KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Ne csináljunk Krisztusból bohócot! – Felhívás tiltakozásra

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

justitiaVégtelenül szomorú, hogy az MJB-n kívül, a futtatott hozzáértők részéről /katonai szakértők, történészek, tájékozott politológusok/, nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy megválaszolják ezen otromba vádaskodóknak a leplezetlen valóságot. Milyen egy háború, melyek azok indítékai, mi a szövetségesek /ha van ilyen felállás/ célkitűzése konkrétan, induláskor, milyen felszereltséggel rendelkeznek a felek? Stb-stb.

Egyáltalán, hogyan képzelik el azt, több, mint hét évtizeddel a történtek után, hogy Magyarország miképpen tudott volna kikászálódni pozitív végkicsengéssel, akkori  ellehetetlenült helyzetében?  Határtalan cinizmus az, hogy olyasmiért akarják UTÓLAG felelőssé tenni az egykori politikai és katonai vezetésünket, az egész társadalmunkat, ahol nem volt a döntéshozók kezében világos kép arról, mi is történik valójában az elhurcoltakkal? Hisz számtalan élő tanú van még most is közöttünk, akik szerint az volt a köztudatban, hogy munkára viszik ki őket, teljes ellátással, sőt még fizetést is kapnak.

Ilyen alapon -ahogy ezen kérdéskörhöz állnak a velünk szemben állók- a világ valamennyi háborúban részt vett országának lakosságát el kellene ítélni utólag, /kárpótlást követelve tőlük -az ókortól napjainkig- amelyek fegyvert fogtak az ellenségre, vagy bármilyen módon megölték, karóba húzták őket, elhurcolták a foglyaikat rabszolgának és így tovább! Ne vessük már el a sulykot, lelkes bűnkereső, rövidlátó mű- szemellenzősök! Ne játsszák már meg az ostobát, a tudatlan, korlátolt mivoltukat.

Ha belemegyünk ebbe a kiszorítósdiba, akkor most az egész világ essen neki a másiknak, akivel bárminő ellentéte volt, háborús viszonyok között?

Ez esetben nekünk is joggal lenne okunk a szerbeket beperelni, kártérítést követelni, a nem is oly’ távoli múltban elkövetett gazságaikért, pl. a 40 ezer -bizony jó néhány karóba húzott- Honfitársunkért, a Dél-vidéken. Vagy a tatárokat, mongolokat, törököket és az összes –eddig ismert- velünk csatázott népet, UTÓLAG felelősségre vonni igyekezvén. A markunkat is tartogatva! Nem érzik, hogy amit csinálnak, az már több, mint groteszk? Egyben erkölcstelen és jogtalan követelődzés? Egy új nemzedék anyagi megcsapolása -akiknek már semmi közük az akkor történtekért- keményebben fogalmazva kirabolni őket? El nem követett bűnökért? Hová vezetne a világ, ha minden kárvallott nép, nemzet, ilyen módszereket vezetne be. A hitelrontóink által tapasztaltakat utánzó trend szerint, UTÓLAGOSAN előjőve mindezekkel?

Vegyék már végre tudomásul, hogy egy háborúban -pestiesen szólva- NINCS „KECMEC”, sok mozgástér, egy kiszolgáltatott helyzetű, szövetséges partnernek! A parancs, az parancs! S ráadásul mindig az erősebb kutya …! Esetünkben a németek voltak a meghatározó, domináns kapcsolataink, azt kellett csinálni, amit ők mondtak, követeltek! Nem volt apelláta. Amikor pedig mód nyílt rá, a kormányzó úrral együtt vidéken is, nagyon sokan -akik tehették s volt kellő bátorságuk- mentették az üldözötteket. Életük kockáztatásával! Ezek meg is kapták a „VILÁG IGAZA” kitüntetést, magától Izrael államtól!

Részlet a WIKIPÉDIÁBÓL: Magyar vonatkozása a „Világ Igazai fasor”, amelyben 1956 óta tiszteli meg a Jad Vasem azokat a nem zsidó embereket, köztük magyarokat (id. Antall JózsefApor VilmosBay ZoltánKarig SáraKeken András,Király BélaKoren EmilMárton ÁronRaile JakabSchlachta MargitSztehlo Gábor ), bajorokat, lengyeleket és olaszokat, akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holokauszt alatt. Minden Világ Igaza ültet (vagy számára ültetnek) egy örökzöld fát Jad Vasemben, ami a nevét viseli, ezzel jelképezve, hogy „aki egy embert ment meg, egy egész világot ment meg”.

Ne csináljunk tehát a Krisztusból bohócot!- mondaná székely Góbé nagyatyám, ha még élne! S igaza lenne.

Ezennel felszólítok minden öntudatos, igazságkereső, e témákban szakavatott hazai és külhoni magyar történészt, hogy fogjanak össze, alakítsanak egy bizottságot és adjanak ki KÖZLEMÉNYT, mely szerint tiltakozásukat fejezik ki, a Hazánk múltját méltatlanul ostorozó, az ellenünk irányuló szándékos hitelrontást tanúsítók felszólítása végett, amelyet kéretnek részükről azonnali hatállyal, befejezni, abbahagyni. Fölhíva egyúttal a kormány tagjainak és a Parlament képviselőinek figyelmét is arra, hogy csatlakozzanak hozzájuk, nevüket, címüket, rangjukat adva: ELÉG VOLT!- megfogalmazással.

Továbbá, nyissanak meg egy honlapot, ahol az internet segítségével, valamint postacím megadásával, e több, mint időszerű lépéshez, a széles közvélemény részéről a lakosság többi  -velünk egyetértő- tagjai is csatlakozhassanak!

Nem tartható tovább és főként nem tűrhető, hogy a hozzánk bevándorolt népcsoport leszármazottai, akiket elődeink humanizmusa eredményeként, vendégszeretetünket élvezve, új Hazához segítettek, ilyen gyalázatos hálátlansággal ostorozzanak bennünket. Méghozzá igaztalanul. Kiforgatva a történelmi valóságot, megerőszakolva a realitásokat, semmibe véve egy háborúban kialakult, sokszor előre nem látható történéseket. Ide értve a halálokozás legkülönbözőbb formáit, gyakorlatát!

Zárszóként -minden ellenünk áskálódónak üzenjük- Magyarország elsődlegesen a magyaroké!!! Őseink, a hosszú múltra visszatekintő történelmünk egykori vezetői, királyai, fejedelemi, hős harcos vitézei, nem azért adták életüket a HAZÁÉRT, hogy idegen földről hozzánk érkezők, jogot formálhassanak arra, hogy az ú.n. GAZDAORSZÁG népe által megválasztott képviselők útján működő, a részben közmegegyezéssel kialakított politikai rend alapján alakult kormány és törvényhozás dolgaiba -akár nyíltan, akár burkoltan- a fennálló törvények megkerülésével, azok kijátszásával, felhatalmazás nélkül, beleüssék az orrukat, mit hogyan csináljanak, milyen törvényeket hozzanak, kit tüntessenek ki bármilyen címen -érdemeire való tekintettel- kit nevezzen ki bárhová és még reggelig sorolhatnám az indokokat!

Budapest, 2014. január 26.

ÉBRESZTŐ MAGYARORSZÁG!

Honfitársi köszöntéssel:

/Péteri Attila Árpád/
nyugdíjas népművelő
MJB elnökségi tag

Magyar Justitia Bizottság

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

8 thoughts on “Ne csináljunk Krisztusból bohócot! – Felhívás tiltakozásra

 1. Magyarok Mindnyájan!
  Köszönettel és Hálával a Magyar Justitia Bizottságnak!

  Ezt a csodát amit pár Ember és mára már Hála a Jó Istennek sok-sok Magyar Ember KárpátHazánk Magyarországában elindított, a MAGYAROK SZŐ-VETségében, nevezheti mindenki kis Köz-Ősségeit ahogy tetszik illetve munkájához kapcsolódik lényeg, hogy MAGYAR, és ezek az apró munkálkodó fények fognak nemsokára összeérni, újjászületni.

  „Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
  török, tatár, tót, román kavarog
  e szívben, mely e múltnak már adósa
  szelíd jövővel – MAI MAGYAROK!”
  /József Attila/

  Közeledik az idő az újjászületéshez, a Szent Koronánkban a Kárpátokkal ölelt Magyar Hazánkban.

  Hálás szívvel köszönjük mindenkinek aki bárhol a KárpátHazánkban ma a Magyarnak Igaz Útat mutatnak az újjászületéshez.
  E csodákat nem vitatni/elvitatni kell, hanem mindenki tegye hozzá azt ami szívvel-lélekkel emberségéből, erejéből telik kis KözŐsségeivel építve az újjászületendő Magyarság Szent Korona Országát.

  A Magyar mindig is a TEREMTŐ EGY IGAZ ISTEN népe volt a földön, amióta világ a világ, akik jó otthont kaptunk e Földre megszületve, KárpátHazánk Szent Korona Országunkban, Keresztény boldog, békés, munkálkodó nép voltunk, vagyunk s leszünk míg a földön ember él, kiáradva mintául szolgálva emberségből a föld minden egyes nemzetének.
  Folytatni kell a megkezdett munkát Mindnyájunknak békességben, boldogan, szeretetben, van min dolgoznunk, kivétel nélkül Minden Egyes Magyar Embernek, menni előre, mindig csak előre az Egy Igazság Útján!

  http://www.youtube.com/watch?v=SMkCaJwwYxA
  /Wass Albert üzenete a Magyar Nemzetnek/

  A harcot melyet Őseink vívtak
  Békévé oldja az Emlékezés,
  s Rendezni végre KözŐs dolgainkat,
  ez a Mi munkánk és nem is kevés!”
  /József Attila/

  https://www.youtube.com/watch?v=QZ7xIZsvCd0
  A NEMZET DALA – Kovács Gábor

  „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
  Hiszek egy isteni örök igazságban,
  Hiszek Magyarország feltámadásában!”

  Isten Áldja KárpátHazánk Magyarságát, Mindnyájunkat,
  BoldogAsszonyAnyánk – Mária „Szent Korona Országa” Örök ÉrtékRendjében
  Isten Áldjon a Földön minden Jóakaratú Embert,
  szeretettel,
  Perjés Andrea

 2. Tisztelt Péteri Úr!

  Sajnálatos módon a történelmi tragédiákról utólag szokás ítéletet mondani, előtte ugyanis nem lehet, közben nem tanácsos, utána pedig kérrdés, hogy a Fennálló mit szól hozzá…így azután utólag mondunk többnyire véleményt. Így pl a gyalázatos trianoni békeszerződésről is…a II. vh után nem nagyon beszélgettünk a nyilvánosság előtt.
  A hossza s fejtegetéséből viszont kimaradt, hogy mégicsak átadtak kivégzésre 17-20 000 embert akinek annyi bűne volt, hogy idegenrendészetileg nem voltak rendben a papírjaik. Ez úgy történhetett, hogy pl a Magyarországon keresztül menekülő lengyel katonák között is voltak zsidók, vagy azok akik nem voltak bejelentkezve a legkülönbözőbb okokból. A lényeg, hogy ezeket az embereket, mondva csinált ürüggyel átadtak az SS-nek, megfelelő használati utasítás kísérteében. Az ön részévete szinte kézzel foghatóan kitűnik az írásából. 1941-et írtunk és nem lehet a náci megszállásra hivatkozni. Az újvidéki gyilkosságokat, sajnos megelőzte a magyar megszálló csapatok tisztogatási akciói, lásd Hideg napok c. e témában játszódó filmet.

  Végül az ön által felállítandó bizottság a múltunkat csak megváltoztani nem tudja a szokásos antiszemita kiáltványoknak meg nem vagyunk híján…

  Mara Tomi

  1. Tisztelt Mara Tomi !

   Az Ön gazdag Zsidó rokonai adták Hitler kezébe a hatalmat, úgy mint ma a cigányoknak. Akkor az is visszavágot magukra mint a bumeráng, most így fognak járni a cigányokkal is. Önök sem különbek, csak annyiban, hogy a piszkos munkát mással végeztetik.
   Amikor meg balul sül el akkor meg Önöket nagyon kell sajnálni, pedig csak azt kapták vissza ami járt.
   Hány indiánt írtottak ki ? Mondva csinált problémakkal. Az Önök vére tette tönkre azt a földrészt,meg az egész földet, mert ha az indiánok maradnak akkor a földünk nem haldoklana hanem egy gyönyörű Oázis lenne ! A hatalom vágy vezérli Önöket , mert azt hiszik, hogy Önök állnak miden felett, de nagyon tévednek.
   Nem sokára számott fognak adni tetteikről és elveszítik azt amivel a hatalmat gyakorolják és az a pénz. Nincstelen senkik lesznek. A segítség már elindult és nem tudják megállítani. Azért nem ,mert ahhoz nagyon kicsik.
   Szabóné

   ehhez nagyo kicsik itt nem a pénz dominál.

 3. gót hun görög bolgár kabar
  tót kun török alán avar

  örmény oláh tatár zsidó
  meghóditott és hóditó

  itt fortyog a fél kontinens
  minden csontunk ambivalens

  és örvénylik és kavarog
  magyarok? vagy nem magyarok?

  kell rá hitel? van rá hitel?
  ki dönti el? mi dönti el?

  szöghaj? sasorr? szálkás bajusz?
  ítélj ha mersz dönts hát ha tudsz

  Buda Frenc

  Mara Tomi

  1. Tisztelt Mara Tomi ! Csak egy szintén itt megjelent cikkre hívnám fel a figyelmét, mégpedig Ion Coja román ( ! ) történész, régebben ultranacionalista, ma már szerintem realista ember cikkére. Kérem, figyelmesen olvassa el, és vonja le magában a következtetéseket. Igen érdekes, bár sajnos, a nagy nyilvánosság előtt még ma sem ismert tényekre hívja fel a figyelmet, nagyrészt zsidó ( ! ) szerzők nyomán ! A Péter Attila Árpád cikkével is egyetértek, hisz ha már ilyeneken vitatkozunk és Ön felhozza a „Hideg napok „-at, lehetne visszafelé folytatni a sort, hogy ki, mikor, kiket és hogyan igázott le, tett ellene és/vagy érte a történelem folyamán, és ha megvonnánk a mérleget, vajon kinek a javára billenne ? Én úgy gondolom, hogy a Magyaroknak nincs miért szégyenkezni ! Nem úgy, mint az ún. nyugatnak, „aki” végigsarcolta, rabolta a világot, vagy azokat a minket körülvevő országokat, akik anno a kis antant ” kebelében” hazánk megsemmisítésére törekedtek. És ma sem jobb a helyzet ! Csak ma nem fegyverekkel, hanem gazdaságilag, politikai eszközökkel, médiával teszik mindezt.Ja, és majd elfelejtettem, még a mai napig is, tehát a jelenleg regnáló „nemzeti kormány” is bűnös cinkos : a TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS terén ! És úgy tűnik, sajnos, eddig ez a leghatásosabb módszer ! Kérem, itt népirtás folyik ! És ennek egy része, nem is akármilyen, azok ellen zajlik, akik kimondják az igazságot a „polkorrekt” antiszemita, rasszista, náci, fasiszta kártyák kijátszása ! Kérem, gondolja át mindezeket, további tisztelettel : Marcsi Horváthné

 4. A pécsi bíróság kiomdta, hogy a neonáci kifejezés nem büntetendő…:) Kedves neonácik mi ebben ugyanmár a sértő? Mit tettek a nácik olyasmit ami sért titeket…? Érdeklődéssel várom a megtisztelő válaszotokat.

  Aláírás:

  Mara Tomi

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: