KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

"Mert a Haza nem eladó" – Kárpátalja hideg fejjel, forró szívvel!

Reiner Péter
Reiner Péter

A Kárpátalján élő, dolgozó és Magyarországon is méltán példátlanul népszerű és hiteles, de sajnálatosan egészségügyi okokból bő egy évvel ezelőtt megszűnt Credo Verséneklő Együttes, Horváth Sándor verséből komponált dalának címét kértem kölcsön, írásom címéül.

Hetekkel ezelőtt határoztam el, olvasva a töménytelen Ukrajnával és Kárpátaljával foglalkozó általában színvonalas, de esetenként minősíthetetlen, a teljes tárgyi tudást és a kizárólag személyes élményeken alapuló, de azokat tettenérhetően nélkülöző elemzéseket.

Eldöntöttem, hogy ebben a rendkivül fontos nemzetstratégiai ügyben meg kell szólalnom.

Az utolsó csepp a pohárban, ami halaszthatatlanul véleményem megírására és közzétételére kényszerített, ma hajnali élményem volt, amikor a „független” Lánchíd Rádió megismételt hallgatói betelefonálós műsorában, egy Sepsiszentgyörgyön élő székely atyámfia szólt be mobilján, a műsor szerkesztőjének.

A bátor és okos vélemény a következőképpen hangzott:

/A székelyországi hallgató álláspontja szerint, véleménye általánosnak is tekinthető környezetében./

A mindenkori magyar kormányokra a székelység akként szeretne jogos tisztelettel felnézni most, szavazati joga birtokában is, mennyire keményen és megalapozottan képes képviselni az összmagyarság nemzeti érdekeit.

Jelesül, Kárpátalja vonatkozásában mélyen nem ért a székelység egyet, az ott élő magyar nemzetség érdekeinek oly módon történő figyelmen kivűl hagyásával, hogy még gondolati szinten is lemond kormányunk az elrabolt területek adott helyzetben történő részleges visszavételétől!

Ez világos beszéd volt és feszülten figyeltem a szerkesztő nyilvánvalóan erre nem felkészült reakcióját, ami az elvárható módon be is következett: a világos és logikus hallgatói érvelésre érdemben nem válaszolva rövid időn belül működtetve a Hazánkban sajnos megszokott öncenzúrát, belefojtotta a beszélgetés közben hallgatójába, a szót.

Külön kíváncsi voltam, hogy az éles székely vélemény után bekapcsolt további hallgatók közül, visszatér-e valaki erre a nagyon komoly felvetésre, de a bejelentkezők hozták a tőlük elvárhatót, beszálltak a most folyó választási kampány sárdobálásába.

Az „egyszerű székely” egymillió voltos feszültséggel köszönt be magyarságunk talán legfontosabb kezeletlen problémájával, a trianoni dráma tudatos és gyáva módon történő kezeletlenségébe!

Kárpátalja!

Ha kimondom ezt a fogalmat, mit is jelent számomra, akkor magán és csoportos utazások tömeges élményei köszönnek vissza, immár negyedszázada.

Nagyon röviden emlékeztetőül összefoglalom a trianoni diktátum következtében elrabolt és kialakított Magyarország hat történelmi megyéjét.

Ezek: Ung, Bereg, Ugocsa és részben Máramaros, Szabolcs és Szatmár megyék, mai összterületük 12.800 km2.

Néhány közismert járását is felsorolom, a teljesség igénye nélkül: nagybereznai, ungvári, perecsenyi, beregszászi, nagyszőlősi, huszti, técsői és rahói.

A gyönyörű táj döntő többségét az Északkeleti Kárpátok hegyei és előhegyei uralják.

Legismertebb hágói, melyeket egyre gyakrabban hazai kirándulóink is rendszeresen látogatnak: Uzsoki, Vereckei, Kisszolyvai, Toronyai és a Tatár hágó szintén nem a teljesség igényével!

A fő vízgyűjtő a Tisza, melynek két eredő ága a Fekete és Fehér Tisza Rahó alatt találkozik, mely népszerű turista célpont, másik két nagy ismert folyó az Ung és a Latorca.

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

Néhány a legismertebb magyar városaink és épített környezeteink közül: Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt, Nagyszőlős, Ilosva, Rahó, Szolyva, Técső és Visk.

A felsoroltak máris erős érzelmeket kelthetnek, erre fogékony olvasóimban, egyúttal jogos hiányérzetet is.

Ez az elrabolt, durván tízezer négyzetkilométernyi terület, a huszadik század elején 17-szer /!/ cserélt gazdát, nem véletlen egyik íróbarátom Szelmencen, a nem régen még „kettébezárt” faluban idős magyar riportalanyától elhangzott elhíresült mondata, mely szerint: „úgy rendelkezett rövid időn belül hét állampolgársággal, hogy közben egy pillanatra sem tette ki a lábát magyar szülőfalujából!”

Ha valakit részletesebben érdekel a terület földrajzi gazdasági, építészeti és történelmi múltja, az utána olvashat például Kovács Sándor tucatnyi e tárgyban megjelent munkáiban, több kiadó gondozásában.

Ez volt Pandora szelencéje, kinyítása meg nem kerülhető politikai kérdéseket vet fel!

A sajátosan az új tulajdonosok változó ízlése szerint kialakított közigazdasági területet, kb. 1.260 ezer ember lakja, számos nemzetségben, amit ugyan elvileg hitelesít a legutolsó, 2001-ben történt népszámlálás, de ennek részleteivel nem terhelem olvasóimat, mert hiteles ottani és itthoni barátaim szerint, elfogadhatatlanok!

Három lehetséges” politikai sarokpontja” van az ott élő népességnek, a magyarság, a ruszinság /rutén/ és a területet jelenleg birtokló „ukránság”, /a román, orosz, cigány, szlovák, német és a többi nem felsorolt közösségek mellett/.

A ruszinok önálló nemzetként fogalmazzák meg identitásukat.

Kénytelen voltam az ukránság szót idéző jelbe tenni, mert a „hivatalos” népszámlálási adatok szerint, számuk meghaladja az egymillió főt, de mértékadó ott élő helyi források szerint, az ukránság száma az ötvenezret sem éri el!

Ezzel szemben az új urak, /igaz a régiek sem/, nem ismerik el és nem sorolják fel a ruszinságot önálló etnikumként.

Ez a dolgok megértéshez szükséges egyik legfontosabb szempont.

A területen élő valós létszámuk 500-600 ezer körüli, helyi hiteles források és saját közösségük vezetői részéről.

Számunkra a legfontosabb saját közösségünk valós létszáma, mely mára két elfogadott számon alapszik, a „hivatalos” 150 ezer körüli és a magyarságot számon tartó egyházak szerint, 170 ezer fő.

Kárpátalja legújabbkori történet tartozéka az 1991-es sikeres és érvényes népszavazás volt, a terület önálló autonómia igényéről, mely sajnos az Antall kormány idején asztalfiókba került, a teljesen szükségtelenül megkötött úgynevezett magyar-ukrán alapszerződés következtében.

Már akkor előre vetítette az Antall kormány bukását, hiszen az emiatt meghasonlott MDF frakció több részre szakadása ekkor kezdődött meg, megállíthatalanul.

Közöltem mellékletben egy térképet, melyben jól látható, hogy a területen, hol él többségben és egy tömbben magyar közösségünk. /Egy másik mellékletben a nemrég 75 éves évfordulóját ünneplő közös magyar-lengyel határnyitás egyik ünnepélyes pillanatát eleveníti fel./

Az etnikai térképen jól látszik, hogy magyar közösségünk többsége, több, mint 80 %-ka, jelenlegi határaink közvetlen környékének 20-30 km széles sávjában él.

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

A területet Tiszahátként is szokás emlegetni földrajzi és politikai egységként, pontosabban Tiszahát egy része, a Felvidékre is átnyúlik.

Miért is érdekes ez a mi szempontunkból?

A legutóbbi hetek-hónapok ukrajnai történései igenis kőkeményen felvetették a mindenkori magyar politika felelősségét.
Hacsak egyedül a jéghegy csúcsaként a szakrális Vereckén található emlékhely hányatott sorsára gondolok, amit végleges formájában Matl Péter tehetséges munkácsi szobrászművész alkotott, máris felveti a gyakorlatilag magára hagyott ottani magyar közösségeink kálváriáját és a trianoni tragédia máig kezeletlen drámáját, mely megoldásért kiált!

Nem lehet felelős magyar kormány, mely oly módon ír alá egy az EU által diktált szerződést, a jelenleg agonizáló Ukrajnával, a százszor lejáratódott „jószomszédság” nevében, az ősi területeink egy részének érdemtelen kedvezményezettjével, hogy eközben lábhoz tett fegyverrel két évtized óta tűri az ukránok folyamatos magyarság ellenes agresszióját, diszkriminatív viselkedését, mind az alaptörvényeik, mind a hétköznapi gyakorlatuk szintjén.

Igaz ezzel nem azt állítom, hogy igazi „anyaországként” és védőhatalomként, közösségeik által létrehozott felelős képviseleteik megkérdezése nélkül hozzunk döntéseket róluk.

De tudomásul kell vennünk a Tiszaháton többségben élő magyar közösségeink döntéshozó generációi nagy része, még a Szovjetúnióban szocializálódott és ebből adódik politikai zsigereik befolyásoltsága.

Most hogy a Nemzetünket történelmünk folyamán többször földbe döngölő oroszok helyes irányba, nemzeti érdekeik szerint működtetik kiküzdött önrendelkezésüket a Krím vonatkozásában, végre először irányt mutattak nekünk is, mire kell törekednie egy valódi magyar nemzetpolitikának!

Döbbenten és boldogan láttam az első képeket a Krímből, amikor néhány nappal a terület jövőjéről tartott érvényes és elsöprő többségű referendum után, a középiskolákban a gyerekek úgy indították a napi tanulást tanáraikkal, hogy szívükre tett kézzel elénekelték az orosz, /a volt szovjet/ himnuszt, könnyes szemekkel.

Tessék ugyanezt elképzelni egy mai átlagos magyarországi középiskolában!

Összegezve, álláspontom szerint, legalábbis egyelőre, a mai Ukrajna vonatkozásában az idő túlhaladt egy ruszin-magyar közös önrendelkezésen alapuló területi autonómia felvetésén.

Nem az ellenzékbe szorult Zsirinovszkij az egyetlen, aki élesen felvetette a lehetséges lengyel és magyar történelmileg megalapozott és a jelenlegi nemzetközi gyakorlat szerint is jogos területi igényeket és ismerve a mostani lengyel kormány első reakcióját és Martonyi által megjelenített magyar ” külpolitikát”, ki kell jelentsem, hogy a tiszaháti magyarságunkra bizonyítottan Szebb Jövő vár a jelenleginél, egy valódi nemzetegyesítéssel.

Pont úgy, mint ahogy már megjelent a lengyel bel- és külpolitikában is, a néhány éve áldozatul esett mártír lengyel elnök és száznál több munkatársa gondolatainak folytatására szövetkezett új generáció, egyaránt helyet követel magának a valódi és hagyományos lengyel-magyar barátság folytatására!

Egyetlen csepp vér sem hullott a Krímben az egyesülés folyamán és szükségszerűen nem kell egy csepp drága magyar vérnek sem folynia, ha felvetjük a Tiszahát előbb utóbb elkerülhetetlen egyesülését Magyarországgal és nyitott kérdés marad, egy önmagát újra megtalált ruszin közösség valós referendum keretében feltett önállósodási kérdésére adott lehetséges válasza.

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

Mert nincs és nem is lehet olyan siker, melyet anélkül ért volna el egy nemzet, hogy ne tűzte volna elérendő célként maga elé!

Budapest, 2014. március 25.

Reiner Péter

Nemzeti InternetFigyelő

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

0 thoughts on “"Mert a Haza nem eladó" – Kárpátalja hideg fejjel, forró szívvel!

 1. Pandora szelencéjét Putyin résnyire nyitotta fel, de rövidesen kipattan magától. Jön a skót népszavazás, Szardínia Svájc 27. kantonja szeretne lenni, a Velencei Köztársaság újból megalakulhat és hosszan lehetne még sorolni. Csak a „magyar” diplomácia süket, kihagyva immáron egy csomó lehetőséget, amikor tényleg vér nélküli lehetne cselekedni, méghozzá jogosan.
  Anna

 2. Ma nehéz dolga van a kormány kezében lévő rádiók, és televíziók szerkesztőinek, ha meg akarnak felelni ennek a hazug, és manipulatív politikának.
  Sajnálom őket, amikor ordítóan kihallatszik a műsorokból a megfelelni akarás.
  Ettől aztán a műsorok csapni valóak lesznek.
  Ilyenkor szokott a Kádár időszakban is előtérbe helyeződni, a semmitmondó kultúrműsor, a tudósítás az állatkert nem régen született róka kölykéről, és most különösen a sportról. Ez Orbánnak különösen a szívügye is.( Talán nagyobb, mint az, hogy mi történjen Kárpátaljával.)
  Egy nemzetinek nevezett kormány lévén, meg különösen nehéz ügy lemondani régi országrészünkről úgy, hogy szinte tárcán kínálják.
  Ezért nem felejtem el Antal tevékenységét, és nem fogom elfelejteni ennek a kormánynak a semmittevését, amikor megyek szavazni.
  Baumag

 3. Igen jól beszél, ír, a zsido Reiner Péter.
  Jók a felvetései!
  Csak mintha elfeledne valamit Reiner „úr”
  Azt, hogy kinek is köszönhetjük a megalázó Trianoni béke diktátumot, és kik is akadályozzák azóta is e gyalázatos diktátum revízióját.
  Ha elfelejtette volna a történelmi tényeket:
  Egy kapott levélből idézek:
  „Miért éppen 2014 lesz a holokauszt éve?
  Amikor a magyarság számára fontos keresztényünnepeket nézzük, sokszor azt látjuk, hogy a szocializmus óta célirányosan valamilyen másik emléknapot tartanak ezeken az ünnepnapokon. Ezen logikaalapján 2014-ben ismét megpróbálnak elfeledtetni egy nagyon-nagyon fontos tényt; 1914-ben, tehát kereken 100 éve tört ki az I.Világháború!
  Minden, ismétlem minden cionista összeesküvés felszínre kerülne ennek kapcsán! De a figyelmet el kell terelni erről az egészről…
  Rá lehetne kérdezni, Linder Béla, a puccsista zsidó kormány hadügyminisztere hogy mondhatta a háború legfontosabb időszakában,hogy “Nem kell hadsereg többé. Soha többé katonát látni nem akarok.Fegyvert többé szolgálaton kívül nem viselünk, sem tisztek, sem legénység”. Ezután hetekig lőtték minden fronton a Linder Béla által tétlenségre kárhoztatott magyar hadsereget – rengeteg katona halt meg értelmetlenül.
  Lehetne elemezni, Demecser mellett a Székelyhadosztály, hogy tette le a fegyvert, miközben keletről a Magyarországra beözönlő román csapatok, nyugatról a zsidók által vezetett Kun-Kohn Béla Vörös hadserege támadta hátba… Magyarországon, magyar csapatokat, zsidók támadtak hátba… Hogy kapta meg Erdélyt és a Partiumot Románia 1920-ban Trianonban, amikor még 1918. május 7.-én a Bukaresti béke alapján békét kötött és kiszállt a háborúból?
  -Hoppá! Erről miért nem tanulunk az iskolában?Kinek az érdeke ez a nagy hallgatás?……………………………………
  …………..Senki nem fogja megkérdezni a legfontosabbat; a magyarok 1918. november 2.-án megkötötték Magyarország ezeréves határait garantáló békeszerződést az olasz Diaz főparancsnokkal…
  Erre Károlyi Mihály a zsidókkal villámgyorsan kiutazott Belgrádba és 1918. november 8.-án Magyarországra nézve új,katasztrofális békét kötött, Franchet D. Esperay tábornokkal. A francia tábornok sorba állítja a küldöttséget, végigmegy előttük és legelső, –azóta legendás és sokatmondóvá vált – szavai ezek hozzájuk “Maguk zsidók? Maguk is mindannyian zsidók?”.
  – Kinek állt ez érdekében? Miért kötöttek a Patkányköztársaság zsidajai új békét a már meglevő helyett?
  Azért nem lehet Tormay Ceciléről utcát elnevezni,mert a majdnem irodalmi Nobel díjas a “Bujdosó könyv” című könyvében pontosan dokumentálta ezt az időszakot. Ha mindezt megtárgyalnánk,feldolgoznánk akkor robbanna a bomba; TRIANON!!!
  Nos, akkor hogyan volt az, hogy az I Világháború ÖSSZES FRONTJA a történelmi Magyarország, ezeréves határán kívül volt és mégis elvették e területünk kétharmadát… Aztán az I. Világháború 1914-től1918-ig tartott, de csak két év múlva, 1920. június 4.-én kötötték meg a Trianoni békediktátumot! Mi történt ez alatt a két év alatt?
  Ezek érdekes kérdések lennének.
  Nekünk mindig csak a lelkiismeret furdalás,vesztes csaták, a szégyen jut?! A magyarokat összeugrasztották a kettős állampolgárság miatt 2004. december 5.-én. Ez a szégyen napja. De arról mikor beszélünk, hogy a magyar hadsereg 1916. december 6.-án elfoglalta Bukarestet,Románia fővárosát??………………
  ……………Szörnyű dolog a gyűlöletkeltés, a számháború az áldozatok kapcsán, de én sajnálom a zsidóságtisztességeseit, hogy nem veszik észre milyen erők kerítették hatalmukba őket,s mennyire káros nem szembenézni az “antiszemitizmus”gerjesztőivel, a rezzenéstelenül hazudozókkal, s nem felismerni, hogy kiknek az érdeke a kis zsidók félelemben tartása.)……………..
  ……………..Szóval, aki sokat hazudik, egy idő múlva orra esik a hazugságai tömegében… Már nem tud olyan döntést hozni, amiből ne származna baja.
  Úgy látom, lassan hátradőlhetek a székben és már csak mosolyogva figyelem a világ eseményeit…
  Közben elmondhatom magamról, meg néhány értelmesen gondolkodó embertársamról… azért vannak időszakok, amikor nem is rossz oktalan állatnak, akarom mondani GOJnak lenni….
  Nos, érdekes lesz ez a 2014-es év, a megemlékezések, évfordulók tekintetében!
  dr. N. L.”
  Utána nézzük a Horhy korszakot, mint Reiner „úr” szegedi előadásából tudjuk a fehér terrort a kormányzó úr csapatában lévő zsido tisztek csendben és ügyesen elszabotálták, mint az azt követő úgymond felvirágzást is, hiszen akkor szédelgett ki Amerikába 3 millió magyar koldus és akkor lettek alapítva a nagy nevű zsido gyárak, ahol a magyar bér rabszolgaként dolgozhatott. Persze, voltak eredmények is a németekkel való ügyes politizálás. Magyarországot Kelet Európa zsidóinak Kánaánjává tette. Így a kormányzó úr elérte azt, hogy mikor befejeződtek a harcok ezeknek a paraziták és a leszármazottaik. Ismét magukhoz ragadták a hatalmat és ismét kedvükre terrorizálhatták a Magyart, pont úgy mint ahogyan a patkány forradalomkor abba maradt. A zsido vezetés persze megint mindennel foglalkozott csak nem a Trianoni béke diktátum revíziójával. A környező államoknak hagyta az elrabolt területeket, csak azért, hogy esetleg nehogy meg kérdezze valamelyik állam vezetése, hogy a MAGYAROKAT miért a parazita zsidok vezetik.
  És azóta is ezek a paraziták vezetik az országot. Lopják csalják,rabolják, terrorizálják, gazdasági emigrációba hajtják a MAGYART, és a Trianoni revíziótól félnek mint a tűztől, mert a végén kiderül, hogy akik diktálták a diktátumot és akik aláírták azok mind zsidok voltak. MERT KELL NEKIK EZ A FÖLD!
  Csak ehhez előbb ki kell irtani a MAGYART!
  Kereken 100 éve kezdték a zsidok a nyílt háborút az ország megszerzéséért, mint látjuk, jól elhaladtak, de, nem tanultak semmit a történelemből. Mert ha csak ezt az országot akarták volna elfoglalni, már rég az övék lenne, de nekik az egész világ kellet. De mint tudjuk aki sokat fog keveset markol. És megkezdődött a paraziták elleni harc, az oroszok már felszabadultak, a zsido vörös terror alól.
  Most attól rettegnek a paraziták, hogy Kárpát alját vissza adják az oroszok, mert akkor itt is megkezdődik a visszarendeződési folyamat, és ezzel együtt a zsido uralomnak is vége, elkezdődik számon kérés is.
  Hogy is írta dr N.L.?
  Úgy látom, lassan hátradőlhetek a székben és már csak mosolyogva figyelem a világ eseményeit…
  Csak azt nem értem, hogy ezek az események miért jók egy zsidonak, még akkor sem értem ha ezt a zsidot Reiner Péternek hívják.
  Ha csak nem a a cionista jegyzőkönyveket nézzük ahol az van írva, hogy minden pártba egyesületbe tedd be a küldöttedet és akkor mindig te leszel hatalmon.
  Hagymási Zsuzsanna

  1. T.Hagymási Zsuzsanna! Önnél a tartalom és a forma „tökéletes” összhangban van. Az én időmben álltalános iskola 5. osztályában erre a nívótlan, történelmi,fogalmi,nyelvi és helyesírási szarvas hibáktól hemzsegő förmedvényére elégtelen osztályzatot kapott volna tanáraimtól. Reiner Úr egy igaz egyetemes és magyar ember aki minden nemes ügyben tanusított hitvalló kiállásával világító toronyként mutat irányt a sötétségben tévelygőknek. Figyelmébe ajánlom azt az axiomát miszerint „két féle ember létezik, becsületes és rongy ember”.

 4. „Magyar diplomácia”??????? Nem tudom, sírjak é vagy nevessek?
  Loviaguin Alexander

 5. A fenti jelmondattal húzott el felettünk egy helikopter, először azt hittem, hogy komcsik kérik a szavazatot, az x-et, a Pártra 🙂
  Nagyon amerikás a dolog!.
  Sajnálom, hogy a Szentkorona is a kifeszített szalagon volt.
  HK

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük