Egy volt – első ciklusbeli – háttérember emlékeztetője a jelenlegi miniszterelnöknek

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az első ciklus idején a Képviselők Irodaházában dolgozva megtapasztalhattam, hogy rengeteg segítőszándékú honfitárs fordult hozzánk írásban, telefonon, személyesen. Az egyik legértékesebb anyagokat küldő és hetente betelefonáló, egy 90 év feletti egykori diplomata volt.

Dodi Bá’ néven mutatkozott be, igazi nevét sosem tudtam meg. ’94 tavaszán, a választási kampány idején átküldte munkahelyi címemre a politikai végrendeletét. Arra kért, adjam át Orbán Viktornak is, mint az új nemzedék szerinte egyik legtehetségesebb tagjának. Amennyiben a következő ciklusban hatalomra kerülnek. Akkorra jósolta meg azt, ami be is következett.

Nos, továbbra is bejáratos lévén a T. Házba,  Dodi Bá’ kívánságát teljesítve, 1998 tavaszán, az Orbán kormány megalakulása előtt leadtam a csatolt anyagot a kisgazdák révén hatalomra került miniszterelnök-jelölt Titkárságára. Eskütételük előtt egy órával a T. Ház félemeleti folyosóján személyesen találkozva /vak véletlen volt/, felhívtam figyelmét ezen anyagra, olvassa át, mert ebből élete végéig táplálkozhat, mint szellemi forrásból.

Megígérte. Hogy betartotta-e, azt nem tudom. Valószínűleg NEM, mert semmit nem úgy tettek a gyakorlatban, ahogy az „DODI” BÁ’ által papírra lett vetve. Szomorúan konstatáltuk, a rendszerváltozás folyamatának újbóli szándékos elakasztódását. Félidőben, (2000 őszén, doksi megvan) ismét felhívtam a figyelmét a sürgős beavatkozásra, a rendszerváltozás határozottabb fellépésű megvalósítására. Semmi nem történt. Sőt, a Fidesz akkori kampányszlogenje eleve föladta a rendszerváltozást, mint fő szempontot, mert így szólt: „KEVESEBB, MINT RENDSZERVÁLTÁS, TÖBB, MINT KORMÁNYVÁLTÁS!” Ennek 13-dik éve. Most O.V. és csapata ismét hatalmon van. De minek, ha ennyire lassan halad az elszámoltatás?

Tegnap megnéztük a családommal Dézsy Zoltán filmjét, „Az ügynökök a paradicsomba mennek” címmel. Nos, ebből a filmből világossá vált a számomra, mi miért történt úgy, ahogy.(?) Feltétlenül nézze meg akinek módjában áll. Lukács Sándor óriásit alakít benne, jól bemutatva a dörzsölt elhárítás vezetőinek életszemléletét, hozzáállását a közeledő, papíron „ÚJ VILÁGHOZ”. Imént válaszolt gratuláló levelemre D.Z., hogy a filmjét leadják majd az MTV-ben és a DUNA TV-n is, továbbá, hogy alkotása részt vesz az áprilisi filmszemlén.

Nos, egyelőre így áll a helyzet kis HAZÁNKBAN.

A tényleges szebb jövő reményében, maradok kézfogással:

Péteri Attila Árpád
nyugdíjas népművelő, MJB elnökségi tag

Mottó: A tehetség alapismérve a tökéletességre törekvés, bármiben, bármikor!


POLITIKAI  VÉGRENDELET – (1994)

Dodi Bá’ a két VH között volt diplomata, állomáshelyei London, Róma, Isztambul. Az anyagot ’94 tavaszán kaptam megőrzésre, azzal a kéréssel, adjam át a mindenkori nemzeti kormányok vezetőjének. Megkapta többek között Orbán V. Titkársága is ’98 júniusában. Orbán Viktort eskütételük előtt röviddel, személyesen tájékoztattam a Parlament fél emeleti folyosóján, figyelmébe ajánlva azt.

A POLITIKAI VÉGRENDELET SZÖVEGE:

A politika nem a hivatalok megszerzésének és megtartásának a művészete és tudománya,  hanem az ideális társadalomszervezet tanulmányozása és gyakorlati megvalósítása.

A XX. század végi új korszellem az egészségesebb, természetesebb, emberibb társadalomhoz való visszatérés irányába hat. A magyar politikában is kulcskérdés, hogy ennek a nagy iránynak megfelelően milyen válaszokat adunk alapvető sorskérdéseinkre – rövid és hosszú távon.

Pár évvel ezelőtt a meztelen igazságnak nem volt sok esélye, most viszont csak annak van. Az egyértelmű, tiszta, világos beszédnek!

KÉREM ÖNÖKET, HOGY AZ ÁLTALAM ELMONDOTTAK IGAZSÁGTARTALMÁRÓL  CSAK  SAJÁT  TAPASZTALATAIK  ALAPJÁN ÍTÉLKEZZENEK!!!

Az MDF többsége más nemzeti erőkkel összefogva győzni akar 1994-ben. Győznie is kell, mégpedig kétharmados többséggel, ha békés, ám valódi magyar átalakulást akarunk!

Ehhez a GYŐZELEMHEZ azonban sok minden kell!

Először is, el kell felejtenünk a mára teljesen kiürült jelszavakat, mert ezekre hivatkozni ma már nem lehet. A KGST és a Varsói Szerződés megszűnése, a szovjet kivonulás, szociális piacgazdaság, jogállamiság, demokrácia, – igazában három évvel ezelőtt sem voltak mozgósító erejűek, mára pedig végképp elvesztették minden vonzerejüket. Ha GYŐZNI akarunk, akkor GYŐZELEMRE kell készülni, nem pedig a biztos vereséget megideologizálva a politikai váltógazdaságot fetisizálni. Politikai váltógazdálkodás csak olyan megállapodott viszonyok között lehet ideális, ahol a POLITIKAI  ELLENTÁBOROK  lényegében NEMZETÉRDEKŰEK!

Ma  Magyarországon sajnos az ellenzék, de a koalíció bizonyos erői sem vállalják nemzeti mivoltukat. A kétharmados nemzeti győzelemhez fel kell adni azt a kényelmes és naiv álláspontot, hogy az MDF-en kívül nincs más alternatíva! Bizony, hogy van, mégpedig a magyarságra végzetes alternatíva! A magyarság többsége, a nem szavazó, az otthonmaradó 80 % , CSAK A MAGYAR SORSKÉRDÉSEKKEL MOZGÓSÍTHATÓ! Ezek a kérdések azonban még mindig szőnyeg alatt vannak. Az MDF azért nem adott választ ezekre a kérdésekre, mert nyíltan FELTENNI  SEM  MERTE  AZOKAT!!!

Amikor 1990 tavaszán az MDF hatalomra került, nem készült leltár, nem történt meg a gazdasági és társadalmi problémák legteljesebb feltárása, és ami a LEGFÁJÓBB, a magyar nép tényleges, TESTI, LELKI, ERKÖLCSI állapotának feltérképezése sem történt meg. Márpedig, alapos diagnózis nélkül nem készíthető jó prognózis!!! TALÁN MÉG NEM KÉSŐ! Sajnálatosan, legfőbb ideológusaink, ma is „ dial-matos”, marxista alapokon állnak, a társadalmi-történelmi folyamatokat gazdaságilag meghatározottnak tekintik. Teljesen elfeledkeznek arról, hogy a gazdaságot is emberek csinálják. Ők fekete kereskednek, ők csalnak adót, vagy jobbik esetben dolgoznak becsületesen. A „dial-matos”  marxisták nem tudnak mit kezdeni a NEMZET fogalmával, az emberi indulatokkal, az emberi alaptermészettel. Az ember, az emberi erőforrás, a gazdaságban  MEGHATÁROZÓ  tényező! Ha azoknak az embereknek, akik a gazdasági, az információs, és a politikai hatalomban vannak, – semmi EMPÁTIÁJUK NINCS a NEMZETI HAGYOMÁNYOKHOZ – nos, ezek szokták elkótyavetyélni az országot, s ennek ma ÓRIÁSI  a  VESZÉLYE!!!

STRATÉGIAI VÁLTÁS kell, ennek lényege: NEMZETI HUMÁN PROGRAM, mely ALAPJA a GAZDASÁGI PROGRAMNAK is!!! Az  emberi erőforrás tőkejellegű befektetést igényel, megtérülési mutatói vannak. Az emberben fel kell szabadítani a CSELEKVÉSI VÁGYAT, a TENNIAKARÁST!!! Ehhez mozgósító célok, MEGVALÓSÍTHATÓ  JÖVŐKÉP kell!!! Mindenfajta identitásukban kiegyensúlyozott, szilárd NEMTETTUDATTAL rendelkező emberek tudnak egészségesen működő gazdaságot teremteni.

A  NEMZETI  IDENTITÁS  HELYREÁLLÍTÁSA  AZ  EGYIK  LEGFONTOSABB  MAGYAR  SORSKÉRDÉS!!

Ehhez NEMZETI  TV,  RÁDIÓ, SAJTÓ, egyetemi katedrák, NEMZETI szellemű színház és ISKOLA kell! Sevilla bebizonyította: a világ gazdag országainak nincs üzenetük a világ számára, miközben a csóró magyarság páratlan kultúrája, tele van ÜZENETTEL! Mi csak magyarként lehetünk értékes tagjai a világ népei nagy közösségének, nem pedig kultúrájától megfosztott meszticekként.

A stratégiaváltáshoz tartozik

–     véget kell vetni az állandó visszavonulásoknak, védekezésnek, a mellébeszéléseknek,

–         az időrabló áldemokráciának és álhumanizmusnak, a félmegoldások és féligazságok között való vergődésnek, a beugrásoknak és beugratásoknak, mert nem fog helyreállni a  BIZALOM! A bizalmi válság nem  csak a kormány és a nép között mélyítette el a szakadékot, de az MDF-en belül és a képviselőcsoportban is. Erre szomorú példa a sok-sok leszavazott interpelláció, vagy a legutóbbi média-komédia.

–         feje tetejéről a talpára kell állítani kül- és belpolitikánkat! Nem lehet alapja a magyar külpolitikának a bizonyos köröknek való állandó „megfelelési” kényszer. Rettenetes dolog, LEGJOBB ERŐINKET FÖLEMÉSZTŐEN, minduntalan elhatárolódnunk attól, amihez LÉNYEGÉBEN SEMMI KÖZÜNK!!! Úgy, mint: fasizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet!!!

–         a belpolitika legyen az alapja a külpolitikának és nem fordítva!!!

–         stratégiai kérdés a magyarországi kisebbségekhez való viszonyunk. ELVTELEN gesztusok helyett, olyan kisebbségi politika szükséges, amely nemcsak jogokat, de KÖTELESSÉGEKET is megfogalmaz. A magyarságra nézve RENDKÍVÜL VESZÉLYES  lehet a  REJTŐZKÖDŐ  kisebbségi magatartás!!!

–         olyan  ifjúsági politikát kell kialakítani, amely támogatja a  NEMZETI SZELLEMŰ  magyar ifjúság ÖNSZERVEZŐDÉSÉT. A nemzet 45 évi BRUTÁLIS elnyomása után, maga a csoda, hogy van még az IFJÚSÁGNAK olyan rétege, mely a magyarságát akarja megfogalmazni, és a HAZÁÉRT áldozatra is kész!!!

Budapest,  1994. március 21.


Közreadta: Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Egy volt – első ciklusbeli – háttérember emlékeztetője a jelenlegi miniszterelnöknek

 1. Bravó Dodi bá!
  Minden szava kincs! Arany, amiért le sem kellene hajolni, hisz ott van a magát nagyságos „politikai elit”-nek nevezők orra előtt!
  S azt még nem is említettem : hol volt a Jobbik programja 1994-ben! Lám, visszaköszön a múltból!

  1. Bravó Dodi bá’! Két oldalon (max) megfogalmazta a helyreállítás és a rendrakás útját, módját. Akkor még eszébe sem jutott, hogy Orbánnak esze ágában sincs ezt az utat járni, mint ahogy most sincs, hiszen megmondják neki mit kell csinálnia. A Jobbik viszont nem két oldalon, hanem 88 oldalon adja bírálatát az előző húsz évnek, és a Radikális változás c. programjában egészen pontosan jelöli meg az elszámoltatás, és az ország helyreállításának egyedül lehetséges útját, valamint az alkalmazott módszereket, és eszközöket. Hol van már Dodi bá’ politikai végrendelete, a Jobbik programja azért visszaköszön a múltba, és megvalósításra vár, reméljük, hogy szóról-szóra. Más lehetőségünk nincs, mert egyre mélyebbre süllyeszt az Orbáni romboló diktatúra, aminek megálljt kell parancsolni, és már tegnap is késő van.

 2. Tegnap volt itt még jó pár hozzászólás, talán Szalai törölte ki velük a valagát?
  Mi a fasznak hozzászólni, ha az oldal üzemeltetői törlik??

  Kedves Ferenc!
  Nem lett törölve hozzászólás, Szalaihoz pedig semmi közünk. Viszont ezt a beírását joggal törölhetnénk a durva kifejezésekért. (Híradmin)

  1. Ez hazugság, mert tegnap valami Dr.X.Y is hozzászólt még és egy hölgy is, és ezek után még nekem is volt egy hosszabb hozzászólásom, tehát legalább 6-7 hozzászólás volt, ma reggelre meg csak kettő. „Mellesleg a rendszert folyamatosan fejlesztik, s ilyenkor előfordult már egy-egy furcsaság, de hozzászólás vagy cikk eltűnését még nem tapasztaltuk.” – Nos akkor ki hazudik? Tanúm van a hozzászólások ottlétéről, majd eltűnéséről, nem nézzenek már madárnak. Elmentettem a hozzászólásomat, látszik a dátum, és ezt törölték. Íme:
   Keszthelyi Ferenc, on 2011/01/25 at 22:55 said: A hozzászólás rendszer-moderációra várakozik.
   “Meggyőződésem, hogy most, ezekben az években dől el Magyarország megmaradásának, vagy végső megsemmisülésének sorsa.” – És ezt egy lényeges, talán a legfontosabb megállapításnak tartom, mert ezzel Bíró László tulajdonképpen kimondja azt, amit szívvel-lélekkel vallunk, mégpedig, hogy ezzel a Fideszes váltópártos 2/3-dal Magyarország meg fog semmisülni. Tehát rengetegen egy olyan pártra szavaztak, fektettek bele bizalmat, amely irányítása, most már látjuk, diktatúrája alatt, a Washington-Brüsszel-Tel-Aviv tengellyel való készséges, megalkuvó, hazaáruló együttműködése folytán, Magyarország (jelen romjaiban is) teljességgel meg fog semmisülni. Tudjuk. És egyre többen fogják ezt a megállapítást tenni. Bíró Úr másik lényeges megállapítása: “Küzdjünk hát, tiszta szívvel, bölcsen és teljes erővel!
   És addig is – biztos, ami biztos – tartsuk szárazon a puskaport.”.
   Gyanítom, hogy nem csak nekem hat úgy ez a két mondat, hogy a hangsúly a puskaporon van, és a küzdésen, ez ellen a Fideszes cionista érdekeket kiszolgáló váltópárt ellen, valamint az ezt irányító hátérhatalmak magyarországi helytartói ellen. Mindezeket egybevéve, a végkövetkeztetésnek csak az jön ki, hogy használva a puskaport, nemzetünknek le kell váltania, el kell zavarnia, be kell börtönöznie, vagy meg kell ölnie, a hazánk megsemmisítésére szövetkezett erőket, az utolsó csatlósukig. Na ezt hívnák’ úgy, hogy FORRADALOM, nemzeti önrendelkezési harc. Ennek a forgatókönyve 88 oldalon le van írva a Jobbik Radikális változás c. programjában, csak úgy kell kezelni, mint a Bibliát. Se hozzátenni, sem pedig elvenni nem lehet belőle. Ezt a harcot nem lehet elkerülni, a hatalomhoz való ragaszkodás eddigi jellemzőit ismerve, és főleg a legaljasabb módszereit, de milliónyian tennénk a ravaszra az ujjunkat, hogy villámcsapásként sújtsunk le a magyar nemzeti létünket megsemmisítésre ítélő hazaárulókra, és ezek erőszakszerveire. És valóban: Itt az idő!
   Na, ezt (is) törölték, ne hazudjanak.
   Kedves Ferenc!
   Nem szokásunk a hazudozás, kérjük legközelebb nézzen szét, hol keresi korábbi hozzászólásait és ne vádoljon bennünket alaptalanul. Ez bizony Önre nézve nem pozitív megnyilvánulás, ugyanis a hozzászólását és vélhetően a többit is, amit keresett, itt találja: http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/01/25/biro-laszlo-merre-tovabb-jobbik/#comment-5277
   Biró László: Merre tovább, Jobbik?
   Ön bizony címet tévesztett!
   A hangneme pedig kifejezetten sértő.
   Nifadmin

   Mivel a személyesen Önnek szóló levelet én írtam, s Ön nyilvánosan és durván meggyanúsított, megsértett, úgy gondolom, minimum lenne, ha nyilvánosan elnézést kérne, s a további hozzászólásaiban pedig kerülné az illetlen szavak használatát. Indulatunk kifejezésére szép magyar nyelvünkben sok, és nem trágár, szó létezik.
   Üdvözlettel: Híradmin

   1. Kedves Ferenc!
    Nem szokásunk a hazudozás, kérjük legközelebb nézzen szét, hol keresi korábbi hozzászólásait és ne vádoljon bennünket alaptalanul. Ez bizony Önre nézve nem pozitív megnyilvánulás, ugyanis a hozzászólását és vélhetően a többit is, amit keresett, itt találja: http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/01/25/biro-laszlo-merre-tovabb-jobbik/#comment-5277
    Biró László: Merre tovább, Jobbik?
    Ön bizony címet tévesztett!
    A hangneme pedig kifejezetten sértő.
    Nifadmin

 3. Látom, értelmetlen a vita, mert nem érdemi, ugyanis ha valaki csak elolvassa a cikket, nem fog kutakodni más oldalakon, hogy elolvassa az összes hozzászólást, és a cikk alatt csak azt látja, amelyeket maguk, nagy kegyesen ott is hagynak. Ami nincs szem előtt, az nincs. Ez olyan, mint a Jobbik teljes média elhallgatása, mert már undorító, hogy szinte minden csatornán csak hazaárulókat, közpénztolvajokat látni, akik tömény hazugságokkal nyomják tele az őket néző, sok baromarcú, narancsfejű idiótát.
  Keszthelyi úr!
  Most már egy kissé mérges vagyok, hogy továbbra is vádaskodik. Szedje össze magát és méltóztasson saját figyelmetlenségén fölülkerekedni és levonni abból a konzekvenciát. Ha erre képtelen, ne látogassa honlapunkat. Azt pedig kifejezetten visszautasítom, hogy mi manipulálnánk a hozzászólásokat, mert fenti megnyilvánulásából ez értelmezhető. Ön most más megközelítésben vádolt meg bennünket. Nem gondolja, hogy mégis Önnél van a hiba? Szerkesztőként azt is megtehetnénk, hogy ezt az arrogáns hozzászólását egyszerűen valóban töröljük és még csak nem is reagálunk rá. Ez lenne a legegyszerűbb, ugyanis nem lenne vele munka.
  Eddig próbáltam elmagyarázni azt, hogy Ön tévedett – finoman és nőiesen fogalmazva. A következő ilyen jellegű megnyilvánulásánál már az egyszerűbb megoldást fogom választani.
  Nifadmin

  Uram! Illene lehiggadnia!
  Nem fogja fel, hogy minden hozzászólása meg van, csak rossz helyen kereste?
  Mellesleg Ön az egyetlen olyan olvasónk, aki mániákusan ugyanazt a szöveget küldi el több cikkhez is, amit tudatni akar a világgal. Eddig minden egyes cikknél engedélyeztük (betűről betűre ugyanazon szöveget), de elgondolkoztató, hogy ha valaki úgy viselkedik, mint „Móricka” (mindenről ugyanaz jut az eszébe!), érdemes-e ennyire megengedőnek és türelmesnek lenni vele? De mi türelmesek vagyunk.
  Ami pedig az ön megkeseredését illeti, ahhoz nekünk semmi közünk. Más irányú gondjait oldja meg azokkal, akikre tartozik.
  NEM KEGYET GYAKORLUNK, hanem örülünk, ha olvasóink minél több hozzászólást küldenek, s ezeket várjuk is!
  Az igaz, hogy éppen az Ön esetében én magam tiltottam le néhány megnyilvánulását, mert olyan minősíthetetlen hangnemben írt (pedig külön levélben kértem, hogy ettől tartózkodjon), hogy azt nem lehetett megengedni. Mellesleg több ezer hozzászólás közül jóformán csak Önnel szemben kell türelmesnek lennünk. De otromba stílusától eltekintve értékesek a gondolatai.!
  Részünkről a vitát lezárom, s egyet értve szerkesztő társammal, ha Önnek gondjai vannak Önmagával, s képtelen ezt belátni, akkor ne zavarjuk egymást.
  Híradmin

  1. Keszthelyi úr!
   Most már egy kissé mérges vagyok, hogy továbbra is vádaskodik. Szedje össze magát és méltóztasson saját figyelmetlenségén fölülkerekedni és levonni abból a konzekvenciát. Ha erre képtelen, ne látogassa honlapunkat. Azt pedig kifejezetten visszautasítom, hogy mi manipulálnánk a hozzászólásokat, mert fenti megnyilvánulásából ez értelmezhető. Ön most más megközelítésben vádolt meg bennünket. Nem gondolja, hogy mégis Önnél van a hiba? Szerkesztőként azt is megtehetnénk, hogy ezt az arrogáns hozzászólását egyszerűen valóban töröljük és még csak nem is reagálunk rá. Ez lenne a legegyszerűbb, ugyanis nem lenne vele munka.
   Eddig próbáltam elmagyarázni azt, hogy Ön tévedett -finoman és nőiesen fogalmazva. A következő ilyen jellegű megnyilvánulásánál már az egyszerűbb megoldást fogom választani.
   Nifadmin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük