Emberek, különleges anyagból gyúrva – avagy A kommunista nem vész el, csak átalakul!


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

izusamagyNem tudom emlékszünk-e még arra a nagyemberre, akinek a neve szintén szóba került a „Legyen Ön is miniszterelnök” című fűhöz-fához kapkodás közepette, és akiről közismert viselt dolgai mellett, mint például a magyar aranytartalék játékpénzért történő dobra verése, egyebek mellett azt is megtudhattuk, hogy pénzügyi fő hallja kenddé való kinevezése, valamint hivatalának elfoglalása után legelső teendője volt, hogy levetette a falról a koronás címert és kivitette az irodájából a nemzeti színű lobogót. Igen, momentán Surányi Györgyre gondolok.

Belőle ugyan nem lett miniszterelnök, valószínűleg mindannyian így jártunk jobban, beleértve magát Surányi Györgyöt is, de most szomorúan kell konstatálnunk, hogy Bajnai Gordonnal sem jártunk jobban, sőt, azt is mondhatnám, csúnyán ráfaragtunk őkelmével.

Magam, mint az egykoron szocialista nagyváros ma is öntudatos polgára, mind személyemben, mind pedig városomat illetően különösképpen is sértettnek érzem magam. Itt ismételten a mindenkori magyar kormányfő hivatalos titulusára hívom fel a tisztelt Olvasó figyelmét, számomra ez a mérvadó, ez szolgál iránymutató gyanánt. Így hangzik: Felelős magyar miniszterelnök. Tetszenek figyelni, ugye? A felelős szó áll legelöl, még a magyart is megelőzi! Azaz a kormány feje felelős az ország sorsáért a nemzetnek. Ebben áll államférfiúi nagysága, melyre a poszt kötelezi őt. Ez lenne az ún. normál üzemmenet. De vajon minek tekinthetjük azt, amikor az ún. „magyar” kormány feje mindenféle előzetes kérés nélkül, önként és dalolva, a külföldi multinacionális cég pártját fogja ahelyett, hogy az övéi mellé állna, a saját népe ügyét karolná fel? Csak nem az van a háttérben, hogy Bajnai miniszterelnök úr számára a magyar nép nem a saját népe? Csak nem az van a háttérben, hogy Bajnai miniszterelnök úr nem tekinti az övéinek a magyarokat?

Most kezdem csak igazán megérteni annak a parlamenti képviselőnek a jogos felháborodását és felindulását, aki a plenáris ülésen nekiszegezte a kérdést a gyökértelen kozmopolita kaszt prominens képviselőjének, az egykoron szebb napokat látott 1ügyű ígérgető Kóka Johnnynak, válaszolná mán meg végre, hogy ugyan vajon kiknek az érdekeit képviseli ő valójában, és tisztában van-e azzal, hogy milyen ország milyen parlamentjében rontja mai napig is a levegőt.

Most kezdem csak igazán megérteni, hogy a Magyarok Szövetsége által kidolgozott alaptörvény-tervezetben miért kerül elő többször is hangsúlyosan, hogy a fontos posztok betöltésére csak olyan magyar állampolgárok jelölhetők, akik nem voltak tagjai titkosszolgálatoknak, vagy a megelőző évtizedekben és most is csak magyar állampolgársággal rendelkeztek.

De vissza a válságkezelő kormány fejéhez!

Ahogyan azt a történésekből láthatjuk, gazdasági vonalon meglehetősen gyengén muzsikálnak. Emellett tetézik a bajt, a társadalmi válságot is egyre jobban mélyítik. Vajon milyen üzenete van a társadalom számára, ha azt látja, hogy az ország első számú érdemi vezetője nem a nép mellett van, hanem a külföldi befektető pártjára áll? Minden bizonnyal igen rossz üzenete van.

És most itt az újabb kapitális baklövés!

A Magyar Távirati Iroda híréből idézünk:

SZABAD AZ ÚT A LISSZABONI SZERZŐDÉS ELŐTT

Szabad az út a Lisszaboni Szerződés cseh ratifikációja előtt – közölte csütörtök este Brüsszelben Fredrik Reinfeldt, az EU soros elnökségét ellátó Svédország miniszterelnöke. Mint kiemelte, annak a lábjegyzetnek a szövegét, amelyet Václav Klaus cseh államfő felvetése nyomán megfogalmaztak az EU csúcstalálkozójának a résztvevői, a Csehország szomszédságában fekvő országok is jóváhagyták.

Klaus azt követelte, hogy Csehország kapjon felmentést a Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó alapjogi charta hatálya alól, nehogy arra hivatkozva a második világháború után az úgynevezett Benes-dekrétumok alapján Csehszlovákiából elűzött szudétanémetek leszármazottai kártérítési igényekkel léphessenek fel.

“A megállapodást az tette lehetővé, hogy sok európai politikus vezetői erőt és jóakaratot tanúsított” – fogalmazott Reinfeldt.

Bajnai Gordon magyar miniszterelnök megerősítette, hogy elhárult az akadály a Lisszaboni Szerződés életbe lépése elől. “Sikerrel érvényesítettük a magyar érdekeket. Sikerült világossá tenni, hogy a Benes-dekrétumok, az alapjogi charta és a Lisszaboni Szerződés között semmiféle összefüggés nincs” – közölte.

Az Európai Tanács magyar kérésre, német és osztrák támogatással külön aláhúzta, hogy a Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió alapjogi chartája a jövőről szól, és kizárólag olyan ügyekben érvényes, melyeket az európai uniós jog szabályoz. Így ismételten megerősítést nyert, hogy a charta a múltra semmiképpen nem vonatkozik – értelmezte az elfogadott szöveget a magyar kormányfő.

Mint arra Bajnai utalt, teljesült az a magyar cél is, hogy a Benes-dekrétumokra még közvetett utalás se történjen a szövegben. Így a mostani döntés “nem szolgálhat utólagos igazolásul a Benes-dekrétumok vitatott pontjait illetően, nem tépi fel a történelem fájó sebeit”.

“A cseh köztársasági elnök valamilyen okból fontosnak tartotta, hogy a cseh állampolgárok ne élvezhessék az alapjogi charta teljes értékű védelmét. Csehország így ígéretet kapott arra, hogy az Egyesült Királysághoz és Lengyelországhoz hasonlóan később mentesülhet a charta kötelező joghatósága alól. A mentességről mind a 27 tagállamnak együtt kell majd döntenie, és akkor lép hatályba, ha külön eljárás keretében mindannyian ratifikálják” – emelte ki a magyar miniszterelnök. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy Szlovákia végül nem kérte ugyanezt az alapjogi charta alóli mentességet.

A svéd kormányfő szintén kitért arra, hogy az alapjogi charta hatálya alól a cseheknek adandó mentességet nem most kell ratifikálniuk a tagállamoknak. “Nem tudom, mikor, de egy későbbi időpontban” – mondta Reinfeldt.

Jan Fischer cseh miniszterelnök szerint immár semmi nem akadályozza a Lisszaboni Szerződés csehországi ratifikációs folyamatának gyors lezárását. Jirí Weigl, Klaus hivatalának vezetője azt mondta, hogy a köztársasági elnök nagyon jónak találja az elért eredményt, és nem fog több aggályt felvetni a szerződéssel kapcsolatban.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is úgy értékelte a fejleményeket, hogy minden politikai akadályt sikerült eltávolítani az útból, és hogy a Lisszaboni Szerződés nagyon gyorsan életbe léphet, miután azt jóváhagyja a cseh alkotmánybíróság.

Diplomaták közlése értelmében a tagállamok állam-, illetve kormányfői által elfogadott formula biztosítja azt, hogy a Benes-dekrétumokat az európai jog nem nyilváníthatja érvénytelennek. E veszély azonban a cseheken kívül a többi ország szerint nem is állt fenn, hiszen a Lisszaboni Szerződésnek és az ahhoz kapcsolódó alapjogi chartának nincs visszamenő hatálya.

A francia tárgyalóküldöttség tagjainak vélekedése szerint amennyiben a cseh alkotmánybíróság a jövő kedden elveti a Lisszaboni Szerződéssel szemben felhozott alkotmányossági aggályokat, akkor Václav Klaus még november folyamán aláírhatja a cseh ratifikációs okmányt, és azt a hónap végéig Rómában letétbe lehet helyezni. Ebben az esetben számolni lehet azzal, hogy a Lisszaboni Szerződés december elsején hatályba lép.

Azzal, hogy elhárult a politikai akadály a Lisszaboni Szerződés értelmében létrehozandó új uniós tisztségek betöltése elől is, a csúcstalálkozón hírek szerint megállapodás született arról, hogy az Európai Tanács elnöke néppárti, a saját diplomáciai apparátussal megerősítendő külügyi főképviselő pedig szocialista lesz.

Forrás: MTI

A múltat végképp eltörölni! A rabszolgahad meg… Nem érdekes, hogy mennyi sérelem esett rajtuk. Diadalünnepét üli a szolgalelkűség. A másoknak megfelelni akarás, a belesimulás a nagy közös akármibe, az uniformizálódás gyönyörűsége, ahogyan mindannyian feloldódunk az egy nagy közös eszmében, vagy valami ilyesmi.

Senkit sem érdekel közülük, hogy mi lesz az európaiak százmillióival, akik köszönik szépen, de torkig vannak már a 68-as nemzedék KohnBendit-jeinek féktelen anarchizmusából metamorfózis útján előbújt neoliberalizmusából. A hatalom – a jelek szerint nemcsak minálunk, de mindenütt máshol is – átnyúlik a nép felett, az embereket megkerülve, a kulisszák mögött kidolgozott profitmaximalizáló forgatókönyvekben foglaltaknak megfelelően alakítja a világ sorsát. A demokrácia illúzióját pedig meghagyja a becsapottak tömegeinek.

Pedig a nép, az utca embere mást akar. Jog- és igazságérzete kimondja, kimondatja vele, amit muszáj kimondania, mert elhallgatni nemcsak vétek, de már egyenesen bűn!

A Hunnia Baráti Kör üzenete a nagyvilág számára, melyet a magyar mellett német és angol nyelven is szétküldtek a világhálón:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérjük  az Önök segítséget abban, hogy a történelem egyik legnagyobb szégyenfoltja ne  folytatódhasson tovább.

A  Lissaboni Szerződés aláírását a Cseh elnök, Václav Klaus feltételekhez köti, amelyben követeli a  második világháború utáni csehszlovák elnöki rendeletek megmásíthatatlanságát és eltörölhetetlenségét. Ezekhez  a követelésekhez csatlakozik a Szlovák miniszterelnök is , Robert Ficó. Az elnöki rendeletek magukban foglalják azokat a benesi dekrétumokat, amelyek alapján Magyarok, Szudétanémetek és Kárpátnémetek százezreit megfosztották hazájuktól, vagyonuktól és életüktől. A benesi dekrétumok alapján történő, emberi jogok lábbal való tiprása a mai napig folytatódik tovább ( szlovákiai nyelvtörvény 2009 szeptember 1). Érvényességük miatt  nem kerül sor a  az elüldözöttek végkielégítésére Szlovákiában. Amennyiben az Európai Unió ezeknek a követeléseknek eleget tesz, elveszíti az arra való hívatottságát , hogy az Európai Unión belül élő emberek jogait és méltóságát megvédje és megőrizze. A demokratikus Európai Unió nem tarthatja életben és nem erősítheti meg azokat a dekrétumkat, amelyekkel a Cseh és Szlovák Köztársaság a mai napig  más nemzetek alapvető emberi jogait sérti.

Hahn-Seidl Alida
Hunnia Baráti Kör, Németország

S ha ez nem lenne elég, alább a Hegyvidéki Trianon Társaság nyilatkozata a kitűnő példa arra, mit jelent az, ha tisztában vagyunk a jogainkkal:

NYILATKOZAT !

A HEGYVIDÉKI Trianon Társaság

követeli az Európai Uniótól, az Európai Parlament 736 tagjától, az Európai Bizottságtól (a közösségi alapszerződések őrétől és végrehajtójától), az Európai Unió Tanácsától, (az Európai Unió másik jogalkotó szervétől), hogy amennyiben Csehország a Lisszaboni Szerződés ratifikációs okmányainak aláírása ellenében felmentést kap az európai emberi jogi charta hatálya alól, (figyelmen kívül hagyva az Amszterdami Szerződésben (a Szerződés 6. cikke) foglaltakat, az emberi jogokat és azokat az alapvető szabadságjogokat, amelyek az Európai Unió alapjául szolgálnak, a Nizzai Szerződésben foglaltakat (emberi jogok megsértése, Szerződés 7. cikk (1) bekezdése)

ebben az esetben a Magyar Nemzetnek és Magyarországnak,

Adjon felmentést és mondja ki, hogy az 1920. június 4-ikei versailles-i szerződés (Trianon) a magyar nemzetre gyakorolt erőszakos, kényszer hatása alatti diktátum volt, ezért semmis!

Adjon felmentést és mondja ki, hogy az 1947. február 10-ikei párizsi szerződés (II. Trianon) a magyar nemzetre gyakorolt erőszakos, kényszer hatása alatti diktátum volt, ezért semmis!

Adjon felmentést és mondja ki, hogy Magyarországon a diktatúra időszakában az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károkat (akkori érték szerint 1600 Milliárd Ft.) a Magyar Állam térítse meg a kisemmizetteknek, és mondja ki, hogy az 1991. évi XXV. törvényben a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az részleges kárpótlásról szóló törvény semmis. (Megj. 1990 és 2009 között Magyarországon közel 30.000 Milliárd Ft-nak megfelelő nemzeti vagyon tűnt el nyomtalanul!)

Adjon felmentést és mondja ki, hogy Magyarországon az 1991. november 4-én a Magyar Országgyűlés által elfogadott törvény (“lex Zétényi”) NEM SEMMIS! amely a diktatúra alatt az önkényuralom által nem üldözött szándékos emberölés, halált okozó súlyos testi sértés és hazaárulás büntethetőségét tette volna lehetővé. 1992-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt.

Adjon felmentést és mondja ki, hogy 2011 után további 99 évig külföldiek (más uniós országbeli állampolgárok) ne vásárolhassanak termőföldet Magyarországon.

AMEN!

És akkor mit mond a hivatalban lévő magyar kormányfő? Akinek felelős magyar miniszterelnökként kellene viselkedni! Aszongya: „Sikerrel érvényesítettük a magyar érdekeket!”

Barátom! Itten megint elérkeztünk egy olyan pillanathoz, ahol a szépirodalom és a publicisztika kimeríthetetlennek tűnő eszköztára a végéhez ért. Mit lehet erre mondani? Legfeljebb annyit, hogy ez az ember úgy hülye, ahogy van. Tudom, hogy ez nem valami felemelő pillanat, elvégre mégis csak egy ország vezetőjéről, egyik legfőbb közjogi méltóságáról beszélünk, és hát a zsurnaliszta is kifejezhetné magát némiképp cizelláltabban, elvégre szakmai felkészültsége minden bizonnyal predesztinálja is erre, csak hát mégsem megy a dolog. Ilyen fokú megtagadása a nemzetnek, már maga a gyakorló hazaárulás! Még a vízműnél legyint egyet az ember, aszongya, ez még elmegy, sok szódával, talán lefizették, vagy valami ilyesmi, ki tudja? De az, hogy a nemzetállamot, de jure, vagyis jogilag is megszüntető dokumentum elfogadtatását még azzal is elősegítse valaki, hogy aktívan közreműködjön a kollektív bűnösség mint fogalom bebetonozásában, az egyenesen vérlázító!

Feltétlen nyalás csontig, csak most másé a segg. A végletekig csúcsra járatott szervilizmus, a másoknak való feltétel nélküli hajbókolás lassan már a pusztulásunkat okozza. Tudják, hogy nemsokára itt a muszáj, kénytelen-kelletlen muszáj lesz fölállniuk a bársony fotöjökből, át kell adni a helyet az eddig a kispadon ücsörgőknek, most ők gyünnek. Legalábbis darab időre.

Komolyan be vannak szarva. Be vannak, mert mostanra megváltozott a felállás. Mohóságunknak, pénz- és hatalomimádatuknak köszönhetően mára a végletekig amortizálódtak. Kevéssel a vég előtt még rátesznek néhány lapáttal, mert érzik a vesztüket. Könnyen meglehet, hogy ez már a vég, innen nem lesz visszaút többé, nem tudnak felállni újra, de legalábbis belátható időn belül nem lesznek képesek visszakapaszkodni a hatalom csúcsaira. Ezzel a (vörös)gárdával már nem. A fiatal nemzedékek mohósága tehetségtelenséggel párosult, ráadásul új ellenfél is felbukkant, aki szintén tőlük viszi a szavazótábor egy jelentős részét.

A cserkészek szerint kifizetődő, ha résen vagyunk. Asszem ezt kell tennünk mindannyiunknak! Akár különleges anyagból vagyunk gyúrva, akár nem.

Isten áldja Magyarországot!

1 öntudatos pécsi polgár

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

Egy hozzászólás a(z) “Emberek, különleges anyagból gyúrva – avagy A kommunista nem vész el, csak átalakul!” bejegyzéshez

  1. Egyetértek.Szakértő tollából és fejéből született irás.
    A z én véleményem az, hogy egy felelős politizálás mögött mindig legyen egy értékes belső tartás, a vállalt feladat, a nemzet iránti feltétlen elkötelezettség és hűség, különben üres fecsegéssé válik minden kimondott vagy leírt mondat. A politika pálya íve az alkalmazkodó képességtől függ(Deák Ferenc) de a haza szeretete, a haza szolgálata hajlíthatatlan, nyílegyenes, töretlen!
    Dr.Vizy Béla

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Morvai Krisztina nyílt levele a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének
Történelmi lecketöredékek '56-ról
Az Echo Tv becsülete… vagy nevezzük egyszerűen plágiumnak?
Close