Rövid kiértékelés a rendvédelmisek tüntetéséről

Hír: Bohócsipkás katonák, tűzoltók és rendőrök gyülekeztek az Alkotmány utcában, ahova déltől “bohócforradalmat” hirdetett két szakszevezeti vezető. A rendvédelmisek jelképesen szavaztak a kormánynak adott bizalom megvonásáról, majd fáklyákkal vonultak a Sándor-palotához, ahol a köztársasági elnöktől új választások kiírását követelték. (forrás: origo.hu)

Árok Kornél és Kónya Péter a tüntetés szervezői leadják szavazatukat. A tüntetők jelképesen visszavonták a kormánynak korábban megszavazott bizalmat. /fotó: Tuba Zoltán (origo)/

A 2011 június 16.-ai rendvédelmisek tüntetéséből hiányzott a militánsság. Az eddig befutott információk alapján állítható, szinte teljesen hiányzott. Amennyiben egy tüntetés tervezésekor a militánssági együttható a folytathatósági együtthatónál jóval kisebb, akkor annak a tüntetésnek semmilyen kedvező eredménye nem lesz a tüntetők céljainak elérésében. Legtöbb ilyen esetben 2 oka lehet ennek:

Hirdetés

1. A tüntetés szervezői tapasztalatlanok, ami a tüntetések tervezését illeti, vagy

2. A szervezők, a kormány kapcsolataikon keresztül, gőzlevezető, nyomáslevezető biztonsági szeleppé degradálták a tüntetést, vagyis elárulták azokat, akik képviseletét vállalták.

Mindkét eset sajnálatos, ami az eredményt illeti, de a tüntetők közösségének bizonyosságot kell szereznie arról, hogy melyik eset áll fenn!

A folytathatósági együtthatónak meg kell közelítenie a militánssági együtthatót. Minden tüntetés tervezésekor a tervezőknek ez az optimizálási feladatuk. Nagyon gyakran a militánssági együtthatót tudatosan magasabbra tervezik, mint a folytathatósági együtthatót, ami azt jelenti, hogy a tüntetést nem fogják tudni a későbbiekben folytatni. És a tüntetés szervezőit a kormányszervek felelősségre vonják. Mivel a tervezők ismerik a retorzió lehetőségét, ezért a tüntetés tervezésekor ezt kénytelenek tekintetbe venni. A militánssági fok hirtelen emelése a tüntetés befejezése után kezdődik. Miután a szervezők – általában – mikrofonokba bejelentik, hogy a tüntetésnek vége, – és egy előre megegyezett jelt is adnak -, akkor kezdődnek el olyan akciók, maszkos (bohócmaszkok, festék, jelmez) alakok által kivitelezve, melyek militánssági együtthatója a legálisan tervezhetőn jóval felül van. Ennek ellenére, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, a szervezőket, akik neve ismert a rendőrségen, mivel a tüntetés engedélyezésekor le kell adniuk a neveiket, nem terheli semmilyen felelősség. Természetes módon elvárható a tüntető tömegtől, hogy a “rendbontók” kilétére semmilyen felismerő jelet nem tudnak megadni a nyomozó hatóságnak. A rendbontás megszervezése a legnagyobb titoktartás mellet zajlik, hisz a “rendbontók” szabadsága, munkahelyükről való elbocsátás, nyugdíjuk veszélybehozatala (rendvédelmisek esetében) és egyéb retorziók elszenvedése van nekik kilátásba helyezve. Amint a kemény mag elkezdte akcióját, az oszladozó tüntető tömegben is fellépnek a kemény mag akciójával szolidáris “rendbontók”. Így eszkalálódik a tüntetés egy olyan betervezett irányba, mely a tüntetés céljainak elérését közelebb hozza vagy azokat el is éri.

Remélhetőleg, a jelenlegi tüntetésen okulva, az elkövetkező tüntetések nemcsak nyomáslevezető tüntetések lesznek, hanem a célok elérése érdekében megtervezett, hathatós akciók, melyek úgy a résztvevőket, mint az érdekképviselet összes tagját elégedettséggel és növekvő önbizalommal töltik majd el!

(egy olvasó)

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Rövid kiértékelés a rendvédelmisek tüntetéséről

 1. A cikk nagyon szaknyelven van fogalmazva,ami a militánsság szót illeti,de
  természetesen aki nem érti ezt a szót,az úgyis utána érdeklődik a jelentésének
  ha érdekli is egy kicsit az itt ,megfogalmazottak.
  Vélemény:Én nem mondanám,hogy hiányzott a militánsság,itt értelmes emberek
  egyértelműen a kormány kifejezésére hozta azt,hogy amit tesznek,és ahogyan
  teszik az nem elfogadható,sőt mondható az,hogy TÖRVÉNYTELEN!!!
  -A tüntetés szervezőire sem mondanám azt,hogy tapasztalatlanok ,tudták azt
  hogy mit miért tesznek,ezt békésnek hirdették és mivel tisztességes emberek
  tartoznak e körbe, így nem volt kérdés,hogy ez esetleg elfajulhat más irányba.
  MUTASSON nekem bárki erre hasonló példát,hogy kettő magán ember
  valaha is vonzott maga köré közel 30 ezer embert, de úgy hogy egy konfliktus
  se alakult ki,az egész tüntetést úgy irányították ,hogy rendbontás nem történt!!!
  EZ ÁM A NEM SEMMI , EHHEZ KELLETT KÉT ILYEN VEZETŐ,ÉS 30-EZER
  ÉRTELMES EMBER! / őszeségében igen is tudta a két szervező a feladatát,
  holott valóban tapasztalatlanok az ilyen jellegű szervezésben./
  Katonai nyelven mondták régen,hogy a foglalkozás elérte célját!!!
  Elérte hiszen a tüntető tömeg egyértelműen a kormány tudtára hozta azt,
  hogy mi nem tetszik,és az is lejött a tömeg tüntetéséből, ha kell folytatják!!!
  GRATULÁCIÓ illeti Kónya és Árok Úrat !!!!!!!
  Ha a militánsság szóval tapasztalatlanak minősítik a két szervezőt,akkor
  ehhez csak annyi volna a hozzáfűzésem ,
  hogy: Az MSZP és az LMP tapasztaltnak tekinthető,
  akkor várják tőlük az érintettek,hogy a bejelentésüket,ígéretüket betartva
  népszavazás kezdeményezésüket indítsák el arra vonatkozóan ,hogy visszamenőlegesen semmi-de semmi ne legyen érvényesíthető.

 2. –mihez kéne hozzászólni???volt itt valami érdemleges írás??Van méltóságteljes tüntetés, és van a focihuligánok kukaborogatása,militáns hahahah röhögnöm kell!!

 3. Nyugateurópai rendőr akadémiákon tanítják a tüntetések kiértékelését a militánsági és folytathatósági együtthatók kiszámítását, amit itt a cikkíró említ. Ez ma már külön tudományág! A rendőröknek azért tanítják, hogy eredményesebben tudjanak fellépni egy zavargásokba torkolló tüntetés ellen. És persze azért, hogy a tüntetések feloszlatásának “szükségszerüségét” jobban megértsék, jobban felismerjék az “indításra” mutató jeleket, a vezéregyéniségeket, stb.
  Véleményem szerint is a tüntetés példás rendben zajlott. De, akárcsak a cikkírója, nekem is az a véleményem, hogy nem fog hozni semmit. Tehát marad az elpazarolt “puskapor”. Vagy, ahogy a cikk írója említi: “a gőznyomás oda lett!”. Most jön a vakációzás, amivel az utolsó kis nyomás is elpárolog. Majd ősszel folytatjuk, ígérték a rendőrök.
  -Ez is egy nagy hülyeség!
  -Miért?
  -Azért, mert az esős és hideg évszak beköszöntésekor egy vízágyútalálat után bizony haza kell menni és ruhát cserélni, ha nem akarsz egy tüdőgyulladást! Így pedig egy kis vízágyús bevetéssel a tüntetésnek vége van. Télen, vagy hidegebb, esősebb évszakokban csak lázadások törnek ki, amit aztán könnyüszerrel elfojtanak. Magyarországon még egy forradalom se volt a történelem folyamán, hiába nevezzük annak. A forradalom az egy az elit által tervezett, külön eszmeiséggel rendelkező népfelkelés, amelyet az elit a nép segítségével győzelemre visz! Nekünk magayaroknak nincs ilyen elitünk. Az értelmiségünk gyáva és ezen a gyávaságon keresztül áruló! Utálom őket, pedig magam is többdiplomás vagyok, és értelmiséginek is tartom magam. És őrlődöm amiatt, hogy ilyen gyáva a magyar értelmiség, a diplomásokat nem sorolom ide még akkor sem, ha bölcsész diplomájuk van!
  Olyan tüntetéseket szervezni, amelyeknél a célok elérése életbevágóan fontos, azokat nem egy felvonulásra tervezik, hanem hosszú távra, vagyis folyamatos jelenlétre a téren, sátrakkal, utánpótlással, egészségügyi ellátással, stratégiai tartalékokkal, stb. És bizony, ütközetek nélkül nem fogjátok elérni a kitüzött céljaitokat. Amennyiben ütközetekre is hajlandóak lesztek a “sztrájktörő” kollegákkal (kollegák ezek?) szemben, azután fog elkezdődni a szolidarizálás a magyar nép azon tatgjaival, részével, melyből Ti is vétettetek, akik kimennek a terekre tüntetni, kifejezni elégedetlenségüket, és akiket a rendőrség minden eszközzel szétver, letartóztat, ütlegel. Mert Ti is bele kell kostóljatok abba, mit is jelent ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, de ebből a helyzetből is a jogaidért, de leginkább a hazád féltéséért harcba szállni.

 4. Az ország belső élősködői most már minden társadalmi szükségszerűségen túlterjeszkednek.
  Mindenki követelődzik, csak senki sem akarja a követelődzések anyagi alapjait megtermelni, kitermelni. Méghozzá kétkezi, önfenntartó munkával.
  Bizony kérem, minden egészséges társadalomban a legmegbecsültebb embereknek az új értékeket előállító embereknek kellene lenni. De ők tragikusan, minimálbéren tengődnek. És az is bizony igaz, hogy a rendvédelmisek is csak a termelő emberek megbecsültsége után következhetnének. Akkor miért nem őértük küzdöttek a tüntetésen? Nos, ezért léptek át a bohócok is az élősködők kategóriájába.
  Bizony-bizony, akik a hatalmi helyzetüket kihasználva a társadalmi ranglétra magasabb fokára törnek, érdemtelenül, azok maguk is emberi élősködők!
  Mert az is bizony igaz, hogy az előzőekben felvázolt elvek azok társadalmi törvények. Akik mégis megpróbálják áttörni e tanításait, azok bizony a nemzet ellenségeivé vált, önpusztító erők!

 5. T.Istvannak
  Küzdöttek értük is, hisz a kormánytól jelképesen visszavették a szavazataikat!
  A tüntetés rendkívül fegyelmezett volt, ahogy fennebb írja Czentner János, vagy “villi” (kicsit sértődötten), de ettől nem kerültek közelebb a tüntetés céljaihoz. A fegyelmezettség annyiból jó, ha lesz majd rá elég akarat, és a felelősséget vállaló vezető is, akkor ilyen fegyelmezett csapattal a kormányt el lehet zavarni a ratyi tüntetésre mind egy szálig, és onnan sose engedni vissza. Csak ennyiből volt ez a tüntetés ígéretes! Semmi több. A bohocmaszk is ilyen szempintból még jól jöhet. Ki a fene ismerné fel őket, ha a tüntetés leple alatt rendeznek egy jó-kis puccsot és Viktátor Takarodj ! felszólítás be is jönne nekik!

 6. Nem értem ezt a megengedő stílusú cikket,meg a hozzászólásokat.A tények a következők:a rendvédelmisek mindenféle szorzó trükközéssel 15 év szolg. időre ,amibe a középiskola is beszámít, kihoznak 40 éves munkaviszonyt 43 éves embernek.a nyugdíjtörvényben semmiféle “szorzó” vagy ilyesmi nincs,pofátlan lenyúlás ez a korai nyugdíjazás,a kutyáit jutalmazta a Vodkás a spec törvénnyel,meg a munkanélküliségi rátát csökkentette.Az adófizetőket nem tudják maguk mellé állítani,a megítélésük a béka segge alatt van.Takarodjanak vissza a sarokra!

 7. Előbb tegyék azt ami a dolguk! Védjék meg a Magyar embert a cigány terrortól és zsidó tolvajoktól! Majd ha ezeket végre hajtják akkor elmondhatják a hasfájásukat de addig kuss a nevük! Ja és szokjanak le a az autósok zabrálásáról!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Budapesti szivárvány
A készülő egyházügyi tv védelmében – Nyílt levél Rózshegyi Márknak (a Derű Egyház tagjának) és társainak!
A valóság arról, ahogyan a jobbikos képviselők viszonyulnak a cigányság problémáihoz
Close