Ébredjetek honfitársaim! – avagy: Ismét szólott hozzánk a Próféta!

Az alábbi írást egy kedves olvasónktól kaptuk, s jó szívvel ajánljuk figyelmükbe. Az eltelt húsz évben fura, olykor igazi önjelölt megmondó-emberek, jövőlátók és egyéb “szellemi vezérek” tűntek fel hazánk politikai egén. Épp úgy, ahogy színre léptek a ki tudja honnan jövő politikusok, akik közül sokan már húsz éve – szinte bizománynak tekintve – bitorolják pozícióikat, parlamenti, kormányzati vagy egyéb szintű székeiket, helyeiket.

A hozzánk érkezett kis szösszenet humorosan próbál egy ilyen “prófétára” rávilágítani. Persze nem tagadjuk, hogy vannak valóban előre látó, különleges képességekkel, érzékekkel, bölcsességgel megáldott emberek, akiknek a meglátásait az élet sorra igazolja, de talán mégsem annyian, mint ahányan ezt gondolják, vagy állítják magukról. (NIF szerkesztők)

Hirdetés

Következzen hát a beküldött írás:

Már épp kezdtünk lassan álomba ringatózni drága kis hazánk belpolitikai pocsolyájának csendesülő hullámain, amikor… – de erről kissé később.

Bizony Honfitársaim, a mi Napóleonunk lendülete megtört kissé a választások óta! I. Viktor király most nem harci lázban ég, hanem gondterhelten határidő naplója fölé görnyed, nézi benne a sok lejárt határidejű kijelentést, mint például: „a gárdistákat hazaküldjük két pofonnal…” – az esemény sajnos elmaradt, mivel nagyvezírünk nem mestere a közelharcnak, inkább hátulról szeret támadni, de úgy hírlik, hogy Turulos Vona Fejedelem elit alakulatának hátul is van szeme, és soha nem alszik. Aztán ott van még a „2 hét alatt rendet rakunk az országban” és a „már csak 10 év kell, hogy elérjük a Kánaánt…” . Vajon melyik az érvényes határidő? De nem is ez a fő gond, ami Viktorunkat aggasztja, hanem az, hogy hogyan lehetne ellopni a Szebb Jövőt az egyre erősödő Turul fiókák álmából… ellopni és esetleg jó árfolyamon forintra váltani az IMF-nél…

Egyébként bölcs királyunk és udvartatása a látszat ellenére cseppet sem tétlen. Olyan kiválóságok sorakoznak itt fel, mint Pintér főporkoláb uram, akit a történészek már kezdenek II. Mátyásként emlegetni, Ő ugyan nem merészkedik a nép közé, de azért más forrásból biztosan tudja, mit gondolunk. Vagy ott van például a mi bajvívó “Hunyadink”. Az persze nem biztos, hogy egy ilyen páratlan tehetséget arra kellene elpazarolnunk, hogy köztársasági elnök legyen, de ha megnézzük az eddigi névsort, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy helye van a bársonyszékben…

Talán az elmúlt időszak legfontosabb, filozófiai mélységeket idéző remekművéről még szót kellene ejtenünk. I. Viktor király elirigyelte Turulos Vonától a magyaros színeket, ezért elkezdett lovagolni tanulni. És ebből született meg a Mag népének nyolcadik csodája: Viktorunk szakítva a jól bevált magyar hagyományokkal, már nem csak fordítva ül a lovon, hanem a másik tengely körül is elfordulva (a gravitációra fittyet hányva) lentről felfelé üli meg a Pannon Táltost… Ebben az egészen új szemléletmódban megnyilvánul a Finesz és Viktor király nagysága. Persze, ha kedves olvasóink elképzelik vizuálisan is a ló megülésének ezen módját, akkor mindjárt megvilágosodik az új szemlélet árnyoldala is, mégpedig, hogy ilyen pozitúrában mivel is találja szembe magát az ember…

A maskarák és a folyton átöltöző szereplők kavalkádját is eluntuk, és már az oroszok sincsenek a spájzban (nem mintha lenne még ott valami), már magyarságunk dicsőségében is kezdünk megcsömörleni. Bár az öndicsőítéshez, a ki tudja honnan jövő mítoszok egész garmadája áll már rendelkezésünkre. Például: a Mag népe, kinek hősi múltja eloszlatja a jelen viharfelhőit (érdekes, hogy ebből a magból eddig még nem lett növény…), vagy a Hun kereszténység (hun keresztény, hun meg nem…), vagy a számtalan összeesküvés-elmélet, melynek hullámait oly ügyesen lovagolják meg túlképzett hordószónokaink (ugyan nem keresnek vele jól, de legalább nem unatkoznak, ez is valami). Egyszóval a szemétdombon csend honol… de most, most, most… ismét jött valaki, aki megmondja a frankót.

Figyelem, a Szellemi Kisiparosok Céhének gyártósorai dübörögve beindultak, s hangjuk most betölti a magyar pusztát. A mi drága, szinte már elfeledett, prófétánk, Post Abu Al Ferdít Imre, feltámadt önnön hamvaiból és bejelentette a magyarság 4. Apokalipszisét. Ismét készülődik ellenünk a világegyetem. Armageddonnál már felsorakoztak a versenyzők, akik megint kis országunk leigázására törnek. Rettentően izgatott vagyok, bekészítettem már a Szőke Kólát és a Popkukoricát. Vajon ki lesz a győztes? Talán a Sivatagi Sünök vagy a Pénzéhes Pézsmapatkányok titkos szövetsége vonja uralma alá országunkat? Esetleg saját újdonsült hősi mítoszainkból elevenednek meg a Pártus Pöszméték és Hun Hörcsögök, hogy a fejünkre csináljanak? Esetleg a Galaktikus Föderáció vagy az Alattomos Annunakik vonulnak nagy erőkkel majd Budapest felé… Egy biztos, a mi drága prófétánk, rövidített nevén, Posta Imre ismét nagy dobásra készül…

A sokadik Nagy Valami bejelentése tűzbe hozta az országot, mindenki feszülten figyel a konzerv élelmiszerekből épített kerti lőállása kémlelő nyílásán át. Mindannyian felhalmoztunk 800 évre való élelmiszert, mivel nem tudni, hogy pontosan hány Nagy Valami lesz, és hogy melyik lesz az igazi, és most a lőporos hordó tetején ülve elégedetten pipázgatunk és szívjuk magunkba Imre próféta igéit, melyeket kissé megcsappant számú vallási fanatikusainak háta mögül hirdet. A Kábító Szer Tüzet már meggyújtották Imre papjai, és lassan elkezdenek táncolni körülötte hívei (már, akik képesek erre).

Nagy Szer Tartás készül.

Kíváncsian várom a megjósolt eseményeket (nem tudni pontosan mi, de meg fog történni). Csak az aggaszt egy kissé, hogy mi van, ha ez is elmarad, mint az előző három Nagy Valami… Nem tudom, hogy túl élek-e még egy csalódást…

A próféta őszinte híve


(Nemzeti InternetFigyelő)


Facebook hozzászólások


15 thoughts on “Ébredjetek honfitársaim! – avagy: Ismét szólott hozzánk a Próféta!

 1. A pcihológiai hadviselésről és annak eredményéről ,de leginkább a TEMPO közzétett hanganyagáról, miért mem írogat a…. Figyelőke… nem tán mutogatjátok a fogatokat,amivel így a saját farkatokba haraptok.

 2. Tisztelt Szerkesztők!
  Véleményem szerint különbséget kellene tenniük megmondó- és kimondó emberek között, így pontosabban tudnák a közélet szereplőit kategorizálni.
  Ha az írásból valamely konkrét személy egyértelműen beazonosítható, akkor előrejelzéseinek pontosságáról konkrét véleményt kellene kialakítaniuk, az idézőjel alkalmazása és a – valamely Önök által megállapított ismérvek szerint létrehozott csoporthoz való tartozás okán kinyilvánított – részben megengedő, személytelen általánosítás helyett. Egyébként összefüggéseiben vizsgálva a szöveget, a cikkből beazonosítható személy előrejelzéseit, még ha ez nem is derül ki azonnal a csomagolás miatt, akarva megbízhatatlannak minősítik.
  További munkájukhoz sok sikert kívánok.
  Tisztelt Cikkíró!
  (Kérem, csak akkor olvassa el véleményemet, ha írásával el akart gondolkoztatni.)
  A miniszterelnök I. Viktor királyként való bemutatását nyilván gúnyosnak szánta, de elkövette azt a figyelmetlenséget, hogy az Ön számára szimpatikus parlamenti párt vezetőjét Turulos Vona fejedelemként említi. Ezzel ráaggatta ugyanazt az uralkodói maskarát, amit a másikon kifogásol, ráadásul ezzel a hűbéri láncban a királyhoz képest alárendelt, vazallusi pozícióba helyezi Vona Gábort. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az eredeti szándéka.
  Ha az egyre erősödő Jobbik szimpatizáns réteget Turul fiókákként aposztrofálja, akkor kérem, később ne sajnálja le a Mag népét, vagy a Hun kereszténységet hirdetőket. A „hun keresztény, hun meg nem” szóvicc elég sekélyes, és ha a finnugor elmélet nem helytálló, akkor óvatlanul nemzetének lehetséges gyökereit tapossa.
  A Mátyás és Hunyadi történelmi neveket, tekintettel azokra az értékekre, amelyeket hordoznak, véleményem szerint még számmal ellátva, vagy idézőjelek közé szorítva is túlzás a jelenkori politikusokra aggatni.
  Az áldatlan állapotok és ártó törekvések felsorolása után, Ön ezzel valószínűleg megbékélve, már épp kezd lassan álomba ringatózni drága kis hazánk belpolitikai pocsolyájának csendesülő hullámain (kiemelés Öntől), amikor valaki jön és megtöri a csendet.
  Ön az írásában egy kifigurázott jelenség egyik oldalán a miniszterelnököt, a belügyminisztert és a köztársasági elnököt említette, míg a másik oldalon egy magánembert szerepeltetett. Nem tudom, hogy szándékában állt-e, de ezzel azt sugallja, hogy egy céhes próféta is valós ellenpontja lehet a Cégnek.
  Ez a magánszemély, írása szerint bejelentette a magyarság 4. Apokalipszisét. Ezt követően kár Nagy Valaminek emlegetni a nyilvánvalóan 1., 2. és 3. Apokalipsziseket, mivel ez csökkenti a szöveg belső következetességét. (Egyébként tekintettel arra, hogy az Apokalipszis a világ végét jelenti és így nem megismételhető vagy folytatható, helyesebb lenne arról írni, hogy negyedik alkalommal jelentette be az Apokalipszist.)
  Az Armageddonnál, gyülekező versenyzőket – mivel a Biblia szerint ott az Isten és a Sátán seregei mérkőznek – szükségszerűen két táborba kell osztani. Így az egyik védeni, a másik leigázni igyekszik országunkat.
  A lehetséges harcolók között említi a Pártus Pöszmétéket és Hun Hörcsögöket, akik újdonsült hősi mítoszainkból, tehát a mi oldalunkon elevenedtek meg. Így, az eredetüket megjelölve, minimális szerepjátékos ismeretekkel rendelkezve is logikátlannak tartom, hogy azért vonulnának fel, mert a fejünkre akarnak csinálni.
  Ha az első három után az Apokalipszis negyedik bejelentése is tűzbe hozta az országot és mindenki feszülten figyel, akkor valószínűleg még nem csappant meg Imre próféta támogatottsága.
  Egyébként, ha már próféta: A próféta az, akit akarata ellenére megérintett a látható valóságon túli univerzum magasabb rendű hatalma… A próféta-poéta sohasem lehet megváltó, nem képes a kizökkent időt végérvényesen helyretolni, mert ő is a fertőzött világ polgára. Ám felismervén és vállalván sorsát a megtisztítás tragikus folyamatának aktív részese lehet…magára veszi népe démonait és belepusztul, áldozat lesz. (Fabiny Tibor: Hamlet mint a látás költészete)
  Ennek tudatában gondolom, nem szívesen cserélne Imre prófétával. Azt gondolom továbbá, hogy aki a nyilvánosság előtt vállalja a nevét, arcát, lakhelyét és elérhetőségeit, annak nem kell mások mögé bújva hirdetni az igét.
  Egyébként pont azt nem fogja túlélni Hölgyem vagy Uram, ha nem marad el a Nagy Valami, mert abból már Ön sem maradhat ki.
  Bízok benne, hogy ha nevén nem is tudom szólítani, megismerjük majd egymást, hiszen én is ott leszek.
  Béke Önnel.
  Dr. Szakál Antal

 3. Sokkal érdekesebb lenne, ha a Figyelő is a 6 órás hanganyag kivonatát közölné.
  Érdekes módon EGYETLEN EGY médium SEM foglalkozok vele.
  Vajon miért????????????????????????????????

 4. Kedves Szakál úr!
  Nem tudom, hogy a cikk írója kíván-e majd önnel vitatkozni, de addig megosztom önnel néhány gondolatomat, amiket a hozzászólása keltett bennem.
  Először is a bemutatkozás:
  A nevem Paul Muad-dib. A barátaim csak Paulnak szólítanának, ha lennének, de mivel nincsenek, nem teszik. Önnek azt javaslom, hogy szólítson Muad-Dibnek.
  Kérem, ezen ne akadjon fönn, nyilván való, hogy engem személy szerint nem ezen a néven anyakönyveztek, de ha hiszi, ha nem, pontosan tudom, hogy ön sem Dr. Szakáll Antal. Ennyit a nyíltságról és a nevesítésről.
  Ön láthatóan művelt ember, ez kiderül a hozzászólásából, de azt hiszem, hogy kissé túl komolyan vette ezt a cikket. Szerintem ez egy egyszerű kis paródia. Ezúton is köszöntöm az íróját és csak bátorítani tudom, hogy írjon még, mert rég nevettem ilyen jót. Szakáll úr, ön valóságos bűncselekményt követ el a humor és a jó kedély ellen, amikor akadémiai fejtegetéssel felérő alapossággal boncolgatja ezt a kis humoreszket. Gondolom ön sem tartja okos ötletnek, hogy ezentúl ne meséljünk az utcán rendőrös és szőkenős vicceket csak azért, mert a színvonaluk nem éri el Shakespeare-t.
  És még egy fontos dolog: nem biztos, hogy valamiben, amit szemlélek, nincsen értelem, vagy logika, pusztán azért, mert én nem látom. (valami ilyesmit gondolhat a hangya is, miközben nézi a kertben a füvön fekvő locsolócsövet…). Kétségtelen, hogy a cikk írójának kissé sajátos a gondolatmenete, de nekem például szimpatikus. És abban is egyet értek vele, hogy a manapság divatos magyar eredet kutatásokban sok olyan ember tevékenykedik, aki valójában saját dicsőségét keresi, és nem feltétlenül az igazságot. Bízom benne, hogy ön sem azért szentelt e kérdésnek oly sok sort, mert esetleg sértve érzi magát a cikkben leírtak miatt. Vagy esetleg ön is kedveli Posta Imrét, és sérti önt a cikk. Mondjuk, a gúnnyal valóban óvatosan kell bánni, de én is ismerem Posta Imre munkásságát (például nem vennék tőle fenyőfa gerendát a házamhoz) és szerintem maximálisan megérdemelte ezt a gúnyolódást.
  No, és végül a helyesírás és az ilyesmiben való szőrszál hasogatás: ezeken a fórumokon eszmét cserélünk egymással, és nem szóljuk meg egymást egy – egy elkövetett helyesírási hibáért, vagy elütött betűért. Például én sem vetem az ön szemére, hogy az utolsó mondatában azt írta: “Bízok benne, hogy…”, pedig tudom, hogy a magyarban helyesen úgy mondjuk: Bizom benne, hogy…
  Üdvözlettel: Paul Muad-Dib

 5. “Mr.Moto”!
  Hozzászólását így nem jelenthetem meg, kérem, írja át, mert olyan személyt nevez meg benne, akinek semmi köze az itteni vitához, pusztán a nevével való játszadozás kapcsán. Ez pedig nem illendő.
  (Híradmin)

 6. MNFK + TAMPON párt
  Egy tollpihének nagyobb súlya van, mint ennek a 2 szerencsétlen, szervezetnek nem mondanám valaminek együttvéve.

 7. Tisztelt Muad-Dib!
  Pontosan eltalálta, nem Dr. Szakáll Antalnak hívnak. A nevem Dr. Szakál Antal.
  Sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e a cikkre, vagy sem. Egyik gondolatom az volt, hogy ennyi élcet a kimondó-ember Posta Imrének el kell viselni, mert ha erre nem képes, akkor többre sem. Másodikként az merült fel bennem, hogy látva – szerintem nem öncélú – erőfeszítéseit, ennyivel támogatnom kell. (Imrét személyesen ismerem esztendők óta, és nem csak közszereplőként látom.)
  Olvashatta, hogy döntöttem.
  Egyébként, a motivációtól függetlenül, Ön is hasonlóan döntött, amikor pártfogásába vette a cikk íróját.
  Valóban úgy tűnhet, hogy túl komolyan vettem a cikket. Mentségemül szolgáljon, hogy igyekszem a dolgokat összefüggéseikben látni. Azzal, hogy a Nemzeti Internet Figyelő leközöl egy írást, azzal rangot ad neki (elismerésem az elvégzett munkáért), amely rangnak meg is kell felelni. Ha szerkesztőségi kommentár nélkül leközlik a cikket, az megmarad egyszerű paródiának, és ha akkor is írok, Önnek tökéletesen igaza van: túllihegtem a dolgot. Annál is inkább mivel valóban vannak benne vicces részek. (Valószínűleg ugyan azokra gondolunk.)
  De kommentálták, és ezzel más környezetbe emelték azt, ami eredetileg humoros egyéni véleménynyilvánítás volt. Ettől kezdve már megéri a tartalmi boncolgatást, ami egyébként részemről az eszmecsere, az együttgondolkodás formája.
  Hiszem ugyanis, hogy így hatással lehetünk egymásra, mint ahogyan Ön is segített most abban, hogy a bízok és bízom szavak között a jövőben pontosan különböztessek, és ahogyan ezt én sem vettem szemrehányásnak.
  Minden jót kívánok Önnek.
  Dr. Szakál Antal

 8. Kedves Szakál úr!
  Az eszmecsere és a kommunikáció szerintem is fontos. Kétségtelen hogy, ha ön személyesen ismeri Posta Imrét, akkor több információja lehet vele kapcsolatban, mint nekem, aki csak az internetről tájékozódom. Azt is elfogadom, hogy pozitív szereplőnek tartja. Régebben én is figyelemmel kísértem a postaimre.com-ot. Sok érdekes dologról olvastam ott, sőt bevallom, hogy eleinte én is elhittem Imrének a polgárháborúra és a mi hőn szeretett sivatagi országbeli barátaink hazánk ellen indítandó inváziójára vonatkozó jóslatát. Aztán el is mentem egy előadására. Ne gondolja, hogy pusztán azért szapulom itt Posta Imrét, mert nekem nem tetszik a képe vagy, mert gonosz és irigy vagyok. Amint mondtam elmentem egy előadásra is, hogy a megfelelő álláspont kialakításához személyes tapasztalatokat is szerezzek. Ezzel kapcsolatban, néhány gondolatomat szeretném önnel megosztani és érdekelne a véleménye:
  -Posta Imre néhány éve egyszer csak berobbant az alternatív vagy éppen radikális hírportálokat olvasó emberek világába. Úgy gondolom, hogy akik ezeket a portálokat látogatják, azoknak a java része azért hallott már Posta Imréről.
  -Mi az amivel ismertségét megalapozta? Például a könyveivel, amelyekben az utóbbi 20 év politikai és más bűneit fedi fel (rendőrség, privatizáció, idegen érdekek szolgálata, stb.). És persze az előadások, amiknek a látogatottsága ugyan már erősen megcsappant, de kétségtelen, hogy bejárta eszméivel az ország sok zugát. A könyvekben leírtakkal és az előadáson hallottakkal az a problémám, hogy vagy úgy van a dolog, ahogy Imre mondja, vagy egyszerűen csak mese. A legvalószínűbb, hogy van igazság tartalma és hozzá van költve a maradék. Az ilyen féligazságok korunk legveszélyesebb manipulációs fegyverei.
  -És hát ki is Posta Imre? Ha jól tudom, 17 évet szolgált fegyveres testület kötelékében. Pszichológia a szakterülete. A köztársasági őrezredtől pedig „hazafisága” miatt elküldték. Sokévi katonai szolgálata után hirtelen az elárult magyarság szolgálatába állt. És persze sok – sok titkos információt kihozott, hogy megismertesse velünk az igazságot. Ezek a tények önmagukban is gyanússá tesznek egy embert, pláne, ha azt is figyelembe vesszük, hogy kissé furcsa, hogy a sok titkos információ kiszivárogtatása és nyilvánosságra hozása ellenére Imre még mindig él. Ha tényleg minden igaz, amit mond, akkor hogyhogy nem tette el még láb alól a titkos szolgálat, ha nem is a magyar, akkor legalább a sivatagi barátaink hírneves titkosszolgálata?
  -És persze a makacs tények! Ha jól emlékszem, a polgárháború tavaly őszre is meg volt már jósolva. És hát nem következett be… Sőt, még igazából semmi sem következett be, amit Posta Imre megjósolt. Pedig a weblapján folyton homályos célzásokat tesz az országunk megszállására, meg, hogy idegen haderők tanyáznak már a faluvégeken. Ezek azonban mind olyan dolgok, amit nem lehet ellenőrizni, és mint mondtam a megjósolt tények pedig sorra elmaradnak!
  -Akkor mire hát a riogatás? Miért terjeszt valaki olyan dolgokat, amik finoman szólva is kétségesek és ellenőrizhetetlenek? Például kötve hiszem, hogy több ezer Izraeli katona van eldugva Magyarországon, és persze nevetséges, hogy ezt senki sem veszi észre. De akkor miért terjeszt valaki ilyesmit?
  Szóval ezek a kérdések foglalkoztatnak. Mivel ön személyesen ismeri Imrét, talán többet tud az igazságról. Sajnos Posta Imre weblapján nem lehet ilyesmikről beszélni, mert az ottani adminok minősíthetetlen hangnemben és alpári modorban kiutasítják az embert. Ott van még például a Postaszar (elnézést, ez nem trágárság akart lenni, ez a neve a Posta Imre „ellenesek” blogjának). Ott pedig azok tömörülnek, akik nem szeretik Imrét. Így tehát a két tábor között nincsen kommunikáció. Bízom benne, hogy megosztja velem gondolatai ebben a témában. Ezen bejegyzésem nem vádaskodás akar lenni, hanem inkább az igazság keresése.
  Üdvözlettel: Muad-Dib

  1. Végre egy higgadt, korrekt vélemény!
   Nekem is ez a gondom Posta Úrral. Nem igazán ismerem munkásságát, mert amit olvastam, erős kétségeket ébresztett bennem, s nem volt tovább türelmem az olvasáshoz! “Öreg ember vagyok” már (bár én nem így érzem), s egyre többször érzem meg a gyanús szagokat. (A penetra!) Ellentétben a természet törvényével, miszerint az öregedéssel romlanak az érzékszervek, nekem az agyam fordítva működik. Minél öregebb vagyok, annál pontosabban látok át a szitán. Halleluja! Ezek szerint egyre fiatalodom. A fizikai állapot nem izgat, mert ez a rövid földi pályafutás – bocsánat a kifejezésért, de – lepkefing az örök élethez mérve! Márpedig nekem az már (mármint az örök élet) hitem szerint megadatott, Krisztus ígérete alapján!
   Így felvállalom, hogy Posta “próféta úr” kijelentései nem hatnak meg. Pedig tudom, hogy sok esetben magam is pontosan láttam (és látom, de nem kiáltom egyelőre világgá, mert nem kaptam erre indíttatást a Mindenhatótól) az események kimenetelét.
   Sajnos, sok ember dől be az önjelölt “hősöknek”, “prófétáknak”, “hazafiknak”. Úgy gondolom, hogy attól, hogy kiejtem a számon a “NEMZET” és a “bolsevik”, “liberáális” bűvös szavakat, még nem leszek hiteles ember! Azért a hitelességhez kicsit több kell!
   Czakó István

 9. Tisztelt Muad-Dib!
  Czakó úrhoz hasonlóan én is örömmel olvasom, ha valaki higgadtan, korrekten érvel.
  Kérdéseire a legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni.
  Posta Imre 2006-ban egy írásos anyagban tájékoztatta az Őrezred akkori parancsnokát, hogy az állomány körében feszültség tapasztalható, mert vezetőik a szakmai munkát a saját érdekeik mögé szorítják, gyakran ittasak, a kiképzésre nem fordítanak kellő gondot és túl szoros összefonódás tapasztalható az Őrezred vezetése és az In-Kal Security között. (Ilyen vezetői magatartás mellett az állomány hiába próbálja meg jól ellátni feladatát, a testületre óhatatlanul rossz fény vetül.) Jelentését kétszer is felterjesztette, de mivel azt folyamatosan félredobták, elküldte Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök, védett személynek.
  E miatt – bár az ellene indított fegyelmi eljárásban meghallgatott tanúk Imre állítását erősítő vallomást tettek – eltávolították a testülettől. Kidobták az ajtón, de tokostul jött vissza az ablakon, megírva első könyvét, amit még több is követett. Gyakorlatilag sínre tették, és csináltak belőle egy „Muszályherkulest” aki szerintem már hálával gondol azokra, akik számára a kezdő lökést megadták.
  Egy időben a TMRSZ kiadványának szerkesztésében is részt vállalt, és amikor a szakszervezet együttműködési megállapodást kötött a Jobbikkal, Imre részt vállalt a feltörekvő erő népszerűsítésében. Törést kapcsolatukban úgy tudom az okozott, hogy a Jobbik nem tett eleget korábbi ígéretének, és nem léptette vissza harmadik helyen jelölt EP képviselőjét a szakszervezet vezetője, a listán negyedik helyen lévő Szima Judit javára. Az eset körülményei, amelyeknek Imre tudomásom szerint szem és fültanúja volt, megváltoztatták hozzáállását a Jobbik vezetőségéhez. (Szeretném hangsúlyozni, hogy a tagság és a szimpatizánsok zöme Imre szerint derék magyar ember, akik hibájául írásaiban annyit ró fel, hogy hagyják magukat az orruknál fogva vezetni.)
  Azóta is járja az országot, de már magánemberként. Megszállott, vagy hivatott? Nehéz eldönteni. De akármilyen is, roppant elszánt, azt el kell ismernie. Régebben rengeteget kerékpározott, és ez a sport egyaránt megacélozza az emberi fizikumot és a jellemet is, mert bármerre mész a szél mindig szemből fúj. Szokta is mondani: Soha ne kezdj bringással, mert az túl szívós.
  Az a meglepő, hogy meglepő, ha egy hivatásos katona szívén viseli nemzete sorsát. Ennyit romlott a közmorál, mert egyébként ki tenné ezt, ha nem olyan, akik baj esetére életét esküvel ígérte hazájának? (Elismerem, hogy ez mai szemmel olvasva elkeserítően idejétmúltnak tűnik.)
  Amit a likvidálásáról írt, amiatt bevallom én is aggódtam, és elmaradása nem keltett bennem hiányérzetet.
  A vizionált polgárháborúról meg annyit, hogy egyfajta háború már javában folyik ellenünk, csak mi még valahogy nem vettük fel a kesztyűt. Kérdés mikor tesszük? Évtizednyi visszatekintésből – ami történelmi léptékkel mérve nem sok – ki fog derülni, hogy tévedett-e Posta Imre, és ha igen, mennyit.
  Ha felsül a balga, jól kiröhögjük. (Elmondása szerint egyébként ő is szívesebben látná magát rémhírterjesztés miatt megszégyenült bolondnak, mert az csak neki fájna.)
  Ha nem, akkor beszélnünk kell sürgősen egymással, bármely táborba is tartozunk.
  Ennyi tellett tőlem. Remélem valamennyit tudtam segíteni.
  Örülök, hogy találkoztunk.
  Isten áldja.
  Dr. Szakál Antal
  Ui.: Azok alapján amit írt, szeretném Czakó Úrnak üzenni: Tisztelt Bátyám! Szerintem sok dologban egyet tudnának érteni Imrével.

  1. Kedves Szakál Úr!
   Ez is korrekt vélemény! Egyetértek Önnel, az lenne a normális, hogy egy katona aggódik hazájáért, honfitársai sorsáért, hiszen ő halni is kész értünk, ha kell. Ne kelljen, azt mondom. Hogy miért alakult ki ellenszenv irányukba? Mert egy olyan vezetésnek esküdtek hűséget, akik ellenségei hazánknak, vagy legalábbis árulói. De végre akadnak hű katonáink (remélem, lesznek ilyen rendőreink is! – talán a TMRSZ ilyen), akik végre tisztulást hoznak e két fontos szervezetben is.
   Ami Posta urat illeti, lehet, hogy ha jobban megismerném, még szimpatikusak is lennénk egymásnak, s talán tudnék neki hasznos tanácsot is adni. Én nem ítélem el, de óvatos ember lévén nem omlok a “próféták”, “hősök” és egyéb kiválóságok lábai elé, csak azért, mert egy-két olyan mondatot kiejtenek, ami szimpatikus nekünk a mai áldatlan állapotok között. Sokan vagyunk, akik látjuk a valóságot, még azt is tudjuk, mit kellene tenni, de még nem vagyunk elegen. Azt is elfogadom, hogy tenni kell a változásért, s mondanunk kell az igazságot, de – és itt a “kiválasztott” felelőssége – éppen nekünk kell visszautasítanunk minden dicsőítést, piedesztára emelést. Mert a NÉP (mi vagyunk) hajlamos arra, hogy azonnal vezért akar, pedig a “próféták” dolga nem az! Akkor lesz hiteles egy bölcs ember, ha nem tör babérokra. Vigyázzunk, mert magasról lehet nagyot esni!
   További hasznos bölcselkedést kívánok. Magam részéről lezárom ezt a témát, mert úgy érzem, minden fontosat elmondtunk.
   Czakó István

 10. Kedves Szakál úr!
  Elnézést, de más irányú elfoglaltságaim miatt csak most jutottam oda, hogy írjak. Köszönöm, amit írt. A katonákkal kapcsolatban nekem sajnos nincsenek ilyen romantikus gondolataim. A II. világháború óta a hadsereg (semelyik országban) nem a hazaszeretet és romantikus lovagi eszmények megjelenítője. A napjainkra kialakult „globális világrendben” a katonaság az egyik eszköze annak, hogy a háttérben meghúzódó szűk kisebbség hogyan erőlteti rá az akaratát a többségre. Természetesen tisztelet a kivételnek, de én a magam részéről erősen gyanakszom az olyan emberek szándékait illetően, akik fegyveres szervezet tagjai, vagy azok voltak.
  Imre kapcsolata a Jobbikkal valóban a TMRSZ ügy és az EP választások környékén romlott meg. A részletekről nem bocsátkoznék vitába, mert nem voltam ott, de talán nem is az az érdekes, hogy mi történt, hanem az, hogy mi van most. Van egy politikai erő, a Jobbik, aki véleményem szerint valóban az ország érdekeiért küzd. És persze vannak más pártok, erők, érdekkörök, akik pedig a hatalom megszerzéséért küzdenek. Most „összeesküvés elméletes” terminológiával fogok élni, hogy felvázoljak egy képet. (szerintem, aki teljesen elveti az összeesküvés elméleteket, az homokba dugja a fejét, a fennálló rendszer működését igenis meg lehet belőlük érteni). Tehát, tegyük fel, hogy én globális háttérhatalom vagyok. Meg akarom szerezni a hatalmat az egész világ felett. Mert ugye természetes, hogy a hatalom a cél. A hatalom az ember végső kísértése. Persze csak a legostobábbak hiszik azt, hogy bármiféle uralom (akár a világuralom) megszerzése a javukra válik. Akik erre törnek mégis, egyszerre zseniálisak és egyszerre idióták. Lássuk, be a háttérhatalom eddig nagyon ügyesen kifundálta a dolgokat, de folytassuk a példát. Nyílt háborút nem indítok, mert akkor fel kellene fednem magam. Hatalomra segítek tehát minden országban legalább két politikai erőt, akik az én parancsaimat követik, és színleg folyton egymással csatároznak. Ez nem olyan nehéz, mert csak pénzelni és taníttatni kell őket, és az ország eladásáért persze gazdagon megjutalmazni. Vagyis kis helyi hatalmat adni nekik, hogy megszilárdítsák az én hatalmamat az adott országban. A demokráciának, amit álcának használok, viszont vannak játékszabályai. Ezért a lakosságot manipulálni kell, hogy az én két pártomra szavazzanak. A manipuláció legfőbb eszköze természetesen a média, de ne legyenek illúzióink, az összeesküvés elméletek sem kizárólag bátor és igaz emberektől származnak, akik véletlenül a munkahelyükön, egy elől hagyott papíros elolvasása után döbbentek rá, hogy micsoda hatalmas galádság készül az emberiség ellen, stb. A globális elit céljait nem tudta titokban tartani, így inkább beszállt az összeesküvés elmélet gyártásba. Az emberiséget úgy lehet manipulálni, ha teljesen idiótává teszem. Ezt leginkább úgy érhetem el, ha a kelleténél több információval bombázom, és nem úgy, hogy eltitkolok előtte valamit. Az eltitkolás ideje lejárt. A cél a zavar keltése. A modern ember amúgy sem túl magas szellemi potenciálját igen könnyű lekötni azzal a sok ökörséggel, amit rázúdítottak a médián keresztül.
  A példámat folytatva, a globális hatalmamnak egyetlen ellensége akadhat, ez pedig a gondolkodó és a gondolkodásra hajlamos ember. Itt Magyarországon – a többi országhoz képest – valamivel nagyobb arányban alakult ki egy ilyen réteg. Ezt nevezzük szerintem „nemzeti tábornak”. Aki komolyan elhiszi, hogy az ország bajaira a Fidesz vagy az MSZP jelentik a megoldást politikai téren, szerintem az ma már nem vehető komolyan. Akik ezt nem hiszik, azok tartoznak a nemzeti táborba, és ők a globális hatalmam terveinek legveszélyesebb ellenségei. Akik egyáltalán nem foglalkoznak közösségi kérdésekkel, szempontomból nem is számítanak.
  És van még Magyarországon egy másik sajátos problémám. Feltűnt ugyanis egy fiatal csapat a politikai porondon, akik ennek a nemzeti tábornak konkrét politikai erőt adhatnak a kezébe. Ez a Jobbik.
  Mi tehát a teendőm? Az természetes, hogy a Jobbikot szét kell verni, meg kell vásárolni, stb., bármi jó, csak az irányításom alá kerüljön. A nemzeti tábort pedig meg kell akadályozni abban, hogy a Jobbik zászlaja alatt egyesüljön. Vagyis, a nemzeti tábort a Jobbik ellen kell hangolni. Az, hogy nem mindenben értünk egyet mondjuk a Jobbik vezetésével, nem kellene, hogy azt jelentse, hogy nem támogatjuk. Mert az a helyzet, hogy jelenleg ők az egyetlen alternatíva. Nem akarok senkit sem megsérteni, de a TEMPO párt, MFNK, Magyarok Szövetsége, stb., olyan nemzeti klubok, melyekben az emberek tudnak tömörülni és eszmét cserélni, de politikai súlyuk egyáltalán nincsen.
  És hogy jön ez az egész Posta Imréhez? Nagyon egyszerű. A nemzeti tábort úgy tudom szétforgácsolni, ha a gondolkodásra hajlamos embereknek eszméket, önjelölt hordószónokokat és prófétákat adok, belőlük meg fotel forradalmárokat és szellemi kisiparosokat csinálok. A forradalmár és a szellemi kisiparos az az ember, aki a gondolkodás útján már elindult, de megállt, mert talált magának valamilyen eszmét vagy mániát, és a fotelből vicsorog a láthatatlan hatalomra, s közben tehetetlen dühe elveszi a maradék eszét is. (Néhány kifejezést a beszélgetésünket megindító cikkből vételeztem, mert szerintem nagyon találóak). Az ilyen próféták, világmegváltók tevékenységéhez segítségül az elit még kitalálta az ezotériázást is, hogy a káoszt még teljesebbé tegye. És sajnos magyar sajátosságként még itt vannak a most divatos eredetkutatások, magyarkodás, „szentkoronázás”, „táltoskodás”. Ezek persze nem elvetendő dolgok, sőt magam sem hiszem, hogy finnugorok vagyunk, de egyenlőre azt látom, hogy a hazaszeretet eszméje mögött önmagunk és a magyarság űberlése van. Persze ez csak kompenzálás azért, mert igen régóta el vagyunk nyomva.
  Végül is úgy gondolom, hogy Posta Imre (és a hasonló próféták) akarva vagy akaratlanul a globális elit tervét valósítják meg azzal, hogy szétforgácsolják a nemzeti tábort. Szintén ide tartozik az is, hogy Imre honlapján menedékre találnak a sértődött emberek, akik a Jobbikból vagy a Gárdából jöttek el. Sok olyan sértődött ember van, aki nem kapott meg valami pozíciót a Jobbikban, vagy egyszerűen csak nem veregették meg a vállát, hogy „igen, te vagy a legjobb, legbölcsebb…”. Sajnos az ilyen emberek rendszerint nem mérik fel saját kvalitásaikat.
  Persze ez csak az én véleményem, és igyekszem tiszteletben tartani a mások más véleményét.
  Üdvözlettel: Muad-Dib

 11. ADJON az ISTEN ,SZEBB JÖVŐT!
  T.MAGYAROK,és MAGYARUL BESZÉLŐK!
  Hagyunk még egy kis időt VIKTORNAK! Ha nem teljesíti az igéreteit ,el kell takarítani az útból.A JOBBIK meg fog erősödni
  annyira ,hogy eltakarítja a F.I.D.E.SZ-t. Aki figyeli a JOBBIK hozzá
  szolásókat van SAVA-BORSA!!! Hogy lesz-e elszámoltatás ,amit
  ígért a F.D.E.SZ. ,válaszom :NEM LESZ !!!!
  A TITKOSÍTÁST a FI.D.E.SZ is alá írta.SOK MOCSOK VAN BENNE!!!! JOBBIK ezt megoldaná.Bánt ,hogy ezt a NEMZETI
  INTERNET FIGYELŐT a MAGYARUL BESZÉLŐK elcsúfítják az OKOSKODÁSUKKAL!!!!
  KÖSZÖNÖM.
  T.J.ISTVÁN MAGYAR GÁRDISTA

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Programajánló: vitéz Siklósi András előadásai Budapesten
Olvasónktól: "Érden biztosan nincs cigánybűnözés"
Tiltakozás a Tom Lantosról elnevezendő „kisebbségi jogvédő intézet” ellen
Close