Gilad Atzmon: Larry David védelmében


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

ZSIDÓNAK LENNI AZT JELENTI, HOGY LEKÖPNI VALAMIT
Ne a követet kárhoztassátok

Larry David bírálói szerint a komikus, illetve értelmiségi túllépte a kereszténység, és a keresztény értékek sértegetésének minden határát. Az élvonalbeli, és roppant népszerű HBO (Home Box Office) sorozat „Curb Your Enthusiasm” műsorának egyik jelenetében Larry David véletlenül egy csepp vizeletet fröccsent a titkárnője vécéjének falán lévő Jézus bekeretezett arcképére.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=35ixBASYA9c]

A fenti jelenetben szereplő Larry Davidnek előzőleg egy olyan orvosságot írtak elő, amelynek hatására olyan erővel lövelli ki a vizeletet, mint az izraeli tömegoszlató vízágyúk. Ennek következtében Larry David vizeletének egy csöppje pont Jézus szeme aljára fröccsent. Úgy tűnik, hogy a fenti jelentben Larry Davidnek tudomása van arról, hogy vizeletének egy csöppje Jézus arcára csapódott, mert mielőtt Larry David elhagyta volna a vécét, közelebbről vizsgálja a vizelet csöppet, és már majdnem egy mozdulatot tesz, hogy letörölje azt, de mi történik – nem törli le. Nem hajlandó megérinteni a saját vizeletét.  E helyett otthagyja az általa okozott szennyfoltot. Nem vállal felelősséget. A következő jelenetben David titkárnője isteni bűvölettől áthatva bejön David szobájába, és elmondja, hogy nyomban azután, hogy David elhagyta az illemhelyet ő, és az anyja ott csodának voltak tanúi. Látták Jézust sírni, amint egy friss könnycsepp pergett le orcáján.

Az emberek Amerika szerte, és a világon is fel vannak háborodva. „Egy zsidó komikus levizelte Jézus Krisztust” – mondják.

Henry Makow igen érthetően megfogalmazta mi a hiba Larry David fenti jelenetében:

”A vécé jelenetben Larry David egyidejűleg kifejezte megvetését Jézus, a kereszténység, és a keresztények milliói iránt is. Jegyezzük meg, azonban, hogy egyetlen keresztény sem helyezne el egy Jézust ábrázoló képet a vécéjében. Egyedül csak egy olyan tiszteletlen, és tudatlan személy mint Larry David képzelhet el ilyet. Másodszor, egyetlen, az emberi méltóságot és az ízlés szabályait tiszteletben tartó író sem foglalkozik nyilvánosan a vécében történt baleseteivel. Mi ez a gyerekes fétis, a komikusoknak az anyagcserével, és a szexuális tevékenykedéssel való elfoglaltsága?  Az utolsó tabu?  Harmadszor, ha ez a jelenet nem a keresztényekre vonatkozna, akkor az gyűlöletet keltő bűncselekvénynek minősülne. Képzeljük el a felháborodást, ha a Menórát, az izraeli lobogót, vagy a Koránt vizelte volna le. Nem hiszem, hogy ez a jelenet a véletlen műve. A keresztény többség elleni tudatos támadásról van szó, amelynek célja annak megalázása, megszégyenítése, és létjogosultságának megtagadásáról van szó.”

Nyilvánvalóan egyezem Makow érvelésének fő vonalával, habár azt ajánlanám, hogy példái közül hagyja ki a zsidó Menórát, mert nagyon sok zsidó nem tudja, hogy a Menóra mit jelképez. Képzeljük el helyette, hogy mi történne, ha egy keresztény véletlenségből levizelte volna valamelyik Holocaust jelképet. Mi történt volna, ha egy azonos jelenetben egy franciaországi muzulmán egy húgycseppen fröccsentett volna Elie Wiesel arcképére? Elszabadult volna a pokol.

Köpök, tehát vagyok

Jegyezzük meg, hogy a mások hite, és spirituális jelképei iránti megvetés mélyen beivódott a zsidó értékrendszerbe. Ez egyaránt érvényes, mind a vallásos zsidókra, mind a világi gondolkodásúakra. Politikai síkon, pedig megtalálható a bal, és a jobboldalon, valamint középen is.  Bebizonyított tény, hogy az ortodox zsidókat arra oktatják, hogy köpjenek, ha feszületet látnak, vagy templom mellet mennek el. Nem sok keresztény tudja azt a megsemmisítő tényt sem, hogy Yeshu, Jézus héber neve a „yimmach shemo vezikhro” kifejezés kezdőbetűit tartalmazó rövidítés, melynek jelentése: „Legyen az ő neve örökre kitörölve.” Ezt a kifejezést a zsidók által leggyűlöltebb személyek megjelölésére használják, úgy, mint Hitler, vagy Amalek esetében.

Nemrég hallottam egy amerikai zsidó egyetemi tanártól, aki Prágában tanít, hogy fiatal amerikai zsidók serege látogat el a gyönyörű cseh fővárosba minden nyáron. Ezek ezt az alkalmat arra használják, hogy leköpjék az ottani templomokat, és az arany feszületeket. Ugyanettől a tanártól hallottam, hogy a híres prágai Károly hídon lévő feszületeket a XVII. században a zsidó „Kadosh Kadosh Kadosh Adonai Tzvaot” (Szent vagy, szent vagy, szent vagy, seregek Ura) feliratú szöveg díszítette, hogy azokat a zsidók elhaladtukban leköpdössék.(*)

Ám, nem csak az ortodox zsidó köpi le mások szentnek tartott jelképeit. A világi felfogású zsidók is leköpik mások megbecsült eszményképeit. Az úgynevezett zsidó humanisták, liberálisok, haladószelleműek, és ateisták leköpik a spirituális, és az isteni jellegű megnyilvánulások minden formáját. A zsidó emancipáció a teljes fokú vallásgyűlölethez vezetett. Az emancipált az „értelemben”, és a „felvilágosulás szellemében” hisz.  De, még ezt is meghaladja: a zsidó nemzeti megújhodás nevében, a cionista leköpi az emberi jogokat, és az egyetemes emberi értékeket. Az izraeliek a terror elleni harc nevében foszfort köpnek a polgári lakosságra. A marxista a „munkásosztály” érdekvédelmének örve alatt csúfot űz Istenből. Valóban, zsidónak lenni, azt jelenti, hogy valamit leköpni. Még az úgynevezett öngyűlölő zsidók is arra pazarolják szellemi erejüket, hogy önmagukra köpködjenek.

Most jön a fordulat

Larry David egy TV géniusz. Egy évvel ezelőtt ismertem meg munkáját. Egyik körutamon, a zenekar zsidó menedzsere egész nap a „Curb Your Enthusiasm” című műsort hallgatta. Első benyomásként mindenestől gyűlöltem Larry Davidet, ezt az önközpontú cingár szociopatát. Fokozatosan, azonban megbarátkoztam vele, sőt megszerettem, és a zenekar többi tagjai is sorra megvették DVD lemezeit, és sorra néztük műsorszámait. Érdekes, hogy arab barátaim is szeretik Davidet. Nemrég hallottam Mamoon Alabbasi, iraki író barátomtól, ő is szereti David humorát, és azt állítja, hogy David könnyen lehetne arab szereplő is. A zsidó komikus hősnek sikerült felszínre hozni a törzsi viselkedés általános jellegzetességeit. A zsidó érzéketlenség, kapzsiság, és önzés megtestesítőjének sikerült ezeket a tulajdonságokat általános keretbe helyeznie.

A „Curb Your Enthusiasm” műsorban Larry Davidnek  sikerült feloldania a szerep, és a valóság közötti különbségeket. Beengedi a kamerát a saját lakásába, a konyhájába, az ágyába, és a felesége alsóneműje is része a műsornak. Larry David több mint egy bepillantás a korszerű zsidó lét Isten nélküli világba. Larry David a mindenestül félresikerült zsidó identitásnak a sötét szatírája.

David mindent leköp. Mutass fel valamit, és David azt leköpi. David a jelenlegi, emberi szervekkel kapcsolatos izraeli botrány kitörése előtt felfedte a zsidóknak az emberi szervekkel kapcsolatos fétisét. David nevetségessé tette a Shoa iránti megszállottságot, és a zsidók Wagner gyűlöletét. David minden elképzelhető amerikai értéket leköp. Kigúnyolja a híresség kultúrát, az anyagiasságot, a kapzsiságot. Kipellengérezi a zsidó fensőrendűséget, tudatlanságot, kevélységet. De ezt mind úgy cselekszi, hogy saját magát a tűzvonalba helyezi. David nem csak bemutatja a zsidó rútságot, ő maga testesíti meg ezt a rútságot.

David valószínűleg minden idők legbátrabb zsidó komikusa.   Ő az, aki elénk tárja a zsidó emancipáció pusztító arculatát. Ő az önközpontú, önző, beteg jellem, de, aki mégis szeretetreméltó és csodálni való.

Valójában nem is Larry Davidre kell haragudni, a vécé incidens nem magáról Larry Davidról szól, hanem arról a rettenetes alkatról, akit Larry David bemutat, akit ismét köpésen kaptak rajta. David helyett azokat kell bírálni, akik a gyűlölet jegyében élik az életüket. Azokat, akik a keresztekre, a Koránra, az iszlámra, Istenre, a prófétákra, a spiritualizmusra, az istenségre köpnek.

A fentiek alapján David legutóbbi incidense más elbírálást igényel

David jelenetének csak kevés köze van a véletlen vizeletfröccsenéshez. Nem is az a lényeg, hogy David nem takarította el a maga által elkövetett tisztátalanságot. Sokkal súlyosabb Davidnek az istenség megcsúfolásában, és annak semmibevételében való szerepe. Azzal, hogy a titkárnőt olyan bolondnak állítsa be, aki” egy csepp vizeletben” az Istent látja, David a hívők milliárdjai iránti megvetését fejezi ki. A szomorú igazság az, hogy a fenti „eset” az emancipálódott zsidó állandósult dühét testesíti meg. Ez a szűnni nem akaró düh a nyugati világ spiritualizmusa, és istenképe ellen tör.  A modern zsidó a racionalizmus megtestesítőjének tekinti önmagát, aki tagadja a természetfeletti erők létezésének még a lehetőségét. Ő logikus, racionális, és pozitivista. A gyakorlati bizonyítékokba, a tudományokba hisz.

David vécéjelenete nem csak Jézust, és a keresztényeket sérti, hanem mindenkit, aki hisz abban, hogy az élet több mint, a puszta anyagi létezés. David, azonban köszönetet érdemel, hogy bepillantást engedett az emancipálódott zsidó gondolatvilágába.

Aggodalmat okoz az is, hogy a katolikus vezetők, akik felháborodtak David vécéjelenetén nem voltak képesek meglátni, és megfogalmazni a kérdés lényegét. Ők maguk sem voltak képesek a spirituális gondolkodásra. Beleestek a judeo-központú materiális,  jelképes gondolkodás csapdájába – vizeletcseppről, és Krisztust ábrázoló képről beszéltek.

David bírálói képtelenek voltak a lényeget felfogni, mert spiritualizmusuk már el van nyomva, el van némítva, annak tartalma kirabolva. Gondolkodásmódjukat elferdítette a „Dávidok” felvilágosodottsága, és racionalizmusa. Sarokba szorította őket az a roppant tűrhetetlen, intézményesített liberális nyilvánosság, amely ennek az emancipálódott törzsi érdekeknek a szolgálatában áll.

David, köszönet érte, magára vette a felelősséget, hogy felfedje a zsidó ateizmus, és zsidó liberális jellem visszataszító arcát. Magára vette, hogy bemutassa ennek a jellemnek az istenellenességét, és a spiritualizmus minden formájának tagadását. Ahelyett, hogy a hírvivőt hibáztatnánk, olvassuk figyelmesen magát a hírt.

(*A Károly hídon a látogató egy hatalmas feszületet láthat, amelyet hatalmas héber betűk díszítenek. A felirat a hagyományos zsidó szent szöveget tartalmazza: „Kadosh Kadosh Kadosh Adonai Tzvaot”, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, ó Seregek Ura.” Ez a feszületre elhelyezett héber szöveg sértő a zsidók számára. A különböző magyarázatok szerint erre azért került sor, mert 1609-ben egy zsidót a feszület meggyalázása miatt megbüntettek. A zsidó közösségnek büntetésként kellet feltennie a feszületre az aranyból készült fenti szöveget.  Egy másik magyarázat szerint egy zsidó leköpte a feszületet, és ezért halálbüntetés járt. Amikor az elítélt életéért könyörgött, a király, aki a zsidókkal való jó viszonyok ápolására törekedett, megkegyelmezett neki, azzal, hogy a zsidó közösség a felirat elhelyezésével tegye jóvá bűncselekményt.)

Gilad Atzmon, nemzetközi hírű dzsesszmuzsikus, és író. Londonban él.


Eredeti, angol nyelvű szöveg Gilad Atzmon Honlapján

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Read previous post:
Ami a Hír Tv-ből kimaradt (videó)
A nő, aki szembeszállt az ördöggel – lengyel H1N1 ellenanyag (videó)
Az Új Magyar Gárda közleménye – Nem engedünk az emberi jogokból!
Close