KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Magyarország önrendelkezése és szuverenitása – Eva Maria Barki szemfelnyitó petíciója és komment, meg a komment kommentje

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

rakoczi_kuruc_2Hungaria semper libera

Una et eadem libertas

Az alapvető szabadság- és önrendelkezési jogok Magyarországon több száz éve az alkotmány tagadhatatlan részei. Ezeknek a jogoknak a megsértése a történelem folyamán újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett, amelyek hosszú távon mindig impulzust adtak egész Európának.

Utoljára 1956-ban a kommunista diktatúrának és a Pax Sovietica-nak rántottuk le az álarcát és ezzel megindítottuk ennek összeomlását.

1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk a vasfüggönyt egy akkor számunkra sokat ígérő szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. A megígért „új európai ház”-ban eddig csak a pincében kaptunk helyet, szabadság helyett diktatórikus kényszert, biztonság helyett aggasztó kétséget, jog helyett hazugságokon alapuló igazságtalanságot. Európai értékek ürügyén megaláznak, megsértenek, kirekesztenek bennünket és megkérdőjelezik a demokratikus jogainkat. Ismét védekeznünk kell . Le kell rántani az új, láthatatlan diktatúrának és a Pax Americana-nak az álarcát, ameddig még nem késő.

Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehezebb mint a páncélosok elleni volt. A fegyverünk csak a szó, a jog és az európai értékek. Ami azért nehéz, mert nem mi, hanem az Európai Unió szenved demokrácia deficitben. Ki vagyunk téve minden önkénynek, mert az Európai Unió a mai napig nem tett eleget a kötelezettségének és még mindig nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, hogy ne lehessen felelősségre vonni az uniós szervezeteket az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Nem mi távolodtunk el az európai értékektől, hanem a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a demokráciát, hanem az Európa uniós szervezetnek hiányzik a demokratikus legitimációja.

Európa gazdasági, politikai válságban és erkölcsi romlásban van. Nem így képzeltük el az új Európát !

Egy új Európát kell felépítenünk. Egy olyan Európát, amely nem centralisztikusan, hanem polycentrikusan van felépítve. Egy olyan Európát, amely visszatér a keresztény gyökereihez és értékeihez, egy olyan Európát, amelyben a szuverén nem a pénzoligarchia, hanem a nép és a nemzet. Egy olyan Európát, amelyben tiszteletben tartják a népek demokratikus akaratát.

Egy olyan Európát, amelyben minden nép az alapvető szabadságjogokkal, első sorban az önrendelkezési joggal élhet, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Egyezségokmánya az 1. Cikkben így definiál: „A népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

Csak az önrendelkezés és állami szuverenitás alapján lehet Európát szabadságban és igazi békében megalapozni.

Nem szabad engedni a zsarolásnak és kényszernek!
Nem szabad félni, vállalni kell a kihívást!
Soha nem szabad feladni az önrendelkezést, önelhatárolódást és önbecsülést!

Tudjuk, hogy az európai polgárok többsége ugyanazt akarja, tudjuk , hogy az európai közvélemény nem azonos a média által kinyilvánított hamis véleménnyel. Felszólítunk minden magyart és európait, utasítsa vissza a bennünket ért hazugságokat és félrevezetéseket, bátran vállalja az igazság kimondását és követelését és segítse egy új, szabadabb, békésebb, boldogabb Európa felépítését a népek önrendelkezése és az államok szuverenitása alapján.

Isten, áldd meg a magyart !

Bécs, 2012 január 10. Eva Maria Barki

Köszönöm Évának ezt a petícióindítást. Igaz már két éve íródott, de semmi sincs későn, ha fel tudja nyitni a magyar emberek szemét. S bármikor ideje van a szemfelnyitásnak. Aláírásommal támogatom a petíciót, amelynek célja a magyar nép önrendelkezésének és Magyarország szuverenitásának a visszaszerzése. Még a világot behálózó – de folyamatosan letagadott – ún. monetáris diktatúra is elismeri papíron a nemzetek önrendelkezési jogát, amelyet az ENSZ KGY 1514. határozata szabályoz 1960 óta.

Ennek szerintük 4 lényeges tartalma van:

1. önálló állam alapításához való jog

2. más államhoz való csatlakozás joga

3. saját politikai, gazdasági, kulturális rendszer megteremtésére való jog

4. jog a természeti kincsek és erőforrások kiaknázására

Mindezek azonban a magyar közjog szerint kötelezettségekkel vannak ellensúlyozva:

1./a nemzetek államalkotó akarata nem sértheti más nemzet hasonló jogait

2./a csatlakozás önkéntessége nem szűkítheti a jövő nemzedékeinek döntéseit

3./e tétel a mai globális véleménydiktatúrában, ahol pénzpórázra van véve a politika, a gazdaság és a kultúra, nagyon nehezen valósítható meg a fogyasztói kultúrával szemben.

4./ a természeti kincsek és erőforrások sajnos nem arányosan szolgálják a közösséget, így a jog valójában jogtalanságot takar, hiszen a kiaknázás nem a közjót, hanem a profitot szolgálja.

Az önrendelkezés tehát egyúttal kötelezettséggel is járna, sőt a jogok arányában megjelenő kötelezettséggel, mert más népeknek és a természetes személyeknek is tiszteletben kellene tartani az önrendelkezési jogát! Hiszen nem csak az értékrend alapú közösségnek (nemzetnek) kellene legyen önrendelkezési joga, hanem az egyéneknek is! (ez azonban a pénzuralom miatt igen beszűkül, s inkább csak a vagyoni és kapcsolati tőke tulajdonosainak van önrendelkezési lehetősége.)

Dr. Bene Gábor

No de nézzünk egy másik véleményt is a NET-ről:

„Tudom, hogy ki leszek innen átkozva, de ahogy én olvasom magát a kezdeményezést, a hozzászólásokat, itt mindenki „fordítva ül azon a dakota lovon”!

Kedves Honfitársaim! Nem mi (nem azok, akik 1990-ben gyermekek voltak, vagy még meg sem születtek) akartunk Európához csatlakozni? De igen! Nem úgy működik egy szervezet, egy cég, egy házasság, egy szövetség, hogy mindenki felad az önállóságából valamit? De igen! Akkor meg miről beszélünk? Azt védelmezzük, hogy az Orbán Viktor és csapata lenyúlta a magánvagyont, lenyúlta a szerencsétlen, rokkant, vagy csak abból az egy dologból élő dohányüzletek tulajdonjogát, lenyúlta a kisemberek földjeit (és odaadta a haverjainak), elvette a demokráciánkat amikor korlátozta az Alkotmánybíróság jogait, amikor kivette az Alkotmányból azt, hogy az államnak kötelessége gondoskodni a polgárairól ha azok arra rászorulnak (értem alatta: nyugdíj, egészségügyi ellátás), mert ez ma már nem kötelező érvényűen van benne az alaptörvényben, hanem csak annyi van, „lehetőség szerint”!

Nem sorolom, a lényeg: az Unió csak a mi érdekünket védi egy, a túlhatalmával visszaélő politikai csoportosulással szemben!(Bármennyire is tisztelem a vélemény szabadságát, azért ne essünk túlzásokba! Sem Európa, sem az Unió nem védett miket soha, sőt folyamatosan és kizárólag gyarmatosítani akar, értékeinket felvásárolni, tehát nem a javunkat, hanem a javainkat akarja! (sőt el is veszi) BG)Hogy a Fidesz a magyar nép többségének felhatalmazásával teszi azt amit tesz? Ez nem igaz! Két szám: a szoclibek is 2,7 millió szavazatot kaptak az előző választáson és a Fidesz-KDNP is ugyanennyit kapott! Az egy más kérdés, hogy a parlamenti matematika szerint ezzel ők 2/3-os többséget szereztek, amivel lehetett volna jól élni, mert ezt várta tőlük a magyar nép többsége, azonban ők visszaéltek a hatalmukkal és mivel az Uniónak ez nem tetszett (mert ugye be kell tartani egy közösségben az alapvető szabályokat, amiket annak idején egyhangúlag fogadtak el a parlamenti pártok, ebben a Fidesz is benne volt!), ezért aztán elindította a „szabadságharcát” az Orbán, amiben őt csak egy szűk kisebbség támogatja! Hogy ez a kissebség nagy többségnek látszik? Igen, mert a többség hallgat és retteg! Fél a hatalomtól, fél a hatalomhoz közel állóktól, félti a munkahelyét, az egzisztenciáját! (No ebben azért egyformák a szocikkal, hiszen azok is erre törekedtek folyamatosan.) Vagyis, vagy meghunyászkodik, vagy elmegy nyugatra, ahogy azt az a több mint 500 ezer magyar tette és a számuk egyre csak nő! Ezt akarjátok? Ezért akartok harcolni a nyugat ellen? Értem én! Az lenne a jó, ha csak a hívek maradnának, akik haszonélvezői a 32%-os adókulcs eltörlésének, akik haszonélvezői a hatalom által nyújtott alamizsnának! Lelketek rajta! Szent István nem ezt akarta! Emlékezzetek erre!”

(Ugye most már érthető, hogy miért sikerült bennünket jó magyarokat így megosztani! Mert a szemben álló felek, valójában a megosztásban – a politikai váltógazdálkodásban – érdekeltek. Négy év munka – négy év pihenés! Vagy ha valaki elrontja a relkámot akkor 8 év munka – nyolc év pihenés! No de abban is érdekelt e két nagy színészgárda, hogy minél kevesebben maradjunk a Kárpát-medencében, mert akkor Ők sokáig tudják gyakorolni rajtunk az „oszd mefv és uralkodj” elvét, s még a globális gazdáiknak is tudják adni a harácsot. (Persze az egykori harács, azért nem volt ilyen hatalmas összeg, s főleg nem mosta ki az agyunkat a török)

 B. G.

Nemzeti InternetFigyelő

6 thoughts on “Magyarország önrendelkezése és szuverenitása – Eva Maria Barki szemfelnyitó petíciója és komment, meg a komment kommentje

 1. B. G.

  Nem a Magyar nép akart csatlakozni európához hanem európának volt szükséges Magyarországra! Magyarországról is csak a selejtek, akik az eunak köszönhetik hatalmukat hozsannáznak az eunak! Ha megnézed az összes párt vezetőit kivétel nélkül mindegyik tolvaj, lakhely áruló, rablógyilkos, egyetlen tisztességes embert se találsz közöttük! A különbség csupán abban van, hogy ki lopott többet, ki árulta jobban a szülőföldjét, ki gyilkoltatott le több embert, ki volt aljasabb a másiknál! A mai állapotok tökéletesen hasonlítanak a római birodalom bukásának előtti állapotára azaz a végét járja ebben a formájában! Azok akarják ezt az állapotot amit előállítottak akiknek nem lenne helyük a népek irányításában, mert alkalmatlanok rá! Nekik csak ez a züllött, erkölcstelen, embertelen állapot felel meg mert csak addig tart a hatalmuk amíg ezt az állapotot fenn tudják tartani!
  kató rudi

  1. Meg kell oldani a világ nemzeteinek fegyverhez jutását és lesöpörni az élősködőket a föld nevű bolygóról.
   H.B.
   „Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!”

 2. Az utolsó, zárójeles bekezdés tökéletesen igaz! Az írás többi része pedig alaposan elgondolkodtató…
  Anna

  1. Ennek az európának még a kis betű is sok!
   Jelek szerint neked is, te is csak egy haszonélvező vagy!
   kató rudi

 3. T kALDI jOZSEF! Azért a maga helyesírása sem tökéletes.. Legalább a saját nevét le kéne tudni helyesen írnia,de a kató rudi bejegyzés sajnos fájdalmasan igaz!
  Sz.Kata

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: