán a vélhető eszköztáruknak nem teszek ki senkit és semmit.
  Pityipalkó,
  egy köztiszteletben álló sokgyermekes magyar családanya, aki összes zsidó honfitársával együtt magyar állampolgárnak született, és betartja a magyar törvényeket. Másokkal ellentétben. De a másokat is magyar embereknek tartja……Mert azok.
  Pá.
  Ne keressen mostanában. Nem járok tovább errefelé, inkább megyek nyaralni. (Ne aggódjon. A saját pénzemből, amiért megdolgoztam.)

  • pityipalko! Csak így, ahogy önt megilleti a megszólítás! Ön értetlenkedik? Vajon miért? Természetesen minden tisztességes ember tudja, ön nem közénk való, önnek ebben az országban semmi keresni valója nincs, hitestársaival együtt! Ha annyira antiszemiták, és egyebek vagyunk, az önök hitében, életrendjében, – de a zsidókon kívül melyik nép nem az, – akkor talán az lenne a legjobb megoldás, ha valamennyien egy saját országban, egymást győzködnék meg a hülyeségeikről! Maga a Talmud, az önök kötelező érvényű törvénye, életformája, a legantiszemitább, a léggyűlőlétkeltőbb, a legnácibb, vagyis zsidó nemzeti szocializmust előíró ocsmányság az emberiség történetében! Tudja én nacionalista és demagóg vagyok, ami annyit jelent még a banán köztársaságokban is, hogy hazaszeretett, igazságkimondó! Öntől és hites társaitól ez a két fogalom nagyon messze áll! Ha annyira nem jó itt önöknek, akkor mivel magyarázza, hogy a törvényszegésektől sem visszariadva vásárolják fel a Magyar földet, építenek lakó parkokat, irodaházakat. Miért fáj a foguk elsőként Európa területéből pont a Kárpát-medence Nagy Magyarországára? Egy jó tanács: gyorsan mondjanak le erről a területről, mert még addig antiszemitáznak míg valóban azok is leszünk, és akkor jaj a legyőzöttnek!

  • –„A zsidó morál valóságos átka a keresztény műveltségnek, amely
   átkon ez a keresztény kultúra okvetlenül tönkremegy, ha nem dobja ki
   magából a mérget.” – „A zsidóság fekélye csontvázzá rágta a keresztény magyar népet, s a nemzetnek nagy részét koldusbotra juttatta.” – „Az antiszemitizmus a keresztény erkölcstan és a keresztény társadalmi rend reakciója, s mint ilyen, a legjogosultabb mozgalom.”
   Prohászka Ottokár

  • Eloszor is minden tiszteltem Vitez Szilvasi Andras Hazafinak!!!!
   En pityipalkohoz szolnek,de jobb dontes lett vola a “fitymatyi”‘..Eloszor is leszogeznem,hogy teljesen mindegy,hogy van kalapja nincs kalapja ,,van fitymaja vagy nincs a zsido az zsido es szeretnem boviteni az amugy nagyszeru es megszamlalhatatlan tanulsagos Magyar mondasokat,, ” Minden rosszban van valami zsido”.Nem kell itt elbagatelizalni a dolgokat ,igenis az egesz tortenelmunk soran minden rosszban a zsidok keze van .A mai napig is ez tortenik az egesz vilagban,mert minden Nemzet nyomorusaga,szenvedese ,bukasa es keserve egy elore jol megtervezett osszeeskuves beteljesedese.Ezeknek kiagyaloi es vegrehajtoi a zsidok,,(CION BOLCSEI)Egyetlen egy dologba egyetertunk,bizony szapororodtok,mert nalatok nem az esz diktal,hanem mint az allatvilagban a fajfentartas,(buszkek lehettek ra)Szerencsere nagyon kevesen vannak akik megkulomboztetik az embereket fajuk,borszinuk stb …miatt es ezt pont te egy zsido mondja,hiszen nalatok rasszistabb,kirekesztobb faj nincs a foldon.Nektek a goj csak rabszolganak kell es ezt hangoztatjatok mostmar eleg hangosan !!!Egy erzelmileg eltorzult faj ezert is vedelmezitek annyira a buzikat.Zsido ,cigany egy kutya mindketto a patkanynemzetsegbol valo;koszosak,szutykosak a szaporulatuk az egeket veri es csak eloskodni tudnak.Gyulolitek a Magyart es uldozotte teszitek a sajat foldjen,mert faj a fogatok a KARPATHAZARA..Vegezetul a Magyar nep mindig egy befogado,bekes Nemzet volt ,de azert a Hazajat nem fogja atadni senkinek.Birka turelmu nep ,de mar nagyon feszul az a hur es ha az elpattan akkor ko-kovon nem marad.Ahogy egyik baratom helyesen mondja aki ma Magyarorszagon nem antiszemita az hazaarulo!!!A Magyarok Istene aldjon meg minden igazhitu Magyart.Kozeledik a Feltamadas,akkor aztan majd fordulni fog a kocka!!!
   SZABADSAG!!!
   Szabo Gyorgyi (egy aggodo anyuka es nagymama)

  • “Az ördög legnagyobb trükkje az volt,hogy elhitette velünk, nem létezik.”
   “Ha az ördöggel táncolsz,az ördög a régi marad,téged formál a képére…”
   A hölgy figyelmébe szeretném ajánlani Marschalkó Lajos Világhódítók és Országhódítók műveit….

  • Pityipalkó, én vállalom a nevem, amit kend nem mer, mert gyáva, mint a fajátja.
   Nem is szólok ilyen alakhoz, de ha már helyesen tudja, hogy bocsátja a megfelelő alak, amit a liberális oktatás elfeljetett megtanítani a butítandó gojoknak, tudja meg, hogy a magyarban van nagybetű, nem úgy, mint a héberben, és Isten neve nagy I-vel írandó.
   Talán emlékszik még 1990-re. Hitsorsosai teélepingálták az utcákat, tereket azzal, hogy VAN KIÚT! Akkor a józan magyarok ez alá írták, hogy IZRAEL.
   Látja, megvan a kiút, menjenek Palesztinába, ahova a háboörú végén még nagymamám is küldte a maga pimasz fajtáját. Onnan jöttek, ott a helyük, ha van egyáltalán.
   Mert az, hogy kétfelől jöttek ebbe az országba, egyfelől mint szefárdok, másfelől mint askenázik, és nem is egységes etnikum, velünk ellentétben, piszkoskodjanak ott, ahol a Vörös-tenger (a zsidó eredetű Szerb Antalt idézem) nem Mőzes pálcája miatt nyílt szét, hanem azért, nehogy neki kelljen elsőnek megmosdatnia Mózes népét.
   Utána olvashat, undorító idegen, és viheti az egész mispóhét haza.

 2. Tisztelt Siklósi Uram! Most komolyan mi is történik , meg szeretnék győzni a zsidókat és a cigányokat, hogy ők “fajidegen” elemek ? Mindezt teszik az interneten valamint nyílt levélben. Előrebocsátom, hogy “Ez nem olyan magasztos nemhogy az úr, de senki szemében” véleményem szerint. “Hova már( -esetleg -még)”, ki és mire figyelmeztet továbbá kit (konkrétan). Valamint milyen pozícióból? Ez nem egy nyertes vita, ha jól gondolom. Úgy vélem Siklósi uram ( előrebocsátom bár) az elv és a szándék tökéletes ami az önök gondolatait övezi ebben a levélben, de eljárt az effajta retorika felett az idő és Önök nem hallják meg ( nem hajlandók meghallani) az új idők szavát. Konok “Hagyományos” kifejezetten önfejű magyar(makacs)-nacionalizmussal nagyon nem mennek semmire. Kérem fontolják meg, hogy változtassanak a retorikán, a hangsúlyokat és a mondanivalójuk súlypontját rendezzék át és a mai nyelvezeten adják elő a nem zsidóknak az önök igazságát. Köszönettel Hans

  • A Siklosi cikk
   RITKA BAROMSAGOT HORD ÖSZSE EZ A FEREG NEPEK ELLEN USZIT
   ,HJazudik es örultsegeket terjeszst birosagra kelelne fljelenteni..
   idiota .mas kifejezest nehez talani ere.
   Miklos Halasz

   • Hogy Önnek mi baromság és mi nem, az teljesen lényegtelen. De tulajdonképpen az is, hogy meglehetősen nagy zűrzavar uralkodik a fejében. És hogy ezek után ki a féreg, vagy éppen ki nem, azt majd az intelligensen gondolkodó hozzászólók úgyis megállapítják.
    Nifadmin

 3. Egy magyar zsidó nő!
  Az eredeti cikk minden szava, betűje igaz tehát vállalható! Nem tudok róla hogy kiveszett volna a Magyar beszédből az “előrebocsájtom” kifejezés! Az a cinizmus amivel reagál a cikkben leírt valóságra az önt minősíti és egyben igazolja hogy nemhogy csak képtelenek de nem is akarnak beilleszkedni a föld legbékésebb, befogadóbb nemzetébe! Csak azt nem értem hogy akkor miért nem mennek haza annyira rossz rossz a helyzetük hogy állandóan útra készen kell állniuk? A zsidókon és a cigányokon kivül egyetlen népcsoportnak sincs semmi baja velünk annak ellenére hogy sokuknak teljesen más, idegen a kultúrájuk de igyekeznek beilleszkedni és meg is kapnak minden segítséget még azok is akik korábban az országunkra törtek! Ezek fényében javaslom hogy menjenek haza a Jordán partjára és ígérem hogy szeretni fogjuk önöket ott a a távolban!

 4. Az Úr Isten áldja a Siklósi Andrásokat, és őrizze meg a magyar nemzetnek! A zsidó nő hozzászólására inkább nem tennék megjegyzést.

 5. Üdv. Mindenkinek!
  Már több honfitársunk is megfogalmazott hasonló gondolatokat, páldául Liszt Ferenc:
  “Eljön az idő, mikor valamennyi keresztény nemzet, amelyik zsidókkal együtt él, közösen tudatára ébred, hogy a zsidók meghagyásának vagy kiutasításának kérdése reá nézve az életnek vagy halálnak, egészségnek vagy örökös betegségnek, a társadalmi békének vagy a folytonos sorvadásnak és állandó láznak kérdése.”
  (Liszt Ferenc, Gesammelte Schriften VI. 61/5.)
  Azt hiszem ezzel a gondolattal a, közmondáskedvelő pityipalik nem értenek egyet, akiknek a “madarat tolláról…” közmondás a sajátos “verebet tolláról…” formában is ugyanazt jelenti mégis nyelvészkednek és tanítanak minket magyarul.
  Nem kell semmin sem csodálkozni mert már Schopenhauer megmondta: “a zsidók fő ismertető jele, hogy nem tudnak pirulni”
  Le a kalappal Siklósi Andrásnak bátor írásáért, további jó munkát és jó egészséget kívánok neki.
  Köszönettel A.J.

 6. Kedves pityipalkó!
  Talán nem nyelvészkedni kellene, hanem ismerni a múlt század történelmét.
  1919 véres133 napját kik is irányították ?
  Kohn Béla, Szamuely Tibor, Rákosi Mátyás és társai. Kik is voltak ők ?
  1947-ben kék cédulás szavazással kik is vették át a hatalmat a polgári demokráciától, s tették a véres kommunizmus barakkjává az országot ?
  Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas ( Wolf ) Mihály és társaik. Kik voltak ők ?
  1956 után ezek hárman ugyan a süllyesztőbe kerültek, de a háttérben ott maradtak: Apró Antal, Acél György stb. Kik is voltak ők ?
  1989 után kik keverték a szart? Kiss János, Pető Iván, Bauer Tamás és mások. Kik is ők ?
  Mind ebben az országban születettek akik a Magyar Nemzet ellen fordultak.
  Ezt az országot monhatták, mondhatják hazájuknak, de mégsem úgy viselkedtek mint honpolgárok, hanem mint gyilkosok, és bajkeverők, s ezek szerint ők lennének a tisztességes emberek akikre fel kellene néznünk?
  A fajtársainak több ezer év óta semmi és senki sem jó, még kitalált istenük sem, hisz az is mutatja, hogy csak kitalált, mert attól a kiválasztástól ami a II. világháború alatt történt nem mentette meg őket.
  Tehát az sem igaz, hogy az istenük nekik adta a földet, és a másokon való uralkodás jogát.
  A holokamu megtörténte is bizonyítja, hogy minden állításuk hazug és hamis.
  Ez nem történhetett volna meg, ha istenük igaz isten.
  Az a baj, hogy a kereszténység is ezt a nem létező istent vette át tőlük.
  Ez is a nagy átverés része. Mert náluk az isten a pénz, ettől meg tudnak veszni. Mert most mi is a pénz ? Hatalom!!!
  Vedd el tőlük a pénzt és mit fogsz tapasztalni ?
  A király meztelen.
  Ha nem tudod honnan jössz, miért vagy, hova tartasz, akkor ne higyj a mesében.
  Ember gondolkodj el.
  Ajánlom a figyelmébe egy fajtársa könyvét amely kutatásai alapján leírja, hogy a kelet europai zsidóság tulajdonképpen kik.
  Atrhur Koestler: A 13. törzs.
  Jó kedvet az élethez.

 7. Nagyon nehezen rágtam magam végig az anyagon. Feltételezem talán vannak rendes zsidó emberek is. Találkozni ugyan nem találkoztam ilyennel, nekem olyanhoz volt “szerencsém” aki még 2008-ban nem fizette ki a nekem járó 3320 eurót és azt mondta “ha nem tetszik perelj be”, A késedelmi kamatot levonta a törzs tartozásból, meg különben is 250 Ft-jával számolja az eurót mert amikor dolgoztatok annyi volt. Törvényes jogi kertek között semmit nem lehet tenni ellenük, csalnak lopnak aláírást hamisítanak és “magyar” törvény őket védi. Hasonlóak a cigánysághoz saját bűnözőiket védik amíg csak lehet és néhány ezer kapzsi gazembernek a bűnéért mindannyian fizetni fognak. Erről bárki megkérdezheti a Weisz Péter “urat”
  Mivel nem tudom, hogy a megadott cím és telefon kié, kénytelen vagyok törölni, személyiségi adatok védelme miatt.
  Híradmin

 8. Én nemvagyok sem zsidó gyűlölő, sem semmiféle emberi faj gyűlölője! Az emberek szeretete vezérelt és fog is mindíg vezérelni! Azonban elutasítom minden olyan faj, és népség uralmi vágyát a környezetén az embereken! Elutasítom mindazon tanokat, amelyek az ember megkülönböztetésén alapúlnak! Nem ismerek el semmiféle kivagyiságot, és magasabbrendüséget az emberi fajon bellül! Ebből származtatom, hogy az egyik embert az különböztetheti meg a másiktól, hogy mit tesz le a saját emberi közössége számára a köz a saját érdekében! Az, hogy az egyik emberi faj miként tör a másik faj anyagi, megélhetési javaira azt mindenképpen elutasítom. Ez esetben vallom, hogy az adott fajok a saját népközösségeikben fejtsék ki áldásos tevékenségeiket, ne kívánkozzanak egy más faj, így más nemzet területén semmiféle privilégiumok megszerzésére! Ne szivárogjanak be idegen nemzetek területeire, de ha mégis igen – mármint a beszivárgást illetően – ugy annak a nemzetnek a polgáraivá válva nem játszhatják ki, szolgáltathatják ki aljas aknamunkával a befogadó országot! Ezért volna, kellene lennie egy az országot véddő, annak népének akaratát kifejezni tudó alkotmányra ami ma még nincs és olybá tűnik egy darabig nem is lesz! Nem a zsidókat, cigányokat, kínaiakat, stb. kell szapulni, hanem magunkat, hogy nem tudunk a saját nemzetünk védelmében fellépni és cselekedni!

 9. Teljesen véletlenül ráakadtam erre az “elképesztő zseniálisan korlátolt szűk látású” remekműre.
  Elolvastam az egész cikket,bevallom kitartás ehhez kellett igazán nem pedig a szebb jövőhöz!
  Csak pár egyszerű kérdést szeretnék feltenni az úrnak aki képes volt ezt mind-mind leírni.
  Konkrétumokat kértél ezért konkrét kérdésekkel szolgálok számodra!
  Először is a legfontosabb kérdés,
  Szerinted ki az IGAZI MAGYAR amely
  kifejezést gyakran használtok szótáraitokban?(Gondolom az általad preferált párt főpolgármester jelöltjét is figyelembe veszed válasz adásodnál)
  2. Ki bántott téged ennyire? Miért kell szenvedni és mindenből problémát hajtogatni,mi az ami téged ennyire dühít az általad gyűlölt népcsoportokkal szemben?
  3.Tudtad e,hogy az egyetlen nemzetiség amely az 1848-49-es szabadságharcban saját bandériuomot(csak hogy ne használj wikipédiát) “önálló zászlóaljat” küldött a magyarok oldalára a zsidóság volt? ÉS emellett az összes többi általad kiemelt szerepet kapó nemzetiség a magyarság ellen fordult?
  4.Már-már csak kíváncsiságból kérdezem,hogy az olimpiai aranyérmet szerző zsidó származású magyar sportolók létezését is tagadod vagy ők amolyan “józsidók” a szemedben,ugye érzed a kettős mércét amely dolgozik benned?
  A végére meg csak egy dolog ami már rég óta feltűnt,fura dolog hogy a történelem hamis a média hazudik és mindenki “ellenetek van”. Mindig csak ellenetek… kemény ez a világ!
  Pont ti vagytok azok akik Magyarországot a múltban tartják és képtelenek megnövelni látáskörüket. Nem várok választ, miért?
  Kedves Biró Levente!
  Nézze meg a z Ön utáni hozzászólást!
  Pontosan erről van szó. Nem a zsidósággal van baj, hanem azzal, ahogy védik a nyilvánvalóan bűnös, bűnöző fajtársaikat!
  Azzal az élősdi magatartással, ahogy szívják a gazdaország őslakosainak minden életenergiáját, de gondosan ügyelve arra, hogy fajtársaiknak csak haszna lehessen mindebből. Azzal a sunyi magatartással, ahogy – ha kell – magyarnak vallják magukat, miközben megvetik a magyarokat. S minden olyan esetben ők magyarok, amikor abból hasznuk van, de rögtön zsidók, ha önös érdekük úgy kívánja. Éppen úgy viselkednek, mint a cigányok!
  Ez a baj!
  Mert igenis vannak “jó zsidók” (s nincs ebben semmi kettős mérce), akik nem hencegnek származásukkal, nem is élnek vissza vele, hanem igaz hazafiként viselkednek. Sajnos, ők vannak kevesebben!
  Nyilván Ön is zsidó – amivel nem is lenne semmi baj, csak érdekes -, mert igen érzékenyen érintette a téma, de nem látom, hogy a magyarságot érintő bármely súlyos dologban felemelte volna a szavát.
  Híradmin

  • Furcsa érzés kevereg bennem, mert már akkor tudtam hogy zsidónak vagy bármely kisebbség tagjának fogsz tartani mikor leírtam a hozzászólásomat.
   Kérdésekre választ nem kaptam,sajnos. Nem is reméltem,hogy kapok mert az önben uralkodó “szabályok” nem engedik bevallani saját magának az igazat.
   Magyarságot érintő bármely súlyos probléma???
   Ember ameddig leköpjük egymást az utcán egy külföldi hamarabb segít nekünk mint saját “honfitársaink” meg se érdemeljük a kolbászból épített kerítést.
   De sajnos a magyar nép ilyen szenved és szenved és gyűlöl mert minden és mindenki mindig csak is ellene van.
   Valahogy nekem még is sikerül mindig mosolyogva mennem az utcán az
   óriási magyarságot érintő problémával a vállamon együtt…
   Tanácsolom önnek is Sikerülhet!!

 10. Attila HUN király, hun nem., on 2011/04/05 at 15:05 said:
  “…ismerni a múlt század történelmét.
  1919 véres133 napját kik is irányították ?
  Kohn Béla, Szamuely Tibor, Rákosi Mátyás és társai. Kik is voltak ők ?
  1947-ben kék cédulás szavazással kik is vették át a hatalmat a polgári demokráciától, s tették a véres kommunizmus barakkjává az országot ?
  Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas ( Wolf ) Mihály és társaik. Kik voltak ők ?
  1956 után ezek hárman ugyan a süllyesztőbe kerültek, de a háttérben ott maradtak: Apró Antal, Acél György stb. Kik is voltak ők ?
  1989 után kik keverték a szart? Kiss János, Pető Iván, Bauer Tamás és mások. Kik is ők ?
  Mind ebben az országban születettek akik a Magyar Nemzet ellen fordultak.
  Ezt az országot monhatták, mondhatják hazájuknak, de mégsem úgy viselkedtek mint honpolgárok, hanem mint gyilkosok, és bajkeverők, s ezek szerint ők lennének a tisztességes emberek akikre fel kellene néznünk?”
  http://internetfigyelo.wordpress.com/2009/08/02/siklosi-andras-figyelmezteto-level-a-magyarorszagi-zsidosagnak/#comment-9671
  +az elmult 20-21 ev feltaratlan,nemzetellenes bunei.
  Mihelyt megtortenik a bunok nevesitese es elkovetoik megnevezese,a megerdemelt buntetesuk kiszabasa,……nem lenne tobbe mit maszatolniuk,lehet toluk karteritest igenyelni (nekem egy anyai nagybatyamat vertek agyon az Andrassy u.60.-ban a zsidok,karteritest nem kapott a 4 gyereke,felesege…)
  Nem akarom folytatni az ellenunk (goj magyarok)elkovetett bunok sokasagat.A Terror Hazat messze elkerulom,amiota tudomasomra jutott,hogy a Schmidt Maria elhalt ferjenek, mar elhalt apja ,az AVO-s tettei alapjan a terrorlegenyek falat kellene diszitse.Nem disziti,mert a menyecske tett rola,hogy ne keruljon oda.A jo kis “penzecsket”viszont megorokolte S.Maria.Ungar Klara volt szadeszes a sogornoje.Hanyingerem van a bunos bandajuktol.
  Teny az is,hogy 10 bankar kozul 9 es fel zsido.(Devizaalapu hitel-csalas!!!)
  Szoval,errol kell beszelni.Nem szabad hagyni,hogy a zsido mondja meg,mirol szoljon az “enek”.
  Amig a zsidok nem adjak ki a nemzetellenes bunoket elkoveto fajtarsaikat,addig a zsido bunoket elszenvedok bizony,zsidozni fognak.Hisz nem mondhatjak,hogy a Hottentotta magyar verte agyon az apamat az Andrassy u.60-ban.
  Persze,hogy ez nem tetszik a zsidonak.Hat akkor adja ki,a nemzetellenes bunt elkovetett fajtarsat!
  Errol van szo,minden egyeb kence-fice,terelgetes.
  A sarki zsido fuszeressel kolcsonosen tiszteljuk es becsuljuk egymast.O nem ver at,en nala vasarolok.

 11. Tisztelt Hiradmin!Koszonom,hogy nem engedte az elottem szolo terelgeteset.Mindig igy csinaljak.Sohasem a lenyegrol beszelnek,ha el kell szamolniuk a nemzet ellen elkovetett zsidobunokrol.
  Szomoru,de meg kell allapitanom:a cigany a buntett elkovetese utan azzal “vedekezik”,hogy az altala megvert,kirabolt,megolt,stb.sertett “rasszista”.Megall az esz!!!!A zsido,hasonlo helyzetben azonnal a holokausztra hivatkozik,szoval…ot is bantja a kifosztott,megalazott sertett.Jo lenne mar,ha a szavaink visszakapnak eredeti jelentesuket.A bunt ujra bunnek nevezhetnenk,fuggetlenul attol,magyar,zsido vagy cigany a bunelkoveto!De az elmult 21 evben a zsido es cigany bunelkoveto “serthetetlen”volt,mikozben mi,a tobbsegi nemzet tagjai voltunk a kifosztottak,megalazottak,megvertek,meggyilkoltak,stb.Nahat,ebbol lett elege a tobbsegi nemzetnek.
  Ha nekik ez nem tetszik,akkor vagy ne bunozzon,vagy vallalja a buntetest is(sirankozas,sajnaltatas nelkul).Esetleg mehet mas orszagba,ahol az ilyen “tetteket”elnezik nekik.
  Jomagam meg szemelyesen ismertem a dedimet,nagyanyamat.Nekik mindabban reszuk volt,amirol Attila HUN király, hun nem., on 2011/04/05 at 15:05 irt.Senki,a zsidosag neveben nem kert bocsanatot,karteritesrol meg szo sem lehetett.Az en gyerekeim mar csak a szuleim es az en elbeszeleseibol ismerik a csalad (szukebb,tagabb)szenvedeseit,amit a zsido bunozok okoztak.A tortenelemkonyveket pedig meg lehet hamisitani.Hiszen en sem azt tanultam az iskolaban,amit otthon a szuleimtol,nagyszuleimtol,dedimtol hallottam.
  Node:Talaltam egy igen erdekes videot.Talan meg mielott meghalok kiderul az elmult 20-22 ev nemzetellenes bunozoinek tette,neve.Lesz felelossegrevonas az elkovetett bunok miatt.Sok jo magyar meghalt a nemzetellenes bunozok tettei miatt.Ne legyen meglepetes,az elkovetok kozott lesz goj,zsido es cigany is.Mindenkinek kijar a melto buntetes.A FIDESZTOL ezt vartak a magyar emberek.Csak maskepp alakult.
  Borbély József lerántja a maffiáról a leplet
  http://www.ustream.tv/recorded/16911514

 12. Ha mar emlekezem,akkor megosztanek egy maradando “erzest”az emberi termeszet kulonlegessegerol.Edesanyamnak volt egy zsido baratnoje,aki megjarta az egyik lagert (talan Lengyelorszagban).Csendes,visszafogott,kedves asszony volt.Azt meselte anyamnak (es nekem):a legnehezebben azt viselte a tabori elete alatt,ahogyan a “kapok”,–akik szinten zsidok (nok)voltak–bantak veluk,a foglyokkal.A kapok fonoke mar nem zsido volt,attol sokkal tobb emberi gesztusban volt reszuk.A baratno ferje szinten zsido nem kerult el az orszagbol.Ot egy goj parasztcsalad bujtatta a tanyajan.Haboru volt,termeszetes volt a bajbajutott segitese,ha lehetett…A Rakosi eraban egy “borkabatos kulonitmeny”vezetojekent jarta a falvakat.A csalad,ahol elbujtattak,rajta keresztul menekult meg a kitelepitestol.De ennek bosegesen megkerte az arat.Szinte minden erteketol(aranylanc,karikagyuru es egyeb ) megfosztva a csaladot.Meg orulhettek,hogy nem vertek meg oket,nem kerultek kitelepitesre,stb.A hazigazda elete vegeig emlegette:ha tudja azt,mit kap cserebe a “jo tetteert”,inkabb agyonveri,de nem bujtatja.
  Hat ilyen dolgok is megestek.Gyermekkent nagyon csodalkoztam,hogyan lehetseges,ket ennyire kulonbozo (zsido)ember egyuttelese.

 13. Van Megoldas! NEM ADJUK FEL!!!!!!!
  1.Borbély József lerántja a maffiáról a leplet
  http://www.ustream.tv/recorded/16911514
  2.253.)BANKI DEVIZA-HITELES CSALÁS…?! Feljelentés!
  http://tempohirek.com/news.php?readmore=260
  3.Feljelentés a “bankok” ellen…
  http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=145
  Minden nap IMA-t es FOHASZ-t mondok HAZAMERT,MAGYARORSZAGERT,a MAGYAR ELETEKERT:
  Amig mast nem tudok tenni,addig ezt teszem.Termeszetesen:tovabbra sem fosztom ki a nepemet,nem artok neki,ahol segithetek,segitek.
  Tegye On is,Te is azt,amit LEHET.Tamogassuk a Tempo Part NEMZETMENTO MUNKAJAT!
  256.)Havonta 2X ? Mi minden nap!
  http://tempohirek.com/news.php?readmore=263

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Egy hétre ismét leomlanak a határok
A növekedés vagy egyensúly hamis dilemmája
Halálsoron (Olajos blogjából)
Close