KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Nyílt levél Beer Miklósnak

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Excellenciás Püspök Úr!

Nem felháborodott és pallérozatlan nyelvezetű levelet ültem le írni Excellenciádnak, hanem nagyon is fajsúlyos ügyről mondanám el a véleményemet mind egyházunk, mind az Ön méltósága védelmében. Drámai ugyanis az, ami az utóbbi napokban az Ön megnyilatkozása(i) miatt, még keresztény testvéreinkből is kikívánkozik. Sajnos e reakciókat Ön indította el, amikor a hírhedt magyarellenessé aljasult Hírtv-ben, a magyarellenességéről hírhedt műsorvezető hölgy társaságában, és vele egyetértve Ön kétségbe vonta Európa iszlamizációjának tényét, a megszállást, amely már máig is keresztény európai emberek sokaságának halálát okozta a pogány terrorizmus által, s amikor Ön a keresztény magyar kormányt és annak intézkedéseit ostorozta. Ön, a Jézus által is súlyos bűnnek ítélt megbotránkoztatást követte el nem először.

A jelen megnyilatkozások annál is inkább fájók, sértők és megalázók a magyar katolikusság számára, mert Ön vagy nem akarja érteni a valóságot és szándékosan félremagyarázza a Szentírást is(!), vagy valóban nem érti, mi folyik Európában… (ez utóbbi eset nem nyílt levél témája volna, hanem orvosi probléma. S ez utóbbiban nem hiszek.) Mert Ön is látja, láthatta az elmúlt néhány nap terror-eseményeit, amelyekben csaknem húszan meghaltak, és száznál több sérültet jegyeznek eddig a hírcsatornák.

Az Ön püspökelődei bizonyára nem a legjobb püspökként jellemeznék Önt, aki a kereszténységet kiirtani szándékozók pártján van, s a liberális politika ócska és hazug lózungjait ismételgeti, némi keresztényinek nevezett hamis mázzal leöntve.

Súlyos felelőtlenség ez Öntől, mert világos és egyértelmű tények bizonyítják, hogy az üldözött keresztény testvérek nem jöttek el, vagy csak nagyon kevesen onnan, ahol üldözik őket. A Szentírás szerint nekünk azokat kell segítenünk és támogatnunk, akik hozzánk tartoznak, akik Krisztust követik. Akik mást vallanak és másban hiszen, mint mi, azoknak a köszönését sem szabad fogadnunk, s a lábunkról a náluk felszedett port is le kell vernünk… – ha rémlenek eme idézet-célzásaim.

Veszélyes az, amit Ön űz Excellenciás Püspök Úr! Mert Ön az Egyház megítélését is rombolja, hiszen nem Jézus parancsainak tesz eleget, hanem Jézus parancsait kiforgatva szolgál egy olyan eszmét és szellemiséget, amely elpusztít mindent, ami európai és keresztény! Nem félelemkeltés az, amit a magyar kormány tesz, hanem olyan önvédelem, amelyet az Ön püspök-elődei is megtettek, s amelyben számos egyházi személyiség életét adta az egyházért és a hazáért, fájdalmasan szép történelmünk során.

A katolikus ember számára alapvetés, hogy a rászorultakon segíteni kell, hisz ez parancs. Ám a katolikus ember nem hülye, de nem is félrevezethető! Excellenciád hülyének nézi a katolikus embert, és megpróbálja elmagyarázni a nevezett TV csatornán, hogy ki a rászorult, a menekült… Higgye el Püspök úr, mi tudjuk! A barcelonai esemény pedig újból felelevenítette azt, amit mi tudunk e „menekültekről”, szemben Önnel, akinek látszólag fogalma sincs minderről. Pedig van… nagyon is van!

Kérem tehát Önt, ne akarja katolikus híveit az orruknál fogva, ostoba magyarázatokkal és nap, mint nap cáfolt botor mellébeszélésekkel félrevezetni. Ön a tűzzel játszik saját megítélését illetően is, és mint mondtam, egyházunk hitelét súlyosan csorbítva, mert az a látszatot kelti, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar Önnel egy követ fúj a katolikus (keresztény) magyar nemzet ellenében. Ez pedig sátáni játék Monsignore! Sátáni akkor is, ha van Önnél magasabb rangú is, aki hasonlóképpen vélekedik és megnyilvánulásai is hasonlók az Önéihez. Önt ez sem menti fel, mert Ön a kormányt, és az arra szavazó katolikus és keresztény milliókat taposta sárba egy magyar-, és keresztényellenes televíziós csatornán keresztül, a barcelonai tömeggyilkosság előtti, de számos tömeggyilkosság utáni napokban, amely tömeggyilkosságok ismét Önt – Önöket – cáfolja, ám azt követően sem Ön, sem a magasabb rangú főnöke nem szólaltak, szólalnak meg, még egy elhaló hangú kondoleálás erejéig sem. Ez sem keresztényi viselkedés Monsignore…

Excellenciás Püspök úr! Nem kérem, hogy kérjen bocsánatot, mert Ön azt adja, ami a valója, így a bocsánatkérés értelmetlen és őszintétlen volna Öntől. Csupán azt kérem, gondolja át: – megéri-e a katolikus egyházat és a magyar katolikus társadalmat fenekestül kifordítani, megosztani és szétzülleszteni a hazug liberális politikai elvárások mentén? Nem volna-e jobb bűnbánatba merülve egy évvel előbb kérnie a nyugdíjazását? Hátha, a ma Önre nehezedő gondoktól való elszakadás megvilágosodást hozna az Ön szemléletében, s nem követne egy a kereszténységre halálos veszélyt jelentő ideológiát és Isten-ellenességet… Mert az, amit ma Ön tesz, nem különbözik attól, amit a keresztényüldözések előtt és alatt tettek és tesznek az üldözők, az árulók.

Isten irgalmát kérem mindnyájunkra!

L.J. Ch.!

Stoffán György

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

10 thoughts on “Nyílt levél Beer Miklósnak

 1. Sajnos a reverenda felöltésével nem jár együtt az is, hogy esze is legyen a viselőjének. Élnek a hierarchikus rendből, híveik feltétlen tiszteletéből. Nem azt írom, hogy ez lenne a jellemző, de sajnos, éppen a hangjukat hallatók közt van ilyen. Egyébként nagyon sok, elhivatott, tiszteletre méltó katolikus papot ismerünk, akik nem értenek egyet ezzel a megnyilvánulással.

 2. Bocsánat, félreérthető: Beer püspök megnyilvánulásával nem értenek egyet, nem Stoffán úréval.

 3. Szégyen gyalázat hogy ezek nem tanultak történelmet !Szent Izabella azért kapta e címet mert felszabadította az 1000 éves iszlám uralomtól Hispániát !Ezek a szégyenteljes egyházi méltóságok rombolják Europát.Az egyházat már lerombolták.

  1. Teljesen igaza van ebben. Valamiért a katolikusokban egyfajta gőgöt látok, bár csak apró, viszont folyamatosan fenntartott jelekből., Belterjes, kis, zárt közösségek, (már amelyik egyáltalán közösség, mert a többség vasárnapi katolikusként ül be a templomba), akik kinézik maguk közül azt, aki – szerintük- nem felel meg méltóságos elvárásaiknak. Nemrégiben volt szerencsém baptista közösséggel megismerkedni, akik teljesen elfogadók, befogadók, egymást segítők, egymást ismerők, nyitottak egymás és a betévedők felé. Pedig nem 30 emberből áll a közösségük! Elnyíltak a szemeim……

 4. Tömören, röviden ki kell nyilvánosan mondani: a XXI. századi társadalomnak és a magyarságnak -köszönjük szépen-, de nincs többé szüksége a római katolikus egyházra. Szép volt, jó volt, de elég volt, ne támogassuk többet a római papokat semmilyen eszközzel, van más, emberibb és főleg Istenhez közelebb álló vallás is.

  1. Nem értem, miért kellene ezt kimondani! A hierarchikus rend eltörlésével egyet értenék, de elsöpörni a a római katolikus egyházat, a fürdővízzel kiönteni a gyereket, – azzal nem értek egyet. Római katolikusként szomorú tapasztalatom, hogy azok a papok, akik új színt visznek az egyházba, akik szót értenek az értelmesebb – nem a mindent elfogadó, mindent benyelő-hívekkel, azok mellőzve, háttérbe szorítva élnek, szőnyeg szélére állítva. A papság egy része pedig a címekért könyököl, nem riadva vissza attól, hogy egymást jelentgessék fel.A főp apok,( TISZTELET A MÉLYEN HÍVŐ KEVÉS KÍVÉTELNEK!!!!), akár a politikusaink, tetszelegnek a szerepükben, valószínű hit nélkül, megélhetésüket biztosítva látva.Amilyen a társadalom képe ma, olyan az egyházé is.Egy krisztusi alapon nyugvó egyháznak igenis van helye mind M.o-on, mind M.o-on kívül, egy erősen megújítandó egyháznak, ami a jelenlegi hierarchia tetején ücsörgőknek sajnos nem érdekük! Nagyon fontos lenne az állam és az egyház szétválasztása, mert jelen pillanatban az egyház mindig az éppen hatalmon levők szekerét tolja.

 5. Vallom, hogy vallások nem léteznek, nincsenek.

  Keresztény vagyok.

  A vallások manipulálják a lelket. A ma létező összes vallás legalább annyira veszélyes az emberiségre, mint a médiák!

  Az ősi, („magyar”) nem manipulativ „erkölcsi” sámán hitet fogadom el. Az embert, a természetet, a szeretetet……

  Atilla

 6. Tisztelt Stoffán György úr!

  Beer Miklós püspök úr személyével kapcsolatos nyílt levelére szeretnék reagálni. Nem védeni akarom a Püspök urat, – mert meggyőződésem, hogy nincs szüksége védelemre. Önön viszont csodálkozom! Évek óta olvasom az írásait és közben figyelem a rám gyakorolt hatását. Ön nagyon jó tollforgató! Komoly szuggesztív erővel rendelkezik, ügyesen érvel és közben formálja, alakítja az emberek véleményét.
  A mostani írása azonban nálam is kiverte a biztosítékot. Ön itt összemossa a politikát és az Egyház tanítását. A Szentírásból idéz, Jézus tanítására hivatkozik, de pontosan Ön az aki pontatlanul idéz és kiforgatja Jézus tanítását, megfűszerezve a hatásos kitétellel, hogy a keresztény ember nem hülye.
  Nos ebben igaza van, a keresztény ember nem hülye és ezért mélységesen felháborít, hogy Ön ilyen módon , – az Egyház vezetőinek támadásával és bírálatával rombolja a katolikus Egyház tekintélyét. Nem akarok Önnel teológiai vitákba bonyolódni, mert nincs hozzá végzettségem, de annyit biztosan tudok: Jézus azt mondta: szeresd embertársadat, úgy, mint önmagadat. Ebből pedig szervesen következik, – tetszik, nem tetszik, – az iszlám vallású ember is az embertársam. Tehát a katolikus Egyház bármely képviselője ezt tanítja, ezt alkalmazza, akkor helyesen jár el, még akkor is, ha az Ön hitével, (bár kereszténynek említi magát)nem tudja összeegyeztetni.
  Ugyanakkor soha egyetlen katolikus, de más felekezetű egyházi embertől nem hallottam olyan kijelentést, hogy a bűnözőket, terroristákat, illegálisan bejönni akarókat be kell fogadni. Ezt Önök , – újságírók szívesen adják azok szájába, akiket épp bírálni, vagy kikezdeni akarnak. Ön is tudja, hogy az országunkban való letelepedés eldöntésének joga az államapparátusé és nem az Egyházé. A Kormány ebben a kérdésben véleményem szerint okosan és keresztényi módon cselekszik. Számomra tehát egyértelmű, hogy Mindenki végzi a dolgát és nem is rosszul.
  Nem tudom, – kérhetek-e Öntől ilyet, de megpróbálom. Kérem vizsgálja felül az álláspontját, gondolja át a lelkiismerete szerint az írását, – ugyanis az az érzésem, hogy ez az írás hirtelen felindulásból született, – és ha úgy gondolja, akkor revideálja az álláspontját. Szerintem az értelmes és igazán keresztény olvasói szemében biztosan nőni fog.
  A záró imáját osztom!
  Isten irgalmát kérem Mindannyiunkra!
  Pallos András

 7. Hozzászólásomat csupán azért teszem, mert személyesen is beszélgettem a Püspökatyával erről és egyéb témákról, többek között keresztapám Dr. Cserhohorszky Gyula Ottó (álnéven üldöztetése idején, Fehérváry Tamás lengyel- magyar püspök és Kanadában érsek volt, ki ádáz harcot vívott a pápával a cölibátus megszüntetése miatt!) Az atyával sem ebben, sem a migráns ügyben nem jutottunk közös nevezőre, de megértem, hiszen a „Pápa ” szava szent, még akkor is, ha az a kereszténység sírját igyekszik megásni! Tisztelettel viseltetek iránta, de legfőképpen a Mindenható iránt! Vargáné Haller Ibolya (író, költő)

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: