KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Nem ártana, ha a cionista „beütésű” hangadók figyelembe vennék a tényeket

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Zsidó honfitársainkat érintő események emlegetése
Holokauszt;
Gettó;
Deportálás;
Emlékhelyek, emléktáblák, filmek, előadások, emléknapok és emlékév;
Hozzátartozók permanens kárpótlása

malenkij robot

Nem zsidó honfitársainkat érintő események elhallgatása
Hadifogjaink eltűnése;
Málenkij robotra elhurcoltak;
Szovjet katonák által elkövetett gyilkosságok ’45-ben és ’56-ban;
Titoék által kivégzettek;
Szlovákok által kivégzettek és kitelepítettek;
Románok által kivégzettek;
Sváb állampolgáraink kitelepítése;
Koncepciós perekben kivégzettek;
Kádári megtorlásban kivégzettek és meghurcoltak;
Zsidó honfitársainkat megmentők elismerése;
Kárpótlások elmaradása

VAGYIS: Ha figyelembe vesszük azt, hogy Magyarországon vagyunk, akkor a németek, oroszok, szovjetek, franciák, norvégok, spanyolok, románok, szlovákok, csehek vagy más nemzetek által elkövetett pogromok vagy a zsidók ellen elkövetett egyéb atrocitások mellett, célszerű lenne foglalkozni a magyarok ellen elkövetett bűnökkel is! Továbbá: arról sem szabadna elfelejtkezni, hogy Európában,- hazánkban voltak a legnagyobb biztonságban Horthy Miklós kormányzósága alatt a magyar és más állampolgárságú zsidók, itt maradtak élve a legtöbben a második világháború befejeztével. A szovjeteknél a zsidók üldözése még Sztalin haláláig (1953. március 5-ig) folytatódott!

Minálunk a zsidók deportálása csak Hitler erőszakos fellépésére, valamint a német megszállás után erősödött fel, de a konspirálás olyan jól működött, hogy még a német megszállókkal állandó kapcsolatban lévő zsidó tanácsok vezetői is úgy tudták, hogy dolgozni viszik a zsidókat és a jegyrendszerrel működő élelmiszerrel való ellátásúk dupláját fogják kapni, mint az itteni jegyrendszerrel biztosított mennyiség.

Ezt az állítást az is igazolja, hogy a németek a deportáltak kiválasztását a zsidó tanácsok vezetőire bízták, és volt olyan, aki a feleségét és gyermekeit is a kiszállítandók csoportjába jelölte ki (ö itthon maradt), mert a jó ellátást akarta biztosítani a családjának.

Ezek után érthetetlen, hogy egyes szájtépős zsidó személyek, – a Benes-féle elv alapján, a kollektív bűnözést hirdetik, de a sajátjaikat nem sorolják be a kollektívák közé. És arról is elfelejtkeznek, hogy a deportálásért felelős személyeknek a derék magyar Népbíróság azonnal kiutalta a „selyem zsinórt”, de a deportálásban közvetve érintettek, vagy többet tudó zsidó tanács vezetőinek többsége megúszta a kálváriát, és most a kárpótlásból is részesül.

E sorok írója is tanúja volt Kispesten a deportálások előkészítésénél, (őszintén megmondva) kicsit irigyelte is azokat a zsidó iskolatársait, akik azzal dicsekedtek, hogy hamarosan utaznak ki Németországba, ahol dupla napi fejadagjuk lesz kenyérből, zsírból, húsból, cukorból és más élelmiszerekből, mint amit az itteni jegyecskékre adtak, amiért sorba kellett állni, de nem egy esetben becsukták az üzletek ajtóit és kitették a táblát, hogy elfogyott a készletük.

Nem ártana, ha a cionista „beütésű” hangadók ezeket a tényeket is figyelembe vennék, mert ha nem magyarok lennének és nem a Horthy alatt éltek volna, hanem Európa Hitler által megszállt más országaiban, akkor minimális lenne annak a valószínűsége, hogy most ők vagy utódjaik az élők között lennének.

Lejegyezte:
(Prof. Dr. Bokor Imre)
MJB elnök
Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Nem ártana, ha a cionista „beütésű” hangadók figyelembe vennék a tényeket

 1. Igaza van Prof.Dr. Bokor Imrének. Az én édesapám hadifogságban volt Szibériában. Édesanyám megkapta az értesítést, hogy eltünt, de szerencsére fél évvel később egy „szállítmány” érkezett Székesfehérvér mellé. Édesnyám más hozzá hasonló hozzátatozókkal odautazott. Ott kiabálták a neveket, hogy kit keresnek. Édesanyám a nagy hangzavarban is meghallotta a 40 kilóra lefogyott, elfagyott lábakkal hazaérkezett Édesapám erőtlen visszajelzését. Édesapám testvére viszont soha nem tért haza. Ő is ott volt hadifogságban. Egy ideig egymás közelében voltak, aztán édesapámat tovább vitték, az öccsét nem. Az öccse a mai napig nem került elő. Szegény Nagymamám haláláig bizakodott, hogy egyszer csak viszont fogja látni a hármadiknak született gyermekét is!
  Lenne még történetem a csládunkból, de azt hiszem, sokan vagyunk így és nem akarom a szót szaporítani. Biztos sok hasonló hozzászólást fognak így is kapni.

 2. Ezek mindig megtalálják a hazai genetikai selejtet, hulladékot akiket hatalomba tudnak segíteni és cserébe túlteljesítik az elvárásokat a gazdáiknak!
  Sokaknak nem tetszik, de a sor vajkkal kezdődik aki kiirtotta a Magyarság egyharmadát az idegenek kedvéért! Az első bizonyítottan hazaáruló vajk volt! Furcsa módon előszerettel idézik idézik, hogy gyenge az egy nyelvű nemzet, ugyanakkor azt az intelmét, hogy zsidót nem lehet semmilyen pozícióba engedni azt elhallgatják! Na most akkor ezen ész járás szerint vajk is náci, fasiszta volt, vagy a haladás előmozdítója mármint, hogy az igazi Magyar vallást tűzzel-vassal irtotta? Eltüntette a történelmünk írásos (rovás) dokumentumait, vallási és politikai vezetőit! Mostani vezérfonalak alapján népirtásért bitóra kellene ítélni! A zsidó (katolikus) egyház a júdás Árpád házat a „szent” előnevek ajándékozásával jutalmazta!
  kató rudi

 3. Ezt melegen ajánlom Államelnökünk figyelmébe. Meg kéne ismertetni

 4. Senki ember vagy nemzet ellen nem akarok szólni.
  De én fejlődést igényló világunk egésze ellen elkövetett bűnöket vélek felfedezni demokratikusnak nevezett társadalmi működésben is.
  Ezek a bűnök tömeg-tudatban működnek – és nagyon kevés a valószínűsége, hogy személyeket felelőssé lehet tenni ilyen mélységű ügyekben.
  De az sem old meg semmit, hogy folyton az ördögre utalunk.
  Kant kategorikus imperativusával szemben ható világ-működés realizálódik – ez ellen ható erők nem értik mi lehet a probléma gyökere, lényege.
  A német gondolkodó bő két évszázada fogalmazta meg a társadalmi morál kiindulási alapját: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként érvényesülhessen.”
  – mármint, hogy jobbá, élhetőbbé lehessen a világ (minden ember számára)!
  Szerintem ennek leginkább az önzés és a mindent háttérbe- kényszerítő versenyelv mond ellent – minden más hibás cselekedet, minta ezekből következnek…
  de nyugodtan beláthatjuk azt is, hogy ezek egyben a kapitalizmus alapvetései.
  A kapitalizmust sem spontaneitás hozta létre – a magántulajdon jogi intézményébe már bele van kódolva a kapitalizmus (csak még megfogalmazva nincs). A társadalmi törvények hivatkozása mindig a közakaratra mutat – és aztán lépten-nyomon „bele is fullad” a tulajdonjog intézményébe. (lásd: forradalmak)
  Abban sem kell kételkedni, hogy a civilizáció teljesen irányított természetű volt – persze itt is lehet Istenre hivatkozni.
  Tudjuk jól, hogy mely vallások hordozzák magukban a „hamis talentum” (téves) értelmezés lehetőségét – és lássuk be, hogy ezek a „zsidó-keresztény gyökerek” olyannyira össze vannak kényszerítve; hogy politikailag össze is zárnak.
  Ha még valaki nem értené: Van mit takargatnia Vatikánnak – és kellenek ezek a szentté-avatási aktusok is, hogy ez a világhatalmi elit kontrollt gyakoroljon hívei felett. Ez egy „tömeg-pofa-vizit”.
  És most én is elérkeztem vallásuk által megtévesztett zsidó testvéreinkhez, akik elődei Földi valóságunk egészére kiterjedő üldöztetésük során – bizonyára akaratuk ellenére – elterjesztették a legkártékonyabb ember-ellenes (materialista) életszemléletet.
  Kollektív bűnök vannak (mint a politikusok működése is), de azt én sem gondolom, hogy kollektív büntetést kellene alkalmazni (bár annak súlyától is függ).
  Viszont a jóvátételt (részükről) épp ideje elkezdeni – ez nagyon emberséges és a holtak emlékének is jót fog tenni!

 5. Egyet kiragadva: „Titóék által kivégzettek” fölé a szerbek szemételerakót létesítettek. Egyetlen fakeresztet sem tűrnek meg. A temerini fiatalok sínylődnek, a többieket naponta üti-verik, pusztán azért, mert magyarul beszélnek. Segítségnyújtás helyett a szabadkai zsinagóga belső festményei helyrehozatalára 100 millió forintot adott kormányunk. El lehet gondolkodni azon, ebből a pénzből hány magyar embert tudtak volna legalább átmenetileg segíteni, hiszen mástól nem várhatják el. A magyarok nem!

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: