MJB: Bérkategóriák, bérek és vonzataik


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

képviselőbérMiért hallgatnak évtizedek óta az illetékesek és (a pozitív vagy negatív formában) érintettek,-a bérek, a bérkategóriák és a  különféle – egyéb – járandóságok (jutalom, prémium, lakás, ruhapénz, mobil-telefon, PC, gépkocsi, utazási költségtérítés, külföldi út, kiemelt napidíj, stb., stb.,) megállapításának szempontjairól, módszeréről, hatásvizsgálatáról,  valamint az igazság, illetve a demokratikus jogok figyelmen kívül hagyásáról?

Az emberek döntő többsége, az egykori „szocialista nagy-jainktól” (Kádár, Fekete, Békesi,  Medgyessy, Gyurcsány, Bokros, Veres,)  örökölt, irdatlan nagyságrendű külföldi adósságaink ismeretében, tisztában volt azzal, hogy a rendszerváltozás után, mindenkinek összébb kell húzni a „nadrágszíjat” (áldozatot kell vállalni),  hogy kievickéljünk az adósság halmazból.

Egy bizonyos idő elteltével viszont kiderült, hogy gombamódon szaporodott a milliomosok és milliárdosok száma,  főként  az egykori  országvesztő „főguruk” táborából, a terheket pedig a szűkölködők viselték, miközben nem csak a privatizációt meglovagolt  újdonsült kapitalisták „tollasodtak” meg, hanem a közszolgálatban lévő vezetők is.

 Égbekiáltó igazságtalanságnak minősült, hogy az értéket teremtő, fizikai és szellemi munkát végzők ki lettek rekesztve  a  bérkategóriák, a bérek  és a különféle  juttatások (prémiumok, jutalmak, szolgálati gépkocsik, mobil telefonok, PC-k, ruhapénzek, kiemelt napidíjak, bel-és külföldi utazások, szállodai költségek, kafeteriák, bútorzatok,  reprezentációs költségek, üdültetés, stb., stb.,)megállapításából (véleménynyilvánításából, tanácsadásából).

Ennek a logikus következményeként, a „bérolló terpesztése” akkorára nőtt, hogy számadatok helyett jobban kifejezhető szavakkal: botrányos, felháborítóvérlázító, arcátlanság vagy képtelenség!

Etalon példaként megemlíthető az egykori MNB elnökének havi tízmillió forintos fizetése, a kontraszt érzékeltetésére pedig, egy segédmunkás 80 ezer forintnyi alamizsnája. De  szóvá lehet tenni az egymillió forintot meghaladó fizetéseket is, illetve azt a gyakorlatot, hogy általában a magasabb fizetésűek kapják a prémiumok és/vagy jutalmak többségét.

Bár az Orbán kormány a bérplafont havi 2 millióban rögzítette, de ez sem állná ki az ellenvélemények „szakítópróbáját”,  hiszen mikroszkóppal sem lehetne találni  olyan  „sztahanovista” típusú lényt, aki bármilyen munkakörben  többet tesz a társadalom asztalára, mint tíz vagy tizenöt honfitársa. Ugyanakkor sok helyen,- ezt az összeget is feltupírozzák különféle címek kiagyalásával és tetszőlegesen megállapított ismétlődési ciklusok alkalmazásával.

A bérkategóriák megállapításának (egyik) legigazságosabb változata lehetne, a minimálbért alapul véve,- 50 ezer forintos emelésekkel (ugrásokkal, 10 kategóriában) 600 ezer forintos plafonú táblázat elfogadása, amely fölött 1 millió forint illetné  a köztársasági elnököt, 900 ezer forint a miniszterelnököt, 800 ezer forint a minisztereket,  700 ezer forint az államtitkárokat és 650 ezer forint a helyettes államtitkárokat.

Külön kategóriába lehetne sorolni a bíróságokat, ügyészségeket, az MNB-t, az MTA-t, a sportszervezeteket, a kulturális, az oktatási  és az egészségügyi intézményeket, figyelembe véve a bérkategóriákat és a vezetőkre alkalmazható kivételeket.

El kellene már szakadni attól a gyökeret vert gyakorlattól, hogy a magasabb beosztásokhoz  (pozíciókhoz)  kiugró nagyságrendű béreket állapítanak meg.

Az EP például futószalagon gyártotta és gyártja a milliomos (vagy milliárdos) képviselőket,  akik többsége annyi hasznos munkát sem végez Európa érdekében, mint egy közterületi karbantartó. A TV-ben is látató, hogy az EP-s képviselők  kalákában  unatkozzák végig a gyűléseket, furfangos módon veszik fel a jelenléti ívre való feliratkozás után a kb. 25 ezer forint értékű eurót, majd   „angolosan” távoznak  az épületből.

Nem mintha  a magyar OGY  képviselők között nem lenne krónikus „lógós” vagy ásítozó-és álmodozó, de ők jóval kevesebben vannak, mint brüsszeli kollégáik.

Régebben  (talán) Für Lajos vitte el a kimaradásért járó pálmát,  és azért kapta a „másodikos” jelzőt, mert minden hó másodikán, pontosan megjelent a Tisztelt Házban,  mivel a képviselők azon a napon kapták a  tiszteletdíjukat.  Für Lajosnak azért is  érdemes  volt  bemenni a T. Házba, mert a képviselői  díj mellé,  a Honvédelmi Bizottsági tagságáért  30%-os külön juttatás is kapott.  Nem elhallgatva az igazságot, egyszer  tanúja voltam, annak, hogy  (szakítva a  szokásával) ötödikén is bejött a HB ülésre (többen meglepődtek azt gondolván, hogy  másodika van…), megivott egy  csésze kávét, és diszkréten eltávozott. Viszont az adott program  végrehajtását rögzítő jegyzőkönyv szerint mégsem hiányzott,  mert az volt a bevett szokás a HB-ben, hogy a távollévő helyett   egy megbízottja is szavazhatott,  mindkét kezének felemelésével!  Így alakult ki az a rend, hogy 50%-os részvétel mellett is, 100%-os eredményt rögzíthettek a HB jegyzőkönyvében. Nehogy a Tisztelt Olvasók feltételezzék, hogy ez a történet Für Lajos lejáratását jelenti, hiszen  a többiek is  „vastagon” (egységesen) benne voltak ebben a „kezeket fel” játékban.

Ez a „mutogatósdi”  tükrözi azt is, hogy miként lehet(ett) a bérkiegészítést egy kézmozdulattal is elintézni, és szinte senki sem tud(ott) róla!  Hasonló létszámpótlás megoldhatatlan az üzemekben vagy például  a közlekedésben, de az is igaz, hogy ott  pótdíjat sem kapnak azok, akik munkaidejükben más helyen, más feladatot végeznek, vagy más kézfelemelésével mentesülnek az adott munkától.

Ezt a megoldást  EP-ben is bevezethetnék, sőt bővíthetnék a lábak emelgetésével is, így elegendő lenne az EP képviselők  (754 fő) 100%-os szavazásának biztosítására 188,5 fő jelenléte.  Mivel azonban félember nincsen, illetve olyan rokkant  sincsen (az EP-ben),  akinek két végtagja hiányzik,  így csak 189 fővel oldható meg ez a probléma. De az EP nagyon jól járna  ezzel  a változattal, mert nem kellene 565,5,  illetve 565 fő számára   jelenléti  napidíjat fizetni.

Tehát a javaslatommal napi 565×25000=14 125 000 forintnak megfelelő összeget spórolhat meg az EP, ami a plenáris  ülések számával  beszorozva  évi több milliárdra növekedhet, és    amiért semminemű ellenszolgáltatást nem kérek.

Visszatérve saját házunk tájára, szabályozni kellene a prémiumok és jutalmak gyakoriságát és mértékét, mégpedig  egységesen (országos szinten), mert jelenlegi áttekinthetetlen és nem ritkaság a kettős mérce alkalmazása sem.

A bérek időszakos (időnkénti) emelésének  a szabályait is rögzíteni kellene, mivel (például) az elmúlt napokban megjelent információ szerint 30%-os fizetésemelést kaptak (vagy kapnak) a  kormánytagok. Vajon hogyan kalkulálták ki ezt az értéket, hiszen az infláció a 3%-ot sem érte el?! Netán tán meglepetésként a „pórnép” is ennyit fog kapni? Mert az elképzelhetetlen, hogy kettős mércét alkalmazzanak, és  azok kapjanak kevesebbet (vagy semmit), akiknek kisebb a jövedelme, mint a kormány tagjainak.

Megengedhetetlennek tartjuk azt is, hogy egyes kirívóan magas fizetésűek,  éveken át több állást is betöltsenek, mert ezt csak akkor tehetik meg, ha fő, illetve mellék állásukban helyettesek és/vagy tanácsadók tömege dolgozik, mert nincsen olyan super mann, aki két vagy több helyen is képes hatékony munkavégzésre, hacsak az adott munkakörökben  nem ún. látszattevékenység folyik. De a jelenlegi munkanélküliséget figyelem bevéve,  még ebben az esetben iis inkorrekt megoldást és nagyfokú szociális érzéktelenséget  jelez  mások megfosztása a munka-lehetőségtől.

Nem biztos, hogy Lázár  János vezeti  az álláshalmozók  mezőnyét, de pénzéhségére vall, hogy az egykori 386 OGY képviselők  közül, az első helyet birtokolta (12,5 millió forinttal),  az OGY pénztárából  felvett,  számla igazolást nem igénylő összeggel… Magánügyének tartjuk, hogy egy külföldi titokzatos kiruccanásakor „rongyos” két millió  fizetett a saját zsebéből,  hiszen megdolgozott érte, vagy azért sem marasztaljuk el, hogy vadászatra is elköltene tíz millió forint körüli összeget,  de kifejezetten kívülállóként, és a segítségünkkel megválasztott kormány tagjának bátorkodunk megemlíteni, hogy  rossz fényt vet rá a pénzpazarlás és az a  tény, hogy a rokonság segítségre szorul, hogy a kisfiának   lakást vegyen.

Ha gazdaságunk nem lenne olyan szorongatott helyzetben, mint amilyenben van,  és nem élnének százezrek a létminimum környékén, akkor sem lenne korrekt, hogy egyesek húszszoros szorzóval (vagy azon felül) kapják a minimálbér összegét,  és mellette olyan juttatásokat kap,  amelyekhez az átlag fizetésűek egész életük során nem jutnak hozzá!

És ebben az esetben nem lehet a magas beosztásúak javadalmazásában a külföldi (nyugati) példákra hivatkozni, de ha ezt teszik, akkor  a hivatkozást ki kell egészíteni minden bérkategóriára!

Úgy tűnik, hogy a Fidesz káderpolitikája még a  kádári éráénál is gyatrább, bár a  baráti összetartás (kötődés)  vitathatatlanul jobb, ez viszont sem a Fidesznek, sem az országnak nem hoz semmi hasznot.  Csak Deutsch Tamást megemlítve, a szép summával járó EP-s szereplését  kevesen adnának  havi ötezer forintnál többet! „Aranyköpésekkel”, magyarázkodásokkal,  nem lehet hasznos munkát végezni sem Európa, sem Magyarország javára!

Sokan  meglepődtek azon, hogy az amúgy gyenge tanulónak minősülő, ötgyermekes honatyát (Deutsch Tamást) kinevezték kormánybiztosnak, és már meg is kezdte a munkáját (Brüsszelt, az EP-t, a Költségvetési Bizottságot és öt gyermekét „sutba dobva”) nyolc  beosztottjával olyan területen, amelyhez annyit sem ért, mint a stadionok beléptető rendszeréhez.

Azt már csak félve merjük megemlíteni, hogy az Internettel kapcsolatos problémát annak kellene megoldani, aki „bedobta” a köztudatba és kis híján forradalmat kavart belőle! Kapcsolódva atrafik ügyhöz, a szégyenletes (megalázó) sírásási ügyhöz, az új útadóhoz és a vasárnapi üzletzárásokhoz,néha az az érzése az embereknek, hogy a kormány szándékosan vágja maga alatt a fát, a hatalom visszaszerzéséért mindenre képes ellenzék pedig a szálkát is gerendának hazudja, a saját egykori  gerenda rakásait viszont kitörölte az agytekervényéből.

Nagyon nagy kár, hogy Orbán Viktor nem teljesítette azt, amit a választási kampányban többször is megígért: A  FELELŐSSÉGRE VONÁST! Az ország nem ebben az össztűzben lenne, ha Gyurcsány és söpredéke  egy jól védett, rácsos ablakú helyiségben elmélkedne arról, hogy  nem illőhazudni, csalni, jó fizetésért semmit sem tenni, a hazáját szidalmazni,  a békés felvonulókat szétveretni, külföldi kölcsönöket elherdálni, stb., stb. Biszku elleni  nyögvenyelős bohóckodási procedúra  – sajnos – a tehetetlenség, a határozatlanság, a bűnpártolás és a törvénytelenség soha  el nem tüntethető bélyegét égeti rá  a kormány, az ügyészség és a bíróság homlokára, utódaink tudomásulvételére és  okulására.

Közreadta:

Prof. Dr. Bokor Imre

MJB elnök

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások

9 hozzászólás a(z) “MJB: Bérkategóriák, bérek és vonzataik” bejegyzéshez

 1. Az elmondottakkal tökéletesen egyetértek. gyurcsány féle ámokfutásrol viszont tul visszafogott a véleménye. Ennek a tizedéért már Kinában régen lognának a politikusok.

  • Rögtön megérted ha vissza gondolsz arra, hogy a bokor ezredes elvtárs mikor szerzett diplomát és milyen beosztásban volt a bolsevizmus idején állítólagos “demokratikus” beállítottsága ellenére!

 2. Pontosan ez a valóság ,, és aki szólni mert vagy mer az munkanélküli lesz , ez történt velem a nyugdíj előtt két évvel… a Gy. Feri idejében…

 3. Nem tudok mást írni, minden országnak olyan vezetése van, mint amilyet megérdemel.
  Sokan ennek még tapsikolnak is, bár nem vagy alig részesülnek a koncból.
  Megérdemeljük, és a hülyeséget sokan kihasználják. Nem ők a hibásak, hanem az ország lakosai, akiknek nagy része nagyon sötét.

  Baumag

  • Nem vitatkozom, pusztán megjegyzem, hogy a sötétség/tudatlanság oka a lényeg. Az emberek többsége vakon hisz a kedves vezetőnek és az ő elvtársainak, bárki legyen is az. Ha elhiszi, nem jár utána, mert amit a nagyember mond az biztosan igaz. Mivel nem jár utána, nem szembesül a hazugságokkal, így azok nem derülnek ki sohasem.
   Az igazi gond tehát a naivitás.

   • Kedves eSzl! De ki a nagy ember? Ezek az emberek cipőpucolásra sem jók.
    Most hallom a másik szobából, hogy a napelemeket is megadóztatják.
    Akik ezt vakon elfogadják, azok már nem az emberek színvonalán vannak. Ezt már naivitásnak sem mondanám.

    Baumag

 4. Tisztelt Bokor úr!
  Amit leírt a mai Magyarország. A népet lenyúzzák, mindenből kiforgatják, mindig találnak valamilyen adót, sarcot. De ezt is kapkodva, arcátlanúl, arogánsan átgondolatlanúl teszik. Azt kell, tudomásul vennem, hogy ez a kormány nem a magyarságot képviseli.

  Tisztelettel: vasutas

 5. Nyelvészeinket hallgatva (Varga Csaba, Kiss Dénes és mások) kiderül, hogy a magyar az egy mellérendelő nyelv. Mellérendelő nyelv csak mellérendelő gondolkodás “terméke” lehet és viszont. Ez azt jelenti ugye, hogy nincs fontos és kevésbé fontos területe az életnek. Ebből következik, hogy senki sem ér többet a másiknál. Ez viszont nem jelenti azt, hogy akár egy ember is mindenbe beleszólhat, vagyis nem teljes a hatóköre, a jogköre. Keresztényi érzelmek, gondolatok. Abba viszont nem fér bele az alá-fölé rendeltségi viszony, vagyis nem fér bele az, hogy ‘nekem több jár mer’ én vagyok a főnök’. Hogy miért?
  Minden munkát elvégezni csak az időben, mint 4. dimenzióban lehet. Ebből következik, hogy az aktív korú emberek (optimális esetben) kb ugyan annyi időt képesek munkálkodni életük folyamán. Persze ki-ki a maga területén. Ebből viszont következik a kérdés : Hogy a fenében van az, hogy ebben a fene nagy kereszténységben az egyik ember élete/munkája ~10 000-szer annyit ér, mint a másiké? (ha a valóban elvégzett munkát vesszük figyelembe, akkor viszont akár 1:1000 000 is lehet az arány) Ráadásul nem is önként adják oda az értékteremtők (mert valljuk be, egy bilifület gyártó vállalat nem az igazgatósági értekezlettel vagy a bérszámfejtéssel keresi meg a vállalat vagyonát, hanem a legyártott bilifülekkel), hanem eleve oda sem adják nekik az általuk megtermelt értéket.
  Ha egy bizonyos munkát csak 10 ember képes elvégezni, az nem azt jelenti, hogy az alacsonyabb rendű munka, pusztán azt, hogy az egy 10 emberes munka.
  Ha elfogadjuk azt, hogy vannak, akiknek kevesebb munkáért is több jár, akkor megtagadjuk nem csak a magyarságunkat, hanem a kereszténységünket is. (és itt nem az írott malasztra gondolok, hanem a testvéri szeretet érzésére)

 6. Az írás jó, semmi kétség. Huszon öt éve az értelmiség színe java, kiművelt emberek irányítják az országot.Akkor vagy az iskola nem jó vagy az irány.Jelen esetünkben is inkább a csőcselék van hatalmon,mert ha nem így lenne, akkor tisztában lennének azon értékekkel,melyet úgy hívnak “erény”. Ez adja azt a többletet mellyel egy vezetőnek rendelkeznie kellene. A tisztességre,és az igazságosságra való fogékonyság. Ma ez képtelenség,mert vagy tisztességes valaki,vagy politikus. A tisztességes ember távol tartja magát a politikától, mert éppen becsületességéből kifolyólag a párt harcok előbb utóbb a halálát okozzák. A politikus be áll a gazdasági lobbi mögé, és kiszolgálója lesz,akár saját népe ellenében is.Nem elégszik meg a pofátlanul magas fizetésével,eladja magát, és hazája népét rabszolga sorba zülleszti, hogy ő minél nagyobb javakra tegyen szert. Munkát soha életben nem végeztek,az iskolai bizonyítványokat lopták vagy másolták. Köztörvényes bűnözőként ( okirat hamisítás) döntenek életről,és halálról.Szép öltönyben, zsíros bajusszal osztják az okosságot,bízva abban, van az a pénz amiért még lesz követőjük. És van.Fogalma sincs arról,hogy ő is ugyan úgy eltűnik majd az idő szemetes ládájában, mint sok idióta elődje. Lehet,hogy most nagyobbat harap,és büszkén hirdeti önön nagyságát,de eljön az idő,mikor belőle is nagyobbat harapnak majd. Miért van az,hogy míg europában alaphangon is ezerötszáz-kétezer eurót keresnek,egy Magyar munkás ember háromszázat.Az unio miért nem szól semmit? Mert ők is a Magyar bőrén híznak. Ebből fizessen minden rezsit, adót, művelje magát, etesse családját,és éljen boldogan. A mai politikai pockoknak nem szabadna kiállni az emberek elé,mert szégyenükben el kellene süllyedniük.Annak ellenére, hogy irtózatos vagyont harácsoltak össze, még elvárnák,hogy tisztelet is övezze őket. Ez a pofátlanság teteje! Saját népének szembe köpése. Szégyenkezve, szemlesütve kellene elkullogniuk, ha már megúszták büntetés nélkül, a jog és az igazságszolgáltatás félre kacsintásának következtében. De majd egy magasabb igazság ítélkezik, és felelni fognak a gaztetteikért. Forradalmak már voltak,sorra elbuktak a történelem során. Csak a lázadás segít,amely gyökeresen szakít a múlttal, és olyan vezetők kerülnek az élre akikre fellehet nézni etikus életvitelük,tudásuk rátermettségük végett. Tóth F.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Az Avason razziázott a Jobbik
Az a célunk, hogy az emberek felkapják a fejüket – HUNGARO
A bérencek, rendbontók ellen
Close