Feljelentés a West Balkán ügyben!


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

A mai napon feljelentést tettem a West Balkán ügyben az eljáró (illetve a beavatkozást, segítségnyújtást megtagadó) rendőrökkel szemben segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt.

A feljelentés alább olvasható.

Kérem, hogy a beadványt lehetőség szerint közzétenni, illetve arról tudósítani szíveskedjenek.

Köszönettel és tisztelettel

Morvai Krisztina

A feljelentés:

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Pesti Központi Kerületi Bíróság néhány nappal ezelőtt hozott ítéletet a budapesti West-Balkán szórakozóhelyen tavaly történt halálos tömegszerencsétlenség ügyében, amely három fiatal halálával és számos sérüléssel járt. A tragikus végű rendezvény szervezőit a bíróság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyztetés vétségének minősített esete miatt egyenként 2 év 8 hónapi szabadságvesztésre ítélte…

A sajtó (így például a Magyar Nemzet 2012.június 28-i száma) tudósított az ítélet tartalmáról, így a bíróság által megállapított történeti tényállásról. Eszerint az események során, a kibontakozó pánikban, s a súlyos veszélyhelyzetet megtapasztalva a helyszínen lévő fiatalok közül többen is betelefonáltak a rendőrségi ügyeletre segítséget kérni. Az életveszélyben lévő személyek hívására az ügyeleti szolgálatot teljesítő rendőrök a segítségnyújtást megtagadták, s “intézkedés helyett azt javasolták, hogy a panaszosok ne járjanak ekkora bulikba, és akkor nem lesz akkora tömeg, tegyenek feljelentést súlyos testi sértés miatt, vagy például egy molesztált lánynak azt, hogy ezért nem mennek ki a járőrök a helyszínre, mert ügyében csak magánindítvány után lehet eljárni. A bíró megjegyezte: nem, derült ki az eljárásban, hogy a Nyugati téri rendőrörs állományának és a több tucat térfigyelő kamera kezelőinek miért nem tűnt fel egy többezres tömeg a WB-nál”. (Magyar Nemzet, 2012 június 28. 17. old)

A bíróság nyilvánvalóan azért volt kénytelen az utóbbi ténymegállapítást tenni, mert a tragédia időpontjában szolgálatot teljestő rendőrök büntetőjogi felelősségének vizsgálatára ez a büntetőeljárás kezdettől fogva – érthetetlen módon – nem terjedt ki, azaz az eskűjüket és a vonatkozó jogszabályokat és szakmai szabályokat megszegő rendőrök ellen nem indult büntetőeljárás, nem történt vádelmelés. A megállapított tényállásból azönban egyértelmű, hogy legalábbis a telefonos ügyeleti szolgálatot ellátó rendőr vagy rendőrök, illetve a környéken, így a Nyugati téri őrsön szolgálatot teljesítő rendőrök mulasztásukkal nem csupán embertelen magatartást tanúsítottak, de bűncselekményt is megvalósítottak. Semmiféle eljárási akadálya nincs annak, hogy felelősségüket egy újabb büntetőeljárás során állapítsák meg. Álláspontom szerint a hatóságnak az alapügyben feltárt tényekre, különösen a segítségkérő telefonok rögzített és megismert tartalmára tekintettel nem csak lehetősége, de kötelessége is – ha megkésve is, de még az elévülési időn belül – büntetőeljárást indítani.  Erre figyelemmel, a fenti tényállás alapján

   f e l j e l e n t é s t   t e s z e k

ismeretlen rendőr elkövetők ellen a Btk. 172 § (1) bekezdésébe ütköző, és a második bekezdés, valamint a harmadik bekezdés második fordulata szerint minősülő segítségnyújtás elmulasztása bűntette miatt.

A Büntetőtörvényköny a következőképpen rendelkezik:

172§ (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült, vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A bűntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.

(3) A bűntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles.

INDOKOLÁS

A magyar jogban mindenkit segítségnyújtási kötelezettség – mégpedig az adott személytől, az adott helyzetben elvárható jellegű segítsgényújtás kötelezettsége – terhel a sérült vagy közvetlen veszélyben lévő ember irányában. Ennek elmulasztása bűncselekmény.   Míg az alapulfekvő büntetőeljárásban a hatóságok azt vizsgálták, hogy ki volt a felelős a veszélyhelyzet, majd a tragikus halálesetek és sérülések kialakulásáért az újabb eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a már kialakult veszélyhelyzetben hogyan jártak el a rendőrök. (Éppen ezért nem foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés ez esetben a helyes minősítés, hiszen bár a rendőrök megszegték foglalkozásuk szabályait, amikor nem nyújtottak segítséget, a veszély kialakulása nem az ő szabályszegésükkel van okozati összefüggésben. Ez azonban nem zárja ki felelősségüket más bűncselekményben, ti. a segítségnyújtás elmulasztásában).

Az előző büntetőeljárás során feltárt tények megalapozottá teszik a gyanút arra, hogy ezt a bűncselekményt több, az adott időpontban szolgálatban volt rendőr is elkövette,  így a telefonügyelet ellátója vagy ellátói. Ennélfogva szükséges és indokolt az eljárás megindítása, az alapügy nyomozati és egyéb iratainak beszerzését, a rendőrök magatartására vonatkozó ott beszerzett bizonyítékok -például segélykérő hívások – megismerését követően.

Megalapozott a gyanú arra is, hogy az azonnali, szakszerű segítségnyújtás a sértettek életét megmentette volna, ezért indokolt a második bekezdés szerinti minősítés szerint indítani az eljárást.

Köztudomású tény, hogy a rendőr, hivatásánál és a rá vonatkozó jogszabályoknál és szakmai szabályoknál fogva a segítségnyújtásra “egyébként is köteles”, a minden személyt terhelő általános segítségnyújtási kötelezettségen felül speciális segítségnyújtási kötelezettsége van. Eszközei, lehetőségei is -különösen az adott esetben – széleskörűek, hiszen a feljelentés tárgyát képező esetben például lehetősége és kötelessége lett volna a társszervek (tűzoltóság, katasztrófavédelem, mentők) azonnali értesítése is, miután térfigyelő kamerákkal, járőrök tájékozódása alapján meggyőződik a veszély nagyságrendjéről (ami a telefonok alapján is hiteltérdemlően tudott volt számukra.)

Tapasztalataim szerint Magyarországon igen gyakori eset, hogy a rendőrség megtagadja kötelessége ellátását, a polgároknak nyújtandó szakszerű segítséget, a hatósági beavatkozást. Renszeresen fordul elő, hogy a telefonon vagy más módon rendőri segítséget kérők magukra maradnak veszélyhelyzetükben, vagy egyébként kiszolgáltatott helyzetükben, mert a rendőrök -a legkülönbözőbb jogellenes magyarázatokkal – visszautasítják, hogy a helyszínre menjenek, illetve szakszerű és hatékony módon úgy járjanak el, ahogy azt a jogszabályok tőlük megkövetelik.  Ez a gyakorlat elfogadhatatlan mind a jogállamiság elveinek, mind az Európai Unió normáinak tükrében. Ebben az esetben – a West Balkánban történt tömegszerencsétlenség esetében – a kirívó súlyú jogellenes mulasztás kirívó súlyú, tragikus következményekkel járt. Nem csupán az állampolgárok igazságérzetével, és az eskűjükhoz hű, hivatásukat tisztességesen gyakorló rendőrök elvárásaival, hanem a vonatkozó jogszabályokkal is éles ellentétben állna, ha a jogsértés miatti büntetőeljárás és büntetőjogi felelősségrevonás elmaradna.

Mindezekre figyelemmel arra kérem Legfőbb Ügyész urat, hogy jelen feljelentésem alapján az eljárás megindításához szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék.

Budapest, 2012. július 1.

Köszönettel és tisztelettel

dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

6 hozzászólás a(z) “Feljelentés a West Balkán ügyben!” bejegyzéshez

 1. Kedves Krisztina Elvtársnő!
  Miért nem a többszörös rendőrgyilkos, olajbáró, pénzbehajtó, maffiózó belügyminisztert jelenti fel? Ez csak szánalmas pótcselekvés, hogy a “médiában” szerepeljen!
  kató rudi

  • Kedves kato rudi elvtárs (elvtársnő ) ,védjük a mundér nem létező becsületét?!
   István

   • Kedves? István!
    Ha végig olvasod a hozzá szólásaimat, akkor rájössz, hogy a legnagyobb akarattal se tudsz se te se senki más elvtársazni! Azokat illetem ezzel a jelzővel, akiknek az előélete minimum kétséges, és ha csak nem a mostani szerepléseire gondolsz a Krisztina művésznőnek, hanem azelőttit is figyelembe veszed, mielőtt nem jelölték újra az mszp és szdsz barátai az ENSZ-be újabb évekre, akkor ma is a buzivédő magyar ellenes elvtársnőt látnád viszont. Megsértődött rájuk az elvtársnő, és utána lett ilyen “hazafi”, habár voltam olyan előadásán is amikor a bencze elvtársat még mentegette, mint jó rendőrt. Egyszóval nem kérek senkitől engedélyt arra, hogy kit nevezek a nevén, tudod én nem hiszek a megtérésben, mert kizárólag üzleti megfontolások állnak mögötte! Ez a mostani “akció” is csak feltűnési viszketettség, majd akkor kell cikkezni róla, ha a sintér-pintért fogja perbe, addig értelmetlen rongyrázás az egész.
    kató rudi
    Elég szomorú, ha nem hisz a megtérésben, mert akkor Ön is el fog kárhozni. Ugyanis minden ember hitetlenből lesz hívő, a minden, magát keresztyénnek valló felnőttnek egyénileg kell megtérnie addigi életéből. Ezért nem elfogadható (s Jézus sem gyakorolta) a gyermek-keresztség, hiszen a szülő nem térhet meg a gyermeke helyett. Ha egy gyermek még kicsi korban meghal, akkor addigi élete alapján lesz megítélve az utolsó napon, s ha ártatlan lélek, természetesen üdvözül, de ha döntésképes felnőtté válik, akkor neki kell ezt a döntést tudatosan meghoznia. Ha nem lenne megtérés, akkor mindenki elkárhozna! Ezt jó lenne végig gondolnia! Ha valaki üzleti megfontolásból színleli a megtérést, azt majd Isten fogja megítélni, nem miránk tartozik, s ha engedi, hogy még ezek után is éljen, az nem azt jelenti, hogy elnézi neki, hanem az számíthat a sokkal keményebb megítélésre majd akkor, amikor meg kell állnia Isten ítélőszéke előtt! Tehát mindenki önmagáért felel. Önt és engemet becsaphatja, de Istent nem! Mi legfeljebb befogadhatjuk köreinkbe, ha úgy látjuk, hogy őszinte a megtérése. A közösség pedig azért kell, hogy segítsük egymást a hitben való szilárd megmaradásban. Nem mi adunk üdvösséget – azzal, ha valakit befogadunk közösségünkbe -, hanem Isten, aki látja, hogy őszinte volt-e az illető vagy sem! Üdvözlettel: Ezért veszedelmes ezzel játszani! (Híradmin)

 2. Kedves Híradmin!
  Egy korábbi cikk kapcsán kibeszéltük már, hogy miért nem hiszek a megtérésben mert még nem láttam olyan élő embert aki valóban meg is tért volna, mert csak szavakban tértek meg de a cselekedeteik változatlanok maradtak!
  kató rudi
  Ez az, amiben soha nem fogunk egyetérteni. Magam vagyok az élő példa a megtérés valóságára! Soha semmi okom nem volt, hogy színleljem azt, mert semmi előnyöm nem származott belőle. Igen sokáig hitetlenül éltem, míg meg nem ismertem Jézus Krisztus hívását, s el nem fogadtam. Azóta teljesen megváltozott az életem, épp úgy, mint cselekedeteim is (s ebből semmi földi hasznom nem származott!)! De persze, Ön ebben kételkedhet! Ezzel én nem tudok mit kezdeni, mint Ön a megtérés valóságával!(Híradmin)

 3. Vannak akik a jobboldali, szokimondo hazafit jatszani igyekeznek /kato rudi, S.Gy es A Kronikas is /, aztan hirtelen egy-egy kinalkozo alkalommal verszomjasan ratamadnak a magyarsagert teljes szivvel es erovel munkalkodokra, gyalazva Oket.
  Igy aztan sokkal hitelesebbnek tunnek azok szemeben, akik nem latnak tovabb az orruk hegyenel. Az ilyen hozzaszolasok az igazan rombolo hatasuak, mert hitelesnek tuno emberek irjak le fondorlatos modon.
  En szemelyesen is talalkoztam Morvai Krisztinaval es meggyozodesem, hogy oszinte, igaz magyar ember, aki nem csak szovegel, hanem tesz es dolgozik is a nemzetert.
  Bar ilyen politikusaink ulnenek a kormanyzati szekekben, mint Morvai Krisztina es elvbaratai !
  Pasztorfi Istvan
  Teljes mértékben egyetértek Önnel, mivel én személyesen igen jól ismerem (több alkalommal vacsoráztam vele igen szűk körben, s mellettem ülve végig beszélgettük ezeket az alkalmakat! Én is őszintének ismerem. Eleinte kissé fürkészve szemlélt bennünket, de amikor elkezdte a falvakat járni, egyre jobban látszott, hogy mélyen megérintette, amit látott, tapasztalt, s elkötelezett híve lett a magyarság ügyének!(Híradmin)

  • Elég érdekes módon közelítik meg a dolgokat. Vajon az eredeti kérdés felvetésem miért nem izgatja önöket, pedig milliószor több hozama lenne az ország számára a sintér-pintér eltávolítása a közéletből, mint a west balkán ügye. Netalán a csapatába tartoznak, hogy semmilyen reakciót nem váltott ki a javaslatom, pedig önöknek is tudnia kell, hogy miről beszélek. Most akkor ki az aki játssza a hazafit? Soha nem állítottam egyetlen kommentemben sem, hogy valami világrengetőt tettem az ország érdekében, csupán annyi, hogy össze vetem a reklámot a valósággal és arra reagálok. Annyira “önzetlen”, hogy amikor elmentem az egyik haknijára fizetni kellett, hogy bemehessek a terembe, mert a költségeire kellett az adomány.
   kató rudi

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Ben Stein gondolatai a karácsonyfáról és az emberek viselkedéséről (elgondolkoztató)
Olvasói gondolatok Kásler Árpád levele kapcsán (meghallgatás kérése a parlamenttől)
Megártott a „meleg” Balog Zoltánéknak? (NIF kommentárral)
Close