JOBBIK-ból is lehet ROSSZABBIK !

FIDESZ-bika meghágja a JOBBIK-ot

Mottó: A magyarnak mindig, minden lépés “túl korai”, egészen addig, amíg már “túl késő”!

Erre kellene odafigyeljen minden JOBBIK-os, mert a JOBBIK-kal tényleg bajok vannak! Csak néhányat soroljunk fel (de felkérek minden, a nemzetért aggódó hazafit, hogy a felsorolást folytassák):

Hirdetés

A Human Resource Management (HRM) nulla! Nem tudják felhasználni a háttérben álló értelmiségieket sem, és a más területeken tettre kész embereket sem! Pontosítok: amiért valaki diplomás, attól még nem értelmiségi!

1.      Szegedi Csanád, EU-s parlamenti képviselőnek a magyar országházban lenne a helye, mert nyelveket nem tud, viszont nagyon harcias, elkötelezett magyar! És nagy szükség lenne rá Magyarországon, mert a bátyjával együtt, aki a JOBBIK BAZ-Megyei elnöke, irányíthatnák azt a polgárháborút, aminek kirobbanását meghirdették! Amennyiben ez a polgárháború valóban kirobban, úgy Csanádra rendkívül nagy szükség lesz otthon!

2.      Az EU-parlamentbe pedig olyanokat kellene küldeni, akik a meghatározó európai nyelveket jól ismerik, és egyúttal rendíthetetlen hazafiak. A nemzetközi politikai porondon, ha nem tudsz nyelveket, akkor el vagy veszve. Hisz a felszólalások és a beadványok a tevékenység 1-2%-át teszik ki. A többi a politikai négyszemközti vagy több-szemközti egyezkedés a folyósón és más zugokban. Ezt pedig, ha nem ismersz nyelveket, nem tudod teljesíteni és az EU-parlamenti képviselőség “kurva” unalmassá válik…

Ad 1. A HRM egy tudományág. Művelője magas szinten kellene értsen hozzá, és nem szimpátia alapon kellene kinevezni azt a személyt, aki ezt az osztályt vezeti. Az osztályon mindenkinek szakembernek kellene lennie. Természetesen mély-magyarok közül kell ezeket kiválasztani.

Ad 2. Csanádnak meg úgy kellene helyet csinálni az országházban, hogy az esküszegő Pőszét a Gárda nem-parlagírtó egységei kis pszicho terrorral kényszerítsék esküje betartására! Vagyis lépjen vissza, mondjon le a képviselői mandátumáról, tegye szabaddá a pártlistán megkapott helyét!

Ad 3. Újra a HRM felelőssége lenne, hogy ismerje ezeket a szimpatizáns értelmiségieket, és szakmailag megalapozott javaslatokat terjesszen elő a megfelelő EU-s parlamenti képviselők kinevezésére.

JOBBIK valóban egy nemzeti oldali összefogás eredményeként jutott be az országházba. Ezt az összefogást a fülkeforradalmárok szépen -a MOSzAD segítségével és a magyar (?) titkosszolgálatok segédletével- szétfaragják. El kell ismerjük: nagyon profi módon!

Lássuk csak:

1. Gárda lefaragva!
2. Polgárőrségek lefaragva!
3. Minden más nemzetinek mondott szervezetekkel a kapcsolat szétroncsolva!
Most következik a 4. fokozat:

Gyűlöletkeltés a fentebb említett szervezetek között és a JOBBIK és ezen szervezetek között!

– Semmi közünk hozzájuk! Ez aljas provokáció! Ne tolják ránk őket! -típusú kijelentések a JOBBIK részéről máris ezt a vonulatot szolgálják!
JOBBIK nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel: elfogadja és evickél benne, gondolva így megmenekül a fulladásos haláltól. Nincs szövetkezési politikájuk, stratégiájuk! Illetve, ami van az nem elégséges, túl vérszegény, és inkább kifelé próbálkoznak, de befelé nem!

Össze kellene hívni az összes nemzeti szervezetet egy hatalmas kongresszusra és egy közös platformot kialakítani! Mindenképpen! Kuruc.info ez irányú próbálkozása kitűnőnek mondható, de sajnos csak a Gárdák összefogására szorítkozott. Ezek a nemzetinek mondható portálok is utálják már egymást. A Kuruc.info – nem egyenlő a súlykategória alapon – állítólag lenéz minden más portált, hisz ők a legnagyobbak.

JOBBIK az Országgyülésben?

Javasolom, tegyünk egy kísérletet: Mérlegeljük azt a lehetőséget, hogy a JOBBIK kilép a magyar országgyűlésből. Mik lennének az indokai ennek, illetve mi lenne a hozadéka?

Indokok a JOBBIK kilépéséhez az Országgyülésből, vagyis az Országgyülésben való részvétel negatív hozadékai.

A magyar országgyűlésben annyira egyensúlytalan a helyzet (FIDESz több mint 2/3, JOBBIK 16%), hogy valóban semmi értelme benn rostokolni és asszisztálni a Fülkeforradalmároknak:

1.      Egy förtelmes alkotmányozáshoz,

2.      a nemzet számára nagyon veszélyes 2/3-os törvények meghozatalához,

3.      és mindenféle – háborús nyilatkozattal is felérő – miniszteri rendeleteknek a magyar népre kényszerítéséhez,

4.      vagyis a FIDESz – a Kétharmados Fülke Forradalmárok – mindennemű parlamenti tevékenységének legalizálásához, stb.

5.      Hisz bármit is próbálnak a JOBBIK-osok leszavazni, vagy bármilyen módosító indítványt javasolnak, azt a Fülkeforradalmárok röhögve szavazzák le ill. tapsolva és örömujjongva kiröhögik!

6.      Ne adjanak a Fülkeforradalmároknak a föld és víz birtoklása kérdés nemmel szavazása után több helyszínt, mert a Fülkeforradalmárok ezzel egyértelműen Választási Szélhámosoknak bizonyultak!

7.      Ne szívjanak többet egy levegőt a Választási Szélhámosokkal és a magyar nemzet gyülölőivel, az LMP-vel és az MSzP-vel.

Az Országgyűlésben való részvételnek lenne értelme, ha a JOBBIK lenne a mérleg nyelve, ahogy ez történik pl. Svédországban a Sverigedemokraterna (akik a neonácinak nevezett „Bevara Sverige Svenkst” = „Tartsuk meg Svédországot svédnek” mozgalomból kerültek a svéd parlamentbe), habár 2010-ben csak 5,7%-ot értek el, de a mérleg nyelvét képezik sokszor a baloldal és a jobboldal között. Így már érdemes a parlamentben „üldögélni”, mert befolyásolni tudod az ország és a nemzet helyzetét. Ez a lehetőség nem adatott meg a JOBBIK-nak. Tisztességesen megpróbáltak minden tőlük telhetőt a magyar parlamentben, de az eredmény erősen vérszegény, és az ők, és rajtuk keresztül az egész nemzeti oldal, folyamatos megalázása az eredmény! Az egyedüli pozitív hozadéka a parlamentbe való bekerülésnek nem egyéb, mint annak a megmutatása, hogy igenis összefogással a megmaradt nemzettudattal rendelkezőknek be lehet juttatni még az őket képviselő erőt a parlamentbe. A másik hozadék, és ezzel vége, hogy néhány, a magyarságot érintő, problémát fel tudtak mutatni a többi pártnak, a nemzetnek. Még azoknak is, akik a Fülkeforradalmárokra szavaztak!
De ez rettentő kevés!

A parlament az embernek álcázott cápák medencéje, ahova a JOBBIK képviselői tapasztalatlanul, telve a végtelenül naiv „meg nem harapás” és „fel nem zabálás” reményével, alámerültek!

Az Országgyűlésből való kilépés hozadékai

Negatív hozadékok?

Persze egy párt, pénz nélkül, nem tud létezni vagy alig. Mérlegelni kellene, hogy mit is jelent a kilépés a pártkasszára illetve a képviselők megélhetésére. Ezzel semmiképp sem akarom rájuk fogni, hogy megélhetési képviselők lennének, de igaz, hogy a mindennapi egész napos politikai tevékenységet nem lehet tovább folytatni, ha azt nem fizetik meg. Vagyis átalakul a párt újra amatőrök gyülekezetévé, amely státuszból éppen most próbálnak kievezni. Mert az amatőrség, az nemcsak pénz kérdése, hanem professzionalizmus kérdése is, jobban mondva minőség, tempó és kitartás kérdése. És persze, az idő pénz! Erről se felejtkezzünk meg! Ez a pénz probléma lesz a szakító próbája a JOBBIK-nak. Természetesen a szakító próba után egyértelműen letisztult párt marad nekünk, a radikális nemzeti oldalnak.

Pozitív hozadékok

1.      Az összes olyan szervezet, amely nem fogadja el, hogy a nemzeti oldalnak legyen a parlamentben pártja is, annak csak egy út marad a megoldáshoz, és ez nem egyéb, mint egy államcsapáson (puccs) keresztül átvenni a hatalmat. Ez pedig a mai EU-ban, ahol tagországként nem vagy már független, erősen nehéz, szinte kivitelezhetetlen feladat!

2.      Ezeket a szervezeteket is konszenzusra kellene bírni. Ehhez pedig, – még a kilépés eldöntése előtt – össze kell hívni egy nagy lélegzetű kongresszust, amelyen részt vesz minden szervezet és párt a radikális nemzeti oldalról.

3.      Meg kell találni a módját annak, hogy helyesen megállapíttassék, melyik szervezetnek mekkora a súlya a szavazatok megszámlálásakor.

4.      Megnyílna az esély arra, hogy a JOBBIK újra a radikális nemzeti oldal pártjává váljon.

5.      Ilyen módon meg kell szülessen az a csúcsvezetés, amely

– koordinálja a tagszervezetek közötti kapcsolatot,
– összefogja mindegyik tagszervezet külkapcsolatait,
– és új stratégiát dolgoz ki, ill. új programot, amelyek mindenki számára elfogadhatóak!

6.      Az új pártnak új vezetőséget kell választani, akiket ezen a kongresszuson kell – mindenki által elfogadott procedúra szerint – megválasztani. Csak ilyen módon lesznek az új vezetők elfogadva!

7.      Megszűnne az a folyamatos megalázási érzés, ami a Választási Szélhámos Fülkeforradalmárok, parlamentet letenyerelő többségük tudatában, és felfuvalkodottságukban nap, mint nap okoznak a magyar parlamentben – a JOBBIK-on keresztül – a radikális nemzeti oldal számára.

8.      Lehetővé válna ehhez hasonló akciók koordinálása, mint pl. a Véderő Gyöngyöspata-i, katonai, gyakorló táborának megszervezése, de együttműködve más hasonló szervezetekkel, akik ugyanott tartanák a kiképző tábort! Tehát nem 20 fős tábor lenne, hanem sokkal nagyobb. Egy időben ide kell szervezni pl. egy kongresszust is, ahol a radikális nemzeti oldal politikusai vesznek részt az ide delegált tagsággal együtt. Vagy ilyen alkalomra kell tartogatni a Gárda tagfelvételt és gárdistaavatást, vagy más hasonló félkatonai szervezetek tagfelvételét és az új tagok eskütételét.

9.      Közös összefogással meg lehetne valósítani pl. „sehonnai” javaslatát, amit a hunhir.info-n tett közzé 2011 április 22.-én 18 óra 29 perckor:
„Csendor LLC.(Delaware,USA.) Vagy ‘Szebb Jovoert” baráti társaság Inc.(Nevada,USA) Törvényesen levédve, offshore corp. Minden tag részvényes és személyesen felelős a társaság jó híréért és gazdaságos üzemeltetéséért. A járőrözés hivatalosságáért szerződést kell kötni a helyi lakokkal évi egy forint értékében. Nem kell mindenkit beszervezni, elég ha van szerződéses alapon védeni való személy szétszórtan úgy, hogy az kiterjedjen a járőrözők területére. Így senki sem köthet bele miért megy erre vagy arra a járőr. Ha megállítja őket a ‘hivatalos’ rendőr csak felmutatják hivatalos vállalati őrző-védő igazolványukat és adják a vállalat ügyvédjének a kártyáját. Kellene egy magyarbarát ügyvéd, aki ezt önkéntesen, egy forint értékében hivatalosan vállalja.”

A fenti felsorolásból is egyértelműen látszik, hogy a JOBBIK-nak valóban teljes zsákutca a további bennmaradás a magyar parlamentben. Ahelyett, hogy megerősödve kerülne ki ebből a parlamenti „harcias kakas a gazda udvarának szemétdombján” szerepből a 2014-es választásokra egy meggyengült párt fog kerülni egymásra acsarkodó nemzeti szervezetekkel a hátországban és egy kis, megmaradt szavazó táborral, akik a cigány gyilkosoktól, rablóktól rettegve mégiscsak rájuk szavaznak még!

Addig kell meglépni az Országházból való kivonulást, amíg ezt méltósággal meg lehet tenniük és ne bizonyuljanak egy új Pató Pálnak, aki, mint tudjuk, híressé vált mondásával a magyar átkot fogalmazta meg: Ráérünk arra még!

Ráérünk arra még?

Dr. Sebestyén István

Képgaléria:

[slideshow]

Nemzeti InternetFigyelő

 

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “JOBBIK-ból is lehet ROSSZABBIK !

 1. JOBBIK a választások előtt annyira el volt telve magától, hogy szinte mindenki a társaságból nagyképű lett. Úgy néztek ki és viselkedtek pontosan, mint az 1-es számú fekete tehén. Képesek voltak azt képzelni, hogy megnyerik a választásokat. Véleményüket a “népből jövő visszajelzésekre” alapozták! Nem lehetett “szaros karóval” sem felérni az orrukat! Beképzeltségük, 2009-ben, fájz, nagyon fájt, mert nem lehetett semmi komolyabb lépést megtárgyalni velük. Javaslatokra így válaszoltak: “Nincs szükségünk rá! Győzni fogunk!”
  Blabla….bla….stb.

 2. A Jobbik a választások után cserbenhagyta vidéki tömegbázisát, dilettáns, tapasztalatlan haverokkal töltötte be a politikailag meghatározó pozíciókat és a pártokrácia jegyében választási programjának fontos részleteit egyszerűen “elfelejtette”. Az alapszervezetek 2/3-a inaktív, tagsága csak papíron létezik. Radikális változást csak egy “tömegpárt” képes kierőszakolni, a Jobbik jelenleg regnáló, rendkívül gyenge képességű helyi vezetői viszolyognak minden értelmes, tenni akaró jelentkezőtől. Humánpolitika nulla!

 3. A Jobbikról az a véleményem, hogy egy szilárd eszmeiséggel rendelkező pártot nem lehet leszalámizni, sem politikai, sem titkosszolgálati eszközökkel. Az ilyet csak egyféleképpen lehet , ha fizikailag elpusztítják a pártot.
  Ezért azt állítom, hogy a Jobbiknak nincs szilárd világnézeti elve, vagyis ideológiája. Ha nincs, akkor csakis a mostani vezetői tehetők felelőssé. Ezért vagy a pártvezetésnek, vagy az egész pártnak a bukása borítékolható.
  A jelenlegi pártvezetésük ellenérdekelt igazi nemzetmentő programok felkarolásától, Pedig vannak ilyenek, sőt minden józan magyar ember tudna néhány ilyet produkálni. De ha nincs rá vevő a pártjuk vezetéséből, akkor minden hiába.
  Vagyis nagyon fura egy párt ez a Jobbik!.

 4. Csak úgy számolgatok. Az ország létszáma kb 10 millió ember. Ebből nagykorú, tehát választásra jogosult 8 185 012 fő 2010-ben, kiskorú 1 957 535 fő. Ha a 80 – 20 as szabályt vesszük figyelembe, akkor hozzávetőleg 1 600 000 fő képes a dinamikus, akár önmagát felülbírálni képes gondolkodásra. Ebből a létszámból nem mindenki áll a jobbik oldalon. Az a kb 850 000 ember aki rájuk szavazott még kevés kicsit. Ha vérontás nélkül akarjuk ledobni a terhet magunkról, (nem fog menni) még sok embernek kell felnyitni a szemét ahhoz, hogy legyen lehetőség valóban felvenni a harcot az ellenséggel. Az egyik legjobb helyzet akkor adódna, ha mint a demokratikusan megválasztott magyar kormány kezdené meg az elmúlt 65 év elszámoltatását, a felhalmozott vagyonok visszavételét és az igazság tételt. Ezt nem tűrnék a jelenlegi hamis hatalom bitorlók de a nyugatot nem nagyon hívhatnák a hivatalos magyar kormány ellen.
  Szóval vannak bajok a JOBBIK-kal de nem nagyon lehet mit kezdeni a helyzettel. Az, hogy oly sokszor volt már túl késő nem fogadom el, hiszen itt vagyunk, létezünk. A csak egyszer is túl késő lett volna, ma nem mondaná magát magyarnak senki sem. Egyszerűen még nem lehet mit csinálni, hagyni kell, hadd fusson a lova a hazugoknak addig, amíg még legalább annyian felébrednek, mint ahányan már ez idáig felébredtek. Az ország házában pedig a többi magyar ellenes ország pusztítót magára hagyni pedig végzetes ballépés lenne. Mindamellett ismét mondom, valóban vannak gondok a JOBBIK-ban de egyelőre nincs más megoldás az árulók, ostobák és alvók ilyen arányú többsége mellett.

 5. Sokszor volt mar tul keso! Ezert csokken a magyarsag letszama, felsegterulete ennyire. Ezert kaptunk Mohacsokat, Trianonokat. Matyas idejeben annyian voltunk mint a germanok, vagy a franciak, vsgy az angolok. Most az elobbiek 8x tobben vannak, mint mi. Mert mi mindig raerunk arra meg! Igy elbaltazzuk a kedvezo lehetosegeket sorra.

 6. Úgy fog járni a Jobbik,mint a MIÉP,belesimult az is rendszerbe,beálltak a sorba szépen,aztán a következő választásnál meg ki fognak esni.Nem tudom megmondani a frankót,de azt hiszem,hogy képzetlenek,nagy nekik a kabát…Már volt egy pártunk,és abból egy kormányunk,ami történészekből állt,hiányoztak a szakemberek,csúfosan le is szerepelt,és az emberek úgy megutálták,hogy inkább a Horn ,mint ezek.

 7. Hiaba az elmult 21-ev bebizonyitotta,hogy az alvo csipasszemu birka szavazok tomege meg mindig csak beget.(politikailag is korrekt voltam?)

 8. >>osszekellene hivni a nemzeti szervezeteket..<<
  Oszt mi lesz?Amikor evekkel ezelott arra is probaltam folhivni a figyelmet,hogy a MSZ-ben mit keres a Dr.Papp Lajos –jott a begetes tobb helyrol.Az a Dr.Papp Lajos aki meg talan mai napig az OrR-Ban-ban latja a jovot.
  Amasik a Wittner Maria fityma parti tagsaga.
  Jaj amikor egy tuntesen a Budahazy kezebol a nagy *radikalis*garda tag kivette a mikrofont—-Jol neztek ti ki!

 9. Arról kellene dönteni, hogy a JOBBIK-nak benn kellene maradni a parlamentbe vagy inkább hagyja faképnél az egész cirkuszt. Minden királynak (OV) kell az udvari bolond is. A JOBBIK-ból csinál bolondot, mindennap, a ZSIDESZ. Ha kilépnének, akkor azt világgá lehetne kürtölni. Rá lehetne terelni a világ figyelmét a ZSIDESZ lehetetlen viselkedésére. Az EU számára ismeretlen tapasztalat, hogy egy pártnak több, mint 2/3-os többsége legyen. És ez a párt ne teljesítse a választási ígéreteit az még durvább! Kinek a megbízásait hajtja végre ez a kétharmados párt? Milyen mocskos háttérhatalom hajcsárkodja ellenünk ezt a nagy bízalmat kapott pártot? És mindehhez miért aszisztáljon a JOBBIK?

 10. Nyolc éve voltam a Jobbik tagja, pár dolgot megtapasztaltam. A személyügyi döntésekkel komoly problémák vannak, de nem megoldhatalanok. Viszont akit egyszer kitúrt magából a “nemzeti párt”, az már nem fog visszatérni. Nem irigylem azokat akik manapság akarnak jobbikosokat toborozni. De volt ennél nehezebb helyzetben is a mozgalom…

 11. Szevasztok!
  Nem szabad pártban gondolkodni már – mert csak magyar és magyar ellenes van. NINCS BAL-JOBB-JOBBKÖZÉP-BALKÖZÉP-FÜGGETLEN – KONZERVATÍV – STB. SÜLETLENSÉGEK ÉS BAROMSÁGOK!
  Ha ezt felismered és magadévá teszed akkor már jó úton jársz…
  a megoldás a még mindig érvényes jogfolytonos, mert ami van az nem az – például 1942-ben még érvényben volt – helyezed vissza folyamatában – minden megoldódna egy karika csapásra…
  szeretettel: spari….

 12. Sparinak
  Ahhoz, hogy a jogfolytonosságot helyretegyük, ahhoz nem zsidó, hanem magyar kormányok kellene hatalomra kerüljenek, mégpedig 2/3-os fölénnyel. Mert ez azt is jelentené, hogy a nép visszanyerte nemzettudatát. És ha ez megtörtént, akkor zsinórban, vagyis egymásután, csakis magyar érzelmű emberekből fognak a pártok összetevődni és kormányok alakulni. Azért nem érzem én, erdélyiként, hogy van anyaországom, akire még az idegen elnyomás alatt is rátekint és vigyáz az “anyja”, mert az “anyanépből” kilúgozták a nemzettudatot. Én, aki erős nemzettudattal rendelkezem, és gyerekeim is arra tanítottam (leírták a magyarországi gimnáziumban fogalmazásban), mikor felébrednek, első, dolog, hogy büszkének érzik magukat, mert magyarok. Utána dobban a szív, és veszik az aznapi első lélegzetet! Amikor ez a gondolkodásmód fog újra uralkodni az Anyaországnak nevezett Magyarországban, akkor minden bajunk meg fog aprádonként oldódni! Mert a kormányok, magyar érzelmü emberekből fognak összetevődni, és magyar érdkeket fognak képviselni. Amíg fetreng a nép a jelenlegi nemzettudatlan állapotban, mint disznó a dagonyában, addig a bajaink csak súlyosbodnak és országvesztéshez vezetnek!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A palesztinok felszabadulása lesz a mi "nakba"-nk?
Állami monopólium és öntevékenység – olvasói levél
A Fegyveres és Rendvédelmi Szervek Hivatásos Állományú Tagjainak üzenete Magyarország Kormányának, kormánypárti képviselőinek
Close