Évértékelő(m) – avagy „megbűnhődte már e nép”?

Ha rövid szeretnék lenni, akkor néhány mondatban el tudnám mondani a véleményemet Magyarország elmúlt csaknem egy esztendejéről. Valahogy úgy, hogy: – az Európai Uniós tagság és a belső hazaárulók, valamint a multinacionális nagytőke, az élet minden területére kihatóan rontott a magyarok életminőségén.

A magyar kormány pedig minden erőfeszítése ellenére sem tehet semmit a jelenséggel szemben.  Sőt, olyan szerződéseket szavazott meg és írt alá a gyurcsányi parlament ellenzékeként a mai kormány is, amely szerződések megszüntették Magyarország önállóságát. A népesség száma rohamosan csökken, a kivándorlás egyre nagyobb mértéket ölt, a közbiztonság gyakorlatilag megszűnt, a számonkérés csak látszólagos, az oktatás színvonala pedig nem éri el az európai átlagot sem, így a magyar gyermekek szellemi képességeiktől elmaradó képzésben részesülnek (kevés kivételtől eltekintve).

Hirdetés

Ám, nem akarok rövid lenni. Inkább picit hosszabbra nyújtanám az évértékelőt, s nem is a kormánnyal foglalkoznék, inkább a hétköznapokkal, amelyekből levonható a mindennapok és a jövő (vagy a jövőtlenség) sötét valósága.

Tudom, hogy most inkább lelkesedni kellene mindazért, ami eddig történt Magyarországon. Sokan vetik a szememre, hogy íróként inkább lelket kellene önteni a polgárokba, semmint a bajokra koncentrálva szólni hétről hétre. Csakhogy amíg a bajok ott vannak, más bajok pedig ott leselkednek ránk, addig nem lehet lelkesíteni a népet. Mert a valóság az, hogy nincs is kit lelkesíteni. A nyomor, az erkölcsi mélység, a (politikai és civil) bűnözés, valamint az igazságszolgáltatás disszonáns volta semmilyen lelkesítésre, lelkesedésre nem ad semmilyen inspirációt. Miről is van szó?

Vesszőparipám az abortusz kérdése. Erről talán most írok utoljára, látva az ezzel kapcsolatos írásaimra kapott reagálásokat még a keresztény társadalmi osztály részéről is. A liberálisoktól megszoktuk, hogy az abortusz mellett vannak – mint a nők alapvető joga mellett -, azok a politikusok, akiket sajnos édes jó anyukájuk nem kapartatott el, hanem mint a társadalom rákos daganatát életben hagyott. Ma már viszont a magukat kereszténynek vallók is egyre inkább azon az állásponton vannak, hogy a nő döntse el, megtartja-e a magzatát, vagy az emberi élet megmentésére felesküdött „szakemberrel” irtassa-e ki. Legyen. Pusztuljon a magyar, pusztuljon a csak, és egyedül az anyja általi védelemre számító apró megfogant ember. A magyar nők nem kis százaléka tehát a legaljasabb gyilkosságot követi el a magyar törvények szerint és azok értelmében és engedélyével. A kormány pedig a szavazatvesztéstől rettegve meghagyta az antalli abortusztörvényt, amelyet álságos és aljas módon máig magzatvédelmi törvénynek neveznek. A Felvidék magyarsága (az ottani tót törvények alapján) többek között ennek az abortusz-felfogásnak tudhatóan hal ki úgy tizenöt-húsz éven belül. Azonban Erdélyben sem más a helyzet, éppen úgy, mint a Délvidéken és a Kárpátalján. Milyen alkotmányos jogfolytonosságot akar akkor a magyar jobboldal? Kinek? Hiszen a ma írt alkotmányt negyven év múlva (ha addig a visszatérni akaró – és erre jó lehetőségekkel bíró – kommunisták és liberálisok meg nem változtatják), elsöprik majd az új népesség vezetői, a cigányok, akik megoldják majd a magyar kérdést, és megalkotják a cigány állam alkotmányát. Nem, nem tartok lépést Vona Gáborral, aki szerencsétlen és rendkívül ostoba módon a parlamentben a cigányok túlszaporodásáról beszélt. Ugyanis nem a cigányok túlszaporodásával van baj, hanem a magyarok gyermektelenségével. A teendő tehát ne a cigányok sterilizálása (hiszen Vona szavaiból ez hallott ki), hanem a családok látványos és nagymértékű anyagi támogatása. Ha ugyanis a multinacionális cégek árbevételeiknek megfelelő adót fizetnének, s a bankok helyett az állam a népnek adná a gazdasági válság okán a bankoknak kifizetett milliárdokat, akkor a magyar társdalom jókedvű, és bizakodó, gyermeket vállaló társadalommá válna. Jelzem, hogy amikor Orbán Viktor Siófokon kijelentette, hogy marad a jelenleg is érvényben lévő abortusztörvény, akkor a keresztény egyházak közül egy sem reagált erre a kijelentésre. Ez pedig nem csupán szégyen, hanem hallgatólagos, és az Evangéliumba ütköző egyetértés, tehát bűn! Ez azonban legyen az ő lelkiismereti problémájuk. A keresztény egyházak magatartásával és erkölcsi helyzetével nem is érdemes foglalkozni sem ebben, sem más kérdéseket érintve. Ugyanis a magyar és az európai történelmi keresztény egyházak saját magatartásuk által megszűnő félben vannak, s ez végső döfést ad az európai népek jövőjének… ami ma már biztosan látszik: nincs.  Mert nem új templomokra van szükség, s nem azon kellene panaszkodni, hogy nincs elég pap… mert van elég pap, és van elég templom is. Csak jó papból van rettentően kevés. Ha sok lenne, és az egyházak azon az úton járnának, amelyet Krisztus kijelölt a számukra, akkor hatalmas méretű molinók takarnák a templomok bejárata fölötti területet a „Ne ölj magzatot sem!” felirattal, s esetleg egy feldarabolt apró emberke képével. Ilyet azonban ezek az egyházak nem tesznek, mert nem akarnak azokkal ellenkezni, akiktől az apanázs jön.  Egy utolsó történet az abortusz ügyben: Egy nénikével beszélgettem erről a kérdésről, aki éppen a templomból jött ki és megszólított: – Gyurkám miért szidod a Viktorkát (sic!)? Eddig olyan szépen írtál róla!

Én értetlenül álltam a kérdés és a néni előtt. A néni folytatta: – tudod ez az abortuszkérdés ma politikailag nem aktuális. Majd, ha az lesz, akkor kell vele foglalkozni, nehogy az unió megint elkezdjen minket támadni. – De az Isten nem azt mondta a törvényekkel kapcsolatban – perlekedtem a nénivel -, hogy ha lehetőség lesz rá, akkor tartsuk be a törvényeit… Mire a néni: – Nem kell most az Istennel bajlódni. Aki akar, menjen abortuszra és kész! A Viktor megmondta mit kell csinálni, és a papunk se beszélt erről most a templomban, akkor te meg minek avatkozol bele ebbe?… – és ennek a néninek hat gyereke van… de „Viktorka megmondta”, hát akkor ki hozzá képest az Isten?… Hozzá kell tennem: a szerzeteskolostorok mélyén éjjeli virrasztásokat tartanak, és közös imák szállnak Istenhez Magyarországért, a Kárpát-medence magyarságáért…

Tehát az abortusz-kérdésről beszéltünk, mint jellemző és tragikus valóságról. Ám az ország értékelést korántsem fejeztük be. Hír volt a minap a nyomtatott és az elektronikus sajtóban, hogy lopott egy közismert újságíró, műsorvezető a Tescoban. Szalámit, sajtot, és egyéb olyan finomságokat, amelyekhez ma már a bérből, fizetésből vagy nyugdíjból élő ember nem férhet hozzá. Bakács Tibor – művész nevén Settenkedő – hozzáfért. Persze a liberális média azonnal elkezdte elkenni a dolgot, mindenféle hazudozással, aminek persze a célja, hogy Bakácsot felmentsék tettének súlya és bűne alól a köz előtt. Bakács nagy ember, tehát ha ő lop, annak nem lehet következménye. Ellenben azt a biztonsági őrt, aki kiadta a Bakácsról készül figyelőkamerás felvételt, letartóztatták és eljárást indítottak ellene. Ennyit talán elegendő leírni a magyar jogrendről, a rendőrségről, a közfelfogásról és igazságszolgáltatásról.  Bakácstól idézek: -„Rövidlejáratú politikai keresztények vicsorgása most nem érdekel. Külön öröm, hogy Kertész kapta a Nobel-díjat. A vasárnapi ebédnél mocskos szájjal ebédelő-zsidózó, történelmileg elhülyült keresztény középosztály meg kinyalhatja a seggemet.”

(Bakács Tibor Settenkedő: Krisztus zsidó csillaggal. Élet és Irodalom, 2002. december 8.) Talán a fenti idézetnek és ennek az általa is jegyzett szellemiségnek köszönheti, hogy őt nem vitték be a rendőrök, s nem tették néhány napra hűvösre, mint azokat a gimnazista lányokat, akik néhány csecse-becsét (bizsut) emeltek el – ami persze szintén nem megengedhető – egy áruházból… S történt mindez jóval a választások után, és a közélet megtisztítását ígérő kormány regnálása alatt.

Végül az alkotmányozásról néhány szót. Sokat gondolkodom, hogy kell-e ez a cirkusz és egyáltalán, kell-e alkotmány egy olyan országban, ahol azt az alkotmányt sem tartják és tartották be, amit ma sztálininak és elavultnak neveznek. Hiszen, ha betartanák, akkor Gyurcsány és bűnszövetkezete már aligha lehetne szabadlábon, számos bíró és ügyvéd legjobb esetben utcasepréssel keresné a kenyerét, volt rendőri vezetők épp börtönbüntetésüket töltenék, és egyes parlamenti képviselők hazaárulásért kaptak volna komoly büntetést – az elmúlt hetek Magyarországot az egész világon lejárató ámokfutása miatt. De a jelenlegi alkotmányt sem tartják be. Ehelyett a Jobbik és néhány tablettás-magyar szervezet, „királyi lovagrend” és más elmeháborodottak a jogfolytonosságról beszélnek, Szent Korona alkotmányt sürgetnek, miközben azt sem tudják mi az.

Elmondom: – a jogfolytonosságot akkor lehetne visszaállítani, ha a társadalmi rend és felépítés olyan volna, mint 1944-ig volt. Az uralkodó, a magyar nemesség, a polgári középosztály, a munkásság és a parasztság egysége és azonos szellemisége nélkül nincs jogfolytonosság. Hazaszeretet és a haza iránti elkötelezettség nélkül semmilyen jogfolytonosság nem elképzelhető, hiszen nem egy-egy láncszem, hanem méteres láncdarabok hiányoznak a történelmi folyamatossághoz. Nem beszélve az alsó-és felsőház társadalmi felépítéséről és döntési mechanizmusának hiányáról.  A nemességet legyilkolták, kirabolták, a polgári középosztály vagy elhagyta az országot, vagy nyomorba taszították, a keresztény hitet és az erkölcsi nevelést megsemmisítették (olykor még az egyházakon belül is!), s maradt a kitanult alsó társadalmi réteg, amelyben alapvetően és genetikailag nem érvényesülhet az a haza iránti elkötelezettség és hitbéli erkölcsi követelményrendszer, amit hosszú évszázadok alatt a nemességben, mint az országért felelős vezetésben megvolt. Ország sincsen, hiszen az uniós szerződések megszüntették Magyarország és szomszédai önállóságát, szuverenitását. A Kárpát-medence így most ismét egy, csak másképpen… Tehát, történelmi alkotmányról és folyamatosságról az új alkotmányban nem is lehetne szó. Pedig jó lenne visszakapni a pallosjogot, az adó alóli mentességet, a sóbányászat és só-kereskedelem jogát, a pénzverés jogát, s a tiltást egyes nemzetiségeknek a banki és pénzügyi hivatalokat illetően. Félre a viccel!

Sem alkotmányra, sem jogfolytonosságra, sem semmilyen alkotmányozási procedúrára nincs szükség, hiszen mint említettem, a meglévőt is semmibe veszik, s az új sem lesz tökéletes, amíg azok, akiknek hivatalból be kell tartani és be kell tartatni azt, magát a népet, a nemzetet, az erkölcsöt, a jogot és az emberi élet szentségét sem tartják be. Politikai alkotmányra meg semmi szükség.

Azonban kár meditálni bármin, ami ma Magyarországon és a világon történik, mert az embert az undor, a csalódottság és a tehetetlen düh fogja el. Újságírói, írói véleményem az, hogy győztes forradalom nincs sem szavazófülkében, sem utcán. Mert olyan eszevesztett diktatúrában élünk, amilyen talán soha nem volt még a világon. Foggal-körömmel szeretnék bízni a magyar kormányban, de amikor a szolgáltatótól megkapom a 250.000-es villanyszámlát – amelyet természetesen csalással és aljas indokból állítottak ki (amire sokszor és sokan hívták fel a mai kormány figyelmét), hiszen ez a számla egy kisebb üzem villanyszámlájának felel meg, akkor elvész belőlem minden bizalom és minden reménykedés. Mert akik lopni hagyják a szolgáltatókat (akiknek kiszolgáltatottja a fogyasztó), akik az abortusztörvényt egy kihalófélben lévő országban úgy hagyják, ahogy van, azok szintén bűnösök, cinkosok. Mert rendet csinálni egy nap alatt is lehetett volna – csak akarat kérdése.

Mi lehetne a megoldás? Amit húsz éve is papírra vetettem: – meg kell alakítani – az unióból azonnal kilépve(!) – egy föderációt, Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Lettország, Litvánia, Szerbia és Ukrajna összefogásával, hogy megakadályozhassa ez a sokat szenvedett és a Nyugat által mindig is lenézett néptömeg azt a tragédiát, amelyet Hitlernél és Sztálinnál is alávalóbb módon ezeknek a népeknek szán az Európai Unió. Lassan ételünk sem lesz, gyógyszereink sem lesznek, gyógynövényeinket épp betiltani szándékoznak, és koldusbotra jut mindenki. Nem jobb és baloldali pártok és ezek szellemiség kell, hanem e nemzetek összetartása és történelmi összetartozásának hangsúlyozása. A kretének pedig építgessék a maguk unióját tovább… de nélkülünk. Addig pedig gondolkodjunk el: Joggal énekeljük-e a templomokban, hogy „megbűnhődte már e nép, a múltat, s jövendőt”? … Lehet-e Istennek megszabni, hogy meddig és miért büntessen minket… miközben anyák ezrei állnak sorban abortuszra várva az állami-és a maszekrendelők előtt…

Stoffán György

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Évértékelő(m) – avagy „megbűnhődte már e nép”?

 1. Kedves Stoffán úr !
  Előbb fogunk mi ketten, együtt, egyszerre lottó ötöst nyerni, mint hazánknak sikerülne eredményes föderációba lépni Romániával, Szlovákiával és Szerbiával. Vagy, ha igen, abban semmi köszönet nem lenne.
  De Szlovéniáról, ami kimaradt a felsorolásból, talán lehetne szó.
  Az abortusz megoldása pedig a fejekben van, vagy lenne. Annyi, de annyi lehetséges és humánus megoldás létezik, a gyermek fogantatás elkerülésére, hogy szinte felfoghatalan a mai világban, a párok ilyen irányú felelőtlensége. Csak a gyilkolás marad számukra, mert ugyanolyan primitívek és végtelenül ostobák, mint vezéreik.
  Úgye fantasztának tartottuk a kínaiakat, akiknek, amíg akarták, és komolyan vették a vezetőik, a Föld, és ezen belül Kína túlszaporodásának kérdését, sikerült látványos átmeneti eredményeket elérni ? Megmutatták, hogy van megoldás, ha rövid ideig is.
  Mert a Föld benépesedése, minden háborúk, és népírtások ellenére, a következő nemzedékek számára a legnagyobb probléma lesz, illetve már az, ma is. Ezt a problémát, az idézi elő, hogy az emberiségnek, – akármennyire is radikálisnak tűnik a megfogalmazás, szembe kell vele nézni – a selejtje szaporodik, hozzá kell tenni : ész nélkül. Ma már, minden libsi hisztériakeltés, és agymosás ellenére láthatjuk az ilyen irányban túlgerjesztett, ránkerőltetett, u.n. “humánus” elvek csődjét. Ázsia, Közel-Kelet, Afrika, Távol-Kelet, Balkán mocska önti el a “kultúrterületeket”, saját megszorultságukra hivatkozva letarolva, tönkretéve azokat. Ezeknek a megszorultaknak, eszük ágában sincs saját szülőföldjüket segíteni és ott boldogulni, inkább a liberális ideológiától megfertőzött országokban a könnyebb életet, a célországok által támogatott, és felkínált élősködést választják, nekik idegen földön. Nem igaz az, hogy ezek mind, mind, üldözött menekültek.
  A fene nagy libsi, eu-s mámorban senki sem merte kimondani, és tenni azt, amit pl. Franciaország ma már immel-ámmal tesz a cigányokkal. Teheti, mert van önereje, határvédelme is még van nyomokban, nem úgy mint nekünk. Ki emlékszik a mai fiatalok közül, hogy kik voltak azok, akik felszámolták Magyarország önvédő erejét ? Jó lenne, legalább egy gondolat erejéig elátkozni őket. Jó volt az a kicsiny erő, még akkor is, ha nem volt jelentős, de az ilyen jellegű feladatokat még képes volt ellátni ! ( Hova lettek, az innen származó, megmaradt költségvetési összegek ? )
  És ha a külső mocsok már nem ragad ránk, akkor lehetne a belső élősködés ellen is lépéseket tenni. Ennek pedig a vízválasztója az érvényesülés egyetlen lehetőségének szigorú és következetesen ellenőrzött lehetőségének privigelizálása : a MUNKA.
  Az értelmes, értékteremtő munka. És más semmi.
  Az élősködők pedig lehullanának a gazdatestről, mert táplálékot többé nem szívhatnának magukba. Azt hiszem, mindannyian tudjuk kikről van szó.
  Közben, az értelmes, kultúrált emberek népszaporodását támogató igaz, MAGYAR országvezetés végre tehetné a dolgát. Építhetne az emberekkel egy boldog, elégedett országot, ahol az erkölcs, a hazaszeretet, a hit, az emberség biztonsága mellett a külső idegen nemzetrontástól nem kellene mindennap tartani.

  1. Tudja Drága Uram nem tudom van -e szép hazámba tízezer olyan ember aki vesz a fáradságot és elgondolkodik a saját és hazája sorsáról , mert a legtöbben vagy másoktól várnak megoldást, vagy sodrónak az árral.

  2. Mire is volt jo a magyar politikusok -elmult 21 eves-s…r kavarasa?Nem kell mindenert a kartyalapokba be nem lato adofizetot karhoztatni.

   Nem értjük a zsidó identitás érthetetlen és számunkra emészthetetlen logikáját. A mi identitásunk ezzel szemben világos és áttekinthető. A vérhez és a földhöz kapcsolódik. Lehet, ez nagyon póriasan hangzik, de Spengler írkált erről a “A nyugat alkonya” c. könyvében. A kapitalizmus utáni társadalmak ezekre épülnek majd.
   “Bibi” Netanjahu izraeli miniszterelnök, mit is tehetne egyebet, fenyeget. “Földrengés rázza meg az egész arab világot és a muzulmán világ nagy részét, s egyelőre nem tudjuk, a dolgok hogyan végződnek. Az egyiptomi elnöknek a sorsára utalva a kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Izrael ‘instabil korszakot’ él át. Egyúttal kijelentette: készen állunk minden eshetőségre, minthogy tudjuk, hogy mind létezésünk, mind pedig az a képességünk, hogy meggyőzzük szomszédjainkat, éljenek velünk békében, az izraeli hadseregen alapszik.” Bibi a lucidum intervallum, azaz a világos időköz [az elmebetegek zavartságának átmeneti feltisztulása] állapotába került. Ami a “szomszédok meggyőzését” illeti, erről már van elképzelésünk, lásd fent. Izrael most azon mesterkedik, hogy a közelkeleti és északafrikai insta bilitást, amelyet teljes egészében magának köszönhet, szétterítse – elsősorban Európára. Ez kétségtelenül egy hülye ötlet, mert Európa is instabil! Erről elmélkedtem “Európa hangos, újra hangos” c. blogomban. A “barátkozás” újabb anyagi és pszichikai megterhelést jelent az amúgy is feszült idegeknek. Ebben a kontextusban mi magyarok különlegesen rossz kilátásokban bizakodhatunk, hisz nekünk kell befogadni, elhelyezni, táplálni és mindenekfölött szolgál ni (!) azokat a zsidókat, akik hozzánk fognak át-alijázni, ha Izraelben szorul a kapca.
   Mit jelent mindez a kétharmados, fülkeforradalmas, “nemzeti” kormányunk számára? Az ő pajzsuk is az izraeli hadsereg. Egyedűl az izraeli hadsereg Izraelben és Magyarországon (!) állomásozó alakulatai. És mi lesz, ha ez a hadsereg – ebben a konstellációban – esetleg vesztesnek bizonyul? Ne találgassák, ne izgassák magukat. Lesz aki majd kiméri a sorsukat. A hazaárulást a törvény szigorúan bünteti. Már pedig amit most csinálnak, vegytiszta hazaárulás. Szó szerinti kiárusítása mindannak, amit a magyar földön a magyarok vére – verejtéke egy évezred alatt megteremtett. Persze nem látják az írást a falon, mert a “Politikai nyilatkozatot” akasztották arra a helyre…
   2011.02.19″
   http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Izrael%20baratai/Izrael%20baratai.htm

   1. Partok alkotmanyozasa nem kell.
    Ok ugyanolyan PART ALKOTMANYT csinalnanak,mint 1948-49-es KOMMUNISTAK.
    Ez nekunk NEM KELL.
    Vissza kell terni a torteneti alkotmanyhoz.
    Abban az eloskodoknek nincsenek jogaik.
    Jog es kotelezettseg egyutt jarnak abban az alkotmanyban.

 2. Soffán koma! Igaz, hogy néha egetverő baromságokat tudsz írni, de van benned valami szerethető gyermeki naivitás!
  A magyar-ukrán szerb-román… unióról csak annyit: ha húsz-harminc veréb együtt repül, attól még nem lesz belőlük sas. Még ha súlyra meg is egyeznek. De gondolom ezt csak viccnek szántad.
  Az meg, hogy az egyházak nem tiltakoztak…. Már miért tiltakoznának? Megkapják Orbántól a plusz állami támogatást, oszt jónapot! Pofájuk lapos. Nem is vágynak többre. Egyébként is, egészséges magyar ember ember, ha meghallja azt a szót, hogy egyház, csak köp egyet. Persze még ma is akad néhány agyatlan rajongójuk, mint a Fradinak, vagy a Baktalórántháza FC-nek, de ez már csak annyi, mint a temetésen a halottat körülálló, pityergő gyászolók.
  Orbán Viktor pedig egy igazi demokrata. Nagyon jól tudja, hogy neki nem a hozzád hasonló okostojásokat kell megnyernie. Neki, mint minden demokratának két csoport a lényeg. Az egyik az ingyenélő csürhe, cigányostól, dolgozni nem akaró lumpenektől, az inaktív nyugdíjasokig. A másik réteg a legjobban kereső néhány százezer és a privatizációból, állami csöcsön lógásból meggazdagodott új oligarha réteg. Ezekkel lehet választást nyerni. A pénz és a csürhe.
  Sajnálatos módon ebbe nem férnek bele sem a magzatok, sem a kétkezi munkások, miután valakinek meg kell termelni a két fent említett rétegnek az eltartási költségét. De a hülye munkás-paraszt-prolik már hiába is lázadoznak, mert ma már csúnyán kisebbségben vannak. Így a szavuk a demokrácia törvényei szerint szart sem ér.
  Cigányok, origarhák és nyugdíjasok. Ez az ő világuk. Ezen pedig nem segít sem a magyar-ukrán-kirgíz testvéri szövetség, sem a szentkorona tan.
  Ez a nagybetűs demokrácia, amire mindenki annyira vágyott húsz éve.

  1. Az igazat mondd,ne csak a valodit…, on 2011/02/20 at 12:35 said: A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik.
   Ezt kell megertenunk…es gondolkodni,mit tehetunk az ONVEDELMUNK ERDEKEBEN !
   ““Már pedig, asszonyom, akár elhiszi akár nem, de nincs olyan amerikai kiadó, amelyik hozzá merne nyúlni férje írásához, bármit írjon is, ha azt a mi beleegyezésünk nélkül írja!” Mert – tette hozzá és nagy csontos markát kinyújtotta maga elé – itt tartjuk a kezünkben az amerikai kiadóvállalatokat, filmvállalatokat, újságokat, folyóiratokat, mindent! Amerika népe azt olvas, amit mi akarjuk, hogy olvasson, azt hall, amit mi akarjuk, hogy halljon, és azt lát csak, amit mi akarjuk, hogy lásson!” Drága jó Elizabeth ettől aztán szintén nekiveresedett és alaposan kioktatta Havas Emilt az amerikai szabadság alapelveire, mire látogatónk sarkon fordult és becsapta maga megett az ajtót.
   Az igazság kedvéért be kell ismernem, hogy Havas Emilnek igaza volt. Erre rájöttünk az első két év során. ”
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/02/19/a-kivenult-harcos-leteszi-a-fegyvert-wass-albert-keseru-gondolatai-1989-szeptember-vegen/
   A HATTER hatalom az EU-s zsido,az Izrael-zsido es a magyar vezetest teljes mertekben elfoglalo kollaborans magyar-zsido KEPEBEN van jelen Magyarorszagon.
   A “gyulolet-torveny”-t a palesztinokat gyilkolo Izrael allamnak kell alkalmazni,sajat magara.
   O “gyulol” es ennek kovetkezteben “gyilkol”-palesztinokat.(Aztan majd bennunket,magyarokat.)
   Magyarorszagon,eddig a magyart gyilkoltak,gyeritettek,..minden lehetseges modon.Es ennek nem vetett veget egyetlen “magyarnak”csufolt kormany sem.Mert a hatterhatalomnak ez nem erdeke.
   Ebreszto,magyarok !!!!
   http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/02/20/menekules-a-dollarosszeomlas-elol-az-usa-tagallam-virginia-kezdi-a-nyitanyt/#comment-6052

   1. Komolyan nem értem a te fajtádat. Minden cikkhez odafosod, ugyanazt a szöveget.
    Igen, a zsidók báncccsák szegény palesztinokat.
    A zsidók báncccsák szegény magyarokat.
    A zsidók báncccsák szegény eszkimókat….
    És miért bántanak egyes népeket ??? Ezen elgondolkodtál már, miközben ezredszerre is leírtad ugyanazt? Mert szerintem nem. Akkor most elmondom neked kisbarátom. A zsidók azokat a népeket bántják, akikben nincs összetartás. Akik az anyjukat is megb…nák azért, hogy újabb autójuk, lapostévéjük legyen mint a szomszéduknak. Az ilyen népek ugyanis könnyen kizsigerelhetőek, mert mindig akad köztük elég , aki elárulja a saját fajtáját egy kis jutalékért cserébe. A hiba így nem kívül van, hanem belül.
    Miután a zsidók nem fognak megváltozni, mert nekik nincs is miért, így nekünk kell. többek közt neked! Ezen gondolkozz el, ha képes vagy rá!

 3. Kár, hogy nem én írtam… 🙂 Mélységesen egyetértek! És még receptem is volna minderre… 🙂
  Gy.

  1. Egyetértek, csak az a baj, hogy itt semmilyen recept nem segít.
   Az egyéni gondolkodást és az egyéni felelősséget nem pótolja semmi.
   A szabadság az egyiknek áldás, a másiknak átok.

 4. Kedves György !
  “Bajtársi” szeretettel olvastam cikkét, sok gondolatom is támadt közben,ám kifejtésük hosszú oldalakat töltene meg. Ami a biztos: mondani kell írni kell ,tenni kell kinek kinek a saját eszközeivel az igazságot, vagy amiről úgy gondoljuk hogy igaz.A tudálékosok mocskolódni fognak akárcsak az ostobák. A lényeg hogy jelen kell lenni , szólni kell mert különbben a hülyeség elhatalmasodik. Lehet, hogy dolgokat másképp látok- én nem vagyok keresztény-de a gondok gyökerét azonos oldalról szemléljük.
  “Először észre sem vesznek, aztán gúnyolódnak, nevetnek rajtad és egyszer csak győzöl.”

 5. gr.Wass Albert-tol:
  “Az igazság kedvéért be kell ismernem, hogy Havas Emilnek igaza volt. Erre rájöttünk az első két év során. ”
  Mi meg mar az elmult 21-22 ev soran ,IGAZAN RAJOHETNENK VEGRE !!
  EBRESZTO MAGYAROK !!!

 6. Szellemes es igaz,tenyeket felsorolo cikk.
  Van-e cigányterrorizmus Magyarországon?
  http://kuruc.info/r/2/74670/
  Mar csak azt kerdezem:
  KINEK ALL ERDEKEBEN .hogy mindez velunk,itt,Magyarorszagban megtortenhessn?
  Nem Koves Shomonak kell (Tenyleg epitett ilyet?Szeretnem latni,legalabb fenykepen ) magas teglafalat epiteni(mint a berlini fal,vagy az Izrael altal epitett magas fal),
  hanem nekunk,magyaroknak.
  A kifosztok,a kirablok es a meg most is “csak kabitgatok” ellen.
  Ebreszto, Magyarok!

 7. Hat nagyon sokmindenben egyetertek,hogy a *tomeg*nek nevezett birka nep az elmult 20-ev alatt bizonyitott.
  Erre csak roviden>>>Cinkosok kozott…<<<
  Mikozben az elmult 20-ev cionistakat kiszolgalo partok huen kovettek a kozel kelet utasitasait.
  Az ingyenelok–a csocselek–meg a nyugdijjasok 80%-a rajuk szavazott.
  A hanyinger kerulget.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Menekülés a dollárösszeomlás elől – Az USA tagállama, Virginia kezdi a nyitányt
Kóser mosópor goj háziasszonyoknak (képekkel)
Visszapillantó: "Idén Gyurcsány, jövőre Orbán halad a menet élén"
Close