„Jézus, világ megváltója”… (Nagyböjti gondolatok)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

… Üdvözlégy élet adója” – hangzik a Rákóczi korából ránk maradt egyházi ének. Majd így folytatódik: – „Jézus add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak Veled éljek…” Miért is jutottak eszembe e sorok most, amikor a Nagyböjt utolsó heteiben vagyunk? Mert egy sokfrontos keresztényellenes, erkölcsellenes háború kellős közepén vagyunk, és nekünk ebben a sátáni káoszban kell várnunk a Húsvét, a Feltámadás üzenetét, örömét. Ebben a káoszban vizsgálja meg lelkét a keresztény ember, s ebben az időszakban kell Isten és magunk előtt számot adnunk hitünkről, a tanítások megtartásáról. A gyűlölet mocsarában viszont rettenetesen nehéz tisztán látni, Jézust és az Ő erkölcsi tanítását követni, megtartani.

Hiszen ennek a harcnak, amelyet most vívunk tudatosan, vagy tudat alatt, nem az a lényege, hogy valakiket legyőzzünk, hanem az, hogy önmagunkban győzzük le a rosszat, a szeretetlenséget, az emberi elme szerinti jogos gyűlölködést, s ne vigyen a mélybe a sátáni őrvény. Belehajszol a sátáni hatalom, amely Európa alaptörvényéből a Lisszaboni Szerződésből megfontoltan hagyta ki a keresztény gyökereket, és tapossa sárba minden európai nemzet függetlenségét, kultúráját, gazdasági szuverenitását, keresztény-keresztény. Ebbe hajszol bele mindnyájunkat a keresztényellenesség széleskörű, világraszóló kiterjedése a médián keresztül. A sátáni cél az, hogy meginogjunk hitünkben, hogy elhagyjuk keresztény-keresztyén egyházainkat, hogy csalódást érezzünk, s e csalódással magyarázzuk meg azt, hogy jogosan hagytuk el a hitet, Istent, és az egyházunkat. Mocsárba, sárba, piszokba taszít a sátáni, a Krisztust tagadók szennymédiája, mert hitetlen és csalódott tömegekből lehet a legjobb rabszolgákat csinálni. És ez a cél! A mindennapi hajszolt munkára sarkalás, a szegénységbe taszítottság, és a lélek kiégetése, a megélhetésért harcoló társadalom Istentől való elzárása mély letargiát idéz elő a társadalmakban, hiszen nincs mibe kapaszkodnia annak, akit mindezen támadások „sikerrel” kiüresítettek.

Eleinknek nem volt ideje azzal foglalkozni, amivel ma a TV-kben, a sajtón keresztül folyamatosan szembesülünk, mert folyamatosan szembesítenek. A bűnnek, a gyilkosságokkal, a háborúk élő közvetítésével, a katasztrófák, földrengések és áradások helyszíni adásával. Eleink dolgoztak, termeltek, szántottak, vetettek, arattak, vigyáztak a család és a kisebb közösségek nyugalmára, egészségére, a téli tűzhely melegére, és imádkoztak. Kapcsolatot tartottak a misztikummal, Istennel, és igyekeztek – bár mindig nehéz feladat tisztességesen élni – Isten parancsait betartva létezni. A törvények is ennek az erkölcsi normának feleltek meg, s a közintézményekben, a hivatalokban is keresztény-keresztyén szellemiség uralkodott.

A mai ember élete maga a fertő, az iszonyat, hiszen az elektronikus média a lakásba hozza a gázai gyermekmészárlásokat, amelyek a Golgotára vezető útra emlékeztetnek, a kémrepülők légtérsértését, a pedofil cselekedeteket, a családgyilkosságot, a cunamikat, az emberi szenvedés és elkövethető bűn minden fajtáját, ugyanakkor sebészi pontossággal ügyel arra, hogy istentől és egyháztól a legaljasabb módszerekkel távolítson el mindenkit.

A világ ma egy Sátán által irányított tömegpszichózis nyomása alatt él, amely tömegdepressziót idéz elő, egymás iránti gyűlöletre uszít, s olyan lelki mocsárba hajszolja a világ társadalmait, amelyből, épp úgy, mint a valóságos mocsárból, nincs kiút, nincs visszatérés, mert ez a sátáni mocsár elnyeli a lelket, az értékeket, az erkölcsöt, a nemzettudatot, a tovább-és túlélésre való belső inspirációt. Ha állandóan azzal foglalkozunk, hogy milyen nyomorúságos világ, milyen bűnös és kietlen miliő az, amelyben élünk, magunk is azonnal belekeveredünk, és magával ránt minket is ennek a depressziónak az örvénye.

Mit lehet tehát tenni ebben a helyzetben, s hogyan lehet elkerülni a sátáni terv rajtunk történő beteljesedését? A recept nem egyszerű, hiszen a lelki letargia vonzása sokkal nagyobb a gyógyír rövid távú hatásánál. Ha azonban átállítjuk az életünket – és erre való a mostani húsvétvárás, a Nagyböjt ideje –, akkor mentesülünk mindattól, amit a Sátán földi helytartói, a politikusok, a bankok, a nyomorúságot előidézők és harsonáik, a sajtótermékek súlykolnak belénk.

Miből áll ez az átállítás? Hogyan kell csinálni? Észre kell venni azt a mérhetetlen szépséget, amit a föld, a természet, a művészet és a hit ad. Ingyen, nem kamatra, Isten ajándékául. Nem ostoba erőlködés, nem megvalósíthatatlan eszme ez. A természet szépsége lenyűgöző. Az újraéledés, a rügyező fák, amelyek várják, hogy metszéssel még szebbé és termőbbé tegyük őket, a múzeumok kiállítása, a komolyzenei koncertek, Mozart, Beethoven, Liszt, Erkel, Enescu zenéje, a történelem fennkölt eseményei… és a templom mély csendje, Isten közelsége, s az önmagunkkal való megbékélés kiöli belőlünk a kétségeket, a rosszal, a bűnnel való állandó kapcsolat igényét. Az egymás iránti megbecsülés és szeretet hatalmas erő, s a megváltás, Krisztus uralmának kézzel fogható bizonyítéka, Isten létének lelkünkben való bizonyossága elpusztítja a Sátán terveit, szabaddá és erkölcseinket megtartókká alakítja közösségeinket, nemzetünket.

Nem jelenti ez azt, hogy a nemzetünk, hitünk ellen támadókat ne intsük a jóra, ne tiltakozzunk a minket ért sérelmek miatt. Ám folyamatosan csak a rosszat látni, és azzal foglalkozni nem kell. Mindazokat a folyamatokat, amelyek ma a földön Isten és emberek ellen, a Sátán által léteznek, felülről, egy másik dimenzióból – az értelmes és értékes, a hit erejével megerősített ember dimenziójából kell látnunk és szemlélnünk. Hiszen a rossz, a jó hiánya, és a hiány valamiképpen mindig pótolhatóvá válik, a lélek regenerálódik, ha meglátja a jót és az élet szépségeit, amelyek nem a jelen sátáni világhatalomtól, hanem Istentől származnak.

Istennel csak az oktalan harcol, hiszen tudja, hogy Isten mindenható. Ereje felmérhetetlen, és győzelméhez a Sátán fölött nem fér kétség.

A világ megváltója, az életadó, – Jézus. Szenvedése mélyen hatol a hívő ember lelkében, hiszen az ártatlanságot korbácsolják, vele gúnyolódnak a zsidók, az ő fejére teszik a töviskoronát, s vele vitetik a Golgotára a keresztet, amelyre a zsidó főpapok örömére, és az általuk összeszedett söpredék „Barabást” kiáltásának okozataként felszegelik Őt, aki addig csak betegeket gyógyított, tanított, Isten parancsait és az üdvözülés egyetlen útját hirdette, új szövetséget kötve a régi szövetséges által súlyosan megszegett helyett. Majd meghal a kereszten, oldalát lándzsával nyitja meg a katona… és harmad napra feltámad. Micsoda isteni cselekménysorozat! Ő igaz, tehát minden szenny és mocsok, gyötrelem és vád ellenére él. Átlényegülve, de él! És Vele személyes kapcsolatba léphetünk bármikor, közel van hozzánk, velünk van. Várja a békénket, a bűnbánatot, és saját lelkünk magunk előtt való megigazulását, hitünk és a belé vetett bizalom újraéledését. Ez az a másik dimenzió, amelyből Krisztussal kell szemlélnünk a bukásra ítélt Sátánt, és az ő világát.

A nagyböjti időben, és a húsvét csodálatos napjaiban hozzá térhetünk, vele éljünk, hogy majd vele halhassunk. Önmagunkban legyőzve a Sátánt, máris győztesnek kiálthatjuk ki keresztény-keresztyén közösségeinket, nemzetünket, Európát és a világot.

Mert Krisztus valóban feltámadott és világossággal árasztotta el a világot! Ennél a világosságnál kell felismernünk a jót és a szépet, a hitet és a hitben rejlő erőt.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Kedves Olvasóinknak áldott, és Krisztus világosságában ragyogó szent Húsvéti Ünnepeket.

Stoffán György

helyettes főszerkesztő – Európai Idő – Sepsiszentgyörgy

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “„Jézus, világ megváltója”… (Nagyböjti gondolatok)

 1. Húsvét!
  A karácsony bensőséges örömének beteljesülése. Karácsony öröme egy kicsit az egyéné, a családé, a barátoké, saját szeretteinké.
  Húsvét diadalmas öröm ragyogása, mindnyájunké. Közös Ünnep!
  Gyermekkorom óta, a nagyhét liturgiáin, végig éreztem a feltámadás örömét.
  Nagyhét fájdalma csak akkor érintett meg igazán, ha magam is éppen szenvedtem. Segítséget, kegyelmet vártam, vagy siránkoztam.
  Mel Gibson Passiója változtatta meg hozzáállásomat.
  Nietzsche azt mondta, hogy képmutatók vagyunk. Igaza volt!
  Mel Gibson azt mondja, hogy kényelmesek, lagymatagok vagyunk. Jogos!
  Családom egyik tagja egyszer azt mondta, hogy a Passiót nem is igazán Mel Gibson rendezte, hanem maga a Szentlélek Úristen!
  A film, döbbenetesen jó és igaz gondolati ívre épül. A Getszemáni kertben a Sátán megkísérti Jézust. Ember vagy, nem tudod végig csinálni! Jézus elküldi a kísértőt, de nem válaszol neki. A keresztúton adja meg a választ, édesanyjának. Hívja a teljesen bénult, magába roskadt Máriát. Anyám, meg tudom csinálni! Ettől tér magához Mária is, és kíséri végig fiát, a keresztig. Végigéli vele, haldoklását.
  Mi az, amit mindketten, tudtak? Elfogadni a sorsot!
  Nem lázadni, nem gyűlölni, nem átkozódni!
  Nem tehetetlenül magukba roskadva, feladni!
  Az utolsó cseppig kiinni a keserű poharat!
  A film egy nagyon érdekes része, hogy Mel Gibson, a hagyománnyal ellentétben kétszer korbácsoltatja meg Jézust. Aki látta, emlékezhet, hogy a 40 korbács ütés után Jézus kezeivel felhúzza magát a tőkére és feláll. Akkor verik meg másodszor, de akkor már vérbe fagyva marad lenn a földön.
  Azt hiszem Mel Gibson azt akarta evvel megmutatni, hogy Jézus teljes átéléssel, teljes tudatával vállalta sorsát, amíg bírta erővel. Nem kent el, semmit!
  Anyám, meg tudom csinálni!
  Mária, szintén!
  Saját fájdalmának maradéktalan elfogadásával segítette fiát, végig a borzalmas úton.
  Feltámadt Jézus, kérjük ne vétkeinket nézzed, hanem add meg nékünk a magyar feltámadást!

 2. A magyar nemzet feltámadását minden ember szeretné. A keresztény erkölcsöket és erényeket nem szabad félretolni.
  Egységben az erő!
  A magyarságnak egységben kell tenni valamit a magyar nemzet feltámadásáért.
  Az egység a Keresztény szereteten és alázaton alapul ezért olyan fontos elérni.
  Bárcsak a Húsvét dátumainak az egyesítésével kezdhetnénk!
  Rita
  onedate.org/hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük