KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Káldi József és Dr. Horváth György kézfogója (a szemellenzős gyűlölet határtalan) – Reiner Péter nyílt levele

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Kedves Káldi József!

Reiner PéterItt az a pillanat, amikor meg kell ismételten szólalnom.

Nagyon nem illek bele az Ön pallérozott „antifasiszta ” világképébe, hiszen jó szívvel, alaposan átgondoltan, magyar Hazánk közös történelmét Önhöz hasonlóan gondosan lapozgatva és nem hályogos szemmel és szívvel, hanem Nemzetemet megalapozottan szeretve álltam Hegedűs Lóránt tiszteletes ügye, vagyis a tételes igazságosság mellé, megvédeni szándékozva őt és közösségét a hamis, koholt és egyértelműen súlyos megfelelés-kényszeres politikai koncepció jegyében kelt vádak ellen!

Ismerem a forrásmunkákat és mindazt, amivel Ön érvel.

Ön nyilvánvalóan nem volt benn a november 3-i Isten Tisztelet alatt a Hazatérés Templomában, amit a Kormányzó Alapított. Talán azt sem tudja, hogy az indokolatlanul megvádolt lelkész nagyszerű,  nemrég elhunyt édesapja – a szintén saját egyháza által is érthetetlenül gyűlölt és irigyelt, de közmegbecsülésnek és közszeretetnek örvendő nagytiszteletű püspök úr – milyen féltő tisztelettel mutatta meg nekem 1993-ban, hova bújtatták nagy számban a vészkorszak idején zsidó felebarátaikat.

Az Ön felsorolása korántsem teljes hála Istennek, mert zsidóságunk nagyságrendekkel több nagyszerű életművet tett le közös nemzetünk egyetemes asztalára az Ön által felsoroltnál. Elég, ha csak a Millenáris Parkban rendezett fantasztikus kiállításra gondolok „Álmok álmodói címmel” melyet az ezredforduló táján közel egymillió honfitársunk tekinthetett meg örök tanulságul.

Ön tudatosan nem beszél, talán mert nem ismerheti a tudatos történelemhamisítás okaként magyarrá vált zsidóságunk szerepét Kormányzónk meghívásában a bolsevik ellenes Nemzeti Hadseregünk felállításában, a csendőrség újra létrehozatalában és az ebben történő aktív szerepvállalásában

Nem ismerheti a Héjjas és Prónay különítményekben valóban történelmileg indokolhatatlan, de érthető bosszúhadjáratában résztvevő zsidó tartalékos tisztek neveit, de nem ismerheti a Rongyos Gárda honmentő, Sopront és környékét visszafoglaló tartalékos zsidó származású tisztek neveit sem. És nyilván nem gondol mentalitásánál fogva 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk zsidó származású antibolsevista kivégzett mártírjaira sem!

Komoly bajom van az ön által sugallt tetten érhető megalapozatlan gyűlölettel.

Ezt az érzékelhető gyűlöletet láttam a „vádat képviselő” Dr. Horváth György arcán is jól érzékelhetően, miközben a nagytiszteletű bíróság elé terjesztette javaslatát, mely szerint engem ne hallgasson meg, mert én elfogult tanúként a „szélsőséges jobboldal” diszzsidója ” vagyok! És a nagytiszteletű bíróság tűrte ezt a megjegyzést és helyet adott a vád képviselője felszólításának és nem került sor meghallgatásomra.

Nagy óvatossággal még azt is vélelmezem, hogy ha vallomásomra sor került volna, talán  a lelkész minősíthetetlen írásos fenyítésre sem ítéltetett volna.

Miért is gondolom kedves Káldi úr, hogy Ön baráti jobbot nyújtott véleménye tanúságaként az egyházi vádakat képviselő Szabó püspök úr vádjait is megszemélyesítő lelkében zsigeri gyűlöletet hordozó ” antifasiszta” Horváthnak?

Mert a gyűlölet, mellyel mindketten vizsgálják történelmünket nem alkalmas az igazságosság és igazság felderítésére.

Nem tudom járt-e Ön Trianonban szétszaggatott Nemzetünk egyik ékkövén Kárpátalján? Ha járt és letette a gyűlölet szemellenzőjét, nem kerülhette el nemzeti panteonunkat Vereckét, ami nemcsak honfoglalásunk szimbóluma, hanem felkiáltó jele nemzeti egybetartozásunknak is! Ha viszont járt Vereckén, nem kerülhette el a szolyvai bolsevik megsemmisítő haláltábort, ahol emlékhely létesült az ártatlanul elpusztított magyar véreink emlékére.

Csak a legutóbbi időben derült ki, hogy sajnos ott nyugszanak a náci haláltáborokból sikeresen élve hazatért számos zsidó származású magyar honfitársaink!

Kedves Káldi József!

Egyelőre fogadja el, hogy ez a mementó sajnos még csak a jéghegy csúcsa. Ugye érti, mire gondolok!

Amikor Ön kimásolja helyesen irodalmi hátterét igénybe véve az általam is nagyszerűnek vélt és jól ismert csodálatos névsort, olyanokat is említ, akiket most nem emelnék ki a gyűlöletes ellenem és ellenünk történő folyamatos támadások miatt. Tudja a mocskos, és a nácizmus háborús bűntetteit messze felülmúló bolsevizmus rémtettei kétféle módon is kifejtetté hatásukat, mely jól láthatóan követhető az Ön véleményének olvasásán.

A bolsevizmusnak túl a százmilliót jóval meghaladó ártatlan áldozatot hozó pusztításán, még nem mérhető fel a lelkekben okozott szörnyű pusztítás hatása, mely sajnos történelmi egyházainkat sem kímélte meg melyek, tudatosan eddig még nem vették leltárba a pusztításban történő részvételüket és azok kártételét.

Számos az Ön által felsorolt nagy művész, közéleti ember vált megalázott vagy megfélemlített besúgó lakájává a pusztító bolsevizmusnak beszervezett besúgóként, sokuk tartótisztként. Büntetésük lett, hogy ennek ismertté válása óta magukon kell hordozniuk az árulás bélyegét, ezzel végleg hiteltelenné téve életművüket.

Tudja Káldi úr az „antifasizmus” csakis az antibolsevizmus tükrében értelmezhető és csakis akkor válhat mérőeszközzé, ha azonosítani tudjuk majdan fogalmi rendszereinket (attól tartok erre még hosszú ideig nincs remény).

A gyűlölet pedig zsákutca.

Ön gyűlöli a mai nemzeti radikalizmust, mely elkerülhetetlen eszköze a majdani igazságtételnek!

Az Ön védencei a sajnálatosan „történelmi egyháznak ” beemelt Hit Gyülekezete, mely magyarság ellenes szekta agymosottjai farkascsordaként ott náciztak az Isten Tisztelet alatt a Hazatérés Temploma előtt és a nagytiszteletű Egyházmegyei Bíróság a lelkész úr elleni írásos megrovásának részletes magyarázatában gyakorlatilag védelmébe vette és erkölcsileg alátámasztotta e gyülevész banda tevékenységét.

Sokkolni fogom Önt akkor, amikor kijelentem, hogy nagyon sok zsidó származású magyar választ új értékrendet és segíti az Ön által gyűlölt mozgalmat, közülük jónéhányat ismerek, és ne merje a bátorságot venni minősítésükre. A megfélemlítés sajnos sikeresen működik, mint a mai napig közöttünk lévő és lelkeinket mérgező bolsevizmus. Az emiatti jogos félelem okán nem mutathatják meg arcukat. De az  a bizonyos X bizony jó helyre kerül, és ők is segítik majd közös nemzetünket, hogy végre először fölemelhessük fejünket és  jelenlegi gyarmati sorunkból végre büszke magyar nemzetté váljunk.

Amikor holnap visszatérek második Hazámba és székely véreimmel együtt kiállhatok közös Nemzetünk önrendelkezéséért Marosvásárhelyen, személyemben az igazságosság egyik hordozója leszek, reményeim szerint százezred magammal, együtt küzdve testvéreinkkel a székely függetlenségért és Nemzetünk újraegyesítéséért.

Ön Káldi úr ott lesz velünk vagy legalább lélekben?

Budapest 2014. március. 9.

A meg nem hallgatott tanú:

Reiner Péter

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Káldi József és Dr. Horváth György kézfogója (a szemellenzős gyűlölet határtalan) – Reiner Péter nyílt levele

 1. Tisztelt Rejner Péter Ur!
  Az irásával teljesmértékben egyetértek. Sajnos vannak ide irok akik sok esetben megalapozatlanul irnak annélkül, hogy a történelmet most leszámitva jobbrol ballrol nezzen utána és csak azután szoljon
  hozzá de ne ugy, hogy a másik ugyérezze, hogy én vagyok az te meg
  csak egy nem illetékes hozzászolo. Káldi Urnak még ismeretlen a há-
  borus évek és az utánna jövök mert még nem élt. Aztán csak a felületet olvasta el.
  Esther

  1. Kedves Eszter !
   Megtenné, hogy felsorolná, mi olyat írtam _ eltüntették_ aminek nem néztem utána? Érdeklődéssel várnám válaszát! Sajnálatos módon eléggé korán születtem, a nyilas rezsimet megúsztam, de az utána következőket nem. A történelemből viszont nem csak azokat az éveket ismerhetjük amelyeket átéltünk, nyilván Ön is tud VIII Henrik, XIV. Lajos, vagy Mária Terézia viselt dolgairól…
   Tisztelettel
   Káldi József

 2. „Káldi József és Dr. Horváth György kézfogója (a szemellenzős gyűlölet határtalan) – Reiner Péter nyílt levele
  Posted on 2014/03/09 by Nifadmin
  Kedves Káldi József!
  Itt az a pillanat, amikor meg kell ismételten szólalnom.
  Nagyon nem illek bele az Ön pallérozott “antifasiszta ” világképébe, hiszen jó szívvel, alaposan átgondoltan, magyar Hazánk közös történelmét Önhöz hasonlóan gondosan lapozgatva és nem hályogos szemmel és szívvel, hanem Nemzetemet megalapozottan szeretve álltam Hegedűs Lóránt tiszteletes ügye, vagyis a tételes igazságosság mellé, megvédeni szándékozva őt és közösségét a hamis, koholt és egyértelműen súlyos megfelelés-kényszeres politikai koncepció jegyében kelt vádak ellen!”
  ————————————————————————————-
  Az az Ön dolga, hogy egy antiszemita lelkész mellé áll, nincs egyedül, van még szégyene a zsidóságnak, pl Scharf Mórictól, Bennjamin Freedmanon, át D. Irwingig, és hasonlókig, a magyarországi „szélsőjobbantoknak” nagy szüksége van egy antiszemita zsidóra, itt sem ön az első aki a neonyilasok/neonácik/neohungaristák mellé áll lásd pl Lovas Istvánt. Ilyen esetekben pajzsra emelik őket és nem mérlegelik szavaikat megelégednek azzal, hogy lám zsidó és mégis azt mondja amit mi. Nem kizárt persze, hogy tévednék, de nem látom a neonyilasok/neonácik némi bírálatát, de legalább elődeikét.
  Nem tudom, hogy az Ön családja hogy vészelte át az 1944-es évet, az enyém 25 emberből 24-et elvittek, és egy sem tért vissza a legfiatalabb 2 éves volt. Hegedűs urat nem én, de a saját egyházának tisztességes lelkésztársai, püspökei nem először figyelmeztetik, nem tartják helyesnek az antiszemita politikai nézeteit, és azok hangoztatását a templomban. Volt ugyanis abban az egyházban egy Bereczky Albert nevű csodálatos ember is…vagy egy másik a katolikus egyház apácája a boldoggá avatott Salkaházi Sára, (akinek még az emlékét is meggyalázták a mai „nemzeti radikálisok „ akik a Duna parti bronz cipőkbe képesek voltak viccből disznólábat tenni),a „nemzeti radikálisok” elődei a nevezett hölgyet és segítő társait _ a keresztény , sőt a korabeli szóhasználattal egyenesen őskeresztény _nyilas férgek a kivégzés előtt meztelenre levetkőztették….egy apácát. Salkaházi Sára szembefordult velük, letérdelt és keresztet vetett…a rendszerváltás után kiadott Nagy Magyar Lexikon meg sem említi..a 18 kötetbe nyilván nem fért bele az a néhány sor! Szégyen. A mai rezsim valahogy inkább átkereszteli az antifasiszta hősökről elnevezett utcákat, mintsem a fiatalokkal megismertetnék nevüket. És még voltak sokan mások, akik életüket kockáztatva segítették az üldözötteket.
  ——————————————————————————————
  „Ismerem a forrásmunkákat és mindazt, amivel Ön érvel.
  Ön nyilvánvalóan nem volt benn a november 3-i Isten Tisztelet alatt a Hazatérés Templomában, amit a Kormányzó Alapított. Talán azt sem tudja, hogy az indokolatlanul megvádolt lelkész nagyszerű, nemrég elhunyt édesapja – a szintén saját egyháza által is érthetetlenül gyűlölt és irigyelt, de közmegbecsülésnek és közszeretetnek örvendő nagytiszteletű püspök úr – milyen féltő tisztelettel mutatta meg nekem 1993-ban, hova bújtatták nagy számban a vészkorszak idején zsidó felebarátaikat.”
  ———————————————————————————————–
  Nagyon érdekes amit idősebb Hegedűs úrról ír, csak hát ha annyi zsidó mentő lett volna akkoriban mint ma akkor …azok a marhavagonok üresen gördültek volna Auschwitz-Birkenau, Dachau..és a többi haláltábor felé.
  A nevezett úr_ nyugodjon békében ha tud_ igazmondását az alábbi melléklettel világítanám meg* ami kissé kétségbe vonja szavai hitelét, és mint említettem vannak a református egyháznak valóban zsidó mentő hősei.
  ———————————————————————————————–
  „Az Ön felsorolása korántsem teljes hála Istennek, mert zsidóságunk nagyságrendekkel több nagyszerű életművet tett le közös nemzetünk egyetemes asztalára az Ön által felsoroltnál. Elég, ha csak a Millenáris Parkban rendezett fantasztikus kiállításra gondolok “Álmok álmodói címmel” melyet az ezredforduló táján közel egymillió honfitársunk tekinthetett meg örök tanulságul.
  Ön tudatosan nem beszél, talán mert nem ismerheti a tudatos történelemhamisítás okaként magyarrá vált zsidóságunk szerepét Kormányzónk meghívásában a bolsevik ellenes Nemzeti Hadseregünk felállításában, a csendőrség újra létrehozatalában és az ebben történő aktív szerepvállalásában
  Nem ismerheti a Héjjas és Prónay különítményekben valóban történelmileg indokolhatatlan, de érthető bosszúhadjáratában résztvevő zsidó tartalékos tisztek neveit, de nem ismerheti a Rongyos Gárda honmentő, Sopront és környékét visszafoglaló tartalékos zsidó származású tisztek neveit sem. És nyilván nem gondol mentalitásánál fogva 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk zsidó származású antibolsevista kivégzett mártírjaira sem!
  Komoly bajom van az ön által sugallt tetten érhető megalapozatlan gyűlölettel.”
  —————————————————————————————————-
  A családom kiirtása szerintem indokolttá teszi a neonyilasok iránti utálatomat, elég ha Ön kedveli őket, érjék be Önnel. Érdekes, hogy Ön még azt is jobban tudja, amelyre szerény ismereteim mégiscsak kiterjednek…nem írhattam be egy 300 oldalas könyvet plusz az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikont. Vagy kétségbe vonható, hogy ismerhetném neveiket? És milyen alapon?
  Talán ha nem törölték volna minden (!) jobboldallal rokonszenvező oldalról a nagyon megválogatott névsort, hiszen a teljes névsor valóban köteteket tesz ki, írhattam volna hosszabbat is, van miből válogatni. De ezen nem veszünk össze, van az „igazmagyarok „ közt olyan aki még Radnótiról, Szerb Antalról vagy Hofi Gézáról, Angyal Istvánról, Nickelburg Lászlóról, Földes Gáborról, Renner Péterről, és Krassó Gyuriról _ akit volt szerencsém, még a szamizdatos időkből ismerni_ sem tudja, vagy nem hiszi el, hogy bizony zsidó származásúak. De lehet ezen csodálkozni? Még magának Jézus Krisztusnak a zsidóságát is kétségbe vonják a futóbolondok.
  Megnyugtatom, meglehetősen tájékozott vagyok a XIX. XX. században élt és alkotott magyar zsidók ügyében. Nem szorulok az Ön készséges segítségére.
  Amin viszont Ön simán átsiklott, egy kissé leragadnék, történetesen Héjjas, Prónay, Ostenburg-Moravek , Francia Kis Mihály gyilkos bandáinál…Horthy hóhér legényei, a hátországban kínozták halálra, gyilkolták a fegyvertelen civileket, ami jóval könnyebb volt, mint szembeszállni a cseh, román hadsereggel…a Sopronban történt népszavazás közismert, de Miskolc és Szeged magyar földön való megmaradásának története vajon ilyen közismert „széljobbant” körökben? Nem hinném, jellemző, hogy ezekről a fehér terrorista gyilkosokról egy szót sem lehet olvasni a mai történelmi tanulmányokban,. Mint ahogyan olvasott emberek sem tudnak semmit Simon József katolikus (!) plébánosról sem akit elevenen nyúztak meg ezek a gazemberek, mert a földosztás mellett prédikált a marcali templomban. Ha még nem verték le, a marcali templom falán olvasható egy vörös márvány táblán.
  Leszögezhetjük, feltéve ha Ön ismeri ezeket a szomorú történeteket, hogy nem a tények ismeretén, hanem a megítélésén van köztünk vita.
  Érdeklődéssel várnám, írja már meg mi is az a sokat emlegetett, jogos bosszú amiért ártatlanokat gyilkoltak meg, a többszörösét Szamuely terror brigád gyilkosságainál, amely maga is törvénytelen volt, még ha statáriális bíráskodás is volt érvényben a hátországban lévén több fronton is harcolt a Vörös Hadsereg egyedül, abban az időben?!
  ———————————————————————————————–
  „Ezt az érzékelhető gyűlöletet láttam a “vádat képviselő” Dr. Horváth György arcán is jól érzékelhetően, miközben a nagytiszteletű bíróság elé terjesztette javaslatát, mely szerint engem ne hallgasson meg, mert én elfogult tanúként a “szélsőséges jobboldal” diszzsidója ” vagyok! És a nagytiszteletű bíróság tűrte ezt a megjegyzést és helyet adott a vád képviselője felszólításának és nem került sor meghallgatásomra.
  Nagy óvatossággal még azt is vélelmezem, hogy ha vallomásomra sor került volna, talán a lelkész minősíthetetlen írásos fenyítésre sem ítéltetett volna.
  Miért is gondolom kedves Káldi úr, hogy Ön baráti jobbot nyújtott véleménye tanúságaként az egyházi vádakat képviselő Szabó püspök úr vádjait is megszemélyesítő lelkében zsigeri gyűlöletet hordozó “ antifasiszta” Horváthnak?”
  ———————————————————————————————-
  Bizonyára nagy veszteség volt, de lám az Ön védőbeszéde nélkül is kis híján felmentették a lelkész urat. Ha meghallgatják, talán még ki is tüntetik
  Nem látok mások lelkébe, és nem tudom megítélni miért e „zsigeri gyűlölet” a vádat képviselő ügyvédében, talán mert ismeri az ártatlanul elhurcolt és megölt zsidó százezrek sorsát,, van ilyen.
  Én nem tenném idézőjelbe az antifasiszta meggyőződést, talán történtek olyan események amelyek még az Ön szemében is antiszemita mocskolódások voltak, bár ezek szerint Ön minden mentséget megpróbál előhozni, és mindenek előtt saját magát igyekszik meggyőzni.
  ———————————————————————————————
  „Mert a gyűlölet, mellyel mindketten vizsgálják történelmünket nem alkalmas az igazságosság és igazság felderítésére.
  Nem tudom járt-e Ön Trianonban szétszaggatott Nemzetünk egyik ékkövén Kárpátalján? Ha járt és letette a gyűlölet szemellenzőjét, nem kerülhette el nemzeti panteonunkat Vereckét, ami nemcsak honfoglalásunk szimbóluma, hanem felkiáltó jele nemzeti egybetartozásunknak is! Ha viszont járt Vereckén, nem kerülhette el a szolyvai bolsevik megsemmisítő haláltábort, ahol emlékhely létesült az ártatlanul elpusztított magyar véreink emlékére.”
  ———————————————————————————————
  A gyűlölet bizonyára nem alkalmas történelmünk szomorú tényeinek feltárására, de a tények meghamisítása, elhallgatása sem az.
  Nem jártam Kárpátalján, Édesanyám családja marosvásárhelyi, tehát éppen eleget tudok az erdélyi magyarok sorsáról, ott ugyanis ők helyettesítették a zsidókat. A trianoni tragédia okairól is lehetne talán írni azokról pl amelyek a magyar uralkodó osztály bűnei a nemzeti kisebbségekkel való bánásmódról szólna, de az olyan lenne mintha Sztálint kritizálták volna 1952-ben.
  ————————————————————————————————
  „Csak a legutóbbi időben derült ki, hogy sajnos ott nyugszanak a náci haláltáborokból sikeresen élve hazatért számos zsidó származású magyar honfitársaink!”
  ————————————————————————————————-
  Bizony a legutóbbi időkben, ahogyan nyílnak meg az orosz, ukrán levéltárak egyre több derül ki, mik is történtek amikor még a magyar hadsereg volt a felszabadító 1941-ben. Nem tudjuk mit hoz a múlt.
  Számomra ez nem volt titok, mint ahogy az sem, hogy a Tanácsköztársaság túsz szedői arányaiban sokkal több zsidót ejtett túszul, mint keresztényt, az sem, hogy a munkaszolgálatosok, nem mentek át az oroszokhoz, amit még egy szélsőséges antiszemita magyar tiszt is elismert és levélben fordult Endre Lászlóhoz (!) a frontot megjárt zsidó munkaszolgálatosok érdekében, természetesen hiába…
  Én még leragadtam az ön elvbarátai által holokamunk minősített gyilkosságoknál, mely következtében nem ismerhettem meg a nagymamámat, nagyapámat…22 további rokonomat. Ami gondolom nem von le semmit a többi ártatlanul kivégzett zsidók tragikus sorsának megítéléséből, de higgye el ez sem fogja meghatni az ön táborába tartozó neonyilasokat.
  ————————————————————————————————-
  „Kedves Káldi József!
  Egyelőre fogadja el, hogy ez a mementó sajnos még csak a jéghegy csúcsa. Ugye érti, mire gondolok!
  Amikor Ön kimásolja helyesen irodalmi hátterét igénybe véve az általam is nagyszerűnek vélt és jól ismert csodálatos névsort, olyanokat is említ, akiket most nem emelnék ki a gyűlöletes ellenem és ellenünk történő folyamatos támadások miatt. Tudja a mocskos, és a nácizmus háborús bűntetteit messze felülmúló bolsevizmus rémtettei kétféle módon is kifejtetté hatásukat, mely jól láthatóan követhető az Ön véleményének olvasásán.
  A bolsevizmusnak túl a százmilliót jóval meghaladó ártatlan áldozatot hozó pusztításán, még nem mérhető fel a lelkekben okozott szörnyű pusztítás hatása, mely sajnos történelmi egyházainkat sem kímélte meg melyek, tudatosan eddig még nem vették leltárba a pusztításban történő részvételüket és azok kártételét.”
  —————————————————————————————————
  Maradjunk a rideg tényeknél. A bolsevizmus emberek milliói halálát okozta, volt rá több mint 70 éve, de a nácik és csatlósaik is igyekeztek jól kihasználni a rendelkezésükre álló 6 évet, és az elfoglalt területeket. arányosan ők is teljesítettek. Az száz millió úgy jött ki, hogy az oroszországi, Kelet-európai gyilkosságokhoz hozzá vettek 60 millió kínait ami lehetett volna 5o millió is, meg 70 is ezt mársoha seki nemtudja felmérni, ..de akkor nincs a kerek, könnyen megjegyezhető 100 millió? Magyarországon pl 1919 március 21 és 199o január 1 között pl Ön szerint hányan estek a bolsevizmus áldozatává????
  Gondolkodott már ezen? Érdeklődéssel várnám erre is a válaszát.
  ——————————————————————————————–
  „Számos az Ön által felsorolt nagy művész, közéleti ember vált megalázott vagy megfélemlített besúgó lakájává a pusztító bolsevizmusnak beszervezett besúgóként, sokuk tartótisztként. Büntetésük lett, hogy ennek ismertté válása óta magukon kell hordozniuk az árulás bélyegét, ezzel végleg hiteltelenné téve életművüket.”
  ———————————————————————————————
  A nem zsidók közt is voltak ilyenek, ez sem zsidó sajátosság, magas rangú egyházi méltóságokat is megkörnyékeztek, zsaroltak .
  —————————————————————————————————–
  „Tudja Káldi úr az “antifasizmus” csakis az antibolsevizmus tükrében értelmezhető és csakis akkor válhat mérőeszközzé, ha azonosítani tudjuk majdan fogalmi rendszereinket (attól tartok erre még hosszú ideig nincs remény).
  A gyűlölet pedig zsákutca.
  Ön gyűlöli a mai nemzeti radikalizmust, mely elkerülhetetlen eszköze a majdani igazságtételnek!”
  ———————————————————————————————-
  Azt hiszem eme mondata után nehéz bármit is mondani, a „nemzeti radikalizmus” csak egy átfestése a neonyilas/neonáci…etc kurzusnak, de nem kell túl éles ész ennek a felismeréséhez..A gyűlölet zsákutcájába betévedtek a neonáci/neonyilas nemzeti radikálisok is, mindenek előtt ők.
  ————————————————————————————————-
  „Az Ön védencei a sajnálatosan “történelmi egyháznak ” beemelt Hit Gyülekezete, mely magyarság ellenes szekta agymosottjai farkascsordaként ott náciztak az Isten Tisztelet alatt a Hazatérés Temploma előtt és a nagytiszteletű Egyházmegyei Bíróság a lelkész úr elleni írásos megrovásának részletes magyarázatában gyakorlatilag védelmébe vette és erkölcsileg alátámasztotta e gyülevész banda tevékenységét.
  Sokkolni fogom Önt akkor, amikor kijelentem, hogy nagyon sok zsidó származású magyar választ új értékrendet és segíti az Ön által gyűlölt mozgalmat, közülük jó néhányat ismerek, és ne merje a bátorságot venni minősítésükre. A megfélemlítés sajnos sikeresen működik, mint a mai napig közöttünk lévő és lelkeinket mérgező bolsevizmus. Az emiatti jogos félelem okán nem mutathatják meg arcukat. De az a bizonyos X bizony jó helyre kerül, és ők is segítik majd közös nemzetünket, hogy végre először fölemelhessük fejünket és jelenlegi gyarmati sorunkból végre büszke magyar nemzetté váljunk.”
  ————————————————————————————————
  Ezzel a hablattyal nem tudok mit kezdeni semmi közöm a fentiekhez, nem tudtam egyszer sem végignézni a Hit gyülekezet tv műsorukat, úgy hogy ez mellé ment.
  De nem tudok azon sem átsiklani, hogy az előző rendszer minden galádsága ellenére _ 228 kivégzett, túlnyomó többsége ártatlan_ szemben a maival…ahol évente halnak éhen, fagynak meg, lesznek öngyilokosak a legszerényebb becslés szerint is nagyságrenddel több ember halálához vezetett. Melyik is a gyilkosabb rezsim, ha már az Ön demagógiájára kell válaszolnom?
  Ők nem magyarok? A debreceni nagytemplomból kijövők szó és néhány forint adakozás nélkül sétálnak el a Piac utcán évek óta kolduló szerencsétlen hajléktalanok mellett. Ők nem magyarok?
  —————————————————————————————————-
  „Amikor holnap visszatérek második Hazámba és székely véreimmel együtt kiállhatok közös Nemzetünk önrendelkezéséért Marosvásárhelyen, személyemben az igazságosság egyik hordozója leszek, reményeim szerint százezred magammal, együtt küzdve testvéreinkkel a székely függetlenségért és Nemzetünk újraegyesítéséért.
  Ön Káldi úr ott lesz velünk vagy legalább lélekben?”
  Budapest 2014. március. 9.
  A meg nem hallgatott tanú:
  Reiner Péter
  ———————————————————————————————-
  Az emberség határa nem a nemzetiség, vallás, nyelv határán húzódik.
  Én megrögzött ateista vagyok, nem hiszek semmiféle túlvilági számonkérésben, jutalomban. A földi létünk a tudatunk kihunyásával véget ér. Amíg ez meg nem történik addig kell emberségesen viselkednünk, és vissza lökdösni a csatornába az onnan előbújt emberszerűnek látszó patkányokat. A neonácikat. Majd, ha a neonyilasok/ neonácik belátják és szégyellni fogják azt amit a megölt zsidók emlékével műveltek, és elkotródnak az igaz ügy környékéről, nyugodjon meg én is ott leszek. Addig nem.
  Üdvözlettel:
  Káldi József
  Debrecen, 2014. 03. 10.
  * idősebb Hegedűs Loránt és a szocializmus…
  „Ez az ünnep a megmaradást és életet jelenti számunkra. A második világháború 55 millió halottjára gondolva minden egyes élet megmenekülésének csodájáért, s a háború szörnyű és véres pusztításának hazánk földjén való megszűnéséért mindig megújul bennünk a hála. ? A személyes vonatkozáson
  túl látjuk azt is, milyen közel állt népünk a nemzethalál tragédiájához. E szörnyű látomás kínját átéreztük. És most elmondhatjuk, hogy a magyar ref. templomokban tiszta szívből fakadó hálaimádságot mondanak az emlékezés esztendejében azért, hogy ezt a népet, szívünkhöz forrott drága hazánkat
  Isten kegyelme megmentetteŤ, ? halljuk és tanúsítjuk Zsinatunk lelkészi elnökének szavait. ? Egyházunk életét is teljes megsemmisüléstől féltettük Isten megérdemelt ítélete folytán. És most új bibliafordítás és -magyarázat, új énekeskönyv és a szolgáló egyház megújító igei látása jelzik országos
  méretű egyetemes életünk folyamatosságát, melyen belül kis gyülekezetünk is újult lélekkel és akarattal dicséri Istenét áldozatosan megújított épületeiben, felékesített gyülekezeti termében, csendes, folyton épülő és szépülő otthonaiban és munkájával az emberek javára a világban. b) Ez az ünnep a szociális forradalmat s annak hívő igenlését jelenti nekünk. Ez előtt 25 évvel a hárommillió koldus országa voltunk s ennek oka egy megítélt társadalmi renden túl az egyház bűne is volt. Munkanélküliek megalázott serege, több gyerekes ipari és agrárproletárok családjaiban a betevő falat hiánya, a széleskörű analfabétizmus szellemi nyomora kiáltottak mindenek előtt és minden világosan látó emberrel együtt új társadalmi rend és igazság után. ? És most mint fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari ország építjük a szocialista társadalmat, melyben egy gyerek sem éhezik, minden gyermek felnevelhető (a világon eddig egyedülálló gyermekgondozási segélyt különösen köszönjük!), méltó a munkás a maga jutalmára és aránylag igen olcsón jut el a kultúra, valóban forradalmi lendülettel és eddig elképzelhetetlen méretekben, népünk legszélesebb rétegeihez. Ebből az építő munkából szüntelenül részt kérünk és vállalunk a hitünkből folyó megbízhatósággal, áldozatkészséggel, szorgalommal és örömmel, a szeretet parancsa szerint. c) Ez az ünnep a békét, annak szakadatlan munkálását és az érte vívott küzdelmet jelenti számunkra. A szocialista társadalom csak békében építhető fel és győzelméhez világtávlatokban sincs szükség háborúra. Termonukleáris korszakban egy háború kirobbanása az emberiség pusztulását jelentheti. Atomháborúban elpusztult emberek nem védik a kapitalizmust, nem építik a szocializmust és nem imádkozzák a Miatyánkot! Isten elénkbe adja az életet és halált – és mi, Igéjének biztatására, az életet választjuk imádsággal, munkával, állásfoglalásunkkal, egész valónkkal. [?] A háborús tűzvészből való menekülés, a szociális forradalmi vajúdás és alkotás, a békéért vívott áldozatos küzdelem szenvedései és kivételes eredményei után bízón és megújult hűséggel induljunk a jövő felé, ünnepi határozattal csatlakozva az ünneplők seregéhez. [Határozati rész:] Presbitérium kifejezi egyházunk hálaadását hazánk felszabadulásáéért, a szociális társadalmi átalakulásért, 25 esztendő építő munkájáért, amely népünket a boldogulás útjára vezette.
  Hálát adunk Istennek azért a kegyelemért, amely egyházunkat népünk és a népek igaz ügye mellé állította. Kifejezzük a gyülekezet készségét arra, hogy a hívő református keresztyének teljes hűséggel részt kívánnak venni továbbra is abban a nemzeti összefogásban, amelynek célja a szocialista
  építés folytatása hazánkban, és a társadalmi igazságosságért, valamint a béke megőrzéséért folytatott világméretű küzdelem támogatása.
  Forrás:
  Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei.”
  (Hegedűs Lóránt, 1970., presbitériumi ülésre készített előterjesztés, a Hidasi Református Egyházközség presbitériumi üléseinek jegyzőkönyvei)

  1. „Az emberség határa nem a nemzetiség, vallás, nyelv határán húzódik.
   Én megrögzött ateista vagyok, nem hiszek semmiféle túlvilági számonkérésben, jutalomban. A földi létünk a tudatunk kihunyásával véget ér. Amíg ez meg nem történik addig kell emberségesen viselkednünk, és vissza lökdösni a csatornába az onnan előbújt emberszerűnek látszó patkányokat. A neonácikat. Majd, ha a neonyilasok/ neonácik belátják és szégyellni fogják azt amit a megölt zsidók emlékével műveltek, és elkotródnak az igaz ügy környékéről, nyugodjon meg én is ott leszek. Addig nem.”
   – remélem, Káldi-úr a kisregénynek ez a részlete Öntől származik!
   Sok részével egyet lehet érteni…
   Reiner-úr is említi azt, hogy ellenséges táborok folyamatos ellenszenve van fenntartva – mintha ebből „nyernék a létértelmet” – és akkor (ha merészen tovább-gondoljuk) felmerül a kérdés; hogy ennek az állapotnak a léte (megteremtése?) mentes-e minden érdektől?
   A természeti rendet szigorú szükségszerűségek irányítják – az ember világát viszont igen sok (szükségszerűnek látszó) felesleges dolog mozgatja, bonyolítja.
   Nos arra gondolok, hogy társadalmunkban sem úgy teremnek a patkányok, mint erdőben a gomba…
   legalább a „táptalajt” mi teremtjük elő (politika, pletykák, félreértések, vádaskodások, gyűlölködések stb.)
   Amíg nem vagyunk képesek – kétséget kizáróan – tisztázó beszélgetéseket folytatni; addig csak e gyanús eredetű gyűlölet-kampányok hullámverését erősítjük!
   Én is mondtam olyat Önnek (valamelyik előző témában mutatott arroganciáért): … tegyen fel szájkosarat – mielőtt emberekhez szól. Még csúnyábbat is…
   tudtommal nem válaszolt – de jobb is!
   Ezeket visszavonom!
   Bizakodom, hogy Ön is elgondolkodik azon, hogy akár a múltat, akár nemzeti ügyeket – tisztázó vagy bonyolító szándéknak próbáljuk meg alávetni!?
   Akármennyire is „igazunk” van – feltáró szándéknak kell teret nyitni, nem egyfajta igazság-érzet-kielégítésnek (ilyen elvárásaink nem lehetnek egymás felé)!!!
   Egy igazság-feltáró kölcsönösséget kell tanúsítanunk és úgy lehet elvárnunk azt beszélgető-partnereinktől!
   Ilyen hozzáállással van esély közelebb kerülni közösen tárgyalt témák valós előzményeihez, okozati lényegéhez.
   Kiss Tibor

 3. Csak egyetlen kérdésre válaszolj te patkány! Ha annyira tombolt Magyarországon a fasizmus minthogy hazudod akkor miért menekültek egész európából ide a fajtád tagjai? Miért vagy még mindig itt? Miért nem takarodsz haza tel-avivba? Ahol nem érzem jól magam oda nem megyek!
  kató rudi

  1. A zsidó kénytelen együtt élni a tudattal,hogy utálják,hisz még azok sem szeretik akik belőle élnek.

   1. Horváth Úr!
    Nem érzi, hogy az általánosítása eget verő butaság? A hosszú listából_nem írom ide újra, hiszen vagy végig sem olvassák, vagy nem hiszik el, vagy meg sem értik, mint Ön_ ” a ” zsidó ugyanis nem létezik, csak a magafajták fejében. Zsiód volt pl Radnóti Miklós akit még a legaljasabb jobbikos nácik is sajnálnak, és úgy vélik ezt mazért mégsem kellett volna, van megyei jobbikos honlap ahol a címlapon van a Nem tudhatom..c. verse. ” A” magyar, sem létezik…hiszen Szálasi is magyar volt, és Petőfi is. Biszku Béla is, Illyés Gyula is. Csurka István is és Munkácsy Mihály is…
    Fispán Géza

 4. Reiner Úr!
  Hiába nyomul a Jobbik szája íze szerint beszélni, Ön akkor is csak egy…zsidó marad. Ízléstelen, éppen úgy mint ahogyan Vámos György hiába való igyekezete..szembe dicsérik a háta mögött megvetik.
  Ön sem kivétel.
  Kovács Úr!
  Szégyellje magát!
  Még egy ilyen gyűlölettel teli rasszista kiszólás, és kitiltom! Semmi szükség az efféle ész nélküli gyűlöletre!
  (Híradmin)

 5. Budapesti, aki egy bátor, szókimondó ember vagy, csak a neved nem vállalod…:)
  Aki más véleményt ír mint az „aktuális elvárható” _ jajj de milyen ismerős_ az repüljön! Nahát! Nem mondod komolyan, én megéltem már pár rezsimet, amely ilyeneket vitt át a gyakorlatba…de a helyét is behintették sóval.
  Szóval a demokrácia _ és a közelgő Nemzeti Ünnep_ arra kötelez, hogy a szólás szabadságot is el kell viselnünk én is elviselem a tiédet..::)
  A nevezetes és ünnepelt 12 pont első (!) pontja így íródott 166 évvel és pár nappal a mai nap előtt:
  1 / Kívánjuk a sajtó szabadságát!
  Ünnepelni fogjuk őket, és ezzel éppen azon fognak „nagyjaink ” igyekezni…hogy valójában végleg eltemessék őkt. Mint ahogyan az ástatag Horthy rendszer dohos kriptáját kinyitva, éppen úgy tesznek mint az ő idejében…a ” jónép”, mint mindig Magyarországon beveszi az aktuális maszlagot, a kormányzó úr ünnepeltette az aradi 13-at, ő aki évekig csókdosta annak a kezét, „rerencjóskának” akinek véres mancsa írta alá az aradi hősök kivégzését…
  Nádor istván

 6. Kedves Adminisztrátor!
  Életemben először vagyok rasszista, talán ha még egyszer elolvasná a beírásomat, és össze vetné azzal a szegény hülye jobbikoséval, aki Debrecenben nem volt képes a holokauszt szót kimondani talán látná a kis különbséget, de nem akarom túlterhelni magát, ha ez rasszista beírás volt akkor viszont ugyancsak is idevaló!
  Sieg Heil!
  Kovács József

 7. Érdeklődéssel várom Reiner úr válaszát, ha sikerül végig olvasnia írásomat majd egyszer.
  Káldi József

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: