KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Dohán Mihály: Reálpolitika?

Eredetileg „A Fidesz szánalmas reálpolitikája” című rendkívül lényeglátó  íráshoz akartam egy hozzászólást írni, de túl hosszúra sikerült. Éppen ezért írásom elolvasása előtt, nem szükséges ugyan, de érdemes a hivatkozott cikket is átolvasni.

Annak a beszámolója szerint  újfent azok tetszelegnek a haza bölcse szerepében, akik évek hosszú során bizonyították az ország vezetésére való alkalmatlanságukat. Ők az „érettek”, a „reálpolitikusok”, akik Kádár János „érett és megfontolt” stílusában mondják meg nekünk a „frankót”, hogy „mi a jövő út-ja, eftásak”, melyik az az út, amely sehová sem vezet, mint a lenini út.  „Se Gárda, se Jobbik, csak a Fidesz”, a „polgárosztály élcsapata”, az a Fidesz, amely kizárólag csak saját magával összefogva kívánja a nemzeti egységet létrehozni, mint hajdan a Magyar Dolgozók Pártja, vagy Münchausen báró, aki a saját hajánál fogva húzta ki magát a vízből. Ez a lelkében III/III-as, még azok közt is sztahanovista társaság, amely a brüsszeli, Tel-avivi vagy washingtoni tartótisztjeik utasításai szerint nyomogatja a gombot az országgyűlésben, és akiknek a leghőbb vágyuk csak annyi, hogy azok megsimogassák a buksijukat és piros pontot adjanak nekik. Meg egy kis júdáspénzecske sem jön rosszul. Ezért van az, hogy az országgyűlés az első ülésnapon mindig a saját jövedelmük „mértéktartó és önkorlátozó” emeléséről dönt. Az pedig, hogy a Fidesz a számonkérést csak az elmúlt nyolc évre akarja kiterjeszteni, számomra azt üzeni, hogy ezalatt hatásosan elmarhatták őket a konc mellől. Ez lehetne a népszerűséget is növelő bosszú, és ezért kellett Orbánnak sietve bejelentenie, hogy „nem bosszúkormányzásra készülnek”.

Én elolvastam a Jobbik programját, és a rögvalóság mélységes ismeretét, érettséget, széles látókört, a megoldási javaslatok gazdag választékát találtam benne. Ez az oka annak, hogy a haza önjelölt bölcsei nem mernek a programhoz hozzányúlni. Már rasszistázni és antiszemitázni sem mernek, mint korábban, mert a leírt program alapján rágalmazási pert lehetne indítani a rasszistázók és antiszemitázók ellen. Mi marad? A szánalmas „éretlenezés”, hogy „nem ismerik a valóságot”, hogy „veszélyesek”. Milyen valóságot nem ismernek és kikre veszélyesek? Nem ismerik a „politika mozgásterét”, gondolom azt, amelyet a tartótisztek kijelölnek a mai politikusok számukra. Tehát maradnak a megfoghatatlan vádak, a sejtetés, a benyálazás. Hát miért veszélyesek? Ki  vele, nagyfiúk! Miért nem mondjátok meg? Még ezt sem meritek? Bencsik legalább kimondta: aki szembeszáll „a nemzetközi zsidó nagytőkével” az éretlen és semmi eséllyel nem rendelkezik, mert nagyon gyorsan kiderülne, hogy ki az erősebb. Szóval itt van a kutya elásva, érett és bölcs fiúcskák, nagy reálpolitikusok? Akkor miért nem ezt mondjátok? Mert féltek attól, hogy antiszemitának fognak kikiáltani? Attól, hogy azt fogják mondani rólatok, hogy összeesküvés elméletek agyrémeiben gondolkodtok? Arra nem gondoltok, attól nem féltek, hogy mi már tudjuk, hogy ti ennek a zsidó nagytőkének a szolgalelkű bérencei, feltétel nélküli kiszolgálói vagytok? Hogy minden, amit a pártokráciánk közös erővel, „teljes nézetazonosságban”, mint a cucilizmusban, megszavazott, a NATO és EU csatlakozást, a Római, Lisszaboni, Luxemburgi Szerződések feltétel nélküli, olvasatlan aláírását, mindent a zsidó nagytőke igényeinek a kiszolgálására és megrendelésére végezett. Annyira biztosak vagytok abban, hogy minket vízágyúval, viperával és gumilövedékkel örökre veszélytelenné lehet tenni? Ez volt az oka annak is, hogy a Fidesz nagy demokratái sosem álltak ki a rendőrség által megvert, meghurcolt, tönkretett emberek védelmében? Még a saját híveik védelmében sem? Egy ismerősöm, 76 éves ember, ott volt az Astoriánál és meghallgatta Orbán beszédét. Mikor vége volt, békésen hazaindult a 70 éves feleségével, gyalog, mert a közelben laktak. Akkor érte őket a rendőrroham. A könnygáztól fuldokolva, futva kellett menekülniük és kis híján elsodorta őket a lovasroham. Nem hiszem, hogy ezután a Fideszre fognak szavazni. Orbán, leköpted őket, mert nem tiltakoztál az eljárás ellen. Továbbá leköpted 56 emlékét is. Nyilván a tartótiszted parancsára. Mint ahogy az ígéreteidet is sorozatban megszegted, mert bokádat csattogtatva kell naponta ismételgetned és bizonyítanod, hogy ”a nemzetközi nagytőkét szolgálom!” Igaz, Viktor? Emlékszel erre a régi, kommunista köszöntésre? Igaz, akkor azt mondták, hogy „a dolgozó népet”. Változtak az idők, és az életképes alkalmazkodik. Igaz? Te éretten és realistán lépsz fel a jogsértések ellen. Valahogy így: „lépések foganatosításának a kezdeményezését vettük föl a távlati tervünkbe olyan irányba, hogy határozott felhívásra kerüljön az illetékesek figyelme arra a körülményre, hogy annak a gyanúja merült föl, hogy valószínűsíthetően nem kizárólag csak törvényesen megengedett eszközök szerepeltek, illetőleg kerültek alkalmazásra a rendőrség által a rend helyreállításában, illetőleg megőrzésében alkalmazott eszköztárban és vélhető, hogy egyes esetekben – kellő indokoltság nélkül -, aránytalan erő alkalmazására is sor kerülhetett, ezért (halálmegvető bátorsággal) megfontolásra szándékozom majd ajánlani egyes esetek célzott mintavételezés alapján történő,  saját hatáskörben történő, legszigorúbb, belső kivizsgálását”. Ez a „reálpolitika”. Igaz? Ebből neked nem lehet bajod. Csak nekünk. Az meg kit érdekel az Országházban?

Ez is érdekelheti:  Brüsszel kicsinyes és hatástalan bojkottja

Alsó tagozatos kisfiú voltam, amikor megtanultam, hogy a magyar történelem legnagyobb szónokai Kossuth Lajos és Rákosi Mátyás voltak. Azt is megtanultam, hogy a magyar történelem nagy hadvezérei Hunyadi János, Zrinyi Miklós, Bem apó és Rákosi Mátyás voltak. (Talán azért csak ők, mert egyikük sem magyar származású?) Voltak nagy tudósaink is, mint Semmelweis, Bólyai János, Eötvös Lóránd és – természetesen – Rákosi Mátyás. Most végre megtanultam, hogy a magyar nép nagy politikusai, gondolom a „válságkezelő politikusok”, Bethlen Gábor és Orbán Viktor. Holtig tanul az ember. Talán azt akarják ezzel a zseniális párhuzammal sugallni, hogy Bethlen Gábornak sem volt programja? Hogy ő sem tudta, hogy mit akar, mint Orbán? Már elnézést, de én ezt nem hiszem el. Amire gondolok, az az, hogy mint annyiszor, most is aljas szándékkal elkövetett átverés áldozatává akartak tenni. Jelentem, nem sikerült.

Ha már a történelmi párhuzamoknál tartunk, hogy is mondta Orbán az országértékelő beszédében? Sajnos írott formában nem találtam meg, ezért emlékezetből vagyok kénytelen idézni. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy két szélsőséges csoport által megtestesített veszélyre hívta fel a figyelmet. Az egyiket meg is nevezte: a most hatalmon lévő garnitúra, amely – mint mondta – a törvény fölé helyezi magát. Érdekes, hogy ezt most mondja, a választás előtt, de mindig kussolt, valahányszor a törvény fölé való önfelhelyezés tényálladéka tényszerűen és ténylegesen megvalósult. A másik, meg nem nevezett veszélyes csoportot szerinte azok alkotják, aki kívül helyezik magukat a törvényen, akik céljaik elérése érdekében akár – rágondolni is borzalom – az erőszakos eszközöktől sem riadnak vissza. Hogy kik ezek, azt elhallgatta előttünk, hadd botorkáljunk a sötétben. Könnyítésül azért annyit elárult, hogy az erőszaknak mindig a gyűlölet a mozgató ereje. Fejtsük meg, mit jelent ez a mondat a gyakorlatban. II. Rákóczi Ferenc a nemzet hívására vállalata az erőszakot. Kérdem önöket: őt vajon a gyűlölet mozgatta? Március 15-e hősei is vállalták az erőszakos eszközök használatát, a fegyveres önvédelmet, amikor rákényszerítették őket. Petőfit, Kossuthot, a 13 aradi vértanút tehát nem a hazaszeretet, nem az esküjükhöz való hűség, hanem a gyűlölet mozgatta? A Fidesz is egy gyűlölet által mozgatott embertől vette a választási jelszavát? Petőfi nem lacafacázna, mint Orbán. Ma azt írná, hogy: „Itt a nyilam, mibe lőjem, bársonyszékek vannak bőven”. Nemrég szónokolt nekünk a türelemről és az antiszemitizmusunk réméről az Országgyűlésben Nagymagyarország nagy fia, Ellie Wiesel, eredeti nevén állítólag Wiesel Lázár. Ez a magyarul anyakönyvezett emberféle még csak udvariasságból sem kísérelt meg néhány magyar mondatot kinyögni. Az egyik könyvében viszont leírt két csodálatosan toleráns és mélyhumanista mondatot: „Minden zsidónak meg kell őriznie szívében egy helyet a gyűlölet számára. Egy egészséges, erős gyűlölet számára minden iránt, ami a németet jelenti és a németben továbbél.“ (Legends of Our Time) Ehhez mit szólsz,  Viktor? Miért nem magyaráztad meg neki, hogy a gyűlöletből nem fakad semmi jó? Ehelyett áhítattal hallgattad, talán meg is vastapsoltad őt. Hiába, nem véletlen, hogy a Likud a testvérpártod. Mert vannak, akiknek szabad az erőszak, és vannak, akiknek nem, sőt, az előzőknél erény a gyűlölet. Igaz, Viktor? Biztosan ismered a Talmudot. Vagy azt sem?

Ez is érdekelheti:  Kiderült Magyar Péter csúnya titka, lelepleződött a díszes társaság

Orbán ezt az emeletes ökörségét képes volt nagyokos ábrázattal, az egész ország nyilvánosság előtt elővezetni. Valószínűleg azt sem tudja, hogy az Aranybullában már 1222-ben kimondta II. András király és az Országgyűlés, hogyha a király megszegi a törvényekhez való hűséget, akkor – szó szerint idézem:  „ennek az oklevélnek erejénél fogva mind a püspöknek, mind a többi jobbágyoknak” – mert akkor még  püspököket és főrangúakat a király jobbágyainak nevezték – „és az országunk nemeseinek, együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.”

Talán e miatt a mondat miatt fél a történelmi alkotmánytól és vállalja inkább a Rákosi klikkel való jogfolytonosságot azzal, hogy az alkotmánynak nevezett kiscsoportos tákolmányt tüntetően 1949. évi XX-as törvénynek is nevezik. Hogy ők büntetlenül, a jogos ellenállás veszélye nélkül szeghessék meg a törvényeket és szélsőségezhessék azokat, akiket ez jogosan felháborít? Így van, Viktor?

Amikor az ilyen zavaros mondatait hallgatom, néha úgy érzem, hogy talán a korai szenilitás tünetei jelentkeznek már nála.

De tudom másképp is értelmezni a szavait. Csak nem a cigánybűnözőkre gondolt? Mert azok tényleg kívül helyezik magukat a törvényen. „De még mennyire!” Ezért történt meg, hogy egyetlen érett reálpolitikus sem mert Sajóbábonyban tájékozódni, csak „az éretlen, felelőtlen és veszélyes” Vona Gábor? Az „érett reálpolitikusok” nem érezték elég biztosítéknak sem a golyóálló gépkocsit, sem a kísérő gorillákat. Ők nem kockáztatnak, hanem érett megfontolással nem tesznek semmit. Kellemesebb az országház kondicionált termeiben ágálni a rasszizmus ellen, mint szembenézni a valósággal. Nyilván, mert az utóbbi „éretlenségre” vallana és „veszélyes” volna. Rájuk is. Ők pedig a nemzet érdekében nem tehetik ki veszélynek magukat. Mert hogy nézne ki, ha egy elnyomott, szelíd lelkű kisebbségi, fenyegetve érezve magát a sötét öltönyüktől és fehér ingüktől, merő félreértésből egy félcolos vascsővel, természetesen erőszakmentesen és humanista toleranciával, kiegyengetné a derekukat?

Viktor, én ott voltam a Hősök terén 1989. június 16-án, Nagy Imre újratemetése alkalmából. Saját fülemmel hallottam, amikor azt mondtad, hogy: „Elvették a gyerekkorunkat, elvették a fiatalságunkat!” Én akkor hozzátehettem volna, hogy nekem a felnőttkoromat is elvették. Most, majdnem 21 évvel később, már azt is elmondhatom, hogy a ti rendszerváltó bűnbandátok az öregkoromat is elvette. Érted? Ti vettétek el az öregkoromat és azt a reményemet is, hogy az unokáimnak talán jobb lesz. Ezt sosem bocsátom meg nektek. Ezért van igazatok! Itt az idő! Itt az idő a radikális változásra! Éljen a Gárda! Éljen a Jobbik! Adjon az Isten szebb jövőt! Ti pedig, akik az ország jobb sorsra érdemes házában rontjátok a levegőt, tűnjetek el a történelem süllyesztőjében! Együtt a Szadesszel, Maszoppal és az álkereszténydemokratákkal. Újra kell játszani a rendszerváltást! Ehhez tiszta lap kell, amelyen már nem éktelenkednek a magatok fajtái.

Ez is érdekelheti:  Kiderült Magyar Péter csúnya titka, lelepleződött a díszes társaság

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

0 thoughts on “Dohán Mihály: Reálpolitika?

 1. Erre csak egyet lehet mondani.
  A M E N !
  Talán az „éretlenekről” annyit, hogy mindenkinek szívből ajánlom a JOBBIK NEMZEDÉK című filmet.
  A jobbiktv.hu-on megtekinthető.
  Igen, ilyen „éretlennek” ismertem meg őket én is, akkoriban!
  Mellesleg zseniális szervezők, profi marketingesek.
  Nemcsak a program kiváló, hanem annak tálalása is.
  Kedves Mihály, ha megengedi, hogy így szólítsam!
  Bízzunk, hogy mi idősebbek is megéljük még a Szebb Jövőt!
  Támogassuk a magyar ifjúság színe, virágát!

 2. Miközben olvasom a cikk irójának gondolatait,a háttérben szól a Lánchid Rádió,és benne ki más,mint Orbán Viktor éppen arról beszél,hogy a „rosszat nem elég elitélni,a rosszat le kell győzni,és ehhez teljes összefogásra van szükség….”stb.Milyen igaza van,igen a rosszat le kell győzni!!! De ki is a rossz?Erre adja meg a választ a cikk irója Dohán Mihály úr,amiért ismételten -mint most is- köszönetem.
  Kivel akar „összefogni” Ov,amikor naponta hirdetnek „tollbajnokai” és a hozzájuk tartozó „elfogulatlan” médiák hidegháborút azok ellen,akik valóban tenni akarnak Hazánk megmentéséért. És előhozzák a csontváznak ugyan nem,de szellemi frisseségét megkérdőjelezhető,-és egyszerre mostmár hitelessé vált – Csurka Istvánt. És milyen véletlen,az Echo tv-ben „fellépett” Thürmer Gyula is,mint elkötelezett kommunista.Nekik szabad hangot kapni,és adni,de a Jobbik nem védheti meg magát az aljas,időzitett rágalmazások ellen.Mi,-akik gondolkodni is tudunk – tudjuk a választ,és remélem sokan látják át az újabb átverési technikát,és valóban elmennek szavazni április 11-én,de nem arra adják voksukat,aki most harsogva „csak egy lehetőségről szónokol”,hanem a tényleges változást akarják. És a kételkedőknek mégegy adalék: hónapokkal ezelőtt Kósa Lajos (teljes megdöbbenésemre)kinyilvánitotta,hogy a HIT gyülekezet,számára hiteles szervezet,és elfogadható amit Németh Sándor,mint vezető hirdet!!!És mit ad isten!!! A (mélyen keretszény,és a 40 napos szigorú böjöt is betartó,hivei szemében :”Isten által kiválasztott” a Magyarok megmentésére ) „nagyvezér” is elfogadhatóbbnak tarja ezt a szektát,mint mondjuk a Jobbikot.!!!! Ezekután senki nem háborodik fel a „sárgaseregben”,vagy esetleg nem is tudnak róla,hogy a háttérben milyen alkukra „képes” a narancsos párt vezetése?? Igen,ez a narancs,már nem az a narancs,akire az un.rendszerváltás óta kitartóan leadtam a voksom.A narancs időközben elrorhadt,ezért ki kell dobni a kukába. Most meg lehet mutatni,ki is a szivében is magyar ebben az országban!!Aki pedig azt hirdeti,hogy ne menjünk el választani,azt pontosan olyan,mint a „sárgasereg” képviselői,miközben a választás ellen hirdet ellenállást,és passzivitást,addig milyen érdekes?már készül képviselőkkel az önkormányzati választásokra,pedig a jelenlegi alkotmányt illegitimnek tartja (mert az is!!!),és a Szent Korona jogfolytonosságának visszaállitásában látja a megoldást-ahogy a Jobbik-,mégsem tud összefogni vele (Magyarok Szövetsége) .Vajon Ők mit és képviselnek,mert nagyon sok jó magyar embert
  megvezettek,és még mindig megvezetnek,mint civilek és pártoktól függetlenek..A civil szerveződés nagyon egészséges,és szükséges a mai helyzeben,de azzal,hogy távoltartják magukat a választástól,nem tesznek jót a Hazának. Mit értek el a budavári tiltakozással,ahol átadták a Köztársasági Elnök megbizottjának peticiójukat?-ahol nem más mint Seres Mária a civil mozgalom vezetője is szót kapott:(Azóta már kopogtatócédulákat gyűjtöttek a parlamentbe jutáshoz-ahogy tudom nem sok sikerrel-vagy esetleg a Magyarok Szövetsége inkább őket támogatja?)Történt valami azóta is?Semmi!!!!A csoda pedig elmaradt!!!Épp ideje,hogy Adjon az Isten nekünk Szebb Jövőt!!!

  1. Kedves Éva!
   A Civil Mozgalom 19 jelöltje indulhat a választásokon, jelenleg. (valasztas.hu)
   Az MSZ esetében szigorúan meg kell különböztetni a tagságot és a vezetőséget. Vukicsékban, a nemzet biztonsága érdekében nem lehet bízni. Az MSZ létrehozása, valószínűleg hálózati munka, amelynek célja végső soron, az MVSZ kiszorítása. Miután a fityesz megvonta a támogatást, volt már egy próbálkozás (Tabajdi Csaba!).
   A Pajsz Szövetség is indulni akart, de nem sikerült jelöltet állítaniuk. Halász úr egyébként a Posta Imre féle gittegylet mögött bújik meg, jelenleg.
   Fenti képződmények akár akarva, akár akaratlanul a nemzeti egység megbontására és a Jobbik gyengítésére jöttek létre.
   A hálózatok figyelik a társadalom jelenségeit. A nekik tetsző ideológiákat, embereket segítik. A számunkra veszélyeset, elnyomják. Az eszköz, általában a médián keresztüli, elhallgatás. Hiába, profik!
   A valódi Szent korona Tan is így lett meghamisítva. Ezt nyomatja Halász, egyéni hiúságtól vezérelve. Ilyen, a Vukics féle próbálkozás is. Mindkét „alkotmány” egy demokratikus berendezkedést állít elénk, ahol a korona, mint dísz van az egész tetejére rakva.
   „Változtassunk, változtassunk, de semmit meg ne változtassunk!”
   Hálózati projektek, minden eshetőségre.
   Érdekes, hogy ezen szervezetek nagy része a, nem szavazásról szónokol, de mégis próbálkozik a választásokon való indulással. Akár egymás, akár mások mögé bújva is!
   A Pajzs Szövetség indulni próbált mindkét EU parlamenti választáson is. Ilyenkor az ember, elgondolkodik.
   Vukics egyébként az önkormányzati választásokra koncentrál. A „független” jelöltek. A cél itt valószínűleg, megvezetni a vidéket, szétszedni a Jobbik erős vidéki bázisát. Az ez évi választások mocska igazán majd az önkormányzati választások kampányának idején fog megmutatkozni!
   Nagyon észnél kell lenni és bízni Magyarok Nagyasszonyában!

 3. Kedves Gandulf!
  Köszönöm az egyetértő szavait. Milyen szépen írta Babits a magyar ifjúságnak: „Legyen lelked szabad, legyen szíved igaz!” Nagyon várom már egy ilyen nemzedék felnövekedését és kezdem úgy érezni, hogy ez a várakozásom valósággá fog válni. Visszaemlékszem az Antall korabeli országgyűlésre, ahol a Fidesz venyige termetű, semmirevaló külsejű, olyan Rogán szabású
  képviselőcskéi szónokoltak a kötelező sorkatonai szolgálat ellen. Az öröm tölt el, amikor egy-egy jobbikos rendezvényen látom a gárdista ruhába öltözött, jóképű, bátor és tiszta tekintetű fiatalokat, akik biztosan szívesen elvállalnák a sorkatonai szolgálatot is, ha az nem a szovjetet felváltó NATO érdekeinek a védelmére szolgálna. A hazug vagy tanulatlan, esetleg agymosott Fidesznek még az sem tűnt fel, hogy a honvédelmi kötelezettség és a sorozott honvédség a demokrácia nem elégséges, de szükséges, nélkülözhetetlen alapkövetelménye.
  És igaza van Gandulf! Profik! Nem csodálom, hogy a Fidesznek kisebbségi komplexusa támadt. Emellett frissek és koncepciózusak. Nem tűnt fel önnek, hogy milyen színtelenek, tudálékosak és üresek hozzájuk képest a Fidesz politikusai? Mint az „áldott, szép Pünkösdnek gyönyörű idejéhez” képest a fojtogató, esős, novemberi köd.
  Én már nem remélem, hogy személyesen megérem a szebb jövőt, csak legalább néhány arra felé megtett lépést szeretnék látni ehelyett a pokolba menetelés helyett, hogy ne az unokáim várható sorsa miatti kétségbeesés állapotában kelljen itt hagynom ezt az árnyékvilágot.

 4. Kedves Mihály!
  Ha a honlapon lenne magán üzenetekre lehetőség, meg tudnám írnám Önnek, hogy Vona Gábor nemcsak nagyon tisztességes, hanem mennyire komolyan veszi keresztény kötelességeit is.
  Sajnos, Orbán Viktor pont az ellenkezőjévé vált.

 5. Kedves Gandalf!
  Én is olvasom azokat az oldalakat,amikről Ön ir,és bizony elszomoritó,hogy mennyire befolyásolhatók az emberek.,Mennyire nem látják,hogy most a választás egy olyan lehetőségünk,amit ha elszalasztunk miattuk,-a passzivitásuk miatt-soha az életben nem tudunk jóvátenni,és elérik céljukat azok,akik a magyarságot meg akarják semmisiteni,aki pedig marad,azt rabszolgasorsra itélik. És még mi vagyunk a szemükben szűklátókörűek
  Ezt mi semmiképpen nem engedhetjük meg.
  De a legszomorúbb,hogy az az ember,aki járja az országot,és tisztában van mindazokkal a tényezőkkel,amiről beszéltem,nos ez az ember magaköré gyűjti az értékes fiatalokat,és a Jobbik ellen kampányol.,illetve a választások ellen.Ez pedig nem más,mint az általam régebben igen tisztelt Posta Imre.Vukicsról már nem is beszélek,hiszen ő vizet prédikál és bort iszik. Nagyon jól tudja,hogy miért is teszi álságos munkáját. csak sajnálom azon szivében is magyar hazámfiait,akik ezt nem látják.És milyen érdekes : mindenkinek a Jobbik az „ellensége”? Ezért bizom Bennük,mert akinek ennyi ellnesége van,az nem akarhat rosszat. Az is érdekes,hogy a MSZ honlapján úgy hiredetik a Kurultájt,mintha ők szerveznék,pedig szó sincs erről.A Kurultaj-nak semmi köze a Magyarok Szövetségéhez!!!!!
  A 2008-as Kurultaj-on valóban ott volt mint szervezó és mint „barantás” vezető Vukics Ferenc,de azóta sokat változott a világ!!!!!!!,

  1. Kedves Éva!
   Nekem is feltűnt ez a Kurultáj „probléma”.
   Én is úgy látom, hogy Vukics erre, „rátelepült”.
   Sőt tovább megyek.
   A Kurultáj honlapján régen fenn volt egy anyag, mely szerint a madjarokról szóló híradás már 1967 óta ismert volt.
   Ki ismerte? Nem nehéz kitalálni. A genetikai vizsgálatokat állami intézmény végezte. Viszont a médiának csak egy kis része adott hírt az ezzel kapcsolatos eseményekről.
   Célzatos volt?
   Dr. Bíró András lett, a tudta nélkül a kiválasztott genetikus?
   Előkészítették Vukics debütálását?
   Érdekes dolgok ezek!!!

   1. Kedves Gandaf!
    A Magyarok Szövetségének Honlapján jobboldalon a következő felirat olvasható: Magyarok Országos Gyűlése 2010.augusztus 13-14-15 Kunszentmiklós-Bösztörpuszta (ahol előzőleg is volt)
    Alatta pedig ennyi. Kurultaj
    Ezzel szemben a Kurultaj honlapján a következő olvasható : Nagy Kurultaj 2010.augusztus 8-9-10
    Bugac
    És mégegy : a Kurultaj megszervezését a Magyar Turán Alapitványon keresztül ,a a Turul Szövetség szervezi.
    „A főszervezők és a Turán Szövetség semmilyen munkakapcsolatban nem áll a Magyarok Szövetségével.
    A Kurultaj szervezésében a Magyarok Szövetsége sem közvetlenül,sem közvetetten nem vesz részt.”
    Csak kiegészitésként irtam le,a tisztánlátás végett azoknak,akiket meg akarnak megint vezetni Vukicsék.
    Én biztosan ott leszek a Kurultajon,mert csodálatosan éreztem magam,amit nem mondhatok el a MSZ által tavaly a Magyarok Országgyűlése néven meghirdetett rendezvényről,ahol nyeltem a port,és nyitogattam a pénztárcám úton-útfélen, pedig nagyos sok „jómagyar ” ember önkéntes munkájával hozták létre,amiből mások húztak hasznot. Az egyik ok az anyagiasságuk ami ,miatt nem léptem be a Magyarok Szövetségébe,a másik,hogy nagyon sok olyan ember van köztük,akinek nem kellene.De ez legyen az Ő gondjuk.

 6. Kedves Éva!
  Köszönöm a információkat. Gyanúmat igazolják.
  A rételepedés és összemosás a média által történt, nem tételesen, szerintem. Vagyis, Vukics más tollával ékeskedik.
  Mindettől függetlenül Bíró Andrást is felhasználhatják ugyanígy, akár a tudta nélkül is.
  A madjarokról való információ az MSZMP birtokában volt, no meg a szolgálatokéban. Tehát tudtak róla és arról is , hogy szervezik az expedíciót.
  Ezzel én kizárólag a hálózatok rendkívül finom hálószövésére, profi módszereire kívántam felhívni a figyelmet. Nem, Bíró urat támadtam!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük