Igazságot Magyarországnak! – Tiltakozás Kanadából

Tiltakozás Kanadából Magyarország és a magyarok elleni sértő és becsületünkbe gázoló sorozatos médiatámadások ellen

A jelenlegi Tiltakozás célja, hogy felemeljük szavunkat Magyarországért és a magyarokat érő igaztalan és sértő vádak ellen, amelyek Magyarországot és a magyarokat sorozatosan antidemokratikusnak tüntetik fel.

A magyar nép hősies, 1956-os szabadságharcának kegyetlen letörését követően az a segélykiáltás járta be a világot: „Igazságot Magyarországnak!”, mert a nyugati nagyhatalmak politikai taktikából nem segítették a magyarok szabadságharcát a szovjet elnyomás ellen. Ugyanakkor igaz, hogy Kanada és néhány más nyugati állam befogadott egy bizonyos számú menekültet, és a kanadai magyar közösség hálás ezért Kanadának.

Hirdetés

Az 56-os forradalom vérbefojtását követően Magyarországon a szovjet hatalom által kinevezett „új” kommunista kormány az ’56 előttivel együtt több mint negyven évig uralkodott Magyarországon. A Szovjetunió összeomlását követően a kommunista elit egyszerűen átállt az új, szabad kereskedelmi eszmerendszerre, átmentette hatalmát, így továbbra is élvezhette előbbi kiváltságait.

Az elmúlt húsz évben a magyarországi posztkommunista uralom időszakában, a kanadai sajtóban csak elvétve akadtak hírek Magyarországról, amelyekben nem olvastunk és nem hallottunk az utóbbi évek kormányának megnyomorító gazdasági megszorításairól, a közvagyon kézen közön való elsajátításáról és a törvényellenes rendőrakciókról. Nem hallottunk és nem olvastunk a határon túli magyarok elleni atrocitásokról, a kulturális genocídum jellegű szlovák nyelvtörvényről, az erdélyi és a vajdasági magyarverésekről.

A fentiek jegyében különös, hogy a magyarországi választásokat követő elmúlt kilenc hónapban, a kanadai MacLean’s országos folyóiratban sorozatosan olyan cikkek jelentek meg, amelyek mindegyike igen erőltetett módon igyekszik a magyarokat eredendően képtelennek beállítani a demokráciára. Ezeknek a cikkeknek semmi közük a Magyarországról szóló hírekhez, ismeretek terjesztéséhez, vagy meggyőző érvekkel alátámasztott véleményekhez. A MacLean’s folyóirat legújabb (2011. január 31.) cikke, az új magyar Médiatörvény körüli mesterségesen szított vita kapcsán például minden bizonyíték vagy követhető érvelés nélkül egyszerűen kijelenti, hogy „Orbán teljhatalmú uralomra törekszik.”

A fenti cikkel szinte egy időben jelent meg a kanadai „Globe and Mail” c. napilapban a fenti írás hasonmása.  Mind a MacLean’s cikksorozata, mind a Globe and Mail cikke a magyarok demokrácia iránti elkötelezettségét tagadja, és ebben a folyamatban mélységesen megsérti a magyarokat, elvitatja a magyarok évszázados szabadságvágyát is. Ennél súlyosabb sértés egy nemzet tagjai számára nincs is.

A MacLean’s országos jellegű kanadai folyóirat, 2009. június 17. száma a magyarországi fasiszta veszélyről ír. Mindezt Magyarország NATO tagságának és az Európai Unióbeli tagságának tudatában teszi. Ez a Kanadában „elhelyezett” cikk gyakorlatilag semmit sem jelent a kanadaiaknak, ugyanakkor a magyar választópolgároknak szánt fenyegetésnek tekinthető: „ha az elkövetkező áprilisi választásokon valamelyik nemzeti pártra szavaztok, lefasisztázunk benneteket, és jól összehangolt lejárató kampányt indítunk ellenetek.”

A következő magyarellenes cikk: „Hitler visszatérése” (MacLean’s 2010. április 21.), felháborító kísérlet arra, hogy közvetlenül a 2010-es választásokat követően az újonnan hivatalba lépő miniszterelnököt Hitlerrel azonosítsák, Hitler teljes nagyságú arcképével a MacLean’s címoldalán. Ez a cikk szégyenletes példája a magyarok elleni gyűlöletkeltésnek és a magyarok nyílt megalázásának.

A MacLean’s folyóirat legújabb magyarellenes cikkének címe: „The Return of the Iron Fist” („A vasököl visszatérése?”). A cikk szerzője Anna Porter. Ez a cikk magában foglalja a magyargyűlölet kelléktárának minden cafatját, annak közhelyeit, elferdítéseit és hamis állításait egyaránt. A cikk oktalan vádaskodások és egyszerű ráfogások révén azt igyekszik bizonyítani, hogy a magyarok sem a saját hazájukban, sem a Közös Európában nem képesek a saját sorsuk irányítására. Ezek az alaptalan vádak nem csak sértőek, de eleve hamisak is, mert ellenkeznek a magyar államiság több mint ezer éves történelmével, mely szerint Magyarország eredendően Európához, és a kereszténységhez kötődik, aminek jogkörét a Szent Korona jelképezi.

A cikk az új magyar Médiatörvény kapcsán igyekszik zavart és magyarellenes hangulatot kelteni Kanadában is. Valódi célja a jelenlegi magyar kormány és a magyarok megbüntetése, mert a kormány ellenáll a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap nyomásának, hogy még több nyomorba döntő kölcsönt vegyen fel az ország terhére. Vagyis azért, mert a kormány a magyar nép érdekeit helyezte előtérbe. Így a cikk egészében a leggátlástalanabb kísérlet arra, hogy a magyaroknak a demokrácia iránti elkötelezettségét elvitassa.

A fenti cikk „idézi” a Médiatörvény 13. paragrafusát, ami alapján a kanadaiak számára levonja azt az előre eltervezett negatív tanulságot, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság. Az „idézett” szöveg azonban nem foglaltatik a Médiatörvény 13. paragrafusában. A szerző, Anna Porter, a Médiatörvény különböző paragrafusainak szövegrészleteiből állította össze a 13. paragrafus idézeteként közölt szöveget. „Minden média kötelessége a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás” – idézi Anna Porter, de ilyen formában ez a szöveg szintén nem szerepel a médiatörvényben. Található benne egy hasonló szövegrész, de az nem „minden” médiára vonatkozik, hanem csak a közszolgálati médiára.

A Globe and Mail 2011. január 29-i cikkének az olcsó hatásvadászatra igényt tartó címe: „Hungary’s strongman spooks Europe” (Magyarország erősembere viszolygó félelemmel tölti be Európát). A cikk szerzője: Doug Saunders. Ez az írás szintén magyarellenes kijelentések és általánosítások tárháza, a legutóbbi választások következtében hatalmát vesztett magyarországi neoliberális elit világgá kiáltott vádaskodásainak angol nyelvű visszhangja.

A cikk nem említi, hogy az új magyar Médiatörvény az 1986-os kommunista Médiatörvény helyébe lép, amely szerint a hatalom az állami nyilvántartásból egyszerű törléssel betilthatta bármelyik sajtóorgánumot. A Globe and Mail írásában nincsen utalás, sem kísérlet a magyar Médiatörvénynek a megfelelő kanadai előírásokkal való összehasonlítására.  Nem említi a kanadai törvényhozás ide vonatkozó előírásait, sem a Kanadai Médiahatóság, (CRTC) igen szigorú előírásait sem.

A fenti írásoknak a magyar Médiatörvénnyel kapcsolatos kifogásainak nincs tulajdonképpeni tárgya, hiszen Martonyi János, Magyarország külügyminisztere a BBC egyik igen „keményen kérdező” adásában rendkívül világosan, tényszerűen és meggyőzően megcáfolt minden egyes vádat. Orbán Viktor, Strasbourgban szintén részletesen kitért a Médiatörvénnyel kapcsolatos kétségekre, és hatásosan eloszlatta azokat. Ha tehát a MacLean’s vagy a Globe and Mail íróit az igazság érdekelte volna, úgy újságíró létükre tudomást szerezhettek volna a fenti érvelésekről, de egyik sem hivatkozik a fenti forrásokra.  Ehelyett a MacLean’s szerzője egy gyanús, a jelek szerint fizetett lobbizó, angol nyelvű magyarellenes internet honlapját jelöli meg forrásaként. Ennyit a kanadai sajtó arányos és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról.

Egyik cikk sem említi, hogy az Európai Unión belül a média szabályozásának ügye a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ennek ellenére Magyarország önként beleegyezett, hogy az EU megfelelő hatósága átnézze a Médiatörvényt. Az EU megállapítása alapján a magyar Médiatörvény összhangban van az európai normákkal. Az Unió „levele” már nyilvánosan elérhető volt a MacLean’s cikk megjelenése előtt, de ezt az írás elhallgatja.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy sem a a MacLean’s cikksorozatának, sem a Globe and Mail cikkének a valódi célja nem a hírközlés, vagy megalapozott vélemény kinyilvánítása, hanem a puszta erőfitogtatás, a magyargyűlölet szítása. Mindez azért, mert a legutóbbi szabad választásokon, a magyarok döntő többsége nem úgy szavazott, ahogy azt a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap elvárta. Kanadai magyarokként elutasítjuk ezeket a Magyarország és a magyarok elleni alaptalan és sértő vádakat, amelyeket a valóságban azért zúdítanak ellenünk, mert a magyar választópolgárok olyan pártokra szavaztak, amelyek a nagyvállalati érdekek helyett végre a magyar társadalom általános felemelkedését, a magyar nemzet jövőjének biztosítását és a magyar nemzet egyesítését részesítik előnyben. A kanadai magyarok ezért küzdöttek évtizedeken át. A fentiek értelmében a kanadai magyarok támogatják a többségi magyar parlamentet, a jelenlegi kormány politikáját, és nagyra értékelik Orbán Viktor miniszterelnök fáradozását, aki a magyar nemzet általános felemelkedésének elkötelezettje.

Kanada előszeretettel hivatkozik arra, hogy megbecsüli más népek kultúráját és méltányolja a nemzetek demokratikusan kinyilvánított akaratát. Ez azonban nem tükröződik a magát Kanada országos jellegű folyóiratának minősítő MacLean’s folyóirat és Globe and Mail magyargyűlöletet szító írásaiban. Elég volt! Nem csak jó hírt akarunk hallani, hanem az igazat. Igazságot kérünk.

Szöveg: Kaslik Péter
2011. január 31.

Kanadai Magyar Kulturális Tanács, Toronto,

Székely-Magyar Kanadai Egyesület, Toronto,

Kanadai Magyar Juharlevél Polgári Kör,

Magyar Kultúrközpont, Niagara Falls,

Calgary Magyar Kultúrkör, Calgary

Edmontoni Magyar Kultúrkör, Edmonton

Magyar Élet hetilap, Kanada

 

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Igazságot Magyarországnak! – Tiltakozás Kanadából

  1. Nagyon örülök, hogy Torontóból ennyire tisztán(???) látszik, hogy napjainkban -és természetesen az elmúlt 20(!) évben mi folyik és mi folyt Magyarországon! Beszélhetünk az “elmúlt évek kormányáról” és lehetünk megbecsült hátvédei a jelenleginek. De, mint Magyarországon élő személy elmondhatom, hogy az elmúlt évek kormányaihoz a Fidesznek is köze volt. Ha más nem, hát ellenzékben. Persze jogosan teheti föl a kérdést bárki (amit rendszerint ilyenkor meg is tesznek): “de hát mit tehetett vagy tehet a Fidesz?” Erre csak annyit mondhatok: ezt maguknak a fidesz vezetőinek kellett vagy kell tudni. Hiszen, ha bemegyek a munkahelyemre, akkor tőlem is megoldásokat várnak és nem széttárt karokat, mert akkor mehetek arra, amerre csak kedvem tartja, hiszen nem ezért tartanak és fizetnek. Persze azt is nyugodtan a fejemhez lehet vágni, hogy akkor mit teszek én? Elmondhatom: sok mindent. Talán már túl sokat is. Pedig nem vagyok politikus alkat, csupán kényszerből teszem a dolgom, mert akinek helyettem kéne tennie, az nem teszi vagy alkalmatlan rá, sőt, mi több, még ő magától is meg kell védenem csonka országunkat és egyre fogyó népünket, mert (ki kell, hogy mondjam) “annyira hülye és vak” sok honfitársam. Azt is tudom jól, hogy szélmalomharc, amit csinálunk -mi maroknyian, de sajnos tisztában vagyunk vele, hogy nincs már lehetőségünk. Egyenlőre. Amíg csonka országban (és határain kívül is) a Fidesz hívei és oszlopos tagjai nem ébrednek fel és nem kapnak a fejükhöz, hogy a vezetésük mit művel az országgal… Mert azt tudni kell, hogy az mszp után semmi (SEMMI) sem változott és nem leszek rosszindulatú akkor, ha azt állítom, hogy ROSSZABB lett a helyzet, ezzel semmi újat nem állítok! Legalábbis azoknak nem, akik a “földön élnek” és saját bőrükön tapasztalják az elnyomást! Hogy a Magyarnak saját hazájában “másodrendű állampolgárként” kell élnie és kénytelen-kelletlen el kell, hogy viselje egy iszonyatosan szapora és agresszív (állat) faj élősködését! Orbán Viktor 2 hét alatt rendet tett! Ám ez a rend semmit sem ér, hiszen a törvény a cigányt védi még akkor is, ha saját magamat vagy a saját tulajdonomat szándékozom megvédeni! Mert ezeknek az élősködőknek jogaik vannak, de kötelességei nincsenek! Hisztizhetünk itt médiatörvényről, meg problémázhatunk az adósságállományunkon… De addig, míg a dolgok a helyükre (a valódi helyükre) nem kerülnek, addig Magyarország (a torontói Magyarok őshazája) a katasztrófa felé sodródik nem kis sebességgel. Ugyanis az ország (ki kell végre mondani) a polgárháború felé sodródik! Hiszen a Magyar már nagyon unja a sorozatos átveréseket és a kormányok állandó hazugságait, miközben egy másik, idegen “faj” igyekszik Magyarországot a pénzével leigázni és uralma alá hajtani. Az ország vezetését már magukévá tették…! Az MTI-s híreket pedig jó magasról tessék [email protected]!

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A politikai „Aratók” pénzpiaca és az egyenes kasza!
A Jobbik-ügyről, létállapotainkról, perspektíváinkról és egyebekről
A vallás legnagyobb ellenségei a liberálisok és a szocialisták
Close