Hirdetés

Dr. Bene Gábor S. : A NEM SZEMITA POLITIKAI TERRORIZMUSRÓL

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

BeneGaborSSzámomra nem sértő, ha valaki magyarnak nevez. Ha viszont magyarságomban és igazságérzetemben akarnak megalázni, akkor az már sértő. Ha egy feltűnően idegen érdekeket képviselő hatalombitorló próbál engem kioktatni és hamisított felvételekkel akar becsapni a magyarság politikai terrorizmusáról, akkor kinyílik a bicska a zsebemben. Felháborító, hogy egy ilyan jellemtelen fazon szabadlábon van egy “jogállamban”! Abban az országban, amely Európa első alkotmányosságát hozta létre és ahol a német és szovjet megszállásig mindig visszaállott a jogfolytonosság a történelmi magyar államokkal és jogrenddel, s ahol nem volt divat a politikai hazudozás egészen Károlyi Mihály feltűnéséig.

Magyarországon nem most ütötte fel a fejét a politikai terrorizmus, és nem Budaházy György nevéhez kötődik, hanem a bolsevizmus megjelenéséhez, azaz azokhoz, akiket 1919 tavaszán hatalomra juttatott Károlyi Mihály. Érdekes módon azok a “Lenin fiúk” kezdték el az emberek Dunába lövésének gyakorlatát és az ártatlan polgárok, papok és parasztok felakasztását is, akiknek az etnikai összetétele – legalábbis vezetői szinten – egyértelműen idegen eredetű volt. Ilyet magyar lelkületű ember nem tud elkövetni, okozati következményként sem.

Folytatódott a politikai terorizmus 1945 után, amikor mindezt ismét állami méretűvé tették és az ÁVH méltó utódnak bizonyulva – etnikai összetétel tekintetében is -, s a megfélemlítés és a kínzások minden eszközét bevetve nyomorított meg emberek százezreit, lelkileg, testileg egyaránt. Azokat pedig akik erős lelkűek voltak és hittek a Jó  Istenben, a kínzások közepette “véletlenül” megölték és maradványaik eltüntetésére alkalmazták a Wittner Mária által is említett: emberhús darálót. A pétergábori politikai terrorizmust a rákosimátyási hatalommánia szülte éppenúgy, mint a draskovicsi politikai terrorizmust, amely nem a gyurcsányizmussal kezdődött és nem is így fog végződni!

Buci Gyuri hirdette meg egykoron, hogy: “Mi kommunisták különös anyagból vagyunk gyúrva”. Mindezt annyira komolyan is vették, hogy a “pénzügyi zsenit” alkalmazták terrorelhárító miniszternek, de ne aggódjunk, még mezőgazdasági tárcavezető is lehet belőle, ha most ország világ előtt bebizonyosodik, hogy csaló. A bolsevikoknál ez ugyanis az életképesség jele és eszükbe sem fog jutni, hogy lefelé bukjon ezért. Ez tehát a kommunista erkölcs, amelyet áthatott a globalista kapitalizmus – pénzzel átitatott – felsőbbrendűsége.

Draskovics szerint a politikai terrorizmus az, ha a társadalom nem ért egyet azzal, amit az idegen jogrendre alapított (valójában törvénytelen) törvényesség és a mindenkori (csalással szerzett) hatalombitorlók mondanak. Mert a terrorizmus kitalálói nem készültek fel arra, hogy a nép észreveszi a trükkök százait, amiről neki nem kellene tudnia. A terrorizmus kitalálói ott élnek ma már minden államban és beépülve a hatalomba hazudnak, lopnak, csalnak, félretájékoztatnak, mert a józan paraszti eszünk helyett az ő “polgárinak” nevezett mintáikat akartuk követni, pedig lenne nekünk saját mintánk is! Ez a minta pedig nem pénzközpontú, nem emberellenes, nem “szocialista” és nem kapitalista!

Draskovics pedig mindennek az ellenkezője. Először is pénzközpontú. Rögtön kitalálta, hogy “le kell venni” a közpénzekből egy csomót arra, hogy a hatalombitorlók a helyükön maradhassanak és továbbra is fosztogathassák és eltékozolhassák a még megmaradt közvagyont. Ez a pofátlanság teteje: a mi pénzünkből uralkodnak rajtunk és még meg is bélyegeznek minket, hogy fasiszta nemzet vagyunk és politikai terroristák.

De nem csak Budaházyék, hanem az egész nemzet, mert nem értünk egyet a saját kirablásunkkal és még tiltakozni is merészelünk ez ellen. Sőt : szavazásokon bizonyítjuk be, hogy nincs semmi keresnivalójuk a hatalomban, a helyük pedig a (valóban független) bíróság előtt, majd a börtönben lesz. No ezért van szükség a videó “hamisítására” és a Magyarok Nyilainak terroristakénti feltüntetésére. A videó hamisításban, a politikai csalásban egyébként is profi csapat most azért elszámította magát.

Nem csak itt és most, hanem a nagy védernyőnek számító Amerikai Egyesült Államokban is. Egy amerikai ügyvéd szivárogtatta ki azt a CIA titkos jelentést ami – nekünk magyaroknak – különösen fontos gondolatokat is tartalamaz. Én nem kutatom, hogy a jelentés valódi-e vagy hamisítvány, mert – ha így van, ha úgy – engem mindenképpen antiszemitának fognak nyilvánítani a hatalombitorlók és az ő talpnyalói. Mindezt tenni fogják annak ellenére, hogy én a zsidóságot mint vallást és mint nemzetet nem gyűlölöm, hanem inkább féltem a gyűlölködés és a gátlástalanság rombolásától, amely már pár ezer éve sajnos komoly károkat okozott az emberiségnek. Szerintem egyébként sem osztható fel a világ sem gojokra és zsidókra, sem kiválasztottakra és magyarokra. Ám valóban felosztható a világ szélhámosokra és tisztességesekre vagy gátlástalan jogkijátszó bűnözőkre és jogkövetően értékteremtő emberekre.

Érdekes módon azokat az ortodox zsidókat – akik rendszeresen izraeli zászlókat égetnek -, nem nevezik azért antiszemitának, mert kijelentik, hogy benne van az írásban: akkor lesz Izraelnek ismét állama, ha eljő a messiás. A zászókat pedig azért égetik, mert ha a jelenlegi Izrael nem az Isten által megígért állam, akkor csakis a sátán állama lehet, s a terrorista tevékenységéből bizony ez nagyon is kikövetkeztethető.

De vissza a CIA titos jelentéséhez, amelyet a nagy médiumok alaposan elhallgatnak, pedig egy ilyen nagy szenzációt a profitra törekvő médiavilág nem igen szokott kihagyni. Mostanában azonban az amerikai és európai közvélemény is kezd felocsúdni az egyoldalúan elfogult Izrael-mániából. A jelentésről én a http://ellenkultura.info/gazdag-istvan-izraelnek-befellegzett címen szereztem tudomást, s most idéznék belőle:

“Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága néhány befolyásos tagjának eljuttatott dokumentum olyan objektív tények láncolata, amelyek a szentföldi haramiaállam alapító elveibe eleve bekódolt végzetszerűséget vetítik előre. Ráadásul pedig ezeket az előrejelzéseket semmiképpen sem lehet egy Izrael elleni támadásként értékelni, már csak az amerikai establishment körében általa élvezett privilegizált státusz miatt sem, a CIA-t régóta a Moszadhoz kötő véd- és dacszövetségről nem is beszélve…..Még a Bush-kormányzat idején született, és minden valószínűség szerint a mostani kiszivárogtatása nyílt üzenet a káosz izraeli stratégiának címezve, akik mindig is egy apokaliptikus kormányzatú országra törekedtek, és ebbéli törekvésükből, úgy tűnik, egy jottányit sem akarnak engedni……a CIA-elemzés érvei bel- és külpolitikai természetű folyamatokon, valamint pertinens lélektani tényezőkön alapulnak, külön is kihangsúlyozva az elbizonytalanodás, mi több: a zavarodottság érzését, amely az utóbbi időben mind több izraelit kerít hatalmába. Azok, akik kiábrándultak a cionista ideálból, mindenekelőtt az Izraelben élő mintegy félmillió amerikai útlevéllel rendelkező zsidó körében verbuválódnak. Közülük immáron sokan kacérkodnak az USA-ba való végleges visszatérés gondolatával. Az ország vezetése számára Izrael jövőjét tekintve talán még riasztóbb előjel, hogy ugyanez az érzés kezd egyre inkább teret nyerni a több mint másfél milliós oroszországi eredetű zsidó népesség körében is. A jelentés megemlít egy csalhatatlan jelzőszámot, tudniillik az amerikai és a nyugat-európai hatóságokhoz benyújtott útlevélkérelmek számának a növekedését. Eszerint a következő 15 évben egy fordított irányú exodus keretében legalább kétmillió izraeli zsidó kivándorlására (vagyis tulajdonképpeni dezertálására) lehet számítani, amely kolosszális szám egy 7.150 ezer lakosú (ebből 5.415 ezer zsidó) ország esetében. És hogy még drámaibban fesse le a helyzetet, a CIA jelentése külön is kiemeli, hogy az izraeli zsidó nők termékenységi rátája 2,8 gyermek fejenként, miközben a palesztin nőké 3,7 gyermek.

Mindezzel egyébként tökéletesen tisztában van az izraeli politika is. Olyannyira, hogy a palesztin lakosság demográfiai növekedését kiemelt katonai célpontként veszi tekintetbe a Csáhál vezérkara, amely éppen ezért skrupulusok nélkül vezényelte le a legutóbbi gyerekgyilkos hadjáratát is Gáza ellen, amelynek során katonái 432 arab gyermeket öltek meg, nem egyszer hidegvérrel, közvetlen közelről. Ezek a bűnök nyilván hatással vannak a világ közvéleményére, mint ahogyan az is, hogy a Gázában “gettósított” másfél millió palesztin elleni blokád csaknem minden nap további halálos áldozatokat követel, főleg időseket, nőket és gyermekeket.

Az amerikai elemzés úgy véli, hogy a megoldás az egymás mellett létező két (egy zsidó és egy palesztin) állam helyett az egységes állam irányába fog eltolódni, amely egyedül alkalmas az apartheid felszámolására, egyúttal pedig az 1947/48-as és 1967-es palesztin menekültnépesség hazatérésének biztosítására a régióbeli tartós béke feltételeként. Az egységes állam CIA által is átvett fogalma a 2007-es londoni deklarációban tűnt fel, amelyet számos értelmiségi írt alá, és az elgondolás teret hódít magában az Egyesült Államokban is, különösen az egyetemeken találva támogatókra.

Sajátos pikantériája a dolognak, hogy az amerikai hírszerzők a régi dél-afrikai apartheid-modellt lényegében azonosnak tartják a jelenleg Izraelben érvényesülő politikai és társadalmi helyzettel, amelyben a palesztinok a faji elkülönülés ugyanazon rendszerének vannak alávetve, mint egykor a fekete bennszülöttek voltak a fajüldöző búr államban, hiszen az etnikai és vallási sajátosságon alapuló jogfosztás a cionizmus egyik sajátossága, és mint ilyen, meghatározza a palesztin nép elleni népirtó terrorpolitikát immáron 60 év óta. Márpedig ez bármilyen békemegoldás legfőbb gátja, amivel sok izraeli vezető is tisztában van, de közülük senki sem rendelkezik elegendő karizmatikus súllyal ahhoz, hogy nyílt kihívást intézzen az izraeli közvélemény azon részéhez, amelyet a felsőbbrendűség, mindenhatóság és büntetlenség érzését propagáló rabbinikus diskurzus hevít.

Vajon az izraeli vezetők már a kiszivárogtatást megelőzően tudomást szereztek a CIA következtetéseiről? Kétség sem fér hozzá. Ehud Olmert leköszönő miniszterelnök ugyanis már januárban azt mondta, hogy “azon a napon, amikor a két állam megoldása összeomlik, és mi ugyanazzal a harcmodorral kényszerülünk szembeszállni, mint Dél-Afrikában a szavazati jog egyenlősége tekintetében, akkor Izrael Állam számára eljön a vég”.

Ez a kijelentés önmagában összefoglalja és megerősíti a CIA megállapításait Izrael jövőjéről, amely – jelenlegi formájában legalábbis – előreláthatóan nem fogja túlélni a következő két évtizedet.”

Eddig az idézet, s most jól gondoljuk át, hogy mi fog ebből következni a jelenleg már “felvásárolt” Magyarország számára? Gondolkozzunk el azon, hogy ha az “izraeli zsidó nők termékenységi rátája 2,8 gyermek fejenként, miközben a palesztin nőké 3,7 gyermek” akkor mi magyarok hol tartunk ezen a területen? – ( 1,5!) – Miért vadítják ellenünk a cigányságot és miért alakítottak ki egy nagy számú lumpen réteget a társadalomban? Miért is neveznek bennünket – igaztalanul – rasszistának és antiszemitának? Mi lehet a céljuk ezzel? Ezen kérdésekre a választ mindenkinek magának kell kialakítania, hiszen írásom célja a józan magyar gondolkodásra való késztetés!

S végül nézzük a politikai terrorizmus államának hazai “szabadelvűit” – akik mindig kiálltak az emberi jogok mellett és csak akkor nem ordítoztak terrorizmusról és fasizmusról, ha éppen Izrael állam követ el súlyos emberiség elleni cselekményeket, “amelynek során katonái 432 arab gyermeket öltek meg, nem egyszer hidegvérrel, közvetlen közelről”!

Mert tisztázni kellene már végre a szabadságharcos és a politikai terrorista közötti különbséget is. Nem csak Palesztínában, hanem itt a mi hazánkban, Magyarországon is.

A korrupt, magyarellenes politikai söpredék pedig csak addig terrorizálhatja a társadalmat, amíg nem tisztázzuk a magyar szavak értelmét, (pl. politikai terrorizmus, demokrácia, képviselet, alkotmányosság, stb), nem fogunk össze és elhisszük a pártok diktatúrájának eddig felmutatott megoldásait.

A söpredék pedig csak addig terrorizálhatja a társadalmat, amíg nem térünk vissza a hagyományainkhoz, az értékteremtő és példamutató, saját kreativitásunkból megszülető munkához és a tisztes családi élethez, s a nemzettudat erősítésével a Jézusi szeretetvalláshoz.

A korrupt, magyarellenes politikai söpredék tehát nem terrorizálhatja tovább azt a társadalmat, amelyben a Kossuth téri felhívásom az erkölcsi forradalomra és a leki megújhodásra valósággá lesz, mert a mi erkölcs nélküliségünk, a mi kis hazugságaink és gyávaságaink adnak erőt nekik a folyamatos hazugságaikhoz, s az igazság órájától való páni félelmükben. Ne tápláljuk őket tovább, mert már nincs sok idejük hátra.

Erre a legfőbb bizonyíték az a túlkapás, amelyet egyetlen európai állam rendősége nem engedett meg eddig magának. Egy spontán tüntetésen letepertek és megbilincseltek egy embert, aki az Európai Parlamentben képviselettel bíró magyar párt elnöke. Példátlan. Ahogy az is, hogy a párt képviselőnője felszólította az Európai Parlament vezetőit, hogy ne csak Iránban, Hondurasban, Kínában – azaz Európán kívül – vizsgálják az emberi jogok helyzetét, hanem közelebb – itt Európában – s éppen egy EU tagállamban. Magyarországon ugyanis 2006. október 23.-án olyan dolgok történtek, amelyeket Martenz úrnak is látnia kellett volna. Magyarországon ugyanis nemcsak elfelejtették visszaállítani a jogállamiságot 1989-ben, de még a jogtalanul bevezetett idegen jogrendet sem tartja tiszteletben a hatalombitorlók kormánya.

Remélem ma már mindenki számára érthető a jövő lehetősége, amely nem a zsidó vagy a goj közötti választásnak a lehetősége, hanem Draskovics vagy Morvai, erkölcstelenség vagy az erkölcs között dől majd el.

Köszönöm Krisztina a kiállásodat és köszönöm Drazsé, hogy leleplezted magad és a korrupt, magyarellenes politikai söpredék egészét, örökre!

A magyar nemzet tagjai – ha különböző módon is – de hálásak lesznek nektek!
Dr. Bene Gábor S.

Facebook hozzászólások

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás