KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Prof. Dr. Bokor Imre: KIT BÚCSÚZTATTAK KIRÁLY BÉLA HELYETT ?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA

(2009. július 24.)


Király Béla 1956 novemberében
Király Béla 1956 novemberében

A bal-és  (sajnos) a jobboldali médiák  egybevágó tájékoztatása  alapján, 2009. július 23-án, a Rákoskeresztúri  új köztemető 300-as  parcellájában, Nagy Imre nyughelyének közelében, katonai tiszteletadás és  díszsortűz mellett, a római katolikus  egyház szertartása szerint búcsúztatták  Király Béla  nyugállományú vezérezredest.

A temetés előtt, a Maléter  Pál laktanyában felállított ravatalnál  mondott búcsúbeszédet (az öszödi nagy hazudozó cinkosai közül) Bajnai Gordon,  Mandur László és Szekeres  Imre.  Mindhárman  eltéveszthették, hogy kit búcsúztatnak, mert szó volt arról, hogy az elhunyt:  „a Nemzetőrség főparancsnoka volt”, „céltudatos  magyarságszolgálati  ember volt”, „világos és helyes   elvei mellett határozottan kiállt”. Boross  Péter még azt is kijelentette, hogy „több  Király Bélához  hasonló  személyiségre lenne szüksége az országnak”.

Sajnálattal kell kijelentenem, hogy  a „nekrológusok”:

– vagy tájékozatlanok voltak;

– vagy hazudtak;

– vagy  a meleg  hatására nem voltak urai a  gondolatuknak;

– vagy  Király Béla helyett  más személyre gondoltak…

Merthogy,-   Király Béla  nem volt  a Nemzetőrség főparancsnoka!  Budapest katonai parancsnokává nevezték ki  (1956. október 31-én), de a második szovjet  katonai agresszió kezdetekor  dezertált a fővárosból,  magára hagyva katonáit és Nagy Imrét is.   Aligha mondható, hogy  céltudatos magyarságszolgálati ember volt Szálasi és Rákosi  alatt,  és  az sem   fedi a valóságot, hogy  határozottan kiállt  az elvei mellett, mert  például Farkas Mihály  kérésére   dehonesztáló kijelentéseket tett tábornok kollégáira  a tábornoki koncepciós per során, ezzel is segédkezett, hogy a bitófa alá jussanak, holott egy későbbi nyilatkozatában elismerte, hogy  tisztában volt az ártatlanságukkal.  „Céltudatossága” talán abban nyilvánult meg, hogy   elfogadta Farkaséktól a tábornoki  piroscsíkos  nadrágot, S a kivégzett Sólyom altábornagy  akadémiai parancsnoki  beosztását és a szintén kivégzett Beleznay tábornok  lakását, a benne lévő ingóságokkal együtt.

Ami pedig Boross  Péter  óhajának elemzését illeti,  Király Bélához  hasonló személyiség  több  volt, mint kellett volna!  Király csupán  rátermettségével,  határozott fellépésével és agyafúrt gondolkodásával  emelkedett föléjük, mindent képes volt megmagyarázni, és  mindenből képes volt hasznost húzni!

Nem hagyható szó nélkül, hogy a  „nekrológusok”  mesterien  „csúsztattak”,   figyelmen kívül hagyták Király dezertálását Kőszegről, Budapestről és Nagykovácsiról,  figyelmen kívül hagyták  azt a  kosárnyi kitűntetését, amelyet  soha nem  teljesített  harctevékenységéért kapott, a Jad Vachem kitüntetését emlegették  ugyan, de  diszkréten elhallgatták Mussolinitól, Hitlertől, Szálasitól és Farkastól kapott plecsnijeit.

Összességében és  röviden: hazánk legnagyobb  (Gyurcsányt is  túlszárnyaló) hazugját, kaméleonját,  szerencselovagját és  mindenkit cserben hagyó szélhámosát, a magyar adófizetők pénzét használó  angol nyelvű kiadások szerkesztőjét, a fél világot orránál fogva vezető ügyeskedőjét,-   célszerű lett volna   mindennemű „csinnadratta” nélkül búcsúztatni, nem elfelejtkezve az igazságról,  és kerülve a kegyeletsértést Király  áldozataival  szemben (Kőszeget védő katonák, a Pesti Srácok,   nemzetőrök és  a koncepciós  „tábornoki per”  mártírjai).

Nagy Imre alighanem  megfordult a sírjában, amikor  Királyt  díszsortűzzel  búcsúztatták a  feledékeny, dilettáns, elfogult  vagy  képmutató búcsúztatók.

(Prof. Dr. Bokor Imre)

Nemzeti InternetFigyelő

8 thoughts on “Prof. Dr. Bokor Imre: KIT BÚCSÚZTATTAK KIRÁLY BÉLA HELYETT ?

 1. Bokros Úr, nagy tévedésben van, mert Király Béla igenis demokratikusan meg lett választva, mint a Nemzetörség Parancsnoka 1956 Oktober 29.-én. Miután Apám is jelen volt a választáson, (no meg sokan mások is), igy ez is egyike a hazugságoknak, amiket ön terjeszt Király Béláról.

 2. Azonkivűl nem vettem észre, hogy Nagy Imre unokái tiltakoztak volna az ellen, hogy Király Bélát, méltó helyére, Nagy Imre mellé temessék. Persze, maguk Nagy Imrét is egyhamar kitessékelnék onnan, ha módjuk lenne rá, tehát nem vagyok meglepődve.

 3. Régóta figyelgetem a Király-királyságát és a dicső magyar nemzetőrség- múltbeli és jelen időszaki szerepkörét.
  Kérem a teremtőt ,hogy szülessék meg már az az egyedüli és igaz ember ki hitelesen tudna mindenki megnyúgvására ,megcáfólhatatlanúl tájékoztatni a magyar nemzetőrségről és vezetőiről .
  Én tisztaszivemből örizném hagyományainkat ha azok erre méltóak lennének .

 4. Kopácsi Úr! Bokros úr nagy tévedését nem ismerem, mert ilyen nevű személy nem írt Királyról, aki soha nem kapott Nemzetőrségi főparancsnoki kinevezést. 1956.okt. 31-től viszont már KINEVEZETT Budapest katonai volt! Nem ártana a dokumentumok megtekintése! November 3-án délután javasolták egy összejövetelen a Nemzetőrség főparancsnokává, de 24-óra sem telt el és itthagyta a fővárost katonástól, nemzetőrőstől. Ezek tények, ezeket nem lehet cáfolni! Más a hivatalos kinevezés és más egy javaslat. De vajon mit tehetett Király nov. 31 délutánjától nov 4-én hajnalig? Hozzánemértők, szemellenzősök jobb ha hallgatnak, véleményük annyit sem ér, mint a háromszoros dezertőr ügyes hazugságai, mert hamarabb lelepleződnek. Bokros helyett: Bokor Imre.

 5. Bokor úr, azon kivűl, hogy elirtam a nevét, a többi véleményem mellett erösen, továbbra is kiállok. Az ok amiért Király Béla elhagyta a fövárost elolvasható több helyen is. Önről idáig soha nem hallottam, hirből sem ismertem, csak mióta megjelent a terepen, hogy Király Béla úr emlékét megpróbálja bemocskolni. Nem fog sikerülni. Király Béla egy nemzetközileg is elimert történész, Ön pedig egy névtelen senki.

  1. Tisztelt Kopácsi Judith!
   Úgy tűnik ismeretei egy „kissé” hiányosak, talán az Ön kárára sem lenne, ha jobban tájékozódna Dr. Bokor Imre személyét illetően.

 6. Bokor urat lehet hogy egy pár tucat ember ismeri MO.-on Király Bélát és Kopácsi Sándort pedig nemzetközileg ismerik, és az 56.os Magyar forradalom vezérei között tartják számon.

 7. Dokumentumok nélküli ajnározókkal nem lehet vitatkozni. A Forradalom Hangja és a Forradalom Sajtója c. kiadványokban pontosan megtalálható (nónapra, napra, órára), hogy Királynak milyen beosztásai voltak, az is igazolható, hogy háromszoros dezertőr volt, tábornoktársait kötélre segítő, mindenkit kiszolgáló hazug szélhámos, aki ’56-os tetteit 6 (azaz hat) egymásnak ellentmondó változatokban ismertette a nagy nyilvánosság előtt.
  Nagy Imrét is cserben hagyta, előtte Batának ajánlkozott fel a szocializmus építésére. A Tisztelt véleménynyilvánítóknak legalább alapfokon kellen tájékozódniuk Király életútjáról. Ezek után az sem újdoság, hogy az én nevemet sem ismerik, hiszen a KISKIRÁLYOK MUNDÉRBAN c. könyvem után hónapokig a médiák témája voltam, tehát ha kritizálóim hallgattak volna, akkor bölcsek maradtak volna…
  Valószínű, hogy a hazugságokra fogékonyabbak, mert Király rengeteget hazudott, míg szerény személyem mentes volt ettől a „gyakorlattól”. Király lelkén szárad a Kőszeget védő magyar katonák (123 fő) halála, a Nagykovácsinál elesett 17 nemzetőr halála, valamint a Rákosi-Farkas duó tábornoki koncepciós pereinek áldozatai. Király viszont a tábornokok kivégzése után megkapta Sólyom László altábornagy Hadiakadémia parancsnoki beosztását és Hazai vezérőrnagy lakását, a benne lévő igóságokkal egyetemben.
  A többi aljasságait nem kívánom részletezni, de búcsúzásul minden jót kívánok Király fogadatlan prókátorainak.
  Tiszteletem mellőzésével: Prof. Dr. Bokor Imre.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: