"BEJÖN AZ ÓRIÁS A HÁZBA…-…ÉS MI NEM VESSZÜK ÉSZRE" (kis Sukoró?)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A pohár már rég tele. A bili is. Ami lassan-lassan csak kiborul…

Az írás címeként kiemelt mondat a minap hangzott el Törökbálinton, a polgármester hivatala előtt. Az egyik szónok szájából  hangzott el azon a tüntetésen, aminek kapcsán majd több kérdés is felmerül, válaszolni talán nem mindegyikre sikerül, de megpróbálkozunk vele

Szeptember utolsó vasárnapjára hirdette meg több civil szervezet ezt a demonstrációt. A média? Nos az  jó(?) magyar hagyományként el is meszelte az egészet kapásból, frissiben….
Mindjárt kis svéd-csavarral ott is kezdeném. Nem is olyan régen szintén több civil szervezet tüntetett a Róna utcában TV2  székháza előtt a ferdítő, agyonhallgató, és valljuk be: igen sokszor az aktuális hatalom érdekében (vagy utasítására?) hazudozó hivatalos média-óriások módszerei ellen. Ennek a tüntetésnek az indokoltságát, érveinek életszerűségét messzemenően igazolta éppen a TV2, amikor a Tények esti műsorában a törökbálinti tüntetésről adta le „elfogulatlan” riportját. Miért is használom ezt a jelzőt idézőjelben?  Nos, a kép-folyamokkal operáló és „hiteles” média-forrás akkorát „gurított” már megint, ahogy csak tőle  telik… A bevezető képsorokban bemutatta a város körül kígyózó autós demonstrációt, majd nagyvonalúan elsikálva a lényeget, épp hogy csak említve „egy tervezett lakópark” építésének tervét. Ami ellen, illetve ami ellen IS összejöttek a helybeliek egy tiltakozásra, aláírásgyüjtésre, majd petíció átadására.
„A hír igaz…” szokás mondani.  Valóban, a hír annyiból igaz, hogy a város szélén elterülő helyi „rózsadomb”, valódi nevén Tükörhegy főleg celebekből, milliomosokból álló lakói a kocsisorok által kifejezett vélemény-nyilvánítást a fenyegetően előre vetülő forgalom-növekedés, várhatóan macerásabb közlekedése miatt szervezték meg. Nekik ennél tovább nem is terjed a gondjuk, hiszen a már meglévő kacsalábon forgó villáik állnak. Talán inkább a jövőben ideépülő riválisok „fenyegető réme” zavarja igazán őket. Ennél többet nem is gondolt időszerűnek vagy érdemesnek a szerkesztő megemlíteni, természetesen nem ilyen hangvételben, ahogy ezek a sorok most születnek. A befejező vágóképeken szereplők, a helybéliek tömege egyáltalán nem hatotta meg jó TV-riportereinket, úgyhogy részükről ennyi is lett a tudósítás.
(Az csak a hab a tortán, hogy a tervezett lakópark jelenlegi területén folyó régészeti ásatások  vágóképére bődületes hanyagsággal vagy nemtörődömséggel a „megkezdett építkezés”  jelzőjét ragasztották.
Pedig másról volt itt szó. Valami olyasmiről, amit az írás címeként elhangzott szónok is részletezett.  Az utóbbi években lezajló erőszakos és mondhatni kíméletlenül erőltetett beépítések ellen gyűjtötték a szervezők az aláírásokat. A felvonuló kocsisor utasai ugyan csatlakoztak a demonstrációhoz, de az aláírók között nem véltem felfedezni mindegyiküket…  Nekik valószínűleg jól jött a riporterek objektív-rohama, hiszen a celeb attól celeb, ha minél több fotón, vágóképben feltűnik.  A tévések elmulasztották bevágni azokat a felvételeket, amit a kameramanok azért rögzítettek, nevezetesen a kifüggesztett és részletesen informáló táblákat, feliratokat. Amik többek között arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy a Tó-Park  jelenleg ugyan jogilag nem rendezett, de azért szigorúan őrzött monstrumának építkezése kapcsán most a természet újabb kincseit  erőszakolták meg a (mondhatni) hódítók: egy kisebb erdőt tettek a föld színével egyenlővé. Mint  hallani lehetett, feltehetően  újabb parkoló épül majd oda, sőt talán egy mellék-vágány, a beton-szörny kiszolgálására . Ugyanígy felmerült  a beszédekben több másik helyi, valamikor védett természetvédelmi terület elsíbolása, megerőszakolása. Gyönyörű ligetek, kirándulóhelyek, gyümölcsösök semmivé tétele, raktárak, bevásárló központok, és nem is egy lakótömb már megtörtént, vagy tervezett építkezése miatt.
A hallgatóban (vízuális alkat lévén) egy felelőtlen, elkényeztetett gyerek képe villant fel, aki a szüleit pumpolva, kierőszakol ilyen-olyan drága játékokat, amelyeket aztán akár megunva csak úgy a sarokba hajigál..  Megtudtuk a beszédekből: a GL Outlet Center tömbje kihaltan, megüresedve ásítozik a semmibe..  a KIKA német (?) tulajdonú épületegyüttese szintén elnéptelenedve tátong. A sebtében, autóból készült fotón látszik azért az egyik portálra kirakott tábla: „ELADÓ”..  Vajon ki és mennyiért, vagy mienk az árán veszi majd meg újra? Ugyanis egyszer már „meg lett véve„… Az önkormányzat ki nem derített és törvényileg sem könnyen követhető területgazdálkodása folytán egyszer már gazdára talált. Aztán vagy becsődölt, vagy a franc tudja… Vagy az is lehet, hogy majd az igazi végleges vevőkre vár. Azokra a vevőkre, akik a Tó-Park gyönyörű területére is már odaborították a betonkeverők tartalmát. Akik (egy másutt elhangzó) helybeli fogalmazása szerint „izraeli módon” telepítették  be  kameráikkal a park oszlopait, őrségükkel el-elhajtva az arra tévedő mezei halandót.
A Tükörhegy részben már lakott. Mint említettem, afféle helyi ” kis rózsadomb”-ként épültek oda mesebeli villák.  Fővárosból ideköltöző hírességekkel, pénzemberekkel belakva. Most ide terveznek egy újabb lakóparkot, ki tudja hányadikat már a főváros vonzáskörzetében? Lassan egyszerű számtani művelettel ki lehet sakkozni, hogy annyi milliomos, pénzember azért nincs az országunkban, aki az ezer vagy több ezer fős férőhelyekre vevő lenne…  Akkor pedig kinek, kiknek is épülnek ezek a lakótelepek?  A kisember, a kétkezi minkás egy élet árán nem keres annyit, amibe egy-egy ottani lakás kerülhet majd.  Mivel a fizetőképes létszám sem fedezi majd a befektetést, nem kell hozzá randa rasszistának vagy szélsőjobbosnak lenni, hogy rájöjjön az ember a majdani betelepülők mibenlétére, igazi valójára. Régóta ismert probléma ez már mifelénk, még találós kérdésnek is lassan rossz vicc számba megy…
Ami felbőszíti az embert (és amiről ugyan visszafogottan, de nevesítve a dolgot a szónokok is beszéltek) az egyrészt a közkincsek, a természeti javak lelkiismeretlen beáldozása, a módszeres és könyörtelen pusztítás.  Egyrészt. Másrészt meg? Hát ennyire hülyének néznek bennünket, hogy nem szúr szemet a raktárbázisok, a kereskedelem, a seftelés fellegvárainak centralizálása? Egy csoportba, egy tömbbe koncentrálva az áru-halmozó, itt-ott árúsítással is foglalkozó objektumokat, amelyek mellé természetesen majd célszerűnek látszik a kereskedők, irányítók helyben  lakása is…
Nincs itt helye bokornak, fának, semminek ami a természethez tartozik. És bizony közeledik az az idő, amikor majd másnak sem lesz…
Szintén említésre került ezen a demonstráción, igaz, csak halvány utalásokkal a vezetés „hozzá nem értése” a kiadott engedélyek, terület-eladások vonatkozásában. Én inkább másnak nevezném, de kézzelfogható alap, bizonyítási elemek nélkül igen nehéz vagy vakmerő dolog lenne ezt másként nevesíteni… Pedig hajlana rá az ember, de hát….  Amikor szemmel láthatóan olyan tények (és nem a tévés műsor címére gondolok most) szólnak a találgatások, „fű alatti mendemondák” mellett, mint az éppen épülő új iskola épülete kapcsán példának okáért…
Ott az épülettől jobbra is, balra is mező, puszta terület  terül el. Mint megtudtuk, éppen a földből kinövő falak helyén egy hatalmas gyümölcsös terült el, termő fáival.  Amelyek ma már nincsenek.
„Ne vágj ki minden fát…” énekelte egykoron Koncz Zsuzsa.  Na persze.  Volt ilyen is.  Ma már más szelek fújnak.
Most nem hangzott el, de az is ismert tény, hogy a raktár-bázis területére beintegrálva üzemel az Európa-rangú gyógyszerkutató cég egyik objektuma is. Interneten fel lehet lelni olyan anyagot is, amely a rákkutatásban is jeleskedő eredményeire utal ennek a vállalatnak. Amit ugye egyelőre „nem lehet gyógyítani”… Vagy csak a gyógyárút kifizetni nem tudók vannak ebben a tévhitben?  Ismereteink szerint ez a cég az asztma elleni szerek kisérleteivel is foglalkozik. Milyen országos hírű  kórház is van éppen Törökbálinton?
Tüdőgyógyintézet és szanatórium…  azaz a légzőszervek betegségeit ápoló központ…
Kissé érdekesnek tűnik ez az egybeesés …

Szinte végtelenségig lehetne sorolni sztorikat, tényeket  az egykori gyönyörű tájegység kapcsán.  És, tetszik nem tetszik: a város vezetésének rovására… Engedélyek felelőtlen (vagy éppen tudatos?)  kiadása  építkezésekre, táj-rombolással egybekötve. Reménytelen feladat egyszerre, az olvasó gyötrése nélkül ezt megkockáztatni.
Legyen annyi most elég: erről, ezekről a gondokról is volt ma délután szó. Amit, a TV2 valahogy igen nagyvonalúan el is hallgatott, ami felett „valamiért” elsiklott…
A demonstráció végén, a petíció átadása után (amit a jókedvűen mosolygó polgármester ugyan átvett, de egy kukkot nem volt képes vagy hajlandó hozzászólni) a résztvevők felállították a „Szeptember Fát” amelyre véleményekkel, panaszokkal tele írt szalagok kerültek. Az a jövő zenéje szintén, meddig fog ottmaradni.
Zárszóként pár gondolat, csak úgy:
A „tükörhegyieknek” (ha egy részük csak a jelenlétével, de kézjegyével nem…) becsületére váljék, hogy a polgármesteri hivatalig kísérték szintén a menetet, gyalogosan. Talán itt-ott repedeznek a falak arrafelé is. (Most nem arra gondolok, hogy ténylegesen is itt-ott, már amelyik házat az egykori szeméttelep bedózerolt helyére építették) Ha  más megközelítésből is, de nekik is kezd azért sok lenni az új betelepülők jövőképe.  Nekik, akik azért annyira  tűntek „helybélinek” mint jó Katánk, akinek egy félmondatát sikerült elkapni vonulás közben: „Te Péter! Visszatalálunk majd a kocsihoz?” Hm. „tősgyökeres” helyismeret, nem?

A másik egyfajta „szójáték” vagy gondolatfűzés tőlem. „Nem az embereké a föld, hanem mi vagyunk a föld gyermekei” hangzott el szintén az egyik szónok szájából.  Érzékletes példázat.  Bevillant a régi jelző:  „Föld-anyánk”..”anyaföld”
A baj csak ott van, hogy egy másik szólás is rögtön beugrott : „az anyját is eladná némi haszonért….”
Hát, igen. Éppen ezt teszik egyesek arrafelé is és még hány helyen ebben az egyre kisebb hazában….
Törökbálint, 2010. szeptember 26.

Oskar

napifoto.com

Nemzeti InternetFigyelő

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük