Dr. Bene Gábor S.: A helytartótanács jogi csicskása

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

„Mert nem arról van most szó, hogy ki szereti vagy nem szereti a tüntetőket és ezt vagy azt a pártot, hanem arról a barbár fellépésről, amit ez a kormányzat bármikor bárkivel szemben megtehet újra és újra, ha nyomorúságos helytartótanácsát politikai veszély fenyegeti. „

(Biró Zoltán az MDF első elnöke)

Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar
Mindent fel kell oszlatni ami magyar? Fotó: Oskar

Egy büntetőjogász – a vörös rongyokba öltözött Budapesttel azonos monogrammal – visszaélésről kezdett beszélni a Jobbik tevékenysége kapcsán. Vona Gáborék – szerinte – visszaéltek a pártalapítás és a pártként való működés „alkotmányos” szabadságával. Erről az ál-alkotmányosságról szoktam én, tömören azt írni: meggyőződésem szerint az alibidemokrácia legfőbb megőrzője ez, az idegen jogrendet ránk erőszakoló charta, amely a sztálini parancsot megtoldotta a Weimari alkotmány – számunkra teljesen idegen (joginak látszó) megoldásaival. A „nagynevű” jogászt persze mindez nem zavarja és felveti azt a képtelen ötletet, hogy az ügyészség a Jobbik feloszlatását is mérlegelhetné, hiszen kiderült, hogy nekik egyszerűen nincs felhatalmazásuk a további kormányzásra, s az ország a jobbik megoldást fogja választani a jövőben!

A feloszlatását is meg kell fontolniuk a hatóságoknak – mondta ki konkrétan a Népszabadságnak az MSZP volt igazságügyi minisztere, akit a pártján belüli bűncselekmények egész sorozata sem volt képes rábírni arra, hogy egyszer is kijelentse: „az MSZP feloszlatását meg kellene fontolnia az ügyészségnek, mert az általános jogbiztonságot és a tágabban vett alkotmányos rendet is veszélyezteti” a párt köztörvényes tagjainak a magatartása. Ennyit a kettős mércéről, ahol a bűncselekményt elkövetőket meg sem említi a „kitűnő büntetőjogász” viszont a nemzeti érdekekért kiállókat szeretné feloszlatni a „jog” segítségével.

Milyen jog az amely erre alkalmas?

A válasz egyszerű: a törvénytelenek joga, azaz egy idegen jogrendszer zsoldosainak terméke, akik a „jogtalanság jogot nem alapít” elvéről utoljára az egyetemen hallottak.

Azon túl, hogy a 2006 őszi események kapcsán lelepleződött a hazai jogásztársadalom nagy része és erkölcsileg megbukott az egész politikai garnitúra, amely átmentette magát a kádári diktatúrából és hatalma megtartása érdekében belső feszültséget kelt, sőt polgárháborús helyzetet szít.

Súlyos alkotmányossági problémákat vet fel az egész mai jogrend, hiszen ez nem a jognak a rendje, hanem az egykori kerekasztal mellett – felhatalmazás nélkül – ücsörgők jogtalanságáé! A valódi magyar alkotmányosság szempontjából viszont – ténylegesen aggályos olyan szervezetek létrehozása és támogatása, amely az erőszakszervezet működtetésének állami monopóliumából akar magának részt kihasítani, Lásd: a népellenes rendőrség, a felfegyverzett Inkal-Security, stb.! Az állam feladata ugyanis a közrend és a közjó fenntartása. Remélem minden normális gondolkodó embernek leesett már, hogy ezeket a feladatokat a jelenlegi állam – egyébként illegitim – kormánya és intézményrendszere nem vagy csak részben, vagy alibi jelleggel látja el.

Az MSZP az általa elképzelt rend erőszakos kialakítására törekszik folyamatosan, s azokat, akik a demokrácia jegyében spontán demonstrálnak – fegyvertelenül és békésen üldögélnek egy köztéren -, megfélemlítő módon elhurcolja, és még örülhetnek is, hogy a szemeiket nem lövik ki. Súlyosbítja a helyzetet, hogy mindezt egy párt – ezúttal is az MSZP – teszi, mert a párt a civil szervezetnél hatásosabban képes befolyásolni a közvéleményt, hiszen a csalások eredményeként minden közmédia feletti rendelkezés a kezükben van.

Számomra nemcsak kimondható, hanem kötelezően le is írható: az MSZP visszaél a pártalapítás és a pártként való működés ál-alkotmányos szabadságával, tehát még az általa bevezetett idegen jogrendet sem tartja be, velünk pedig keményen betartatja! Ha végre a hatóság meggyőződésévé válik, hogy itt baj van, akkor el kell kezdenie keresni és használni azokat a jogállami fogódzókat, amelyek megakadályozzák a felelősség elkenését, a párt és a tagjai által elkövetett bűncselekmények közötti mesterséges különbségtételt, illetve az ügyek eltusolását, vagy propagandisztikus felhasználását. A mai viszonyok között erre – a parlamenti pártokrácia -, tehát a rendszer álságossága, sajnos tág lehetőséget biztosít.

A Népszava magas beosztású rendőrségi forrása azt közölte: a július 11-i Jobbik-nagygyűlés és a gárda újjáalakulása miatt több okból is indulhat nyomozás. Az egyik az egyesülési joggal való visszaélés, a másik a törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás. A rendőrség gyanúja szerint mindkét törvényszegést elkövethette a gárda azután, hogy a Fővárosi Ítélőtábla július 2-án feloszlatta a szervezetet mint mozgalmat és mint egyesületet egyaránt – írta a napilap. Arra azonban senki nem gondol a hatalom bitorlói közül, hogy a Gárda éppen a rendőrség tehetetlensége miatt jött létre, és a többségi társadalom megvédésének – egyébként állami – kötelezettségét vállalta önkéntesen magára? Ráadásul, még a jelenben hatályosnak mondott törvényeket is betartva működött. Az egyesülési joggal ugyanis az a párt élt vissza, amely becsapta a választókat a „Több pénzt az embereknek” szlogennel, s amelynek pénzügyminisztere hamis adatokat hozott nyilvánosságra a 2006-os választásokat megelőző időszakban, s megsértette az Államháztartási törvényt, de az 1949 évi XX. tv rendelkezéseit is. A hamis adatok nyilvánosságra hozatalát még a Köztársasági Elnök is elismerte, de a „független” bíróság nem!

A Népszavának nyilatkozó rendőri vezető kitért arra is: az eljárásokkal nem kívánják megvárni, hogy megszülessen a táblabíróság ítéletének írott változata is. A gyáva és az igazságtól félő hatalombitorlók nagyon sietnek, hogy megfélemlítsék a társadalmat és barbárságukat a jog útvesztőiben elrejtsék a megtévesztett társadalom szeme elől.

A BRFK-n a július 4-i tüntetéssel kapcsolatban már folyik egy nyomozás az egyesülési joggal való visszaélés miatt, s egy ugyanerre vonatkozó újabb vizsgálat indult a július 11-i demonstráció miatt. A rendőrség felkérte az ügyészséget: vizsgálja meg, hogy a törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás miatt indítható-e eljárás a szervezet ellen – mutatott rá a Népszava arra, hogy szinte minden trükkje megvan már a koncepciós eljárásnak, csak az ügyészségnek kell rábólintani!

Mindezek után megkérdezem: nem nekünk kellene-e félnünk a rövid ideig tartó látszat demokrácia felszámolása miatt és a bolsevik hatalmi gyakorlat teljes visszatérése, s az egypárti korszak jogtalanságainak feléledése, és a nyílt diktatúra miatt?

Biró Zoltán is világosan látja már az MSZP szerepét az ország kirablásában, s azt is tudja, hogy a bolsevik átmentésben ez volt a feltétele a globalista pénzvilágnak, s ezért nevezi a kollaboráns kormány tagjait – helyesen – helytartótanácsnak. A legszomorúbb az egészben az, hogy nem csak egy jogi csicskása van a helytartótanácsnak, hanem a magyarnak nevezett ügyvédek, bírák, ügyészek tömegei tartoznak közéjük és végig sem hajlandóak gondolni a helyzetet, mert így „szocializálták” őket az egyetemen és így manipulálja őket a hatalombitorlók csapata, a közmédia, s a tartalom nélküli közbeszéd!

Ám az igazság pillanata közeleg. Viszont csak azok tudnak majd a jövőért tenni, önnön sorsukat befolyásolni, akik a józan paraszti ész birtokosaiként, különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között, a jog és a jogtalanság között! Ne feledjétek tehát, hogy: jogtalanság jogot nem alapít, s a jogi csicskások mindezen árulást a Nemzettel szemben, nyereségvágyból követték el!

Szeged, 2009. Július 16.

Dr. Bene Gábor S.

a Kárpáti Harsona munkatársa.

2009.07.16  Nemzeti Hírháló

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük