Folytonosság – avagy: A múltból itt maradt koloncemberek

Darab idővel ezelőtt azon keseregtem egy sort, vajon mi a rosseb oka van annak, valahányszor emblematikus momentumhoz érkezik kis hazánk, a polgári oldal televíziós csatornáin (Echo, illetve Hír TV) azonnal feltűnik a Munkáspárt első embere, Kádár egykori titkára Thürmer Gyula.

Mindezidáig értetlenül álltam ez előtt a jelenség előtt. Egész egyszerűen nem tudtam mit kezdeni azzal, miért őrá osztották az önkéntes mérvadó szerepét, hiszen sem neki, sem pedig pártjának egyetlen országos erőfelmérőn nem sikerült egyetlen egyszer sem megütnie a minimumlimitet. De még csak alulról kaparásznia sem! Nem értettem. Egészen mostanáig! A rejtélyt Szili Katalin segített megfejteni.

Hirdetés

Valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag általánosan bevett gyakorlattá vált kis hazánkban az elmúlt egy-két évtizedben, hogy magunkkal cipeljük az előző bukott rendszer prominenseit, holott épeszű paradigmaváltásokra általában az a jellemző specifikum, hogy az idő és a történelem által meghaladott előző garnitúra prominensei dicstelen véget érnek. A technikai részletekbe most idő és helytakarékosság okán nem mennék bele, legyen elég annyi, hogy az esetek nagy többségében a lámpavas, mint önálló ornamenitikával bíró asszeszoár, jelentős szerepet szokott játszani az efféle társadalmi viszonyrendeződések közepette.

Ja, hogy nem zajlott le semmiféle paradigmaváltás?! Hacsak úgy nem?

No, mármost a legújabb kori fülkeforradalom lezajlása után számomra a legelső figyelmeztető jelzés az volt, amikor Pozsgay Imre feltűnt az új alkotmányt előkészítő bizottság tagjainak a sorában. Bármilyen tiszteletreméltó gondolatokat fogalmaz is meg az újonnan meghozandó alaptörvénnyel kapcsolatban az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemét egykoron igazgató, szebb napokat is látott Pozsgay elvtárs-úr, számomra valahogy mégis hiteltelennek tűnik.

Ugye valamennyien érezzük, mennyire életszerűtlen az, amikor egy marxista-leninista, a bukott rendszer haszonélvezője bábáskodik valami újnak a megszületésén, ami tulajdonképpen – legalábbis a jelen állás szerint, amikor is eszük ágában sincs kimondani a Szent Korona történelmi jogfolytonosságának visszaállítását –, nem is új, hanem a régi. Mármint az eddigi, idegen elnyomás alatt született 49/20-assal jogfolytonos.

Most meg egyszer csak itt a másik, a fiatalabb generáció jeles képviselője, jelentkezik újra, kéri a labdát, ő sem maradna ki a játékból, ha kell, baloldaliként egyedül is felvállalja az alkotmányozás felelősséget – integet a partvonalról az egykori házelnök-asszony, Szili Katalin.

De mi lehet a motiváció? Nem tehetek róla, de nekem a pártállam TTT (no nem a Tízen Túliak Társasága), hanem a kultúra 3T-s (Tiltott, Tűrt, Támogatott) nomenklatúrája jutott rögtön az eszembe, csak kissé módosítva, az éppen aktuális hatalom viszonyára tekintettel az éppen aktuális ellenzék irányában. Felépíteni a baráti ellenzéket! Az MSZP eddig kitűnően töltötte be az általam csak „érdek-ellenzék”-nek nevezett szerepkört. Gyurcsány maga volt a főnyeremény, a megtestesült ördög, a démon, akit lehetett gyepálni (a túloldalon hasonlatossá vált Orbánhoz), de az idő a jelek szerint rajta is túllépett. Feladatát betöltötte, összerántotta a nemzetet. Aki megnézi legutóbbi évértékelés címen rendezett Standup comedy-jét, az láthatja, ennek az embernek az ideje lejárt, csak még nem akar róla tudomást venni. Pedig már az MSZP számára is terhessé vált. A vitát, mint oly sokszor a történelem során, most is az erősebb kutya című elv fogja eldönteni. A sokat emlegetett, soha senki által nem definiált ún. PIAC, majd beárazza Gyurcsányt is, meg az MSZP-t is. Amelyikben több fantáziát lát a tőke, illetve jobban kézben tudja tartani, az fog győzni. Gyurcsány persze a nagyobb rizikófaktor, hiszen egyrészről hajlamos önjáróvá válni, amit nagyon nem szeret az ún. PIAC, másrészt állandóan elő lehet húzni a skatulyából a „szembeköpött egy egész nemzetet” cédulát, de ami talán még ennél is nagyobb baj, hogy ugyanilyen játszi könnyedséggel elő lehet húzni egy másikat is, amelyen az áll: „Szembehazudtad a nagyságos és fényességes Európai Portát is”. Ez azért már keményebb dió.

Új homokzsák után kell tehát néznie a Fidesznek és Viktor királynak a konszolidáltabb időkre, legalábbis a demokrácia látszatát fenntartandó kifelé. A kitartó és erőteljes püfölésre ott a Jobbik feliratú homokzsák, ez jelenti az ellenséges ellenzéket, melynek püfölésére még a nagyságos és fényességes Európai Portától is baráti hátbaveregetés a jutalom, a konstruktivitás jegyében lezajló ún. européer ütésváltásokra pedig most készítik (elő) a Szili Katalin-féle konstruktív baloldali ellenzék című forgatókönyvet. Szociálisan érzékeny, templomba járó, a környezet védelméért felelősséget érző jóságos – és ami talán a legfontosabb – kompromisszumkész, az európai (értsd: az Uniónak megfelelő) érdekeket a nemzeti értékek fölé helyező baloldalt. A dolognak csak egyetlen szépséghibája van, és itt értettem én meg Thürmer Gyula vissza-visszatérő tévés szerepeltetéseinek okát, a vezető személye az, ami, pontosabban aki biztosítja a folytonosságot a kontinuitás. Kilóg a lóláb. Mit a lóláb, az egész ló! – ahogyan azt a mára már klasszikusok magasságáig emelkedő őszödi Böszme fogalmazta meg legutóbbi évértékelőként emlegetett komikus megszólalásában.

Amikor a tisztelt Olvasó, hozzám hasonlóan azonnal felhördül: „de hiszen ez ugyanaz a cég, csak a cégtáblát festették át, érdemben semmi sem változott!”, aközben az RTL népe szépen csendben bekajál mindent. A Mónika Show helyett megkapja most a Katika Showt. A kis butája. Silly, azaz butácska, ahogy internesönel trendi lengvidzsül mondani szokás.

Olyan emberek kellenek a szorító átellenes sarkaiba, akik már ismerik a dörgést, tisztában vannak a játékszabályokkal, aszerint játszanak, még akkor is, ha azok időközben eltértek a szabálykönyvben foglaltaktól. Az új szereplők beszoktatásának érdekében pedig mindent elkövetnek, hogy azok idővel (ha lehet inkább hamarabb, mint később) hozzáidomuljanak a játéktérhez és az abban folytatott gyakorlathoz.

Asszem a régi terminus technikusban az efféléket hítták jó, vagy megbízható eftársaknak. Olyan eftársak és eftársnők ők, akik tisztában vannak a lehetőségekkel, a határokkal, meddig mehetnek el, s meddig nem. De ami a legfontosabb, a párt, illetve most mán az Unió érdeke mindenekelőtt. A nagy testvér hátsó ülepének nyalásában nagy jártasságra szert tévő eftársak és eftársnők ismeretanyaga ebben az új Unióban is nélkülözhetetlen, így semmi kétség, itt a helyük nekik is, ahogy Viktor Viktor mondaná: „Mi senkit sem hagyunk az út szélén!”. És nem is hagyják.

Mindeközben az önzetlenség, a párt iránti lojalitás is odavész a közös európai eszme képviseletének oltárán. Ez ám az igazi áldozatvállalás! A szegfűmintás utódpárt – egykori házelnök ide, egykori házelnök oda, de – kéri vissza a listán megszerzett mandátumot, mer’ hogy szerintük úgy fair, Katika meg nem adja. Hogyan is adhatná? Hiszen akkor nem marad felelősségteljes szociáldemokrata, aki segítené a nagyságos és fényességes Európai Porta érdekeinek érvényesülését, az meg mán mégse járja! Hiteles szociáldemokratának ugyanis csak ő, Katika tekinthető, mert hiszen a többiek hiteltelenek. Lám a hazát is elárulták, ’oszt csak nem akarótik möggyünni annak a 23 millió román munkavállalónak. Ő meg ugye templomba is jár meg miegymás. Ne cicizzünk, mondjuk ki! Ő felel meg a legjobban a mesterségesen, a média segítségével kialakított képnek, ami az emberekben él és tudatosul akkor, amikor meghallják azt a szót: szociáldemokrata. És ez még akkor is így van, ha Debreceni József könyvéből magától a Böszmétől tudjuk, mire képes egy nő félrehajtott fejjel.

Száz szónak is egy a vége. Eltelt most már több mint húsz esztendő a legutóbbi váltás, vagy legalábbis váltásnak feltüntetett átrendeződés óta. A napvilágra kerülő adatokból, tényekből, de talán legfőképpen a személyi folytonosságokból derül ki számunkra immáron egyre világosabban és egyre többször, hogy az idő és a történelem által túlhaladott múlt embereinek koloncként való továbbcipeléséből óriási károk származnak. Nemcsak abból a fajta rosszul értelmezett és a régi rendszerben rögzült „én vehetek a közösből, mer’ nekem az jár” feliratú, a pártállam által képviselt hatalom-strukturális berendezkedéséből fakadóan természetesnek vett, már-már a hitbizomány kategóriáját súroló személyes privilégium-rendszernek köszönhetően, hanem az általuk képviselt szolgalelkű szellemiség is az okozója annak a hihetetlen mértékű rombolásnak, amely az anyagiakon túl, elsősorban morális és erkölcsi alapon zülleszti szét ezt a nemzetet.

Ez az a pont, ahol bőrvastagság tekintetében a rinocéroszok korrepetálás céljából egész nyugodtan visszaülhetnek az iskolapadba. Ahelyett, hogy kicsire összemennének, és annak örülnének, hogy nem valamelyik büntetés-végrehajtási intézet beszélőjéről megy az adás, hanem még mindig ott ülhetnek a törvényhozás házában, úgy gondolják, hogy továbbra is ők a kizárólagos igazság letéteményesei, ők tudhassák a tutit. Nincs is mit csodálkozni azon, amikor a minap zajló parlamenti csörtében az éppen regnáló kormányfő kiakadt, mint az a bizonyos sokat emlegetett Epeda sezlonyrugó, és – ahogyan azt mifeélnk a városi szóhasználatban mondani szokás – mögküdte Mesterházyt, mint Mari néni Dabasról a kóstolót. Ember! Kapjál már magadhoz! Érted, hogy mi folyik itt? Vagy valami ilyesmi, disztingváltabb formában.

Komolyan mondom nem értem. Mindenki tudja, mindenki látja, mindenki érzi, hogy mindaddig, amíg letehetetlen koloncként cipeljük magunkkal az államszocializmus eszméit személyükben is képviselő embereket, akik annak idején a senki által fel nem hatalmazott ellenzékiekkel a kerekasztal mellett kifundálták az elhazudott, rendszerváltásnak maszkírozott hatalomátmentést, átrendeződést, addig egy lépést sem tettünk előre. Csak a díszletek változnak körülöttünk, a Patyomkin-falunak csak a homlokzata változik, az orosz druzsba Ványa bácsija helyett a vadkapitalizmus western történetébe csöppentünk.

De nem nagyon jobb a helyzet a másik oldalon sem. Valószínűleg így képződhetnek meg aztán olyan faramuci helyzetek, amikkel tulajdonképpen a pórnép sem tud semmit sem kezdeni. Amikor példának okáért a magát nemzetinek hirdető, a törvényhozásban kétharmados többséggel bíró pártnak esze ágában sincs tárgysorozatba venni a Szent Koronán alapuló történelmi alkotmányosság jogfolytonosságának visszahelyezéséről szóló javaslatot. Állunk, s oly formán nézünk szemünkkel, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot.

Igaz, az egykori ellenzék, ma a törvényhozásban kétharmados többséggel bíró néppárt talán egy árnyalatnyival jobban áll, mint vetélytársa, a szegfűmintás utódpárt. Nekik még van idejük. Egészen az új alaptörvény megszületéséig. Ha benne lesz a jogfolytonosság kimondása, még van esélyük. Ha nem, végük van, mint a botnak. Erkölcsileg, morálisan és a magyar nemzet még csak eztán megszülető tagjai előtt mindenképpen. Pedig az ő vétkük is óriási, ők legitimálják a posztkommunista múlt továbbélését azzal, hogy leülnek velük tárgyalni.

Francisco, miközben arról beszél a válogatott hallgatóságnak az ötcsillagos luxus szállodában, hogy megveti a cenzorokat (vajon mit szólt ehhez Lendvai Ildikó?) és azon kesereg, hogy Orbán el akarta taposni őket, csatornát váltva a televízión épp egy újabb botrányosnak tűnő ügyről szóló sajtótájékoztató képeit láthatja az óvatlan tévénéző. A legújabb hírek szerint még Keller Lászlót is előveszik, a vád ellene: hivatali hatalommal való visszaélés.

Eftárs, segítsd a lebukottakat!

A kerekasztal mellett, érintő mentén megérintette egymást a múlt és a gondosan megtervezett, előkészített és elrendezett jövő. Ez az érintés aztán tartósnak bizonyult, ennek következményeit nyögjük ma is.

Senki sem szeret cipekedni, főként akkor nem, ha semmi szükség tovább a teherre. A léghajónál is, ha emelkedni szükséges, ki kell dobni a felesleget. Az idő pedig már megérett egy kis hajigálásra.

Isten áldja Magyarországot!

1 öntudatos pécsi polgár

www.johafigyelunk.hu

Nemzeti InternetFigyelő

 

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Folytonosság – avagy: A múltból itt maradt koloncemberek

 1. Tisztelt 1 öntudatos pécsi polgár!
  Remek es szellemes osszefoglalot kaptunk pillanatnyi helyzetunkrol.
  Valoszinu nosztalgiaztatjak a por nepet,kozben atrendezik a hazat.Hip-hop es maris novekszik a nepesseg szama.Mert ok bizony sok gyerekkel erkeznek,a gazdagabbja meg megy gazdagabb orszagok fele.
  Egyiptom “megszabadulna a cionista mocsoktól”
  http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=37927
  “babyku, bizony a haszidok akiket Köves Slomón és traubis Berkovitz névjegymárka tolvajon keresztül betelepülését a fidesz-kdnp szorgalmazza: sokgyerekesek!!!, nem dolgoznak, csak dajdajoznak és mint telepesek a megszállt területeken a palesztinok terményeit lopkodják, termőföldjeiket tönkre teszik. Pár éve Hódmezővásárhelyen a”kdnp-s” Lázár János mesterkedett, de próbálkozását pont a helyi zsidók hiúsították meg. ”
  Azt ugyan nem tudom,hogy Lazar Janos kdnp-s e vagy fideszes,de nem is ez a fontos.
  Szamomra sokkal erdekesebb ,hogy minimum 3 embernek valo munkat is el tud vegezni (polgarmester, orszaggyulesi kepviselo, frakcio vezeto es maganszorgalombol meg 2 gyerekes apa).
  Igazi FIDESZ-KDNP-sztahanovista.
  A normat –8 ora munka–8 ora szorakozas–8 ora pihenes– 3,5 vagy 4-szeresere novelve==3,5 szorozva 8 oraval==28 ora.
  Csak hogy 1 nap=24 ora.
  Tegyuk fel,hogy nem alszik,de meg akkor sem ertem.
  Ugye erre mondjak,hogy igaziSZUOPER MEN (csak igy,magyarosan).
  Hat,akkor valoban jarhat neki egy Audi S8 !
  De,hogy a munkavegzes MINOSEGE IS Audi S8 szinvonalu,azt nem mernem hinni!
  A napi 28 oras munkaja mellett (3 allasa van,ami utan fizetseget kap,..no jo,..2 fizetest az adofizetoktol,1 fizetest meg a partjatol.De ez utobbi is az adofizetok zsebebol kerul a partjahoz…esetleg meg regebben olajoztak ossze),…szoval…azert STIKABAN NAPI 1/2 ORAT BIZTOS ALSZIK.
  A magyar MR1 is ramozdult az uj trend-re:
  FEBRUÁR 20 – MEDDIG FOLYTATJÁK A SZENNYMŰSOROKAT?
  Tisztelt Emeregggy!
  Nem kérünk a Kádár beszédeiből, aki hazaáruló gyilkos volt és nem érdekel senkit sem, hogy mit mondott a szövőnőknek annak idején.
  ELÉG VOLT A CIONISTA GETTÓBÓL
  http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.com/
  Az UNOKAKAT NEM ADOM!!!
  Ebredj,magyar!Egy csonakban evezunk!
  h

 2. Ez meg itt a “TUTUKES” avagy “PIALOS” Palffy…
  Nosztalgiazik…O is…es ALTATJAK a NEPET….
  Valoban,a rinocerosz bore ujszulott bor ,ezeknek a borehez kepest.Ez sem kulonb,mint Pozsgay Imre es Szili Katalin…
  Az UNOKAKAT nem adom!
  Ebredj,magyar!

 3. Bocs,lemaradt a link…kozben hallgatom Palffy “veretes beszedet”.
  A “Civil akadémia” febr. 20-i adása. Az érték alapú média. Elősdó: Pálffy István 42:56 perc
  http://utolag.com/CivilAkademia0220.htm
  Palffy is “nemes”-nek tartja magat es a csaladjat”?
  Mert ha igen,akkor gr.Wass Albert forog a sirjaban…Igaz,a “voros grof”is nemes volt…
  Ebredj,magyar!

 4. Most talaltam:
  “Az, hogy a fiatalabb generáció – bár annak csak igen kis része – felismeri a veszélyt, és kész tenni a társadalmi rend helyreállításáért, nem „probléma” vagy „veszélyforrás” hanem a remény egy forrása, egy lehetőség a társadalom megújulására, egy újjászerveződési folyamat, mert a romok között még talpon lévő nemes ifjak hívják majd életre egy új társadalmi rend alapjait, és minden kétséget kizárólag, azt a régi rendszer hívei sem megakadályozni, sem pedig megérteni nem tudják majd. ”
  http://jovonk.info/2011/02/20/nemzetellenes-szocializacio-kulon-tudomanyagga-valt-az-ugynevezett-szelsojobbkutatas
  …en bizom az ertelmes magyar erzelmu ifjakban es kozepkoruakban…
  Ebredj,magyar!Az unokakat nem engedem!

 5. Alapvetően rossz a cikk mert nem itt maradtak a kövületek hanem jött pár normálisan gondolkodó ember de alap nem változott! Az hogy a Jobbik némi új színt hozott édeskevés a változáshoz mert változatlan erővel dübörög a Magyar gyűlölő bolsevik zsidó maffia! Jobb lenne ha a valóságot írná a cikk szerzője mert a hatalmon lévő bolsevik anyatejet magába szívó fidesz és a kereszténynek hazudott zsidó tagozatot üzemeltető kdnp maradt az ami volt a bolsevik-zsidó hazaáruló ügynök banda!

  1. Kedves kató rudi!
   Figyelmébe ajánlanám, hogy ha kicsikét szétnéz Kovács László, Lendvai Ildikó, Szili Katalin, Francisco, Szekeres és a többiek még mindig mérvadó tényezők. Horn Gyufa már csak azért nem látható a parlamenti közvetítések alkalmával, mert egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé. Tehát a kövületek bizony itt maradtak. Jó húsz év elteltével is. Ön érti ezt? Meg tudja magyarázni ezt? Én a magam részéről nem nevezném normálisan gondolkodónak azt, aki leül ezekkel tárgyalni, elismerve ezzel legitimitásukat. Igaz, hogy ezt a legelején kellett volna, de ha már akkor nem sikerült, most még rendbe lehetne hozni a dolgot. De mivel az Ön által normálisan gondolkodóknak tartottak is részesei a játszmának véleményem szerint ezért ragaszkodnak annyira a múltnak és a múltat képvieslő embreknek egyfajta letehetetlen koloncként való továbbcipeléséhez. Ez talán egyfajta előre kialkudott és megállapodott fizetség a múlt emberei számára, hogy életben maradhassanak a jövőben. Politikai értelemben és fizikailag is egyaránt. Én legalábbis így látom. Sajnálom, hogy az írás nem nyerte el a tetszését, talán majd legközelebb…
   1 öntudatos pécsi polgár

   1. Úgy gondolom hogy nem kellő figyelemmel és értelmezéssel olvasta a hozzá szólásomat. Javaslom hogy újra olvassa el és akkor rájön hogy az irány azonos legalábbis remélem hogy én is azt olvastam ki belőle amit leírt csak a megközelítésben van eltérés.
    “Alapvetően rossz a cikk mert nem itt maradtak a kövületek hanem jött pár normálisan gondolkodó ember de alap nem változott! ” Az a minimális új ami a Jobbik révén került be a közéletbe sajnos elhanyagolható mert az összes többi párt egyenes ági leszármazottja az mszmp-nek bele értve a most hatalmat gyakorlókat is sőt sok esetben rosszabbak mert azt hazudják magukról hogy a jobb oldal emberei holott a tetteik pont az ellenkezőjét bizonyítják! Ennyire még az mszp se nyalt be a gyarmatosító zsidóknak mint a fidesz-kdnp szövetség! Ezért mondom azt hogy rossz a cikk mert ha jól értelmeztem akkor a fideszt a jó oldalra sorolja holott csak szavakban jobb a bolsevik-zsidó csordánál de a tettekben ugyanolyan rosszak.

  2. “de alap nem változott! ”
   Ebben egyetertek.
   A liberalis kutya es a bolsevik kutya valojaban 2 kulon kutya,de …..sajnos…ugyanazon a porazon van mindketto.
   Erre az egyszeru magyar mar reg rajott,csak ok nem a neten fejtik ki a velemenyuket.Nem a modern technikatol lesznek bolcsek es boldogok a nepek.
   Az egyszeru “nepi forumok”,mint a piac,a bolt,a kocsma,stb. nagyszeruen mukodnek meg ma is.Tovabbi elony,hogy aramszunet eseten is mukodnek.
   A nep mar jo ideje eszrevette:a munkajaert (,ha meg van egyaltalan) kapott berert egyre kevesebbet kaphat ,vagyis az inflacio folyamatosan no az elmult 21 evben.Ha majd kellokepp ehezik,elindul megkeresni azokat,akik visszatartottak jogos berenek jo reszet.Mert a nep zome-bar nincs foiskolai vagy egyetemi vegzettsege- azert nem hulye,es nagyonis jol tudja,hogy 1 nap 24 orabol all.24 ora alatt nem lehet 28 oranak megfelelo munkat vegezni.Audi S8 szinvonalon meg kulonosen nem.
   Sokszor elolvastam egy hun-hires cikket es a hsz-eit.
   Az utobbibol ideznek 2-t:
   “vazole – 2011.02.17. 11:15
   Kedves Koldus Kálmán! Ez is csak egy vélemény volt, sajátos-személyes megközelítése és kommentálása a történteknek. Sokan hisszük, hogy ismerjük a “tutit” és a feltételezéseink alapján ítélünk meg dolgokat. Sokunkból az a csalódottság beszél, amit a mi úgynevezett politikusaink váltottak ki belőlünk azzal, hogy folyamatosan hazudnak nekünk és SOHA-SEMMI SEM VOLT ÚGY, AHOGYAN AZT NEKÜNK TÁLALTÁK.
   Miért is hinnénk most annak a minimum 80%-ban zsidókból álló Orbán-vezérkarnak egy szavát is, mikor sorra derülnek ki a hazugságaik, keserves tanulságát látja ennek népünk. Csak pár adatot említenék, olyanokat, amikről nem volt szó, másképpen tálalták a hazugok.
   -Kb kétmillió embert érint negatívan az egykulcsos SZJA(családtagokkal biztosan)
   -Kb 120.000 családot tesznek a bakok hamarosan az utcára
   -További 100.000 családot fognak még idén kilakoltatni a közüzemi szolgáltatók tartozások miatt. Ne felejtsük el, emelték a díjakat, miközben 2 hónapra csökkentették a türelmi időt.
   -A különadókat egy az egyben áthárították a lakosságra a multik és a bankok.
   -Ugyan úgy elkezdték a lopást a jelenlegi kormánypárt tagjai, mint ezelőtt is tették.
   -Naponta gyilkolnak meg magyarokat a cigányok, a közbiztonság sokkal rosszabb lett, mint egy éve volt.
   -Gyurcsány bandája szabadlábon van és semmi remény a valós elszámoltatásra.
   – A titkosítások feloldására nem volt elég a kétharmad…. nem véletlen…
   -Az elszámoltatás elsikkasztása érdekében és a következő választások befolyásolása érdekében(!), úgy módosítgatnak minden törvényt(beleértve a médiát is), hogy csak nekik legyen jó. Kilenc évre betonoznak be pártkutyákat nagyon fontos pozíciókba.
   Sorolhatnám még azokat a minket negatívan érintő történéseket, amiket elkövetett ellenünk a kormánypárt.
   Kedves Koldus Kálmán, nekem ez a véleményem és mindaddig fenntartom ezeket, amíg az ellenkezőjéről meg nem győznek, de nem dumával, hanem tettekkel! Morvai Krisztina sírása sem hat meg, mert egy ilyen tanult, sokat látott és hallott nőnek nem szabadna csalódnia a magyar politikában, mivel tisztában kellett volna legyen szinte mindennel. ”
   “vazole – 2011.02.17. 11:39
   Még egy nagyon visszatetsző dolgot szeretnék megemlíteni, kihagyhatatlan a felsorolásból. A kormány ugye arról papol, hogy segíteni kell a magyar vállalkozásokat. Segítik is. Az összes hatóságot kizavarták büntetgetni és pénzt kaszálni az amúgy is megrokkant magyar vállalkozói réteghez. Ki van adva az apehnek, az ÁNTSZ-nek, az önkormányzatoknak, a rendőrségnek, de még a tűzoltóságoknak is, hogy büntetni-büntetni, mert kell a pénz!
   Nem a közbiztonság javítása céljából találkozhatunk egyre többször a rendőrökkel, hanem azért mert kell a pénzünk. Radarozással nem a magyarokat ölő cigányokat üldözik. ”
   Miért kell, hogy sírj, Morvai Krisztina?
   http://hunhir.info/?pid=hirek&id=37794
   Ugy gondolom,a szabad nyugaton elo atlagember es a volt szocialista atlagember kozott “agyilag” semmi kulonbseg nincs.Csak a nyugatit meg nem eheztettek ki annyira,mint minket.Viszont,ami kesik,az nem mulik.
   Azt is gondolom,hogy szamunkra a tortenelmi/torteneti (?) alkotmany a megfelelo.Az alkotmanyozas kozoroselebe sem szabad engedni:
   —a partokat
   —bizonyos “koponyeg forgato” nemeseket
   —a “voros nemeseket”
   —a liberalis kutyakat
   —a kommunista kutyakat
   —es stb.

   1. “Miért is hinnénk most annak a minimum 80%-ban zsidókból álló Orbán-vezérkarnak egy szavát is, mikor sorra derülnek ki a hazugságaik, keserves tanulságát látja ennek népünk”
    Ennek alatamasztasara:
    LEBUKOTT A TELJES POLITIKAI ELIT A RENDŐRMAFFIÓZÓKKAL ÉS A KORRUMPÁLÓDOTT BÍRÓKKAL EGYÜTT A 2006-OS VÉRES VÖRÖSTERROR KAPCSÁN!
    http://video.euroweb4you.eu/2006rendor.mp3
    Szoval:Ebredj,magyar!

   2. jav.;Az alkotmanyozas kozoroselebe sem szabad engedni:==Az alkotmanyozas kozelebe sem szabad engedni:

 6. Végülis nincs min csodálkozni,hiszen aki látni is képes,és még gondolkozni is tud,TUDTA!!!,hogy ami összetartozik,az össze is ér,a többi csak szemfényvesztés.Sokan,nagyon sokan nem hittek nekünk,de SIKERÜLT BIZONYITANIUK -amiről mi itt,ezen az oldalon folyamatosan “beszéltünk”és még most is próbálunk szemeket nyitogatni-Magyarországon a “helyzet” változatlan,azzal a különbséggel,hogy mostmár “alkotmányoznak”is,-szerintük- az elsöprő többség támogatásával (ami 2.5 millió volt-de csak volt!!,ezért van szükség a félrevezető,és “elkötelezett” közvéleménykutatókra-hamis adatokkal ),és akkor hol van a többi?

  1. ““Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.
   A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.
   Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította,
   és a galambárusoknak ezt mondta: “Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”
   Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: “A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem.” (János Evangéliuma 2:13-17)”
   —Jezus a tortenet szerint 2.000 evvel ezelott szuletett.
   —William Shakespeare 1564. április 23. (?)
   —mi pedig,kesoi utodok a 20/21-dik szazadban.A mi korunkban is “Shylock ezt a kegyes ítéletet is csak úgy érdemli ki, hogy ha azon nyomban, ott helyben (vajon mi lehet még elvenni tőle?) átkeresztelkedik keresztény hitre. Brutális horror, semmi kétség.” mar csak ez lehet a megoldas.
   “Hogy lehet-e egy ilyen tragédiát fokozni, Shakespeare-rel kapcsolatban …
   http://cspv.hu/06/88/merchant/
   Ennek mai gyakorlatat mar hazankban is lathatjuk,a nyugati “demokracia”-nak koszonhetoen.
   Hogy ez a tema hogyan fokozhato meg,….azt nem tudom.
   Amit tudni velek,az csak annyi,hogy a tanulatlan magyar lelekbe bele van kodolva:
   sem fehergalleros,sem feketegalleros nem akar lenni.Ennek oka egyszeu:az ELET SZENT.es valahogy meg mindig TUDJA,hogy a kiraly-nak/vezeto-nek ELLEN ALLNI JOGA VAN,ha a kiraly/vezeto MEGSZEGI a neppel/MAGYAR-ral megkotott SZERZODES-T.
   Nos,ezt a jogat gyakorolta a magyar sok-sok evszazadon (evezreden ) at.
   Es ettol a jogatol akarja megfosztani a liberalis/kommunista kutya ,termeszetesen a kozos gazdi osztonzesere.
   Kiegeszites egy fentebbi hsz-emhez:
   A fehergallerosok csapatabol
   —az Audi S8 -ok a fulkeforradalom helyett valodi forradalmat szeretnenek.Ekkor,ugyan ugy kikaparna nekik a gesztenyet a “buta nep”,mint a valasztasoknal szokta volt.De ennel sokkal tragikusabb vegkifejlet is lehetseges,hasonlo az 1956-os MEGTORLAS-hoz: ugyan azok-nak kaparta ki a gesztenyet sajat verevel,gyermekei jovojenek felaldozasaval,az ELET SZENT-seget felaldozva.
   –A voros-iszaposok ehseg-lazadast szeretnenek.Ekkor ugyan ugy kikaparna nekik a gesztenyet a “buta nep “,mint a valasztasoknal szokta volt.De ennel sokkal tragikusabb vegkifejlet is lehetseges,hasonlo az 1956-os MEGTORLAS-hoz: ugyan azoknak kaparta ki a gesztenyet sajat verevel,gyermekei jovojenek felaldozasaval, az ELET-SZENT-seget felaldozva.
   Hogy mindket esetben ugyan azt irtam lehetseges kovetkezmenykent,az nem a veletlen muve.Ugyanis a liberalis kutya es a kommunista kutya 2 kulon kutya,de kozos porazon.Az eszukre oly buszke “nyugati gondolkodok” sajnalatos modon,a kommunista kutya vad,az ELET SZENTseget meggyalazo gyakorlatot nem ismertek “test kozel”-bol.A magyar viszont mind a ket kutya termeszetet ismeri,es KOSZONI SZEPEN,DE NEM KERI.Koveteli viszont a magyar nemzet evezredes fenn maradasat a multban lehetove tevo, az ELLEN ALLAS JOGA-nak vissza allitasat .Ezt pedig sem a fidesz-kdnp,sem az mszp,sem az lmp,sem a jobbik nagy resze nem akarja.Talan,a jobbik kis resze es 1-2 fuggetlen.Nem veletlen a fent nevezett partok ellenkezese,hisz vegul is beszelhetunk
   –fidesz-lancrol,
   –kdnp-lancrol,
   –mszp-lancrol,
   –jobbik lancrol,
   –fuggetlen lancrol.
   A kozos bennuk az,hogy mindegyik lancot UGYAN AZ a GAZDI TARTJA a KEZEBEN .
   Roviden:Nem kell nekunk uj alkotamany, jo nekunk a magyar lelek -kel KOMPATIBILIS ,regi.
   Ebredj,magyar!

 7. Nem tudom miért,de a Kdnp.-ről,valahogy az a templomi prédikáció jut eszembe:Szavazzanak,az EU.belépésre,mert az jó!

  1. Mert maaaa a templom is MULTI-KULTI lett,+ GLOBALISTA,+LIBERALIS

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Vannak még hiányosságok! – Kasza László nyílt levele Orbán Viktorhoz
Évértékelő(m) – avagy „megbűnhődte már e nép”?
Menekülés a dollárösszeomlás elől – Az USA tagállama, Virginia kezdi a nyitányt
Close