Jó, ha nem feledjük! – Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

ion cojaÉveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat, a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.

Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi eseményről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott. Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!… Hanem a zsidók!

Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat. Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok…

1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva, nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.

Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában!

Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam (a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban, amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról.

Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal). Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidók problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrínák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.

Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van anélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó, aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal).

Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeiket szolgálta!

A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.

Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberirtó szerepe van.

Hol van innen a híres zsidó szolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem is merek beszélni!

Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantropikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni. Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).

Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mi több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és álnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni. (49.oldal).

Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!

Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel…

Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?…A híres hat millió?

Jegyzet:  A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrína szövegeiből levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!

Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később ellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak…

Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista szemszögből nézve? Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha… Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen…

Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?

Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal. Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nem kívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).

Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára. Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért ítéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról. Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek (44.oldal).

Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok… vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.

Néhány tisztázó kérdés: Az  Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába? Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?

Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?

Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.

Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus!

A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával… Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra.

Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően! Mert ez az igazság lényege.

És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?…

ION COJA

2011. december 22.

Eredeti :  Cine i-a trimis la Auschwitz pe cei 460.000 de evrei din Ungaria?

NIF megjegyzés: A szövetséges hatalmak 1944-ben pontosan tudták, hogy emberek százezreit szállítják marhavagonokban Auschwitzba, ennek ellenére egyetlen bomba nem hullott a haláltábornak még a környékére sem, de ugyanúgy nem bombázták azokat a vasútvonalakat sem, amelyeken a deportálások zajlottak. Vajon miért? Talán csak nem azért, mert egy előre kitervelt aljas megegyezés áldozatainak szánták ezeket a szerencsétlen embereket, mert egy előre megtervelt forgatókönyv szerint kellett beáldozniuk őket a későbbi Izrael állam megalakításáért? Talán csak nem azért, mert meg volt a kvóta arra, hogy a Palesztinában létrehozandó zsidó államnak mennyi lehet a befogadó kapacitása? 

Nemzeti InternetFigyelő

Első megjelenés itt

16 thoughts on “Jó, ha nem feledjük! – Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?

 1. úgy tunik, hogy ezen ‘tanulmányt’ már több helyen is olvastam volt (még talán itt is, de ebben most kételkedni kezdek). Nem erre szeretnék véleményt adni, hanem egy sokkal fontosabbra. Arra, hogy mi mennyire
  rosszul állunk az igaz irányában. Mintha nem is akarnánk arról még tudni sem. Na ez az egyik tényezo abban, hogy nekünk nem lehet
  ‘hajnalunk’ …

  nekem megvan az a kedvezo helyzetem, hogy magunkat kívülrol is
  láthatom. Ezért sokkal tárgyilagosabban is tudom ezt …

  na ezen cikk, írás eszembe juttatja azt, hogy Mo -ról az elmúlt 2-3
  évtized óta olyan, mondjuk 12 egymásnak ellentmondó számadat
  jött ki a magyar áldozatok számáról (akik csak azért haltak meg, mert
  zsidók, ill. zsidó származásúak voltak). Na ez azt jelenti, hogy Mo-ról
  11 hamis, hazug adat jön ki errol !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ez pedig senkit sem érdekel (rajtam kívül) !!

  Mo (a csonka, persze) teljesen lejáratja magát a társai között. Hogy a fészkes fenében hihet valaki ezeknek, akik hazudoznak még ebben is !?
  Miért hazudnak …, kérdezhetjük meg ? Azért mert számukra az igaz-nak
  semmi jelentosége .., vagy azért, mert az áldozatoknak nincs ?
  ez egy nagyon súlyos dolog !!!

  na azért is megdöbbento számomra ez, mert nálunk, Belgiumban minden áldozat ismert és ezzel el is ismert. Sokuk esetében nem is
  tudjuk, mikor, hol és hogyan is halt meg, de azt tudjuk, hogy … nincsenek, nem voltak többé. Egyes szám pontossággal, személyenként
  ismerjük, ismerhetjük oket. Miért ? Mert ezeknek tisztelet jár és mindannyiunknak az igaz a fontos …
  megdöbbento, elkeseríto az …, hogy a hazám (az életet-adóm) nem
  így tesz !!

  ne még súlyosabb az (számomra), hogy amikor ezt felemlítem valakinek … az még meg sem érti ezt. Nem érti meg, … mert
  magát az igaz végtelen fontosságát, az életbe-vágót nem érti
  meg (nem érzi át) …

  megtudnátok azt magyarázni, hogy eddig még miért nem történt meg egy helyes, helyt-álló felmérés arról, hogy kik pusztultak el tolünk,
  magyaroktól a zsidóüldözések következtében ?! Nincs legalább egy
  O.Gu-i képviselotök ott, aki ezt a T.H. elott megkövetelné !? Az igaz a az áldozatoknak és magának az egész országnak lenne ebben, mint
  minden másban is feltétlen szükséges …

  ezen téma, probléma már annyira idegesített, hogy idegeneknek, egy
  francia fórumon is feltettem ezen kérdést (hogy mennyi volt Mo.-nak
  a vesztesége a Holokauszt/Shoah álltal) ? Na ott a valami 5 válasz között volt két tényleges. Ezek az egy 190 és egy 170 ezres volt és
  ott az egyikük azt tanácsolta nekem, hogyha pontosabbat szeretnék
  ebben, egyenesen Mo -hoz kell ezt intézzem. Nem mondtam, írtam
  meg neki, hogy épp azok miatt kell idegenekhez forduljak …
  szörnyuk vagytok Ti odahaza !!!!!!!!!!!!!!

  engem, itt kinn zavar az, hogy az elobb említett 12 számból 11
  legalább (mert lehet a 12. is az) hamis adat amit Ti, magyarok mondtok, írtok … és Ti még ezt meg sem értitek. Hogy a fészkes fenében
  vetitek meg ennyire az igaz-at !?
  nem csak ebben, de sokban és sokszor …észlelhetjük …

  szeretettel, Lajos
  ps.; azért magára ezen dolgozat hitelére : honnan veszi ezen úr a számokat … és ezeknek milyen a hitelük ?

  1. Furcsa egy személy vagy te Lajos Belgiumot Romániát kiírod teljesen és Magyarországot rövidíted , valami nincs rendben a fontossági sorrendben nálad ..Üdv :

 2. Nos valóban el lehet gondolkodni a problémán , viszont ideje lenne azt is tisztázni , hogy ki is küldte a Don kanyarba a kétszázezer magyar honvédet a halálba –talán ez is érdekelné a magyarságot ,nem beszélve az önhibájukon kívül kint rekedt magyar testvérekről , akik nap mint nap megaláztatásban részesülnek , olyan népségtől mint az oláh vagy az ukrán , a tót meg a szerb .,, erről bezzeg nagy a csönd miért ?? talán félnek valamitől ??

 3. Ha ez egy ilyen belterjes zsidó ügy, akkor nem tisztességes általában a magyarokon számon kérni az „igaz”-at, szorítkozni kellene a címzésnél csak a magyarországi zsidókra. Kapnak bőven támogatást, amiből dotálhatnák a kutatást. El is végezték (végeztették) volna már régen, ha érdekükben állna az „igaz” nyilvánosságra jutása. Viszont, ha nem érdekük, akkor megoldják, hogy soha ne derülhessen ki. Mivel itt is a cionisták irányítják a „felvásárolt” országot, csak rajtuk múlik, mivel foglalkozik kutatás, mivel nem. Gondolhatunk ilyenkor akár a körmendi kislány gyilkosainak 50 évre titkosított ügyére is.
  Vannak azért alaposnak tűnő kutatások, magam régebben, a kuruc.info -n olvastam vitasorozatot a témáról, logikára is alapozott számadatokkal.
  Nem csodálkoznék, ha egyszer az derülne ki, hogy a világháborús magyar veszteségek kutatása is a tudományos életünket elárasztó kevésbé magyar „szakemberek” tévékenysége folytán marad el.

 4. „erről bezzeg nagy a csönd miért ??
  „1989 őszén M. Gorbacsov kinyitotta a szovjet archivumokat,melynek adatai alapján az auschwitzi halotti jegyzék nyilvánosságra került.- A legfontosabb okirat . 74000 fő. ( Ausztráliai A.N.M.-ből van P.O.Box 40,Sumer HILL, N.S.W.2130 )
  „A doni frontra induló 200 ezres hadsereg sorsa mintha Malthus 150 éves jóslatának szörnyű magyar beteljesülése volna: megszabadulni a túl nagyra dagadt népességtől az „egészséges” mag megőrzése okán !
  És veszni küldtek,veszni hagytak 200 ezer embert.
  Azok közül,akik eddig is mindig a rövidebbet húzták. ” (Csupor Tibor,1979)
  Az igazság „itt még egy darabig felejtős, mert egyesek(?) szeretnek a sötétség erejével hatni. De ez csak a „sötéteken megy, mert ahol egy cseppnyi „fény is van,ott a sötétségnek vége.

 5. T. nagy Lajos!
  ” aki keres ,az talál! ”
  Ízelítőül, gogle „a zsidók uralma a világ felett”
  A „tárgyilagosságot meg felejtse el! Nem lehet egy országot,népet „tárgyként vizsgálni,véleményezni. Próbálja meg inkább nem kívülről, hanem belülről átérezni mindazt ,amit ez a Nép csak az elmúlt száz év alatt átélt. Ha a többség hallatta a hangját, szájba verték. 56-2006 és azóta is . Kialakult benne a „Pavlovi reflex! Persze ezért is Ő a hibás!?
  „csak az tudja,hogy milyen nehéz egy teher,ha maga cipeli.”
  „szeretettel, Feri.

 6. hogy a fenébe lehet párhuzamot vonni a magyarok/nép/nemzet közt és a Mo kormányai közt??? NINCSENEK kiválasztott népek/nemzetek, nincsenek okos vagy buta népek/nemzetek, bűnös vagy nem bűnösök. CSAK MÁSAK !!! egymástól különbözőek! Egyes népeket(ország lakóit) a hatalmat bitorlóknak sikerül ideig-óráig befolyásolni, butítani…
  Tegyük fel, hogy valóban Mo területéről közel félmillió zsidót szállítottak el. De ezek közt szép számban voltak Galiciai zsidók is, akiket e célból előzőleg Mo-ra szállítottak. De miért csak azzal az aránylag kis számú elpusztultakkal (6%) foglalkozik a zsidó vádoskodás. Miért nem nevezi meg a 6 – 7000000 áldozat bűnöseit?

 7. több dolgot itt ki kell emeljek, hogy megértsetek :

  a demokrácia alapszabálya az, hogy a nép (az „Isten-adta”) önmagát
  a választottjain keresztül képviseli és ezek álltal irányítja a sorsát …
  itt a legfontosabb, ami nekem úgy tunik, hogy Ti nem tudtok, ill. nem akartok tudomást venni. Ez az, hogy ezen áldozatok MAGYAROK voltak, és akiknek ezen felmérést kellene megtenniük, megtetetniük szintén MAGYAROK …
  mégha estleg a mai zsidó, ill. származású MAGYAROK nem is akarnának egy ilyen felmérést (ez csaknem hihetetlen számomra), az nem lehet probléma, amíg a túlnyomó részt kitevo nem-zsidók ezt
  akarják Nem csak Belgiumban, de sok más ‘normális országokban ilyen felmérés megtörtént. Ott sem akadékoskadtak a zsidók, sot teljességgel kollaboráltak ebben (e nélkül lehetetlen ez egyetlen országnak is megtennie) …
  amikor én „igaz” -ról beszélek (írok), a a helyt-álló … egyszeruen.
  … és e mellett amikor a számokról beszélek (írok) ott ezek csak az után jônnek, hogy elotte az áldozatokat azonosították …
  itt jön közben elsosorban az áldozatok tisztelete, elismerése …
  tehát itt nem a számokat, hanem az EMBEREKET kell keresni. Mi történt azokkal, akik elotte éltek, akiknek ‘történelmük’ volt és ez
  ezen tragédiával megszakadt. Itt ezeknek születési helye, lakhelye,
  gyerekkora, barátai, kollégái, szomszédai … személyes tôrténete
  volt. Ezek tényleges személyek. Ezek sorsáról, minden egyesérol
  van, volna szó …
  az, hogy hogyan, hol, miként is haltak meg, azt lehet soha senki sem
  tudhatná meg, viszont azt, hogy ezek 45 végén éltek még, vagy sem,
  azt igen …
  már volt egy ilyen felmérés közvetlen a háború után. Ezt a szövetségesek tetették meg minden, a kezükbe került országban. Ezek
  megtörténtek és ezek eredménye ismert. Mégha ezek pontatlanok voltak
  45 végén, 46 elején (csak maximum tízezres pontossággal). Na ott
  azt kellett megadnia minden országban ezen felmérés, hogy akik még
  38 elején éltek ott, azok közül hányan hiányoznak (45 végén) ? Na
  ezt, ezen felmérés eredményét megtalálhatjuk (nem tudom hol, de
  ezeknek meg kell lenniük). En errol, ill. maráról a számokról a hatalmas
  Hilberg muben olvastam. Ezen számok (amikre emlékszem) Lengyelo.
  számára 3,1 milliós, Csehszlovákia számára 170 ezret, Románia számára ez 580 Eeer és a miénk 180 ezer volt. Ami a mi „180” -át
  illeti ott még azt is hozzátették, hogy ez egy tízezres számra felkerekített volt …
  tehát ezen számok maximálisak kellett legyenek. Ugyanis ott, ebben
  minden hiányzót, mint elhunytat vette ez … és akkor lehettek még
  olyanok, akikrol Mo-on senki sem tudott semmit …
  na ott vannak, lehetnek nehézségek ezen felmérésben, ha a 38-as
  és a 45-ös határok között eltérés van. Ez volt többeknél az eset, de nálunk ez csak nálunk nem (a 3 falunkat csak késobb vesztettük el).
  tehát nálunk is, szerintem könnyen ezen felmérés egy szám, egy személy pontosságot is megadhat …

  szeretettel, Lajos

 8. „demokrácia”?
  Mindenki erről beszél,de még senki nem látta!
  Legfeljebb a dzsungel mélyén,vagy valahol a ma még fel nem fedezett őslakosok között lehet.
  De „civilizáltnak titulált emberek(?)között ez elképzelhetetlen! A tömegek hülyítésére viszont tökéletesen benyalt szöveg!

  Francia köztársaság hivatalos dokumentumai alapján
  (a háborús bűnök vizsgálatának intézete szerint)
  Auschwitz halottainak száma: 8 000 000
  A francia „Le Monde” szerint (1978 április 20-án) 5 000 000
  Az Auschwitz-Birkenau-i gázkamra emléktábla szerint,
  melyet 1990-ben a Lengyel kormány eltávolított 4 000 000
  Rudolf Hoess,az auschwitzi tábor parancsnokának
  kihallgatási jegyzőkönyve szerint 3 000 000
  Yeduha Bauer ,a korunkbeli zsidóság
  történelmi intézet igazgatója
  a jeruzsálemi héber egyetemen 1 600, 000
  A francia „Le Monde” szerint (1989 szeptember 1-én)1 443 000
  Raul Hilber professzor,holokauszt kutató és
  az „Európai zsidóság megsemmisítése” című könyv
  írója 2. kiadás 1988-ban 1 250 000
  Lengyel tudósok szerint G.V. DPA- 1990-júliusi
  jelentés 1 100 000
  Gerald Reitlinger az „Endlösung” írója 850 000
  1989 őszén M.Gorbacsov kinyitotta a szovjet archívumokat
  melynek adatai alapján az auschwitzi halotti jegyzék nyilvánosságra
  került – A legfontosabb okirat.” 74 000

 9. kedves Ferenc, a bocsánatodat kérem, de Te teljesen máshol boronázol itt. Itt arról volt szó, legalább is részemrol, hogy mi (MI a
  magyarok !!!) nem ragaszkodunk az IGAZ-hoz (ebben sem !). Van több, mint 10 számadat a zsidó-magyarjaink veszteségében, amelyeket mind, mint valami igazakat hirdetünk szerte a világban. Ezek mind egymásnak teljesen ellentmondók. Ez azt jelenti, hogy (ha 10-et) 9 esetben hazudunk !!!!!!!!

  itt egyrészt, arról van szó, hogy megvetéssel állunk az áldozatok felé és
  másodsorban arról, hogy az igaz irányában is így !!!

  egyszeruen azt kellene tennénk, hogy egy pontos felmérést tegyünk (a
  magyar hatóságok, a hivatalosak !) abban, hogy KIK haltak meg ?
  Azt, hogy hogyan, hol …, milyen módon is nem lehet teljesen megtudnunk (és épp azzal foglalkoziik mindenki), viszont azt, hogy
  kik pusztultak el …, azt igen. Itt nem a számokról van szó, hanem a
  személyekrol. Persze miután megtudtuk, kiderül a „kik”, ezzel magát
  a számot is ismerjük majd (mint meséltem volt, ezt nálunk Belgiumban egyes szám pontosságal, személyek szerint ismerjük. Ezzel el is ismerjük ezeket !!!) …
  Mo-nak szégyene az, hogy ezen felmérést még nem tette meg …

  amikor te, kedves Ferenc felhozod a Hilberg-i referenciát ;
  „Raul Hilber professzor,holokauszt kutató és
  az “Európai zsidóság megsemmisítése” című könyv
  írója 2. kiadás 1988-ban 1 250 000” … ott teljesen olyanról írsz, aminek se füle, se farka. Epp az o tanulmányában (hatalmas mu az !) található meg az elso, a Szövetségesek álltal eloírt és megtörtént országonkénti
  felmérése ennek (Lo; 3,1 millió, Cs-szl; 170 000, Rom; 580 000 és
  a miénk 180 000 …
  errol, ezekrol miért nem beszélsz (írsz) ?

  állandóan Te (mint sok más is !!) csak az európai, vagy az egy
  Auschwitz-i cuccokról beszélsz, írsz … miközben a saját ügyünkrol
  NEM !!

  pl-ul arról beszélnünk, hogy hány személyt deportáltak el tolünk …, az
  teljesen tökéletlen dolog. Ezek közül rengetegen más országok veszteségei. Pl-ul a mármaros(sziget)-i zsidó áldozatok (ebben a híres
  Elie Viesel és sok családtagja is) mind Romania, román áldozatok
  (mégha ott ezek elhucolásában mi voltunk felelosek. Ugyanis itt
  nem a feleloségrol, hanem kikrol is van szó …, számít). Ezek, mint
  már 38-elott és 45 utáni románok, a román áldozatok között lettek,
  felméretett …

  örülök annak, hogy ismered Ferenc ezen hatalmas muvet, könyvet …
  de kérlek használd ezt föl a mi, a magyar érdekekre (is) ! Az igazat, igazakat … és a számunkra hasznosakat ebbol … használd …, ha
  használod …

  szeretettel, L

 10. T.nagy Lajos !
  Köszönöm a véleményét!
  (Mi a magyarok!!!) nem ragaszkodunk az IGAZ-hoz(ebben sem!).
  Ez így nem igaz,mert a MAGYAR EMBER ragaszkodik az IGAZHOZ ! A magyarul beszélő, az már egy más kérdés. Sajnos az utóbbiak jutnak „szóhoz mostanság s hirdetik „nemzeti,keresztény(?)” hovatartozásukat,saját(?) igazukat.
  Természetesen ki-ki a saját lelkivilágának megfelelően véleményez,de a tények makacs dolgok. Azt meg általában „bizonyos vallási” csoport érdekek határozzák meg,hogy elfogadják,vagy nem. Így van ez a fenti hozzászólásomban,ami mutatja,hogy különböző számokban vélte látni ki-ki az igazát. Egyenlőre nem is lehet 100 % -ig pontos adatokra támaszkodni,mert az ezzel kapcsolatos TÉNYEK tabunak számítanak,még a történészeknek is.
  Ami Elie Wiesel-t illeti, járja jobban körül a „témát aztán rá jön,hogy semmi sem az aminek látszik.
  Amikor a MAGYAROK-ról beszél,legtöbbször kérdéses,hogy „temetni jött Cézárt,vagy dicsérni”.
  „Ha tanítani akarsz,akkor azt úgy tedd,mintha közben te is tanulni szeretnél”. Üdv. T.F.

 11. egy dologban NEM értek egyet magával, magukkal kedves Ferenc !
  ez pedig az, hogy a zsidó feleikre kenik a saját hiányosságukat !!
  Az Országházban egész biztos a többség ténylegesen is keresztény (itt számomra soha nem állítanámazt, hogy a zsidók a zsidó származásúak
  rosszak lennének ott. Egyszeruen engem nem érdekel senkinek a
  vallási, kulturális nézete. Számomra MINDENKI tisztességes addíg, amig önönmaga ennek fordítottját bizonyítsa. Akkor sem érdekel az, hogy milyen vallásfelekezetu !! Az egy Gy. Fecót nem azért mondattam
  volna le, mert zsidó, hanem mert megbízhatatlan, hazug) …

  ellensége vagyok annak, hogy bárkit is a vallásfelekezeti hozzátartozása
  miatt elítéljünk …

  na ezen eloszó után : elég lenne (egész biztos), hogy egy, egy egyetlen O.Gy.-i képviselo a társai, a TH elé tenné ezen kérdést (persze okosan, tisztességesen …) és a parlameny ezt magáévá tenné … és felszólítná ez a kormányt, hogy tegyenek lépéseket ez irányba …
  el nem tudnám képzelni azt;, hogy az O.Gy. elvesse az igaz és az
  áldozatok tiszteletének, az ország-imázs javítása kérését. Egyetlen
  zsidó, zsidó felekezetu, eredetu képviselo nem mondhatna ennek
  ellent, mert ezzel lejáratná magát az áldozatoket megveto; elveto
  magatartásával …

  ha az igaz lenne (szerintem NEM igaz !), hogy a Mo-i zsidóság ellenezné a hivatalos felmérést abban, hogy kik estek áldozatul ennek (a zsidóüldözésnek, a shoah-nak) … még akkor is van egy nagy nem-zsidó többség, amely ezt elkötelezhetné …
  aki ennek ellenkezojét mondaná, annak halvány ismerete nincs a
  demokráciához, a többség-uralomhoz …

  szeretettel

  1. Nos ezzel újra bizonyított a N.L , legalább lehet a nevét rövidíteni , mert azt ő is kedveli –Megkeseredett egy ember lehetsz N-Lajos

 12. „ez pedig az,hogy zsidó feleikre kenik a saját hiányosságukat!!”

  „ha kíváncsi vagy az igazságra,piszkáld meg a felszínt és megtudod mi van a mélyben”
  Számomra világos, a „hovatartozása”,hogy ki,vagy kik mellett teszi le a voksát! Szemellenzővel látni a Magyarságot,a világot, kényelmes és kifizetődő lehet,de az így alkotott vélemény annyit is ér. „Mert az a vélemény mely nélkülözi a tudást,fabatkát sem ér”.
  Ami a magyar politikai elitet(?) illeti,talán érdemes lenne egy pillantást vetnie a google „zsidók a magyar közéletben”. Önmagáért beszél.Ennyit a magyarságukról(?)!
  Ma már, jóformán minden információ elérhető, így hülyének nézni,venni azokat ,akik látnak is nem csak néznek,ostobaság. Természetesen joga(?) van kiállni a „sajátjaiért”,de a világot nem a Magyarság tette,teszi tönkre.
  Ha a MAGYAROKRÓL beszél, csak kellő Tisztelettel és alázattal tegye, mert e NÉPNEK csak köszönhet a világ és benne Ön is! T.F.

 13. megint, újra … mint mindíg :

  Mo-ról legalább 10 egymásnak ellentmondó adat jön ki. Az, hogy ezeket ott zsidók, keresztények, vagy bármi más felekezetu, hituk is terjesztik, annak számomra (!) semmi jelentosége. Mivel tudom (ezt mindannyian tudjuk !!!!!!), hogy ezekben csak maximum EGY lehetséges az igaz, a valós, ebbol azt vonom le, hogy toletek odahaza 9 HAMIS, HAZUG adat jön ki (még az is lehet ilyen esetben, hogy még a 10. is hamis akkor …

  na ez engem zavar (de nagyon is !!) … és megdöbbenve veszem észre, hogy Titeket nem. Ha Ti (is) kedvelitek az igazat, akkor miért nem háborít ez föl benneteket is ?!
  (és ha csak ez az egy eset lenne ilyen !!) …

  engem nem érdekel az, hogy ki hazudik ? Ha ezt Fecó teszi, vagy Viki … ez lejáratja a magyarság képét …
  értitek ezt Ti !?
  te Ferenc ezt összemosod a te faji-elméletu felfogásoddal. Az, hogy valaki zsidó (vallású, származású) nem ad neki jogot, hogy mint magyar hazudjon. De ugyanez áll minden nem zsidó gojnak nevezett helyzetében is. Azért mert valaki „jó”-, „igaz”- magyar … az nem ad jogot (annak sem !!!) a hazugságra !!!

  még egyszer (utoljára; igérem) ha Mo-ról 10 adat jön és ezek egymásnak teljesen ellentmondók, akkor ezek közül 9 hamis …
  és ezt nektek jeleztem. Ha Ti ‘igazak vagytok’, akkor Ti is,
  mint én ezt nem tartjátok elfogadhatónak és tesztek ellene …

  szeretettel, L

 14. „megint újra…mint mindig:”
  még egyszer (utoljára, ígérem)”
  http://WWW.freepress-freespeech .com /holhome/
  „ha a nyomorúságodról akarnak meggyőzni,ne csak arra figyelj,amit hallasz,hanem arra is,hogy közben ,mit érzel.”
  De a bolondnak a saját bolondsága szerint válaszolj meg,mert az okos szó, bolondságnak tűnik neki. Ne sajnáld a hátától a fenyítést.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük