MJB: A holokausztra emlékezzünk 2014-ben!


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

A Magyar Justitia Bizottság  felhívással fordul Európa népeihez, hogy a 2014-es évet (a magyar kormány ez irányú tervezését  és szervezését akceptálva) tekintsék a holokauszt évének és méltó módon emlékezzenek meg  az áldozatokról, valamint  azokról, akik minden lehetőt megtettek, hogy  a vis maior ellenére,  elhárítsák, akadályozzák vagy  csökkentsék Hitler, Himmler, Eichmann és bandájuk   népirtó tevékenységét.

Az emlékévben célszerű a megtörtént események elemezésével  és értékelésével foglalkozni,  mert parttalan  vitát eredményezne, ha mai  ismereteink és szemléletünk  birtokában azt szeretnénk  tisztázni, hogy  hét évtizeddel ezelőtt: kivel vagy kikkel, mivel és hogyan   lehetett (vagy kellett) volna másként eljárni  az egyes kritikus helyzetekben.

Tekintettel arra, hogy az emberek holokauszt történéseivel kapcsolatos ismeretei rendkívül szórt képet mutatnak, az események tagadásától kezdve,  az áldozatok, a bűnösök   és a kollaboránsok  mennyiségi  mutatónak irreális „feltupírozásáig” bezárólag,  ezért a szubjektivitástól, az elfogultságtól, a torzítástól, a hazugságtól és a hamisítástól  mentes (megcáfolhatatlan, hiteles és ellenőrzött), tudományos színvonalú anyagokkal  kell megismertetni a  közvéleményt, megalapozva és biztosítva a holokauszt emlékév  értékét, méltóságát és jelentőségét.

A kormányunk által létrehozott Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság már folyó év januárjában megkezdte a magyar zsidóság deportálásának hetvenedik évfordulójára tervezett programok előkészítését, mégpedig Lázár János államtitkár úrnak,  a megemlékezés  vezérfonalának minősülő (minősíthető) gondolatainak szellemében, miszerint: 2014-nek a szembenézés és a bocsánatkérés esztendejének kell lennie, amelyet  a felejtés tilalmával kiegészített két feltétel törvényerőre emelése biztosítana. Mivel ezt a megfogalmazás balról is és jobbról is, részleteiben vagy összességében is támogatható vagy elutasítható, ezért az Emlékbizottság részére (munkájuk önzetlen segítésére),  összeállított  kérdés csomagunk elemzése,  korrekt és konkrét válaszok  kidolgozását teszi lehetővé,  a szembenézés, a bocsánatkérés és a felejtés  alanyi, tárgyi, határozói és jelzői részére (összetevőire).

Szükségesnek tartjuk, hogy az emlékév folyamán, külön fejezet tartalmazza  a hazánkat érintő kérdéseket, mert  az elmúlt évek során  külföldről és itthonról egyaránt, súlyos (hamis) vádakkal illették a magyarságot az elfogultságban és tudatlanságban szenvedők.  Ezért kell a holokauszt évének „termését”  Európa (sőt a világ) népeivel  is megismertetni, mert  léteznek olyan  államok is, ahol sokak előtt még a holokauszt kifejezést sem ismert.

KÉRDÉSEK

1.

A holokauszt végrehajtásában főszerepet játszó antiszemitizmus, mennyiben függ össze a bolsevik forradalom vezető testületében elsöprő többségben lévő zsidók tevékenységével, az oroszok vagy szovjetek antiszemitizmusával és Magyarországra való begyűrűzésével?

2.

A magyar 1919-es Tanácsköztársaság (egy kivételével) minden fontosabb vezetői beosztásban lévő  zsidó származású személyek:  népirtó, fosztogató,  kitelepíttető, kisajátító, terrorizáló  tevékenysége, milyen mértékben befolyásolta az antiszemitizmus terjedését? Mikor kértek bocsánatot a zsidó közösségek a magyarságot ért atrocitásokért, mikor határolták el magukat Kun Béla, Szamuely Tibor és söpredék társaik borzalmas tetteitől?

 3.

Rákosi Mátyás,  Péter Gábor, Apró Antal, Farkas  Mihály és bandájuk  „proletár-diktatórikus” módszerei mennyiben hatottak ki az antiszemitizmus terjedésére?

4.

Az antiszemitizmussal vádolt Horthy Miklós kiengedte Rákosi Mátyást és  elvtársait  Sztalin  birodalmába  és védelmezte a náci terror elől hazánkba menekült  német, lengyel, szlovák, román, osztrák és szerb zsidók tömegét. A  makulátlan „szemitabarát”  Sztalin viszont  kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé  Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait,  Lenin legközelebbi  zsidó munkatársait, a  magyar Kun Bélát és számtalan  szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt! Kétségtelen, hogy jót is tett a zsidóknak:  több tízezer  családot irányított a Zsidó Autonóm Területre (Birobidzsanba),  ahol négy helység, és egy faipari üzem is található, sőt vasútvonal is átszeli a területet, amely Oroszország távol-keleti részén, a kínai határ közelében fekvő,  szúnyogokat „termő” mocsaras terület volt. Vajon Horthyt azért antiszemitázzák egyesek, mert  nem  adott a magyar zsidóknak  egy autonóm területet?

5.

Vajon az európai államok közül hány államfő mondott nemet Hitler követelésének vagy kérésének?  Hány államfő fogadott be  nácik  elől menekülő embereket?  Hány államfő vezényelt páncélosokat a GESTAPO pribékei ellen, a zsidó állampolgárok deportálásának megakadályozása céljából? Hány államban kaptak élelmet, fedelet, anyagi segítséget,  óvodai és iskolai ellátást, útlevelet és továbbutazási lehetőséget, (még a németekkel ellenséges viszonyban lévő országokba is)?

6.

Vajon a  németek által megszállt országok melyikében vészelte át legtöbb zsidó, a náci terror kritikus időszakát? És  kinek volt köszönhető a megmenekülésük?

7.

Egyesek részéről, a  fasisztának kikiáltott Horthy Miklós  idejében:   be lett tiltva a Nyilaskeresztes Párt, börtönbe került Szálasi Ferenc és  zsidó újság jelenhetett meg még 1944-ben is(!!!). Talán sokan vannak, akik emlékeznek arra,  hogy a Szovjetunióban  például Sztalin betiltatta a jiddis nyelv oktatását, zsidó folyóiratok és újságok kiadását, irodalmi és színházművészeti tevékenységük művelését, sőt népszerű jiddis írókat és költőket  végeztetett ki,(David Bergelzont, Icik Feffert, Perec Markist, stb., ), végül  (élete alkonyán)  személyesen  állította össze azoknak a névsorát –  az orvos per előkészítésére – akik kivétel nélkül zsidók voltak!  Lehet tehát  elmélkedni azon, hogy  ki volt az antiszemita és fasiszta, Horthy vagy Sztalin?

8.

A nácikkal kollaborálók büntetését hol hajtották végre a legnagyobb szigorral  és túlzott keménységgel  az érintett államok közül?  Hazánkban még a családtagok vagy rokonok üldözése és kirekesztése is a büntetés szerves  részét képezte! Hol  hajtottak végre látványos önbíráskodást Európában, az Oktogon  téren lévő lámpaoszlopokra felakasztott nyilasokhoz hasonlóan?

9.

Hol fordult még elő, hogy egy zsidó ember  villalakását sem a Horthy, sem a Szálasi  érákban nem tulajdonították el,  de a hatalmat megragadó kommunisták egyik vezéregyénisége, az ’56-os forradalmunk leverésében aktív szerepet játszó Apró Antal rátette a mancsát az objektumra, és az önmagát szocialistának, majd demokratának tartó Gyurcsány Ferenc  és családja a mai napig birtokolja.

10.

Célszerű azt is vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hazánkat a fasiszta  tendencia  kialakulásával  és az antiszemitizmus terjedésével vádló, (elfogult, gyűlölködő, tájékozatlan vagy alul képzett) külföldi és itthoni személyek, szervezetek, médiacézárok, politikusok és történészek mire alapozzák a nyilatkozataikat?  Európa melyik  államában van a legtöbb zsinagóga, Európa melyik állama fővárosában rendeznek legtöbb helyen Chanukah/Hannukah zsidó örömünnepet (beleértve a Hősök terét is), Európa melyik államában rendeznek –  egy hétig tartó –  Zsidó Nyári Fesztivált,  Európa melyik államában lehet parlamenti képviselő vagy nemzetbiztonsági  szempontból kiemelt beosztást betölthető, kettős állampolgárságú személy?

ÖSSZEGEZÉS

Megítélésünk szerint, a fenti kérdések vizsgálata  a 2014-es, Holokauszt Év  programjának részét kell, hogy képezze. Az  emberiség,  az  évtizedek során többször átírt,  meghamisított vagy kitalált holokauszt történésekkel  ismerkedhetett meg.  Meggyanúsítottak  (vagy „kiátkoztak”) ártatlan embereket,  és  szemérmesen elhallgatták egyesek „égbekiáltó” bűneit!  Sőt  elérkeztünk oda, hogy a Benes féle dekrétumot plagizálva,  kollektív bűnösnek  kiáltanak ki egyes nemzeteket, és többek között olyanokat is,  akik  a kritikus 1940-es évek elején még meg sem születtek.

Bocsánatkérésre, szembenézésre és a felejtés tilalmára szólítanak fel olyanokat (a „fűnyírási”  elvet alkalmazva), akik  már nem  kérhetnek bocsánatot és szembenézésre is képtelenek (bár – talán – bűnösök voltak), de  népbírósági ítélet alapján kivégezték őket, felejteni pedig azok sem tudnak, akik a holokauszt időszakában  még óvodás korúak voltak.

Ezeket a vizsgálati anyagokat kell majd terjeszteni  bolygónk államai, illetve állampolgárai felé,  a jelen felhívással pedig azokhoz a külföldi és hazai állampolgárokhoz fordulni, akik az igazságot igényelve, észrevételeikkel (tapasztalataik közreadásával) segíthetik a  2014-es Holokauszt Év előkészítését és sikerre vitelének biztosítását.

Közreadta:

 (Prof. Dr. Bokor Imre) az MJB elnöke

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

13 hozzászólás a(z) “MJB: A holokausztra emlékezzünk 2014-ben!” bejegyzéshez

 1. Habár nem voltam előidézője, okozója egyetlen értelmetlen vérontásnak sem, nagyon sajnálom a hatalmas kultúrával, műveltséggel rendelkezett indiánok kipusztítását, az Afrikából Amerikába rabszolgának hurcoltakat, a több mint egy millió örmény kiirtását, a kurdokat , a palesztinokat,akik értelmetlen halált haltak és még sokan másokat. Ám legjobban a magyarokat ért, majdnem halálos csapást sajnálom a legjobban, amit trianoni döntésnek neveztek.
  Anna

 2. prof.DR.BOKOR IMRE !

  Nem először csodálom mélyreszántó, a nemzet becsületét védő sorait! Fenti írása is ezekhez tartozik!
  Sajnos, előre láthatóan nemes szándéka – ami a nagyobb körű publicitás óhajára irányul – nem valószínű, hogy meg fog valósulni!
  A nemtelen ellenáramlat, a liberál-bolsi médiumok továbbra is szajkózni fogják a megfelelés kényszerére alapított rágalmaikat és továbbra is a nemzet becsületébe fognak gázolni!

  Mindezek azonban Önt – és bennünket is – nem fog akadályozni az igazság hangoztatásában!
  A jó Isten áldása kísérje további munkáját és legyen mindannyiunkkal a várhatóan nehéz órákban!

  Őszinte nagyrabecsüléssel:

  CHARISSIME D’LA MANCHA

 3. Igen, kb. így kellene megemlékezni a történtekre… Sajnos mindazt a jót, amit magyarok tettek a zsidó emberekért, mára elfelejtették, és az őket ért sérelmeket emlegetik, bárhol történt velük rossz dolog, minket, magyarokat tekintenek bűnbaknak. Miért? Mert mi tudjuk, hogy a háború után alatt és után hányszor vettek elégtételt, álltak bosszút a semmiért…

  Lenhardtné

 4. “A makulátlan „szemitabarát” Sztalin viszont kivégeztette a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőit, a Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának zsidó tagjait, Lenin legközelebbi zsidó munkatársait, a magyar Kun Bélát és számtalan szovjet vagy külföldi zsidó származású állampolgárt!”

  Azért volt Sztálinnak jó oldala is.
  H.B.

  Adolf Hitler (Német forradalmár):
  “A zsidó mindig megmarad annak a parazitának, élösködönek, aki mint a szaporodó bacillus terjed azok között a nemzetek között, ahol megtürik és befogadják öket. A hatás, amit jelenlétük az Árja nemzetekben okoz egyenlö azzal, mintha egy vámpírt fogadnánk be családtagnak: amint otthonosan érzi magát a vendéglátók között, módszeresen hozzálát a befogadók vérének teljes kiszívásához…!”

 5. 68 evvel ezelött törtent dolgokert miert kell nekem bocsanatot kernem?barki aki reszese volt,vagy olyan öreg hogy mar nem emlekszik ra,vagy nem el!trianon meg mindig szedi aldozatait!miert nem teszünk ellene?
  csakar

 6. A magyar jobboldal egy csürhe, amelyik a vállain hordoz egy cionista bandát, a Fideszt, mert csak nemzeti mázas külsőségeket látja. Az SZDSZ egykori testvérpártja át lett dobva a jobboldalra, nemzetivé lett maszkírozva, és a félhülye jobbos szavazók jóvoltából immár kétharmaddal megvalósítja az egykori SZDSZ-programját.

  Aranyapa

  • Ebben bizony van igazság.

   “”Mert legyőztem sakkban a zsidókat és felfedtem csalásukat a sakknál, gyűlölnek. És természetesen azért is, mert mindenütt a világon megmondom, hogy soha nem volt Holokauszt, ami teljes mértékben kitaláció. Semmi, de abszolút semmi nem igaz belőle. (magyarázat, hogy miért üldözik a zsidók) Calypso rádió, Magyarország, 1999 január 13-án. ” Bobby Fischer”

   Osztom Bobby Fischer véleményét fajtársairól egyébként pedig szarok a holokausztjukra.
   H.B.

 7. Na, már megint ez a holokauszt!!! Mi az amit az a cionista háborús propaganda nem kent Hitlerre,Himmlerre,Eichmannra és bandájára? Megdöbbentô, hogy a Profeszor Úr képes készpénznek venni ekkora egy mamútikus hazugságot. A Profeszor Úr tudomásulvehetné már, aminek nagyon is ideje van, mindaddig míg a zsidók KITALÁLT shoah-ját hangoztatják az elbútított keresztények, senki sem fog a keresztények holokausztjáról beszélni,arról a 40 millió keresztény álldozatról amit csak és kizárólag a cionisták és a cionista bolsevikeknek köszönhetünk, még kevésbé a magyarokéról megemlékezni.
  A Profeszor Úr már a bekezdésével MEGÖL minden keresztény s fôleg magyar erkölcsi és jogos követeléseket.
  Úgy vélem, a Profeszor Úr szánhatna egy kis idôt a holokamu komolyabb tanulmányozására valamint Himmler, Hitler ,Eichmann és badája holokamus szerepükre.
  Nekünk, keresztényeknek, nincs semmi megbánnivalónk, s MÉGKEVÉSBÉA MAGYAR NÉPNEK, ezt tudomásulvehetné a Profeszor Úr.

  Corvinus.

 8. Tisztelt Corvinus Úrnő/Úr!
  Köszönöm az észrevételeit! Talán figyelmesebben olvasva a cikkemet, észre lehet venni a felvetett kérdésekből, hogy a cionisták és elvbarátaik hazugságait lehet (és kell!) megcáfolni, és az Ön által kifogásolt jogos magyar erkölcsi (történelmi) igazságainkat bebizonyítani. Ez fér bele a 2014-es Holokauszt év témakörébe!
  Nem akartam az alap-témát redundanciával gyengíteni, de a kereszténység (keresztények) áldozatairól már több írásom is megjelent, szándékosan nem használva a cionisták által szajkózott holokauszt kifejezést, mert a kommunisták (bolsevikok) által halálba (pusztulásba) kergetett 100 milliós nagyságrendű áldozat (köztük közel 1 millió magyar) a megsemmisítés és a kínzás különféle – borzalmas – változatait szenvedte el, amelyek leírása (részletezése) egy cikk keretében nem fér bele.
  Primitív vagdalkozással és gúnyolódással (holokamu) nem megyünk semmire! Kis óvodásoknak való! Az is kiolvasható a cikkemből, hogy nekünk nincsen semmi megbánni valónk, nincsen okunk bocsánat kérésre, sőt olyanok sincsenek, akik bocsánatot kérhetnének!
  Ami pedig a javaslatát illeti: megnyugtathatom, hogy nem kis időt, hanem nagyon sok időt szántam (eddig) a holokauszt tanulmányozására, Hitler, Himmler és Eichmann szerepére, és talán nem veszi sértésnek, ha azt kérem tisztelettel, hogy Önnek kellene tudomásul venni (figyelmesebb olvasással vagy esetleg egy felkért személy felolvasásából), miszerint a cikkemből plasztikusan kitűnik, hogy a magyar népet védelmezem, (többek között) elítélve a kollektív bűnösség elvét!
  Végezetül azt is bátorkodom megjegyezni, hogy az Ön műfelháborodásának “terméke” (kritikája) a történelem gyenge (felületes és elfogult) felkészültségének köszönhető, és nem segíti a közös ügyünket, ha van (vagy lenne) közös ügyünk, még akkor sem, ha ennek a látszatát szeretné sejtetni.
  Tisztelettel:
  Prof. Dr. Bokor Imre.

  • Mélyen tisztelt Profeszor Uram!
   Mit sem veszek szivesebben, mint azt ha valaki fáradságát veszi kijavítson engem. Amit cenzurálok az nem más mint az, hogy ismételjük amit nem kellene ismételnünk.
   Minden bátorságot tisztelek, ennek ellenére, Hidje el nekem, többet ismerek én Önrôl, mint fordítva. Nincs szándékomban megsérteni, de hidje el rendelkezem sokkal szilárdabb történelmi ismeretséggel, mint amit feltételez. Nem felvágásból akarom mondani, komoly írókkal szoktam eszmét válltani,igaz, nem magyarul.[Ma, vasárnap hajnalban, írtam egy hosszú levelet egy Dél Afrikában élô Ph.D-vel rendelkezô úrnak pontosan a szóbanforgó témáról, és még más dolgokról is. Könyörgöm, engedje meg, hogy védekezhessem.]
   Közös érdek? És mirôl következteti, nem közöz az érdekünk?
   Nagyon jól tudom mekkor volt a magyarok álldozata és mekkora volt a holohoax (=holokamu) álldozatai száma. Mi, magyarok több életet veszítettünk a judeo-bolsevikelleni küzdelemben mint az amerikaiak a “demokráciáért”, …és a zsidó álldozatok száma allig teszi ki a magyarok álldozata 1/3-át. Nem hiszi?
   Hiszi vagy nem, tudom mi volt az Ön álltal említettek szerepe a II.vh.-ban. Nem vagyok egy mindenttudó, de talán az sem amit ön gondol rólam. Talán a külömbség az, hogy én nyugottab természetû vagyok és megtanultam tisztelni még az ellenfelemet is.

   Uram, engedje meg elismerésemet fejezzem ki Öniránt.

   Ôszinte tisztelettel,

   Corvinus

   • Kedves Corvinus!

    Bokor Imre professzor úr írása egyértelmű. Aki figyelmesen elolvassa és legalább átlagos képességekkel rendelkezik, az meg is érti, hogy milyen célból íródott ez a kiváló írás.
    Bokor úrnak csak gratulálni lehet, felesleges kötözködni. Arra sem kell hivatkozni, hogy ön éppen melyik földrészen kivel, vagy kikkel áll levelező viszonyban, ami vagy úgy van, vagy nem. Az ön minősítését nem az afrikai professzor,vagy valami kiváló író adja. Ön saját magát a hozzászólásaival minősítette. Másra is figyelhetne, pl. “Hidje” a magyarban nincs, főleg nem nagy betűvel mondat közben. Nézzen utána,hogyan kellett volna írni! Az egyéb hibáira ki sem térek. Üdvözlettel: H I

 9. Akkor még az ünnepség előtt kellene csinálni egy holokusztot ahhoz hogy legyen mire emlékezni!

  kató rudi

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
„Senki nem ússza meg” – Gaudi üzenete a termőföldet külföldiek részére átjátszó ügyvédeknek
1849. október 6. | Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése
Gaudi a költségvetésről: „Lassan mondom, hogy Lendvai Ildikó és elvtársai is megértsék”
Close