Felszólítás az ország jelenlegi vezetőihez

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

dr. Kövér László úr, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke,
dr. Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke,
dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke
részére

Tisztelt Országgyűlési Elnök Úr!

Felszólítom, hogy kezdeményezze a Magyar Köztársaság Országgyűlésének feloszlatását.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Felszólítom, hogy oszlassa fel a Magyar Köztársaság Kormányát.

Tisztelt Köztársasági elnök Úr!

Felszólítom, hogy – a jelenlegi alkotmányos rendelkezés (1949. évi XX. tv. 28. § (5) bekezdés) értelmében – az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai vezetőivel közölje a jelenlegi hatalomgyakorlás bukásának tényét. 

Tisztelt Uraim!

Felszólítom Önöket arra, hogy a hatalom gyakorlásának jogosítványát 2011. augusztus 21-én 19 órakor ténylegesen és formálisan adják át a Nemzeti Egység Napja rendezvényen a nép által a helyszínen közvetlenül választott Átmeneti Nemzeti Tanácsnak.

Indoklás

A globális világválság annak a liberális-kapitalista rendszernek a hatása, amelynek 1989. óta, a választók folyamatos megtévesztésével – tehát a választói akarat érvényesülésének hazugság által történt megsértésével – a mindenkori parlamentbe került pártok a magyar társadalomra kényszerítettek.

Meg kell jegyezni, hogy ezzel a diktatúra egészének létjogosultsága szűnt meg, hiszen annak szocialista-kommunista változata után az annak helyébe lépő liberális-kapitalista formának is „befellegzett” – Soros György szavaival. (A két rendszer azonos gyökerűségével kapcsolatban hivatkozom Bibó István: „A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte” c. tanulmányára.)

Annak a közvetlen oka tehát, hogy a magyar társadalom a jelenlegi helyzetbe jutott, a hatalomgyakorlók önmaguk által hozott törvényeinek folyamatos megsértése, amelyhez a jogalkalmazó szervezetek segédkeztek (ld. Központi Nyomozó Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. határozata).

A folyamatos jogsértés különösen a két joghelyekre vonatkozik:

1. Közérdekű adatok megismerési joga (1949. év. XX. tv. 61. § (1) bekezdés) – „privatizációval” elért ország-vagyon átruházás, a „befektetések” (vagyis a bankok és a multinacionális cégek) tényleges hatása, az államadósság felhalmozódása és (jelenlegi) átváltása az ország tulajdonlását átruházó állami kötvényre stb.

2. A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény elkövetése (Btk. 211. § e) bekezdés) – a NATO- és az EU-csatlakozásra vonatkozó népszavazás, valamint az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával, részben a tények ellenkezőjének hangoztatásával (vagyis hazugsággal), részben az ígéretbeváltás kötelezettsége szabályozásának elmulasztásával.

Ezekkel a cselekményekkel lelki és szellemi erőszakot követtek el, amely anyagi következményeivel együtt a magyar társadalom jelenét és jövőjét veszélyezteti, vagyis az Országgyűlés és a Kormány a hatalmat erőszakkal gyakorolja, amivel szembeni törvényes fellépés mindenkinek joga és kötelessége az 1949. évi XX. tv.  2. § (3) bekezdése szerint.

Jelen felszólítás ezt a békés, törvényes, jogos és kötelező fellépést jelenti.

Következmény

1. Amennyiben Önök a felszólításnak nem tesznek eleget, akkor minden felelősséget magukra vállalnak a magyar társadalomra kényszerített (Rákóczi szavaival) „szenvedhetetlen iga” továbbszorításával – természetes módon és törvényszerűen – kiváltott beláthatatlan következményekért.

2. A felszólítás elfogadásával lehetőséget adnak a magyar társadalomnak arra, hogy békés eszközzel hajtsa végre a szükségszerű gondolkodási mód (paradigma) váltást, amelyet a Szent Korona Értékrend alkalmazása jelent, amely a közszabadság teljes megvalósulása, mert az államalapító magyarság és az államalkotó nemzetek kizárólagos hatalomgyakorlási- és tulajdonlási joga által biztosított teljes önellátásra (autarkiára) épül, a kínálat által manipulált kereslet helyett.

Jelen felszólítást nyilvánosságra hozom, azzal a céllal, hogy – azt elfogadva – minél többen csatlakozzanak hozzá.

Kelt Szegeden, 2011. augusztus 9-én.

Tisztelettel:

Dr. Halász József,

jogász, számítógép programozó, szakrevizor

(6723 Szeged, Szilléri sgt. 49/a. 30/6163894, drhalaszjozsef45@gmail.com)

Nemzeti InternetFigyelő

12 thoughts on “Felszólítás az ország jelenlegi vezetőihez

 1. Fidesz, multik, húsz éves hazaáruló pártok, az ezek által kézivezérelt bíróságok, ügyészségek, felső vezetések takarodjanak a jó q..anyjukba.

 2. Előbb-utóbb úgy is takarodni fognak! Kiváncsi lennék,hogy értékelték
  a Köztársági Elnök 1-éves semmirevaló munkáját,vagy elismerésül
  bábut adtak a kezébe!

 3. Elfogadom!
  Csatlakozom!
  Teljesen egyet értek.!
  Jó és most akkor mi van?
  Mi fog most történni?
  Jó esetben kinevetnek minket.
  Rossz esetben Budaházy mellet találjuk magunkat.
  De legalább jó lesz a társaság.
  Elnézést a cinizmusért, de már csak ez maradt………
  Tisztelettel
  betli

 4. Kedves Halász úr
  Mikor tanulja meg végre hogy súlytalan, és csak a maga ködös világában létezik az hogy a gonosz csak úgy félreáll ha a Korona egy szolgája ezt úgy kívánja. Kiszámolta nem egyszer a fülem hallatára az előadásain hogy éves szinten mennyi pénzt kaszál a jelenlegi és a múltbeli hatalom,az ország állampolgárain éves szinten. Maga megőrült ha azt hiszi hogy csak úgy kimasíroznak a parlamentből és a maga kezébe adják a stafétát. Ez agyrém.
  Nem fog menni harc nélkül, és itt nem valami hűje imára gondolok Papp Lajossal a parlament körül 180 nyugdíjassal.
  Térjen már végre észhez legalább-is ez azért kinézhető magából. És fegyveres harcra szólítsa fel az nemzetet, mert akkor lenne valami nyomatéka. Mert így ez sajnos az idei 49. zavaros baromsága.

 5. Józsi bácsi! Hány liter kannás bor kellett ehhez az íráshoz? És mondja, ha ne adj isten lemondana az országgyűlés és a kormány is ettől a fenyegetéstől, ki ülne a helyükbe? Aki épp a kocsmában lébecol akkor, és ott az a néhány tucat alkesz megválaszt? Valami komolyabb dologról nem lehetne írni?

 6. 1998 as választásra írtam:
  Egyik szar, másik kaki,
  Válasszon hát, az aki,
  Ütődött, vagy eszement!
  Szart ér ám a parlament!
  2004, kire szavazol? brassói barátok kérdése: „Akkor megyek, ha majd arra kell melyiket agyonlőni, melyiket felakasztani!”

 7. Mezei állampolgár vagyok. Nem érdekelnek a pártok és a politikának nevezett tömegmanipuláció. A véleményem az, hogy ez egy elég harmatos kis levél, már ne vegyék tiszteletlenségnek. Amúgy meg nem látom miért jó ha a hatalom vándorol egyik kézből a másikba, eddig olyan sokat nem nyert vele az ország lakossága, mert mindenki csak elvesz tőle. Aki volt, aki van és aki lesz- nincs különbség. És már ne haragudjanak meg tudatlanságomért, de mi az a Nemzeti Tanács? Őket megválasztotta valaki? Maguk egy párt? Vagy kik „hatalmazták fel” arra, hogy csak úgy „lemondásra” szólítsanak fel bárkit is. Nekem mint mezei és tudatlan állampolgárnak mit kellene tudnom önökről, akikről a facebook üzenőfalamon talált bejegyzésből értesültem, kvázi „véletlenül”? Amúgy meg azért vannak időnként parlamenti választások, mert akkor lehet hódítani a nép között. Síppal dobbal nádihegedűvel. Aztán akit meggyőztek, az majd magukra szavaz.. A „monnyon le!” már lejárt lemez. Erre már nem jön tűzbe a Való Világ népe. Szomorú ez az egész történet, hogy hová jutott ez az ország…

  1. Van igazság abban amit itt leírtál.
   De, hogy választásokon…
   Eddig is ez történt, s tönkre tették az országot.
   Vissza a ősi törvényeink szerint a királyságot!
   Aki ezt tagadja, vesszen!

 8. Király csak az lehet egy országban, aki elfoglaja, vagy újraegyesít az országot. Ezért királyt választani nem lehet, az csak teremhet!
  Ezért hajrá Chem Guru, foglalja vissza Magyarországot az ellenségeinktől, így akár a királya is lehet. De ez mindenki számára lehetőség. Cselekedjenek!
  Óriási tévedés!
  Van rá példa, hogy királyt választottak! Még hazánkban is volt királyválasztás. Aki ezután tovább örökíthette hatalmát. Ha tudta.
  Híradmin

  1. Az óriási tévedés megint nem nálam van!
   Természetesen minden királyt kiválasztják a feladatra. Csak az az érdekesség, hogy kik? Ugyanis I. Mátyást is választották, de úgy, hogy Szilágyi Mihálynak a Rákos mezején felvonult 20000 fegyverese várakozott a közelben. Mikor a többi királyválasztó észrevette, hogy a Hunyadi párt jelentős katonai túlerőben van a királyválasztás eldöntéséhez, mindenki (fejvesztés terhe mellett) Mátyásra szavazott. Mátyás végül kiérdemelte a királyi címet, mert az országot ismét egységes nagyhatalommá változtatta.
   Ismér leírom: valaki végre már cselekedjék!
   Tehát mégegyszer: királyi dinasztiát csak a legerősebb férfihatalom, uralkodó osztály választ. Így a nép sohasem szavazhat meg királyt. Ilyen még a történelemben nem fordult elő. Akit a nép választ, az legfeljebb Köztársasági Elnök lehet.

 9. Jaj Istenem! És Önök szerint ki lenne méltó, vagy alkalmas vagy megfelelő arra, hogy királyt válasszon? Van itt uralkodó osztály? Igen van. A politikusok, meg az újgazdagok. Ők tudnának maguk közül királyt választani, nem kellene őket félteni. Már most is úgy viselkednek és úgy élnek, mint a „királyok”. Isten nem küldött királyt a magyaroknak, mert lehet, már nincsen rá szükségük…ha meg úgy „választanának” egy választás félén, ki lenne az aki felelősséggel választani tud? Kinek van meg hozzá a tudása? És ki állít „jelöltet” erre a hivatásra? Politika lenne belőle nem szentség, annyi bizonyos és akkor meg ugyanoda keveredünk ahol épp most vagyunk. Meglássák megváltozik a világ és minden visszahelyeztetik az ő igazságába.
  Kedves olvasónk!
  Tökéletesen igaza van. Nem sokára jelentőségét veszti, hogy ki, milyen népcsoporthoz, nemzethez tartozik, Mert el fog jönni hamarosan a Krisztusi időszak, amikor csak egy számít, éspedig az, hogy engedelmeskedünk-e az Ő (mármint az Atya) parancsolatának.
  „Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.” (1Jn 3: 23)
  Akkor minden visszanyeri eredeti jelentését, s rendeződik az ember és Isten kapcsolata.
  Tökéletesen igaza van, hogy ma Magyarországon nem lehet királyt választani. Egyrészt azért, mert nincs rá alkalnas személy (lehet, hogy Orbán magát alkalmasnak találja, de sem külső, sem belső ereje, képessége, elhívása nincs hozzá
  – ezt önmagán belül éppen úgy igaznak találom, mint a körülményeket tekintve), másrészt, mert nincs megfelelő nemesség! Már pedig a pórnép egy ilyen választáskor éppen úgy a politikai játszmák áldozata lenne, mint eddig!
  Ki jelölne és kit?
  Nyilván pártok, az ő emberüket!
  Isten megoldja ezt az áldatlan helyzetet, mert megígérte, s nekünk egy feladatunk van, Őrá figyelni! De minden idegszálunkkal!
  Az Úr pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, ezért mondta Jézus, hogy: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”(Mt 6:25-34)
  Majd, amikor eljön az ezeréves béke országa, mindenki megtalálja a helyét. Csak akkor ezt komolyan meg kell őrizni!
  Híradmin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük