KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kérvény a magyar néphez. Tárgy: a MTA gyökeres kitakarítása!!!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
Juden-stinken1
NIF: Az alábbi levelekben említett értelmiségi csoportosulások figyelmébe ajánljuk, hogy legalább a zsidó PT kialakulását nevezzék meg. Ez egy nagy lépéssel közelebb visz mindannyiunkat a megoldáshoz. Mert mindannyian, akik a MTA-t uralják, a magyar történelmet kárunkra elferdítik, akik nekünk naponta megmondják, hogy „Merjünk kicsik lenni!” a zsidó PT tagjai és a magyarok országát saját érdekeiknek megfelelően átalakították és mondhatni kisajátították. A nagytakarításhoz ugyanazt a módszert kell követni, mint amit elindítottak és kiviteleztek Teleki Pál miniszterelnöksége alatt: a zsidókat etnikummá kell tenni. A zsidók nem magyarok, hanem -tisztelet a kivételnek- a magyarság esküdt ellenségei, akik elfoglalták a kormánypozíciókat, az állami intézményeinket. Elég volt!!! Kezdődjön végre a nagytakarítás!!!

Hol kapták ezek a „dr.bakó-krisztinák” a doktorátust? – FELHÍVÁS
A beküldőnk véleménye:” Sajnálatos mód,de ez szín igaz!!! Igen ám, de itt van még egy nagy hiba,a társadalmunkban!!! Ugyan is egy jó pár évszázada megengedte a magyar nép,hogy a nyakába telepedjenek, idegenek, és ennek folytán napjainkban már ezek az idegenek irányítják a magyar nemzetet!!! Ezért satnyult el a magyar öntudat!!! A történelmünket idegen lelkületű, sehonnai, vitéz-miskák írják-irányítják… Ennél fogva teljes a nemzeti elnyomás, a magyarnak nincs szava a saját honában!!! A habsburg elnyomás megtette a magáét!!! Megíratták a finnugor elméletet stb!!! Glacz Ferkó irt történelmet, amit napjainkban is tanítanak az iskolákban!!! Ha egy magyar előhuzakodik, a magyar hiteles történelemmel,azonnal leállítják, és ez mind a MTA-RÓL VAN IRÁNYÍTVA!!! TEHÁT MEG KELL TISZTÍTANI – MAGYARRÁ KELL TENNI A MTA-ÁT IS!!! UGYANAKKOR MINDEN HATÓSÁGI SZERVEZETET, MAGYAROSÍTANI KELL, MERT EGY HORDA AKI URALJA A TÁRSADALMUNKAT!!! PERSZE EHHEZ KEMÉNY AKARATRA VOLNA SZÜKSÉG!!!! HOL VAGY MAGYAR SZENT AKARAT, talán elhaláloztál??? „
Beküldte: Teleki István

Felhívás

Bárány türelmű nép lettünk. Mindez az oktatásunk befolyásának, kikristályosult eredménye, – amely évszázadokon át sulykolta, és sulykolja belénk a kishitűség, a reménytelenség, a bűnös nemzet gondolatát. Emellett a mások bűneit is felvállaló, és külföld népeit mint érdemtelenül is dicsőítő magatartás nemzeti és népi életakarat teljes elpusztítását eredményezte. Igen, nem tévedek. Birkatürelmű nép lettünk. De mi az a határ, amely azt kiáltja „Ne tovább!”? A türelem alatt izzik, parázslik az élni akarás, ismét magyarrá válás szelleme. 2015. október 30-án egy csoport értelmiség villámpostán keresett fel, hogy több név megnevezéssel hozzunk létre egy általuk magyar Panteonnak nevezendő nemzetet és népünket védő, cselekvő csoportot, az 1956-os szabadságharcunk kitörésének és megvalósítandó céljának meghatározása alapján. Eljutottunk az első skype megbeszélésre, de ezután minden megbicsaklott, nem jutottunk tovább.

Ugyanezzel a szándékkal, február 5-én egy ilyen magyar mag, gondolkodó és cselekvő csoportot akartunk létrehozni. Eredménytelenül. De a megvalósítás tüze még izzik, és egyszer megvalósul. A hetekben a Nemzeti Hírháló közlésében egy rövid értesítés látott napvilágot. Az ebben írottak megint mozgalmat adtak, a minden áron való megalakulásra. Az az ötlet merült fel bennünk, hogy követeljük kormányunk illetékeseit, ha ők nem, akkor mi majd felelősnek érezve magunkat, az ország sorsáért való aktív cselekvésre. Mindennemű magyar nép és nemzetellenes megnyilatkozásra, mi vállalni fogjuk a pontos, gyakorlati elfogulás nélküli történelem – az igaz valóság feltárását, mert a MTA ezt évszázadokon át elhallgatja, sőt népe és nemzete ellen nyilatkozik és tanít. Kormányaink úgyszintén, a pártpolitika háttér hatalmának engedve hasonlóan nem áll ki, vagy nem állhat ki népének jövője érdekében. Egy nemzet, amely a valótlan történelemre helyezi jövőjét, annak élete megszámláltatik.

Elsőnek: el kell érnünk, hogy ilyen személyek, és csoportok, mint például ez esetben Dr. Bakó Krisztina, akinek szavai a Nemzeti Hírhálóban jelentek meg 2016. jégbontó hava 29.-én, idézetként és személyes előadásában is:

„A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott.” Dr. Bakó Krisztina, BFE

„Az Egyesület képviselői által elmondottak, álláspontunk szerint teljesen helytállóak.” Budaörs Fejlődéséért Egyesület.

Hol kapták ezek a doktorátust? A MTA-tól?

És sokan a múltban, hogy mint hazaárulót nemzete és népe érdekében köteles legyen az országból kiközösíteni, vagy ha maradnia kell, nyugdíját az árvák felnevelésére átutalni.

Ez ügyben Tomory Zsuzsa a következő kérvényt intézte népünkhez, melyet jelen levelemhez mellékellek.

Tisztelettel:
Botos László


 A magyar „egy idegen kultúrájú, erőszakos nép, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott.” Dr. Bakó Krisztina, BFE

KÉRVÉNY

Tekintettel fenti nemzetgyalázásra, a következőket javasolom.

Államilag büntetendő feladattá minősíteni minden nemzet romboló és gyalázó, szellemi, vagy tettekben megnyilvánuló nemzetrombolást, mely akár a jelenben, akár a múltban fejtette ki Hazánkat romboló hatását.

Ide tartozzék

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA),

az alapító Széchenyi István nemzet felemelő szándékának ellenkezőjét követő, évszázados tevékenysége, mely iskolás gyermekeinktől felnőtt tudósokig éreztette mételyező, életre szóló hatását.

Néhányat említve:

Népünket nem őshonos, hanem jött-ment, keletről betántorgó népségként tárgyalja.

Népünk görbe lábú, tanulatlan népségként jelenik meg nemcsak iskolás könyveinkben, de a külföld okulására írt munkákban is.

Nyelvünket a finn-ugor csapdába szorította, noha számtalan kísérlet történt az igazság feltárására. Nem ismerik be, hogy nyelvünk a világ ősnyelvének máig élő tagja.

Rovás botjainkat a MTA pincéjében égették el.

Már ezen néhány példa bemutatása is megengedi, hogy követeljük ezen intézmény teljes, Széchenyi szellemében való átrendezését, népünktől való bocsánatkérésüket és a romboló szellemű munkák őszinte bírálatát népünk és a világ elé tárni.

A világ hatalmasaitól

népünk irtására vonatkozó és buzdító tevékenységéért, máig nem követeltük meg bocsánatkérésüket. Ez a folyamat ezer éves múltra tekint vissza, s szó nélkül hagyása megengedhetetlen.

Ennek egyik hatása, hogy Európa közepén élő, Kárpát-medencei őshonos magyarság a világ szemében fehér folt maradt, bőséges ásatási és írásbeli anyaga és csodálatos szellemi termékei ellenére is. Követelni kell például Torma Zsófia idegenektől elorozott ásatási anyagainak méltó elismerését, melyek bizonyítják ősi írásunk és műveltségünk évezredes múltját.

E néhány kis példa bemutatása bátorít a következő kérésre:

Legyen minden szándékos magyar gyalázó, vagy pusztító tevékenység államilag, szigorúan büntetendő.

Ezen folyamat elindításához kérem honfitársaim csatlakozását, az eddig ellenünk elkövetett, hazaárulásnak minősíthető, nemzetpusztító tevékenységek tovább ne rombolják népünk lelkét, akarateröjét, önmegbecsülését.

Jóistenünk áldását kérve bízom népünk segítségével elérendő sikerünkben.

Tisztelettel,
Tomory Zsuzsa
forrás: http://magyarmegmaradasert.hu/, 2016. Március 27.
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

24 thoughts on “Kérvény a magyar néphez. Tárgy: a MTA gyökeres kitakarítása!!!

 1. Tisztelt NIF! Az alábbi linken látható-hallható az LMP-s gyökerű fattya… Üdv.: Csaba László https://youtu.be/n89ihyLYNLs
  2016. március 31. 19:53 „Nemzeti InternetFigyelő (NIF)” írta, :
  > transyadmin posted: ” NIF: Az alábbi levelekben említett értelmiségi > csoportosulások figyelmébe ajánljuk, hogy legalább a zsidó PT kialakulását > nevezzék meg. Ez egy nagy lépéssel közelebb visz mindannyiunkat a > megoldáshoz. Mert mindannyian, akik a MTA-t uralják, a magyar tör” >

 2. Tisztelt NIF ! Hozzájárulásodat kérem.
  Jó néhányszor kezdeményeztem kezdetnek egy a Magyarság tudateszméje mellett elkötelezett szamélyak csoportulás létrehozását (magyar szivvel élő agytrösztöt). Ha ilyen csoportulás van, készsségesen csatlakoznék energiámmal, bátorságommal, gazdag sokrétű élettapasztalatommal. Életem túlnyomó részét Közép-Ázsiában, SzU szinte minden régiójában töltöttem, nem ismerem a Hazai neves személyeket, mozgalmakat, stb. MO legkeletibb kisvárosában (Záhonyban), részben Kárpátalja legkeletibb városában(Ungváron) lakok.
  Nem vagyok tagja egyetlen pártnak sem. A Hazájukat önzetlen odaadással szeretők tömörüléséhez tartozó vagyok..
  v.Kövér György, nyugdijba vonult VR tkp. ingénieur, egyetemi tanár.

 3. Ha a sok, kiváló tehetséggel bíró, briliáns agyú MAGYAR értelmiségi az elismerés és meg nem értettség miatt nem egymást tiporná, nem vonulna sértettségében elefántcsont tornyába, hanem mindenki tudása legjavát adva végre közösen(!) a közös ügyért tenne, ez az ország tiszta lehetne, s mindenki megérdemeltsége szerint élhetne.

 4. Brávó !, Tisztelt Anna !
  Egy megjegyzésem van a kishitű, reménytveszitő entelektuálhoz:
  Azsiai bölcs megállapités(bátoritás) – ne feledjűk: „az 1000 mérföldes nehéz út is EGY könnyű kis lépéssel kezdődik.” Csak az győzheti le, aki ezt a lépést megteszi…
  a lábunk járjon ne a szájúnk…

 5. Köszönöm tisztelt v. Kövér úr!
  Itt,egyelőre keresztben csak 500 kilométernyi utat kellene megtenni, egyszerre lépve, de nem egyszerre beszélve…

 6. ” sokan vannak akik beszédükben a hangulatra játszanak, és nem az igazságot szólják, mert ha az igazság lenne a fő,nem lenne miről vitatkozni. Ami igaz, az jó,de ami jó,az nem biztos,hogy igaz,legfeljebb csak kellemes lehet. De lehet e az ember annyira aljas,hogy az igazat,kellemesre cserélje,ami olykor,akár foltot is ejthet a tisztességen.
  És az sem igaz,hogy az igazság mindenkinek mást jelent,és „oda át van. Az csak egy van,és a Létezéssel összhangban van !

 7. Azt hiszem,hogy abban minden magyar és magyar érzelmű,tájékozott ember egyetért,hogy hazánk teljesen elzsidósodott.
  Véleményem szerint minden területen létre kell hozni magyar – nem magyarországi zsidó – kezdeményezést (pl.magyar újságot) ami köré a magyarság csoportosulhat,de azt feltétlen meg kell oldani,hogy kakukkok és fiókáik sehogy ne tudjanak beférkőzni még tagnak sem.
  H.B.
  „Vérében hordja a kereszténység tagadását, vallási kötelességet vél teljesíteni, ha tudományban, művészetben, bölcseletben ellene dolgozik; lelkében hordja egy (…) hazuggá lett kiválasztottság gőgjét s Istennek tetsző dolognak hiszi, ha gazdasági, társadalmi, politikai eszközökkel a népeket a zsidó faj uralma alá igyekszik hajtani.”
  (Márton Áron püspök)

 8. Ez a Bako is azert szapulja a Magyar nepet mert o maga nem Magyar….

  1. Laszlo! Ekkora ökörségetcsak a magyar népen kivül a palesztinok követtek el: engedték a nyakukra vandorolni a zsidosagot! Tudjuk milyen allapotba jutottak szegények. Es azt is tudjuk, hogy a magyarok orszagat hamarosan vissza fogjuk venni. Nincs szükségünk hazank vezetesehez sem zsidokra sem a judeofilokra, mint amilyen te vagy! Huzz el Palesztinaba és ott merj pofazni a palesztinok ellen. Elöbb utobb lampavasra kerülsz!

 9. Ugy altalaban a MTA kitakaritasahoz lampavassal kell nekifogni. Tul sok a befolyasos gazember ott! A takaritashoz nem elég a seprü, vagy porszivo! Az egyetemi katedrakat sem lesz könnyü kitakaritani. Osa is sok lampavasra lesz szükség!!!

 10. Lászlónak elnevezett kakukk! Ebből a fészekből senkit sem tudsz kifúrni, jobb, ha tova rebbensz, de nem a többi nemzeti laphoz, ahol más keresztnéven próbálkozol, hanem a sajátjaidhoz!

 11. lászló !
  „az ostobaság,a hülyeség,a kapzsiság nem erény,hanem a szellem betegsége !
  Hogy tudja az ember(?) hová mi mellé teszi le a voksát,megkülönböztető képességgel kell rendelkeznie,hogy tudja lássa,érezze, mi a hitvány és mi az „érték. De ez fejlettségtől függően létezik. Tanulással ezt lehet fejleszteni,de az lemondással,fáradsággal jár. Zuhanni is könnyebb,mint emelkedni. Ettől válik el,hogy valaki EMBER,vagy csak embernek készülődik.
  Ha pedig a honorárium formálja a véleményt, még féregnek sem nevezhető!

  1. Ez nagyon erőltetett Ferenc. Javaslom ne erélködj mert még besz@rsz..

 12. ” ha az életem videojába csak bele pillanthatnál, örülnél,hogy nem személyesen. Az ilyenek szoktak rendőrért,igazságért obégatni amikor felépültek. Már amelyik !
  Szívesen megadom a címem is !

  1. T. T.F.
   Laszlo változtatja az IP címét.
   Egyszer ez: elisavrodnok@freemail.hu
   81.196.225.12
   Maskor meg ez:
   Laszlo
   elisavrodnok@freemail.hu
   86.123.12.29
   Ird be a keresőbe: IP locator adress.
   Ott majd egy kis ablakba beírod ezeket az IP számokat. Bukarest jön ki, majd Elesd, de bukaresti közvetítéssel.
   Egy majommal van dolgunk, amelyik izraeli rohadt narancsokkal dobálózik!!!

 13. Az a véleményem ,nagyon időszerű lenne a nagytakarítás!! és minden hazaárulót börtönbe zárnák!! nagyon kevés zsidó lenne , aki nem oda kerülne!!

  1. Értem Bűtös úr és egyet is értek,de lenne egy kérdésem – akinek nincs hazája az hogy lehet hazaáruló?
   H.B.

 14. Nagyon időszerü lenne már az az összefogás Ha jól tudom,anno az MTA megalakulása után öt évvel már nem volt magyar tagja.(Budenz korszak). Az elzavartak helyébe rögtön tudnék is javasolni magyar tudatu embereket,akik több éve fáradoznak az igazsság kimondásán.pl Papp Gábor, Szántai Lajos, Grandpier Attila és még sokan mások….

 15. Arra azért vigyázni kell,hogy ne essünk újra és újra abba a hibába,hogy magyarnak fogadjuk el a zsidót.
  H.B.
  „Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!”

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: