Sírfelirat-minta egyes tót politikusoknak a temetőn kívüli árokba való elföldeléséhez

ELŐSZÓ A haldokló Ember Testamentumának, Végakaratának a maradéktalan tiszteletét és csorbíthatatlanságáta római jogtól a mai napig minden civilizált és kulturált nép és nemzet az emberi méltóság fundamentumának, kegyeleti jogának és … OLVASS TOVÁBB!