KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Magyar antiszemitizmus?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

zionist_liesA mai 30-40 éven felüli politikusok, történészek, újságírók a kommunizmus által kinevelt professzoroktól vagy azok munkáiból tanulták a magyar történelmet. Sajnos a mai vezetők egy része még ma is ezek munkái alapján ítéli meg a két háború közötti magyar vezetést.  Így történhet meg az a sajnálatos esemény, hogy egyik magas rangú tisztségviselő elismerte a holokausztért való felelősségünket. Sőt minden parlamenti felhatalmazás nélkül, önmaga téves tudására alapozva tette ezt.

Magyar rasszizmusról, antiszemitizmusról és cigányüldözésről gajdolnak a baloldali politikusok, és terjesztik ezt a tévhitet az egész világon. Mi pedig gyámoltalanul és hatástalanul védekezünk.

Természetesen mások bűnei nem kicsinyítik a mieinket, de  nem vagyunk kötelesek egyedül elszenvedni a világsajtóban megjelenő – antiszemitizmussal  vádló – aljas támadásokat.  A baj az, hogy a magyar polgári sajtó és politikusok berkeiben nagyon ritka a nyugati nyelvek ismerete.  Viszont  a nyugati, magyarellenes  médiát és politikusokat  hazug hírekkel ellátó hazai liberális ellenzék prominens személyei vagy tudnak idegen nyelveken, vagy pedig vannak – valószínűleg jól megfizetett – fordítóik. Persze soraikban találhatók a  nyugaton  élő ismert  irók, publicisták,  az impresszárióktól függő művészek (Fischer Ádám? Dohnányi?), akik önként, családtagjaik pusztulása miatt, esetleg megélhetési kényszerből, gyűlölethadjáratot folytatnak hazánk ellen.

Az okosok úgy vélik,  legjobb védekezés a  támadás. A világháló tele van antiszemita hírekkel. Például a békeszerető, demokratikus Canada területén, a B’nai Brith 1135 zsidóellenes atrocitást jelentett 2008-ban.

Kíváncsi volnék, hány zsidót vertek meg Magyarországon az elmúlt évben. Csak egyről hallottam!

A B’Nai B’rith 2011-es jelentése itt található Canadáról:

http://bnaibrith.ca/files/audit2011/AUDIT2011.pdf

A jó öreg Egyesült Királyság sem marad el az antiszemitizmus terén. Mind többen kritizálják a zsidó nagytőke  erős befolyását  az angol politikai életben.  Az angolok mindig is a  palesztinok oldalán  voltak és erősen kritizálják az Izraeli  kormányt .

Soha nem tapasztalt számú antiszemita incidens történt Nagy-Britanniában  2010 első fél évében – áll a 300 ezres brit zsidó közösség védelmére alakult biztonsági tanácsadó szervezet tavalyi összegezésében, amely szerint a vizsgált időszakban feljegyzett ilyen atrocitások száma meghaladta az eddigi teljes évi rekordot. A Community Security Trust (CST) közölte, hogy január és június között 609 verbális vagy fizikai támadásról szerzett tudomást. A tavalyi azonos időszakban 276 bejelentés érkezett a szervezethez. A CST a 2006-os esztendő egészében regisztrálta az eddigi éves rekordot, ami 598 eset volt.

Franciaországban még rosszabb lehet a helyzet, még Izrael miniszterelnöke is, hazatérésre szólította fel a francia zsidókat, az ottani üldözés elől..  Több száz  zsidó már  házat vett Izraelben, menekülésüket előkészítendő.

Ez érthető, hiszen Franciaországban több millióra tehető az afrikai volt francia gyarmatokról beözönlő, zsidógyűlölő muzlim. Hozzánk meg ezrével telepednek haza, teljesen legálisan,  az izraeli magyar származású zsidók illetve utódaik..

A muzlimok tekintetében a franciák nincsenek egyedül, hiszen az UK-tól Belgiumon, Hollandián, Dánián, Németországon keresztül Svédországig baj van velük.

Ez csak  néhány  szemelvény  a  sok száz közül.

Néhány  évvel ezelőtt dúló, vérre  menő harc folyt az amerikai egyetemek között. Ezt a  forró, sokak állásába kerülő vitát  két egyetemi tanár: John Mearsheimer (U of Chicago) és Stephen Walt (Harvard) könyve: „The Izrael Lobby” című könyve váltotta  ki. (ECONOMIST September 29, 2007, 87. oldal).  A két professzor  az amerikai külpolitikát irányító lobbyról írott, kitűnően dokumentált  tanulmánya sokak szemét nyitotta fel Amerikában, egyúttal kiváltotta a zsidó szervezetek  kemény támadásait.

 Ez csak a  jéghegy csúcsa volt, mert sehol a  világon olyan intenzív antiszemita harc nem folyik a világhálón, mint az USA-ban. Csak egy kicsit körül kell nézni az interneten. A mi nyuszi lelkületű, fegyvertelen gárdáink kismiskák az amerikai KuKluxKlan, a White Supremacy, stb. mozgalmak jól felfegyverzett,  zsidó, színes és katolikus gyűlölő szervezetekhez viszonyítva.

 A több amerikai szélsőjobb szervezet kiképző táborokkal is rendelkezik, ahol fegyveres harcra képezik ki a lelkes, rasszista fiatalokat. Nálunk a „gárdák”, „csendőrök” még  megbízható, hatlövetű messze hordó csúzlikkal sem vannak  felszerelve… Néha azt is meg lehetne kérdezni  az amerikaiaktól és a kanadaiaktól, hogyan lehetne összehasonlítani a  magyar  (európai) cigányokat  az indiánjaikkal.

 Sokat emlegetik itthon a Numerus Clausus törvényt, amely a hazánkbeli nemzetiségeknek  arányszámuknak megfelelően biztosított helyet az egyetemeken.  A kritikusok  több tényről feledkeznek el.  Például arról is, hogy  csak Budapesten tartották be ezt a törvényt,  azt is csak a területi autonómiával rendelkező egyetemeken történt zsidóverések miatt, mert a vidéki egyetemeken vidáman tanulhattak a zsidó fiatalok is.

A másik tény pedig az, hogy a legtöbb  UK és USA „Ivy ligue”  (régi, elit) egyetemeken ugyan nem volt törvénybe iktatva a diszkrimináció, de sem néger, sem zsidó diákokat nem vettek fel. Legfeljebb zseniális  vagy nagyon gazdagon adományozó zsidó papák   esetében tettek kivételt. Több  egyetemen még a katolikusokat sem fogadták, vagy csak immel-ámmal. Ez csak a G.I. (frontharcos) törvény alapján változott meg a második világháború után.. Az elemi és  középiskolák (néger) integrálása csak hosszú harcok után valósult meg a hatvanas években.

Az USA-ban történő antiszemita  cselekményekről itt  olvashatunk egy összegezést:

http://www.adl.org/PresRele/ASUS_12/6128_12.htm

Ezen kívül szemezgethetünk a Világhálón  a veszettül antiszemita amerikai honlapok tömkelegében.

A két háború közötti  antiszemitizmus sem volt magyar találmány. Nehéz elhinni, de Roosevelt amerikai elnök sem lelkesedett értük. Joseph E. Persico, ismert amerikai történész-író a „Roosevelt titkos háborúja” (Roosevelt‘s Secret War, Random House Trade Paperbacks/New York 2002, ISBN 0-375-76126-8) című könyvben eddig jórészt ismeretlen tényeket közöl.

Szemelvények:

1. 218. oldal A St. Louis. Hamburg. Amerika hajón 1939 májusában menekülő 930 zsidót nem engedték partra szállni az USA kikötőiben, de Jamaikában, Kubában, Kanadában sem. A Rooseveltnek írott távirat válasz nélkül maradt. Vissza kellett térniük Európába, ahol sokan a holocaust áldozatai lettek.

2. 218 oldal FDR ajánlotta Morgenthaunak: talán Kamerunban kellene letelepíteni a zsidókat. Ott csodálatos sík felvidék és fű (!) van. Az egész országot felfedezték, felkutatták készen (van a telepítésre)

3. 219-220 oldal. Észak Afrika megszállása után Rabatban a francia pk. tábornoknak az alanti kijelentést tette: A hivatásokban (orvosi, ügyvédi) pályán működő zsidók számát vissza kellene szorítani a lakossághoz viszonyított százalékukra. Ez a terv megelőzné a német problémát, ahol a zsidóság a népességnek csak néhány százalékát teszi ki, de az orvosok, ügyvédek, tanárok és professzoroknak közel fele volt zsidó… Mondotta Roosevelt.

Ezek elképesztő tények, nem illik bele a nyugati világról alkotott álomképünkbe. Ehhez képest a mi „numerus claususunk” és a II. zsidótörvényünk gyerekjátéknak tűnik.

Ami a szomszéd „győztes” államok „dicső” tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Szlovákia: Tiso páter vezetésével lelkes szervilizmussal vették át a német ideológiát. Minden elszállított zsidó után 500 DM-et fizettek a németeknek.

Románia:

A zsidóirtást a Vasgárda kezdte, majd a román hadsereg folytatta. Bizonyítottan, 250-400 000 zsidót öltek meg, borzalmas körülmények között. Mindezt a legcsekélyebb német ösztönzés és segítség nélkül. Ezt következetesen tagadták 2004-ig, amikor a zsidó szervezetek nyomására bevallották rémtetteiket és a kormányfő bocsánatot kért a zsidóságtól. Ennek az önkéntes akciónak a leírását olvashatjuk Matatias Carp: „A Román Holocauszt” című könyvében, ami magyarul és angolul is megjelent. Ugyancsak megírta ennek történetét Randolph Braham amerikai professzor is és még sokan mások.  Ceausescu pedig „kilóra” adta el a zsidókat Izraelnek, a szászokat pedig a németeknek.

Szerbek

Nyugaton már csak  Titó partizánjainak „hősies” harcáról szól a háborúból visszamaradt nyugati propaganda.  Igaz ugyan, hogy  velük  főként a szerb kollaborátor miniszterelnök  Milan Nedic   szerb csapatai és a horvátok harcolgattak, kevés német segítséggel. A  szerb zsidókat  is ők irtották ki, minden német közreműködés nélkül.

Ezeket  az állításokat és híreket  még hívatkozásokkal sem kell megerősíteni, mert ha elővesszük a jó öreg Google keresőt és beütjük a következőket:

Antisemitizm in France (vagy akár UK, USA, Germany)  rengeteg  adat jelenik meg, főként az illetékes zsidó szervezetek jelentései.

Mit is csináltunk mi magyarok,  akiket előszeretettel neveznek hazai  és külföldi politikusok atiszemitáknak?

A Szovjet elleni háborúba lépésünknek több oka volt. Íme néhány: Horthy tanácsadóit arra késztette a német megszállás réme, hogy rábeszéljék a Szovjet ellenes háborúban minimális erővel való részvételre, amely megmentheti a magyar zsidók életét is. Gondoljunk arra, hogy Horthyt nem állították a Nürnbergi Bíróság elé, és élete végéig a hálás Chorin Ferenc, Kornfeld Mór és társaik egy alapítványon keresztül tartották el a portugáliai Estorilban. Ifj. Horthy Istvánné pedig  meleg barátsággal emlékezik meg könyvében az őket segíteni akaró cionistákról. Megbízottjuk Dr. Ruben  Hecht el is ment Horthyékhoz, hogy „megköszönje apósomnak, amit a  magyarországi  zsidókért tett”  írja özv. Horthy Istvánné. Nyilván nem ok nélkül voltak segítségükre. A köszönetet az a többszázezer magyar honvéd és zsidó munkaszolgálatos is megérdemelné, akik a magyar Holokauszt elodázásért is életüket áldozták.Amiről nem hajlandók  tudomást venni:

A történelmünket valószínűleg  alaposan át kellene írni, ha  valaha is előkerülne annak a Koronatanácsnak az eredeti  – teljes –  jegyzőkönyve, amelyen elhatározták a Szovjet elleni háborúban való részvételt.

Ugyanis  állítólag csak két példány maradt  meg, de mindkettőben a  második rész különbözik egymástól. Igy  nyilván  mindkettő hamisítvány.

1. Közel 200,000 lengyel menekültet fogadtunk be és tettük lehetővé továbbutazásukat, hogy az angolok által felállított Anders hadseregben harcoljanak tovább a németek ellen., A lengyel hadsereggel érkező zsidókat is a nemzetközi jognak megfelelően védtük és hamis papírokkal is elláttuk őket.

2. Osztrák és cseh zsidó menekülteket is ezerszámra fogadtuk be és védtük egészen a német megszállásig (1944. március 19), de még azon túl is titokban és sokat kockáztatva, többször a helyi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével.

3. A német megszállás, 1944. március 19. után kezdődött a magyar zsidóság kálváriája. De amikor a német hadsereg java kivonult, Horthy leállíttatta a deportálásokat. Ezzel kb. kettőszázezer budapesti és oda menekült vidéki zsidónak minősülő magyar állampolgárt mentett meg.

4. Eichman, az „Endlösung” végrehajtója mondta Izraelben, hogy az egész megszállt Európában, csak Horthyék merték őt kiutasítani az országból.

5. Miért nem ugrottunk ki a háborúból? Erre, többek között, a brit külügyminisztérium egy nemrég felszabadított titkos jelentése adhat némi következtetésre okot. Egy Mr. Randal nevű magasabb beosztású úr jelentette, (értelemszerű fordításban):

„1943. október 14.

A Zsidó Ügynökség (Jewish Agency) megbízásából Namier professzor kérte, hogy ne kényszerítsük a magyar kormányt az idő előtti kiugrásra mert ez német megszállást eredményezhetne. Ez pedig a 800,000 zsidó megsemmisítéséhez vezethetne, akik most relatív biztonságban élnek Magyarországon.

Mr. Randal említette, hogy ez már oka lehet annak, hogy a magyar kormány nem közeledett a Szövetségesekhez…

Dr. Namier reménykedik, hogy a magyar kormány nem mozdul, amíg a németek (egy kiugrási kísérletre) reagálni tudnának.

Reg.: ) 012035/385/21î”

Nos, kik is az antiszemiták??

Ugyancsak emlékezni kell a nemrég elhunyt Tom Lantos, azaz Lantos Tamás magyar származású amerikai szenátusi képviselő 1994. május 26-i kongresszusi felszólalására, mely „Koszorús Ferenc: a magyar holokauszt hőse” címen a Congessional Record megfelelő számában olvasható.

Idézem:

„Ezen év a holokauszt ötvenéves évfordulója. Szólásra emelkedem, hogy értékeljem a magyar holokauszt hőseinek egyikét, Koszorús Ferencet, aki saját élete biztonságának veszélyeztetésével magyar zsidók ezreit mentette meg a náci haláltáborokba deportálástól…”

Majd Tom Lantos így folytatja: „Látva a helyzet adta veszélyeket, tanácskozott a Kormányzóval, és saját hatáskörében előkészületeket tett, hogy megállítsa Bakyt és csendőrzászlóaljait. 1944. július 5-én a 1. páncélos hadosztály alakulatait Budapest stratégiai pontjaira rendelte, lezárva a városba vezető összes utat. Július 6-án reggel 7 órakor minden egység a helyén volt, és Koszorús tudatta Bakyval, ha a csendőrei nem távoznak és nem oszolnak fel, akkor megsemmisíti őket. Július 7-én Baky kapitulált és eltávolította csapatait…”

Majd: „Koszorús ezredes példa nélkül álló tette az egyedüli ismert tény, hogy egy tengelyhatalom katonai erővel megakadályozta a zsidók elhurcolását. Ez a rendkívüli, kockázatos hőstett, amit igen bizonytalan körülmények között hajtottak végre, eredményezte azt, hogy Budapestnek a nácik általi végleges birtokbavétele három és fél hónappal eltolódott. Ez az időszak a zsidók ezreinek tette lehetővé, hogy biztonságot találjanak Budapesten, s megmeneküljenek a biztos pusztulástól. Ez a szünet tette lehetővé a híres Raoul Wallenbergnek is, hogy sikeres és eredményes mentő küldetését koordinálhassa…” (Dobai Miklós)

Külföldi példák:

http://poorrichards-blog.blogspot.fr/

KIK FELELŐSEK AZ ANTISZEMITIZMUS ESETLEGES MAGYARORSZÁGI TERJEDÉSÉÉRT?

EZEK:

Kertész Ákos író  Amerikai Népszava,Holocaust.

2011. szeptember 1. 02:16

A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: »ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.« De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.

Regős Péter: „Én ennek a  népnek a kultúráját, karakterét, minden alapot nélkülöző nevetséges magabiztosságát útálom. Azt, hogy annak ellenére, hogy a  térképen alig  található meg ez a gyűszű méretű ország még nagyítóval is, minden nagyhatalmi vezetőt és nemzetet kioktat, lásd az a  barom Antallt és a  még  nagyobb Orbánt. Nem is fogadták őt Washingtonban, mármint Orbánt, s elárulom: közvetve ehhez nekem is van kissé közöm. Ezért nagyon is büszke vagyok. Majd egyszer elmesélem  személyesen, hogy miért is van közöm hozzá.

Ezt az istenverte népet azonban  nemcsak a holokauszt miatt  utálom, hanem azért az erkölcsi fertőért  is, ami ebben a  kis szar országban uralkodik, mindegy, hogy a  komcsi vagy a náci  oldalon vizsgálódunk- „ Engem ez az ország már apámban meglopott” – írta aköltő. Hát engem is.  Egyenlőre ennyit erről.”

Tisztelettel, dr. Regős Péter

***

Heller Ágnes: „Senkit nem lőttek meg, mutasson egy esetet! Senkit nem lőttek meg, senkit nem kínoztak meg. Mutasson egy esetet, amikor bárkit is meglőttek vagy megkínoztak!” (Heller Ágnes az Európai Parlamentben 2011. március elején 2006 őszéről.)

***

A 2013 évi Zsidó Világkongresszus szónokai, akik  hevesen támadták, sértegették, antiszemitizmussal vádolták a  magyarságot, élükön elnökükkel Ronald S. Lauder  úrral. Lauder úr később bocsánatot kért ugyan  Orbán Viktor úrtól, de az már  nem sokat javított  a helyzeten.

Az sem ártott volna, ha ezek a szónokok összehasonlították volna  a  magyar verbális antiszemitizmust a  nyugati országok tettleges antiszemitizmusával, zsidóveréseivel, zsinagóga égetéseivel.

Így csak az antiszemitizmust szították, erősítették! Ezt volt talán a  céljuk?

UTÓSZÓ:

Sokan vádolnak minket azzal, hogy nem tettünk meg mindent a zsidó honfitársaink  megmentése érdekében és közömbösen viselkedtünk sorsuk iránt.. Ez sem igaz!  Budapesten és a nagyobb városokban mindenki mentette a zsidó barátait, aki tehette. Falvakban, kisvárosban általában nehéz volt, hiszen mindenki belelátott a  másik tányérjába.

Természetesen nincs olyan törvény a világ egyetlen országában sem, ami arra kötelezne valakit, hogy saját és családja életét kockára tegye másokért.  Ennek ellenére sokan vállalták a „felkoncolást”, amit a nyilasok ígértek a  zsidómentőknek. Wallenberg úr sem volt  az egyetlen, aki  ezreket mentett meg. Angelo Rotta pápai nuncius,  a  magyar Baránski Tíbor szervezésében legalább annyi zsidót mentett meg, mint ö. Ezenkívül apácák, papok, hivatalnokok, katonák, külföldi diplomaták  mentették zsidó polgárainkat.

Ezen kívül tessék már tudomásul venni, hogy azok rendkívüli idők voltak. Túl voltunk Sztalingrádon, a  Második Hadsereg pusztulásán. Minden hadköteles  férfi katona volt. Nem volt már olyan  család  Magyarországon,  ahol nem lett volna hősi halott, sebesült vagy  hadifogoly. Az ember élete már egy fabatkát sem ért.   A Szovjet hadsereg a határaink előtt állt, augusztus óta már hazánk területén folytak a  harcok. Frontkatonáink  elbeszéléseiből és  1919-es kommunista terror óta tudtuk, mi várt ránk. Mindenki leszámolt a saját és családja bizonytalan jövőjével s életével is. 1944 április harmadika óta  pedig súlyos bombatámadásokat kellett elszenvednie az országnak az USA, UK és Szovjet légierőktől. Azok ne kritizálják a magyarságot, akik nem élték át azokat a rettenetes időket, vagy bűnös szándékkal nem akarnak rá emlékezni!

Kíváncsi volnék, külföldi kritikusaink – hasonló rettenetes, kilátástalan körülmények között – hogyan viselkedtek volna?

Magyaródy Szabolcs /Kanada/

NIF

0 thoughts on “Magyar antiszemitizmus?

 1. Az egész világ egy „visszaélés-rendszerré” vált – amit nem írhatunk a magyarok számlájára.
  Ez maradt abból a szabadságból, amit Krisztus minden ember számára elhozott: (vagy annak szándékos megcsúfolása?) – egy világméretű visszaélés-rendszerré!
  Kik teszik ezt a világgal és akárkivel – akit valami alattomos módon bele lehet rángatni példának okáért lelkiismereti ügyekbe!
  Azok a nyilatkozók ezt nagyon jól tudják – bármit is állítsanak a magyarról!
  … mint ahogy a mindenkori felbujtók is tudták, hogy miért teszik aljasságaikat.
  Már mondtam ez egy Trianon- elfedő forgatókönyv része – hogy lám mennyire megérdemeltük Trianont!
  A környező nemzetiségeket sem mi uszítottuk magunkra – bár elővigyázatosabbak lehettünk volna (ez igaz).
  Nos, érdemes megvizsgálnunk kik jártak azzal jól, hogy a kiskereskedő zsidó réteg eltűnt Közép-Európából?!
  Azok, akik nem csak olcsó áruval látták el a közép és szegény réteget – de ingyen hitellel is!!!
  Kinek állt ez érdekében???
  Nyissák nagyra szemüket zsidó testvéreink!!!
  A „nagy ellátó rendszerek” (Multik) és a Bankok előtt nyílt meg ezáltal a bestiális tömeg-gyilkosság által Európa piaca!
  Ebből azért zsidó testvéreink is sejtenek valamit – de ugye szemérmesen titkolják.
  Én csak egy beismerésre találtam:
  http://www.remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/dr-feldmajer-peter-mentegessuk-e-a-zsido-tanacs-tagjait/
  Kiss Tibor

  1. Azért ingyen hitel nem volt. Anyám is elismerte, hogy sokak jószága, földje vándorolt a zsidó kezéhez az ingyen hitel okán.

   1. Biztos volt olyan is bőven – amit Ön mond…
    De én tudok olyanokról Anyámtól és rokonságából, akik nagyon tisztességes zsidó kereskedőktől vásároltak és bizony eleve szegénység volt – sokszor felmaradtak pénzzel…
    az általam hallott elbeszélések szerint – nem kértek kamatot.
    De ajánlom vizsgáljuk meg, a nagy ellátó rendszerek (Multik) és a bankok természetét!
    Továbbá azokat a szánalmas kiadványokat, melyek a magyarságban gerjesztett bűntudatot idéznek elő Trianon lokalizálására. És ugye egy örökös „kárpótlás” a holokauszt áldozatok leszármazottai felé – ami egy pénz-szivattyú és semmiképpen sem pótolja a korán elveszített elődöket, rokonokat (akik azóta természetes halállal már úgyis meghaltak volna)!
    Ezzel szemben ott van Trianon – ami eltörlése egy valóságos kárpótlás lehetne…
    És egyetlen magyarországi zsidó testvérünket és szervezetet sem hallottam Trianon ellen lobbizni!!!
    Én azt mondom nincs rossz ember – csak rossz életszemlélet!!!
    Viszont ez van bőven!
    És egyetlen vallás sincs ugye – az említett félre-vezetett testvéreink tévhitén kívül – ami egyáltalán gondolkodna azon, hogy a jövőt szabad-e feláldozni a múltért!
    A bibliában fellelhetők azok a krízisek, amit a zsidóság egységesen visszautasított – Aki mégsem, Az lényegében nem zsidó!
    Azt a múltat, ami hatalomhoz juttatta ezt a népet – azt folyamatosan át kell menteni a jövőbe (bármennyire elavul és bármennyire és rasszista is). A vallás ebben az esetben a lelki-ismeretet teljességgel mellőzi.
    Ellenben nagyon is tudnak róla, hogy a Krisztus-lénnyel áthatott népek és emberek – ezt az alapvető emberi felelősséget nem ruházzák át semmiféle Istenre!
    Részükről egyfajta felelősség-áthárítás történik a vallásra, Istenre – egy Teremtőre – Aki már nincs abban a Státuszban, amit az Ó-szövetségi biblia és az általuk bővített „szent” irodalom megörökít.
    Erre kellene azt mondani a Világnak, hogy elég – ez egyáltalán nem pusztán zsidó-magyar ügylet!
    Az, ami előtt a zsidó-magyar – később Nobel-díjas – tudósok a nagy-tőke szolgálatába álltak volna; addig ezt lehetett volna zsidó-magyar ügynek tekinteni…
    de nem mi vagyunk a felelősei ezen remek emberek hibás döntéseiért és következményeiért sem – hanem az a hibás életszemlélet, ami ugye uralja az egész világot!

 2. „Mi pedig gyámoltalanul és hatástalanul védekezünk.” Valóban ez a baj egyik forrása. Míg a magyarok az átírt, feledésbe taszított igaz történelmükért is megkapják a magukét, úgy bizonyos népcsoport vígan él belőle.
  Ragyogó, igaz írás, gratulálok. S ami a lényeg: nem feledhető, inkább megfogadható!

 3. Dr Fejér Lajos : Zsidóság – 1 ; A keresztény elkülönülés minden esetben csak válasz, a zsidó felsőbbrendűség tudatból fakadó elkülönülésre. 2 ; A zsidó a befogadó ország népét minden esetben csak a meggazdagodás talajának tekintette, azzal semmiféle sors közösséget nem vállalt.
  Ez a két dolog önmagában elég indok arra, hogy a zsidó ellenesség jogos és szükséges viszonyulás legyen minden keresztény és önmagát valamire becsülő nép számára. Ha keresztény létére valaki egy hithű zsidót támogat, az vagy öngyilkos hajlamú vagy áruló.
  Az antiszemitizmus mint kifejezés pontatlan, hamis.
  Soha nem boncolgatják a zsidók keresztényekhez való viszonyát, csak elítélik a keresztények zsidókhoz való ellenséges viszonyát.
  A zsidók mindent meghamisítanak a maguk hasznára. József Atilla verse például eredetiben : »ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyit, vagy parancsot követ.« Így rövid i -vel kicsit más a jelentése nem? Vagy az ómagyar Mária siralomban : „Választ világumtuul, zsidou fiodumtuul, ézes ürümemtüül.” Az eredetiben nincsenek vesszők. Nézzük kicsit másképpen: „Választ világumtuul zsidó, fiodomtuul, ézes ürümemtüül.” kicsit más az értelme. Ezt az értelmezést támasztja alá az utolsó előtti szakasz is : „Zsidou, mit téssz türvéntelen, Fiom mert hol biüntelen.” Kertész Ákosnak viszont ezzel a gondolatával egyet kell értenem : ” boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni.” Már a nyakunkon a kés, de a magyarok zöme még mindig azt hiszi, hogy csak vakargatni akarják vele. Ady is megmondta; „nekünk Mohács kell!” Itt jut eszembe : Hogy a fenébe van az, hogy a mongolok úgy tudják és úgy tanítják, hogy Mohácsnál tönkre vertük őket? Nekünk miért tanítják évszázadok óta fordítva? Miért csak majd 50 évesen tudhattam meg, hogy volt egy pozsonyi csata?
  A sort vég nélkül lehetne folytatni nem csak a magyarok ellen, hanem a világ összes népei ellen elkövetett árulások és vérszívások miatt.
  Aki nem szereti a hithű, talmudista zsidókat csak jó ember lehet.

 4. Az egyik legnagyobb hazai orákulum Lázár János szerint be kell vezetni a „felejtés tilalmá”-t és az „emlékezés parancsá”-t. neroi ötlet!
  Loviaguin Alexander

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: