Dr. Torgyán József válasza a „Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról” című cikk egyes felvetéseire (I. rész)


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

Torgyan.drTisztelt Internetezők!

Mindenekelőtt elnézésüket kérem, ha ezen írásom az internetezők szokásától eltérne. De fogadják el mentségemül, hogy én nem internetezem, és arra a jövőben sem kívánok rászokni. Azonban a Független Kisgazdapárt eszmeiségét alapvetően félremagyarázó és engem gátlástalanul rágalmazó, a valótlanságoktól hemzsegő, „Szépe Áron” fedőnévvel ellátott, tehát a névtelenség mögé búvó irományt nem csak visszautasítom, hanem azt válasz nélkül sem hagyhatom. Azt három részben szeretném Önök elé tárni. Kérem azonban, hogy az egyes részekre vonatkozó észrevételeiket és kérdéseiket közöljék velem, hogy ne maradjon tisztázatlan egyetlen felvetés sem.

I.

Az elképesztően valótlan, rágalmazó ügynök váddal kapcsolatban.

Szinte az egész világ csodálatát és elismerését kiváltó ’56-os forradalomban és szabadságharcban való aktív részvételem miatt (ugyanis ennek, valamint az ’56-os fegyveres Nemzetőrségben való részvételemnek írásos bizonyítékai előkerültek) bűnvádi eljárást indított ellenem az ÁVH jogutódja, a BM Politikai Osztálya. Ennek során az ávós pribékek – különböző kényszerítő eszközök alkalmazásával – ügynöknek be akartak szervezni. De nem tudtak!

Persze, ezt bárki mondhatja. Erre építettek a rágalmazóim is. Csakhogy a Jóisten kegyelméből az történt, hogy az én beszervezésemmel megbízott ávós politikai őrnagyot a felettesei felszólították arra, hogy írásban jelentse, miért nem szervezett be? Az ávós pribék írásban jelentette, hogy engem nem tudott megtörni! Kijelentettem, hogy inkább bármilyen büntetést elviselek, de az elveimmel összeegyeztethetetlen magatartást nem tanúsítok! Ezek az írásbeli anyagok megmaradtak és a mai napig olvashatóak! E tényeket megállapította az „Egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket Ellenőrző Bizottság” III. sz. bizottsága is a 00/8011/1997/12 sorszámú határozatában, mely fényesen tisztázott engem minden arcátlan, valótlan rágalommal szemben.

Bizonyára lehetnek még a tisztelt Olvasóim közül olyanok, akik emlékeznek még arra, hogy milyen dühödött és tisztességtelen módon igyekezett engem a neo-ultraliberális baloldal egésze és a hozzájuk csatlakozók-élükön a médiával-az ártatlanságom ellenére engem bemocskolni és mindenáron ügynökké nyilvánítani. Azért, hogy a politikai életből kiiktathassanak, az általam vezetett Független Kisgazdapárt megsemmisíthetőségének érdekében. Azonban csúnyán felsültek! Mert egyrészt nem tudtak mit kezdeni azokkal az írásbeli jelentésekkel, amelyek beszámoltak arról, hogy engem nem tudtak megtörni, másrészt pedig az én ártatlanságomat bizonyító egyéb iratok is előkerültek. Ugyanis amikor 1957-ben nem tudtak ügynöknek beszervezni, akkor húsz évre (akkor is törvénytelenül!) irattárba helyezték az eredménytelen beszervezésem iratait, hogy húsz év múlva ismét megnézzék, hogy időközben nem váltam-e beszervezhetővé? Ezen, húsz évvel később, 1978. december. 21.-én meghozott határozatával a BM Belbiztonsági Csoport I. Alosztálya, Paróczai Gyula r. alezredes és Kolonics r. százados aláírásával ellátott 101- 175/39/4/1978 sz. határozatával ismételten megállapították, hogy én olyan ellensége vagyok a kommunista rendszernek és olyannyira nem vagyok hajlandó velük együttműködni, hogy emiatt az én beszervezésemmel tovább foglalkozniuk még csaknem is sem érdemes!

Az ártatlanságom ilyen vitathatatlansága ellenére mégis hogyan lehetett engem ügynöknek hazudni? Úgy, hogy ezt a rágalmazóim évekig büntetlenül tehették! Ugyanis törvényt hoztak arról, hogy dönteni abban a kérdésben, hogy ki volt ügynök és ki nem, kizárólag csak az u.n „átvilágító bírák” (tehát az „Egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket Ellenőrző Bizottság”) jogosultak dönteni. Erre jó okuk volt! Ugyanis maga Dr. Antall József miniszterelnök mondta nemegyszer, hogy ha kiderülne, hogy kik voltak állampárti ügynökök, akkor fel kellene oszlatni az Országgyűlést. Ugyanis a miniszterelnökünk szerint az Országgyűlés tagjainak több mint fele ügynök volt! Ezért csak az u.n. rendszerváltó Országgyűlés négy éves ciklusának utolsó napjaiban állították fel az ügynök ügyben eljárni jogosult „átvilágító bírói” testületet. Mégpedig a hatpárti Országgyűlés egyhangú döntésével.

Így fordulhatott elő, hogy az én átvilágításom csak 1997. július. 31.-én fejeződött be. Addig büntetlenül lehetett rágalmazni, mert hiába indítottam pereket a rágalmazóim ellen, azokat hatáskör hiányában futószalagon szüntették meg a bíróságok. Így akkor még csak egyetlen fegyverem volt a rágalmazóimmal szemben. Széles körben meghirdettem a médiában (ahol azok meg is jelentek!), hogy 1.000.000. Ft (egymillió) -ot fizetek annak, aki bármilyen adatot tud szolgáltatni az én sohasem volt, de rám hazudott ügynöki múltamat illetően. De jelentkező a millió forint felvételére nem akadt! Rágalmazó annál több! Igaz az átvilágításomat (tehát az ártatlanságomat megállapító jogerős döntés meghozatalát) követően a rágalmazók száma nagymértékben lecsökkent.

Miután az ártatlanságomat bizonyító okiratok „szigorúan titkos!” minősítésűek, azokat nem tárhatom Önök elé. Azonban az ártatlanságom olyan vitathatatlan bizonyítékok alapján nyert megállapítást, hogy engem még a leggátlástalanabbul rágalmazó Népszabadság is kénytelen volt – egy bírósági eljárás kapcsán – 2011. július 30-án helyreigazításként megállapítani, hogy engem még kényszerítő eszközökkel sem tudtak beszervezni. Ezért az ezzel ellentétes állításaiért tőlem kénytelen volt bocsánatot kérni.

nepsz.dr.torgyan

Tehát a Független- Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt minden tagja, valamint a szimpatizánsaink tömegei is büszkék lehetnek arra, hogy egykori elnöküket, az ’56-os forradalom és szabadságharcban való aktív részvétele miatt ellene indított büntetőeljárásban, a véres megtorlást alkalmazó pribékek sem tudták megtörni. Még kényszerítő eszközök alkalmazásával sem! Jó lenne, ha ez megállapítható lenne a rágalmazóimról is!

Dr. Torgyán József

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó: Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról

Facebook hozzászólások

0 hozzászólás a(z) “Dr. Torgyán József válasza a „Néhány gondolat a Független Kisgazdapárt szerepéről és múltjáról” című cikk egyes felvetéseire (I. rész)” bejegyzéshez

 1. Torgyán elvtárs!
  Ha nem tartozott volna közéjük soha a büdös életnem nem dolgozhatott volna jogászként! A 60-as évek közepén egy volt osztálytársamat azért rúgtak ki az iskolából mert egy görény párttitkár fiát elküldte a kommunista apjába! Ennél a párttitkár kotonszökevénynél undorítóbb patkányt keveset hordott a föld hátán! Hogyan lehetett fogalmazó a vérbíróságoknál ha nem működött együtt velük? Sokkal kevesebbért likvidálták az embereket annak idején! Ugyanolyan beépített ügynök lehetett 56-ban mint 2006-ban a gyúrcsótány emberei akik a felgyújtották a tűzoltó autót, hogy benn égjenek az emberek és a tüntetőkre lehessen fogni, csak megbuktak mert pontosan azok mentették meg őket akikre rá akarták kenni az egészet! Finoman szólva is hiteltelen főleg, hogy tücsköt-bogarat kiabált az orsós likud vityára és mégis össze “bútoroztak utána!
  Jobb lenne ha csöndben maradna és nem próbálná a lehetetlent megmagyarázni!
  kató rudi

  • Ezen érvelés szerint minden ügyvéd, jogász, netán orvos is “közéjük” tartozott volna? (már aki praktizált, vagy ügyvédi munkaközösségben dolgozott.) Szép lenne, ha ennyi “bizonyíték” alapján ítélkeznénk…
   Petráss László

   • O te kis “tudatlan védőangyal” a nevét adta hozzá Ha ő tényleg forradalmár lett volna akkor nem vállalta volna a vérbíróságokon a “tettestárs” szerepét a valódi forradalmárok ügyeiben!
    kató rudi

 2. Szép amit Torgyán úr felhoz maga mellett. Büszkék is vagyunk csodálatos múltjára, hogy ő egy 56-os hős. Derék.
  Arra is büszkék vagyunk, hogy Magyarország addig hiteles pártját, az FKGP-t, szétverte, tönkre tette és a magyar gazdatársadalmat jórészt felszámolta, a magyar mezőgazdaság koporsójába beverte az utolsó szögeket – koalíciós partnerével egyetértésben. Lehet, hogy 56-os hős, de pártvezetőnek silány volt, hazájának – ha Magyarországot vallja annak – nem sok jót tett. Beszédeit nem vették komolyan, mert csupán az Országgyűlés bohóca megtisztelő címet érte el ellenségei előtt. Ennek a pártnak az elnöki székében nem ártott volna némi mezőgazdászi ismeret – amiből annyival sem rendelkezett, mint egy tízéves parasztgyerek.
  Nagy Péter

 3. Igen tisztelt Ügyvéd úr! Ha Magyarország érdekeit is oly kiváló módon tudta volna érvényesíteni, mint a sajátját, nem lett volna baj önnel.
  Anna

 4. Kedves Anna! Pontosabban mit is ért a “saját érdekei” alatt? Fel tudná sorolni, hogy hány hektár termőföldet, mezőgazdasági feldolgozó üzemet, konzervgyárat, vagy bármit sikerült saját magának, vagy a családjának privatizálnia? Vagy bár mit ami a „saját érdek” köréhez tartozik? Nagyon fontos lenne, hogy kiderüljön….

  • Miután Dr. Torgyán József ne használ internetet, így kérésére az alábbiakban teszem közzé válaszát a hozzászólásokra.
   “Észrevételeim egyes rosszindulatú hozzászólásokra.
   Megköszönvén a józan értékítéleteket, az eszement gyalázkodásokra kénytelen vagyok észrevételezni, hogy messze elrugaszkodnak a valóságtól azok, akik azt állítják, hogy jogász csak az lehetett, akik beléptek a pártba. Tévedésük megállapítható abból az egyszerű tényből is, hogy noha Magyarország tízmillió lakósából nyolcszázezren beléptek az állampártba, kilencmillió-kettőszáz-ezer azonban nem!
   Azt pedig senki sem róhatja egy végzett jogász terhére, ha a joggyakorlatát részben bírósági jegyzőkönyveztetőként szerezte. Ráadásul én mindösszesen négy és fél hónapig lehettem jegyzőkönyvvezető, mert ezután az ’56.os forradalom és szabadságharcban való részvételem miatt távoznom kellett onnan!
   Akiknek pedig kevés volt az a tény, hogy engem az átvilágító bírák nem csak egyszerűen ártatlannak találtak az alaptalan ügynökvádban, hanem még azt is megállapították, hogy még az engem gyötrő ávós pribék is kénytelen volt a feletteseinek írásban jelenteni, hogy engem nem tudott megtörni, remélem, hogy ugyancsak igazolni tudják, hogy nem ügynökként igyekeznek engem rossz színben feltüntetni.
   Végül kénytelen vagyok még az egyre csökkenő számú gyalázkodók figyelmét felhívni arra a tényre, hogy engem az ’56-os forradalomban és szabadságharcban való részvételem miatt már akkor kizártak az ügyvédi kamarából, mielőtt még egy ügyet vállalhattam volna. És tették ezt velem „summa cum laude” (mindenből kitűnő) diplomám ellenére. Lehet, hogy ma már hihetetlen, de tény az, hogy „ellenforradalmárként” minősítve még azt is csak nehezen tudtam elérni, hogy segédmunkás lehessek az Acélöntő és Csőgyárban, a Ganz Darugyárban és Hutter Olajban. Remélem, hogy rágalmazóim ezt már nem fogják elirigyelni tőlem!
   üdvözlettel: Dr. Torgyán József”

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Zsidó rabbik kiállása ifj. Hegedűs Lóránt lelkész mellett
„Titkok a barguzini csontváz körül” – Könyvbemutató a Magyarok Házában
Morvai Krisztina beszólt a buta angol képviselőnek
Close