Magyarország Európa reménye! Felhívás migráció-ügyben (videóval)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
Kedves Honfitársaim Magyarországon és szerte Európában!

Ahogy közelednek a 2018. évi országgyűlési választások, úgy erősödik a tömeges bevándorlás veszélyeinek tagadása, illetve jelentéktelenítése a migráció-párti magyar politikai erők részéről. Ne hagyjuk megtéveszteni magunkat! Európai parlamenti képviselőként világosan látom, és szükségesnek tartom megosztani Önökkel a következőket:

az Európai Unió egyre növekvő elszántsággal igyekszik Magyarországot rákényszeríteni a migránsok tömeges befogadására. A Nyugat-Európában illetve Észak-, valamint Dél-Európában élők, illetve oda látogatók pontosan tudják és tapasztalják, hogy ez a jelenség hogyan változtatja meg, hogyan rombolja mindennapi életminőségüket. Napról napra romlik a közrend és a közbiztonság, és egyre több területen válik elviselhetetlenül nehézzé az élet.

További nehézséget jelent, hogy Németországban és máshol is a szólásszabadságot korlátozó jogszabályokkal és intézkedésekkel „némítják el” azokat, akik őszintén szeretnének beszámolni a migrációval kapcsolatos tapasztalataikról, tiltakozni a jogsértések és az életminőség romlása ellen, illetve segítséget kérni vagy panaszt tenni. Európai parlamenti képviselőként kettős kötelezettséget érzek ezzel összefüggésben. Egyfelől szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is kitartson a tömeges migrációt következetesen elutasító, hazánkat megvédő politikája mellett. Szeretnék tehát a magam részéről megtenni mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió semmilyen körülmények között ne kényszeríthessen bennünket arra, hogy feladjuk azt a célunkat, hogy Magyarország megmaradjon „magyar-országnak”. Másfelől: élve azzal a lehetőséggel, hogy képviselőként jogom van megszólalni és megosztani a tömeges migrációtól szenvedő európai polgárok tapasztalatait és felháborodását az Unió vezetőivel, célom, hogy ezt ténylegesen meg is tegyem. Nem asszisztálhatok a fájdalmas tapasztalatok elhallgattatásához! Ezért a következő kéréssel és felhívással fordulok azokhoz a honfitársaimhoz, akik külföldön élve vagy tartózkodva tapasztalatokat szereztek a tömeges migráció káros hatásairól.

Arra kérem Önöket, hogy írják le mindazt, amit álláspontjuk szerint az Európai Unió döntéshozóinak tudniuk kell arról, hogy hogyan érinti a „befogadó országokban” élő illetve oda látogató európaiakat a tömeges migráció a mindennapokban. Hogyan kénytelenek megváltoztatni szokásaikat, szabad mozgásukat, hogyan befolyásolja a nők illetve a családok biztonságérzetét és életmódját, az iskolák és az oktatás helyzetét a migránsok betelepítése, akár kistelepülésekbe, akár nagyvárosokba.

Képviselői munkám kezdete óta vallom, hogy minden jelenséget „valódi emberek valódi történetei” alapján lehet legjobban és legvalósabban megérteni. Ennek érdekében kérem tehát, hogy írják meg történeteiket a tömeges migráció jelenségének valóságával, tényleges tapasztalataikkal kapcsolatban. Ezeket a történeteket – természetesen név nélkül – összegyűjtöm, és felszólalásaimban idézni fogom, illetve írásban is eljuttatom az Európai Unió döntéshozóihoz. Bármilyen furcsa és megrendítő, de a demokrácia és a szabadságjogok bölcsőjében, Európában a valós tapasztalatok megosztása, az ezzel kapcsolatos „segélykiáltások” ma már szinte teljes mértékben tiltottak, és munkahelyek elvesztését, büntetőeljárásokat vagy más káros következményeket vonnak maguk után. (kiemelés: szerk.) Addig kell megszólalnunk, amíg erre egyáltalán lehetőség van! Ebben kérem tehát segítségüket, és azt, hogy történeteiket, tapasztalataikat – akár külföldön élő barátaik, hozzátartozóik biztatásával – küldjék el a krisztina.morvai@europarl.europa.eu e-mail címemre. Előre is köszönöm!

Magyarország történelmi küldetést vállalt és tölt be azzal, hogy hazánkat valamint Európa schengeni határait megvédjük. A visegrádi országokkal és remélhetőleg Ausztriával együtt talán van lehetőségünk arra, hogy megállítsuk, vagy akár visszafordítsuk ezt a romboló folyamatot.

Az elkövetkezendő hetekben videofelvételek felidézésével szeretném bemutatni a tömeges migráció veszélyességének egyes aspektusait. Ez alkalommal azokat a videofelvételeket szeretném ismételten bemutatni, amelyek a migrációs válság kezdetén, 2015 év elején készültek Ásotthalom községben. Ezúton is szeretném kifejezni őszinte elismerésemet Toroczkai László polgármester úrnak, az ásotthalmi mezőőröknek és az ásotthalmi embereknek azért, hogy sorsfordító küldetést töltöttek be a magyar migrációellenes politika kialakításában, hazánk megvédésében. (Szintén szeretnék köszönetet mondani Martonfa lakosságának, akik egy későbbi időszakban hatalmas erőfeszítésekkel és sikeresen tiltakoztak a településükön tervezett „menekülttábor” létesítése ellen, követelve, hogy ehelyett a határok kerüljenek lezárásra.) Két évvel ezelőtt Toroczkai polgármester úr és az ásotthalmiak meghívására a déli határszélen jártam. Az ottani tapasztalataimról készítettünk Almási Lajos kollegámmal dokumentumfilmeket készítettünk – egyrészt a migránsok beözönléséről, másrészt az ezzel kapcsolatosan rendezett lakossági fórumról. Ezen kívül egy idős asszonnyal készült interjú segítségével mutattuk be, hogy milyen hatással volt az ásotthalmi kiszolgáltatott emberekre a bevándorlás.

E tapasztalatok alapján szólaltam fel – a magyar európai parlamenti képviselők közül elsőként – a déli határainkon kialakult tarthatatlan helyzetről. Ezt a felszólalásomat is ismételten bemutatjuk. Mind az öt videofelvétel „újratöltésének” célja: emlékezzünk arra, hogy Magyarország is súlyos veszélyben volt a tömeges migrációt illetően, és ezt a veszélyt a magyar emberek, így különösen az ásotthalmiak határozott fellépésével és a magyar kormányra történt sikeres nyomásgyakorlással lehetett elhárítani.

Kérem, tekintsék meg „emlékként” ezeket a videofelvételeket, és érezzék át annak szükségességét, hogy az elért eredményeket, azaz határaink biztonságát és Magyarország migrációtól való mentességét megőrizzük. Kérem, hogy a 2018. évi országgyűlési választásokon minden magyar választópolgár tekintse a döntésénél kiemelt fontosságúnak azt a szempontot, hogy melyik párt által látják biztosítottnak Magyarország határainak, biztonságának és „magyarságának” megvédését, megőrzését. Várom tapasztalataikat megosztó leveleiket, lehetőség szerint 2018. január 15-ig.

Köszönettel és szeretettel:

Morvai Krisztina

Utóirat:

Az „újratöltött” videoanyagok közül néhányat („közkívánatra”) angol nyelvre is lefordítottunk és feliratoztunk.

Videók és linkek:

– általános helyzet a határvidéken

/A bevándorlók és a magára hagyott határvidék (Morvai Krisztina ásotthalmi összefoglalója)/

/Hogyan (nem) őrzik Magyarország államhatárát és az EU schengeni határát?/

-lakossági fórum:

(Konyhaablakon kopogtató bevándorló csoportok s egyéb lakossági panaszok Ásotthalmon)

– Migránsok jártak Juci néninél…

-felszólalás:

(Ásotthalmon át fegyveres terroristák is bejuthatnak az EU-ba)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Feliratkozás!

4 thoughts on “Magyarország Európa reménye! Felhívás migráció-ügyben (videóval)

 1. ezen kérdés, ez egy olyan nehéz kérdés, hogy lehetetlen erre nekünk megválaszolnunk. Ez nem akadályozhatja meg, hogy közben adjunk válaszokat, rész-válaszokat (mint a mi nemzeti ékességünk, Krisztína asszony is teszi, pl-ul) …

  lehetetlenség az egy ilyen emberi folyamot leállítani és közben emberi, emberséges is lenni …
  tehát szerintem (én is csak egy, a sok közüli … véleményt tudok ebben mondani) ezt egy ‘reálpolitikai’ hozzáállással fékezni lehet csak …

  na ha én lennék pl-ul a kormántrúdnál, akkor az EU-s (közös, a többségi) döntést elfogadnám (a quota, p-x) és ezt a magam érdeke
  szerint betartanám. Mint az egyik elso ország, amelybe érkeznek,
  a nekünk elsosorban megfelelo (keresztény, jó képzettségu …, hozzánk,,
  Mo -hoz ‘illo’-eket) mindenek elott …

  nállunk az Arany Bulla tiltja a muzulmánok letelepedését, erre is
  hivatkozhatnánk … esetleg. Könnyebb ezt egy letelepedést nem elfogadni, mint azt, hogy utána ne engedjük ezek vallásfelekezeti elfogadását, egyenloségét (azt hiszem most volt 450 éve a Tordai
  Egyezményünk évfordulója. Ez akkor még csak a keresztényi
  egyházkülönbségekre vonatkozott). Amíg nincs minaret Mo-on
  (a megmaradott-on), könnyebb ennek építését megakadályoznunk,
  mint azokat felrobbantanunk (mint tették déli szomszédaink, a
  szerbek) …

  van egy másik, egy hatalmas problémánk e mellett !!!!!!!!!!!
  Ez a mi gyengeségünk (amelyet talán inkább butaságnak is
  nevezhetnénk !). Ez az, hogy ‘képtelenek’ vagyunk a jövevényeink
  integrációja elérésére. Nem hogy ezt, ezen próbálkoznánk, egyre
  inkább ennek ellenkezojét tesszük. A jövevényeknek közösségi jogot adva arra, hogy IDEGENEK maradhassanak !! Ilyen a ‘normális’ országokban sehol sincs ! Pedig mi már az országunk hatalmas hányadát egy ilyen miatt (e miatt is …) elvesztettük („az okos
  más hibájából is tanul, a buta még a sajátjából sem”) …
  egy eklatáns példával. Az ún. pozitív diszkrimináció elvének
  alkalmazásával kapcsolatosan. Na ezt itt nálunk nyugaton tojták ki azon célból, hogy a társadalom a leheto leggyorsabban, a legtökéletesebben beolvassza magába a jövevényeket. Egyszeruen egy arab, egy török, egy afrikai, ázsiai jövevénybol egy belgát (ami bennünket illet) alakít, formál. Hatalmas erofeszítést kell ehhez nekünk (anyagi, emberi …),
  de megéri és foként így az a jövevényekbol nem alakul ki egy
  ‘rákos daganat’ a befogadó társadalom testében …
  na ezt Mo. is használja (azt hiszem kötelezoen, az EU-s adhézió kötelezi rá), csak épp a FORDITOTTJARA teszi !!!!!!!! Nem a jövevényei, a cigányság ‘bagába foglalása’ érdekében, hanem ezek
  kiközösítése idegenként !!!!!!!!
  már évszázadok óta ezeket magunkba kellett volna olvasszuk (ha akarják, ha nem !). Na manapság ezt az EU is megköveteli tolünk
  (közvetve). Manapság az egy jövevénynek vagy egy közösségi jogot, az idegenkénti azonosságának elismerését adjuk, vagy asszililáljuk. Ezt
  MINDIG a befogadók döntik el. Itt nyugaton sem örülnek a
  jövevények, hogy fel kell adniuk az azonosságukat, de nincs más
  választásuk. Egy valami 6 éve mondta volt a francia államelnök azt;
  aki nem akar francia lenni, az menjen haza (±). Tudom, hogy ami a
  cigányok esetét illeti, ez, az ilyen már nagyon nehéz lenne számukra.
  Viszont ha Mo-on, a magyarok közé akartak oseik jönni, akkor legyenek
  azokká is !

  manapság már az egész világon, ahol egyre jobban az álltalános
  szabályok elfogadtatnak, egyetle hely sincs a fél-nomád életmódhoz.
  Nyugatról egy állandó magyar-ellenes propaganda van a magyarok felé ebben is. Mintha a magyarság a cigányait kiközösítené magából. Na
  olyan, amit a magyar állam megtett, az is ezt bizonyítja (az hogy ezeket
  ‘kinevezte’ egy nemzeti kisebbségi közösségnek. Ezzel ezek idegenségét, a NEM-magyarságát is jogilag. Ez csaknem olyan,
  mint amikor a már sokszor teljesen integrálódott zsidókkal tettük ezt.
  Ezek NEM magyarok, mert ezek zsidók. Ma ; ezek nem magyarok, hanem romák) …

  na ezt csak azért, hogy megemlítsem, hogy ebben is lehet majd egy
  hibás hozzáállás Mo-on (reméljük nem, de ki tudja …) …

  szeretettel, L

 2. Mindenesetre köszönet a képviselő asszonynak sok erőfeszítéséért amit a magyarság iránt tett , és tesz nap mint nap,-reméljük messzire elhallatszik a hangja

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük