VEGYI FEGYVERT VETETTEK BE AZ UKRÁNOK

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kompenzáló világ

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A világban kényszeres kompenzálás folyamata zajlik, előbb-utóbb az emberiség válaszút elé kerül. Vagy belátja, hogy betegség kínozza és aláveti magát a kigyógyulás folyamatának, vagy elhatalmasodik a betegség és halálos kórrá változik, és ha nem is pusztul bele az emberi faj, a felépített világ összeomlik.

A “világnak”, a tőkének: am-blokk, az ezt működtető nagyhatalmaknak, a tőkét kiszolgáló “megmondó embereknek”, a “vezetőknek”, vagyis a szószólóknak veszélyes fixa ideájuk van. Azt gondolják, hogy kompenzálhatják évszázadok bűneit, ha most a feketék fenekét nyalják, fejükre hamut szórnak, és ezt tetetik a többi fehér emberrel is. Ha az évekkel ezelőtt börtönbe zárt homoszexuális, beteg embereket most piedesztálra állítják, és normál variánssá teszik az amúgy téves szexuális viselkedést. A gyarmatosítás összes bűnéért feloldozás kapnak egy bocsánatkéréssel, az élhetetlenné tett országok népeinek menekültjeit babusgatják, és nem a menekülés okait szüntetik meg. Szépen viselkednek, de továbbra is hagyják a népeket az általuk okozott bajokban kínlódni. Morzsákkal kifizetni, azt, akiktől az életüket rabolták el.

Nem belátni az eddigi gonosz viselkedést, a rabolt kincseket jogos tulajdonban tartva kezdeni “új életet”, ez az, amit akarnak. Versenyfutást hirdetnek ugyan, de ők határozzák meg, ki honnan indul. Eleve biztos nyerésre menni. Csalással, hazudozással, de szépnek látszani.

Hogy mennyire veti vissza az emberiséget ez a baj, kár tippelni. Azt kizárhatjuk, hogy elpusztítja önmagát, mert ennyire nem homogén tömegről van szó. Az atomháború már csak azért is kizárt, mert nyertest nem ígérő suicid vállalkozás az ilyesmi, ezért értelmetlen dolog. Kizárólag terrorista akcióról lehet szó, de ennek hatása csak lokális lehet.

Mi váltotta ki ezt a beteges állapotot, mi a lehetséges gyógymód, milyen következmények tudomásulvételével jár a gyógyulás?
Ehhez a kérdéshez szólunk hozzá, mert a kérdés már régóta jelen van, csak nehzen kodifikálható, mert a jellege amorf, nehezen megfogható, a felismerése is nehézségeket okoz. Mert a probléma is összetett, bár nyilvánvaló a baj, még az egyszerűen gondolkodó ember is érzi, hogy valami nincsen rendben a világon, “valakinek” rendet kellene teremteni, mert egyre elviselhetetlenebb az élet.

A kapitalizmus, mint a győztes fél nem tud mit kezdeni a győzelmével, válságjelenségek mutatkoznak mindenfelől.
Alapvető korrekciókat kell megtenni, közös alapértéket kell újrafogalmazni és az új rend fenntarthatóságát, betarthatóságát kell újszerű garanciákkal biztosítani. De az a baj, hogy ezek az “újszerű garanciák” nem evidenciák, hanem hagymázas lázálomnak tűnnek fel. Itt kell kezdeni, ezek világos érdekként, értékként való megfogalmazásával, követhető magatartásminták ábrázolásával.
Tehát nemcsak a kép új, hanem a szem is az.
Mert új szemmel kell látni, meglátni jelenségeket, dolgokat.
Először “régi szemmel” nézzük meg, mi vezetett ide.

A kereszténységet Krisztus születése, élete, halála, tanai, röviden az isteni megjelenés hozta az embernek. A heródesi világ, a zsákutcában tipródó emberiség számára a megváltás ígéretét hozta. Aztán bűnt bűn követett, a gyarmatosítás, a rabszolgaság, a vallásháborúk, a világi és egyházi bűnök sokasága, a reformációhoz vezetett. De jött az ellenreformáció, a világi hatalmak ténykedései, háborúk előbb lokálisan, majd két világégés, a fasizmus, a kommunizmus. A tőke mindenhatósága behatolt az emberi lét sziklái közé, a tudatot akarja most térdre kényszeríteni. A tudat zavarát akarja.

Értelmetlen az eddigi életvitelünk, bűnösök vagyunk. A fehér ember a fő bűnös, fehér-európai, mert a rabszolgaság, a természeti népek meghódítása, a területfoglalás, a gyarmatok létesítése, a nemi identitás zavarai, a példaképek elvesztése mind-mind a bajt hozta ránk.
A tőkéről szó sem esik, pedig mindennek ez a gyökere, minden erre vezethető vissza.
A gyengébb leigázása, a hatalomért vívott harcok mind a tőke uralmának harcai – az ember ellen!

Az identitás kérdése paraván, hogy ne látszódjon ki a lóláb. Idiotizmussá vedlett eszmerendszereket erőltetnek a világra, elbújva a farkas elől. Mert a farkas, az emberi gonoszság most éli ki magát: egyenjogúsági küzdelmekké szelídítve a tőke marcangolását.
Ez a skizofrén állapot látszik győzni: a feketék fehéreken töltik ki a bosszújukat, a hajdan halállal is büntethető nemi elhajlás a normál variáns fölé emelkedve minta lesz, a kommunizmus bűnei relativizálódnak, az “elnyomott” nők maszkulin vonásokkal jelennek meg, rendetlenség lesz a kedves és szép világban, ál-liberális eszmék veszik át a józan ész szerepét.
Más szemszögből a kereszténység felszámolódik, az ember dolga az ide-oda ténfergés, cél és akarathiányos élet, a semmi hajszolása, a semmivé válás.
A tőke felfalja az embert, felfalja önmagát.
A mérhetetlen mennyiségű bűn elviselhetetlen teher.

Kétezer éve már egyszer volt válságos az ember élete, akkor a kereszténység jelentette az emberiség számára a kiutat, Krisztus megváltó halála.
Most a kereszténység az üldözött, zavar van az emberi létben.
A kompenzálás csak látszat tevékenység, a tőke uralma jelenik meg mindenben.
A hit látszólag vesztésre áll.
A józan ész lehet a felmentő sereg, semmi más. Csakhogy a józan gondolkodás azzal kezdődik, hogy a baj okát keressük. Hogyan, miként kerültem bajba? Téves volt a cselekvésem? Miben, hol tévedtem? Mik a következmények? Én vagyok-e a felelős a világ rossz irányiért?

Az önvizsgálat hiányzik a neoliberális tőke uralkodási kényszeréből, ezért úgy, ahogy van, téves a megújulási törekvés. Magát a valóságos helyzetet kell újra gondolni, nem pedig kompenzálási kísérletekkel átmenteni a tőke hatalmát. Igaz világ kívánkozik a hazugság helyére. Létezik-e igaz világ? Persze, hogy létezik, csak módszertani kérdés az elérése.

Ezen a “csak”- on múlik minden.

Erdélyi János

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

2 thoughts on “Kompenzáló világ

 1. A világ legnagyobb tévedése, idézem: “Más szemszögből a kereszténység felszámolódik, az ember dolga az ide-oda ténfergés, cél és akarathiányos élet, a semmi hajszolása, a semmivé válás.”
  Nem, a római kereszténységet erőszakkal számolják fel, és nem mások, mint akik létrehozták, Értik ezt?

 2. Sok beszédnek, sok az alja ! A cionizmus az emberi (morális)
  gyöngeségre építi hatalmát. Ez a “hitvallás”, a világuralomra
  törekvés olyan polipot ( 300 év alatt) fejlesztett ki, amely elől
  nincs menekvés. A juhok sose fogják megenni a farkasokat,
  az uralkodók sose fognak lemondani hatalmukról a boldogságunkért, amelyet könnyedén dobnak oda haszonbérért a cionista világ-hatalomnak. A cionista abberáltak nem nyugszanak, míg fejünkre
  nem hozzák Sodomát és Govorát !

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: