MJB: Vajon miért nem lehet azonnal felelősségre vonni Biszkut?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

AKTUÁLIS ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

1/ Vajon miért nem lehet azonnal felelősségre vonni Biszkut? Ez a primitív fenevad volt a belügyminiszter a megtorlás legkegyetlenebb időszakában. Tudtával végeztek ki több száz ártatlan embert (hátradrótozott kézzel, arccal a föld felé fordítva, koporsó és ruha nélkül kaparták el a tetemeket) ismertetlen helyeken, a hozzátartozóikat pedig, még a halálos ítélet végrehajtásáról sem értesítették!

Milyen vizsgálat és bizonyíték kell még ezeken kívül Biszku elítéléséhez,- talán az „újraoltási” bizonyítványa? Hiszen még most is ellenforradalomról szörcsög és megérdemeltnek tartja Nagy Imre és a többi mártír büntetését!

Ha a rendszerváltás utáni magyar parlamentben megmaradhatott olyan képviselő, aki pufajkás volt (Horn Gyula), vagy olyan, aki ellenforradalomnak tartotta az ’56-os forradalmunkat (Havas Zsófia), akkor ez a söpredék is élvezheti kiemelt nyugdíját  és nem kell tartania a felelősségre vonástól?!

2/ Tarlós István egyik nyilatkozatából kitűnik: „nem engedi, hogy Demszkyvel töröljék fel a padlót”! Egyetértünk vele! Demszkyvel a főváros utcáit kell feltörölni, minimum 20 éven át, munkaszüneti napokon is!

3/ Tarlós István szerint Demszky nagy érdeme: a budapesti kultúra sokszínűségének fejlesztése. Mérhetetlenül sajnáljuk, de mi egyetlenegy fejlesztését sem ismerjük, hacsak a melegek felvonulását, a  zsidó fesztivált, a Nemzeti Színház botrányos előadásait, vagy a rohamrendőrök fellépését nem soroljuk a sokszínűség közé. Ezek viszont nem Demszkynek köszönhetők, és nem is tartozik a feladatkörébe.

Demszkynek 20-éves uralkodása alatt – negatív előjelű érdemei között lehet megemlíteni: a polgárok hitegetését, valamint gátlástalan hazudozásait (ígérgetések és fogadkozások özöne). „Kemény munkával” Budapestet az európai fővárosok sereghajtójává züllesztette: a fejlesztés, az útviszonyok, a közbiztonság, az eladósodás, az egy főre eső zöldterület és a szervezetlen (méregdrága) beruházások, valamint kivitelezések vonalán. Több kárt okozott metropolisunknak, mint a II. világháborús bombázások és tüzérségi tűzcsapások.

4/ Egyes meg nem erősített hírek szerint, hamarosan bővül Budapest tömeg-közlekedési parkja, a BKV ugyanis Hollandiából vásárolt luxusjachttal bővítetteszemélyszállító eszközeit.  A jachtot már ki is próbálták,- rossz nyelvek szerint Demszky azon készült kishajó-vezetői vizsgájára.

Természetesen nem  kifogásolható,  hogy a főváros első vezetője kockáztatta az életét a jacht „bejáratásával”, sőt azt sem, hogy pihenésként igénybe vette (vehette) a jachtban lévő franciaágyacskát.

Köszönet illeti ezért a fáradozásáért, hiszen évi 75 napot „caplatott”  külföldi tapasztalatok begyűjtéséért 20 év alatt 1500 napot, több mint négy évet volt távol, honvágytól gyötörve, nagy kár, hogy a dél-afrikai hadikikötő megtekintése során nem rendelt  néhány hadihajót, nagyobb biztonságban éreznénk magunkat, mint a leépített folyami flottillával.

5/ Mesterházy Attila plasztikai műtéten esett (eshetett) át: krokodilbőrrel (vagy hasonló vastag bőrrel) cserélték ki az arcbőrét, mivel e nélkül nem  lenne képes olyan kapitális „marhaságokat” mondani a parlamentben a jelenlegi kormánynak címezve, amelyek kivétel nélkül a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok számláját terhelik. Az új arcbőr még akkor sem rezdül meg, ha észreveszi, hogy frakció-elvtársai is „kiröhögik” a mondókáját.

A „röhögésben” Gyurcsány, Lamperth és Kiss jeleskednek, de a többi MSZP-s  sem sokkal marad el tőlük. Vajon meddig  koptathatják ezek a  politikai bűnözök,- a parlament padsorait?

6/ Kovács László „polihisztor”(vegyész, energetikus, adóügyi-külpolitikai-honvédelmi-biztonságpolitikai szakértő), az MSZP délceg „Casanovája”, ismét „ringbe lépett”, és szorgalmasan jegyzetelget a parlamentben, még Mesterházy felszólalására is odafigyel, nem úgy, mint Lendvai Ildikó, aki elmélyült újságolvasással mulattja az időt, mintha kávéházban lenne. Tisztában van azzal, hogy az OGY képviselői illetményt akkor is megkapja, ha az apróhirdetéseket tanulmányozza, amit nem tehetne meg, ha mosogató vagy takarító nőként  dolgozna valahol.

7/  Simor András, az MNB elnökének a fizetését havi 2 (azaz kettő) millió forintra  redukálták, ezért  az EU  Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága perrel fenyegette meg a kormányt és ultimátumot intézett  a kormányhoz – október elsejéig várva a válaszra -, az eredeti pénzügyi status quo  visszaállításának érdekében.

Szem nem marad szárazon! Egyet kell értenünk az EU GPF illetékeseinek berzenkedésével!  Magyarországon ma nem könnyű megélni havi két millióból, a nyugati életszínvonalhoz hasonló feltételek mellett. Az EU GPF további ultimátumát várjuk: a pedagógusok, az orvosok, a buszvezetők, a kereskedelmi dolgozók, az esztergályosok, a postások és minden más területen dolgozók (vagy nyugdíjasok)  fizetésének (jövedelmének) érdekében, mert látjuk, hogy az EU GPF nem „kukoricázik”, nem  sokat késlekedik, hanem határozottan cselekszik!

A problematikus kérdés rendezéséig pedig javasoljuk, hogy egy adott „SIMOR” jelű bankszámlára gyűjtsünk adományokat az MNB elnökének, hiszen értünk verejtékezett eddig havi tíz millióért és a mellékes juttatásokért, ne hagyjuk, hogy az egyre növekvő számú koldusok vagy hajléktalanok sorsára jusson. Ha mindenki  csak 1 forinttal járul az akcióhoz, akkor  Simornak bőven meg lesz a havi tízmilliója! Én akár 2-3  forintot is felajánlok erre a  célra.

8/ Nem szeretnék ünneprontó lenni, de a miniszterelnök nyugdíjasokhoz küldött levelének ötlete és tartalma,- a tanácsadóinak szegénységi bizonyítványát vagy bátortalanságát igazolja, mindennemű vélt vagy valósnak tűnő magyarázkodás ellenére.

A nyugdíjasok anyagi helyzetének és közérzetének felméréséhez a leggyengébb kapacitású politikusnak sem kell kérdőívek sokaságából tájékozódni. Az erre fordított 150 millió forint kidobott pénz az ablakon!

A Biszku-féle, kiemelt nyugdíjjal rendelkezőkön kívül, a nagy többség a létminimum környékén tengeti az életét, és csak időnkét (kölcsönökből vagy pluszmunka árán) jut némi szerény, luxusnak titulált eszközökhöz, élelemhez, utazásokhoz, nem beszélve a gyógyszerekhez  és az egészségügyi ellátáshoz jutás nehézségeiről.

A szükséges orvosi (egészségügyi) vizsgálatok, kezelések és gyógyszerek beszerzése a betegekre, az orvosokra, az ápolókra és a gyógyszerészekre olyan felesleges  plusz munkát ró, hogy időrabláson és érdemi tevékenység  csökkenésén kívül,  csak azoknak a  nagyszámú bürokratáknak kedvez, akik az ellenőrzésre hivatkozva  hozzák az új-és új „eszement” rendeleteket.

Jobban ki kellene domborítani (megmagyarázni), hogy a nyugdíjasok jelenlegi sanyarú helyzetéért  Kádár-Fekete elvtársak és politikai jogutódjaik  (Horn-Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai) a legfőbb felelősek, akik külföldi kölcsönök mértéktelen felvételével  és azok elherdálásával  (egymás közti elosztogatásával) a nyomorba taszították az országot, megteremtve a  milliárdosok és holdudvaruk „klubját”,- minden  tisztelet a  kevés kivételnek.

Vállalva a „kiátkozást” egyes személyek vagy csoportok (szervezetek, pártok) részéről,-  meg kell említenem, hogy pl. a Kádár érában, vagy a Horn, Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai korszakokban évek (és évtizedek) alatt nem érte annyi támadás a kormányon lévőket, mint most a 3-4 hónap elteltével.

Szeretném „aláhúzni”, hogy nem az Orbán kormány fogadatlan prókátora vagyok, és  már a Kádár korszakban is (hatékonyan) felléptem a „kiskirályok” ellen, azóta is folyamatosan  a nagy nyilvánosság elé tártam a visszás dolgokat  és/vagy az elkövetőket (név szerint), de kevesen támogattak és sokan igyekeztek „agyonhallgatni” a dokumentumokkal és  hiteles tanúkkal  támogatott érveléseimet. Ebben nagy szerepet játszik egyes személyek (csoportok, szervezetek) elfogultsága vagy tájékozatlansága.

Példaként megemlítem (de korántsem sértő szándékkal) azokat, akik nap, mint nap (jogosan) szót emelnek az arabok mellett és az amerikaiak túlkapásai ellen. De alig van közöttük olyan, aki évente legalább egyszer szóvá tenné a csecsenek, ingusok vagy grúzok elleni folyamatos szovjet, majd orosz fellépést, szülőföldjük (vagy szülőföldjük egy részének) megszállását.

Az ’56-os forradalmunk és szabadságharcunk során, a grúzok tízezrei tiltakoztak a szovjetek agressziója ellen, ezreket deportáltak a GULAG-okba, és az ide vezényelt  grúz katonák közül sokat kivégeztek, mert megtagadták, hogy a magyarokra lőjenek, viszont a jól működő MSZMP-s, majd MSZP-s propaganda feledtette (elhallgatta) ezeket az eseményeket.  Vagyis: az egyoldalúság a „látszat” ellenzékiesség „gyermek betegsége”, esetenként a hírnévre vagy hatalomra törtetők  hatékonynak bizonyuló jellemzője.

Azok akik (talán joggal)  több és gyorsabb  intézkedést sürgetnek vagy bíráló megjegyzések özönét  zúdítják a kormányra, azt az MSZP-s és SZDSZ-es hordószónokokat támogatják, akik ezt a helyzetet előidézték, akik a nép haragját magukról ügyesen elhárítva, a több száz milliárdos adóssághalmazt örökölt új kormányra  terelik, miközben itthon és külföldön  bebiztosították magukat a „túlélésre”.

Már jóval a választások előtt látni lehetett, hogy az egyes minisztériumok vagy főhatóságok,- két kézzel szórták a pénzt különböző „kreált” címeken egymásnak, nehogy a következő kormánynak maradjon valami. Prémiumok, végkielégítések, jutalmak, külföldi utak, rendezvények, technikai eszközök, repi. kiadások és más agyafúrt ötletek sokaságára (tanácsadói díjakra, semmit sem érő dolgozatokra, megvalósíthatatlan pályázatokra és ún. látszattevékenységekre) szórták el az adófizetőktől kicsikart forintokat.

A Demszky mellett asszisztált Horváth Csaba most azt hirdeti, hogy új világvárost hoz létre, ha megválasztják főpolgármesternek. Mesterházy már az ország gazdasági talpra állítását ígéri, csupán arról hallgatnak mindketten, hogy 8 évig  mi történt, kinek és kiknek a hibájából kell most mindent újra kezdeni?

Gyurcsány  szavaival zárva  ezt a tényfeltáró anyagot: ”HAZUDTAK REGGEL ESTE ÉS ÉJSZAKA! MÁSFÉL-KÉT ÉVIG NEM CSINÁLTAK (Sic!) SEMMIT”!

MOST IS HAZUDNAK, MINT AZELŐTT ÉS LELKESEN DALOLJÁK: FEL-FEL,- TI RABJAI A  FÖLDNEK, / FEL-FEL,- TE ÉHES PROLETÁR./.

MERT ÉHESEK A HATALOMRA, A  NAGYOBB VAGYONRA ÉS A HÍRNÉVRE…MILLIÁRDOS PROLETÁROK!

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB ELNÖKE

Nemzeti InternetFigyelő

2 thoughts on “MJB: Vajon miért nem lehet azonnal felelősségre vonni Biszkut?

 1. Tisztelt Bokor úr
  Válaszolok én magának hogy miért kell elviselnünk ezt.
  Talán azért mert maga az úgymond értelmiségi, igaz hogy szarkazmust bőven bevet írásában de talán nem igazán célravezető gyűjtögetni Simor úrnak. Talán ha nem én mondanám hogy tépjük szét ezt a bagázst gyerekestől anyukástól nagymamástól, és temessük arccal lefele valami meszesgödörbe miután jól megkínoztuk őket. Mert ha én mondom csak kocsmai hőbörgés. De ha maga mondaná, mint értelmiségi talán bevonulnánk az erdőkbe mi parasztok és megkezdenénk a harcot, látva az értelmiségünk bátor kiállását. Nem olyan rossz az a váci börtön, meg kéne próbálni szarkazmus helyett kardal a kiállást. Erdei János

 2. Kedves Erdei János!
  Jó ürügyet szolgáltatnánk mindössze, sajnos.
  2006 októbere is egy provokáció volt részükről.
  Egyetlen eszköz most a szavazás a Jobbik és szövetségesei képviselőire.
  Sajnos az un. „függetlenek”, egy része nem is független.
  Arról nem beszélve, hogy elszigetelt egyéni harcot vívnak.
  Szervezett erőre van szükség. Az már megvan.
  Kitartás és türelem!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük