KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Dr. Léhmann György: Devizahitelesek megmentése, ahogy a CÖF gondolja

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

devizaTöbb kedves levelezőm is úgy tudja, hogy most is a CÖF által felkért egyik olyan jogász vagyok, akinek feladata az, hogy a CÖF jogi álláspontjának kialakításában részt vegyek. Erre utaló körülmény volt az, hogy a CÖF-nek Gellért Szállóban közelmúltban tartott sajtótájékoztatójánál még az én javaslatom is említésre került.

A CÖF Elnökének megkeresése után néhány hónappal ezelőtt valóban úgy gondoltam, hogy részt vehetek egy közös álláspont kialakításában és természetesnek tartottam azt, hogy a CÖF másik jogászának – Damm Andreának – velem ellentétes véleményét befolyásolni tudom, meg tudom győzni az Elnök urat arról, hogy az általam végzett tevékenységnek megfelelően indokolt a devizahitelesek érdekében fellépni.

Előttem ismeretlen okoknál fogva az együttműködés megszakadt a CÖF és közöttem, és természetesen ezt tudomásul veszem. Legalább nem kell bajlódjak olyan nézetekkel, amikkel egyetérteni nem tudok.

A levelem végén olvasható CÖF javaslatot tartalmazó október 30-i tájékoztatást egyik kedves levelezőm küldte meg, most tudtam csak elolvasni, és mivel sokan úgy gondolhatják, hogy nekem is közöm van e tájékoztatásban leírtakhoz, ennek a tájékoztatásnak egyes mondataira szükségesnek tartom azt, hogy reagáljak:

1./ „A bíróságnak elsősorban azt kell kimondania, hogy az állampolgárok által évekkel ezelőtt kötött lakáscélú hitelszerződések deviza- vagy forintkölcsönügyletek voltak”

 

Ilyen kérelmet a bíróság felé csak a bírósági perekben járatlan ember terjeszthet elő kereseti kérelemként azért, mert a Polgári Perrendtartás 123. § 2. mondata értelmében ilyen kereseti kérelem nem terjeszthető elő.

De emellett sanda is ez javaslata a CÖF-nek azért, mert „lakáscélú hitelszerződések”-ről beszél annak ellenére, hogy a 2010. év előtt felvett kölcsönszerződéseknél semmiféle különbség a törvény szerint a lakáscélú és egyéb szerződések között nem volt. Azaz a CÖF ekként nem mást kíván elérni, mint azt, hogy a nem lakáscélú kölcsönök adósai kerüljenek hátrányosabb helyzetbe annak ellenére, hogy erre a megkülönböztetésre semmiféle törvényes alapjuk nincs.

 

———————————–

2./ Javaslataik között említette azt, hogy az árfolyamgátat terjesszék ki mindazokra, akik igénybe akarják venni, azzal, hogy a gyűjtőszámla szűnjön meg. Az így keletkező „adósságot” a bankoknak saját eredményük terhére el kellene engedniük.

Ennél a mondatnál felmerül az a kérdés, hogy értette-e az, aki ezt javasolta, hogy mit javasolt? Úgy értette, hogy akiknek már felmondott a bank, sőt végrehajtást kezdeményezett, azok is igénybe vehetik az árfolyamgátat?

Értette-e azt, hogy amennyiben a gyűjtőszámla szerződésben nem lesz gyűjtőszámla, akkor miként kerül megfogalmazásra ez a szerződés? Értette-e azt, hogy a „saját eredményük terhére” kötelezettséget miként lehet elszámolni a konkrét kölcsönszerződésnél?

Egyáltalán gondolt-e a javaslattevő arra, hogy egy nem létező, és a javaslattevő által is semmisnek gondolt kölcsönszerződés esetén javasol a jogkövetkezményekkel kapcsolatosan ilyeneket? Ismeretében van-e a javaslattevő az 1/2010. PK Vélemény 2. pontjában írtaknak?

 

1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről

 

2. Az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az, hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek által célzott joghatások nem érhetők el. Ez az a jogkövetkezmény, amelyet semmisség esetén a bíróságnak hivatalból kell alkalmaznia, illetve amelyre – ha törvény kivételt nem tesz – bárki határidő nélkül hivatkozhat. Megtámadhatóság esetén azonban ez az általános jogkövetkezmény is csak akkor alkalmazható, ha az arra jogosult a szerződést eredményesen megtámadta.

 

———————————

 

3./ „Javaslatuk szerint egy – a bank, a civilek és a kormány képviselőiből álló – szakmai csoport újraszámolná a kölcsönfelvevők adósságterheit. A kapott eredmény után a meglévő legmegfelelőbb kölcsönfizetési konstrukciót kellene ajánlani az ügyfeleknek”

 

Ennél a mondatnál is felmerül az a kérdés, hogy értette-e az, aki ezt javasolta, hogy mit beszél? Komolyan gondolta azt, hogy minden egyes kölcsönfelvevő adósságterheit legalább három fős szakmai csoport egyenként újraszámolja? És tessék mondani minek alapján?  Annak a kamatlábnak alapján amit a bankhatározott meg, annak a kamatlábnak alapján, ami a szerződésben olvasható, vagy annak a kamatlábnak alapján, amit referencia deviza kamatlábváltozása indokol? És tessék mondani ki fogja az ajánlatot megtenni az ügyfélnek nevezett adósnak? Egyáltalán van valami fogalma a javaslattevőnek arról, hogy a Ptk. szerint egy magánjogi szerződésben ajánlatot ki és miként tehet?

———————————-

4./ Az önhibájukon kívül fizetésképtelenné váló adósoknak méltányossági alapon a lakóhelyük közelében kellene bérlakást felajánlani, ezen kívül pedig a pénzintézetek is viseljék annak kockázatát, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan értéke csökkent 

 

Az önhibájukon kívül, tehát a bankok törvénytelen magatartása miatt fizetésképtelenné váló adósoknak miért kellene bármilyen bérlakást felajánlani akkor, ha a bankoktól a törvénytelenül elszedett pénz visszaadásán túl még kártérítés is jár? Miről tetszik beszélni javaslattevő? Csak nem feledkezett meg arról, hogy a polgári jogi felelősség alapja a kártérítés? Ugyan miért mondana le egyetlen adós is arról, hogy az életét tönkretevő bank a családját szétverő, egészségét károsító eredménnyel is járó magatartásért a kártérítést követeljen?

—————————–

5./ A szervezet elnöke hozzátette: nagyra értékelik a kormány eddigi munkáját, amelyet az a devizahitelesek ügyében tett, de szerintük ez még mindig nem elég. A CÖF támogat egy, a bankszövetség és a kormány közötti megállapodást

 

Amennyiben a CÖF Elnökének az a véleménye, hogy a Kormány eddigi munkáját nagyra lehet értékelni, lelke rajta. Szabad véleménynyilvánítás joga mindenkit megillet. Az ellenben már sértő a CÖF Elnökétől, hogy a bankszövetség és a kormány közötti megállapodással képzeli el a szerződés másik oldalán álló adósok jogainak és kötelezettségeinek rendezését. Egyetlen adós sincs gondnokság alá helyezve, ezért tartsa meg az ilyen jellegű javaslatait az ellenségeinek. Az adósok nem tartanak igényt arra, hogy helyettük mások döntsenek.

———————————

6./ az emberek eladósodása a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok „felelőtlen hanyagságának” következménye, egymillió embert taszítottak az akkori kormányok a devizahitelek csapdájába

 

Egyszerre sikerült minden felsorolt kormánynak segítségére lenni ennél a mondatánál a CÖF Elnökének. Hiszen a felelőtlen hanyagság szót használta akkor, amikor jól tudja azt, hogy a Svájci Bank tájékoztatása, vagy Róna Péter figyelmeztetése után a devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekkel kapcsolatba hozható minden kormány partnere volt a magyar embereket kifosztó bankoknak szándékos magatartással.

Ami pedig a hanyagságból CÖF Elnöke által kihagyott, 2010. év óta hatalmon lévő kormányt illeti, tessék mondani miért feledkeztek meg a jelenleg hatalmon lévők az alábbi Kúriai PK Véleményről?

  3/2011. (XII. 12.) PK vélemény a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset elbírálásának egyes kérdéseiről

 

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről preambulumának (23)-(24) bekezdései és 7. cikke értelmében a tagállamoknak megfelelő és hatékony eszközöket kell biztosítaniuk ahhoz, hogy megszüntessék az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen feltételek alkalmazását. Ilyen eszköznek minősülnek a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű perek, melyek bírói gyakorlatában számos jogalkalmazási nehézséget jelentő kérdés merült fel. Ezek megoldása – és a hivatkozott uniós jogi kötelezettség teljesítése – érdekében szükségessé vált egységes jogértelmezés kialakítása.

Ezért a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 33.§-ának (1) bekezdése alapján az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében a következő

v é l e m é n y t

nyilvánítja:

 

Amikor ebből a Kúriai Véleményből megállapíthatóan az Európa Tanács, a Kúria ösztökélte arra a minisztereket, mint a közérdekű perek indítására jogosultakat arra, hogy tegyék a feladatukat, csak egyetlen elfogadható okot tessék mondani T. CÖF Elnök úr arra, hogy mégis miért nem tettek eleget a PK Véleményhez képest is 2 éve a kötelességüknek.

Tessék mondani lesz olyan tisztességes magyar állampolgár aki elhiszi azt, hogy ők nem felelősek az Ön álláspontjában osztozva? Tessék mondani lesz egyetlen tisztességes magyar ember ezek után, aki nem azt mondja, hogy a felelősségben a jelenlegi Kormánynak is osztozni kell?

 

———————————–

 

7. Damm Andrea ügyvéd a egyebek mellett arról beszélt, hogy a devizahitel-szerződések nagy száma miatt a bíróságok képtelenek lennének elbírálni minden egyes ügyet, ezért fontos, hogy a már meghozott bírósági ítéletekre alapozva hozzon a kormány jogszabályokat

Tisztelt Damm Andrea? Mégis hogyan tetszik ezt képzelni? A kormány most milyen jogszabályokat hozzon elképzelése szerint? Melyik ítélet alapján? És miként tetszik tudni Damm Andrea azt, hogy a most meghozandó jogszabályok miként hatnak a több mint öt évvel ezelőtti magánjogi szerződésekre?

A kérdés költői volt. Hiszen Ön tudja legjobban azt, hogy anyagi jogszabályoknak a polgári jogban visszaható hatálya nincs.

Akkor pedig tessék megmondani nekem azt, hogy miért tetszik félrevezetni a magyar embereket?

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

14 thoughts on “Dr. Léhmann György: Devizahitelesek megmentése, ahogy a CÖF gondolja

 1. Tisztelt ügyvéd úr – jó írás !

  az áll és a halad dilemmája – feloldva: a H – al-ál és a H -al-ad tehát a hal él és ad – az idők végezetéig levő körforgása – idézek ide egy bizalmas levelezésemből – mert a tálalt 5-ből való – választás is egyenlő csalás – az a választás ha mind a 149 párt és 3200 szervezet közül választhatók – de ötből – na ne – hisz-tudjuk, hogy kit nem választanánk – én a hóhéromat többet soha!
  A naiv gondolat – ha elhallgatja – vagy titkosítja 60-80 . évekre – azt hiszi, hogy megússza – rosszul hiszi – mert mi már tudjuk!
  és az ígért titkos levelezésemből:

  Az összes üzenet megjelenítése Mutasd az összeset Beszélgetés nyomtatása Nyomtatás Nyisd meg a beszélgetést új ablakban Új ablak
  SZIGORÚAN BIZALMAS
  Beérkező levelek
  Csillagozd
  László Kiss
  Csatolt fájl 2013. február 6. 9:30
  Címzett: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Titkos másolat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Válasz | Válasz mindenkinek | Továbbítás | Nyomtatás | Törlés | Eredeti megjelenítése
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Kedves xxxxxx!

  Első lépés – nem csak hinni, de tudni is kell, hogy már nem
  partnerünk, amely megnyilvánul magatartásában és tevésében. Így a
  legminimálisabb emberi kapcsolati színt fenntartásával kel kezelni az
  ügyet vele szemben. Tudni kell, hogy életterünk ellehetetlenítést
  akarja, azzal a céllal, hogy a területet megszerezze ily módon, ezért
  bátran leírhatjuk, hogy a hódító és gyarmatosító. Tehát halálos
  ellenség.

  Olyan törvényeket, továbbiakban játékszabályokat alkot maga számára,
  amely e törekvését maximálisan segíti. Látszólag nincs a kezünkben
  ellene semmi védekezés.

  De van – soha nem szabad azt írni, hogy fellebbezem – vagy kérem. Mert
  erre is alkotott egy törvényt, hogy akármilyen beadványt annak vesz és
  írja, hogy 5000 ft. Hanem lekell írni, akkor vegye fellebbezésnek és
  kérésnek ha azt konkrétan oda leírom, de ezek tájékoztatások és annak
  is vegye.

  Így pihentetve van az ügy – nincs benne érdemi döntés – arra vigyázni
  kell, hogy el ne évüljön.

  De arra is van orvosság.
  A kilakoltatást egy közjegyzői okirat alapján egy fasz végrehajtó
  bűnözővel és a kirendelt egyenruhába bujtatott cinkosaival hajtatja
  végre – ezzel szemben szintén egy közjegyzői irattal és az ügy
  folyamatos menetével kell védekezni – és közölni a rendőrrel, hogy a
  törvényes rend őre AZT KÉPVISELI – és tegyen eleget neki és szüntesse
  be a törvénytelen eljárást. – ha nem önvédelem jogán, ha kell az
  életem árán is meg akadályozom a jogtalan elbitorlást. Ez az én
  véleményem – A Koppány csoport jól végzi ebbéli rá kiszabott
  feladatot – de van rajta mit csiszolni még.
  TEHÁT:
  Mind erre 2003 óta napjainkig jöttem rá – csatolni fogom azt az írást
  most amiben leírom röviden történetemet. Arra kell vigyázni, hogy a
  vállalkozási igazolványt abban a pillanatban le kell adni amikor már
  nem tudja az ember csinálni – ezt nekem ,elárulom ,egy festő maszek
  barátom mondta – 2004-ben februárban abban a nyomban leadtam de hiába
  így is felszámolt egy év vagy két év járulék meg stb. tartozásokat.
  De én tudtam velük szemben bizonyítani, aki lerobban meg stb. nem
  tudja A VÁLLALKOZÁST VINNI – szívinfraktusosossan a kórházi ágyban
  feküdve élet és halál között – az egyszemélyes vállakózását csinálni –
  nem értik vagy nem akarják – csináltak belőle cirka 1 millkót és azt
  örökségemből le is vonták – holott nem vonhatták volna le – mert nem
  volt jogalapjuk rá.

  Na kérem ha nem érti – akkor mi sem értjük az ő eszme felfogásukat –
  tehát mindent vitatni – amit bizonyítani lehet azt meg vissza
  követelni keményem, de csak tájékoztató legyen írva a tárgy rovatban

  Végén felakartam már jelenti őket amikor az inkaszóig elmerészkedtek –
  az után, hogy teher mentesítette a vevő mert abból az összegből
  fizette ki a vételárból levonva – én soha nem fizettem volna ki nekik
  – mert jogtalanul követelt tőlem pénzt – a nagykanizsai bíróság
  ahonnét szószerit kidobtak – az előre elkészített feljelentésemet sem
  vették át – meg stb. tortúra – nem értették, vagy nem akarták érteni
  ott se, – mert ezek – egy kutya alom kölykei

  Ugye érti Zsuzsa – nem bánnak velünk kesztyűs kézzel, hát mi sem. Van
  elévülési – meg behajthatatlan – stb. lehetőségük – de nem élnek
  vele – ők mindenáron a magyar ellehetetlenítésére törekszenek
  kiakarják az írmagig irtani, és ez népirtás – de kezdetnek az
  emberölés közvetett elkövetése is meg teszi az én ügyemben – a maga
  ügyét teljes egészében kellene ismerni, mint írtam.
  Ennyi röviden.

  Tisztelettel, és fel a fejjel gerincesen becsülettel!

  id. Kiss László

  ui: az utolsó kérdésére a válaszom, hol tart az ügyem – most 2013
  február 6-án, leírták, hogy ők törvényesen ellopták a pénzem – én
  leírtam nekik sajátszabályaikkal, hogy törvénytelen volt hogy ellopták
  a pénzem adják vissza – áll az ügy – akkor lesz benne érdemi döntés ha
  magyar uralom lesz – de az lesz!

  5 melléklet — Összes melléklet ellenőrzése és letöltése
  Tisztelt Kiss Judit Úrhölgy.doc
  34K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés
  IMRE TE MIT TENNÉL.rtf
  37K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés
  JOGÁSZNŐNEK FELJEGYZÉS.rtf
  10K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés
  kérés az inkasszó eltörlésére.rtf
  7K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés
  első fej.életem.doc
  479K Megtekintés HTML-ként Ellenőrzés és letöltés

  tiszt-elem:
  id. Kiss László

 2. Nahát ez az a tipikus nesze semmi, fogd meg jól hozzáállás.
  ” Éjjel-nappal dolgozik a kormány. Senkit nem hagyunk az árok szélén, csak belelökjük. ”
  Itt aztán fokozottan tetten érhető a lázas semmittevés. Csak teljen az idő. Lásd Ócsai lakópark, Eszközkezelő. Ugye milyen jól lehet hivatkozni rájuk?
  A becsapott, megvezetett mqgyar családok- ugyan kit érdekelnek?
  Azt hiszem Damm Andreának nem ártana bemutatni és rajta gyakorolni a devizahitelezés következményeit. Meg a többi szemesemrebbenő zsiványnak.
  roka

 3. Nekem szilárd meggyőződésem,hogy amit a kormány a devizahitelesek problémájával művel az szemfényvesztés,trükközés/ebben a témában jobban teljesít mint bárki mások a világon,ehhez értenek,meg a lenyúlásokhoz!/De kezdjük a legeslegelején:a fidesz csapat”alkotta”meg az első regnálások idején a 2001évi XCIII törvént a devizát korlátozó intézkedések megszüntetéséről,valamint egyéb kapcsolódó törvények
  módosításáról 1-3paragrafusok kiemelten!Ez a tv.ma is él és virul,köszöni szépen jól van.Ezek után nem csoda hogy a bankárok bankjaikkal elszaporodtak mint a patkányok,hisz szabad kezet kaptak
  a lakosság kirablásához,és mint tudjuk gátlástalanságuknál csak a kapzsiságuk nagyobb!Qrcsány bagázs kommunistái ugyanúgy szemet húnytak az ügyeletik fölött.Lássuk 2 példát Bp.IX.ker Kálvin téren 300m-es sugarú körben 8bank van,de menjünk ki a belvárosból a XIII.ker Lehel úton-a Béke tér felé eső részen-ott nem kör hanem egyenes utca szakasz 100m-n 5bank található.De menjünk tovább Európában csak nálunk nem szabályozza a kamatpafont törvény!!!Hát ezért tudnak busásan megélni egymás hegyén hátán.A hatalom és bankok összefonódása-egyszerűbben a politikusok kilóra
  történő megvétele már a feudalizmus kialakulásának idejére tehető-
  Rotschield papa 1750-ben tett kijelentése csak összegzése ennek,mely szerint-nem szó szerint ídézem-abban az országban ahol a pénzkibocsájtást,és a pénzforgalamat én felügyelem nem érdekel milyen párt van hatalmon.Mára már a leszármazottai uralják a világ összes bankjait/5ország kivételével /és vagyonuk meghaladja az 555billió dollárt!De térjek vissza a devizahitelesekhez.Tessék mondani azoknak ki szolgáltat igazságot és kárpótlást akik NEM várták meg hogy utcára tegyék őket és preventíven eladták a lakásukat??????????Én is ide tartozom,szerencsémre a sors megoldotta a problémám,de nem rendeztem utcabált hogy mélyen áron alul el kellett adnom a belvárosi garzon lakásomat!!!Másrészt
  egy olyan országban ahol a legalsó szintű vezetőtől a legfelsőig sógór koma haver gerinctelen nyalonc pártkatona található ott a nép igazát keresni HIÁBAVALÓ!Mint tudjuk Szájer cucus felesége a Kúria főnök,elég egy telefon és az ügy el van kapálva!!!!Az hogy 1-1 bíróság az ügyfél javára dönt az is csak a komédia része,akárcsak a választások.Mi marad a jónépnek:megszoksz vagy megszöksz!!
  Joe

  1. Így igaz! A deviza alapú hitelezés állomásai voltak :

   1; 2000 – magát a hitelezésnek a módját az akkori kormány rendeletben engedélyezte
   2; 2001 – az egyoldalú szerződés módosítások lehetővé tétele (annak ellenére, hogy ez -Varga István elmondása szerint- a PTK ide vonatkozó részének első 5 pontjából legalább 3-at megsért)
   3; 2004/2006 erre nem emlékszem pontosan, a lakás építéshez/vásárláshoz a szociálpolitikai kedvezmény megszüntetése
   4; 2008 a magyar? nemzeti bank maga hajtotta föl a CHF árfolyamát, amikor hatalmas mennyiségben vásárolt belőle.
   5; 2009 -elkezdett összecsattani a csapda

   Én is úgy látom, hogy nem volt itt semmiféle felelőtlenség és hozzá nem értés. Az események pontosan a terveknek megfelelően zajlottak. Erre enged következtetni az a 2010-es elkapott, magyar?bálint által tett kijelentés is, miszerint Magyar országon túlságosan nagy a lakossági tulajdonú ingatlanok aránya. Ezen volt hivatva javítani az évekkel előbb elkezdett deviza alapú hitelezés. Mivel a bank pénz TEREMTŐ intézmény, még a kamat szedés sem erkölcsös dolog részükről. Jogosnak jogos, mivel a törvény lehetővé teszi, de józan ésszel semmiképpen nem lenne megengedhető. https://www.youtube.com/watch?v=8TCb-KK3Xjc&feature=player_embedded#! Ez régebbi felvétel, mára már akár 1% !!! is lehet a tartalék ráta, ami azt jelenti, hogy ha a banknak van 1 Ft-ja, adhat kölcsön 100,-Ft-ot! A maradék 99-et megteremtheti magának. Tehát egy üres buborékot képez, amit évek alatt az adós tölt meg tartalommal. Hát ezért nem erkölcsös még a kamat sem.
   eSzeL

 4. Dr Léhmann Úr!

  Köszönöm önnek ezt a CÖF álltal hét pontban szedett Állásfoglalását a deviza hitelesek kapcsán.Azt hiszem hogy az olvasottak szerint a CÖF nincs tisztában avval ,hogy az ők álláspontjuk nem a deviza hitelesek problémáját oldja meg, hanem a Bankoknak adnak egy esélyt arra ,hogy a tárgyalások a deviza hitelesekért csak még hoszab ideig húzódjanak el ! Köszönöm önnek a pontos tályékoztatást.
  Tisztelettel: Neubort László

  1. Már hogyne lenne tisztában vele. Nem buták ők sem. Kifejezetten az időhúzás, elkenés, tesze-toszaság, tologatás a céljuk. Az időhúzással még több ezer embert tesznek tönkre. Azután, ha valami látszathúzást tesz a kormány / hú de kemény / akkor az elrabolt milliárdokból engednek némi morzsát.
   Magyarázza meg már nekem valaki.
   Hogy van az, hogy a bankok virtuális pénzből ezer milliárdokat váltottak át a hitel és kamat, valamint egyébb huncutságok által valós pénzre. Ezt zsebretették. A válságra hivatkozva szintén ezermilliárdokat tettek zsebre. Most azért nem meri megszorítani őket senki, nehogy összeomoljon a pénzpiac.
   roka.

   1. Kedves Károly!Még annyit tennék hozzá a gondolatidhoz,hogy a „magyar” bankok 2008-tól a mai napig 10.000mrd Ft állami segítséget,kaptak a csőd elkerülése ellen,ha ehhez hozzáadjuk a devizásoktól lenyúlt 3000.mrd-ot akkor egész csinos kis
    summa jön össze!Vajjon mennyit csorgattak vissza politikus nagykutyáink off shore számláikra????!Ezt sosem tudjuk meg!A rezsicsökkentés is nagy átverés vegyük csak azt alapul,hogy amennyivel csökkentették a szolgáltatás árát,annyival kevesebb adó folyik be a kincstárba,vagyis az éves költségvetésben is jelentősen érezhető lesz,tehát ellensúlyozására újabb és újabb adók lesznek a polgárok zsebéből.Ez a politikai itt a piros hol a piros játék,avagy a magyar „demokrácia” a fideszes- komcsi módra!És akkor még hol van a többi: trafik,földmutyi MANYUP pénz lenyúlás bla bla bla…….
    üdvözlettel:Joe

   2. Egyet értünk roka úr! A „nép”-nek nem jár az ingyen ebéd. A bankoknak jár azon kívül az ingyen reggeli, tízórai, uzsonna, vacsora meg mi szem szájnak ingere.
    eSzeL

 5. Úgy gondolom el kéne gondolkozni azon kit képvisel aCÖF.Valószinü nem az átvert embereket. Laci

 6. A CÖF a sárgák vezérének csinálmánya. Akkor kit is képvisel? Ezért háborodtam fel, amikor első alkalommal láttam elöl menetelni Bencze Izabellát. Gondolom megvették kilóra.
  eSzeL

  1. Megvették ezek a Wittner Mari nénit is, meg másokat is!
   A CÖF — de jól hangzik…;-) —, tényleg egy röhejes csődület, ahol együtt menetel Bayer, Bencsik és Széles. Ezekben bízni annyi, mint a zsidesznek hinni.

   Patmosz

 7. Ahelyett, hogy a kétharmadot összehordó bamba népség kitaposná a választottjaiból az egyetlen igazságos döntést, — a „devizahitel” törvénytelenségének kimondását, birkamenetben „segít megvédeni a rezsicsökkentést”. (Kitől? Mitől?) Fogadni mernék, hogy az átvert „adósok” kétharmada szintén erre a szemfényvesztő, korrupt, hazug, beszari bandára szavazott, amely jobban fél a bankoktól, mint a saját választóitól. De miért is félne egy terelgethető, hiszékeny birkanyájtól, amely még a saját érdekét is képtelen felfogni és érvényesíteni. Amely ahhoz is rest (vagy buta), hogy letöltse, kitöltse és beadja azt a három formanyomtatványt, amit Dr. Léhman „konyhakészen”, tálcán kínál neki.
  Egyszerűbb és kényelmesebb siránkozni, és lapítva kivárni, míg mások időt, pénzt, fáradságot nem kímélve elvégzik helyettük is a munka nehezét. Amely csupán azért nehéz, mert még azok többsége sem támogatja, segíti, akiknek érdeke lenne. Arról nem is beszélve, hogy a Parlamentben is ott van a képviselet, hiszen a Jobbik komplett megoldási csomagot javasol, de mert nem a zsidesztől származik, eleve kudarcra van ítélve. Van még tanulni valója ennek a „lakosságnak”!

  Patmosz

 8. A Nemzeti Együtt(nem)működés Kormánya megint lefeküdt a bankoknak. Gratulálok kedves Varga Mihály a mellébeszélésért!
  Magyarország jobban teljesít? Igen! Az idegenszívűeknek!
  Loviaguin Alexander

 9. naggggyon egyszerű a megoldás; CÖF mintára „bank.22.csapda” néven kell BANK megborító menetet szervezni — ezen csak azok vehetnek részt, akik hajlandók meglévő bankszámlájukat felmondani — hozzáteszem ehhez nem „picsogó”, hanem cselekvő emberek kellenek ! — ekkor aztán kiderülne mennyi az igaz ember !

  szocializmo

  Kérem, hozzászólását legközelebb írja alá (akár valódi, akár álnéven vagy jeligével, hogy aki arra válaszolni akar vagy véleményt akar mondani beírásával kapcsolatban, az meg tudja szólítani Önt), mert egyébként kénytelen leszek törölni! Most pótoltam.

  Híradmin!

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: