KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Egy képzelt új párt kérdéseire a válaszok, 2.rész

Egy képzelt új párt kérdéseire a válaszok

NIF: Felkértünk minden Olvasót, hogy próbálják meg, akár csoportosan is, az ÖMP elnöke, Takács András, 5 kérdésére válaszolni oly módon, hogy az országjárás és a kampány elkezdésekor, ha a potenciális választók a párt röplapját a kezükbe veszik, akkor arra felfigyeljenek és a valaszokkal valo egyetértésük után majd a szavazatukat is arra a pártra adják!

A továbbiakban közreadjuk portálunk egyik közreműködőjének válaszait!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István válaszai egy képzelt új párt kérdéseire

Kik vagyunk?

– A hazánkban uralkodó közállapotok miatt aggódó hazafiak vagyunk! Elszántak annak tekintetében, hogy radikális politikai változásokat vigyünk végbe, melyek alkalmazása után megszűnik végre

-a korrupció

-a politikai elit szabad rablása

-az adósságállomány növekedése

-a megválasztott képviselők visszahívhatatlansága

-a képviselők mentelmi joga

-az állás halmozás

-a korai nyugdíjba menés kivételezettsége

-a ránkerőltetett oroszellenes megszorítások kényszere

-stb.

Mit akarunk?

-Magyar alkotmányos Királyságot, király nélkül, egy Kormányzóval az élen!

-Vármegye rendszert!

-Közvetlen demokráciát!

-Rendet! Fegyelmet! Magas életszínvonalat! Családközpontú társadalmat!

-Illegális, be-nem-jegyzett szervezetek nélküli társadalmat!

-Uj választási törvényt!

-Uj munka és szociális törvényt!

-Szociális juttatásokat csak azoknak, akik részt vettek, és részt vesznek, meg fognak venni a közösségi életben.

-Önfenntartó börtönöket!

-Adósság átütemezést; a törvénytelenül felvett részek eltörlését és kártérítést!

-Orosz-Kínai elmélyített kapcsolatokat, melyeket nem engedünk befolyásolni külső hatalmak által! Külső befolyásmentes külpolitikát.

-Az idegen hadseregek állomásoztatásának újra tárgyalását és megszüntetését. Az uzsorások hadseregének kiküldését, minél előbb, országunk területéről!

-A sorkatonai kötelezettség visszavezetését. A fiatalok, fiuk és lányok, kiképzését a vidéki és a városi gerillaharcra. A hadsereg és a különböző szolgalatok modernizálását és létszámának növelését.

-A hadiipar tetemes fejlesztését, tekintetbe véve a mai modern hadviselés szükségleteit.

A stratégiai ágazatok tökéletes működésének helyreállítását, mint pl. az élelmiszerellátás biztonsága, energia import nélküli teljes körű ellátás.

Modern és erös, gyors válaszadásra képes erőszakszervezeteket, mint hadsereg, rendőrség és biztonsági szolgalatok, mert ezek biztosítják a függetlenségünket.

Ez is érdekelheti:  Brüsszel kicsinyes és hatástalan bojkottja

-Világszínvonalú szakmunkás képzőket!

-Minimális létszámú, de erős, színvonalas, magas követelményeket állító gimnáziumokat.

-Kisebb létszámú, de a kutatásba bevont főiskolákat, és egyetemeket.

Miként akarjuk? 

-A Szent Korona Alkotmány jogfolytonosságának  visszaállításával, amit Alkotmányozó Nemzetgyűlés előz meg, és tesz lehetővé!

Minden mozgalom és szervezet, amely részt vesz a haza új politikai berendezésének összeállításában, folyamatosan központi vezetéssel kapni fogja a feladatokat, melyeknek pontos, határidős elvégzését ellenőrizni fogjuk.

Mindezt milícia rendszerben valósítanánk meg kb. 100-120ezres létszámmal. A hadsereg felszerelését apródonként felemeljük a világszínvonalra. A TEK ezentúl nemcsak a lakosság rémisztgetésére fog koncentrálni, hanem hadgyakorlatokban készül fel bármelyik magyar kormány megdöntésére, amelyek a nemzet érdekei ellen  cselekednek!

Befektetünk a hadiiparba, hogy a hadsereg fegyverzete minél több magyar gyártmányú fegyverrel és lőszerrel rendelkezzen!

Fegyverviselési engedélyek kiadását meg fogjuk annyira könnyíteni, hogy a svájci fegyvertartási törvénnyel vetekedjen. Csak azoknak lehet fegyverviselési engedélyük, akik a hazafias cserkészeti mozgalomban, mint cserkésztisztek, paramilitáris mozgalmakban, illetve a hadsereg milícia rendszerében részt vesznek. Reményeink szerint a felsoroltak kitesznek majd több millió lakost, így több millió fegyver/katonai fegyver is/ fog a civil lakosságnál lenni.

Csak egy ilyen erőteljes felkészülés után kerítünk sort az adósság törvényességének és állományának újratárgyalására. Katonai felkészültség nélkül, s hazánkban az uzsorások hadseregével, jelenleg népünk és kormányunk nem szuverén, és így képtelen az adósságállományt újra tárgyalni. Igy kormányainkat inkább helytartóknak tekintjük, és nem egy önrendelkező, független ország vezetőinek.

Stratégiai ágazatok közé közé soroljuk az élelmiszer előállítását, feldolgozását  és konzerválását, az energia ipart, amely az import kényszere nélkül, állítson elő elegendő villamosenergiát. A biztonsági szolgálatok és a honvédelem modernizálása és számbeli megerősítése, új hadviselési módszerek (hibrid háború, gerilla harc, stb.) bevezetése és gyakorlatozása.

Kikkel akarjuk?

–Az összes magyar érzelmű hazafival, akiknek fontos a nemzet és a haza jövője. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek határainkon túli magyarok képviselői is résztvevői is lesznek. Varjuk az összes nemzeti mozgalom részvételét ennek a fontos feladatnak a véghezvitelében.

Ez is érdekelheti:  Kiderült Magyar Péter csúnya titka, lelepleződött a díszes társaság

Mikor akarjuk?

– A 2018-as választásokra felkészülni már most kezd késő lenni. Tehát el kell kezdeni a tevékenységet, országjárást, plakátozást, fórumszervezést, alapszervezetek alapítását minél hamarabb!

Miből akarjuk?

Tagjaink és támogatóink munkájával és anyagi segítségével, a választási törvény által biztosított lehetőségek tisztességes felhasználásával. Az önkéntes támogatók önzetlen munkája számít egy induló pártnak a legtöbbet. Ki az, aki ki tud nyomtatni 100 db vagy több szórólapot és azt el is viszi, s a postaládákba bedobja. Kik azok, akik hetente végig járják a várost, községet és krétával felrajzolják a járdára a párt nevét? Hány ilyen tettre kész aktivistát tudunk mozgósítani? Ki az, aki lepedőre kézzel felírja a párt nevét és azt felfüggeszti olyan helyre, ahonnan nehezen lesz eltávolítható? Kik azok, akik naponta fognak foglalkozni az új pártunkkal az internetes tévéjükben, rádiójukban, blogukon? Jelentkezzetek!!!

Kik azok, akik a fizetőeszközökre, a pénzre minden alkalommal felírják a pártunk nevét! Mert ezt senki sem dobja el, és még a jelenlegi politikai elit kezébe is elkerül, és a zsebében, vagy a pénztárcájában a szíve fölött fogja hordani!

Jelszavunk:

Magyar Magyarországot! Ne hallgass többé sem az idegenszívűekre, sem az álmagyarokra! Szavazzatok a magyarokra!

Megjegyzés: A fenti válaszok fölött lehet még töprengeni. Hirtelen ennyi jutott eszembe. Egy párt feltételezi a közösségi gondolkodást. Ezért a fentieket nem tekintem lezártnak!

Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

5 thoughts on “Egy képzelt új párt kérdéseire a válaszok, 2.rész

 1. Uraim!
  Le vagyok nyűgözve! Mióta várok erre, hogy végre együtt gondolkozzunk, nyíltan és őszintén. Köszönöm a NIF-nek. Ha sikerül az összefogás, akkor ezt a NIF-nek köszönhetjük, függetlenül attól, hogy milyen zászló alatt. Egy okos ember – már nem tudom, hogy ki – mondta nekem: Meglásd, egyszer Magyarország meg fog billeni, mint egy ezüst tálcába gravírozott domborzati térkép és egy irányba fog folyni minden, akkor majd szétválik a „sar” a májától és láthatóvá válik, hogy ki a magyar és ki nem. Csak legyünk elegen.

 2. A próféta szóljon az előttem szólóból.
  H.B.
  „A Szent Korona búvópatakként végigkíséri a magyarság sorsát, amikor kell, felbukkan, hogy annak tiszta forrásában megtisztálkodhassunk. Elérkezett az idő a teljes megtisztuláshoz!”

 3. A műszaki képzés egy jó értelemben vett pragmatikus gondolkodásmódot tételez fel. Ha az állam igazgatásban, a pártok, egyesületek, szervszetek felső vezetésében nagyobb arányban lenne képviseltetve a reál képzettségű inteligencia, talán működésük racionálisabb, sikeresebb lenne…
  Ez állitásomat igazolja Dr.ING.Sebestyén-Teleki István válaszai.
  De jó lenne, ha mitöbb ilyen racionális, a problémák konkrét megoldási javaslatok jelennének meg a portálunkon.Ing.Sebestyén István a kezünkbe adott konkrét cselekvési programot, utasitást. Javaslataival, a problémák felvetési formájával, amik már magában hordozzák a megoldásait is Ő egymagában egy agytröszt…

 4. Dr.Teleki István mérnök úr nagyon jól megfogalmazta a válaszát. Az elgondolás nagyszerű. Mindent pontosan kidolgozott, köszönöm.

 5. UI. az előzőhöz. Több(olvasó,nem hozzászóló) kérésére magyarázat: PRAGMATIKUS – gyakorlati hasznosság, ennek elsőbbségét hirdető vezetési elv, mindenféle ideológiai, elvi megfontolással szemben…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük