Dr. Halász József: Monológ helyett legyen végre bátorsága nyílt vitára, Orbán Viktor!

halaszjoskaTudja, Elnök úr,

az a baj, hogy Ön a megosztottsággal keltett gyűlölet erejében bízik, az önvizsgálat őszintesége helyett. Ugyanez a népbutítás (demagógia) tapasztalható – természetesen – a másik oldalon is, ezért küldöm el ezt a levelet Bajnai Gordonnak, remélve, hogy „János érti, amit Jancsinak mondok” – ez nem dakota, hanem magyar népi hasonlat, remélem, értik mindketten annak üzenetét.

Hirdetés

Igaza van: „Ahhoz, hogy alapvető és mélyreható változások történjenek, „nagy társadalmi összefogás és egyetértés kell”, ami csak a józan ész és a higgadt politizálás alapján valósulhat meg.”

Múlt heti beszédeinek[i] egyik ellentmondása, hogy a „nagy társadalmi összefogást” Ön a jobboldali összefogásra és egyetértésre korlátozza[ii], kizárva ebből nemcsak a baloldalt és a passzív választókat, hanem a neoliberalizmussal szembenálló erőket is, amelyet Ön, nemes egyszerűséggel, „politikai durvaságban” megnyilvánuló szélsőségnek nevez.

Annak érzékeltetésére, hogy ez a „szélsőség” nem rontja az „igazi, mélyreható változás” esélyét, hanem növeli, méghozzá az egyedüli megoldást adva, elegendő azt leírnom, hogy a Szent Korona Értékrendje a társadalom szabadságon alapuló, természetes, szerves egységként megvalósuló együttélését szabályozza, ezért van olyan híre a neoliberális EU Parlamentben, hogy ez „a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra.” Akár akarja, akár nem, ez köszön vissza az Ön szélsőségesen szélsőségesnek minősítő véleményében.

Ennek az állításnak igazát könnyedén beláthatja, ha elolvassa „A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (Az EU Reformszerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal)” c., csatolt elemzést. Miután a nagy társadalmi összefogás alapja nem lehet a gyűlölet és annak fröcskölődő megnyilvánulása (hiszen az természetellenes), hanem „csak a józan ész és a higgadt politizálás”, tájékoztatásul csatolom azt a jogszabály-tervezet gyűjteményt, ami a józanság és higgadtság követelménynek megfelel, a neoliberalizmus természetes alternatívájaként.

Az előzőekből láthatja, hogy a politikai durvaság nem a neoliberalizmust ellenző, gyökeres változást akarók (radikálisok) részéről nyilvánul meg, hiszen bennünk a nyílt érvrendszer-ütköztetés igénye az EU-csatlakozást előkészítő népszavazási félretájékoztatás (2002) óta folyamatosan megnyilvánult, amit azok az e-mail-ek bizonyítanak, amelyet Önnek és a parlamenti képviselőknek küldtem, legutóbb a 2007. december 17-i Lisszaboni Szerződést megerősítő szavazás előtt.

Az Ön múlt heti beszédei azt mutatják, hogy Önök, a neoliberalizmus magyarországi képviselői, nem biztosak az ismételt helytartóváltás sikerében.

Aggodalmuk jogos.

Hivatkozott beszédeiben a jobboldal és a nemzet összemosásában kifejeződő ellentmondás mellett a gondolati szétszórtságot mutatja a közjogi helyzet bírálata és a megváltoztatási szándék hiányának együttes megnyilvánulása[iii].

Igaza van, amikor megállapítja: „Mi magyarok gyakran így járunk, az ideiglenes dolgok olykor évtizedeken át állomásoznak hazánkban.” Most ismét itt állomásoznak az idegenek az Önök jóvoltából, csak a jövevények most nem keletiek, hanem nyugatiak és közel-keletiek, nem tankokkal, hanem bankokkal és médiával szálltak meg bennünket. Az általuk okozott veszteség mértéke legalább akkora, mint az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet csapatok által őrzött szocializmusé. Remélem, hallgatósága derültségét az önirónia okozta.

Amikor az önvizsgálat őszinteségét kértem számon Öntől, akkor azokra a – tovább már nem kendőzhető – tényekre gondolok, amelyet mindenekelőtt a Kvótarendszer, a Koppenhágai Kompromisszum, a termőföld tőke részévé alázása jelent.

És természetesen gondolok a négy liberális alapelvre, az EU kizárólagos hatáskörébe utalt területekre, a szubszidiaritás (önrendelkezési jog) meggyalázására és általában mindazokra a tilalmakra, amelyeket a Lisszaboni Szerződés jelent.

És gondolok természetesen arra, hogy a NATO-ba lépésünkkel életveszélybe sodorták a magyarságot egy olyan erő kengyeltartójává alázódva, amely a nemzetek szabadságára tör, terroristának nevezve az önvédelmi harcot folytatókat.

És gondolok arra, hogy az EU-tagságunkkal Hazánkat ért erkölcsi veszteség már fokozhatatlan, és ez nemcsak a kozmopolita szemlélettel elért nemzetfogyására korlátozódik, hanem arra a szabadosságra, amelyet a szabadság helyére erőltettek, és aminek következménye a közbiztonság teljes elvesztése.

És nem lehet nem gondolni arra az – évente a költségvetés főösszegének harmadát jelentő – anyagi veszteségre, amely az EU-csatlakozás beetetési időszaka óta ért bennünket. (Készségesen bemutatom a részletes bizonyítékokat.)

És nem lehet nem gondolni arra a 2010-es költségvetés tervezetben szereplő, és Önök által a parlamenti vitán említés nélkül hagyott, „kötelező” sarcra, amit a pénzügyminisztériumon keresztül közvetve (1 771 680,2 mFt) és a hiteltörlesztésen keresztül közvetlenül (1 215 790,3 mFt) vesz el tőlünk a globalista neoliberalizmus. Ez a két összeg több mint háromszorosa a költségvetési hiánynak.

A felszámolási időszak akkor vette kezdetét, amikor ránk kényszerítették az 1949. évi XX. tv.-be iktatva a 2/A §-t, amivel eladták a Magyar Köztársaság függetlenséget biztosító hatásköreit.

Ezt tehették a szabad mandátum érvényesítésével[iv], amely a pártok számára korlátlan uralmat jelentett a választók felett. Ezt a választók nevében, de az ő akaratuk és érdekük ellen működő döntéshozatalt akarja Ön a – bírált, de megváltoztatni nem akart – közjogi helyzet továbbéltetésével bebetonozni.

A válságot a neoliberalizmus világhatalmi tébolya okozta, aminek Magyarországon jelenleg a Bajnai kormány a végrehajtója. Ezt a szerepet akarja Ön a 2010-es választásokat követően átvenni.

Tudja, Elnök Úr,

a magyarságra nézve az a tragikus, hogy a választók egy – szerencsére egyre csökkenő – része még hisz Önben, pártjában és a többi pártvezetőben és pártban. Önök a különbség látszatát keltve megosztják a társadalmat, és egymás ellenségeivé teszik az embereket, miközben annak az oknak a fenntartásában együttesen érdekeltek (és ennek megfelelően tevékenykednek), ami az államot és az embereket a jelenlegi tarthatatlan helyzetbe hozta. (Az Önök egyetemes érdekének bizonyításához gondoljon a NATO- és az EU-csatlakozás kierőszakolására, a megbukott EU Alkotmány, majd a Lisszaboni Szerződés együttes akarattal történt megerősítésére.)

Biztos lehet abban, Elnök Úr,

hogy a „nagy társadalmi összefogás és egyetértés” megvalósul, de nem az Önök, és nem is a jelenlegi kormány, de még csak nem is az Önök „természetes szövetségese”, a Likud szellemi irányításával, hanem azzal az egységgé kovácsoló és nem megosztó Értékrenddel, amit „atyai eleink hagyománya” (Szent István intelmei), a Szent Korona jelent minden magyar embernek.

Önöknél van a pénz, a média és a fegyver, a mi oldalunkon többezer év erkölcsi, politikai ereje és akarata.

Ki számára nem egyértelmű, hogy melyik fog győzni?

Kelt Szegeden, 2009. november 9-én.

Tisztelettel:

Dr. Halász József,

30/6163894, [email protected]


[i] Nem lesz árnyékkormány! – http://fidesz.hu/index.php?Cikk=141144

Jövő tavasszal gazdasági vészhelyzetre kell felkészülni – http://fidesz.hu/index.php?Cikk=140668

[ii] „… a Fidesz vezetésével a jobboldal elnyeri a magyar választók olyan mértékű bizalmát, hogy egyedül, rossz kompromisszumok nélkül is képes legyen kormányt alakítani és a parlamenti többség támogatását megnyerni.” – http://fidesz.hu/index.php?Cikk=141144

[iii] „… a köztársasági elnök választásának közvetlenné tétele, és a parlamenti képviselők választásának gyökeres átalakítása elfogadhatatlan, amit nem fog támogatni. „

„… alkotmánymódosítás, kétharmad, az ebben a pillanatban és a magyar közjogi rendszer mellett, bár nagyon sokan vágyakozva gondolnak erre, magamat is ide sorolom, de a csodák birodalmába tartozik”

„…. előbb utóbb kell egy új alkotmány, mert a mostani mást nem szolgál, mint a békés politikai átmenet elősegítését”.

[iv] 2/1993. (I. 22.) AB határozat – http://www.mkab.hu/hu/frisshat.htm

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


2 thoughts on “Dr. Halász József: Monológ helyett legyen végre bátorsága nyílt vitára, Orbán Viktor!

  1. Igen, sajnos az egész média, az összes TV-csatorna, a cionista, globális pénzügyi hatalmak, és az azt kiszolgáló, nemzetellenes, hazaáruló, magukat politikusoknak nevező tolvajok kezében van. Egy olyan nemzet pusztító erő kezében, amelyet mi, egy igazi nemzeti kormány, a Jobbik értékrendjét követő, annak programját megvalósító kormány hatalomba emelésével, el szeretnénk söpörni, a nemzeti felemelkedés útjából. Már nem a mi, hanem a gyermekeink, unokáink, és azok unokáinak emberhez méltó életének a megteremtése okán. Orbánt, ez a hazaáruló média, egyre többet szerepelteti, és sokakat megtéveszt, hogy az elkövetkezendő időszak nélkülözhetetlen figurájának állítja be, mintegy borítékolva a győzelmét a közelgő választásokon. Nagyon sokan lesznek, akik majd legszívesebben levágnák a saját kezüket, ha visszagondolnak majd a sok figyelmeztetésre, hogy az X-et mégis csak az Izrael-barát Fideszhez tették.

  2. Dr Halász József a szívemből szólt . Bárki , aki a jelenlegi pártoskodó posztkommunista – globalista világba betagozódik és az ő játékszabályaik szerint politizál , a Föld bolygó , az emberiség és a magyarság tönkretevőjévé válik . Ezért el kell utasítani a mai velejéig romlott , korrupt áldemokratikus rendszert . Ez amúgy is avégóráit éli . Hiába van náluk a pénz , a hatalom , a média , a fegyver . Mindez semmit sem ér , ezt hamarosan látni fogjuk . Novemberben , decemberben felgyorsulnak az események , és 2009 végén , 2010 elején Csontváry jóslatának megfelelően Égi – Földi segítséggel békésen bekövetkezik a legmélyrehatóbb változás , ami valaha is volt Magyarországon és utána az egész Földön .

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A világ legfelelőtlenebbül herdáló népe – avagy Szórjuk szét Frutti helyett
Írott sajtóorgánumban történő bocsánatkérés példája
Simon Peresz vonja vissza! – Tüntetés a sukorói King's City ellen Budapesten
Close