Hirdetés

Miért a Jobbik? – Mert föld nélküli ország nem létezik!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

jobbik_logo

Azt hiszem, a magyar ember undorodik már, feszült és ideges lesz, ha a ránk erőltetett mocskossá és prostituálttá vált politikai pártokról, s cselekedeteikről esik szó. A már eltűnt, s még létező parlamenti pártjaink 23 éves ” áldozatos tevékenysége folytán köddé vált hazánk nemzeti és állami vagyonának nagy része. Ami megmaradt belőle, azt Bajnaiék zálogba csapták a 2008-ban felvett hitelek biztosítékaként.

2002-ben még 7 ezermilliárd államadóssága volt az országnak, 8 év leforgása (M Péter, Gy Ferenc ,B Gordon) alatt megfejelték ezt 13 EZERMILLIÁRD Ft általuk felvett hitellel, melynek nyomát az országon, s polgárain sehol sem látni. Mára ez az adósság 23 ezermilliárd Ft, s ezzel örök rabszolgaságba süllyesztettek minket, Magyarokat. Reméltük, 2010 után jó irányba indul el az életünk.

– Földtörvény – 2014 vihetik a külföldiek a trükkös szerződésekkel átjátszható Magyar földet!

– Csökkentjük az államadóságot! – 3 ezermilliárd három és fél év alatt?

– Senkit nem hagyunk az út szélén! – Minden nemében törvénytelen, deviza alapú hamis hitelkibocsátás?

– Elszámoltatunk! – 2009 decemberében, aláírtátok a titkosítási törvényt.

SENKI NEM KERÜLT BÖRTÖNBE!

A Magyarság nem terhelhető tovább adókkal megszorításokkal! 18 féle új adót vezettetek be, azóta! „Ne azt nézzék, amit mondok, hanem azt hogyan cselekszem!” – így szólt a mondatod Orbán Viktor a nyugati rablótőke megnyugtatására! Becsaptál minket!

A volt, s a jelen kormányaink és holdudvaruk vagyona határon innen és túl, minden elképzelésünket felülmúlja! A Nemzet és az Állam vagyona, a Mi vagyonunk nem tűnt el, csak átalakult, privatizálták, gazdát cserélt! És ti, a történelmi rablóprivatizációt levezető pártok, a választások eljövetelével újra itt vagytok, újra a régi játékotokat, a cukros-bácsit játszanátok velünk mindahányan.

Rojtos már a hátsónk magyarok! S még mindig hiszünk nekik?

Megmentő terveitek újra készen állnak, jöhet a hetedik menet, ám ha bárki hatalomra kerül közületek a megtévesztett nép jóvoltából, már nem nagyon lesz szükség nyolcadik menetre. Föld nélküli ország ugyanis nem létezik!

Ti voltatok és sajnos vagytok nekünk a világ leges-legdrágább kormányai, képviselői, 23 éve! Rátok ment már a gatyánk is! S mily meglepő, ti mind az igazság, a becsület, az erkölcs nevében, csakis miértünk küzdötök éjt nappallá téve, ily korrekt módon – nem mi kezdtük, nem mi voltunk azok akik… Elnézést, merre van a mellékhelység, érzik a gyomrukban, érzitek, amit én?

Megrontottátok az életünket, kiárultátok, elsikkasztottátok gyermekeink, a magyarság JÖVŐJÉT, a jövőnket, Európával közösen elhallgatjátok, meghamisítottátok a történelmünket, múltunkat! Tűritek a minden napra jutó, megalázást az Uniótól, Izraeltől és Amerikától! Sőt, a mi k…va anyánkat kedves megalázók és megszállók, Trianon Nérói.

Hol vannak már a gyáraink, hová lett a mezőgazdaságunk? Mi az a háztáji, kérdi egy tizenöt körüli fiú az apjától a buszon? Mikor hívták meg Önöket, Téged disznótorra a rokonok? És hol van már az öreg cipész, Jani bácsi, aki fruttit adott mikor cipőt vittél javításra?

Lett helyettük “országfelepadlótfogott” egymillió banki-kormányzati áldozat és tetszik vagy nem, 1,5 millió munkanélküli, vagy több! Ez persze nem az álomgyári statisztika, ez a való világ, Babócsai néni! Lettek helyette a rablóprivatizáció áldozatai, létért és megélhetésért, kenyérért MULTIKNÁL kuncsorgó milliónyi jobb sorsra érdemes ember!

Stratégiai partnerek? Új mechanizmus 1968 alkatrészgyártás a nyugatnak, nem kell fejleszteni, kutatni – ébresztő agyasok! Ez az örök rabszolgasors forgatókönyve, írta Kuntakinte! Tudjátok ti ezt! Stratégiai partnerek, ahol már nyolcvanezer Ft-ot is meg lehet keresni két vagy három műszakban. No, ez derék! Kérdezzétek meg Kecskeméti ismerőseiteket, barátaitokat igaz-e?

A Magyar kis és középvállalkozók negyed annyi támogatásból, háromszor annyi munkahelyet teremtenének igaz, ami elszomorító, hogy a túladóztatásuk miatt ugyanannyi bért fizetnének! Apropó, a kis és középvállalkozók melyik banknál vehetik fel azt a 2,5%-os hitelt, amit az MNB 6 milliárd eurónyi összeg erejéig bocsátott a bankok rendelkezésére, erre a célra?

Még senki nem kapott ebből az összegből vállalkozó ismerőseink közül, csak elutasításban volt részük!  Hol a lé?

Minimum ÖTSZÁZEZERRE tehető azon honfitársaink száma, akik munka híján emigrációba kényszerültek, mindez az utóbbi öt éves kormányzati tevékenységnek tudható be! Rákosi és Kádár alatt a lelkileg, szellemileg, erkölcsileg, hitében és nemzeti-öntudatában megfélemlített, majd 1956 után ettől megfosztott, ezáltal megnyomorítottá vált a nép, hisz elvesztette identitását az ország lakosságának nagyobb része. Mára már majdnem sikerült a nagy mű, 1990 és 2013 közt a közel egymillió bátor Magyar ember kivételével, befejezték a munkát méltó utódaik. 2014-ben, cáfoljanak, cáfoljatok meg vagy két millióan, s én boldogan megkövetlek benneteket!

Légy szabad, valósítsd meg önmagad, légy te is sztár, mindenki ott lesz, aki számít, vásárolj, vásárolj!

Le a terrorizmussal, no rasszizmus, tiszteld a másságot, le az antiszemitizmussal!

Jó álca, de mögé lát a látó, toljátok magatok előtt a kisebbségeket, köztük a szegíny elnyomottakat, akiket ez a ti 23 évetek tett igazán tönkre, züllesztett ilyen erkölcsi, mentális és anyagi romlásba, hogy mára kezelhetetlenné váltak! Sem a Horthy, sem a Kádár érában nem volt ilyen katasztrofális a helyzet. Ez a neoliberális, degenerált világ az, ahol ti, a holokauszt iparág szorgalmas, nyerészkedő kufárjai ezen a csatornán keresztül is kaszáljátok a brutális nagy lét! Mi meg belétek döglünk.

Mielőtt még antiszemitázni kezdene bárki is a sátáni kisegyüttesből… MINDEN MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS ÁLDOZAT ELŐTT FEJET HAJTOK!

S mily meglepő, a világ médiabirodalmai, melyek a statisztikai adatok szerint 95%-ban ugyanannak a banki és multinacionális hatalmi körnek a kezében vannak, (300 család, kb 6000 fő, Drábik J.) akik kiszivattyúzzák a világ erőforrásait, hazánkéval egyetemben.

Így válhatott valósággá egy rémálom, ez a 23 év az, itt Magyarhonban. Vissza kell térnünk ősi gyökereinkhez, csak úgy van esélyünk a harcra Mammon követőivel szemben. Igen, ahogy Molnár Tamás írja, Végítélet című remek könyvében, hogy a Magyarság újra éledő ősi szeretetvallása, szakralitásunk, a Magyar lélek áll szemben, a világ sátáni erőivel, s dönti el hamarosan az emberiség sorsát, készüljünk hát így. – Akkor most nyomok vagy ötven fekvőtámaszt…

Azokhoz és azoknak, akik félnek a Jobbikra szavazni és azoknak, akik bizonytalanok, és még azoknak is, akik tán sosem látják meg a fától az erdőt:

A Jobbik a Magyarság szeretetmozgalma, programját el kell olvasni, ha lehet előítélet nélkül. Ne a média által bemutatott fasiszta, rasszista Jobbikra gondoljanak, mert olyan Jobbik nem létezik. A nacionalista jelzőt nem írhatom egy sorba az előbbiekkel, hisz minden élni akaró nemzet nacionalista.  Aki nemzete hitét, jólétét, identitását, kultúráját s annak terjesztését minden más nemzet elé helyezi, s annak érdekében cselekszik, tesz érte, az nacionalista!

Büszkén vállalom!

Amerika ennél sokkal többet tesz nemzetéért, persze ezt idézőjelben mondom, nehogy elhiggyétek, ki tudja hány háborút indított jóléte fenntartásának érdekében. Mindezt, a szabadság terjesztése nevében, a terrorizmus legyőzésének álruhájába bújtatva, olajért és más nyersanyagokért. Piacszerző, gyarmatosító hadműveletek ezek, tudja ezt az unokám is!

A Jobbik nemzeti mozgalom és párt, nemzetét s országát féltő értelmes, hívő és családszerető fiatal és idősödő becsületes magyar férfiakból, lányokból, asszonyokból áll. Nem szentek gyülekezete, mint bárhol a világon itt is volt, s lehet, még van is egy-két [email protected] alak, de rövid életűek e pártban, láthatták, szagról felismerik őket, s repülnek!

Szándékosan nem írtam az értelmiségi jelzőt, hiszen az elmúlt 23 év megmutatta, hogy a hatalomban lévő megalkuvó értelmiségi honfitársaink hová juttatták hazánkat. Náluk, még egy bizonyos péklegény miniszter is becsületesebb volt, ő legalább beismerte – „Igen, én és Kádár hívtuk vissza az oroszokat 56-ban.” (Marosán György)

Ennyit a vezető értelmiségiekről! Vissza kell adni ennek a szónak a becsületét, meggyőződésem, hogy a Jobbik hivatott erre a feladatra is. Mindig a segítségnyújtás, a szeretet, az emberekért való tenni-akarás, az igazságért való harc vezeti cselekedeteiket. Mozgalomból párttá alakulásának oka, elprivatizált és kirabolt Magyar hazánk és a nemzet becsületének, hitének, öntudatának és jólétének visszaadása, hogy újra emelt fejjel járhasson a magyar ember határon innen és gúnyhatáron túl. A történelmi jogfolytonosság visszaállítása, hogy igazságszolgáltatás legyen hazánkban és ne jogszolgáltatás.

Ne féljenek, ne féljetek, a Szentkorona-tan (Tóth Zoltán alkotmányjogász) nem ördögtől, hanem Istentől való. Megvédi földünket, s a becsületes, munkáját s hazáját szerető fiait, lányait. Tiszteletben tartja, kisebbségeit, kik mindent megtesznek majd választott hazájuk, családjuk, s önmaguk felemelkedéséért!

Sokan a Gárdától való félelmeik miatt fordulnak el a párttól, mondják ismerőseim. A neoliberális média szándékos félelemkeltése ez, elhallgatják jócselekedeteiket, hatékony munkájukat. Ezek a büszke és tettvágytól duzzadó jó magyar emberek csak dolgoztak az országunkért, árvíz idején, természeti katasztrófa sújtotta vidéken, homokzsákot cipeltek, tetőt raktak, falat húztak! Karácsony előtt önmaguk vásárolta, s termelt adományokat vittek a rászorulóknak tízezer szám! Egészségügyi műtétek, beavatkozások költségeit állták beteg honfitársainknak. Segédkeznek építkezéseken, betakarításnál, s ott ahol a gond, baj, szükség felüti a fejét, ahová csak hívják Őket. Abból a kevésből teszik mindezt, amit a családjuktól megspórolnak, mert összetartozunk! (Nem úgy, mint manapság sok alapítvány teszi. Visszaköszönnek a Rákosi idők mintagazdaságai, ugye?)

Igen, ahol a magyargyűlölet tombolt és gyilkolt a kisebbség, megjelent a Gárda, de kérdem én, ki hallott olyat, hogy egy Gárdista pofont adott volna bárkinek is, a gyilkosságok helyszínén vagy bárhol? Ilyen vád nem érkezett, még Heller Ágnestől sem. De, legalább ne fekete ruhában masíroznának – így szól egy újabb kételkedő mondat. Kérem, ez egy jól szervezett, magyarokból és magyarokká lett kisebbségiekből álló szervezet, alakulat. Nem rohangálhatnak terepszínű ruhában, hisz nem hivatásos katonák, ám nagyobb biztonságban vagyunk mellettük, mint rendőreink mellett! (Lásd 2006. okt. 23.)

Megjegyzem a munkásőrség (ráadásul fegyverrel), az Ifjú gárda is menetelt, attól senki nem félt? Minden egyenruhás szervezet, menetel! Értünk, nem ellenünk vannak, cigányemberek is vannak szép számmal köztük, csak Ők, rendet akarnak ebben az országban és nem anarchiát. Dolgozni szeretnének, s nem kegyelemkenyéren élni.

Fiatalok még ezek a Jobbikos fiúk, nincs tapasztalatuk – mondják mások. Viktor hány éves volt 1998-ban, és kérdem én, hány nemzetveszejtő döntést szavazott meg az MDF, SZDSZ, MSZP, és sajnos OV és a pártja? – Annyit, hogy ide jutottunk! (EU, NATO csatlakozás 25% részvétellel, bravó, Rendeleti törvény /2006/, Lisszaboni EU- alkotmány – vakon, Titkosítási törvény 2009) Elszámoltatunk 2010 választásokon, Hogyan, ha aláírtad az ellenkezőjét?

Megvédjük a földünket, egyetlen külföldi sem kap itt egy négyzetmétert sem! – Földtörvény, vihetik a földünket az idegenek! Ez csak egy pár dolog, ami hirtelen eszembe jutott.

Tegyük fel hát kérdést, a Jobbik hány nemzetveszejtő törvényt szavazott meg? Ugye tudják, tudjátok a választ, EGYETLEN EGYET SEM!

Csodálatos programja van a JOBBIKNAK, a HÉT VEZÉR TERV! Ismételten kérem Önöket, Titeket olvassák el és lesz bizalmuk, bizalmatok ezekben a fiatal emberekben.

Mint egy Berber oroszlán, úgy küzdötték végig ezt a három és fél évet. Lehet vehemensebbek néha, mert ismerik a Magyarság megaláztatását, a magyar „holokauszt” (utálom ezt a szót, elevenen elégetett áldozat, volt ilyen?) idejének kezdetét, mely 93 éve tart, tudják be ennek a szörnyűségnek.

A földet minden áron meg kell védeni, ha akarja ezt a kormányzat, ha nem!

Második önkéntes Trianon, uniós segédlettel.

Mondják meg mitől félnek még, ha a Jobbik kerülne kormányra? Tudjuk mindannyian, a nyugati világ mindent megtenne a megbuktatására, de vannak támogatóink is, a Kelet országai nagy számban velünk vannak.

El kell döntenünk, rabszolgasorsot akarunk vagy saját hazát, melyben mi döntjük el, hogy mit, mennyit és mikor vethetünk, arathatunk. És igen, kell a nemzeti légitársaság is…

Emelt fővel, összefogással példát mutathatunk minden nemzetnek a világon!

S emigrációba kényszerített fiainknak, honfitársainknak lesz miért hazajönniük!

Megmaradunk és felépítjük országunkat, szebbé és jobbá tesszük, mint 66 éve bármikor volt. Mezőgazdasági ország vagyunk, nem a multik gyárait kell a szántóföldünkbe ültetni, hanem Magyar ember által vetett gabonát.

Vigyázzunk, megeshet, hogy jó stratégiai partnereink a vízkitermelésre is engedélyt kapnak „véletlen” és elkezdenek majd vízszivattyúkat telepíteni, hisz vizet szállítani a kiépített kőolaj vezetékeken is lehet, palackozni meg pláne, saját hasznukra, Magyarföldön!

Elfogyott körülöttünk az élettér! (Csurka István) – Ébresztő, különben hontalan nemzet leszünk hamarosan, akár a Kurdok.

Van egy másik nekünk szánt út is, a Palesztin sors! Mert, hogy minket is ketrecbe zárnának, ha eljön az idő, e felől egy pillanatnyi kétségük, kétségetek se legyen, készülnek! Tegyük ezt mi is, amíg nem késő, védjük meg a hazánkat az egyetlen jó döntéssel és ez a Jobbik! Tárgyalni kell az államadósságról, egy új, egy nemzeti, keresztény alapon való együttműködési rendről és ezt a Jobbikon kívül egyetlen magyarnak mondott párt sem fogja megtenni.

Isten tartson minden jó Magyart és Magyarországot szerető, el nem áruló kisebbségeivel egyetemben!

R.L.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás