Kárkép – Avagy a „Romlás virágai”


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

kárkép

Visszavonhatatlanul itt a Tavasz, habár szeszélyes. Esőt hoz, hideg és viharos szeleket is, ám a kertekben bimbóznak már a virágok, kizöldülnek a bokrok, sárgállik az aranyeső, s ha felragyog a nap, jótékony melege simogató. . .  Mégis, lassan lopakodó rosszkedv, valami mindinkább gyomorszorító görcsös nyugtalanság feszíti napjainkat, s ha a közélet mezejére nézünk, mintha már hosszabb ideje egyre csak sokasodnának a „Romlás Virágai”.

Ritka és kivételes dolog, ha egy győztes pártot, kormányát egy teljes cikluson keresztül töretlenül támogatja a társadalom, ráadásul az Uniós, az önkormányzati és a következő parlamenti választásokon ismételten is kétharmados felhatalmazást ad neki.

Igaztalanok lennénk, ha nem látnánk, hogy ma a „Görög – pokol” legmélyebb bugyrában vergődnénk, ha a Fidesz nem nyer 2010-ben. Vitathatatlan az érdeme, hogy az országból eltakarodott az IMF, melynek agresszív és megoldást nem hozó „válságkezelése” csak nyomorba dönti az országokat, amelyeket úgymond megsegít. (A legújabb áldozata Ukrajna.)

 

A külön utas, a lakosság terheit mérséklő, unortodox, a neoliberális szemlélettel vitatkozó, azt elutasító gazdaságpolitika, a széthullott, és hitelét vesztett ellenzék otromba támadásai, amelyekhez Brüsszelből vártak és kaptak is támogatást, csak növelte a kormány, a Fidesz iránti bizalmat. Tömegek vettek részt a Békemeneten, kifejezve támogatásukat, határokon túlról is.

A nemzeti értékek felemelése, a Trianon által elszakított nemzetrészek szimbolikus és gyakorlati síkon történő integrálása a nemzettudatba, egyaránt erősítette az identitást idehaza és a határokon túl élő magyarság körében. . .

Sokáig minden olyan, mint egy tündérmese, majdnem elhittük. . . Ám a bizalom kényes portéka, törékeny, nagyon is. . .

A társadalom rendkívül összetett, alá, fölé, mellérendelt és keresztirányú, bonyolult függőségek rendszere, alrendszerek és azok alrendszereinek halmaza. Tükröztethetjük ezt egészen a legkisebb egységig, az egyén szintjéig, mely egyén ugyancsak részt vesz, kibogozhatatlan és szövevényes kapcsolódásaival, a rendszer működésében, és mindeme kapcsolódások finom kis modulációi logaritmikusan erősödhetnek fel, s hathatnak pozitív, negatív módon a társadalom egészére akár.

Az emberi természet, az emberi lélek önmagában meglévő ellentmondásos, és nem kevésbé bonyolult mibenléte, kulturális, gazdasági, ideológiai, politikai „génmódosítás” veszélyeinek való kitettsége, s ezek torzító hatásai, valamint az egyének viszonya a családi és nemzeti hagyományokhoz, a nyelvhez, valláshoz, erkölcshöz, világszemlélethez és még rengeteg fontos egyébhez, s e viszonyulások megjósolhatatlan változásai, mintegy sokismeretlenes egyenlet részeként illeszkednek a fentebb felvázolt társadalmi szerkezetbe.

Mindehhez pedig vegyük hozzá a geopolitikai realitásokat!

Fontos ezt legalább ilyen vázlatos, elnagyolt formában látni, mert érteni kell, kellene a társadalom felől nézve, hogy az ország irányítása, a kormányzat munkája sokrétű, nehéz és az egyes területeket érintő teendőket összhangba hozó, figyelmet és felelősséget igénylő precíziós munka. Nem lehet láncfűrésszel, úgymond „eccerűen” mindent megoldani.

S értenie, látnia kell, kellene ezt a mindenkori kormányzatnak is, hogy az ország irányítása, a társadalom, az egyén életét befolyásoló, meghatározó, sokrétű feladatok kimunkálása, összehangolása, végrehajtása nagy figyelmet és felelősséget igénylő precíziós művelet, s nem lehet láncfűrésszel „rendet vágni”. . .

Érti-e, a kormány a társadalmat? Valóban érti-é, értette-é azt a várakozást, és reményt, ami feléje áradt, s mely mára megkeseredettnek és elillanónak látszik?

A kétharmados, erős támogatás pszichológiailag kettős hatású; erősítheti és serkentheti a kormányzatot a jobb és még jobb munkára, de elbizakodottá is teheti, egyfajta „Messiás” tudatot gerjeszt, s ettől tévedhetetlennek vélheti magát, a „Nagy Testvérnek”, aki tudja, mi az, ami jó és üdvözít, mi az, ami szabaddá tesz.

Vajh, mi az, ami most sokakat elbizonytalanít és kiábrándít, visszahúzódóvá tesz, miként az nemrégiben is megtapasztaltatott az időközi választáson?

 

A bizalom törékeny, s a varázslat, mely a nemzetet megérintette 2010-ben, mára már szertefoszlott.

A 2014-es elsöprő, háromszoros választási győzelem után úgy tűnik, a Fidesz elveszítette a józan eszét. A teljességgel értelmetlen Internetadó bevezetésének terve, az a politikai vakság, mellyel Balog Zoltán miniszter úr reagált az általános tiltakozásra a TV-ben, „hogy nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani a tüntetőknek, hiszen csak pár ezer felháborodott ember…”, megmutatta, hogy mennyire nem érti a kormányzat a társadalmat. Sokakat döbbentett meg és , hogy a „Kiválasztottnak és Meghívottnak” nincs igazi, visszacsatolásos kapcsolata a társadalommal, hiányzik az alaposan kidolgozott stratégia, és a legkisebb erőfeszítést sem tette, teszi, hogy az egyes döntések hatásait legalább megsaccolja.

Az egyre nagyobb méretű demonstráció hatására, amelyet természetesen azonnal fegyverként használt fel a magát „demokratikusnak” nevező ellenzék, végül is a miniszterelnök visszavonta ezt az adó elképzelést a Kossuth rádió reggeli adásában. Az igazság-beszéd helyett azonban, a politikai korrektség – az álságosság és hamisság álarca! – mögé rejtőzve a távközlési adó kiterjesztéséről beszélt, annak úgymond társadalmi meg nem értettségéről, ahelyett, hogy egyszerűen azt mondta volna: „Elnézést kérek, ostobaságot követtünk el!”. Ez helyreállíthatta volna megtépázott presztízsét, de nem ez történt.

Itt kezdődött a Fidesz eróziója, s ezt csak gyorsította, gyorsítja az a rengeteg hajmeresztő törvényjavaslat, melyekkel azóta is előrukkoltak. Pl. az egy számjegyű adókulcs felvetése, első pillanatban nagyszerűnek tűnik, de a fogyasztást terhelő adókra való erőteljesebb állami koncentrálás igazságtalan terhet ró a nyugdíjasokra, mindazokra, akik nem a magas fizetési kategóriába tartoznak. A magas fogyasztási adó ezeket az alacsony jövedelmeket súlyosan megterheli, míg az a szűk réteg, mely amúgy is kiemelkedő anyagi helyzetben van, tovább gazdagodik. Ez gazdagság lehet akár törvényes és jól megérdemelt is, ám a társadalmi igazságosság csorbát szenved. Vajon átgondolták-e alaposan egy ilyen intézkedés következményeit? Emlékezetes a drog teszt képtelen ötlete, a mégoly tisztes meggazdagodás irritáló magamutogatása. Nem volt teljesen végiggondolt az útdíj kiterjesztése az agglomerációt elkerülő utakra, aminek következtében a településekre terhelődik a forgalom, aztán a boltok nyitva tartási idejének szigorú szabályozási tervei, stb., stb., stb., ezek biz’a, mint megannyi fájdalmas tüske, tovább fokozzák a kiábrándultságot. A vasárnapi zárva tartás, amellyel normális körülmények esetén nagy társadalmi egyetértés is kialakulhatott volna, nos, ennek erővel, szinte politikai-nemi erőszakkal felérő bevezetése, és a sajtónak ez ügyben nyilatkozó képviselők érezhető arroganciája sokakat felborzolt. Azt, hogy e nyilatkozatok mennyire keresztény, demokratikus és néppárti megnyilvánulások voltak, hogy ártottak-e a valóban keresztény, demokratikus és néppárti eszmeiségnek, azt döntse el ki, ki, azonban úgy tűnik, hogy mindez csak olaj volt a tűzre.

És itt a Simicska – Orbán, Orbán – Simicska cirkusz, amely újból reflektorfénybe helyezi az ügynöklisták rejtegetésének, az elszámoltatás elmaradásának minden káros következményét, és még sok más rejtélyes kavarást a háttérben

Idetartozik a Fidesznek eleddig erős támogatást nyújtó Hír TV politikai kiközösítése, bojkottja, mely a Fidesz szimpatizánsait is megosztja, és ha már itt tartunk, Gyurcsányék annak idején szintén kiközösítették, feketelistára tették. Van valami szeretnivaló egy olyan hírcsatornában, melyet mindkét pólus az ellenségének tart, hiszen ez jelzi elhivatottságát, mértéktartó el nem kötelezettségét, tárgyilagosságra való törekvését.

Hogy erős kritikákat is megfogalmaz? Nos, egy egészséges kormányzat nem lehet meg kritikák nélkül. A mamelukok hízelgése torz és csorba tükröt mutat csak, hamis valóságot.

Az ilyen bojkott pedig mindenkor magát, a bojkottálót minősíti, s az alázat hiányára utal.

Napjaink sorozatos brókerbotrányának hatása felér egy cunamival. A legújabb, a Lombard Kézizálog Zrt. milliárdos sikkasztási ügye. A beragadt és elúszott állami, de főként önkormányzati pénzek miatt előállt napi működési problémák, melyek érintik a bérek, segélyek, közüzemi számlák kifizetését, kihatnak a hétköznapokra, vagyis a polgárok a saját bőrükön érzik a következményeket. A brókercégekhez tartozó bankoknál és intézményeknél történt zárolások miatt pedig vétlen alkalmazottak ezreit fenyegeti létbizonytalanság, s mindez bizony nem növeli a szimpátiát.

S ez még csak a jéghegy csúcsa. Említhetnénk, a földbérletek körül felmerült valós, vagy vélt tisztázatlanságokat, a hortobágyi állattenyésztő gazdák vélt, avagy valós sérelmeit, melynek okán birkáikkal együtt jöttek fel Budapestre, hogy petíciót adjanak át az illetékesnek. Ott van az elmaradott térségek felzárkóztatásának kérdése, a közbiztonság hiánya az apró falvakban, a tanyákon. Aggasztó az ország bedolgozó központtá válásának az a valós veszélye, hogy nem jön létre stabil és hazai földben gyökeredző ipar. Igaz ugyan, hogy átmenetileg munkahelyeket teremtenek az ideköltöző autógyárak, ám a tőkéscsoportok bármikor, bármi oknál fogva előálló esetleges kivonulása miatt, ez az agyaglábra épített gazdaság kártyavárként omlik majd össze. Lehangoló a multiknak való kiszolgáltatottság, a hazai anyagból, hazai innovációval termelő, hazai üzemek, munkahelyek hiánya, és hány és hány ilyen ismert és kevésbé ismert görcs feszíti a társadalmat, keseríti a közhangulatot, mutat létező hiányosságokra, megoldatlan külső és belső problémákra. Tetézi a rossz érzést, és nem segíti a megértést a zavaros, csapnivaló kommunikáció.

A politikusoknak látniuk, érteniök kéne, hogy az emberek nagy része csak szőrmentén, éppen hogy csak foglalkozik a napi politikával, és nem lehetnek sem túlságos elvárással, sem lebecsüléssel sem a társadalom iránt.

No persze, optimális az lenne, ha a civil társadalom, a polgárok tudatosabban vállalnának részt a közélet alakításában, ehhez azonban szükség lenne többek között legalább ezekre;

1) képesség az önvizsgálatra, vajon azt, amit kritizál nem teszi-é Ő maga is?

2) higgadt és nem „csípőből való”, indulatos véleményalkotás, vagy cselekvő akció, a tények alapos megismerésére való törekvés, hogy ezek fényében, a pontos, tényszerű vélemény tükrében fogalmazódhasson meg az ítélet, hogy aztán tevőleges módon tenni lehessen ellene, érte.

3) képesnek kell lenni az összefüggések elemzésére, vagyis világosan kell látni, s megérteni, akár a cselekvés lehetőségének korlátait is, és tenni, elfogadni, jobbítani, támogatni, és bírálni, amit kell és lehet képességek szerint. . .

Ám ne legyünk naivok.

Az emberek nagy többsége csak egyszerűen boldogulni szeretne, békében élni, dolgozni, lehetőségeket kapni magának és családjának az élhető életre. A politika csak nagy vonalakban érdekli. Négyévente elmegy szavazni, s választja azt, akiben úgy véli megtalálta vágyai kiteljesítőjét. Őket nevezi a közvélemény kutatás helytelenül a „bizonytalanoknak”, pedig csak egészséges, hétköznapi emberi életet élnek, élnének.

Természetesen van egy kisebb réteg, az elkötelezett és agilis polgárok, civilek csoportja. Ők mindenkor és mindaddig kiállnak a választott pártok, eszmék, célok és érdekek ideológiák mellett, míg azok nem lépik át a józanság határait. Aktivitásukkal olykor a nagy tömeget is mozgósíthatják akár.

A másik, ugyancsak kisebb csoport a fundamentalistáké, a fanatikusoké, kik a fehéret feketének mondják és fordítva, akkor és ott és feltétel nélkül, amikor választott pártjuk, ideológiai vezérük azt megkívánja.

A politikának értenie kéne, hogy nem támaszkodhat csupán ezekre a szűk csoportokra, meg kell nyernie, megtartani, és tisztelnie a nemzetet. Az aktív réteg támogatása kevés a tömegek hallgatólagos jóváhagyása nélkül, a fanatikusok pedig agressziót gerjesztenek és erőszakba, diktatúrába, vezetnek. A társadalom nagy tömege pedig sosem pártolta a fanatizmust, habár részeiben megvezethető ideig, óráig.

A stabil kormányzáshoz tehát a politikának értenie kell, kellene a társadalmat, annak bonyolult szerkezetét. Az elengedhetetlen döntésekhez, mert minden mindennel összefügg, hatástanulmányok kellenének, megfontolt mérlegelés, körültekintő és józan lépések, s az országgal egyetértésben kellene haladnia, egyensúlyt és biztonságot teremtve. . .

Ezért volt kivételes kincs, ritka és talán megismételhetetlen kegyelmi állapot az a kitartó társadalmi támogatás, mely a Fidesz kormány mögött állt, s amely tarthatna ma is. . . Ám ez nem a nemzeten, a polgárokon, a civileken múlott. . .

A veszély tehát két oldalról közelít; egyfelöl bizonyos megbicsaklás, baljós jelek a kormányzati politikában, másfelől a hatalom megszerzésének érdekében, a mindenre képes ellenzék agresszív és hazug propagandája, mellyel végsőkig megkeseredett társadalomról vizionál, forradalmi hangulatról, káoszról és balkáni állapotokról. Igyekszik meglovagolni a kétségtelenül meglévő problémákat, a feloldatlan, vélt, vagy valós sérelmeket, az egyes régiókban tapasztalható reménytelenséget, a létező csalódottságot.

Egy valóban megkeseredett társadalomban a tehetetlenség, a megalázottság érzése elfordítja a megsebzett embereket a politikától. Egy valóban megkeseredett társadalom pszichikailag, és morálisan is sérülékenyebbé, instabillá válik. Fogékonyabb lesz a populizmusra, türelmetlen ingerültséggel és nehezen tűri a konfliktusokat. Frusztráltsága kihat az élet számos területére, az emberi kapcsolatokra. Egy valóban végsőkig megkeseredett társadalomban teret nyer az anarchia, erőre kapnak a szélsőségek, út nyílik a káoszba. . . Gondoljunk csak Ukrajna elrettentő menetelésére, a „megsemmisülésbe”!

E rémálom azonban nem itt van, bárhogy is szajkózza, sulykolná ezt valóságnak az ellenzék.

És itt feltétlenül meg kell említeni a határon túl élő magyarság fokozott sérülékenységét. Egy anyaországbéli zűrzavar határokon átnyúló hatásai, az Ő reményeik szertefoszlást, jelenleg is nyomasztó kiszolgáltatottságuk mértékének elviselhetetlen megnövekedését, egy második Trianont jelentenének

Kint melegen süt a nap, a kertekben valódi virágok nyílnak, és vitathatatlan, hogy nem minden sötét, és nem tagadhatjuk (de persze jócskán akadnak, akik igen), hogy vannak eredmények, biztató és tisztességes törekvések, az elnagyolt és kapkodó, súlyosan hibás intézkedések mellett léteznek helyes elképzelések is, de tudjuk, ami működik, az magától értetődő, a rendjén való dolgok nem okoznak zavart.

Talán ezért is van az érzékelhető csalódottság mellette egyfajta várakozó csendesség a háttérben. Ebből eredhet az is, hogy a zajos és felháborító botrányokat bárhogyan is megnyergelve, ez az atomjaira hulló ellenzék minden hangoskodása mellett sem tudja növelni táborát, pedig harsogó igyekezetével nagyon azon van, hogy nyereségére fordítsa a Fidesz népszerűség vesztését.

(„Paint it black” „Fesd feketére” üvölti a háttérben szinte gunyorosan a Rolling Stones, de nem ez a cél!)

E gondolatok, melyeket itt egyesek talán túl feketének, míg mások túl visszafogottnak átkoznak majd esetleg, nos, e gondolatok akörül forognak, hogy mit is jelent, jelenthet ez a „Kárkép”, mert valami most nem kerek, s egyre kevésbé lesz az, ha ez így megy tovább.

Urthvas Bethad

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások

20 hozzászólás a(z) “Kárkép – Avagy a „Romlás virágai”” bejegyzéshez

 1. Nem értem, mi értelme van ilyen hosszú cikkek leközlésének. Én csak az alább idézett sorokig olvastam el. Elképesztő baromság, hogy az országból eltakarodott az IMF. Azzal pedig, hogy 2010-ben választást nyert a fidesz, megpecsételődött hazánk sorsa. Innentől kezdve csak Isten segíthet rajtunk. Vagy ha mégsem, akkor PUTYIN képes segíteni az egész világon. Nem vagyok orosz-imádó! — mert Oroszországnak súlyos adóssága, ez idáig kiegyenlítetlen számlája van velünk szemben! Vattay Szabolcs
  “Igaztalanok lennénk, ha nem látnánk, hogy ma a „Görög – pokol” legmélyebb bugyrában vergődnénk, ha a Fidesz nem nyer 2010-ben. Vitathatatlan az érdeme, hogy az országból eltakarodott az IMF, melynek agresszív és megoldást nem hozó „válságkezelése” csak nyomorba dönti az országokat, amelyeket úgymond megsegít.”

  • ” Nem vagyok orosz-imádó! — mert Oroszországnak súlyos adóssága, ez idáig kiegyenlítetlen számlája van velünk szemben!”
   T.Vattay úr!
   Hosszú évek óta ez a véleményem,melyet minden alkalmat megragadva hangoztatok is,de sokszor érdektelenségbe útközök.
   H.B.
   Közönyös a világ… az ember
   Önző, falékony húsdarab,
   Mikép a hernyó, telhetetlen,
   Mindég előre mász s – harap.
   S ha elsöpört egy ivadékot
   Ama vén kertész, a halál,
   Más kél megint, ha nem rosszabb, de
   Nem is jobb a tavalyinál.

   (AranyJános)
   (1851.)

 2. Igaza van az előttem hozzászólónak. Hosszú terjengős, következetlen és követhetetlen. Hol jobbra csap, hol balra vág de az értelmét nem fogalmazza meg. Zavaros hablatyolás az egész. A “Görög bugyor”-ról csak annyit, hogy munka nélkül a németek adó euróiból busás minimálbért fizetnek, ja és persze kevés meg aztán a megszorítás, legyen úgy mint itthon éljen egy görög magyar minimálbérből! Röhely.

 3. Már semmi sem kerek e világon, csak a bolygó, amin élünk. Ám el nem ítélhető, kissé önző módon mégiscsak hazám sorsa érdekel. Ezekről az ezer(?) szálakból fűzött, és hetek óta tudatosan időzítve kirobbantott botrányokról az a bizonyos csomó jut eszembe, amit erélyes mozdulattal szét kell vágni, a selejtjét el kell tüntetni, a jót meghagyni, a többit pedig szintén jóval pótolni.
  Értem ezalatt, hogy bizonyos tanácsadókat, s azokat elfogadókat szépen le kell cserélni!

 4. Egyetértek Szabolcs hozzászólásával. Én végig olvastam, de nem értem, mit akart mondani az író. Annyit szűrtem le, hogy azt elemzi, milyen árnyalati különbségei vannak a [email protected]….-nak.
  Varga László

 5. Teljesen felesleges különféle elméleteket, ideológiákat kreálni a 89-es hatalom átadás,átvétel témájában, vagy,hogy hol tartunk most. Tény,hogy 48 ezer milliárd forintot kiloptak,csaltak,raboltak az országból az elmúlt 26 év alatt. Ami mozdítható volt azt el “privatizálták.Ezt nem lehet kifehéríteni, legfeljebb színezni, amihez mindegyik éppen hatalmon lévő párt asszisztált. Ez a valóság ! A többi a duma része. Ami ebben az országban történik az kimeríti a szervezett bűnözés fogalmát, azok részéről is akiknek a törvények betartása, és betartatása lenne a kötelességük. (deviza hitelek ) Körül kell nézni, erkölcsi fertő az egész ország, de a vezetőink büszkén parádéznak a lopott javakkal,saját hülyeségükkel, a nép nyomorával. Európa rabszolgái lettünk. Lehet még hülyíteni a Népet,csak már egyre nehezebb, mert nincs mivel. Hiteltelenné váltak azok képmutatók, akik a politika mögé bújva, a Nép vére,verítéke árán akarnak trónra kerülni, megkoronáztatni magukat, Teljesen mindegy ki kerül majd hatalomra,ha nem a pénzmutyi lobbit szolgálja, esélye sincs a hatalom közelébe kerülni. Innentől borítékolható további sorsunk. Csak az ISTENBEN, és Putyinban bízhatunk, a “farkasok mástól nem félnek.

 6. A veszély az olyan bértollnokokon keresztül közelít, akik, mint a cikk írója is, magasztaló semmitmondást közöl annak az orbánnak és bandájának a dicsőítésére, aki mindig is szorosan összejátszott az ellenfeleknek kikiáltott “másik oldal”-lal. Ami nem is másik oldal igazán és nem is más irányba halad, de jól hangzik a különbség tétel. Folyamatosan védik egymást a támadásoktól és a felelősségre vonásoktól azzal az emeszpével, amelyik formál jogi értelemben nem is létezhetne. Sóval hagyjuk egymást ezzel a maszlaggal.

  • Tisztelt Uraim,
   Elolvastam a cikket is és az Önök megjegyzését is.
   Szerencse, hogy a NIF az egy olyan fórum, ahol valóban szabadon lehet szólni, tehát nyugodtan gyűlölködjenek és fröcsögjenek. Amit mondanak az az intelligencia és a szövegértés, teljes hiánya. nem baj!
   Ahogy az illető írja a cikkében-
   “E gondolatok, melyeket itt egyesek talán túl feketének, míg mások túl visszafogottnak átkoznak majd esetleg, nos, e gondolatok akörül forognak, hogy mit is jelent, jelenthet ez a „Kárkép”, mert valami most nem kerek, s egyre kevésbé lesz az, ha ez így megy tovább”
   – tehát ez az írás nem más, mint egy ténymegállapítás, ahogy a normális és józan emberek látják.
   Nagy szerencse, hogy önök nem kerülhetnek politikai hatalom közelébe, mert akkor lenne itt a káosz.úgy Isten igazából

   További jó gyűlölködést
   Jancsó Tibor

   • Tisztelt Jancsó Tibor!

    Köszönjük hozzászólását, mi is így gondoljuk.

    Nifadmin

   • Gyűlölködik a fene, kedves Tibor! A fidesz éppen azt teszi, amit a megbízók előírnak neki. Mint elődje is azt tette. Fel hívnám a figyelmet, hogy az a “rend”, ami egyre inkább uralja népünket már hozzávetőleg 200 éve (és akkor még óvatos voltam), nem jó. Ezt a rendet akár mennyire is simogatják, soha nem lesz a mi rendünk. Ahhoz, hogy a mi rendünk legyen, előbb ezt a rendet totálisan össze kell zavarni, ehhez a rendhez képest egy teljes káoszt megteremteni. Ebből a káoszból kell aztán rendet varázsolni. (illetve megmutatni az értetleneknek, hogy amit káosznak vélnek a régi regula szerint az egy más gondolat és érzelem világ, vagyis más logika szerint fölépülő rend) A megszokás csúnya dolgokra képes rávenni az embereket és legalább olyan ártalmas, mint amilyen hasznos.

   • “Jancsó Tibor”! Az ön részéről ez megtörtént. Kevesebbet kellene gyűlölködnie, hiszen a lelki nyugalmát mindenki csak és kizárólag saját magának teremtheti meg.

 7. Nincs itt jobb meg bal oldal, közép van, melynek a “kereke a pénz körül forog, mindent,és mindenkit alárendelve. Ebből a beteges rögeszméből ha nem gyógyul ki a világ, elveszett. Minden nyomort, betegséget a kapzsiság, a szerzés iránti esztelen harc okoz, melynek legfőbb példája maga az “állam, bármije is van, lopta azt. Ehhez kellenek a szóművészek, hogy megmagyarázzák, eladják a Népnek a saját lelki nyomorúságukat. Ehhez a “kiművelt elit” kitűnően asszisztál nálunk.

 8. T.Jancsó Tibor! A káoszt mindig a “rend követi, és ez még jobb mint ami most van. Igaza van a politikához arra “rátermett emberek kellenek, mert “valaki vagy tisztességes, vagy politikus, mert a tisztességes emberek távol tartják magukat a párt harcoktól, mert ez becsületességükből kifolyólag előbb,utóbb a vesztüket okozzák.Most éppen az írástudók, kiművelt színe java van hatalmon, akkor vagy az iskola nem jó, vagy az irány, vagy maga az ember. Tegyen ön vizsgálatot, hátha a büszkesége normál szintre lép. Tisztelettel, Tóth Ferenc

 9. T.eSZeL ! Teljesen jól látja, és jól írta. A többi a duma része!

 10. Lehet elveszni a részletekben,de nem érdemes.
  Hazánknak BECSÜLETES MAGYAR VEZETŐKRE VAN SZŰKSÉGE,mert a jelenlegi zsidó-vezetők szándéka nem az ország felemelkedését célozza.
  H.B.

 11. T. Horváth Bertalan ! Szerintem a “többségnek, és jómagamnak is ez a véleménye. Vannak akik másképpen “látnak,éreznek, de ez a homályos látás,és érzés csak anyagiak megszerzését szolgálja. Ezen törekvések hijján, csak az ostobaság lehet a mozgató erő, mely “kisebb bűn, mint javakért aljasságot elkövetni azok ellen, akiknek a kenyerét eszik,és a bizalmát élvezik. Az ostobaságból kilehet gyógyulni, az aljasságból nagyon nehéz, szinte lehetetlen.

 12. Tetszett a címkép, így aztán elolvastam az egész, hosszú írást.
  Nem unatkoztam cseppet sem.
  Amit mond, a gondolatok, azok is tetszettek
  Mgefogadhatná a politika az itt leírt gondolatokat, azt hiszem.
  Kevés az ilyen érdekes stílusú politikai írás,és biztos, hogy sem a Magyar Nemzet, sem a Magyar Hírlap, vagy akármelyik másik újság nem közölné le.
  A negjegyzésekkel nem foglalkozom.

  Örülök, hogy erre az oldalra keveredtem, majd máskor is eljövök, sok jó írtást találtam itt.
  Üdvözlettel

  Kézdi Előd

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A “nyomorult választók” és a szomorú vasárnap
Hazugság a “devizahitel” és a “forintosítás” – brüsszeli meghallgatás vágatlanul, I. rész
Szajkó Atilla: Sem Kossuth, sem kifli
Close