KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

MJB: Vizsgálatot kérünk Magyarország ellen!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

JustitiaTisztelt illetékesek!
(ENSZ, strasbourgi & hágai bíróság, eu és a párizsi békediktátumok készítésében érintett nagyhatalmak)

Csatlakozva a magyarországi problémák külföldi vizsgálatában és lerendezésében reménykedett és reménykedő honfitársainkhoz (Göncz Árpád, Göncz Kinga, Tabajdi Csaba, Bokros Lajos, Heller Ágnes, Gurmai Zita, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és „hasonszőrű” társaikhoz) kérjük, hogy az illetékes külföldi szervezetek és személyek, a rendelkezésükre álló törvényes eszközök és módszerek legszigorúbb alkalmazásával, szíveskedjenek mélyreható, részletes és sokoldalú vizsgálatot elrendelni Magyarországgal szemben, az alábbi kérdések tisztázására.

I.
A PÁRIZSI BÉKESZERZŐDÉSEKBEN, a vesztes államokat szankcionáló paragrafusok tartalmából arra lehet következtetni, hogy Magyarország volt mindkét világháború előkészítője, kirobbantója és meghatározó szerepet játszó résztvevője. Egy esetleges jövőbeni világégés elkerülése érdekében, vizsgálat tárgyává kellene tenni, hogy milyen fondorlatos (és titkos) erővel/eszközökkel/módszerekkel voltunk képesek nyomást gyakorolni a környező államok kormányaira vagy államfőire (például: Ferencz Józsefre vagy Hitler Adolfra) bűnös tervünk megvalósítása érdekében?

II.
Miben, hogyan és miért hibázott Horthy, amikor nem engedte át Hitler csapatait Lengyelország megtámadására, valamint nem csatlakozott a lengyelek lerohanására? Lehetősége lett volna lerövidíteni Lengyelország agonizálását, sőt meghiúsította volna a szovjetek Lengyelország elleni hátbatámadását!
Tisztelt politikusok és történészek! Szíveskedjenek elemezni ezt a gondolatmenetet, mert mennyire másként alakulhatott volna a lengyelek, és a magyarok történelme: Magyarországot például nem minősítették volna agresszorrá (hiszen a Szovjetunió sem vált azzá), a lengyel zsidók nem menekülhettek volna hazánkba, hanem a németek karmaiban várhatták volna
sorsuk beteljesülését…

III.
Milyen fertelmes bűnt követett el a magyar kormány, amikor közel 160 ezer (!) lengyel menekültet (köztük mintegy 15 ezer zsidó vallásút) fogadott be hazánkba, ellátva őket élelmiszerrel, lakással, gyógyszerekkel, ruházattal, óvodai és iskolai tanítási lehetőségekkel, valamint (a továbbmenni szándékozók számára) más országokba szóló útlevelekkel? Ezekkel a tettekkel tudatosan gerjesztették Hitler haragját és fokozták agresszióra hajlamos indulatait.

IV.
Milyen égbekiáltó bűnt követett el Horthy és kormánya, amikor (Hitler lecsillapítása érdekében) meghozták az ún. „numerus clausus = meghatározott létszám keret” törvényt (amely a világ számos államában nyílt vagy burkol formában létezett a cári Oroszországtól kezdve, a Nagy-Britannián át az USA-ig bezárólag). Ezzel a törvénnyel, fondorlatos módon kiügyeskedték,
hogy 1944. március 19-ig (a német megszállásig), a zsidó vallású állampolgáraink, és a környező országokból ide menekült (francia, osztrák, szlovák, román, szerb, stb.,) állampolgárok biztonságban élhettek, Európa németek által megszállt országaiban kialakult népirtó állapotokhoz viszonyítva?
Horthy példát vehetett volna a svéd kormánytól, amely minden további nélkül biztosította a német csapatok átvonulását Svédország területén Norvégia lerohanására, mégsem tartották V. Gusztávot (Svédország koronázatlan királyát) fasisztának antiszemitának vagy kollaboránsnak, noha a svédek folyamatosan szállították a Wehrmachtnak az acélárúikat és többek között -, a világ akkori legjobb, Boforc típusnevű légvédelmi ágyúikat, amelyekkel a német légvédelmi tüzérek nem kevés Liberátort (B-24-es hadászati bombázógép)”csipkedtek” le a nagy magasságban támadó kötelékekből.

V.
Horthy (kormánya és a magyar nép) utólagos elmarasztalása nem halogatható a németek által kezdeményezett – Jugoszlávia elleni – hadműveletben való részvételünk miatt sem! Békében és ölbe tett kézzel tétlenül is nézhettük volna, hogy a németek vagy az ugrásra kész szovjetek ráteszik a „tappancsukat” a magyarlakta területekre!

VI.
Miért nem marasztalták el eddig (akár posztumusz is) Horthy Miklóst, aki hazánk német megszállását követően is provokálta Hitlert, az esztergomi páncélos hadosztály Budapestre történő vezénylésével, megakadályozva, hogy a Gestapo kihurcolja Németországba a budapesti gettó zsidó lakóit? Képes lett volna a kormányzó fegyveres összetűzés kirobbantani a németek ellen
a fővárosunkban, azzal a sunyi gondolattal, hogy erőfölényük birtokában végrehajtsák a zsidók mielőbbi deportálását és csupán a németek higgadtságán múlott, hogy nem „ültek fel” a provokációnak…

VII.
Bár a második világháború során a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok sem vettek tudomást a holocaustról (utólagos nyilatkozataik szerint képtelenek voltak hitelt adni a Németországból kiszivárgott információknak), mégis el kellene marasztalni a magyar népet, mert a német megszállás és a Szálasi-féle terror során nem sokat tettek a zsidók deportálása ellen, és nem védték meg a németektől vagy a nyilasoktól a zsidó állampolgárainkat. Az igaz, hogy az állítólagos 800 ezer főt kitevő (!) zsidó nemzetiségű magyar állampolgáraink semmit sem tettek önmaguk védelméért, meg sem kísérelték lengyel testvéreik példáját követni, mert féltek a németek megtorlásától, de ettől függetlenül, még ma is joggal kifogásolható, hogy a magyarok is féltek a megtorlástól!

VIII.
Azért is el kell marasztalni a magyarokat, mert a Szovjetunió megtámadásakor,- Németország, Olaszország, Románia, Finnország, Szlovákia és Horvátország hadüzeneteit követően, utolsóként léptünk be a háborúba, sőt még a spanyol, a norvég, a francia és a belga önkéntesek is megelőztek bennünket.
A második világháború után, annak a Csehszlovákiába olvadt szlovákoknak is fizetnünk kellett jóvátételt, akiknek a csapatai már a határuktól 60-70 kilométerre robogtak szovjet földön, amikor a magyar csapatok még hazai környezetben készültek az elvonulásra, majd kiérdemeltük az „utolsó csatlós” melléknevet, miközben „szemérmesen” soha nem osztották ki senkire az „első csatlós” címkét. A cseheknek meg azért fizettünk, mert velünk ellentétben, nem kötekedtek a németekkel, gyáraik és üzemeik teljes kapacitással dolgoztak a német haderő számára. Járművek, fegyverek, lőszerek és sokféle hadfelszerelési – tartalék – anyagok tömeges gyártásával keltették Hitlerben azt az illúziót, hogy legyőzhetetlen.

IX.
Sárga lapot érdemelnek a magyarok, mert nem átallnak testvéri segítséget nyújtani a határainkon túlra kirekesztett honfitársaiknak, ezzel is bátorítva őket, hogy – eléggé el nem ítélhető módon – ragaszkodjanak anyanyelvükhöz, iskoláikhoz, nemzeti hagyományaikhoz, bár (egy paranoiás) kormányfőnk és kormánya mindent megtettek azért, hogy 2005. december 5 szégyennapként vonuljon be történelmünkbe.

X.
Piros lap viszont azért jár a magyaroknak, mert a Szovjetunió ’56-os agressziójáért egyes „elvetemült” csoportok jóvátételre számítanak, és a megbékélés helyett,- kétszázezer honfitársunk kimenekülését, városaink épületeinek, közműveinek, közútjainak pusztítását, valamint a szovjet kormány által, a magyar nép nyakára ültetett Kádár banda példátlan méretű megtorlását emlegetik! Bár az agressziót még Jelcin elnök is elismerte, a jóvátételről viszont hallani sem akarnak, tehát illetlenség a magyarok részéről a régi sebek felszaggatása.

XI. VÉGEZETÜL: sarokba kellene térdepeltetni, piros kukoricára a magyar népet, mert szüntelenül emlegetik Trianont, Erdélyt, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját, Titót (kb. 50 ezer magyar lemészárolását), málenkij robotot (kb. 350 ezer magyar állampolgár elhurcolását), hadifoglyainkat (fogságba esettek titkolt számát, a kint rekedtek sorsának alakulását), az elhurcolt nemzeti vagyontárgyak „kinti” tárolásának határidejét, stb. stb. Kukorica helyett „jancsiszeget” érdemelnének azok a megátalkodottak, akik összetévesztik a magyar nép személyi/anyagi/erkölcsi veszteségeit (beleértve a magyar állampolgárságú zsidók veszteségét is) a holokausztban elpusztultak veszteségeivel, és rasszista, valamint antiszemita „beütésük” következtében elvárnák, hogy a Benes dekrétum szellemének megfelelően, a veszteségek (a módszertől függetlenül) az adott nép, nemzet vagy akár az egyetemes emberiség kollektív veszteségnek minősüljenek. Horribile dictu!
Tehát: a veszteségeinket hasonló módok kívánják kezelni (rendezni, kárpótolni, emlékművekkel, tankönyvekkel, filmekkel , színdarabokkal, stb., stb. megörökíteni), valamint az eszement ellenzőkre a törvény erejével lesújtani, mint amelyeket (vagy ahogyan), a holokauszt esetében alkalmaznak és alkalmazták.

Összeállította:

Prof. Dr. Bokor Imre

Nemzeti InternerFigyelő

17 thoughts on “MJB: Vizsgálatot kérünk Magyarország ellen!

 1. A hosszú levélből mely írója a korábban hazaárulóknak titulált feljelentőkhöz csatlakozik, első olvasásra egy részletére reagálnék:
  „III.
  Milyen fertelmes bűnt követett el a magyar kormány, amikor közel 160 ezer (!) lengyel menekültet (köztük mintegy 15 ezer zsidó vallásút) fogadott be hazánkba, ellátva őket élelmiszerrel, lakással, gyógyszerekkel, ruházattal, óvodai és iskolai tanítási lehetőségekkel, valamint (a továbbmenni szándékozók számára) más országokba szóló útlevelekkel? Ezekkel a tettekkel tudatosan gerjesztették Hitler haragját és fokozták agresszióra hajlamos indulatait. A befogadás másnapján _évekkel a hasonló jellegű és gondosan elvégzett munkához_ hasonlóan a Hatalom emberei gondosan kiválogatta a nácik elől menekülő lengyelek közül a zsidókat, és készségesen átadta őket a GESTAPO-nak. A 15 000 gyermeket, terhes nőt, idős embereket….is tartalmazó csoport tagjait Kamenyec Podolszk melletti erdőben Ukrajnában SS katonák kivégezték. ”

  Kovács József

  1. …”a zsidókat & …stb.” úgy tünik nekem, mintha nem egy alkalommal olvastam volna már ezt a „szörnyû kegyetlenséget” amit az Allied Military Tribunal Nürenbergben elfogadott. A baj ezzel a „szörnyûséggel” az, hogy a „tanúk” vallomásai nem HITELESEK !!!
   Ne árta ha egy kicsit olvasunánk a nürenbergi pererekrôl!!!

   Corvinus

  2. Tisztelt Kovács Úr!
   1/ Úgy tűnik számomra, hogy Önnek kevés egyszer elolvasni az anyagot, javaslom, hogy szíveskedjen többször átböngészni vagy felolvastatni valakivel.
   2/ A befogadottak közül soha, senkit sem adtak át a GESTAPO-nak! Tetszik érteni: S O H A – S E N K I T .
   Üdvözlettel és tisztelettel:
   Bokor Imre.

 2. I. Nem kéne erre gondolni, nem a magyarok összeesküvése okozta a két világháborút ez fel sem merült, csak az ilyen viccesnek képzelt irományban, azon viszont magunkba nézve elgondolkodhatnánk, volt e köze a nagy Magyarország területén élő nemzetiségekkel folytatott politikánknak, a magyar szupremácia _ felsőbb rendűség_ hangoztatásának, az akkori ország lakosságának mindössze 49-51 %-át kitevő magyarok képesek lettek volna az egész terület demokratikus kormányzására? A kisebbségekkel való normális viszony kiépítésre és azok egyenrangúságának elismerésére..Viszont a jövőben nekünk magyaroknak kéne majdan meggondolni, hogy még egy népirtó gazember nyaloncai leszünk-e és egyidejűleg szállunk harba, a Szovjetúnió utódával, az Egyesült Államokkal és Angliával. Amire nem kényszerített senki..mellesleg. És nem lenne praktikus Kínának sem hadat üzenni a jövőben…

  Kovács József

  1. Mi az, hogy „magyar felsôbb rendûség”? A magyarok EGY NAGY hibát követtünk el: nem irtottuk ki ezeket a szemeteket !!! Nem irtottok ki azért, mert nem ismertük azokat a DEMOKRATIKUS módszereket amiket a lengyelek, a csehek, a szerbek és románok alkalmaztak a „kisebbségek” ellen.
   Ajánlom utánna nézni a történelemnek, s csak azután kárhoztatni a magyarokat !!!

   Corvinus

   1. Talán a korabeli sajtót is el kéne olvasnia, és rögtön megtudná hányszor és milyen lelkesen támogatták a magyar szupremáciát….Az meg, hogy kiirtsák őket az csak a nácik fejében szokott megfordulni ha ez önnek tetszik akkor talán nincs miről beszélni. Az ország 1910-es népszámlálásakor kb 50 %-a volt magyar. Tehát az ország másik felét ki kellett volna irtani?

    Kovács József

 3. TISZTELT BOKOR IMRE ÚR !

  VÁDIRATA SZIVBEMARKOLÓ IGAZSÁGOKAT SOROL FEL ! OLYAN TÜKRÖT TÁRT A NYUGAT ELÉ, AMELYBE NEM SZÍVESEN NÉZHETNEK BELE!

  DE H O G Y A N T O V Á B B ????????

  A DIAGNÓZIS PONTOS, A TERÁPIA VÁRAT MAGÁRA !

  Charissime d’la Mancha

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. Kedves Charissime d’ la Mancha!

   A nyugat nem néz bele az eléje tartott tükörbe, korábban sem tette. Magyarország képviseletében, a gróf Apponyi Albert által eléjük tárt trianoni tükörbe sem néztek.

   Köszönet Bokor Úrnak a vádirat elkészítéséért. A hogyan továbbot már ne Tőle várjuk! Nem azért, mert nem tudná mit kellene, vagy mit lehetne tenni, hanem mert a terápia levezénylése meghaladja a lehetőségeit.

   A gyógyuláshoz vezető terápiát a mindenkori regnáló kormánynak kellene levezényelni, de kormány amely ezt felvállalná, 1945. után a jellegéből adódóan, a rendszerváltást követően pedig részben más előjelű, de hasonló okok miatt, nem akadt.

   A Horthy által megmentett, nácizmus üldözötteinek leszármazottai, ha akarnának sokat – befolyásukat kihasználva – tehetnének az igazság megismertetéséért, a problémák megoldásáért, de már többször megtapasztalhattuk, hogy más célok vezérlik őket, a hálát mint olyat nem ismerik, legalább is, ha a magyarokról van szó.

   Baltazár

   1. Talán a túlélők segítenének is ebben, ha naponta nem hallanák, olvasnák, hogy a vidéki rokonaikat nem is ölték meg, hogy nem is voltak gázkamrák, csak esetleg simán agyonverték őket? Szóval előbb el kéne oda jutnunk, hogy a zsidók kiirtása nem lehet viccek témája, nem teszünk disznólábat a Duna parton kivégzett ártatlanok emlékére készített bronz cipőkben amely arra utalt, hogy megölésük előtt a cipőjüket is levetették velük. A gyalázatos hangon nyilatkozó széljobbant politikusoknak nem ártana megszívlelni…a foci pályákon felhangzó rigmusokon, az ilen elméncségeken: ” Holokauszt nem volt, hanem lesz!”..és a többi idiótaságaikon. És azok sorsán akikért a kormányzó úr a kisujját sem mozdította…

    Kovács József

   2. Kovács-úrral egyetértve: nem indulatoknak, gyűlölködésnek kellene az igazság ügyében eljárnia!
    Valóban meg kellene nyerni azokat a zsidókat – akik ténylegesen képesek igazolni, hogy a magyarok nem eleve vérszomjas nemzet.

    Nos, a Nyugat „tükörbe-nézéséhez” le kellene ugye vennie a „hatalmi szemellenzőt”.
    Sem az intézményesített vakság, sem az „ajándék-szemellenzők” nem óvnak meg a balesetektől és esetleges pofára-eséstől sem.
    Nem lehet a végtelenségig hatalmi elven szelektálni érték-készletünket (mert akkor az ékszeres dobozunk is trotillal lesz megtömve).
    Akár milyen jól koordinált is – a fegyver a legnagyobb problémát (folyamatosan) tulajdonosának okozza.
    … hiába mesterkedik folyamatosan az USA – számomra egyáltalán nem látszik, hogy fegyvereiket igaz ügyek szükséges védelmében használja.
    Ez tipikus esete az alapvető társadalmi elvnek – amikor a „hogyanok” megelőzik a „miérteket”. Amikor a munka megelőzi saját értelmét, szükségszerűségét – tehát ez intézményesítve: kapitalizmus.
    Ez a tév-hit: kapitális!!!

    Kiss Tibor

 4. Szevasztok!

  Nem kell, túl lihegni a dolgot! Köztudott, amit leírt az úr, de halld hangom, az ÁR-VÍZ URA – val VAN – nem lehet játszani !
  Inkább okulj, és írd le gyermekeidnek, ma amikor a zsidó és nem zsidókat írtam, köztörvényes vétekkel, magához ragadva a lehetetlent, és titkosat – melyet úgy hisz, és sanyargat – meg kell tudnod, SANYARGATOTTAK mindenhol – mivel minden olyan pozícióban és mindenütt – gazdasági, vallási és politikai bársonyszékben ÜCSÖRÖG – ne legyen kétséged – hogy mit kell
  tenned! A bűnöző zsidót félre kell állítanod, aki neked dirigál, , hogy mit higgyél, mit tegyél és hogyan éljél az egész Földön.

  Szóval az okulást levonva röviden – sehol, soha többet a sanyargatottak ne-fogjanak egymás ellen fegyvert, ha nem pont ellenkezőleg a SANYARGATÓT KELL KIIKTATNOD AZ ÉLETEDBŐL ÖRÖKRE!

  id. Kiss László
  ui: Soha sem múlik el:

  „…
  #1727

  spartakusz
  2013.12.26
  03:06
  0 0 Szevasztok!

  FÁJDALMAS

  Faj –dal—mas – amikor felérek a szikla oromra ,
  Mit érzek, örömet ,és nem a fáradság fájdalmát.

  Amikor meg kell szegnem a fogadalmam és írok,
  Írok nektek a szeretet ünnepén szomorú dolgokat.

  Nem csak fefe, hiányzik e fizikás világból, ha nem
  Mindenki, aki már nincs itt, és aki úgy látszik.

  Mit írtam megérezve, ne hidd a magányt, mert nem az,
  Nincs, mert összeköt a gondolat azon túl, amit tudsz.

  Tudd és hidd, e Földön csak szer-e-tett van, mind az,
  Mely erős a legerősebbnél , mert a tett az ami.

  Legyen bármi, pofon vagy simogatás arra való,
  Amikor fáj az elmúlás, és könnyed hullat.

  Kibírhatatlan szenvedés, vagy öröm az más nincs,
  Ne feledd te csak életet, adhatsz ,és táplálhatsz!

  Van, amikor el kell venni, ez a harcos dolga,
  Mágikusan sugallom neked soraimat, halld,

  Aki táplálékot teremt neked, hogy élj, okulj,
  Önként elvetned tőled, csak emuszájból teheted!

  Sajátod és mások felett csak renden és kívül,
  Van okod, hogy azt meg tegyed, bennem soha sem!

  Kelt : Bázakerettye, 2013. december 26-án
  Id. Kiss László
  Ui: hogy értsd nézd meg ezt a filmet – a címe: A KATONA

  PONT:
  http://www.youtub…11EC261556

  http://www.youtub…11EC261556

  SPARI… YYYYTTTT

  innen:
  http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/infusions/dumalada_panel/dumalda.php

  sparta-kuss üzente

 5. YYYYTTTT

  Szevasztok!

  Nem kell, túl lihegni a dolgot! Köztudott, amit leírt az úr, de halld hangom, az ÁR-VÍZ URA – val VAN – nem lehet játszani !
  Inkább okulj, és írd le gyermekeidnek, ma amikor a zsidó és nem zsidókat írtam, köztörvényes vétekkel, magához ragadva a lehetetlent, és titkosat – melyet úgy hisz, és sanyargat – meg kell tudnod, SANYARGATOTTAK mindenhol – mivel minden olyan pozícióban és mindenütt – gazdasági, vallási és politikai bársonyszékben ÜCSÖRÖG – ne legyen kétséged – hogy mit kell
  tenned! A bűnöző zsidót félre kell állítanod, aki neked dirigál, , hogy mit higgyél, mit tegyél és hogyan éljél az egész Földön.

  Szóval az okulást levonva röviden – sehol, soha többet a sanyargatottak ne-fogjanak egymás ellen fegyvert, ha nem pont ellenkezőleg a SANYARGATÓT KELL KIIKTATNOD AZ ÉLETEDBŐL ÖRÖKRE!

  id. Kiss László
  ui: Soha sem múlik el:

  „…
  #1727

  spartakusz
  2013.12.26
  03:06
  0 0 Szevasztok!

  FÁJDALMAS

  Faj –dal—mas – amikor felérek a szikla oromra ,
  Mit érzek, örömet ,és nem a fáradság fájdalmát.

  Amikor meg kell szegnem a fogadalmam és írok,
  Írok nektek a szeretet ünnepén szomorú dolgokat.

  Nem csak fefe, hiányzik e fizikás világból, ha nem
  Mindenki, aki már nincs itt, és aki úgy látszik.

  Mit írtam megérezve, ne hidd a magányt, mert nem az,
  Nincs, mert összeköt a gondolat azon túl, amit tudsz.

  Tudd és hidd, e Földön csak szer-e-tett van, mind az,
  Mely erős a legerősebbnél , mert a tett az ami.

  Legyen bármi, pofon vagy simogatás arra való,
  Amikor fáj az elmúlás, és könnyed hullat.

  Kibírhatatlan szenvedés, vagy öröm az más nincs,
  Ne feledd te csak életet, adhatsz ,és táplálhatsz!

  Van, amikor el kell venni, ez a harcos dolga,
  Mágikusan sugallom neked soraimat, halld,

  Aki táplálékot teremt neked, hogy élj, okulj,
  Önként elvetned tőled, csak emuszájból teheted!

  Sajátod és mások felett csak renden és kívül,
  Van okod, hogy azt meg tegyed, bennem soha sem!

  Kelt : Bázakerettye, 2013. december 26-án
  Id. Kiss László
  Ui: hogy értsd nézd meg ezt a filmet – a címe: A KATONA

  PONT:
  http://www.youtub…11EC261556

  http://www.youtub…11EC261556

  SPARI… YYYYTTTT

  innen:
  http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/infusions/dumalada_panel/dumalda.php

  sparta-kuss üzente

 6. Nem nagy osztozkodás kell itt – hanem igazság!

  Ez az, amit vakon nem lehet!
  Pofozkodni is lehet vakon és megbocsájtani is.

  Én nem tudok sok adattal mit kezdeni.

  Láthatjuk és bőrünkön érezhetjük, hogy az egész világ rossz úton halad – nem tartom magunkat annyira kiváltságosnak, hogy azzal áltassam magam: hogy nálunk egészen más okok idézik ezt elő.

  Erős a gyanú, hogy a választott nép (miközben világ-polgárrá lett), amit nem bírt „magáévá tenni” – Abban az ügyben kiegyezett…
  És minden más nép kultúrmisszióját hatalmi-gazdasági-üzleti-pénzügyi-média-jogi módon megakadályozza. (ez túl jól koordinált verseny-elv)

  A globalizmus eszméje sem „ma született bárány”.

  Mindez nem volt túl nagy baj addig, amíg a világ fejlődését nem akadályozta.
  Ami néhány-ezer évvel ezelőtt a világ fejlődésének indítója volt – most azért válik akadályává, mert a piramis csúcsán létezők véglegesíteni akarják helyzetüket.
  Így nyilván megáll a fejlődés – de nem csupán ez a tét…
  egészen embertelen, borzalmas tervek vannak eme áldatlan állapotok mindenáron történő fenntartására!

  A piramis csúcsán néhány-száz család élősködik – de a „fösvénység szelleme” folyamatosan azon dolgozik, hogy e világ rendje örökké így működjön!

  Ezt (is) látta előre Jézus Krisztus…
  és lehet folyamatosan hülyíteni, figyelmet-elterelni, komplett életprogramokat kínálni, ködösíteni, Történelmet-hamisítani, népeket egymás ellen hangolni – nyomokat eltüntetni stb.
  Ez a bumeráng is visszatalál gazdájához. (Hamarabb utol-érik a hazug embert, mint a sánta kutyát)
  A hatalom-éhségtől nincs nagyobb betegség!

  Kennedy, Benjamin H. Freedman, Normann Finkelstein, Drechsler Miksa, Mónus Áron – függetlenül attól: Kit milyen ok vezetett (vagy terelt) be az igazság „utcájába”.

  Nos, csak ezek az emberek: mind félrebeszéltek?

  Nagy szükség volna arra, hogy zsidó emberek – ne a tisztességtelenségbe akarják követni elődeiket…
  meg lehetne akadályozni vele egy újabb világégést!

  Kiss Tibor

  1. Az első világháború kirobbantása francia érdekeket szolgált, és Trianon is ennek következménye. Isten verje meg azokat a népeket, és államokat, akik ezt a szörnyű csonkitást elvégezték népünkön, és országunkon !

   János Csabai

   1. Isten verje meg azon a népek vezetőit, akik kiegyeztek a gonosszal!!!

    … úgyis mindent az a balga nép fog megfizetni, akik bármikor is azt hiszik, hogy méltó és jó vezetőik vannak.

    Isten malmai lassan őrölnek.

    Kiss Tibor

 7. Még viccnek is gyenge Trianont a holokauszttal mentegetni nem gondoljátok?

  Mert valójában az történik ezekben a „védőbeszédekben”.

  De érdekes lenne a világ nácizmusát éppen a Nagy Októberi, vagy Magyarország esetében a Tanácsköztársaság történelmi előzményeinek tükrében vizsgálgatni.

  Igen furcsa változatot hozna a holokauszttörténelem tanaiban.

  D.E.

 8. Nem kellene a magyarságot szinte állandóan provokálni, a magyar nemzeti jelképeket gúnyolni, a magyarokról lealacsonyítóan gúnyosan beszélni ( Spíró, Ákos Kertész és a többiek ), uszítani a keresztények ellen ( Tilos rádió ) Karácsonyi gyűlölködéseket folytatni ( Index, kettős kereszt gyalázások ), szoborgyalázásokat rendezni ( Turul, Horthy ), gyűlölködni a Hazatérés temploma előtt, megzavarni egy egyházi rendezvényt, félelmet kelteni a hívekben, stb.
  A sort lehetne folytatni … És egyetlen magyarok elleni provokációt, gyalázkodást, gyűlölködést sem ítéltek el a „tolarenciabajnokok” képviselői, de a hatóságok sem igen.
  Aztán csodálkoznak és antiszemitizmust ordítoznak, ha időnként érkezik valamilyen válasz, mint például a vascipők esete.

  Apropó antiszemita, nagyon rossz szó. Nem fejezi ki azt, amire szánták. A palesztin, az arab is sémi nép, nem csak a zsidó, de még más nép is. Miért gondolják, hogy csupán zsidóellenességet kellene érteni az antiszemita szó alatt? Csak nem az az átkozott felsőbbrendűségi tudat? Az már rasszizmus lenne … Az meg elképzelhetetlen, hogy valaki egy személyben zsidó, arab, palesztin, stb. ellenes lenne.

  Ideje lenne lecserélni a tükröt, mert torz képet mutat!

  Baltazár

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: