Fico, Biszku, Mesterházy + egy előzetes a felelősségre vonásokról

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG (LEVELESLÁDÁJA)

„PARÁD RIPOSZT” FICONAK ÉS ELVTÁRSAINAK

A közismert Newton-féle „akció – reakció” törvényt alkalmazva, a szlovákiai magyarokat sújtó törvény „kontrájaként”,. az alábbi válaszlépések sürgős megtételére kérjük a magyar parlament kormánypárti, ellenzéki és pártsemleges képviselőit:

1/ Minden hazánkban élő kettős (szlovák-magyar) állampolgárságú személy, egy évben egyszer, díjmentesen utazhasson a MÁV vagy Volánbusz járatain lakhelyétől a szlovák határig és vissza;

2/ Minden szlovák-magyar állampolgár részesüljön 10 (azaz tíz) ezer forint jutalomban, ha harmadik állampolgárságra kíván szert tenni;

3/ Minden szlovák –magyar névvel megjelölt helységtábla mellé tegyenek egy min. A/4-es méretű Fico portrét vagy egy napelemes kerti-törpe méretű Fico szobrocskát, amely sötétedéskor sejtelmes fényt sugároz ki a gyűlölettől eltorzult arcú szlovák politikus szemeiből.

4/ Mindazok a szlovák parlamenti képviselők, akik megszavazták a magyarellenes törvény, kapjanak ingyenes orvosi ellátást Magyarország bármely pszichiátriai rendelőjében vagy osztályán;

5/ Külön igénylés alapján, az MJB vállalja, hogy Ficonak és társainak, ingyenes, hófehér, kényelmes (XXL-es) kényszerzubbonyt postáz a megadott címükre, csupán a szállítási költséget terheli őket;

6/ Végezetül vállaljuk a szlovák királyok lovas-szobrainak elkészítési és felállítási költségeit Szlovákia összes városai, nagyközségei és falvacskái számára.

BISZKU BÉLA ELVTÁRSNAK

Nem lenne szabad „szabódni” Biszkunak a róla készült portréfilm bemutatása ellen, hiszen aki ma is ellenforradalomnak tartja az egész művelt világ által elismert ’56-os forradalmunkat, az legyen büszke arra, hogy mocskos hazaárulóként és vértől csöpögő kezű gyilkosként„keleti kényelemben”, anyagilag szépen dotálvaháborítatlan körülmények között megúszta a felelősségre vonást! Holott egykoron a „leszámolás” élharcosa volt Kádár, Apró, Horn, Marosán, Münnich, Czinege, Csémi és más bandatagok társaságában, még a fiatalkorú Mansfeld Pétert is a bitóra taszigálták, annyira féltették a maguknak épített szocializmust mert féltették a „virágzó” szocializmust és a rothadó kapitalizmusból beáradó kölcsönök tömegét.

A portréfilm pedig emlékeztetné arra a „szép” korra, amikor még volt néhány szál haj a feje búbján, amikor élet-és halál uraként„dirigált” a „nagy kaszásnak”, fonogatta a halálra ítéltek kötelét, ésmegfenyegette azokat a bírákat, akik tanulmányaikhoz, illetveesküjükhöz híven nem átallottak enyhe ítéletet kiszabni a forradalom hőseire vagy az ártatlanok tömegeire.

Érthetetlen, hogy Biszku elvtárs miért szégyelli a múltját, hiszen mint agyalágyult ortodox kommunista, a feltárt tények ellenére is ragaszkodik az elveihez, tehát a múltjához is. Bár Lenin elvtársa is megmondta, hogy aki ötvenéves elmúlt és megmaradt kommunistának, annak az csak hülye lehet

Biszku elvtárs emlékezzen a meghibbant Kádár elvtársára, akinek a csontjai ismeretlen helyen porladnak, hiszen kalákában vezették be az újszerű temetkezési módszert: (a) hátradrótozott kezek, (b) arccal a föld felé fordított tetemek, (c) ismeretlen helyen „elkaparva”, (d) koporsó nélkül, (e) hozzátartozókat nem értesítve, (f) a vélt sírhelyre kivitt virágokat lovas-rendőrökkel összetapostatva! Nem elképzelhetetlen, hogy a Kádár sírját „feltárok” csupán megkülönböztetett tiszteletből, utólag és részben (a „c” és „d” pontok alkalmazásával) teljesítették a nagy kacsingatós által elterjesztett temetkezési szokásokat.

MESTERHÁZY ATTILA ELVTÁRSNAK

Az új bolsevik generáció bátor, határozott és tettre kész etalonja bemutatta, hogy gyorsan és sokat tanult a félnótás Gyurcsánytól, már-már többet és jobban hazudik, mint egykori tanítómestere, sőt: nem csak zárt körben, hanem a nagy nyilvánosság előtt (kelletve magát). Legutóbb a Fideszre aktualizálta az öszödi böszme egyik mondatát, miszerint: „hazudnak reggel, délben és este”. Bár az idézet pontatlan volt, mert helyesen: „hazudtunk reggel, este és éjszaka”,többes szám első személyben, Lendvai banya húzta is az orrát a baki miatt, de ennek ellenére úgy nézett Mesterházyra, mint Kovácsra, Medgyessyre, Gyurcsányra vagy Bajnaira, tehát a mindenkori soros vezérürükre, ahogyan a pártfegyelem íratlan szabályai szerint elvárható egy hithű kaméleon típusú funkcionáriustól.

Kétségtelen, hogy Mesterházy még sokra viheti, mivel gátlástalan hazugsága közben a szeme sem rebben meg, és akkor sem jön zavarba, ha láthatóan és hallhatóan a „sánta kutyára és a hazug emberre” vonatkozó közmondás szenvedő alanyává válik.

Mesterházy szerepe viszont annyival könnyebb a többi frakció vezetőkéhez viszonyítva, hogy neki csupán most azt kell (azonnal) számon kérni a kormánytól, amit két ciklusban elqrtak, ami miatt azállamadósság ötszörösére növekedett, a korrupció éllovasai lettek az MSZP és SZDSZ főgurui, a munkanélküliség az „eget veri”,elvtársaik közül pedig sokan a rendőrség vendégszeretetét élvezik és valami csodára várnak, hogy Biszkuhoz hasonlóan megússzák a számonkérést és mint (dollár) milliomosok vagy (HUF) milliárdosok élvezzék napjaikat.

RÖVID ELŐZETES AZ ELSZÁMOLTATÁSRÓL ÉS A FELELŐSSÉGRE VONÁSRÓL

Minden igazságszerető állampolgár várja és figyelemmel kíséri a múlt bűneit (hibáit) elkövetők elszámoltatását (elmarasztalásukat), nem feledve azokat, akik a Kádár-korszakban fejtették ki „áldásos tevékenységüket” vagy azokat sem, akik a rendszerváltozás után szemet hunytak az ország szekerét kátyúba vivők felett. Ők képviselték a buta de rendkívül szorgalmas, rosszindulatú de gyáva(emlékezzünk csak arra, hogy egykori nagyjaink hogyan harcoltak a Pesti Srácok ellen!?), „könyöklő”, álszent, gyanakvó és a hatalomért meg a pénzért minden aljasságra képes embertípust

Nem lehetünk türelmetlenek, de félő, hogy a most hatalomra jutottak között vannak olyanok, akik korábban sem bizonyítottak, vagy ügyesen váltogatták a politikai köpönyegüket.

Nehezen érthető meg Boross Péter, Pintér Sándor, Martonyi János és mások ismételt „futtatása”, vagy olyan (egyébként szimpatikus vagy tehetséges) személyek felelős pozícióba helyezése, akik bizonyított harácsolási tevékenységet valósítottak meg, még akkor is, ha törvényt nem sértettek, de etikátlanul jártak el. Aligha képzelhető el, hogy a különféle társadalmi szervezetek között nem lehetett volna keresni, találni és próbaidőre kinevezni „makulátlan” személyeket kifejezetten szakmai vonalon, mert (sajnos) a jelenlegi kinevezettek között számos olyan Joli Joker van, akik előző beosztásaikban sem sokat bizonyítottak.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltozást követően sok (rendkívül ügyes és szerencsés) szélhámos kapott az egyes kormányoktól elismerést, beosztást, kitüntetést vagy előléptetést, miközben az orruknál fogva vezették a hazai és külföldi illetékes szervezeteket és személyeket.

Meg lehet (és meg kell) említeni a tehetségtelenek, a szélhámosok és/vagy a hazugok között Horn Gyulát, Medgyessy Pétert, Kovács Lászlót, Gyurcsány Ferencet, Kóka Jánost, Gergényi Pétert, Lendvai Ildikót, Lamperth Mónikát, Horváth Ágnest, Király Bélát, Kuncze Gábort, Kiszely Istvánt, Demszky Gábort, Bánkuty Gézát, Szalay Róbertet és számos más „hasonszőrű” élősködő-kártevőt, le kell leplezni őket, és visszavonni tőlük a meg nem érdemelt erkölcsi vagy anyagi juttatásokat.

Ceausescutól például a brit kormány még halála után is visszavette a tőlük kapott kitűntetést, nekünk is „tiszta vizet kell öntenünk a pohárba”, mert nem engedhetjük meg a múlt szemetét a szőnyeg alá söpörni.

Kétségtelen, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sokan képesek még „keresztbe tenni” az igazság felfedése ellen, képesek felejtetni a régi ügyeket, de nem engedhetjük, hogy Biszkuhoz hasonlóan üldögéljenek a „babérjukon” és kényelmes pozícióból figyeljék az általuk (vagy közvetett segédletükkel) erkölcsi és anyagi csődbe taszított ország vergődését.


FELEDÉKENYSÉG

Sajnálatos, hogy az „újsütetű” rendszerváltozásért keményen és jól dolgozók mellett elfelejtkeznek azokról, akik már a kemény és puha Kádár diktatúrában is sokat tettek a szovjet megszállók ellen, valamint az ’56-os forradalomról terjesztetett hazugságok leleplezése vonalán. Pozsgay Imre volt az első politikus, aki a „népfelkelésre” módosította a Kádár banda ellenforradalommá keresztelt forradalmunkat és hideg zuhanyt zúdított a Kádár-Gerő-Farkas-Aczél csürhe nyakába. Belovai István és Rimner Gábor mai napig el nem ismert érdemeit feledtették vagy torzították el azok, akik tudatosan vagy tájékozatlanságból ad acta-ként kezelték ezt a kérdést. Miközben Kádár szekértolóinak (Horn Gyula, Medgyessy Péter, Ormos Mária, Berecz János, Szabó László, Moldova György, Fekete János, Csehák Judit, Békesi László és más „vörös vírussal” fertőzöttek) népszerűsítését ügyesen megoldják (főként a baloldali médiákban), addig – úgy tűnik -, hogy Lengyel Alfonz, Kubinyi Ferenc, Márton András, Pálinkás Antal, Kéri Edit, Kéri Kálmán, Mindszenty József, Ilkei Csaba, Murányi László, Dénes János, Apor Vilmos, Chrudinák Alajos és számos más személyek nevei ún. „tiltott nevek” listájára kerültek… De az sem kizárt, hogy fatális tévedésben vagyok.

Meglepődtem, amikor az ECHO tévében Végvári Józseffel készített interjút Vámos György szerkesztő úr, abból az apropóból, hogy kitűntetést kapott a rendszerváltozás érdekében végzett rendkívül (élet)veszélyes munkájáért. Szinte „röstellem” megjegyezni, hogy én is türelmesen várok Vámos úr hívására, de akkor sem sértődöm meg, ha erre nem kerül sor, mert tudom, hogy sokan vannak, akik a várólistán szerepelnek és még többen, akik arról döntenek, hogy ki kerülhet a kamerák elé.

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke

P. S.: Most kaptam a hírt, hogy Biszku leányai hozzájárultak a portréfilm vetítéséhez. Sajnos még most is azt hiszik, hogy ők dirigálnak, és kényük – kedvük szerint tilthatnak vagyengedélyezhetnek valamit. A személyiségi jogokra hivatkozva játszadozhatnak a médiákkal vagy a történelmi tényekkel. A mártírok, a kisemmizettek, a meghurcoltak nem emelhettek vétót semmi ellen. De a hozzátartozóiknak és a közvéleménynek joguk van megtudni a teljes igazságot, a hóhérok, a vérbírák, a besúgók vagy a hatalom csúcsán intézkedők neveit és tetteiket.

Nemzeti InternetFigyelő

2 thoughts on “Fico, Biszku, Mesterházy + egy előzetes a felelősségre vonásokról

  1. Remélem, működnek a Pongrácz Gergely elszámoltatási központok, és szemmel tartják a menekülő csótányokat. Rövidesen elkezdődhetnek a véres harcok, minél nyilvánvalóbbá válik a Fidesz mocskos csapdája, magyarok millióinak a szeme előtt. Az orbáni bűnbanda erkölcsi mocskossága, és a bűnben való teljes elmerülése, már évek óta (olajügyek, elektrosokk terápiákkal történő gyilkosságok) olyan mértékben hatalmasodott el, amiről nekünk elképzelésünk sem lehet. Az ezekre utaló tények rengeteg portálon fellelhetőek, csak össze kell rakni őket. Lázár János, egyik főgeci ügye Mónus Áron matematikus elmebeteggé való nyilvánításával, mert Fideszes aljasságokra derített fényt, többek között orbán tudtával, netán kívánságára történt elektrosokkos gyilkosságok, öngyilkosságnak történő álcázásával kapcsolatban. Itt nem egy Fideszes kormány, hanem egy országos, cionista irányítás alatt lévő hazaáruló bűnbanda van hatalmon, amelynek része az orvosi kamara, az ügyvédi kamara, a rendőrség, az ügyészség, és a bíróságok, az összes közszolgálati média, és ezek évtizedek óta való szoros együttműködése a garancia arra, hogy ha nem történik meg a tényleges nemzeti identitású hatalomátvétel, akkor ezeknek sikerül nemzetünk kiirtása, a globalista erők, és szűkebb pátriárkájuk luxusát megteremtve.

  2. Sajnos Itt nem egy Fideszes kormány, hanem egy országos, cionista irányítás alatt lévő, hazaáruló bűnbanda van hatalmon. Ennek része az orvosi kamara, az ügyvédi kamara, a rendőrség, az ügyészség, és a bíróságok, az összes közszolgálati média, és ezek évtizedek óta való szoros együttműködése a garancia arra, hogy ha nem történik meg a tényleges nemzeti identitású hatalomátvétel (forradalom), akkor ezeknek sikerül nemzetünk kiirtása, a globalista erők, és szűkebb pátriárkájuk luxusát megteremtve. A rendőri, ügyészi, bírói, politikusi és közhivatalnoki hazaárulók élete éppen úgy semmire való, ahogyan ők semmibe nézik bárkiét, akiknek üldözéséből, végrehajtásából, kilakoltatásából, bebörtönzéséből stb. hiénákként és keselyűkként, közpénzből élősködnek. Ezek terhére vannak a társadalomnak, és a Föld bolygó összes lakosára nézve egyaránt. Hiányuk megváltás és jótétemény lenne a Föld minden lakosa számára!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük