MEGPRÓBÁLTÁK A LEHETETLENT

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

MEGPRÓBÁLTÁK A LEHETETLENT…

A rendszerváltásnak csúfolt impériumváltás után nem sokkal alakult meg a Magyar Érdek Pártja. Nekik sem voltak külön pártérdekeik, mert szándékaik egybeestek a nemzet érdekeivel.1997-ben azonban a Magyar Megújulási Mozgalom bontott zászlót, hasonló célokkal, de ők sem értek el komoly sikert. (Ilyen pártokról, mint MIÉP, Kisgazda, stb. nem teszek említést, mert telepakolta őket ügynökkel a rendszer.) Majd jött a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Sajnos nekik sem sikerült megvalósítani azokat a célokat, amelyeket maguk elé tűztek. Leginkább azért, amit már 1897-ben megírt Szatmári Mór: „Nálunk lenyűgözte, járomba hajtotta, alázatos szolgává tette a népfölséget a kormányzati rendszer. Amelynek a szelleme évtizedeken át dolgozott azon, hogy nemzetünkből kiölje a nagy eszmék iránti fogékonyságot, s a népakaratot a párturalmi érdekek, silány eszközévé aljasította.”

Legutoljára a 2017-ben szerveződött meg egy hasonlóan önkéntes nemzetpolitikai csoport, akik a nemzet egyesítését tűzték zászlajukra, mert világosan látták már annak a hiányát, amit Széchenyi István így fogalmazott meg egykor: „A pártoskodás megosztja a Nemzetet!”

Ez az utolsó próbálkozás Papp Lajos professzor „Volt egy álmom” – című írása nyomán jött létre, s 12 jó magyar ismét megpróbálta a lehetetlent: Hatalmas bátorsággal és erkölcsi tartással megalakítottak egy kört, amely kiállt a valóságos népképviseletért a pártképviselettel szemben. Az eddigi pártkatonák álképviseletével és önző pártérdekeivel szemben, megpróbálták az elmúlt választásokon bizonyítani, hogy a pártok felett létezik a nemzet. A pártképviselet ugyanis egyúttal az egyéni érdekeit is jelenti a pártoskodóknak, s így nem a magyar nép érdekképviseletét hozza, hanem a bankárkaszti pórázra vett pártokét.

Ez a 12 jó magyar, akik már évtizedeken át szolgálták a népünket, megalakították hazánk – és talán a világ – első alternatív pártját, amely teljes nevén Nemzetegyesítő Mozgalom, azonban a rövid nevük: NEEM párt. S azért nem egy E betűvel írják, mert ugye nem lehet a pártokráciát hazánkban tagadni, így az ügyészség nem engedte „nekik” az egyszerűbben érthető „N.E.M. párt” nevet. (De az nevet, aki utoljára nevet!)

Meghívtak maguk közé sok, a nemzet ügyében tevékenységük okán elismert magyarokat. (Pl. Kubinyi Tamást, Orosházi Ferencet, Gálfalvy Gallik Bélát, Szeszák Gyulát és még nagyon sok embert. Ám ebben a felsorolásban megnevezett személyek nem csatlakoztak, helyette az alapítókat kezdték ostorozni különböző alantas indokokkal. Talán azért, mert nem ők találták ki? Vagy, mert nem tudtak rátelepedni és vezérkedni? Ki tudja? ) Pedig az a NEEM nagyon is tisztességes, nemzetileg elkötelezett személyekből áll. Bokor Imre professzortól egészen Vesztergám Miklós tárogatósig. Pedig ez a NEEM nagyon is igent mond a magyarság felemelésére, gyarapodására, értékrendjére! Olyan személyek ők, akik csak szolgálni akarnak. Nem fogadták el az Államkincstár által kiutalni szándékozott 15 Millió forintot sem, ami a választási törvény alapján járt volna nekik. Azt mondták nem akarnak pénzpórázra kerülni és a közpénz nem herdálható egyes pártok, érdekkörök választási céljaira. A Nemzetegyesítők elnöke és tisztségviselői, de tagjai is, önkéntesen és mindenféle díjazás nélkül végzik a politikai szolgálatukat, mert csak az alulról szerveződő, nemzeti elkötelezettségű kisközösségek által javasolt, helyben ismert és elismert személyek lehetnek képviselők! A NEEM ugyanis valóban egyesíteni akarja a nemzetet, s azt nem lehet pártoskodva, részekre szabdalva! Természetesen a pártok – így a NEEM párt tagjai sem – soha nem lehetnek képviselők, sőt állami, önkormányzati alkalmazottak sem! Erről az alapítók önként mondtak le, a más pártok tagjait viszont nem fogadják be addig, amíg ki nem lép a pártból és nem mutatja fel az értékrendhez való tisztességes viszonyát. Vagyis nem önérdekű a Nemzetegyesítés, hanem a közjót akarja szolgálni, a nemzetet akarja ismét a hatalomhoz segíteni!

Megpróbálták a lehetetlent, mert láthatóan egyre jobban gyűlöli a nép a pártokat. Viszont ha nincs egy ernyőpárt, amely lehetőséget biztosít a helyi közösségeknek, akkor soha nem lesz valóságos képviseletük a törvényhozásban. Tudják, abban a házban, ott a Duna partján. Sajnos a választási törvény valóban megkívánja a jelölőszervezetet, mert ahogy Széchenyi mondta: „A pártoskodás megosztja a nemzetet.” Ez a megosztás szükséges a hatalom mögött rejtőzködő bankárkasztnak, mert az „oszd meg és uralkodj!” – elve, csak pártokkal érvényesülhet. A hagyomány itt káros, mert a hagyományos pártok ezért jönnek létre, hogy a saját tagjait, a pénzhatalom számára megbízható személyeket, s főleg a pártvezetést juttassák az Országgyűlésbe: fogott képviselőnek. A spontán megjelenő mozgalmaknak azonban van egy óriási hátránya. S ez a pénz hiánya, ami szükséges lenne az országos ismertséghez.

A Nemzetegyesítő Mozgalom nem kéreget, és nem koldul. Hiszen van tagdíj, ami elegendő arra, hogy az önkéntesek tudják működtetni a pártot a nemzet egyesítésének az érdekében. Csakhogy így, nem lesz gyors változás, mert a széles néptömeg nem fogja megtudni soha, hogy van egy lehetősége arra, hogy saját képviseletet szerezzen!

A magyarság önszerveződése azonban lassan zajlik. Sok az ellentét, az érdekkülönbség és a mai belső megosztottságot csak nagy lélekkel, és kellő alázattal lehet leküzdeni. Az első feladat tehát, a személyes EGO – vagyis az önző motiváltság – leküzdése, hogy a közösségi érdek kerüljön előre! E sorok írója nem tagja a Nemzetegyesítőknek, mégis átutaltam 3 havi nyugdíjamat a számlájukra, mert tudom, hogy kevés a szándék és az akarat, szükséges a küzdelemhez egy kevés pénz is.

Írjátok a keresőbe NEEM, s kattintsatok rá a honlapjukra!

Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

8 thoughts on “MEGPRÓBÁLTÁK A LEHETETLENT

 1. ez a NEEM, csak egy mesterséges szervezet, szervezkedés néhány nemzetszereto személy részérol …
  a jó Isten áldjon meg minden ilyent !

  viszont van egy olyan szervezet, amely alakulása óta minden magyart képvisel (nem politikai nívón, polgárilag). Ez az MVSz …
  a magyarságot összességében, ennek érdekeit speciálisan. Amikor
  pl-ul az MVSz kiállt a fasiszta szellemu Benes dekrétumok ellenében (2005, az EP-ben) , a magyar politikum oket mondta ki szélsoségeseknek, fasisztoidoknak …

  ami a meglepo az, hogy ezt a legtöbben elhanyagolják és mások, maguk a politikusaink ellenségesen kezelik ezt. Valahogy ez úgy tunik, mintha az egység, a nemzetszeretet nem tetszene a mi politikusainknak,
  ami ezen fenntebbi értekezést, véleményt megerosíti …

  szerintem nincs szükséges egy újabb párt (ha csak nem egy kimondottan az ún. Trianon-ellenes, az ennek revízióját célozó). Az kellene, hogy a nép (az „Isten-adta” !) tisztességes legyen !!! Ha
  a nép igaz-, igazság-szereto, a demokrácia szerint, a politikai képviselete, vezetése sem lehet más …

  szeretettel, L

 2. Kedves Gábor.
  Annyi ilyen párt van, hogy be sem fér a gépem címsorába. Mivel bedöglött és újat kellett vennem, már fel sem tudom sorolni őket. Nem mentettem el. Erről a témáról már értekeztünk egyszer a Nyertesek és vesztesek című könyved kapcsán. Bár ne lenne igazam, de talán a forradalmak kirobbanását kellene elemezni. Mi vezetett 48 és 56- hoz ? Mi volt az a szikra ami kirobbantotta ezeket az eseményeket?
  Nagyon tisztelem a professzort, meg a Platon pártot, meg a Szent korona pártot, meg a …… többit is. Sajnos ezekből soha nem lesz rendszerváltó parlament. Az indokaimat jól ismered.

 3. Ez a tanulmány röviden, világosan MINDENKI által érthető módon ismerteti a Mozgalmunkat. Logikus. Nagyon kevés hasonló tehetséges publicisztikával találkozunk manapság. Jó lenne minél szélesebb körben terjeszteni, megismertetni a csalódott, szkeptikussá vált társadalmunk részét.
  „ Ez a 12 jó magyar, akik már évtizedeken át szolgálták a népünket, megalakították hazánk – és talán a világ – első alternatív pártját, amely teljes nevén Nemzetegyesítő Mozgalom, azonban a rövid nevük: NEEM párt”
  A mi agymosott polgártársaink aktívabb része TÚL van politizálva – pártosítva – polarizálva. Csak pártokban képesek vélekedni. Nem képesek/akarnak gondolkodni (sokaknak ez fárasztó).
  Társadalmunk politikailag aktív részének (független a képzettségétől) csak egy elenyésző hányada bátorkodik/képes a túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni. Megérteni, hogy a mostani pártrendszeri államigazgatás elavult, ugyancsak, mint a mai értelemben a demokrácia. Minden ország, minden nemzet más demokráciát, más mértékű szabadságot igényel, olyat, ami megfelel a saját nemzeti, másokétól nagyon is eltérő mentalitásának, jellemének.
  Ha nem lennének „ellengondolkodó”, akik eleinte mindig kisebbségben vannak, megállna az emberiség előrehaladása, az „izmusok” egymás utáni váltása.
  Általában többnyire a kisebbségnek szokott valóban igaza lenni, ők viszik győzelemre az új eszméket, ideológiákat, de… ugyancsak a kisebbség dönti meg azokat.
  v. Kövér György.

 4. Kedves Gábor!

  Teljesen világos, és az egyetlen ésszerű megoldást vázoló írásod realitását már a címben Te magad állapítottad meg: LEHETETLEN!
  Legalábbis a gyakorlatban. A legszebb, legtisztább elméletek mind elbuknak a gyakorlatban a túlnyomó többség („kétharmad”) vakságának, gyávaságának, korruptságának, ostobaságának ezerféle keverékén.
  Papp Lajos professzort a ma élő legnemesebb magyarok egyikének tartom, (akit van szerencsém személyesen is ismerni), előadásainak többségét láttam, hallottam, és amelyekkel a legmesszebbmenőkig egyetértek. Mégis azt kell írnom, hogy kezdeményezése (a NEEM) az előbb felsorolt okok miatt egy csodálatos, ám halva született „gyermek” volt. Még azok sem csatlakoztak hozzá, akiket felsoroltál, és akik magukat szintén „önzetlen” nemzetmentőnek tartják. (Még Halász Jóska sem tudott felül emelkedni az EGO.ján, pedig hatalmas munkájának esszenciája akár kikezdhetetlen alapja lehetett volna a NEEM működésének.)
  Szomorú, ám jellemző tanulság a reményteljesen nagy támogatottsággal induló Magyarok Szövetségének története, és jelenlegi állapota. (A kezdetektől részese voltam, és személyesen is találkoztunk néhányszor.) Sajnos a hatalom (a mindenkori látható, és az állandó háttér) időben gondoskodott arról, hogy a pozícióját esetleg veszélyeztető, pártok feletti népmozgalmat veszélytelen „hagyományőrző egyesületté” manipulálja. Még támogatja is a maga „nemzeti” módján. (Így kapott ez a tiszta fogalom súlyosan pejoratív felhangot.) Ma már az egykori MSZ tagok és szimpatizánsok többsége orbán szekerét tolja, és elégedett a Duna menti Likud politikájával.
  („Mi is nemzeti párt vagyunk Magyarországon,
  az elveink is közel vannak egymáshoz, szeretnénk, hogyha
  a jövőben az együttműködésünk az még szorosabb
  lenne, mint a múltban volt. Ennek a jövőre nézve lehet jelentősége.”
  Nos ez a „jövő” már a mi jelenünk.
  Fájdalmas valóság, hogy a történelmünk évszázadok óta így működik, Mohácstól (sőt inkább „szent?” Istvántól) „56-on át a mai napig. Ennek bizonysága két óriásunk egybehangzó jóslsta

  „SZÍV, LÉLEK EL VAN VESZTEGETVE RÁTOK;
  SZENT HARCRA NYITVA VÁRT AZ ÚT,
  S TI VÉDFALAT KÖRŰLE NEM VONÁTOK;
  Ő GYÁVA FAJT SZÜLT, S ÉRTE SÍRBA JUT.”
  ………………………………………………
  ………………………………………………
  „……………………. HAZÁD ŐRCSILLAGZATJA
  SZÜLÖTTI BŰNEIN LESZÁLL;
  SZELÍD SUGÁRIT TÖBBÉ NEM NYUGTATJA
  AZ ŐSZ APÁK SÍRHALMINÁL.
  ÉS MÁS HON ÁLL A NÉGY FOLYAM PARTJÁRA,
  MÁS SZÓZAT ÉS MÁS KEBLÜ NÉP;
  S SZEBB ARCOT ÖLT E FÖLD KIES HATÁRA,
  HOGY KEDVRE GYÚL, KI BÁJKÖRÉBE LÉP.”

  KÖLCSEY F.: ZRÍNYI MÁSODIK ÉNEKE /RÉSZLET/

  MÁRAI: „………………………………..MOST HALLGASS ÉS FIZESS.
  ELMÚLTAK AZ ASZTÉKOK IS. MAJD CSAK LESZ, AMI LESZ.”
  /HALOTTI BESZÉD/

  A „más keblü nép” már a spájzban (az éléskamrában) van, és félő, hogy ha lenne is, késő lenne egy össznépi ébredés.

  Az „elenyésző” kisebbségnek (nekünk) pedig marad a fájdalmas vigasz:

  „S a sírt, hol nemzet süllyed el,
  Népek veszik körül,
  S az ember millióinak
  Szemében gyászkönny ül.

  Légy híve rendületlenül
  Hazádnak, ó magyar:
  Ez éltetőd, s ha elbukál,
  Hantjával ez takar.

  A nagy világon e kívül
  Nincsen számodra hely;
  Áldjon vagy verjen sors keze:
  Itt élned, halnod kell.”

  Üdvözlettel: Csiszár József

 5. A mai politikusaink egy dologban értenek egyet. Minél több pénzt kirabolni az országból. Most olvasom, hogy a 80-as évek óta a magyar államadósság 2,5-szeresét menekítették ki az országból adóparadicsomokba. Ez már nem hazaárulás, ez nemzetvesztés. Mégsem történik semmi. Az a bizonyos szikra?

 6. Aramis Patmosz
  Tisztelt Csiszár József Úr!
  Minden betűjével a szívemből szólt! Köszönet érte! A jó Isten mentse meg a Magyarságot,mert ha emberre van bízva,még ha jó a szándék vezérli is,elbukott. Mert „itt a mindenben mindenkori elsőket keresztre feszítik,aztán imádják majd.” Ami Papp Lajos Professzor Urat illeti az egyik,ha nem a legcsodálatosabb EMBER,akivel valaha is összehozott a Teremtő! Az Úr legyen Vele és a hasonlóan érző és gondolkodó MAGYAR Emberekkel!

  „Mi dolgunk a világon? küzdeni
  erőnk szerint legnemesbekért.
  Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
  Ha azt kivívtuk mély sülydésből,
  S a szellemharcok tiszta sugaránál
  Olyan magasra tettük, mint lehetett,
  Mondhatjuk, térvén Őseink porához: Köszönjük élet!
  áldomásidat,
  Ez jó mulatság, férfi munka volt !

  „Az Emberi élet egyetlen célja,az Igazság keresése,az érte való szakadatlan küzdelem!
  Minden más felesleges időpocsékolás,és a hitványak érvelése!” (TF)

  1. Kedves Ferenc! Köszönöm egyetértő hozzászólását, és egyben irigylem hitét az „Isteni beavatkozást” illetően. Nekem már nincs ilyen kapaszkodóm, és úgy gondolom meg sem érdemelné ez a korcs nemzedék. Nem csak a magyar, de ez a teljes „újbarbár civilizáció”.
   Baranyival szólva:

   „Le nem törölhetem táblámról a hatodik napot,
   Úgy sokasodnak bűneim, ahogy ti sokasodtatok.
   Várom hát remegő reménnyel, hogy feloldozzatok,
   Hogy kioltsátok már a Földet, e satnya csillagot,
   S én nem teremtek többé embert,
   Csak növényt, csak állatot.”
   (Baranyi F.: Isten rimánkodása)

 7. „csak egy hatalom létezik európában,és az a rothschild.” (sombart werner)
  Amíg ez a cionista maffia grasszál,minden olyan törekvés ami a szabadságra, függetlenségre utal,csírájában van elfojtva. Tanú rá a történelem,a meggyilkolt állam elnökök,(folyamatosan) ll.Miklós cár és családjának kivégzése,és azok a háborúk amik a mai napig tartanak a világban.
  ” háborúk a zsidók aratásai. ezekért a aratásokért kell a keresztényeket megsemmisítenünk és az aranyaikat magunkhoz venni. Már száz milliót megsemmisítettünk,de még sehol nem vagyunk a dolog végénél.(reichorn fő rabbi 1859)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük