BREAKING: FEGYVERES MERÉNYLETKÍSÉRLET TRUMP ELLEN – A MERÉNYLŐT LELŐTTÉK (VIDEÓN A LÖVÉS PILLANATA)
     

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Koszovó nem csak Szerbia kérdése

Koszovó kérdésében ki mond ítéletet? Kit és mire kötelez ez az ítélet? Kérdés az is, ki fogadja el ennek a senki által sem becsült testületnek a döntéseit, amit valami ENSZ bíróságnak hívnak. A szerbek biztosan nem. Egyelőre fejet hajtanak az erősebb előtt. Szerbia sosem fogja elfelejteni, amit az USA náluk művelt (ezt a légiterrorizmust miért nem tárgyalta a tiszteletre méltatlan bíróság?). A háború rémségeit ha nem is feledhetik a horvátok, a szerbek, a magyarok, de az idő begyógyíthatja a sebeket. Azt viszont, amit az USA művelt, Szerbia sosem fogja elfelejteni. Mert az nem háború, hanem terrortámadás volt!

Sosem mondtuk, (mutasson már valaki ilyet) hogy a szerb-horvát háborúban Szerbiának igaza lett volna. De az a háború a szerbek és a horvátok ügye volt, senkinek sincs joga utólag bármit is belemagyarázni. Ahhoz pedig végképp nem lett volna joga senkink, hogy erőfölényével visszaélve terrorbombázásokat hajtson végre.

Koszovó ügye a szerbek és az albánok ügye lett volna, ha az USA bele nem kotnyeleskedik ismét. Miért is ez a nagy szerb ellenesség az USA részéről?

A szerbek valamennyi szláv nép közül legszorosabban kötődnek az orosz néphez. Ez az a bűn, amiért minden rosszat el kellett viselniük a cionista nyugattól. Ezért kellett a szerbeknek átélni a saját Trianonjukat. Nagy gondot jelentene Nyugat-Európa számára egy erős, orosz szövetséges Nagy Szerbia, régi nevén Jugoszlávia. Oroszország viszont a háttérben csendben erősödik, bontogatja szárnyait. Amikor eljön a pillanat, az orosz birodalom kiterjeszti szárnyát és ideológiáját, és Szerbia minden megpróbáltatása és megalázása véget ér. Ezt minden szerb tudja és várja. Oroszország az USA terrorjától legtöbbet szenvedett, gyökereiben hozzá kötődő szerb népet fel fogja emelni. Számunkra öröm lesz nézni azt a megaláztatást, amit ezek a pökhendi USA és EU rágógumikatonák ott kapni fognak. Mindenesetre egy üveg pezsgőt félreteszünk, és akármikor is fog bekövetkezni, számunkra akkor szilveszteri mulatság következik. Mi lesz az ottani magyarokkal? Ha a szerbek mellett foglalnak állást, felemelkednek velük, ha ellenük, szomorú sors lesz osztályrészük. Ettől kezdve már csak az a kérdés, miben hisznek. Az USA-ban, vagy az utolsó fehér birodalomban. (Ezt éppen David Irving mondta ki.)

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

Természetesen lehet hápogni kedves soviniszta „magyarok”. De ne feledjétek el, most nem a balkáni háborúról szól a történet, hanem egy megalázott ország megcsonkításáról. Nem elfoglalt, belakott, vagy alkukkal megszerzett területet vesznek el Szerbiától, hanem ősi földjét, a szerb nép őshazáját. Történelmének egy részét. Ha valaki úgy gondolná, hogy Szerbia ezt megérdemli, az nem ért semmit.

Egyszer mi is jártunk hasonló cipőben, ráadásul akkor minket még szanaszét sem bombázott senki, de a fájdalmat azóta is öröklik a nemzedékek. Az országcsonkítás ellen még mind a mai napig tiltakoztok, de ugyanakkor egy 200 kilométerrel odébb történt hasonló galádságot megtapsoltok? Szerencsére nem általános ez a nézet, mert minden tisztességes ember, legyen az magyar, vagy bármelyik nép fia, nem fogad el ilyen semmirevaló bíróságtól ennyire gyalázatos ítéletet.

Azoknak az USA talpnyalóknak, akik helyeslik ezt az ENSZ-bírósági ítéletet, nem ártana elgondolkodni azon a lehetőségen sem, hogy az egymillió magyarországi cigány mikor fordul az ENSZ-bírósághoz azzal a beadvánnyal, hogy Észak Magyarországon cigány köztársaságot akar létrehozni. A bíróság minden bizonnyal megítélné, és lehetne örvendezni. És miért nem terjed ki az ilyen ENSZ ítélet például Dél Oszétiára, vagy Abháziára? Vagy Észak Írországra? Ha majd a hatmillió németországi török egy új török köztársaságot kiált ki az ország közepén, akkor is ilyen ítéletre számíthatnak? Sok a kérdés, de egy dolog megkérdőjelezhetetlen; ez a bírósági ítélet a világ legnagyobb hülyesége. És mint ilyet, csak és kizárólag a hülyék fogadhatják el.

Gondolkodni!

A Magyar Nemzeti Arcvonalnak megvan a maga nemzetet felemelni szándékozó stratégiája, és nem fogad el semmiféle soviniszta véleményt, igazságtalan ítéletet. A Kárpát-medencei népek testvérnépek, és eljött annak az ideje, hogy kiálljunk egymásért. Ez az ENSZ bírósági ítélet egy soviniszta ítélet, mert a szerb nép elleni gyűlölet szülte. A soviniszta gondolatnak pusztulni kell, mert ami ma neked, az holnap nekem is fájhat. Minket is bombáztak angol-amerikai terrorbombázók, és ha nem jutunk valamiféle megegyezésre mi szomszédnépek, akkor a jövőben újra megeshet az, amit ma kevesen tudnak elképzelni. Háborús övezet leszünk!

Ez is érdekelheti:  Az ukrajnai háború abszolutizálása

Mi haladunk az úton tovább, barátsággal és tisztelettel fordulunk a szomszéd testvérnépek felé, és erőnk egyre nő, miközben a világ omlik össze körülöttünk. Bízunk vezérünkben, az útban amelyet megszabott számunkra, és erről senki le nem téríthet minket.

Töretlen hittel és erővel előre Istenért, Nemzetért, Szabadságért!

Gyártó István – Jövőnk.info

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

5 thoughts on “Koszovó nem csak Szerbia kérdése

 1. Több szempontból is hazug a cikk! Először is Magyarországot a trianoni diktátum és az azt megelőző megszállás sokkal rosszabb helyzetbe hagyott mint a Szerbeket hogy pár hídjukat lebombázták! A legalapvetőbb különbség az pedig az hogy a Szerbeknek semmilyen jogcímük nincs és nem volt Délvidék (Bácska-Bánát), Szlovénia, Horvátország, Bosznia bekebelezésére addig Magyarország több mint ezer éve államként funkcionált az elrabolt területeken! A Magyarok a nemzetiségeket nem hogy elnyomták volna hanem sok esetben pontosan mi adtunk nekik iskolát és egyéb kedvezményeket amivel a nemzeti indentitásukat megőrizhették illetve egyáltalán felkeltettük rá az igényüket! A cikk aljas hazugsága az hogy párhuzamot von a Magyar nép tragédiája és a Szerb terjeszkedés közé! Vajon miért lenne több joguk a Szerbeknek a rabolt területekhez mint nekünk a sajátjainkhoz?

 2. Aki a szerbek bombázásokról próbál polemizálni, vegye figyelembe a következőket. Ha akkor nem bombázzák le a szerbeket, és azok teljes mértékben átdobják Vajdaságba a páncélosaikat, akkor már Magyarország sem létezne. Ugyanis az ameriaiaknak a szerb-magyar háború megakadályozása volt a titkos célja. Ezért kellett többek között a dunai hidakat is lerombolni Újvidéken.
  Hiába mentegetik egyes magyargyűlölők a szerb hódítók nacionalizmusát, addig nem nyugszanak, amíg Magyarország létezik. A fő céljuk Koszovó visszahódítása mellett, hazánk elpusztítása. Ugyanis a szerbeknek immár ezer éve a magyarok a legnagyobb ellenségeik. Hogy az elpusztításunk eddig még nem sikerült nekik, azt inkább megköszönni kellene Amerikának, és nem felelőtlenün bírálgatni!
  Hát ilyenek a cikkíró szerinti kárpát-medencei „testvérnépeink”!

 3. Először csak a hozzászólásokat olvastam el, a publicisztikát nem. Aztán nagyon kíváncsi lettem, miről is szól az írás?
  Nos, meg kell állapítanom, mindkét előttem hozzászólónak tökéletesen igaza van!
  Soha nem szerettem, nem kedveltem s főleg nem majmoltam az USA-t. De Szerbiát testvérnek tekinteni,…. ez bizony nagy ostobaság. A szerbeknek mindig is a magyarok lerohanása volt a céljuk. Láthattuk, milyen kegyetlenül bántak honfitársainkkal, ha tehették. Én a békesség híve vagyok, s mint hívő ember, hangsúlyozom a szeretet fontosságát. Természetesen törekedni kell a lehető legbékésebb együttélésre, de azért néhány tényt ne feledjünk. A jó szomszédság alapja a nem eltúlzott (ahogy mondani szokták: nem az állandóan a másik fedője alá kukucskáló) barátkozás, de egymás tiszteletben tartása.
  A németországi törökök példája óriási ostobaság, ugyanis létezik Törökország, mint önálló állam, s akiknek nem tetszik a németeknél, hazamehetnek. Ráadásul az a terület, ahol most élnek, mindig is német felségterület volt (legalább is évszázadok óta!), a mai törökök pedig csupán néhány éve vándoroltak be, a németek engedélyével, munkahely keresése miatt.
  A magyarországi cigányokkal szintén rosszul példálózik, ugyanis soha nem volt egységes, összefüggő olyan terület hazánkban, ahol cigányok éltek, mint egységes nemzet! Azok a területek ezeréves magyar birtokok, ahova a cigányok jóval később vándoroltak be, az őslakosság engedélyével, nem pedig itt éltek eredetileg, netán ezer éve. A cigányság egészen az elmúlt század közepéig nagy részben vándorolt, még hazánkon belül is. Ha területet és országot akarnának maguknak, akkor azt őshazájukban, valahol India területén kellene követelniük!
  Ami pedig a koszovóiakat illeti, igenis, joguk van kimondani függetlenségüket, ha képesek (már pedig bizonyították, hogy azok) önálló államapparátust, közigazgatást létrehozni és fenntartani, ott, ahol mindig is éltek. Amint joga lenne az erdélyi magyarságnak (és a többinek is) követelnie függetlenségét, és az anyaországhoz való csatolását kérni, mert azok ősi magyar földek. Őseink vérrel és verítékkel szerezték a jogot, sőt – ha igazak a legújabb kutatási eredmények – még régebbi a jogunk a Trianon előtti területekhez!
  Ez pedig nem sovinizmus, hanem nacionalizmus, ami a hazaszeretet legfelsőbb foka!
  A magyarság nem eltiporni akart soha népeket, hanem mindig is biztosította nemzetiségeinek a szabad életet!
  Nem az a magyarság célja, hogy „csak mi, és senki más (!), azaz mindenki mást kiűzni” – ugyanis ez a sovinizmus (!!!) -, hanem „először a saját népünk, azután mindenki más is” elv megvalósítása. Ez utóbbi pedig a helyes sorrend, ami a valódi hazaszeretet, nacionalizmus alapja. Már írtam erről (de úgy látszik, újra meg kell tennem), hogy minden valamire való nemzet nacionalista! Nézzük meg az angolokat, franciákat, németeket, oroszokat, kínaiakat, japánokat, észak amerikaiakat, spanyolokat, … S ideje észrevenni, milyen nagy különbség van a két előző (soviniszta/nacionalista) fogalom között!
  Figyelem egy ideje a MNA munkálkodását, de eddig nem találtam meg „hitvallásukat”, vagyis azt, hogy mi is az ő világnézetük, honnan, hova szeretnének eljutni, mi a gyökerük és mi a céljuk?
  Ideje bizonyos fogalmakat újradefiniálni, hogy egységesen tudjunk gondolkozni, egy-egy fogalom alatt ugyanazt értsük. EZ a rend alapja!
  Czakó István

 4. Kedves Czakó Úr!
  Csak segiteni szeretnék,ugyanis ami nagyon is érdekes: „hungaristák”.
  A Jövőnk.infó,ahonnan ez a publicisztika átvételre került(a cikk alján rákattintással az oldalukra jutunk)
  Számomra megmagyarázhatatlan,hogy irhatja a szerző : „lehet hápogni kedves soviniszta magyarok”.Nem is irom,hogy mi is a véleményem,mert a jólneveltségem visszatart a „summás” vélemény nyilvánitástól.
  Üdvözlettel:Évaanyu

  1. Kedves Évaanyu!
   Köszönöm kedves tájékoztatását, de annyit én is tudtam, hogy hungaristáknak nevezik magukat, s ismerem az említett oldalt is, de mint hozzászólásomban is jeleztem, ideje újradefiniálni bizonyos fogalmainkat. Ugyanis egy dolog, hogy kiket neveztek régen hungaristáknak, de másik, jogos kérdés: a maiak nemmyire értették meg (ha egyáltalán lehetett) az eredeti alapgondolatokat, és mennyire adaptálták a mai viszonyok között?
   Mint matematikus, tudom, hogy értékes, időtálló és hibátlan elméletet csak pontos definíciók alapján lehet felállítani. Az állítások is azokból következnek, és azokon alapul bizonyíthatóságuk vagy cáfolatuk! A helyes logikai sorrend: axiómák (bizonyíthatatlan alapigazságok, melyek időtlen idők óta igazak), definíciók, sejtések, állítások (tételek) és végül ezek bizonyítása vagy cáfolata, majd újabb tételek,…. Ez nem csak a matematikában helyes sorrend.
   Nos, ezt az alapvetést, „hitvallást” nem találtam még meg tőlük. Felháborodását megértem, én is ezért próbáltam érzékeltetni, hogy mekkora különbség van az egészséges hazaszeretet (nacionalizmus) és a mérgező sovinizmus (másokat eltipró életszemlélet) között!
   Első magyar nemzetem, s a többi náció csak utánunk következik! Életminőségben, művészetben, tudományokban, gazdasági, politikai és minden más érvenyesülés területén!
   Köszönettel és barátsággal: Czakó István

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük