Reiner Péter: Néhány szó magamról

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Szívesen mellékelek – ha erre igény mutatkozik – az utóbbi néhány hónapban írt, a napi politikai események indukálta írásaimból, melyek sajnos úgy érzem, mit sem vesztettek aktualitásukból.

Érdekesen alakul egyéni sorsom azóta, hogy a „véletlen” közjátékaként megvédhettem a folyamatos támadásnak kitett Szent Turulunkat hitelesen, mert ott születtem 1944. késő tavaszán a közelében és ott éltem közel ötven évig, „megverettem magam” az 1956-os forradalom 50. évfordulóján és Brüsszelben személyesen megismerkedtem Morvai Krisztinával, akit veszem magamnak a bátorságot, a legtöbb embernél, akik véleményt formálnak róla, alaposabban megismertem és megszerettem barátomként. De az ő sorsát is alapvetően befolyásolta és hitem szerint jelenleg is befolyásolja a kettőnk megalapozott szeretete és barátsága. Ezt soha nem szoktam publikálni, a későbbiekben sem fogom, mert egyrészt magánügy, másrészt nem ez a lényeges.

A CJB-ben, később a NJSZ-ben történő aktivizálódásom érdekesen befolyásolta örömömre mindkét szervezetet, anélkül, hogy személyemnek jelentőséget tulajdonítanék. Az én esetemben egyszerűen megfogalmazható a közjót szolgáló politikai tevékenységem. Minden ellenszolgáltatás nélkül önzetlenül szeretem én is Hazám, és elveim, melyek legalább húsz éve véglegesültek, most a Jobbik által deklarált elvekhez esnek a legközelebb. Az egyhelyben állás mellett nem beteges küldetés tudatossággal, hanem ellentmondást nem tűrő kérlelhetetlenséggel vagyok büszke magyarságomra, eközben, bár erről egyre ritkábban szólalok meg, vállalnom kell családom több száz éves zsidó gyökereit is.

Az nem véletlen, hogy felfigyeltem az utóbbi húsz év legzseniálisabb politikai döntésének egyikére, a Magyar Gárda Egyesület megalakításának előkészületeire 2007 késő tavaszán és azonnal jeleztem az alapítást előkészítő honatyáknak a megalakulás utáni belépési szándékom. Így most erkölcsileg és jogi szempontból is a Gárda ellen indított, álláspontom szerint  tipikus koncepciós politikai perbe történt belépésem, bírói alátámasztással történt jogi indokok alapján, beavatkozóként megalapozottan tudom előkészíteni magánbeadványom Strasbourgba az Emberi Jogok Európai Bíróságára,melyet számos alkotmány jogász ellenőriz majd elkészülte után, felkérésemre.

Álláspontom szerint nem lehet eléggé túlhangsúlyozni beadványom reményeim szerint megalapozott politikai jelentőségét annak érdekében, hogy a bűntelen Gárda Egyesület és Mozgalom erkölcsi és jogi felmentése és rehabilitációja érdekében kívánom beadni. Egyúttal rá kívánok majd mutatni beadványomban a magyarországi „jogrendszer” elveinek és gyakorlatának tarthatatlanságára is, birtokomban lévő bizonyítékaim segítségével.

A félelemkeltés eddigi jól kiismerhető liberálbolsevik gyakorlatával tudatosan visszaélők politikai tevékenységéről le szeretném a leplet rántani és a jogi visszafordítás eszközével kívánom bebizonyítani a perben megszerzett tapasztalataim segítségével, a mindhárom „demokratikus szinten” meghozott ítéletek megalapozatlanságát és az ezt elősegítőket, a bírákat, az ügyészséget a melléjük szegődött beavatkozókat a  vádlottak padjára ültetni.

Sikernek csak beadványom remélt befogadását és tárgyalásának kikényszerítését könyvelem el, de nem egyéni, hanem Nemzetem sikerének, amiért velem együtt nagyon sok társam dolgozott.

Még egy”titkom” van melyről fellebbentem a fátylat, nekem sokakkal szemben nem csak érdekazonos társaim, hanem valódi, hétpróbás baráti köröm is van, akik szeretete nélkül nem tudnám vállalni ezt a sokszor keserűen és méltánytalanul megalázó küzdelmet. Nálunk igazán működik az egy mindenkiért, mindenki egyért alapelve, hála Istennek!

Kérlelhetetlen leszek a reményeim szerint hamarosan bekövetkező örvendetes politikai változás szereplőihez a folyamatos visszakérdezésben is, ígéreteik és tetteik tükrét elébük tartva. Saját mindennap gyakorolt politikai elveiből soha nem fogok a jövőben sem engedni, mert ezt az utóbbi negyven évben átélt fantasztikus egyéni és közösségi nemzeti élményeimnek feldolgozott tanulságai sem tennék lehetővé.

Üzenem végül minden küzdő társamnak, bízzon magában és szigorúan tilos félni, mert ezzel ellenségeinket segítené akaratlanul!

Adjon az Isten végre Szebb Jövőt Drága Hazámnak és Nemzetemnek!

Reiner Péter

Budapest 2010. február 14.

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Reiner Péter: Néhány szó magamról

 1. Az én véleményem szerint volt már pár hasonló például Csintalan, Timár György mindenkinek meg van a saját véleménye róluk. Nyilván magának is de ez „nem publikus”.
  Az állítólag ” keresztény” szövetségesek közül megemliteném Lakatos Ernő volt emberét a ’60-as még akasztós évek Népszabadság újságíróját Ilkei Csaba mester „tudkut”-ot aki a fő partizán, pardon ügynök „vadász” Kőszeg haverja.Jó kis csapat!!!
  Szeretném tudni ki adott utasitást a Nagy Imre temetésének bemocskolására a cionisták fő fegyverével az alaptalan ügynöközésre?
  Nekem a nyilatkozatából a róka és a holló mese jut eszembe a sajttal együtt!

 2. Én is úgy gondoltam sokáig sajnos, hogy vannak zsidó testvéreim, de ez nem lehet igaz, mert aki zsidó az talmudista, a talmud, pedig tiltja a gojokkal a testvériséget, mert nem vagyunk „kiválasztott nép”
  De itt nem erről van szó, hanem véleményem szerint a szokásos „mindenütt ott lenni” taktikáról – csak a „munka”-társakra kell odafigyelni, és a megosztó, rágalmazó stilusra.

 3. Válalom a „személyeskedést” hozzászólásomban.
  Kölcsönkérem egy nemigen tisztelt ,de valóban a vélemény nyilvánítás szabadosságával kufárkodó egyik hozzászoló véleményét,átmegyek én is „hívatásos félreértő és félművelt stilusba”,ezért előre elnézést kérek azoktól az olvasóktól,akikre ez nem vonatkozik és ez az elsöprő többség.
  Tehát a kölcsönkért stilus:
  Az én logikám szerint az olvasó hozzászólása bizonyítéka a Síp utca és a Moszad kiválló munkájának ,mert az ilyen tipusú embereket azért tartják és fizetik,hogy legyen folyamatos hivatkozási alapjuk,mely kéznél volt pl a Magyar Gárda működését beszüntető ügyészségnek és bíróságnak.
  Látszat tisztességessége,mely valóban név mögé bújik ,nyílván nem a saját neve,de az ilyen tipusok jelentették fel 1944 telén tízezrével a bújkáló zsidókat a nyilas hatóságoknak majd hat hónappal később ugyanők jelentették fel a megalakult bolsi hatóságoknak/egy része bosszúálló zsidókból verbúválodva/ a bujkáló nyilasokat.Ezt szoktam házmester stilusnak hívni.
  Visszatérve saját arcomhoz,szívesen megkérdezném a zsidókkal szembeni jogos fentartásáról a véleménytulajdonost abban a tükörben,amiben hitelessé váltam a határon kivülre szorúlt nemzetrészeink számára több ,mint negyven éve.Egyáltalán, tisztában van a hozzászóló a hitelesség fogalmával,vagy csak a farkasokkal táncol egy hordában/Elnézést a valódi farkasoktól,,mert néhány közösségi tulajdonságuk miatt becsülöm őket.
  Végezetül szívesen megkérdezném a hozzászolótól a szemébe nézve,mi a véleménye arról a Mazsihiszről,amely belemerevedett a folyamatos fenyegetettségébe,és napi szinten lövi magát a Dunába,de bizonyos közismert és „zsidózó” internetes portálokat soha nem jelentett még fel?
  Reiner Péter

 4. A házmesterek általában „buta gójok” ezzel kellett volna kezdeni.
  A „kurucinfóval” kapcsolatban leírtakkal egyetértek!
  A zsidók gárdába tömörülésére már volt precedens nem is ollyan régen 1919-ben (Vörös Gárda). Egyszer lehet tévedni, de a második világháború után miskolcon a párttikár volt szives kijelenteni, hogy „magyar koponyákkal fogom kikövezni a főutcát” ha jól tudom az elvtárs is cion fia volt.
  Sajnos engem azzal terrorizálnak, hogy „bünös nemzet” tagja vagyok noha a második világháború végén teljes három éves voltam és egész életemben az élet feltétlen szeretete volt gondolkozásom vezérfonala. Még is el kell viselnem, hogy a gyilkos zsidó elit (Rákosi, Gerő, Münich, Kun, Szamuelly stb.) kölykei tökéletesek, humanisták, és az emberi jogok elkötelezettjei, ami az „emberekkel” szemben igaz lehet de nem velünk magyarokkal gójokkal szemben!
  Hogyan lehet valaki talmudi tanok alapján, a „kiválasztott nép” fiaként nemhogy magyar érzelmű, hanem humanista?
  A rendszerváltás idején még azt hittem lehet, tévedés volt, és nem a Mazsihiszben tevékenykedö a magyarellenességet majdnem nyiltan felvállaló az ő egyeduralmi gondolataikkal szemben álló gójok antiszemitázásával kitűnő alakokkal van bajom, hanem azokkal akik a nagy erdélyi tüntetés alatt kocsmában üldögéltek, és szidtak, mert a felhívásban a hollokauszt szót használtam román magyar viszonylatban!
  Ezek az emberek viszont hangoztatják magyarságukat, zsebükben a másik állampolgárságukkal, propagandát fejtenek ki a népszavazás idején, megpróbálván ketté szakitani lelkileg is népünket.
  Sorolhanám saját séremeimet is de magamat soha sem szerttem sajnáltatni.
  Kik a szövetségeseik?
  A mult közvetlen besúgói pl. Lakatos Ernő haverjai, a ’60-as évek Népszabadságos újságírói akik kőzül az első ’90 parlamentbe is bejutott egy két „nemzethű” magyar , és most is ott tevékenykedik az emiltett Weblapnál.Ilyenek a „keblemre testvérek”.
  A többi rágalmazható ha semmi alapja sincs , hiszen csak egy „házmester gój” ha van két diplomája akkor is.
  Akkor hinnék valamennyire magának ha kijelentené hogy nem az Ur kiválasztott népének tagja mert ilen nincs, vagy minden anatómiailag és élettanilag is magukkal egyforma góly is az.
  Hiszen mi magyarok a XIX. százaban ezt deklaráltuk a zsidóságról.
  Ennek azért van jelentősége mert nem lehet két szívvel élni az embernek csak egy identitása van, ezenkívűl szerethet vagy gyűlölhet más népeket is, de ha az érdekek szempontjából nézzük a helyzet akkor az egyértelmü és törvényszerü, mindig csak az eredeti származás a dőntő.
  Igy van ez a határon túli magyarjainknál is ha úgy érzik bántják jogtalanul őket .
  Még valamit : nem szeretném, ha az pl. erdélyi magyarok Románia leigázásán és Magyarországhoz csatolásán fáradoznának. Értse ahogy gondolja ezt a „bolond házmester” szöveget.

 5. Vélemény,még komolyabban!
  Gondolom a hozzászóló hallott a kettős mérce politikiai rendszeres alkalmazásáról.Ezt a kettős mércét a magyar nemzet ellen fellépő trianoni nyertesek rendszeresen felhasználják indokul,másszóval a kollektív bűn fogalmát terjesztík ki politikájuk indokául egész magyarságunkra.
  Negyven éve járom szétszaggatott hazánkat,ezt kell tapasztalnom az utódállamok nemzetté vállási folyamatában .
  Ezekután azt kell gondolnom,hogy önvallomásom utáni vélemény a minden zsidó bűnösségét bizonyító ,születése alapjáni eredendő bűn súlyával illeti,akkor egyrészt nincs miről beszélnünk és tűrnünk kell e logika mentén az oláhok ,tótok szerbek magyarságot eltaposó érveinek erkölcsi,politikai jogosságát.
  Másrészt folyamatos tévedésben van a véleményformáló szerint ,megitélésemben az a székelység,aki diszpolgársággal jutalmaz magyarként ,munkám elismeréseképpen,de folyamatos tévedésben van az engem szerető ,rám vigyázó széles baráti köröm is megitélésemben,de a Magyar Gárda is tévedésben van,aki a belépésemet ,eskűmet elfogadta,a Gárda védelmében a perbelépésem is elfogadta de tévedésben van a cigányság képviselője is ,aki életveszélyesen megfenyegetett hogy kikényszerítse a perből történő visszalépésem
  Csak jelzem,hosszan folytathatnám érveim sorát,fenntartva korábbi megalapozott gyanúm a véleménytulajdonos megbízásiról!
  Végezetúl,nem élek a jövőben a hozzászólás lehetőségével,mert valóban mindenki éljen a szabad vélemény nyílvánítás eszközével,de rá szerettem volna mutatni,hogy engem pl nem Eörsi Mátyásnak hívnak,tehát a hozzászóló eltévedt az információs hálózat útvesztőjében,másrészt kimondom,mennyi tanulni valónk van még ,Magyar Nemzetünk valódi emelkedése érdekében!
  Szeretettel Reiner Péter

 6. Először is szeretném jelezni, hogy nincs semmi „megbízásom” több okból mert ismétlem nem vagyok zsidó tövü, hanem székely és magyar. Úgy gondolom hogy a cikkíró gondolkodásmódját igazolja ez az állitása- ami igazán nem magyar !
  Szándékosan úgy tesz mintha nem értette volna meg miért említettem a három éves koromat.
  Sajnos be kell látnom, hogy ennek semmi más oka nincs, csak az, hogy ne kelljen kimondja azt, hogy kedves Bereczki gój magának semmi köze sincs a hollokauszthoz,ezt már, bár igaz egy jó zsidó nem teheti meg. Arról is kellett volna írnia, hogy kinek köszönheti a magyar nép az „oláh, tót, szerb ” igát?
  Őn ezt se írhatja le, helyesebben leírhatta volna, de nem akarta!
  Ejnye ,ejnye!
  Nekem az egész családom erdélyi valamivel több időt tötöttem ott mint Ön, nekem is van szép díjam az érdekükben kifejett munkámért.
  de nem hánytorgatom.
  Kérdezek, de nem kötelező válaszolni: miért nem ment Őn el Simon Perez- hez mint zsidó és miért nem könyörgött az érdekeinkért mikor a rendszerváltás elött félillegálisan Budapesten volt és Haraszti Miklós hitsorosával vacsorázgatott eligazitván őt a gyarmatositásunk módjáról?
  Volt igaz barátom aki zsidó volt: Krassó Gyuri igaz ő valóban tisztán látta, hogy mi történt velünk magyarokkal és ostorozta érte saját hitsorosait, szerettem Gyurit és halála után is szeretem!
  Ő a kivétel ezért nem lettem antiszemita!
  Meg kell jegyeznem Ő soha nem fogadott volna el kitűntetést a Gyurcsányéktól mint Ön!
  Vajon a jobboldaliak Nagy Imre féle temetési alaptalan lejáratásáért kapta?
  A jó példa ragadós én is befejeztem a levelezést és szeretettel üdvözlöm.

  Azt hiszem, itt lesz érdemes befejezni ezt a csevelyt, ugyanis innen már csak a személyeskedés következik, amire semmi szükség.

  Mindenki vontja le a tanulságot, gondolatébresztőnek jó volt ez a vita.

   

  (szerkesztő)

   

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük