KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Csibi Barna a román kettősmérce ellen

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Csibi Barnának, hál’Istennek van ideje, energiája, hogy tartsa a frontot a román ultrasovinizmus, expanzionizmus, kettős-, dehogy kettős, gumimérce ellen! Kívánunk neki az új évben is kitartást, hozzá szükséges önbizalmat, egészséget a román nép átneveléséhez!

Mindannyian tudjuk, hogy a román állami erőszakszervezetek mindent megtesznek Csibi Barna eltávolítása érdekében. Csibi Barna már el kellett egyszer meneküljön a román állami fasiszta szervezetek folyamatos fenyegetése elöl. Kárpátalján talált menedéket a ruszin és magyar barátai között.

Az alábbi feljelentésében, időközben közgazdászból valóságos profi jogász lett, a román expanzionizmusról rántja le a leplet. A román hatalom szerint ők lehetnek területkövetelők, de mi, magyarok, még autonómia követelők sem!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hogy es van ez? Besszarábia Románia sze poátye, Székelyföld nem Románia nu sze poátye? Na ne.

(NIF: románul vidékiesen és fonetikusan, szé poátyé = lehetséges; nu szé poátyé = nem lehetséges)

„A Legfelsőbb Semmítőszék mellett működő Ügyészség részére

Alulírott Csibi Barna, feljelentést kívánok tenni az alábbi bűncselekmények tárgyában:
A www.biztritanews.ro, www.curentul.md, www.libertatea.ro, www.independent.md oldalak arról tudósítanak, hogy 2015.03.25-én, Románia Parlamentjében több, mint 100 szenátor és képviselő öltött magára Besszarábia Románia  – 1918 március 2 feliratú trikókat. Az egyik tudósítás szerint a képviselőház teljesen megtelt feketére sárgával feliratozott pólókkal, az utóbbi években akadémiai vitáktól tüntetéseken keresztül utcai grafittikig mindenütt jelen levő üzenettel, amely üzenetet a civil társadalom közvetít a 2012 Akció Civil Csoporton keresztül.

Ugyanakkor, a 2015.09.18-án a A Legfelsőbb Semmítőszék mellett működő Ügyészség egyik ügyésze által kiállított jegyzőkönyv tanusága szerint 2015.09.14-én büntetőeljárás indult nevezett Csibi Barna ellen, rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszmék terjesztése vádjával, bármilyen eszközzel, nyilvánosan elkövetve, a 2002 évi 31.sz. sürgősségi kormányrendelet 5, cikk előírásai szerint (a rendeletet a 2006 évi 278 sz. tövény módosította). Eszerint nevezett, célja elérése érdekében aktívan használta az internetes felületeket, úgymint Youtube, Rutube, Flickrs, személyes webnaplók, ezeken a felületeken reklámozva trikóit, amelyek a Székelyföld nem Románia feliratot tartalmazták, népszerűsítve az ábrát és egyértelműsítve a kereskedelmi szándékot.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a tárgyban hozott döntései értelmében, egy megkülönböztetés akkor válik hátrányos megkülönböztetéssé, amikor létrejön két hasonló vagy azonos helyzet, amelyet különbözőképpen kezelnek, anélkül, hogy ez a megkülönböztetés objektíven és értelmezhetően megalapozott lenne. Az Emberi Jogi Bíróság állandó jelleggel úgy határozott, hogy ahhoz, hogy ez a hátrányos megkülönböztetés megvalósuljon, különböző személyek azonos vagy összehasonltható helyzetben az egyikre nézve hátrányosan vannak kezelve, és ez a mód nincs alátámasztva semmilyen objektív és egyértelmű indokkal.

1. Eszerint tehát kérem az Ügyészséget, hogy az Európai Emberi Jogok Bíróságának joggyakorlata valamint a 2000 évi 137 sz., a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó kormányhatározat előírásai értelmében, anélkül, hogy egy súlyos hátrányos megkülönbözetést kövessenek el, állapítsák meg, hogy a Besszarábia Románia szöveg szintén rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszme.

Amennyiben a Székelyföld nem Románia üzenet rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszme, a Besszarábia Románia is méginkább ugyanaz kell legyen,

Az utóbbi üzenet ugyanis szintén Romániára vonatkozik, valamint egy szomszédos, szuverén, független állam területére, ilyenképpen kifejezve az illető állam szuverenitásának és függetlenségének csorbítását, sőt, nemzetközi agresszióra szólít fel.

Ez az üzenet nem járul hozzá egy egészséges társadalomfejlődéshez, gyűlöletre és erőszakra uszít nemcsak egy kisebbség, hanem egy egész szuverén állam, Moldva Köztársaság lakossága ellen. Megszegi ugyanakkor a nemzetközi szerződéseket és előírásokat, valamint Románia Alkotmányát, amely a 20. pontban kimondja a nemzetközi szerződések elsőbbségét.
2. Kérem az elkövető magánszemélyek, parlamenti képviselők és szenátorok beazonosítását, akik a munkahelyükön, a Parlamentben követték el tettüket, valamint büntetőeljárás foganatosítását ellenük rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszmék terjesztése vádjával. Tettüket, a bizonyítékok szerint a pólók birtoklásával és közszemlére tételével követték el, a birtoklást a törvény szintén bünteti.

3. Kérem jelen feljelentés megoldását Romulus Varga Dan ügyészre bízni, ő nagy jártasságra tett szert a rasszista, fasiszta, idegengyűlölő eszmék terjesztése bűncselekményének terén, ugyanakkor egy esetleges hátrányos megkülönböztetés esetén a felelősségrevonás is könnyebben megvalósítható lenne.

Csibi Barna, 2015.09.21

Csatolmányok ”

Forrás: http://ruszinkarpatalja.blogspot.ro/2015/09/hogy-es-van-ez-besszarabia-romania-sze.html
Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

2 thoughts on “Csibi Barna a román kettősmérce ellen

  1. Höhöhö…..Bolondok ezek a nu stiu-k! 1916 tavaszán egy tábori tüzérséggel megerősített MAGYAR huszárdandár és két gyalogezred verte szét az oroszokat Beszarábiában. Mindezek után augusztus végén a „semleges” Két Vlach fejedelemség Sachs-Coburg (Vilmis Kaiser és az angol György király rokona) hadüzenet nélkül megtámadta Erdélyt. Na, hát attól kódult. A magyar-isztrák hadsereg 14 héten belül, november 25-én szétverte a román főerőket, december 05-én bevette Bukarestet és egészében okkupálta – jét hosszú évre Kis-Romániát.

    Amúgy meg a tatár Bars kán öröksége alapján köllene nékik Beszarábia?? Mert, ugye, Basarab Dzsingisz ükunokája volt , és tatár-kun keverék dinasztia a Basaraboké, még a Hunyadiak idején is. Aligha maradhatott érintetlen DÁK asszony i. sz. 150 után ott, ahol folyton altayi-turáni népek vonultak és uralkodtak…..

  2. Erőt egészséget , kitartást kívánunk Csibi Barna úrnak a folytatáshoz –
    – nos a támogatás sem marad el

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: