KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Miért a Jobbik? – Mert föld nélküli ország nem létezik!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

jobbik_logoAzt hiszem, a magyar ember undorodik már, feszült és ideges lesz, ha a ránk erőltetett mocskossá és prostituálttá vált politikai pártokról, s cselekedeteikről esik szó. A már eltűnt, s még létező parlamenti pártjaink 23 éves ” áldozatos tevékenysége folytán köddé vált hazánk nemzeti és állami vagyonának nagy része. Ami megmaradt belőle, azt Bajnaiék zálogba csapták a 2008-ban felvett hitelek biztosítékaként.

2002-ben még 7 ezermilliárd államadóssága volt az országnak, 8 év leforgása (M Péter, Gy Ferenc ,B Gordon) alatt megfejelték ezt 13 EZERMILLIÁRD Ft általuk felvett hitellel, melynek nyomát az országon, s polgárain sehol sem látni. Mára ez az adósság 23 ezermilliárd Ft, s ezzel örök rabszolgaságba süllyesztettek minket, Magyarokat. Reméltük, 2010 után jó irányba indul el az életünk.

– Földtörvény – 2014 vihetik a külföldiek a trükkös szerződésekkel átjátszható Magyar földet!

– Csökkentjük az államadóságot! – 3 ezermilliárd három és fél év alatt?

– Senkit nem hagyunk az út szélén! – Minden nemében törvénytelen, deviza alapú hamis hitelkibocsátás?

– Elszámoltatunk! – 2009 decemberében, aláírtátok a titkosítási törvényt.

SENKI NEM KERÜLT BÖRTÖNBE!

A Magyarság nem terhelhető tovább adókkal megszorításokkal! 18 féle új adót vezettetek be, azóta! „Ne azt nézzék, amit mondok, hanem azt hogyan cselekszem!” – így szólt a mondatod Orbán Viktor a nyugati rablótőke megnyugtatására! Becsaptál minket!

A volt, s a jelen kormányaink és holdudvaruk vagyona határon innen és túl, minden elképzelésünket felülmúlja! A Nemzet és az Állam vagyona, a Mi vagyonunk nem tűnt el, csak átalakult, privatizálták, gazdát cserélt! És ti, a történelmi rablóprivatizációt levezető pártok, a választások eljövetelével újra itt vagytok, újra a régi játékotokat, a cukros-bácsit játszanátok velünk mindahányan.

Rojtos már a hátsónk magyarok! S még mindig hiszünk nekik?

Megmentő terveitek újra készen állnak, jöhet a hetedik menet, ám ha bárki hatalomra kerül közületek a megtévesztett nép jóvoltából, már nem nagyon lesz szükség nyolcadik menetre. Föld nélküli ország ugyanis nem létezik!

Ti voltatok és sajnos vagytok nekünk a világ leges-legdrágább kormányai, képviselői, 23 éve! Rátok ment már a gatyánk is! S mily meglepő, ti mind az igazság, a becsület, az erkölcs nevében, csakis miértünk küzdötök éjt nappallá téve, ily korrekt módon – nem mi kezdtük, nem mi voltunk azok akik… Elnézést, merre van a mellékhelység, érzik a gyomrukban, érzitek, amit én?

Megrontottátok az életünket, kiárultátok, elsikkasztottátok gyermekeink, a magyarság JÖVŐJÉT, a jövőnket, Európával közösen elhallgatjátok, meghamisítottátok a történelmünket, múltunkat! Tűritek a minden napra jutó, megalázást az Uniótól, Izraeltől és Amerikától! Sőt, a mi k…va anyánkat kedves megalázók és megszállók, Trianon Nérói.

Hol vannak már a gyáraink, hová lett a mezőgazdaságunk? Mi az a háztáji, kérdi egy tizenöt körüli fiú az apjától a buszon? Mikor hívták meg Önöket, Téged disznótorra a rokonok? És hol van már az öreg cipész, Jani bácsi, aki fruttit adott mikor cipőt vittél javításra?

Lett helyettük „országfelepadlótfogott” egymillió banki-kormányzati áldozat és tetszik vagy nem, 1,5 millió munkanélküli, vagy több! Ez persze nem az álomgyári statisztika, ez a való világ, Babócsai néni! Lettek helyette a rablóprivatizáció áldozatai, létért és megélhetésért, kenyérért MULTIKNÁL kuncsorgó milliónyi jobb sorsra érdemes ember!

Stratégiai partnerek? Új mechanizmus 1968 alkatrészgyártás a nyugatnak, nem kell fejleszteni, kutatni – ébresztő agyasok! Ez az örök rabszolgasors forgatókönyve, írta Kuntakinte! Tudjátok ti ezt! Stratégiai partnerek, ahol már nyolcvanezer Ft-ot is meg lehet keresni két vagy három műszakban. No, ez derék! Kérdezzétek meg Kecskeméti ismerőseiteket, barátaitokat igaz-e?

A Magyar kis és középvállalkozók negyed annyi támogatásból, háromszor annyi munkahelyet teremtenének igaz, ami elszomorító, hogy a túladóztatásuk miatt ugyanannyi bért fizetnének! Apropó, a kis és középvállalkozók melyik banknál vehetik fel azt a 2,5%-os hitelt, amit az MNB 6 milliárd eurónyi összeg erejéig bocsátott a bankok rendelkezésére, erre a célra?

Még senki nem kapott ebből az összegből vállalkozó ismerőseink közül, csak elutasításban volt részük!  Hol a lé?

Minimum ÖTSZÁZEZERRE tehető azon honfitársaink száma, akik munka híján emigrációba kényszerültek, mindez az utóbbi öt éves kormányzati tevékenységnek tudható be! Rákosi és Kádár alatt a lelkileg, szellemileg, erkölcsileg, hitében és nemzeti-öntudatában megfélemlített, majd 1956 után ettől megfosztott, ezáltal megnyomorítottá vált a nép, hisz elvesztette identitását az ország lakosságának nagyobb része. Mára már majdnem sikerült a nagy mű, 1990 és 2013 közt a közel egymillió bátor Magyar ember kivételével, befejezték a munkát méltó utódaik. 2014-ben, cáfoljanak, cáfoljatok meg vagy két millióan, s én boldogan megkövetlek benneteket!

Légy szabad, valósítsd meg önmagad, légy te is sztár, mindenki ott lesz, aki számít, vásárolj, vásárolj!

Le a terrorizmussal, no rasszizmus, tiszteld a másságot, le az antiszemitizmussal!

Jó álca, de mögé lát a látó, toljátok magatok előtt a kisebbségeket, köztük a szegíny elnyomottakat, akiket ez a ti 23 évetek tett igazán tönkre, züllesztett ilyen erkölcsi, mentális és anyagi romlásba, hogy mára kezelhetetlenné váltak! Sem a Horthy, sem a Kádár érában nem volt ilyen katasztrofális a helyzet. Ez a neoliberális, degenerált világ az, ahol ti, a holokauszt iparág szorgalmas, nyerészkedő kufárjai ezen a csatornán keresztül is kaszáljátok a brutális nagy lét! Mi meg belétek döglünk.

Mielőtt még antiszemitázni kezdene bárki is a sátáni kisegyüttesből… MINDEN MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÁLDOZAT ELŐTT FEJET HAJTOK!

S mily meglepő, a világ médiabirodalmai, melyek a statisztikai adatok szerint 95%-ban ugyanannak a banki és multinacionális hatalmi körnek a kezében vannak, (300 család, kb 6000 fő, Drábik J.) akik kiszivattyúzzák a világ erőforrásait, hazánkéval egyetemben.

Így válhatott valósággá egy rémálom, ez a 23 év az, itt Magyarhonban. Vissza kell térnünk ősi gyökereinkhez, csak úgy van esélyünk a harcra Mammon követőivel szemben. Igen, ahogy Molnár Tamás írja, Végítélet című remek könyvében, hogy a Magyarság újra éledő ősi szeretetvallása, szakralitásunk, a Magyar lélek áll szemben, a világ sátáni erőivel, s dönti el hamarosan az emberiség sorsát, készüljünk hát így. – Akkor most nyomok vagy ötven fekvőtámaszt…

Azokhoz és azoknak, akik félnek a Jobbikra szavazni és azoknak, akik bizonytalanok, és még azoknak is, akik tán sosem látják meg a fától az erdőt:

A Jobbik a Magyarság szeretetmozgalma, programját el kell olvasni, ha lehet előítélet nélkül. Ne a média által bemutatott fasiszta, rasszista Jobbikra gondoljanak, mert olyan Jobbik nem létezik. A nacionalista jelzőt nem írhatom egy sorba az előbbiekkel, hisz minden élni akaró nemzet nacionalista.  Aki nemzete hitét, jólétét, identitását, kultúráját s annak terjesztését minden más nemzet elé helyezi, s annak érdekében cselekszik, tesz érte, az nacionalista!

Büszkén vállalom!

Amerika ennél sokkal többet tesz nemzetéért, persze ezt idézőjelben mondom, nehogy elhiggyétek, ki tudja hány háborút indított jóléte fenntartásának érdekében. Mindezt, a szabadság terjesztése nevében, a terrorizmus legyőzésének álruhájába bújtatva, olajért és más nyersanyagokért. Piacszerző, gyarmatosító hadműveletek ezek, tudja ezt az unokám is!

A Jobbik nemzeti mozgalom és párt, nemzetét s országát féltő értelmes, hívő és családszerető fiatal és idősödő becsületes magyar férfiakból, lányokból, asszonyokból áll. Nem szentek gyülekezete, mint bárhol a világon itt is volt, s lehet, még van is egy-két sz@r alak, de rövid életűek e pártban, láthatták, szagról felismerik őket, s repülnek!

Szándékosan nem írtam az értelmiségi jelzőt, hiszen az elmúlt 23 év megmutatta, hogy a hatalomban lévő megalkuvó értelmiségi honfitársaink hová juttatták hazánkat. Náluk, még egy bizonyos péklegény miniszter is becsületesebb volt, ő legalább beismerte – „Igen, én és Kádár hívtuk vissza az oroszokat 56-ban.” (Marosán György)

Ennyit a vezető értelmiségiekről! Vissza kell adni ennek a szónak a becsületét, meggyőződésem, hogy a Jobbik hivatott erre a feladatra is. Mindig a segítségnyújtás, a szeretet, az emberekért való tenni-akarás, az igazságért való harc vezeti cselekedeteiket. Mozgalomból párttá alakulásának oka, elprivatizált és kirabolt Magyar hazánk és a nemzet becsületének, hitének, öntudatának és jólétének visszaadása, hogy újra emelt fejjel járhasson a magyar ember határon innen és gúnyhatáron túl. A történelmi jogfolytonosság visszaállítása, hogy igazságszolgáltatás legyen hazánkban és ne jogszolgáltatás.

Ne féljenek, ne féljetek, a Szentkorona-tan (Tóth Zoltán alkotmányjogász) nem ördögtől, hanem Istentől való. Megvédi földünket, s a becsületes, munkáját s hazáját szerető fiait, lányait. Tiszteletben tartja, kisebbségeit, kik mindent megtesznek majd választott hazájuk, családjuk, s önmaguk felemelkedéséért!

Sokan a Gárdától való félelmeik miatt fordulnak el a párttól, mondják ismerőseim. A neoliberális média szándékos félelemkeltése ez, elhallgatják jócselekedeteiket, hatékony munkájukat. Ezek a büszke és tettvágytól duzzadó jó magyar emberek csak dolgoztak az országunkért, árvíz idején, természeti katasztrófa sújtotta vidéken, homokzsákot cipeltek, tetőt raktak, falat húztak! Karácsony előtt önmaguk vásárolta, s termelt adományokat vittek a rászorulóknak tízezer szám! Egészségügyi műtétek, beavatkozások költségeit állták beteg honfitársainknak. Segédkeznek építkezéseken, betakarításnál, s ott ahol a gond, baj, szükség felüti a fejét, ahová csak hívják Őket. Abból a kevésből teszik mindezt, amit a családjuktól megspórolnak, mert összetartozunk! (Nem úgy, mint manapság sok alapítvány teszi. Visszaköszönnek a Rákosi idők mintagazdaságai, ugye?)

Igen, ahol a magyargyűlölet tombolt és gyilkolt a kisebbség, megjelent a Gárda, de kérdem én, ki hallott olyat, hogy egy Gárdista pofont adott volna bárkinek is, a gyilkosságok helyszínén vagy bárhol? Ilyen vád nem érkezett, még Heller Ágnestől sem. De, legalább ne fekete ruhában masíroznának – így szól egy újabb kételkedő mondat. Kérem, ez egy jól szervezett, magyarokból és magyarokká lett kisebbségiekből álló szervezet, alakulat. Nem rohangálhatnak terepszínű ruhában, hisz nem hivatásos katonák, ám nagyobb biztonságban vagyunk mellettük, mint rendőreink mellett! (Lásd 2006. okt. 23.)

Megjegyzem a munkásőrség (ráadásul fegyverrel), az Ifjú gárda is menetelt, attól senki nem félt? Minden egyenruhás szervezet, menetel! Értünk, nem ellenünk vannak, cigányemberek is vannak szép számmal köztük, csak Ők, rendet akarnak ebben az országban és nem anarchiát. Dolgozni szeretnének, s nem kegyelemkenyéren élni.

Fiatalok még ezek a Jobbikos fiúk, nincs tapasztalatuk – mondják mások. Viktor hány éves volt 1998-ban, és kérdem én, hány nemzetveszejtő döntést szavazott meg az MDF, SZDSZ, MSZP, és sajnos OV és a pártja? – Annyit, hogy ide jutottunk! (EU, NATO csatlakozás 25% részvétellel, bravó, Rendeleti törvény /2006/, Lisszaboni EU- alkotmány – vakon, Titkosítási törvény 2009) Elszámoltatunk 2010 választásokon, Hogyan, ha aláírtad az ellenkezőjét?

Megvédjük a földünket, egyetlen külföldi sem kap itt egy négyzetmétert sem! – Földtörvény, vihetik a földünket az idegenek! Ez csak egy pár dolog, ami hirtelen eszembe jutott.

Tegyük fel hát kérdést, a Jobbik hány nemzetveszejtő törvényt szavazott meg? Ugye tudják, tudjátok a választ, EGYETLEN EGYET SEM!

Csodálatos programja van a JOBBIKNAK, a HÉT VEZÉR TERV! Ismételten kérem Önöket, Titeket olvassák el és lesz bizalmuk, bizalmatok ezekben a fiatal emberekben.

Mint egy Berber oroszlán, úgy küzdötték végig ezt a három és fél évet. Lehet vehemensebbek néha, mert ismerik a Magyarság megaláztatását, a magyar „holokauszt” (utálom ezt a szót, elevenen elégetett áldozat, volt ilyen?) idejének kezdetét, mely 93 éve tart, tudják be ennek a szörnyűségnek.

A földet minden áron meg kell védeni, ha akarja ezt a kormányzat, ha nem!

Második önkéntes Trianon, uniós segédlettel.

Mondják meg mitől félnek még, ha a Jobbik kerülne kormányra? Tudjuk mindannyian, a nyugati világ mindent megtenne a megbuktatására, de vannak támogatóink is, a Kelet országai nagy számban velünk vannak.

El kell döntenünk, rabszolgasorsot akarunk vagy saját hazát, melyben mi döntjük el, hogy mit, mennyit és mikor vethetünk, arathatunk. És igen, kell a nemzeti légitársaság is…

Emelt fővel, összefogással példát mutathatunk minden nemzetnek a világon!

S emigrációba kényszerített fiainknak, honfitársainknak lesz miért hazajönniük!

Megmaradunk és felépítjük országunkat, szebbé és jobbá tesszük, mint 66 éve bármikor volt. Mezőgazdasági ország vagyunk, nem a multik gyárait kell a szántóföldünkbe ültetni, hanem Magyar ember által vetett gabonát.

Vigyázzunk, megeshet, hogy jó stratégiai partnereink a vízkitermelésre is engedélyt kapnak „véletlen” és elkezdenek majd vízszivattyúkat telepíteni, hisz vizet szállítani a kiépített kőolaj vezetékeken is lehet, palackozni meg pláne, saját hasznukra, Magyarföldön!

Elfogyott körülöttünk az élettér! (Csurka István) – Ébresztő, különben hontalan nemzet leszünk hamarosan, akár a Kurdok.

Van egy másik nekünk szánt út is, a Palesztin sors! Mert, hogy minket is ketrecbe zárnának, ha eljön az idő, e felől egy pillanatnyi kétségük, kétségetek se legyen, készülnek! Tegyük ezt mi is, amíg nem késő, védjük meg a hazánkat az egyetlen jó döntéssel és ez a Jobbik! Tárgyalni kell az államadósságról, egy új, egy nemzeti, keresztény alapon való együttműködési rendről és ezt a Jobbikon kívül egyetlen magyarnak mondott párt sem fogja megtenni.

Isten tartson minden jó Magyart és Magyarországot szerető, el nem áruló kisebbségeivel egyetemben!

R.L.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

14 thoughts on “Miért a Jobbik? – Mert föld nélküli ország nem létezik!

 1. Ez a cikk a magyaroknak egy szívbemarkoló írás! Ha cinikus akarnék lenni azt mondanám, „..vigyétek a földet, – amit a hazaáruló rablók eladtak nektek – mert a helyre szükségünk van! De nem mondom, mert magyar vagyok, és Magyarország az én szülőföldem is, és nem árulom el soha! Nem vagyok megvehető, mint ezek a senkiházi, felkapaszkodott díszpintyek! Igen! Mammon imádói, – zsidók seggnyalói – eladták magukat 30 ezüstért, akár Iskarioi Judás eladta tanítómesterét, Jézust! Sok-sok hazaáruló csavargó tesped brüsszeli bársonyszékén havi négy és fél millióért, a bologató kutya a trabantok hátsó ablakában jut eszembe róluk, de azok legalább csak ízléstelenek voltak, ezek meg gusztustalan és gátlástalan hazaárulók! De meddig nem emeljük fel végre a fejünket?
  Lahajtott fejű, meggörnyedt hátú rabszolgák lesznek a gyerekeink is?
  „..ez a kérdés, válasszatok!” Julianus Julius

 2. Büszkén vállalja? Akkor hol, az aláírása, a neve a cikk szerzőjének? Magyar? Van nekünk helyesírásunk is…

  Anitszir

  Az Ön aláírása hol maradt? Pedig csak egy nem túl értékes rövid véleményt mondott,…

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. A nekem adott illemtanlecke után az ön aláírása még mindig hiányzik… A véleményem pedig „nem túl értékes”, persze, hiszen más, mint az öné. Ezzel az a baj, hogy talán sok gondolatukkal egyet is értenék és értenének sokan, ha nem hiteltelen (azaz féligazságokat tartalmazó, és más magyar ember nézőpontját teljes mértékben figyelmen kívül hagyó), és igénytelen formában (pl. helyesírás) lehetne csak hozzáférni. Ami nagyobb baj, hogy magyart uszít magyar ellen. Egy olyan világkép, amely gyűlöletre és ellenségképre épít, valamint behatárolja, ki a ‘jó’ magyar és ki a ‘rossz’, ezáltal korlátozva a vélemény és a gondolat szabadságát, az diktatórikus… Nyilván egyetlen soromon nem fog elgondolkozni senki, hiszen kritika van benne, és azt nem viselik. Sajnálom. ALÁÍRÁS: Anitszir

   1. Hiszen Önnek nem is volt véleménye. Ha jól értelmeztem, csak a helyesírással volt elfoglalva.
    Most a válaszában olvasok olyan közhelyeket, amelyben a gyűlöletre, ellenségképre, és gondolatszabadságra hivatkozik, mint általában minden olyan ember, aki magából indul ki.
    Mint látja kritizálni, tudok én is. Csak aki a más szemében a szálkát, a sajátjában a gerendát sem veszi észre …
    Ez egy magyar közmondás. Azt hiszem Önre nagyon találó.

    Baumag

    1. Kedves Baumag!

     El kell szomorítsam, hogy az, amit Ön magyar közmondásnak tart, az nem az! Az ugyanis egy bibliai idézet,… csak az ateizmus elterjedésével generációk nőttek úgy fel, hogy nem ismerték az eredetét. Íme:

     „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.” (Mt 7: 1-5)

     Híradmin

   2. Kedves Baumag! Köszönöm, hogy igazolt engem azzal, hogy nem lehet válaszolni az irományára. Én elfogadom a kritikát. De amit ön írt, az inkább személyeskedés, ami jelen helyzetben (nem ismerjük egymást) nevetséges. Én nem önt kritizáltam, hanem a nyilvánosságra hozott cikket. Ami igen, nyelvileg igénytelen. Nem kétlem, hogy értékes gondolatai vannak. Sőt, ha figyelmesen elolvasta volna előző soraimat, látná, hogy akár egyet is tudok érteni sokkal. De visszatetszést keltenek az előbb felsorolt indokaim miatt (ön erre nem tudott reagálni, csupán óvodás módjára, hogy én ilyen meg olyan vagyok, és a más szemében…, meg mindenki magából indul ki. Ezek nem érvek, kedves Baumag!!). Mint ahogy azzal is, hogy csak az lehet vélemény, ami bólogatás. Egy kritika lehet építő jellegű is. Csak nem kellene támadásnak venni. Személyes támadásnak pedig semmiképp. Részemről úgy érzem, nem lehet vitatkozni, csak harcolni ezen az oldalon. Annak pedig értelmét nem látom. További sikeres munkát kívánok önöknek. Anitszir

 3. Sajnos ez a kormány pusztítóbbnak bizonyult, mint az előzök bármelyike. Hogy miért? Azért, mert az embereket mocskosabb hazugságokkal hülyítették, mint az elődeik. Sajnos sokunknak kell még négy év, hogy erre rájöjjön.

  Németh Zoltán

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

 4. Nagyon tanulságos írás, átolvastam kétszer is. Bele gondoltam, mi lesz a négy gyermekemmel, a hét unokámmal, mit tudok én, aki mindig kétkezi munkás voltam, mondani nekik, ha kérdezik, milyen jövőt hagyunk rájuk. Most nem tudnék mit mondani nekik. Nagyon remélem, hogy sok ember elgondolkodik, és a Jobbikra fog szavazni.

  Szabóné Klausz Ágnes

  1. Kedves Ágnes Asszony – ha szabad per Ágnesnek szólítanom – minden tiszteletem az Öné, és a dilemmájában is osztozom! Tényleg, mit tudunk egy élet munkánkkal felmutatni az ivadékainknak? Kiraboltuk őket? Eladósítottuk őket? IGEN! Mentségünkre legyen mondva, nem mi, de az általunk a hatalomba engedett siserahad tette, de gróf Széchenyit idézve, ..minden nemzetnek olyan kormánya van aminőt megérdemel! Úgylátszik, minekünk ez jutott!
   Őszinte nagyrabecsüléssel: Julianus Julius

  2. Van egy kis szépség hibája az itteni okfejtéseknek! A Jobbik semmivel se különb mint bármelyik elődje mert sajnos a többi eddig hatalomra került hazaáruló, tolvaj magyar gyűlölő párt a Jobbik elődjének tekinthető mivel a mai napig a soraikban ülnek a bolsevik zsidó söpredék tagjai! Csak azok kerülnek ki a pártból papíron akikről kiderül, hogy a bolsevik zsidó söpredékhez tartozik, de amíg tudják addig bujtatják őket! A jobbik ugyanolyan hiteltelen mint az összes többi párt csak a saját pecsenyéjüket sütögetik és magasból tesznek a népre!

   kató rudi

   1. Kedves kató rudi!
    Ezt honnan tudja? Hiszen ez a párt volt az egyetlen egy még, amelyik nem volt hatalmon.
    Szerintem meg nem véletlen, hogy mindegyik párt eszeveszetten támadja a Jobbikot. Ennek is lehet valami oka!
    Baumag

 5. Baumag

  Csak onnan, hogy amennyire tudom követem az eseményeket! A Jobbik Somogyban a selejtes pöszét tukmálta a tagságra, inkább a szervezetet is feloszlatta akkor is azt a férget tette befutó helyre! Kizárta azokat akik szegedi rabbi undorító, hazug, képmutató múltját akarták nyilvánosságra hozni! A mai napig a frakció tagjai a nyikos és kovács vérvörös bolsevik söpredék elvtársak! Ezek csak amik hirtelen eszembe jutottak a Jobbik simlis hazugságairól! Ők is csak vizet prédikálnak miközben pálinkát (bort) isznak! Ugyanúgy alájátszanak a likud fidesznek mint annak idején Csurka besúgó elvtárs és csapata! Kikről fog még kiderülni, hogy az mszmp és a likud a szülő pártjuk?

  kató rudi

 6. Egy alapvető tévedésre épül a gondolatsor. Mégpedig arra, hogy a „többség”, a „nép” gondolati úton dönt egy-egy olyan kérdésben, ami nem azonnal és közvetlenül érinti. A legtöbb ember, sajnos ki kell mondanom, előre és „hátra”-látás (emlékezet 🙂 ) dolgában valóban közelít a birka felé. A felé repülő kődarab elől elugrik, ha tud, de a dobáshoz vezető mozdulatok mindegyikébe önszántából beleegyezik, ha számára szimpatikus, megnyerő alakoskodó kéri a beleegyezésüket. Lám, a palesztinok a mai mai napig azt Mahmud Abbaszt választják vezetőjüknek, aki csak arra jó, hogy húzza az időt.
  Amikor beszélgetek sárga és vörös hívőkkel (sajnos nem lehet másnak nevezni őket), meg kell tapasztaljam, hogy nagyon csekély tény ismerettel bírnak jelen világunkról. Még az iskolázottabbak is, a 8 általánoshoz közelítve pedig jobb nem is beszélni róla, mennyire. Eseményekről, törvényhozásról, lehetetlen még csak beszélgetni is, abban viszont tökéletesen biztosak, hogy az orbánviktor nagyon jól teszi a dolgát. Vagy esetleg a GyurBajHázy a másik oldalon. Az én meglátásom szerint Magyar ország menthetetlenül meg fog szűnni. Amennyiben igaz, az országunkat Jézus Krisztus sorsával párhuzamba állító gondolat, úgy a nemzethalál még hátra van. Már fent vagyunk a kereszten. Longinus már emeli a lándzsáját. A feltámadáshoz előbb meg kell halni.
  eSzeL

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: