Követeljük a választási törvény módosítását! I. rész; Frissítés!

Az elmúlt 26 év tapasztalata, hogy a jelenlegi rendszert nem lehet megváltoztatni, megdönteni sem tüntetésekkel, sem erőszakkal, sem semmilyen más akciókkal. Ha a tüntetések átlépnének egy kritikus szintet, rendbontás címén a rendőrség komolyabban fellépnek, illetve ha a rendszer erőszakos megdöntése fenyeget, rendkívüli állapotot is bevezethetnek, akár a hadsereg illetve külföldről idehozott fegyveres erők segítségével is. A tüntetések meg az ünnepélyes petícióátadások egyenesen a rendszernek jók, mert ezeken keresztül demonstrálhatja, hogy lehet a hatalom ellenében büntetlenül véleményt alkotni és semmit mondó tüntetésekkel ezt kifejezni. Jó hatalomnak a tüntetés azért is, mert ezen keresztül kicsit kitombolhatják az emberek magukat abban a tudatban, hogy megmutatták az akaratukat a Kormánynak. De a sok éves tapasztalat az, hogy ezen kívül nem értek el semmit. A kormányok és országgyűlések azoktól függnek, akiknek a hatalmukat köszönhetik, márpedig ez nem a magyar nép. Ezt szinte mindenki tudja. Minden megválasztott kormány és országgyűlés érzékeltette, hogy képes a választók akarata ellenére is működni, akár azok érdekeinek ellenében is. Akkor minek a választások, ha diktátorok választások megtartása nélkül is kormányozhatnak? Azért, hogy a néppel elhitessék, miként a választók önmagukkal is, hogy ebben az országban a rendszert ők választják meg, tőlük függnek a kormányok és országgyűlések. De miért tehetik meg büntetlenül, hogy a megválasztottak eddig is szembe mentek a választóikkal? Azért, mert a választások csak a demokrácia illúzióját hivatottak kelteni és fenntartani, de tényleges beleszólást a hatalom gyakorlásában nem engednek. Ezért a rendszerváltást nem a teljes politikai rendszer leváltásával, hanem csak választási rendszer megváltoztatásával és békés úton lehet elérni.

Jól álcázott választás!
Jól álcázott választás!

Hirdetés

A választási rendszernek vannak gyenge pontjai, amivel általában nem szoktak foglalkozni, de a demokrácia helyreállításának fontos elemei. A szavazások mindig a támogató jelölésekre épül. Tehát egy képviselő egy bizonyos támogatói szám mellett akkor is bejuthat a parlamentbe, ha háromszor annyian szavaznának ellene, mint amennyien mellette. És ez fontos szempont, mert a képviselőknek és az őket jelölő pártoknak nem kell foglalkozniuk az elégedetlenkedők tömegeivel, csak bizonyos mennyiségű támogatót kell biztosítaniuk. Ez a ,,választási csalás” lényege, amelyet még lehet némileg korrigálni azzal, hogy a megválasztottak számlálják össze saját magukra adott szavazataikat, illetve a szavazatszámláló rendszerből teljesen ki vannak iktatva a választók tömegei.

A ,,nem” szavazatok épen úgy a választók akaratát jelentik, mint az ,,igen”-ek. Az előbbiek figyelmen kívül hagyása egyenlő a választók akaratának figyelmen kívül hagyásával. Azok a képviselők, akik akár csak eggyel több nemet kapnak nevük mellé, azoknak elutasítottnak kell minősülniük.

 demokracia-2farkas-1nyul

További eleme a választási rendszernek, hogy a szavazólapok nem jelentenek megbízást a megválasztottak számára a tényleges törvényhozásra. A szavazás csak a megválasztott képviselő parlamentbe való jutását biztosítja, a jogot a törvényhozásra nem. Aki azzal jön, hogy a választás egyben felhatalmazás a kormányzásra is, annak ezt tudnia kell. Továbbá azt is, hogy amennyiben a szavazólapok egyenértékűek a kormányzásra való jogosultsággal, akkor a szavazólapok egyben írásbeli megbízásnak is kell hogy minősüljön. Hol van ebben az esetben a megbízásról a megbízó aláírása? Továbbá miért semmisítik meg ezen írásos ,,megbízásokat” röviddel a választások megtartása után?

Olyan választási rendszere van szükségünk, amelyben a szavazólap egyben megbízás is, és amelyet valamilyen módon a választó azonosítani tud az inkognitója megmaradása mellett (például kóddal, sorszámmal) nyilvánosságra hozott választási eredményeknél közölt kódok alapján. Olyan választási rendszer szükséges, amely biztosítja, hogy a megválasztottak csak is a megválasztóiktól függjenek és azok visszahívhatók legyenek. Ezért hosszú távon ez a választási rendszer a folyamatos rendszerváltozás folyamatát is biztosítja a választók részvételével. Ezek figyelembe vételével készítettem egy ,,POLGÁRI NYILATKOZAT”-ot, amelyek a fenti szempontokat sorolja fel. A polgárság támogatását kérve, de s a hatalom bitokosai felé követelésként megfogalmazva. Szembesíteni kell az Országgyűlést és a Kormányt, hogy jelenlegi működésük miért megy szembe a demokrácia elveivel, azzal, hogy felhatalmazás nélkül működnek, azzal, hogy a jelenlegi alaptörvény szerint a polgárság felléphet, akár az alaptörvény védelmére is hivatkozva.

Hiba lenne ezt a nyilatkozatot polgári engedetlenségnek hívni. Nem az. Polgári engedetlenség fogalmát a tudatosan alakították ki a tömegekben. Fiktív fogalom. Polgár csak demokráciában van, ott viszont ő a választó, ő a országgyűlés és a kormányok megbízója és munkaadója. A munkaadó az alkalmazottjával szemben nem lehet elégedetlen. Diktatúrában nincs polgár, így a polgári engedetlenség és minden előfordulási formája – fikció.

Mi a teendő? Megmutatni az embereknek a lehetőséget a rendszer megváltoztatására, és biztosítani a választás lehetőségét, hogy járható útnak látja mindazt, amiről itt írtam, vagy tovább folynak a kilátástalan tüntetések, amelyek eddig semmilyen eredményt nem hoztak, és erre a jövőben sincs esélyük. A nyilatkozatot lenne jó a nyilvánosságnak bemutatni, hogy amennyiben azt elfogadják, követeljék is, és ne kérelmezzék. Helyezzék kilátásba, hogy másmilyen választásra nem mennek és nem asszisztálnak saját becsapásaikhoz, a demokrácia illúziójának fenntartásához. A népnek magához kell vennie az alaptörvényben rögzített jogát a hatalom gyakorlásában való részvételhez.


 

POLGÁRI NYILATKOZAT

A POLGÁRI NYILATKOZAT AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ ALKOTMÁNY RENDELKEZÉSEINEK MARADÉKTALAN ÉS AZ EGYENJOGÚSÁG ELVÉT SZEM ELŐTT TARTÓ ÉRVÉNYREJUTÁSÁT SZOLGÁLJA. AZ ALKOTMÁNYNAK ÉRVÉNYT SZEREZNI AKARÓK NEM MINŐSÜLHETNEK BŰNÖZŐKNEK, NEM ÜLDÖZHETŐK, NEM HOZHATÓK HÁTRÁNYOS HELYZETBE. AKI ERRE KÍSÉRLETET TESZ, AZ AZ ALKOTMÁNY RENDELEKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSÉHEZ NYÚJT SEGÍTSÉGET, AMI BŰNCSELEKMÉNYNEK MINŐSÜL.

AZ ALKOTMÁNY SZERINT AZ ALAPTÖRVÉNY ÉS A JOGSZABÁLYOK ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA ÉRDEKÉBEN KÉNYSZER ALKALMAZÁSÁRA AZ ÁLLAM JOGOSULT. AZ ÁLLAM A M AZ ALKOTMÁNY b) CIKKÉNEK (3) PONTJA SZERINTI HATALOM FORRÁSA, MI A NÉP VAGYUNK!


,,A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

 

 1. B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

 

 1. C) cikk

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.”


 

Magyarország alaptörvénye szerint mi, polgárok vagyunk a hatalom birtokosai. Nem fogadunk semmit, amit hatalmunkból következő jogaink megkérdőjelezését jelenti, így jelenlegi változatában nem fogadjuk el a választási törvényt sem, mert

– azt megkérdezésünk nélkül hozták 1990-ben, majd lett része a jelenlegi alaptörvénynek

– a jelöltek elutasítására nincs mód

– nem teszi visszahívhatóvá a megválasztott képviselőt, ha munkájával a választók elégedetlenek

– a szavazólapok nem tartalmaznak képviselői esküt, amelyen keresztül a képviselők hitet tesznek választóik érdekeinek képviseletére a visszahívás terhe mellett

– nem ellenőrizhetők a szavazatszámlálás és annak eredményei

– nem jelent felhatalmazást a megválasztott képviselők számára, az csak a parlamentbe való bejutáshoz kap jogot

Ezért követeljük, hogy a választási törvény módosítását, amely biztosítja a képviselők és rajtuk keresztül az Országgyűlés legitimáltságát. Ennek érdekében

– a szavazólapok mind az önkormányzati, mint az országgyűlési képviselői választások esetében tartalmazzanak esküt a jelöltek részéről a szavazók számára

– a szavazólapokon legyen lehetőség a jelölt elutasítását is jelölni, amely szavazatszámlálásnál jön számításba

– a szavazólapok egyben a képviselő megbízásai is legyenek a képviselők számára a törvényhozásra

– a szavazólapok titkosak de személyre szólóan azonosíthatók, amelyen keresztül a választó ellenőrizheti, hogy szavazatát figyelembe vették-e a szavazatok számlálásánál.

– a szavazólapok írásbeli megbízásnak minősülnek, nem semmisíthetők meg a képviselő megbízatásának lejárta előtt

Követeljük, hogy

– a leírtak szerinti választási törvény módosítását és azon keresztül Országgyűlés újraválasztását egy közmegegyezéssel megállapított időpontban.

– hogy vegyenek ki minden rendelkezést még az újra választás előtt az alaptörvényből amelyek korlátozzák a nép számára a szavazás lehetőségét

– a népet legsúlyosabban érintő kérdésekben hozott törvényeket az új választási törvény alapján választott képviselők felülvizsgálják, a hátrányos következményeket mérsékeljék és jogsérelmeket orvosolják

– azonnali hatállyal függesszen fel az Országgyűlés és a Kormány mindenféle hatalomgyakorlást, mert az hatalombitorlásnak tekinthető a felhatalmazások hiánya miatt, és csak azokat a rendelkezéseket hajtsák végre, amelynek társadalmi támogatottsága egyértelmű.

– a Kormány ne szankcionáljon semmilyen fellépést a polgárság részéről, amelyek a polgárok alapvető jogainak, életfeltételeinek védelmére irányul.

– a választásokon résztvevők számának ne legyen alsó limitje, amely függvényév teszi a szavazás érvényességét. A módosított szavazási rendszer csak a közömbös embereket nem szólaltatja meg, de lehetőséget ad azok akaratának érvényre jutására, akik azért nem mennek szavazni, mert a jelölt pártok és személyek választéka számukra nem megfelelő. Ők a ,,nem” szavazattal szólhatnak bele a választások kimenetelébe, arra ösztönözve a jelölteket, hogy ne számítsanak ,,ha minket nem szavaznak, akkor nem lesz senki” felállásra. A választóknak joguk további jelöltek után nézni. A közömbösök véleményének jelentősége az ország jövőjét illetően nulla. Azok véleményét kell figyelembe venni számszerűségük figyelmen kívül hagyásával, akik bármilyen formában véleményt formáltak, de más választási lehetőséget a rendszer nem ad számukra, mint a szavazástól való távol maradás.

– a pártokra való szavazás megszüntetését, de a pártok képviselő jelölési jogának megtartásával, tekintettel arra, hogy a képviselő a választóinak, mint megbízóinak van elkötelezve.

Felszólítjuk a különféle politikai-társadalmi szervezeteket és minden magánszemélyt, hogy az alapvető társadalmi törvényeket leszámítva, csak a demokrácia jogrendjével összhangba levő törvényeket fogadják el magukra nézve kötelezőnek, így azokat is, amelyeket az általa megválasztott és megbízott képviselője az országgyűlésben kezdeményezett. Ezzel lehet csak kikényszeríteni a demokrácia alapelveit biztosító választási rendszer mielőbbi bevezetését.

Elutasítjuk az erőszak alkalmazást a rendszer megváltoztatására tett kísérletünk folyamán abban a tudatban, hogy az erőszak alkalmazásában kizárólag az állam érdekelt, amely ezt kiváltani provokációk útján bármikor kész. Tudnia kell minden vezetőnek azokat az alapvető szabályokat, amelyek alól ők sem kaphatnak felmentést. Nem kérhetnek és kaphatnak a hatalomból többet, mint bárki más. Nem igényelhetnek maguknak több jogot másoknál, nem mentesíthetik magukat azon kötelességek alól, amelyek másokra is vonatkoznak. Nem mentesülhetnek a törvény alól és másokkal azonos felelősségre vonásban kell részesülniük, ha törvényt sértenek.

Romek Károly

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Frissítés 1

A Polgári Nyilatkozat rovás írással, mint pdf-file letölthető a NIF Új-Zéland-i szerveréről:

https://mega.nz/#!ks1UzIga!EbjAcdV1Yz8m1w2GMsRHL1O8BqMrcqFLeENTjiFoqrE

Facebook hozzászólások


35 thoughts on “Követeljük a választási törvény módosítását! I. rész; Frissítés!

 1. 1,) Alkotmányosan kell meghatározni a hatalom korlátait IS! Mindent azért talán mégsem tehet meg az országgal egyetlen kormány sem. A jelenlegi törvények alapján ugyanis akár fel is számolhatja bármelyik kormány bármelyik országot, legfeljebb az ellenállást kell nekik letörnie, akár külföldi haderővel is.
  2,) A pártok képviselői ne a leadott szavazatok arányában osztozkodjanak meg a parlamenti helyeken, hanem a választásra jogosult lakosság arányában. Ha a választóknak csak a fele ment el szavazni, akkor a Parlament 50%-os létszámmal működjék a következő választásig. Még a 2/3-os törvényekhez is untig elegendő 3 fős képviseleti testület.
  Ha nem képesek ennyivel működni, akkor tessék új választást kiírni.
  3,) A képviselők legyenek visszahívhatok! Hogy milyen esetekben azt az alkotmányban kell pontosan rögzíteni.

  1. Nem lehet. A hatalom korlátait csak a hatalom tudná meghatározni, de az bolond lenne. Az országot irányító kisebbség kezéből kell kivenni az irányítást. Ez pedig csak az alaptörvény idevonatkozó részére való hivatkozással a választási törvény megváltoztatása révén lehetséges ahogyan leírtam. Orbánnak az a hit ad hatalmat, amikor a nép azt hiszi, hogy neki hatalma van. Már kipróbáltam.

 2. “…– hogy vegyenek ki minden rendelkezést még az újra választás előtt az alaptörvényből amelyek korlátozzák a nép számára a szavazás lehetőségét…”
  MINDENNEK AZ ALFÁJA ÓMEGÁJA a fenti kiragadott idézet, ha békésen akarod a rendszert és nem a kormányt megváltoztatni!
  Ezt nagyszerű beszédéből Orosházi úr kifelejtette:
  itt:
  https://www.youtube.com/watch?v=oh_Y9ZZ_R30
  itt meg pártviták:
  https://www.youtube.com/watch?v=IKnzQNedICw
  végtelen türelemmel: id. Kiss László

 3. Bár csak laikusként mondom/írom: remek javaslat! Nekem a visszahívhatóság elmaradása nyomja a “bögyöm” legjobban – a többi mellett.
  A szavazatszámlálás és annak eredménye részben és rövid időre ellenőrizhetők, de! Az emberi tényezők szinte szabályozhatatlanok. Sokszor voltam szavazatszámláló, több ízben a baloldali pártok delegáltjai a tiltás ellenére félóránként kirohangáltak a helyiségből, hogy mobilon leadják, ki volt az elvtársak közül szavazni és ki nem. Volt olyan eset, hogy a mozgósítottak estére megfordították az eredményt a pártfegyelemnek eleget téve tömegesen mentek szavazni. És ez csak egyetlen példa!
  (Bulgáriában a minap emelték törvényerőre, hogy kivétel nélkül mindenkinek kötelező elmenni szavazni.)

  1. Ha kötelező elmenni szavazni, akkor a nemszavazásért büntetés jár. Javasoltam Romek úrnak, hogy 3 havi minimálbérnek megfelelő büntetés bevezetését is kérje. A büntetés fejében külön urnával kimennek és végül kötelezik ily módon is szavazni. Ez a szavazás lejárta után 2 héten belül meg kellene történjen, de később is megfelel, amennyiben a hanyag állampolgár esetleg külföldön tartózkodik. Szavazata érvénytelen, de megtanulta miként kell szavazni. A büntetés fejében ennyi továbbképzés jár a kötelességét nem ismerő állampolgárnak!

   1. 🙂 Én a minap a kurucon 6 havi átlagbérét/jövedelmét javasoltam büntetésnek. Komoly ügyhöz mért komoly büntetés.
    Azonkívül névre szóló szavazást az ellenőrizhetőség kedvéért.

    1. Helyes meglátás!!! A választók ellenőrözni tudják, hogy az alkalmazásukban lévő képviselőjük az érdekeiket védi vagy sem!!!

  2. Komoly hiba lenne a szavazás kötelezővé tétele, de itt nem erről van szó. hanem egy nagy szemétségről. Azzal, hogy az embereket a választásokon való megjelenésre kötelezik, erőszakkal teremtik meg a demokrácia illúzióját. Nos, hát éppen ez az erőszak tesz majd be az illúziónak. Remélem Orbánék nem akarják ezt a hibát elkövetni.

 4. A legegyszerűbb lenne, ha hőbörgés avagy tétovázás, visszahúzódás helyett mindenki(!) felelősségteljesen kezdene gondolkodni és cselekedni. (Nem akarom a tárhelyet feleslegesen pazarolni, így csak annyit, hogy az urnás szavazat rengeteg szabályhoz és meghatározott időhöz van kötve.)

 5. ” amíg a disznókra van bízva a korpa, felesleges a fogyókúrán gondolkozni.
  Alapjaiban hibás az egész. Ezt toldozgatni,foltozgatni felesleges ! Amíg a megválasztottak(?) uralkodni akarnak ,és uralkodnak is,és nem Szolgálni, amíg azokból élnek és azok vérét szívják akik megbíztak bennük,hiú remény. Rájuk bízták a javaikat, Hazájukat, Családjukat,de ők visszaéltek ezzel,s eljátszották azt. Míg a Magyarok élén idegenek ülnek,lehet álmodozni,de nem érdemes. “ábrándozás az élet megrontója.
  Ha a Magyaroknak arra alkalmas Magyar “vezérkara lesz,nem kell választásokon spekulálni, mert tudni fogja, ha bizalmat szavaztak neki,azzal nem élhet vissza, mert erejével,tudásával a Népet akarja szolgálni, és alapvető Erkölcsi Értékével ütközne az. Ameddig ez nem így lesz,lehet hozni bármiféle mennyiségű törvényt,azt kijátszani igyekeznek, mert érdekellentét áll fenn!!
  Ennek kéne tudatosulni !

  1. ,,Ha a Magyaroknak arra alkalmas Magyar “vezérkara lesz,nem kell választásokon spekulálni…”
   Ez csak álmok kergetése. javaslom, hagyja el ezt az okoskodást, mert a világ valódi irányítóinak olyanok kellenek, akik maguk akarnak határozni, és nem birkák hadára, akik vezetőkre várnak. Az ember sora a legjobb helyen a a saját kezében van.

 6. ” ha egy csatában az ellenséges haderő egyik parancsnoka vezeti hadba az ellen oldalt, a csata kimenetele a vágóhídhoz lesz hasonló.
  Mint ahogy most is !

  1. Úgy bizony – végkövetkeztetésem – a rendszert békésen nem lehet megváltoztatni! És soha se lehetett a történelem során sehol sem! Mert az alkotmánynak nevezett tákolmányában beleírta, hogy alkotmányt érintő kérdésben nem lehet népszavazást kezdeményezni, így eleve elutasításra kerül minden kezdeményezés, sőt – ráadásul a hatalom bitorló érvényesíti a szavazatgyűjtő íveken levő kérdéseket is – magyarán amit enged abban a kérdésben kezdeményezhetsz 200000 aláírásgyűjtésbe! Ez kérem kő kemény diktatúra – nonszensz!
   id. Kiss László

   1. Valóban, egyetlen rendszert sem sikerült még békésen megváltoztatni, Minden rendszerváltás háborúval ment végbe. Ne gondolja senki, hogy az 1990-es nem. Csak az máig szedi áldozatait.

   2. ,,…a rendszert békésen nem lehet megváltoztatni!”
    Tévedés. Ezt a rendszert kizárólag erőszakkal nem lehet megváltoztatni. Úgy van megcsinálva. Aki elmegy tüntetni, azon pillanatban már a rendszer számára hajtja vizet. Még rendőri segítséget is kap a felvonuláshoz, mert ezen keresztül láthatja mindenki, hogy az ország vezetői mennyire demokratikusan kezelik a problémákat. Nézzen vissza az elmúlt 26 évre. Egyetlen esetben történt erőszak, a taxisblokád, amelyet fentről szerveztek fentiek ellen. Ezért nem történt a rendőrség és katonaság (maradékának) bevetése. A tüntetések önmagukban nem jelentenek semmilyen kényszerítő erőt a Kormány számára. ha a tüntetők erőszakhoz folyamodnak, szóba jöhet a rndőrség durvább fellépése, a rendkívüli állapot kihirdetése, netán a katonaság bevetése az alkotmányos rend helyreállítása okán. Sőt, Orbánék kaphatnak kívülről is rendvédelmi segítséget éppen Orbán ,,ellenségeitől”. Ekkor szembesülhetne mindenki azzal, hogy a népek vannak csak egyedül, a vezetőik.titkos szövetségben politizálnak.

  2. Vészszó: Romek Károlynak:
   „…Elutasítjuk az erőszak alkalmazást a rendszer megváltoztatására tett kísérletünk folyamán abban a tudatban, hogy az erőszak alkalmazásában kizárólag az állam érdekelt, amely ezt kiváltani provokációk útján bármikor kész….” Romek Károly
   úgy legyen – de nem lesz! Mert a bűnöző a zsákmányát mindig megvédi! És ez nem állam ha nem maffia csoport bűn banda államot játszva!
   teljes cikke:
   Követeljük a választási törvény módosítását!
   2016/04/22 transyadmin 8 hozzászólás
   Jól álcázott választás!…”
   Nem patt a helyzet – van megoldás – az pedig magyar! Az az Hun!
   végtelen türelemmel: id. Kiss László

   1. “Ekkor szembesülhetne mindenki azzal, hogy a népek vannak csak egyedül, a vezetőik.titkos szövetségben politizálnak.”
    Végre valaki aki átlát a szitán és le is írja.
    H.B.
    “A zsidóság fekélye már csontvázzá rágta a keresztény magyar népet, s a nemzetnek nagy részét a koldusbotra juttatta. A zsidóság mindenütt fekély, mely megmérgezi a morálist, kiváltképpen az üzleti világban. Lealacsonyítja az erkölcsi színvonalat, s a korrupciót általános divattá emeli. Meghamisítja az erkölcsi fogalmakat, tagad minden törvényt és eszményt, s lelkiismerete nem lévén, megfojtja szívtelenül áldozatait, melyeket behálóznia sikerült.”
    (Prohászka Ottokár)

 7. Vicces teszt : ‘Változtassunk, változtassunk csak / de
  semmi ne változzon’ ; Hasonlatos azokra, akik pártos –
  kodva Szent Koronáznak – Zavar lehet az ismereteik –
  kel. A kettő szöges ellentétben áll egymással .
  Ez is viccesen “demokratikus”, amiről a ‘diktatórikus –
  nak’ nevezett kormány lemaradt. Ha megfogadják a
  javaslatot, érdekes fejlemények lesznek – “Ha kötele –
  ző elmenni szavazni, akkor a nemszavazásért bünte –
  tés jár. Javasoltam Romek úrnak, hogy 3 havi mini –
  málbérnek megfelelő { A délibábhoz hozzá kellene
  tenni a szocialista egypárt rendszert Fidesz alapon }

  1. Tiszteletem SERAF – írtam le én is gondolataidat csak más kép – mert a képzelet csak magyar hun lehet ebben a kérdésben –

  2. Nem árt az óvatosság. De mint írtam, a szavazólapot azonosítani csak a szavazónak van lehetősége. Egyébként sem lehet a nemet büntetni, mert az nyílt megsértése lenne a demokrácia elveinek

 8. Szintén üdvözöllek Spari .
  Ez azt jelentheti, hogy ugyanúgy ‘látjuk / ítéljük’ meg
  ezt a “Követeljük a választási törvény módosítását !”
  teóriát – Az ilyen felhívások mosolyt szoktak előcsal –
  ni. A fél ország már nem hisz ( ‘nem jár’ ) a választá –
  si színházba, de valaki előáll a “demokratikus” meg –
  büntetésükkel … Nem semmi – De tesztnek jó vicc }

  1. A javaslathoz illik konkrétan hozzászólni. Sparit még Posta Imre is meginti néha a súlyos logorrhea-ja miatt!
   Isten ments, hogy itt elszaporodjanak a logorrhea-ban szenvedő hozza szolok! Jelenlétük bűzzel jár és ragályos lehet! Védekezési lehetőség csak egy van: karantén!

 9. Innét is tisztelet a korábbi hsz-ért : “Alapjaiban hibás
  az egész … Ennek kéne tudatosulni !” ; Látva a fejléc
  logót és a helyi tesztet ( a “demokratikus” megnyilvá –
  nulással ) azért felmerül az a kérdés, hogy itt is csak
  dísznek van használva ( ahogy a pártoskodóknál – és
  mintha alapon ), vagy komolyan gondolva, amit kétsé –
  gessé tesz az ilyen megnyilvánulás – Személy szerint
  érdekelne mit tud az Admin a Szent Koronáról { Nem
  történelmi, hanem alkotmányos téren. Szemben a rek –
  lámozott ( megosztáson alapuló ) harácsoló demokrá –
  ciával / pártoskodással … Az alapkérdés valójában az,
  hogy miért a kifosztó rendszer tovább görgetése van
  reklámozva a Korona alkotmányával szemben }

  1. Transyadmin személynevét Zétényi a könyvében megemlíti!!!
   Jobb lenne a cikk tartalmához hozzászólni és a NIF-et nem összetéveszteni a kuruc.info-val.
   A NIF-en csak a konstruktív kritika a mérvadó. Habár néha a törzs hozzászolokon is elharapódzik a kuruc.info-s ócsárolási kultúra, sajnos! Várjuk a konstruktív hozza szólásait, de az ettől eltérőeket nem. A semmitmondó, de mégis folytonosan hozzászólok diagnózisa: logerrhea. Ezt pedig szokás szerint legtöbben itt kerülik.

   1. transyadmin
    2016/04/23 – 19:09
    A javaslathoz illik konkrétan hozzászólni. Sparit még Posta Imre is meginti néha a súlyos logorrhea-ja miatt!
    Isten ments, hogy itt elszaporodjanak a logorrhea-ban szenvedő hozza szolok! Jelenlétük bűzzel jár és ragályos lehet! Védekezési lehetőség csak egy van: karantén!
    Miért bántasz engem, először is magyarul értek, kényszerítettél, hogy elővegyem az idegszavak szótárát – de az általd írt szót nem találtam benne: “…logorrhea…” viszont volt benne: logomachia = szőrszálhasogató vita, lényegtelen árnyalatokon nyargaló szócsata – és logománia= kórós bőbeszédűség…”
    szóval csak röviden – vannak dolgok ha röviden írom le és melléje nem írom a cáfolhatatlan bizonyítékokat akkor támadás felületet engedek magamnak!
    Például “…ma hogy az emberiség ide jutott egyértelműen a zsidő a bűnös…”
    így nem írhatom le – ha nem például hosszan – a KI KIT TERRORIZÁL írásomban leírva – érted? Ezzel kizárok, hogy be támadjon és feljelentsen pl. rágalmazásért – nem írom tovább pedig lenne még észérveim – tegyél karanténba – a ki kit terrorizál c. írásom neked is elküldöm emailban – T. id. Kiss László

 10. T. Admin .
  Szpartakusszal van személyes tapasztalatom : Ismer –
  ve az elrugaszkodásait ; A fenti hsz tartalmazza a kie –
  melést és indoklást, ami nem buzdítás ; Ha Dr. Zétényi
  Zsolt ( akit Korona tisztelőnek ismerek ) név szerint
  említi a könyvében, akkor konstruktívabb a feltett kér –
  dés is – És bizony a poszthoz / véleményéhez tartozik,
  amivel a cikk tartalmát egészítette ki a részemre is Ku –
  ruc infós felhanggal { Miért is kellene azokat az embe –
  reket büntetni, akik nem hajlandók szavazni és tovább
  görgetni az őket kifosztó rendszert ? – De megkérdez –
  hetjük erről Zétényi Zsoltot, Morvai Krisztinát és Gau –
  di-Nagy Tamást is … Nem gondolom, hogy támogatják }

  1. Anna Viola HSZ-ban irta, ami köztudott, gondolom, hogy a bulgar parlament most szavazta meg a kötelezö részvételt. Ha egy törvény kötelezö, akkor büntetik is azokat,akik nem tartjak be a torvenyt! Tehat a valasztasi törvényeket több orszagban is szigoritjak, és az aki ezeket a probàlkozàsokat egyszerüen viccesnek nevezi, az ne olvasgasson ilyen portalokon, és föleg ne kommenteljen.
   A Szentkorona tan visszavezetésében nincs kialakulva egy egységes allaspont. Ugyanakkor a Szentkorona Tan csak az alapja lehet az alkotmanynak! Mert a Szentkorona Tan nem elég modern, de viszont az alapja lehet, amit ki kell egésziteni sok cikkellyel, a mai tàrsadalom specialis helyzetét tekintetbe véve.
   Szerzö, Romek Karoly, jo lenne, ha egyszerü matematikai példakkal magyarazna a törvényt, mert jobban meg lehetne érteni.

 11. Nem a kérdésre válaszolt, ami nem lep meg : Helyet –
  te mentegetőzik egy ( általam is köztudott ) diktatóri –
  kus törvénnyel ; Megkérdezem harmadszor is, egy –
  szerűbben – Kinek hiszi magát és milyen emberi / de –
  mokratikus alapon, hogy több százezer embert 3 ha –
  vi büntetéssel akar súlytani, mert azok nem vesznek
  részt a kedvelt színjátékában ?
  Továbbá : A Korona Alkotmányát kérdeztem és nem
  a Tant, ami az állam-berendezkedésre is vonatkozik ;
  Láthatóan csak a részére avult el, azért pártoskodik,
  és emiatt használja dísznek – Ez is egyértelmű, még
  akkor is ha Dr. Zétényi Zsolt ( feleslegesen ) említet –
  te a könyvében .
  Mindenesetre a tanácsa megfogadást nyert : “ne ol –
  vasgasson ilyen portalokon, és föleg ne kommentel –
  jen” ; Mert van aki a szándékot is figyeli a nemzeti dí –
  szek ( hangzatos szólamok ) mögött – Cserélje ki a lo –
  gót mert ‘elavult’ { És az arra történő hivatkozás is ! }

  1. Köszönjük, hogy eljutott errefelé is és közérthetően mindenki szàmàra észt osztott.
   Isten magával, s járjon békével útjain!

   1. SERAF – érzékeltem sérülékenységedet e kérdésben, pedig tudnod kéne a hunok a magyarok nem ilyenek kezelik – kezelnek minden feladatot – ne menekülj! Nem bántónak ÍROM és hogy NE HOGY MEGSÉRTŐDJÖN megsértődöttön admin ez önnek szól, még nem jutott el arra a felismerésre, hogy lássa higgye de tudja is, hogy ez a rendszer pártoskodásban rendszeren-belül megoldhatatlan – de- jó ha teszik a színvonalukon az építő munkájukat . régen írtam – nem azért írok mert mániás vagyok – ha nem azért, hogy a fiataloknak időt spóroljak ne kelljen végig mennie azon a félrevezető becsapott úton amin mi megtapasztaltak végig mentünk – szóval leírtam másik kezdeményezésén is ha pártban gondolják a megoldást és békésen azt csak úgy lehetne – sajnos írom lehetne – de tudja meg azt soha nem fogja engedni a bitorlok az uralom bitorlok…
    bizony ez van.
    id. Kiss László

 12. Nincs mit : Szívesen tettem ; Hogy ne vak ve –
  zessen világtalant – Úgy van / lesz ahogy írta .

 13. T.SERAF !
  Olvasatom szerint Ön a hozzászólásaiban, az egyszerű kiszolgáltatott, megvezetett, “kisemberek tömege mellett tette le a voksát. Mint “ilyen, fontosabb, és tiszteletreméltóbb, minthogy olyan mellett érveljen, ami esetleg hangzatosabb,simulékonyabb,ám de ez ellen van.
  Tiszteletem mindazoknak,akik a fent leírtak alapján élnek,cselekszenek, de megvetem azokat,akik képmutatással, vagy bármiféle fondorlattal kijátszani igyekeznek Őket.
  “úgy véleményt alkotni,hogy attól tartva nehogy megsértődjön a másik,nagyobb sértés,mintha szemébe mondanánk a teljes igazságot.

 14. T.fldlakblogroka !
  “javaslom hagyja el az okoskodást.
  A véleményem nem az Ön megelégedettségét hivatott szolgálni. Véleményezheti azt, ahogy Önnek tetszik,de a javaslatát köszönöm szépen nem kérem. Ha Önnek címeztem volna, akkor megérteném,és kérhetné,hogy mellőzzem.
  Tiszteletem Önnek is.

  1. HAGYJUK ABBA A VITÁT!
   Van egy javaslatom – mi előtt elmérgesedne a helyzet – a megoldást nem tudja senki ember fia jelenleg – sem békésen sem nem békésen – LEÍRNI – tehát csak egy harmadik lehetőség van – na ez az de AZ VAN van!
   spari…
   ui: VAN A VANBAN!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Kassai Lajos Összpontosítás és koncentráció / "Collective-focus" and concentration
Az ukrajnai holodomor 14,5 millió áldozatának emlékére, I. rész
A Panama-botrány a transzatlanti integráció ellenfelei semlegesítésének eszköze
Close