Quo vadis domine? És Te Vona Gábor?

Henri Sienkiewicz regényének címbeli kérdése, tanulságos mondanivalója, szinte tökéletesen ráillik a Magyar Gárda Mozgalom sorsára, helyzetére, Vona Gábor alapító viselkedésére, a Gárdához való viszonyulására. Fel lehetne tenni, fel is kell tenni neki a kérdést, amit a regényben Péter apostol kérdezett.

Néró császár idején a felforgatott Rómában üldözik a keresztényeket. Péter apostol volt, aki hitet, erőt adott nekik a megpróbáltatásokban. Ugye esetünkben mondhatjuk ezt Vona Gáborról?

Hirdetés

Amikor a keresztények lassan elfogynak az arénában, Péter a hívek rábeszélésére elindul Rómából, nehogy nyája vezető nélkül maradjon. Az úton azonban találkozik Jézussal.

Péter a találkozástól és a római eseményektől felzaklatva, sírva fakad. Elhangzik a könyv címét adó kérdés: Hová mész, Uram? Jézus szelíden, szemrehányás nélkül, de tárgyilagosan felel: Péter, ha te elhagyod a nyájat, én Rómába megyek, hogy újra megfeszítsenek. Péter letörli könnyeit, és habozás nélkül visszaindul Rómába.

Manapság, ezzel szemben mi is történik velünk?

Gábor a Gárda megálmodója, alapítója, aki társaival írásba is foglalta azt amit, s amiről álmodott. Ez az írás nem más, mint ami itt, alább következik, aminek fontos részeit idézem. Azokat a sarkalatos pontokat, amelyek Gábor álmának alapjait adták. Ám mára már mindez szertefoszlott. Következzék hát az álom szerint „kötelezően követendő”.

Szervezeti és Szolgálati Szabályzat.

A Magyar Gárda Mozgalom az alábbiakat tartja kötelezően követendőnek a

Magyar Gárda Mozgalom minden tagja számára:

I. Fejezet.(idézet)

2. Főtevékenysége.

A magyar, nemzeti, aktív érdekképviselet pártpolitikától mentesen.

II. fejezet. (idézet)

Magyar Gárda Egyesület

Az alapítók és általunk is elfogadott jogutódjaik biztosítják a Magyar Gárda

erkölcsi alapját és segítenek munkánkban. Párttagságuktól függetlenül, mivel

azonos a célunk, csak más úton közelítünk felé, velük együtt haladva

munkálkodunk a hasonlóságok mellett a különbözőséget és függetlenséget is szem

előtt tartva. A Magyar Gárda Mozgalom független szereplő de együttműködik

mindazokkal, akikkel közös célok vezérlik kiváltképp a Magyar Gárda Egyesület

esetén. Az Egyesület nem jogosult a Gárdisták irányítására.

Saját jogkörömnél fogva a „Szervezeti és Szolgálati szabályzatot” a mai

naptól fogva életbe léptetem. Betartását mindenki számára kötelező

érvényűnek rendelem el.

Kiss Róbert

Magyar Gárda Mozgalom Országos Főkapitánya

Ócsa

2009-02-09

Most léptünk a 2011. évbe, s mindannyian tudjuk a harcokat, amiket a hatalommal vívtunk.

Mindannyian küzdöttünk feloszlatással, rendőri vegzálásokkal, megosztási kísérletekkel, megannyi aljas, galád próbálkozással, amelyek megsemmisítésünkre lettek kitalálva.

És megküzdöttünk. Bátran, kitartóan, eredményesen. A Gárda tovább élt, elszántságában erősödött. Új és újabb arcot öltöttünk, de mindig ugyanazok a harcosok maradtunk.

Kiss Róbert főkapitányunk alatt lett belőlünk az Új Magyar Gárda. Az eskütételen, Szentendrén meghátrált a rohamrendőrség, amikor csatarendbe sorakoztunk velük szemben.

Aztán újabb változtatásra lett szükség. Kiss Róbert főkapitányunk kötött minket a NeHaCsa egyesület mellé, immár Magyar Nemzeti Gárda voltunk. Ekkor már voltak olyan bajtársaink, akik nem jöttek velünk. Mindvégig sok segítséget, támogatást kaptunk a Jobbiktól. Aztán így-úgy, Kiss Robi lemondott.

Ezek után kiderült, hogy sem új, választott országos vezetőnk, sem a Magyar Nemzeti Gárda nem kell barátunknak, Vona Gábornak.

Annyi sikertelen külső támadás, bomlasztási kísérlet után, most belső áskálódások, bomlasztások tették nehézzé, amúgy is nehéz helyzetünket.

Először a csendőrséget választotta le Gábor a seregről, majd újraélesztette az Új Magyar Gárdát, megosztva az állományt.

Kiss Robit is ott látni újra, abba a töredék Új Magyar Gárdának nevezett csoportban, ami mostmár szemben a fent idézett, Vona által megálmodott Szolgálati Szabályzattal szoros szálakkal béklyózva kötődik a Jobbikhoz.

Pedig nem kellene a bilincs. Ha Vona Gábor és társai továbbra is igaz magyarnak, hű hazafinak maradnak, s kiállnak közös érdekeinkért a parlamentben, akkor mi rablánc nélkül is tiszta szívvel támogatjuk őket.

Most, így megosztva, kissé szomorúan érezzük, hogy mintha valami hiba csúszott volna a Gábor radikális nemzeti elképzeléseibe.

Jómagam is, és gondolom minden bajtársam, itt a Magyar Nemzeti Gárdában, boldogan öltenénk újra magunkra oroszlános, fehér-fekete gárda-formaruhánkat, de nem úgy, mint a megosztottság jelképét. Nem úgy, mint ahogy most Vona Gábor öltöztette be bajtársaink egy töredékét.

Abban a reményben fejezem be írásomat, hogy egyszer még erős egységben díszelgünk, mind együtt a gárdapajzsos-oroszlános fehér-feketében a fent idézett határozott, tiszta Szolgálati Szabályzatunknak megfelelően.

Hát akkor hová is mész, te Vona Gábor?

És te Kiss Robi?

És mi mindannyian?

Szebb jövőt.

Vass István

Gárdista

Magyar Nemzeti Gárda


Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


8 thoughts on “Quo vadis domine? És Te Vona Gábor?

 1. Elvégeztetett! Ennyi volt a szerepe. Bejuttatni a jobbikot a parlamentbe. Tovább nincs rá szükség. Azt a sok derék embert sajnálom akik vállalva a meghurcoltatást önzetlenül beálltak a gárda soraiba.

  1. Kedves kedvescimbora!
   Azért nekem más információim is vannak, amelyek pozitívnak mondhatók. Gábor és a Jobbik tudják, hogy mennyit köszönhetnek a Gárdának. Azt is tudják, mennyit veszíthetnek nélkülük. Erre rá is jöttek, nem véletlenül kezdték újraszervezni a rendszert.
   A hatalomnak persze mindez nem tetszik (mindegy melyik hatalomról van szó), mert potenciális veszélyt jelent számára az alulról szerveződés, mely általa irányíthatatlan. A rendszer azonban jó, ezt a történelem már bebizonyította, ezért ágálnak ellene annyira. A következő lépés most már csak az lesz, hogy az önhibájukon kívül másik gárdába került és más gárdává vált szervezeteket hogyan egyesítik. Mert ez lesz a következő lépés. Az, hogy így széttöredezett a Gárda, az elsősorban a mindenkori hatalomnak és a pőszelajosoknak az “áldásos” tevékenységéből ered.
   A Jobbiknak szüksége van a Gárdára és a Gárdának a Jobbikra. Egymás nélkül legyengülnek, és erre már ők is rájöttek. A Jobbikban a Gárda erősítő tevékenység beindult, most már csupán a Jobbiktól “leszakadt” Gárda szervezeteknek , illetve vezetőiknek kell belátniuk a kapcsolat fontosságát. Ha ez részükről nem történik meg, akkor gárdatagságnak kell megtennie a szükséges lépéseket.
   Amennyiben egyesülnek a gárdaszervezetek, az magával hozza Jobbik erősödését is. Ezt tudják Vona Gáborék is.
   A Jobbiknak az ideje erre azonban még kevés volt, hiszen a belső bomlasztást is meg kellett állítani.
   Ne feledjük!
   Mind a Gárdának, mind a Jobbiknak csak ellenségei vannak!!!

   1. Kedves NIF Szerkesztői!
    Minekután leirtam a hozzászólásom,láttam,hogy Önök reagáltak egy hsz-hez.nem akarom elkeseriteni Önöket,de nagyon sokmindent nem tudnak,vagy önöket rendesen félrevezették.Én megalakulása óta “ott vagyok” a Gárda mögött,és megéltem -fájó szivvel és lázongó aggyal-amit a Gárdával tettek,és tesznek-a mai napig.Nem “mi szakadtunk le” a Jobbikról,hanem sajnos ez forditva történt.Nem részletezem,mert nincs időm rá,és nem is ilyen formában kellene ezt “megbeszélni”.Egyben adok csak igazat Önöknek :nagyon sok az ellenség,és ők tudatosan teszik a dolgukat,azaz az ellehetetlenitést.

 2. Mindig is tudtam,hogy aljas dolog a politika,de már azzal is politozálunk,ha csak kifizetjük a számláinkat,elmegyünk bevásárolni,és próbáljuk élni a mindannapi életünket.Igen minden politika.Ám amit a Magyar Gádával megálmodói tettek az még az aljasabbnál is aljasabb.Miért mondom? Konkrétan soha nem politozáltam,éltem a magam életét,de amikor 2006-ban -mint annyian közülünk- a csótánybeszéd “kiszivárgott” (amit meggyőződésem szerint tudatosan tettek) én is ott voltam azokon a tiltakozásokon,amin minden magyarként gondolkodó,és magát magyarnak valló honfitársammal együtt jelenlétünkkel tiltakoztunk a k….ország stb. ellen. És 2007-ben megalakult a radikális jobboldal vezetői által megálmodottt Magyar Gárda Mozgalom (a Várban volt az első 56 Gárdista eskűtétele-ott voltam ,és felemlő volt),-olyan igaz,szivében is magyar emberekből,akikre mident mondtak a “rettegők” :náci,rassziszta,fasiszta stb,és már a megalakulásán sikerült(mostmár tudjuk) beépiteni olyan embereket,akik a későbbiekben bomlasztani kezdték ezt az önzetlen,másokon segitni akaró Gárdát.Az elsők között voltam,aki mint támogató anyagilag segitettem -ha szerény összeggel is,de önzetlen tiszta szivvel-a megalakult “csapatot”akik -ellentétben a közhiresztelésekkel-miszerint “félkatonai szervezet” -ként működnek-csak a saját jelenlétük és meggyőződésük a magyar nép jogainak megvédése volt a céljuk.Én nem “osztódtam”,és nem “válltam ki”amikor sikerült kettéosztani a Gárdát,hanem a kijelölt úton követtem Őket. Akkor is,amikor teljesen jogtalanul a jogi csűrés csavarásával megszüntették Őket(a hideg fagyos decemberi napon várakoztam én is többedmagammal a tárgyalás kimenetelére várva a Markó utcában),és akkor is,amikor kényszerűségből az akkor még vezető Kiss Róbert a nehacsába “teretlte” a tagságot velünk,a pártolókkal együtt.-mint Magyar Nemzeti Gárda-,de akkor már a megálmodók többsége a mi szavazatainkkal bennt ült a Haza Szent Házában- a Parlamentben.És mi történt? Hirtelen az internetre felkerült egy “titkos” felvétel a Gárda vezetőjéről,aki ezekután “lemondott”,s a Gárdisták megválasztották vezetőjüknek Ináncsi Józsefet,aki “vitte tovább” a Gárdát.ott voltak a vörösiszap katasztrófánál-az elsőkként,amit sikerült mélyen eltitkolni a nyilvánosság elől,segélyt gyűjtöttek,és el is jutatták a rászorulóknak,de ott voltak akkor is segitő kezükkel,amikor a nyári szélsőséges időjárásban házak tetejét vitte el a viharos szél,és segitettek az újjáépitésbanDe amikor a vérellátó felhivást intézett a lakossághoz,akkor is ott voltak és vért adtak,mert éppen erre volt szükség.És azóta is teszik a dolgukat,önzetlenül,minden “pártsegitség” nélkül,hiszen megálmodóik a parlamentben valahogy “megfeledkeztek” róluk,nemúgy mint a párt tagjai,akik most is önzetlenül támogatják ezt a csapatot. Igen “ezt a csapatot”,azaz a Magyar Nemzeti Gárdát,mert Ők azok,akik most is teszik a dolguk,mégha ezt a radikális párt vezetője -a cikk cimében szereplő személy- a “Új Magyar Gárda” újbóli léterehozásával meg is szerette volna akadályozni.Sőt odáig is “eljutott”,hogy mostmár árulónak tekinti mindazokat,akik hiven esküjükhöz-pártfüggetlen és semleges tenniakaróként- próbálnak segiteni mindazokon akik rászorúlnak.És akkor most ki is az “áruló”?
  Velem együtt azok,akik mentek az úton-nem tértek le se erre,se arra-,most hirtelen árulók lettünk? Van egy nagyon rossz érzésem,-de ne legyen nekem igazam!!!!- mintha háttéralkú kötetett volna a “forradalmi párt” és az általunk bejuttatott radikális párt között hogyan kell elhallgattani,megszüntetni azt a mozgalmat,ami él,és remélem még nagyon sokáig élni is fog,és az nem más mint a Magyar Nemzeti Gárda.
  Ehhez Adjon az Isten erőt,szeretetbengazdag hitet,és összefogást a Szebb Jövő reményben,mert nagyon nagy szükség lesz rá az elkövetkezendő hónapokban.A Barikád újságot pedig -amit megjelenése óta előfizetőként kapok-az előfizetés lejárta után lemondom,ugyanis úgy hallgatnak az igazi- mostmár szövettségbe tömörült- Gárdáról,mintha a Magyar?Hirlapot olvasnám,arra pedig nem vagyok kiváncsi . A hazugságból bőven van olvasnivaló máshol is. Bizony igy múlik el a dicsőség kedves pártelnök úr,és ex gárdavezető úr! És ha igy folytatják lesz ez még rosszabb is,ahelyett,hogy leülnének és kitárgyalnák,megbeszélnék a félreértéseket,és végre “egy húron” zenélnének,mert ennek van jövője,a többi csak sumákolás az Önök részéről. “A hiba nem a mi készülékünkbern van”………..

 3. ADJON az ISTEN MAGYAR NEMZETTESTVÉREIM!
  Én maradtam továbbra is MAGYAR GÁRDISTA,az első
  szakadást is nehezen emésztettem meg,ott voltam
  SZENTENDRÉN is.Hálás vagyok ,hogy beléptem a
  MAGYAR GÁRDÁBA. RENDŐR TERRORNÁL is ott
  voltam,kis gárdista voltam.EGYENRUHÁMAT MEGTARTOTTAM,HA MÁSKOR NEM,DE HA MAGYAROK ISTENE MAGÁHOZ RENDEL, MAGYAR GÁRDISTA EGYENRUHÁBAN MEGYEK HOZZÁ ,ÉS JELENTKEZEK SZOLGÁLATBA.
  SZEBB JÖVŐT!
  JELENKA ISTVÁN MAGYAR GÁRDISTA

 4. Én a Jobbik Magyarországért Mozgalomba tevékenykedtem, és most a Somló VédPajzs Szövetségben tevékenykedem ami szintén a Magyar Gárda szellemében tevékenykedik. Wass Albert gondolataival szeretném megfogalmazni a jelen helyzetet:
  “Üzenem haza, az otthoni hegyeknek:
  A csillagok járása vátlozó.
  És törvényei vannak a szeleknek,
  Esõnek, hónak, fellegeknek,
  És nincs ború örökkévaló.
  A víz szalad, a kõ marad, a kõ marad.

  Ami összetartozik az összeforr …

 5. A Magyar Gárdát, kezdettől fogva támadja, üldözi a cionkommunista rendszer. Most a megsemmisítés szakaszát fejezi be a fidesz.
  Miért ?
  Mert a Magyar Gárda, MAGYAR !
  Magyarokért jött létre.
  Több, mint 65 éve igaz magyarnak lenni Magyarországon, a mindenkori hivatalos hatalom számára a legnagyobb bűn.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Palesztin gyerekek éneklik a Magyar Himnuszt
Böjte Csaba: Gondolatok egy Új év hajnalán!
BUÉK
Close