KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Egy igazi keresztyén szellemben íródott válasz Szabó István püspöki nyilatkozatára

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A Kormányzó szoboravatása Hazatérés Temploma 20131103-068„Tisztelt Püspök uram! Kedves református testvéreim!

Kérlek titeket, gondoljátok át most – de ifj. Hegedűs Loránt melletti vagy elleni állásfoglalást ez ügyben nélkülözve – hogy fenti nyilatkozatod, állásfoglalásod megosztja-e egyházad, azaz egyházunk közösségét? Én az itteni hozzászólásokból és az egyéb fórumokon olvasható megnyilatkozásokból úgy érzem, hogy igen, megosztja. Tehát tisztelt püspök uram: tartózkodsz- e az olyan megnyilatkozásoktól, amelyek megosztják a rád bízott egyházkerület közösségét?

Jól emlékszem továbbá, hogy mi volt püspökké avatásod után az első nyilvános szereplésed: felszólaltál a Fidesz várbeli, március 15-i rendezvényén. Ott voltam. Hangsúlyozom: nem állami rendezvény volt, hanem Fidesz-pártrendezvény. Véleményed szerint ez megoszthatta-e egyházunk közösségét? Kérdezem továbbá: amikor ifjúsági lelkészként köztünk szolgálva kifejtetted véleményedet számunkra, hogy „a keresztyén ember nem foglalkozik politikával” – ez az állásfoglalás alkalmas volt-e arra, hogy megossza egyházunk közösségét? A sort még hosszasan folytathatnám, de nem teszem. Mindezt betudtam a te személyes véleményednek, állásfoglalásodnak – melyekkel amúgy egyházunk tagjaként nem feltétlen értettem egyet…

Meg kell kérdezzem továbbá: kinek a politikai hasznát szolgálja szerinted, ha református fiatalokat, ráadásul olyanokat, akikből a jövő értelmisége lesz, lehet, a politikától, közélettől való távolmaradásra biztatsz – lelkészként? Kinek a politikai érdekeit szolgálja, ha hívő emberek kimaradnak a közéletből, a politikából, s teljesen átengedik a terepet e területen is az ateistáknak, nem hívőknek, nem keresztyéneknek? Kelthet-e az ilyen biztatás megbotránkozást esetleg olyan keresztyénekben, akiknek az Úr tálentumot adott a közéletben való részvételre, földi hazánk Isten országához közelítésére? Mégis: úgy gondoltam akkor is, s úgy gondolom most is: mindezt hited, akkori tudásod szerint mondtad, cselekedted, féltő, óvó szeretettel egyházunk és népünk iránt. Akkor is így gondoltam ezt,, ha nem feltétlen értettem ezekkel egyet hitem és felkészültségem akkori állapota miatt.

Tehet-e egy lelkész, majd egy püspök tehát olyan nyilatkozatot, cselekedhet-e olyat, amely megosztja egyháza közvéleményét? Ugye nehéz ezt kikerülni. Azt hiszem amúgy, hogy sokszor az a jó igehirdetés, amely Jézus szavai alapján vitát generál, hitet épít, akár a hívő közösségen belül…tehát akár megoszt. Megoszthatta-e például a 2004 decemberi, a kettős állampolgárságról szóló, igen szavazatra buzdító református zsinati körlevél református egyházuk közösségét? Sajnos, be kell látnunk, hogy igen, megosztotta. Mégis: ki kellett adják lelkészeink, zsinati tagjaink ezt a körlevelet? Természetesen igen. Sőt: erkölcsi, keresztyéni kötelességük volt az igen melletti állásfoglalás. Meg kell kérdezzem továbbá: a debreceni református kollégium szerinted egyházi ingatlan, egyházi intézmény? Bölcskei Gusztáv jelen lévő lelkésztársaival ott 2012-ben avatta fel újra az 1947-ben eltávolított Horthy-emléktáblát. Ugye, abszurd lenne ellene is fegyelmi eljárást kérned, pedig ha következetes vagy, ez elkerülhetetlennek tűnik.Tiltakozás akkor is volt bőven. Végül, de nem utolsósorban úgy gondolom, hogy Jézusnál megosztóbb személyiséget nem nagyon tud egyikünk sem mondani. Testvéri szeretettel kérlek, hogy mindezt gondold át, mielőtt hasonló nyilatkozatokat teszel. Áldás, békesség!

Tisztelettel: Dr. Kékesi Raymund, a magyar református egyház tagja.”

Nemzeti InternetFigyelő

24 thoughts on “Egy igazi keresztyén szellemben íródott válasz Szabó István püspöki nyilatkozatára

 1. …:( Azért a nyias dumákkal elé álló Hegedűs tesvér estében az igaz keresztény jelzővel elő állni gusztustalan.

  Káldi József

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. Kedves Uram!

   Miféle nyilas dumáról beszél Ön? Fogadom, hogy halvány gőze sincs sem arról, mit mondott Hegedűs Loránt, sem arról, hogy milyen a nyilas duma.

   Mellesleg olvasson figyelmesebben, vagy kérjen szövegértelmezési segítséget valakitől, mert a levél nem Hegedűs úrnak szólt, hanem Szabó István püspök úrnak!

   Üdvözlettel: Híradmin

  2. Jólneveltségem okán illene Önt – Káldi József – akként megszólítanom, hogy „Tisztelt!”, de számomra Ön nem az, már csak azért sem, mert ha végigolvassa, amit ide írt, akkor magyar nyelvtanból 1-re osztályozhatja saját magát, és visszaülhet az iskolapadba ismételni. Az már csak „hab a tortán”, hogy hangvételéből ítélve ott sem volt, de „nyilasozik”!!!! A megemlékezés – mivel részt vettem az Istentiszteleten!!! – felemelő,és magasztos volt, leszámítva a Templommal szemben őrjöngő, kiabáló csürhét, akik próbálták – de nem sikerült!!!! – ezt a szép napot lealjasítani. Saját magukat minősítették(!!!!) szánalmas erőlködésükkel. Vajh’ mit tettek volna, ha ugyanez – de fordítottan – a saját egyházuk előtt történik?
   Őszinte Tisztelet és Hála ifj. Hegedűs Lóránt lelkipásztorunknak, hogy „nyájának” ilyen csodálatos, maradandó emlékű Vasárnapot ajándékozott!!!

   Évaanyu

   1. Tökéletes reagálás, nagyon tetszik! A „nyáj” egy tagja.
    Klára

  3. Káldi József, sajnos igaza van. Azt tudja minden hívő, hogy Isten tudja, hogy ki az igaz keresztyén, és nem az ember.

   Gulyás Jánosné

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

 2. Amit a „Sárgacsillagosok” nem tudnak, vagy letagadnak:
  A „Múlt és Jövo” címu zsidó lap 1944 márciusáig,
  tehát a német megszállás pillanatáig megjelenhetett a
  sokat szapult Horthy Miklós regnálása idején Magyarországon.
  Az akkori, Németek uralta Európában ez sehol máshol nem történt meg.
  Az 1943 október 15.-én keltezet Angol Külügyminisztériumi dokumentum is bizonyítja,
  hogy a Magyar kormány a háború alatt is igyekezett menteni a Zsidókat.

  Rakovszky István

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

 3. De ha Horthy 1944 márciusában lemondott volna, akkor nem lett volna lehetősége a Lakatos-kormányt kineveznie:
  Az új kormány feladata csorbát szenvedett állami szuverenitásunk helyreállítása és a zsidóüldözések sürgős beszüntetése. Így alakult ki az új, általam megalakítandó kormány célkitűzése, programja és irányvonala. Ezt én minden tekintetben magamévá tettem és habozás nélkül készséggel vállaltam.

  A német megszállás alatt természetesen kétféle programja volt a megalakulás előtt álló kormánynak: 1. nyíltan a harc folytatása; 2. titokban – s a valóságban – a háborúból való kiugrás. E kettős, tehát veszélyes játék már önmagában is jellemzi a roppant nehéz, felelősségteljes feladatot, melyre a német megszállás és ellenőrzés súlya alatt vállalkoznom kellett.

  A kormányzói kihallgatáson a kormánylista összehasonlítására került sor. Elgondolásunk az volt, hogy olyan félig katona, félig hivatalnokkormányt alakítsak, amely semmiféle többségi pártra nem támaszkodik, ellenkezőleg, az egyes minisztériumok élére állított szakférfiakkal mint „apolitikus” kormány működik. Meg kell jegyeznem, hogy a Sztójay-kormány új belügyminisztere, Bonczos Miklós, az időközben leváltott Jaross utóda, legfelsőbb utasításra az összes belpolitikai pártot feloszlatta.

  Az államfő által összeállított kormány névsora a következő volt:

  Miniszterelnök-helyettes: Rakovszky Iván (a Közigazgatási Bíróság elnöke s Bethlen István régi munkatársa).
  Külügy: Hardy Kálmán (a folyamőrség parancsnoka, altábornagy).
  Belügy: Bonczos Miklós (aki jóllehet a Sztójay-kormány minisztere volt, de a pártok feloszlatásával bizonyos népszerűségre tett szert).
  Igazságügy: Vladár Gábor (igazságügyi államtitkár, jogi szaktekintély és náciellenes).
  Honvédelem: Csatay Lajos (Kállay óta miniszter, igen megbízható, erősen náciellenes).
  Kereskedelem- és iparügy: Markos Olivér (addig az időpontig kereskedelmi államtitkár).
  Vallás- és közoktatásügy: Farkas Ferenc altábornagy (főcserkész, jó pedagógus, megbízható magyar ember).
  Földművelés és közellátás: Konkoly-Thege Sándor (addigi földművelésügyi államtitkár).
  Pénzügy: Csizik Béla (addigi államtitkár).

  E miniszterjelöltek javát sikerült időveszteség nélkül elérnünk és 26.-án délutánra előzetes megbeszélésre összehívnunk. E férfiak értesítését és tájékoztatását jórészt Rakovszky Iván vállalta magára. Ezen az első összejövetelen Csatay Lajos tájékoztatót adott katonai helyzetünkről. Majd közölte, hogy a németek sejthetnek valamit, mivel a főváros egész budai oldalát német csapatok szállták meg. Ajánlatos tehát az óvatosság, épp ezért javasolta, hogy nyíltan kész kormánylistát nyújtson át a kormányzó a német követnek. A változás okaként Sztójay súlyos megbetegedését lehetett felhozni. Ez egyébként megfelelt a valóságnak. Két hete a legrégibb kormánytag, Reményi-Schneller Lajos (ki megszakítás nélkül már a hatodik kormányt szolgálta) elnököl a minisztertanácson mint helyettes miniszterelnök.

  Rakovszky István

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

 4. Ezért: Veesenmayer egy szokatlanul goromba hangú ultimátumot olvasott fel neki (Horthynak!). Azt állította, hogy azt Hitler parancsára Ribbentrop külügyminiszter diktálta neki. Az ultimátum lényege az volt, hogy amennyiben a Sztójay-kormányon a legcsekélyebb módosítást is hajtanak végre, Magyarországnak a legszörnyűbb megtorlásokkal kell számolnia. A kormányzó felháborodása oly nagymérvű volt, hogy nem emlékezett a részletekre. Arra azonban határozottan emlékezett, hogy még Bethlen kivégeztetésével is fenyegetőztek. Ilyen körülmények között a kormányzó elhatározta, hogy azonnal lemond. Kár – gondoltam -, hogy a kihallgatáson nem lehettem jelen, nem csak a felolvasott üzenet rögzítése miatt. De azért is, mivel a követ nem nyújtott át írást, s így az egészet bármikor letagadhatja.

  De Horthy nem tágított és kinevezte a Lakatos kormányt, ugyan 6 hét késéssel:

  1944. július 15.

  Horthy könyvében úgy látszik szó sincs az e. napon történtekről. Már ekkor történt megállapodás a fegyverszünetre vállalkozó kormány kinevezésére vonatkozólag. Bethlen István írásba foglalt javaslata alapján látszólag és elnevezésben ” katonai kormány” alakult volna, melyben csak néhány, az akkori politikai életben nem exponált polgári személy foglalt volna helyet. E sorok írója miniszterelnök-helyettes lett volna, tárca nélkül, hogy az ezekben tájékozatlan katonák tanácsadója legyen. Ellentét csak abból a szempontból volt, hogy mi szerintünk a kormányváltozásnak azonnal, a németekkel való tárgyalás nélkül kellett volna megtörténnie, míg ő? a németekkel előzőleg tárgyalni akart. Ekkor hivatták Lakatost . Ő is a németekkel való tárgyalást kívánta előzőleg. A Szálasi perben tett vallomásában Lakatos úgy nyilatkozott, hogy végül én is, B. I. is belementünk az előzetes közlésbe. Ez téves. Elvégre a döntés a kormányzóra tartozott s ő így határozott.

  Még búcsúzáskor, az ajtóban is újból kérleltem, mentse fel még aznap Sztójay-ékat , azonnal nevezze ki az új kormányt, s csak azután hivassa a követet, közölje vele a fait accompli-t, azzal, hogy legelőször a szövetséges hatalom képviselőjével akarja közölni elhatározását.

  Nézetem szerint e részlet azért fontos, mert akkor még vállalkozásunk sikerrel járt volna. Mire hat hétig tartó tárgyalás után kinevezte a németek kívánságára megfejelt kormányt, már késő volt, pláne kémekkel a kormányban.

  Rakovszky István

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. Kedves Rakovszky István! Tiszta szívemből hálás vagyok minden lelkipásztornak, aki Istent szolgálja, és nem a politikusokat. A politika csinálói a hatalom érdekében sokszor tesznek olyat, ami egy hívő ember számára felvállalhatatlan. A törnénelem írói valami oknál fogva mindig az aktuális hatalmat szolgálják. Végtelenűl szomorú, amikor egy lelkész nem Istent szolgálja, hanem a politikusokat. Isten végtelen szeretetéről, a megváltásról kellene hírt adni minden hívő embernek, és nem politikai pártokban bemocskolni a mi Urunkat. A 2012-ben történt emléktábla felavatása sem volt szívemnek kedves, amit meg is írtam a Püspökünknek és a Református gimnáziumnak is, de lehet hogy ez Önnek nem számít, hiszen én nem vagyok senki és semmi, csak egy egyszerű református asszony, aki azzal vígasztalta magát, hogy senki sem tévedhetetlen, még a Püspökünk sem. Imádkozom azért, hogy minden Istenben hívő ember azt tegye, amit a mi Urunk ránk bízott, hírdessük az Ő üzenetét, és tegyünk tanúbizonyságot az életünkkel, hogy aki még nem ismeri a mi Istenünket legyen kedve megismerni Őt. Köszönöm Istennek, hogy előljáróink között van olyan hívő ember is, aki valóban Istent szolgálja, ilyen többek között Dr. Szabó István is. Legyen áldott az Úr neve mindenki előtt.
   Áldás békesség, Gulyás Jánosné (Mikes Zsuzsanna)
   ui: A politikáról lehet és kell is hogy legyen véleménye még a hívő embernek is, de ne politizáljon pártokban, parlamentben, és mindenféle megszervezett nagygyűléseken.

   Gulyás Jánosné

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

 5. Október elején a szélsőjobboldali mozgolódások német támogatás mellett éppoly megdöbbentő, mint fel­háborító méreteket kezdtek ölteni. A Bécsben nyomta­tott és német teherautókon szállított röpcédulák millióit szórták szét Budapest utcáin vagy zúdították a fővárosra német repülőgépről. A budapesti hadtestparancsnoknak sikerült néhány államfelforgatásra szervezkedőt és felbuj­tót elfogatnia és zár alá helyeznie. Válaszképpen október 8.-án hajnalban lesben álló német Gestapo-emberek rend­kívül ügyesen előkészített módon elrabolták Bakay altá­bornagy hadtestparancsnokot és ismeretlen helyre hur­colták. Bizonyítani persze nem lehetett a napnál világo­sabb tényt; minden vizsgálat, tiltakozás eredménytelen maradt.

  Rakovszky István

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

 6. Bölcskei püspök úr egy olyan emléktáblát avatott, amelyen az áll, hogy a refibe járt egy Horthy Miklós nevű diák ami igaz. Slussz..

  Káldi József

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

  1. Szerintem se Kádárnak, se Horthynak ne legyen sohol emléktáblája, és szobra sem, másrészt jó lenne ha előljáróink Isten üzenetének továbbadásában lennének buzgók, és az váltana ki igen nagy visszhangot az emberekben. Kérjék Isten kegyelmét, és megkapják azt az erőt, amivel képesek hitelesek és megrázóak lenni az Ige átadásánál.

   Gulyás Jánosné

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

 7. Ráadásul a tábla csak vissza került a helyére..nem volt hozsanna…

  Káldi József

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

 8. Hátha eljut a fenti keresztyén szellemben íródott levél Szabó István püspök úrhoz!

  Ebben bízva idemásolom más helyen tett hozzászólásomat.

  Előbb azonban a levél írója mondatai egyikét kiigazítanám, meg egy korábbi cikk állítását is, mi szerint Bölcskei Gusztáv püspök úr leplezte volna le a Debreceni Reformárus Kollégium belső épületfalán az újra felállított, Horthy Miklósra emlékező táblát. Nem, nem ő volt, és nem is vett részt a megemlékezésen. Legalább is az ott lévők nem látták.
  De a táblaállítás megtörtént. …
  A buta, a sima agyú, a műveletlen vagy a szándékosan emlékezni nem akaró kinti kiabálók, szitkozódók egyszerre nevetséges és szánalmas
  gyülekezetét a kollégisták zsoltárénekléssel fogadták.
  Szabó István püspök úrra és sokakra ráférne a gondolkodás, a tanult történelmi és egyháztörténelmi ismereteik felelevenítése vagy hiányzó ismereteik pótlása.

  „Én csak azokon a református egyházi vezetőkön, lelkészeken, presbitereken csodálkozom, akik nem az elbutított, félrevezetett fiatalok viselkedését, nem a gyűlölködő ellenségeseket, nem a mindenütt ártani szándékozókat, hanem a Hazatérés Templom tiszteleteseit, gyülekezetét ítélik el. Ld. a Dunamelléki Egyházkerületiek közleményét.
  Az ész megáll, nem akarjuk elhinni, hogy ők ezeket gondolják, ezeket közlik, ezeket így kinyilvánítják.
  Akkor mi a véleményük Tőkés Lászlóról?
  Akkor mi a véleményük az egykori református, evangélikus, metodista és zsidó vallás tiszteletes, vagy rabbi országgyűlési képviselőkről?
  (Akkor mi a véleményük Márton Áronról?….)
  Egyáltalán: hová tették az eszüket, a tisztességes gondolkodásukat, a jó és a rossz közötti különbség felismerésének a képességét, történelmi elődjeik testi-lelki bátorságát, kiállását, tanúságtevését?
  Hogyan tarthatnak ilyen “prédikációt” ők, mint Jézus követői?
  Semmi szégyenérzet nincs már bennük?
  És ezt kelljen nekünk csak úgy “zsebre tenni”…..”

  a Telekiek nagy tisztelője

 9. Tisztelt testvéreim!
  Nem tehetek róla, hogy még élek, és emlékezem. Emlékezem az én nálam egy évvel fiatalabb, 1941-ben reformátusnak keresztelt barátnőmre, aki azért maradt életben, s lehetett később a barátnőm, mert a református egyház befogadta akkor, amikor számolatlanul állított ki keresztleveleket, hogy az ártatlanok életben maradhassanak. Az a református egyház, amelynek most egy lelkésze, szobrot állított annak, akire én mindig csak a barátnőmre tekintve tudok gondolni.
  Ha fiatalabb lennék, ott álltam volna a templom előtt néma gyászban, ahogyan az ismerőseim, barátaim ott álltak.
  Kérem, hogy NE hozzuk vissza azt a korszellemet.
  Köszönöm, ha meghallgattak.
  Németh Zsuzsa

  1. Tisztelt Németh Zsuzsa!

   Nekünk is volt egy nagyon kedves ilyen barátnőnk.

   Neki sikerült elmennie ebből az országból. Fiatal volt, csalódott, még a partizánokhoz is beállt, hogy a németek ellen harcoljon. Csakhogy rengeteg olyan dologról nem tudott, amelyről tudnia kellett volna. Például azt, hogy milyen „‘lehetőségei” lettek volna neki, ha nem Magyarországra születik magyarnak, hanem akár tőlünk nyugatabbra vagy tőlünk keletebbre eső országba.
   Ő az emlékezésein túl rákérdezett, utánajárt a történelmi eseményeknek, a miért-eknek.
   Igaz, egész életében ezt tette: olvasott, híreket hallgatott – több nyelven – és elképesztően logikusan és tárgyilagosan gondolkodott. Ő tisztán, világosan szeretett látni, az igazságosságot kereste, és a szeretet vezérelte. Noha nem volt vallásos, mégis Jézus kövezője lett. Ezzel a hármassággal: világosságot – igazságot – szeretetet. (….)
   Visszatért hazájába.

   Így ha ő most még élne, nem Önnel, hanem a Hazatérés templomának gyülekezetével együtt emlékezett volna meg Horthy Miklósról, és a legmélyebben felháborodott volna azon az eljáráson, amit a gyülevész, pártpolitikailag irányított (?) tömeg meg mert magának ott engedni.

   Köszönöm, ha meghallgatott, és meghallgatna sokakkal egyetemben.

   Tisztelettel:
   A Telekiek nagy tisztelője

   1. elírtam, kéretik így olvasni: Jézus követője lett..
    Köszönöm.
    A Telekiek…

   2. Tisztelt Tisztelő.
    Köszönöm, hogy reagált rám, bár vannak gondjaim.
    Ugye a hozzászólásban nem azt óhajtja burkoltan mondani, hogy a barátnőm, vagy én nem olvasunk, nem gondolkodunk?
    Annak örülök, hogy a kedves barátnője gondolatait (aki ugye a valahai református egyháznak köszönhetően életben maradt) ilyen pontosan ismeri az ő halála után is.
    És boldogan koszorúzná egy olyan valaki szobrát, aki másodrendű állampolgárnak tekintette a felmenőit.
    A második gyanusítása is remek. A családom. s én sem voltam semmilyen pártnak a tagja, s most sem vagyok az!

    Németh Zsuzsa

 10. Tisztelt Testvérem!

  Ön így szólított meg sokakat. Veszem a bátorságot magamat eme sokakhoz tartozónak tekinteni. Ebből következően testvéremnek tekinthetem én is Önt, remélem, nem bántom meg ezzel.

  Azt hiszem nem voltam előző levelemben eléggé világos vagy kellően adatközlő.
  – Pl.: Az idézőjelbe tett „lehetőségei”-ről .
  Hadd soroljak föl néhányat: pl. nem volt lengyel, nem volt csehszlovák, nem volt román, nem volt osztrák állampolgár… Önnek, aki mint jelezte, hogy olvas, utánanéz a történelemnek, tovább nem kell magyaráznom, milyen sors jutott volna ennek a hölgynek az osztályrészéül, ha nem magyar, hanem az itt felsorolt országok egyikének az állampolgára lett volna.
  – Horthy Miklós újratemetésére az Ön szerint Horthy által másodrendűnek tekintett állampolgárok megmenekített tagjai koszorút küldtek – hálából.
  – Horthy Miklósék portugáliai megélhetéséhez a hálás zsidó ember(ek ) nyújtott(ak) anyagi segítséget.
  – A másik lényeges dolog: Horthy Miklós nem volt háborús bűnös, ezt illene tudni. Ön biztosan ezt is tudja. Ellentétben néhány mai pártvezetővel vagy követőivel, nem beszélve annak a „keresztény” hitbeli gyülekezet tagjairól, amelynek vezére kórusban mondatja velük ki ezt a gyűlöletkeltő, felbujtó, izgatásra okot adó és velejéig gonosz szándékú mondatot. Vajon erről Ön tud-e?

  Amikor előző hozzászólásomban leírtam, mit tett volna ez az ismerősöm, gondoltam, hogy jól feladtam a labdát!
  Nem gondoltam volna, hogy éppen egy testvérem veri ezt le, és ilyen hangnemben.
  Megnyugtatom: eléggé határozott , egyértelmű, tehát félre nem érthető szavai, gondolatai és cselekedetei voltak ennek a hölgynek, hogy ilyet merjek kijelenteni. Hazáját, népét, annak történelmét végtelenül szerette, igyekezett kutatni, és gyűlölte a hamisságot, a hazugságot, a pontatlanságot, a lelkiismeretlenséget és a hálátlanságot.
  Azok közé tartozott, akik nemzetük sorsát mindennél előbbre valónak tekintették. Remélem, nem kell ezt itt bővebben kifejtenem.

  Még egyet hadd mondhassak, a korszellemmel kapcsolatos megjegyzéséhez kapcsolódva.
  Horthy Miklós kormányzó vagyona – hasonlóan gróf Tisza Istvánéhoz – tisztségük betöltése ideje alatt nem gyarapodott.

  Köszönöm, ha meghallgatott.

  Tisztelettel:

  A Telekiek……

 11. Én az alábbi levelet küldtem el a püspök úrnak. Választ természetesen még nem kaptam.

  ——– Eredeti üzenet ——–
  Tárgy: én csak egy gyarló ember vagyok
  Dátum: Tue, 05 Nov 2013 11:23:16 +0100
  Feladó: eSzeL
  Címzett: ph@raday28.hu, szabteriref@mail.datanet.hu

  Tisztelt Dr Szabó István püspök úr!

  Mivel magam is a református egyház közösség tagja vagyok, a segítségét kérem egy számomra – bizonyára gyarló elmém gyenge képességei miatt- megoldhatatlannak tűnő kérdés tisztázásában.
  Az elmúlt vasárnap a Hazatérés Temploma előtt felavatásra került Horthy Miklós kormányzó úr mellszobra. Ez ellen ön is tiltakozott a Dunamelléki Református Egyházkerület nevében. Számomra érthetetlen, hogy miért. Ugyanis a második világégés után kormányzó urat nem vonták felelősségre háborús bűnökért. Életét tudomásom szerint hálás zsidó családok adományaiból tartotta fent. Személyét rehabilitálták, földi maradványait haza hozták és kellő tiszteletadás mellett hazai földben nyugodhat. Számomra ez feloldhatatlan ellentmondás. Nem tudom mit fejez ki az ön tiltakozása. Azt rója fel a kormányzó úrnak, hogy sok zsidó életét megmentette és ezzel nem segítette a deportálások maradéktalan végrehajtását, vagy csak a hazug, sátán gyermekeiként viselkedő (hiszen ismeri a Szent Bibliát, jobban mint én; János 8:44) cionista zsidóság jóérzést nem ismerő, mindig kizárólag a pillanatnyi haszon elvét követő hangoskodói mellett áll ki?

  Kérem, segítsen nekem ennek a kérdésnek a feloldásában.

  Áldást és békességet kíván tisztelettel

  eSzeL

  ————————————————–
  Ezen az alapon Wallenberget is lehetne átkozni, mert ő sem minden zsidót mentett meg. Ráadásul előre kérte a „hálát”.
  eSzeL

  1. Istenem, átkozottak vagyunk akkor, amikor megfeledkezünk az elgázosított emberekről, és a fagyhalálba küldött katonáinkról. Uram a Te szereteted és kegyelmed végtelen, kérlek könyörülj rajtunk.

   Gulyás Jánosné

   Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

   Híradmin!

 12. Köszönöm Telekiek tisztelőjének,amit fent leírt,hogy vette a fáradtságot,hogy ilyen mélységben kifejtse Horthy kormányzó hozzáállását az akkori eseményekhez,a korabeli történelemhez.A fentieket mindíg elfelejtik az őt gyilkosnak titulálók.Még az tünt fel most,hogy mióta menye gr.Edelsheim Ilona,-az utolsó igazi szem és fültanu is elment azóta ujult erővel támadják,mert amíg élt,addig Ilona grófnő kiállt az igazuk mellett,amitle is írt könyvében.Azoknak,akik másként akarják látni és láttatni ajánlom olvasásra,mint a Bujdosókönyvet is.Ez nem antiszemitizmus,hanem TÖRTÉNELEM.Dr Szerdahelyi Katalin

 13. Sok mindenről szólnak a kommentek, csak Isten üzenetéről nem. Milyen nagyon fájhat ez a mi Urunknak. Egy magát igaz keresztyénnek tartó ember nem feledkezhet meg Istenről. A hívőknek lehet véleményük a politikáról, de ne politizáljanak, nem az a feladatuk.
  Gulyás Jánosné

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: