KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Az MJB válasza Simon Peresz hazugságaira

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

justitiaNyílt levél  Simon Peresz úrnak, Izrael államelnökének (2014. április  27-én elhangzott  beszéd kritikája)

Tisztelt államelnök úr!

A jeruzsálemi Yad Vashem Holokauszt Emlékmúzeumban elmondott beszédében Ön a következőket hangoztatta: „Szemem előtt szívet szaggató kép vonul el,  több tízezer  ember, öregek és csecsemők, nők és férfiak vannak egybegyűjtve a Duna-parti rakpartokon, összekötözve egyik a másikkal, a parancs értelmében arccal a folyó felé fordulva. Mögöttük nácinémet és helybeli garázda katonák állnak, majd közvetlen közelről leadott lövésekkel kioltják az életüket. Hátba lövik őket, s hogy takarékoskodjanak a lőszerrel, súlyokat és köveket kötnek rájuk azért, hogy a kevesek, akiket meglőnek, húzzák magukkal a többieket is, s ezzel az életet is! Gyermekeket kötöztek édesanyjukhoz, ifjakat aggastyánokhoz. A meggyilkoltak tetemeit betaszították a Duna habzó és vérfagyasztó vízébe. Jajkiáltásuk az égre száll, ám visszhang nélkül marad. A bűnösök széles mosollyal az ajkukon állnak, mint akik valamilyen hőstettet hajtottak végre, nagy győzelmet arattak. A kék Duna vörössé, s abban a pillanatban úszó tömegsírrá vált.  Kevesebb mint egy hónap alatt az összes életben maradt zsidót elszállították a megsemmisítő táborokba, Auschwitzba és Birkenauba”.(Sic!)

Tisztelt Államelnök Úr! Ön durván megsértette Magyarországot, a magyar népet és a német, valamint a magyar katonákat! Ön alighanem valamilyen kábítószer (narkó) hatására vizionált, és olyan események jelentek meg agytekervényében, amelyek a  tömény hazugság, a fizikai értelemben vett  lehetetlenség, valamint  a mérhetetlen bárgyúság termékei. Ha pedig tévesnek minősül ez a  megállapítás, akkor  viszont az Ön elfogultsága, történelmi ismeretének hiányossága,  valamint egyes  nemzetek  iránti gyűlöletének abnormális (turmixszelt) terméke okozta eltorzult gondolatainak  – hangképző szervei segítségével –  akusztikai rezgéssé történő átalakítását.

 
Államelnök  Úr! A szeme előtt elvonult, szívet szaggató kép  (rútul) megtévesztette Önt! Nézzük csak sorjában ezeket a képeket.
 

        1/ A Duna  parton soha nem gyűjtöttek  egybe  több tízezer zsidót!  Soha! Képtelen és hazug állítás!

        2/ A Duna partra  kivitt zsidók száma  nem érte el a kétszáz főt, azokat  nyilaskeresztes brigantik (többségük börtönből kiszabadult köztörvényesek)  lőtték le, sőt ők se mindet, mert például Horn  Gábor azt nyilatkozta a TV-ben, hogy az ő szüleit is kivitték a Duna partra a nyilasok 1944-ben,  de nyilván nem lőtték le,  vagy nem lökték a Dunába, sőt a megsemmisítő táborba sem hurcolták el őket, mert Horn Gábor  1955. november 25-én  született, bár lehetséges, hogy spermabankban volt kb. 10 évig…

        3/ Ezek a lövöldözők lekopírozták Kun Béla Lenin-fiainak 1919-ben elkövetett likvidálási módszereit, de az idő könyörtelen múlását tekintve, azok nem jelentek meg az Ön  szelektíven funkcionáló képzeletében;

        4/ Garázda  német és magyar katonák soha és sehol nem vettek részt  zsidók  lelövésében,  arra a GESTAPO és a KGB állománya szakosodott a II. világháborúban;

        5/ Több tízezer emberre lehetetlen lett volna köveket kötözgetni, részben  megfelelő mennyiségű és méretű kőhiány, részben időhiány miatt;

        6/ Ön még nem látott hátba lőtt embereket csak képzeletében, mert azoknál a vérzés olyan minimális, hogy a kék Duna nem válhatott  vörössé, miként az Ön látomásában  a  Duna „habzó és vérfagyasztó” vize;

        7/ Amennyiben a meggyilkoltak tetemeit betaszították a vízbe, akkor  jajkiáltásuk nem lehetett, mert a halottak ritkán kiabálnak, az esetleg életben maradtakat hátba lőtteket pedig a rájuk kötözött kövek a víz alá húzták;

        8/ Valótlanság, hogy az összes életben maradt zsidót elszállították  megsemmisítő táborokba,  hiszen pontosan Magyarországon maradt életben a legtöbb zsidó a németek által megszállt országokban  történt felmérések alapján, sőt a hazánkba menekült lengyel, román, szlovák, osztrák, szerb, horvát, és más állampolgárságú zsidók, Horthynak köszönhetik az életben maradásukat! Sokan meg is köszönték  neki! Ha ezeket  a zsidókat megsemmisítették, akkor  most  kik kapják a kárpótlást? Hiszen Ön szerint még a csecsemőket is a Dunába lőtték vagy a megsemmisítő táborba hurcolták!

        9/ Horthy adott parancsot Koszorús Ferenc vezérkari ezredesnek, az esztergomi páncélos hadosztály parancsnokának, hogy vonuljon Budapestre és védje meg a gettóba zárt zsidókat a Gestapótól.  Példátlan tett volt ez a kormányzótól,  és nem az első eset, hogy keresztezte Hitler intézkedését.  Érdemes megemlíteni, hogy Koszorús ezredes tettét emléktábla őrzi az egykori gettó helyén,  ugyanakkor  Horthyt  jobban szidalmazzák az életben maradt zsidók, mint  például  a zsidókat likvidáltató Sztalint,  vagy a Hitler Norvégia lerohanását segítő, majd a Wehrmacht  svéd  acéltermékekkel  és  légvédelmi lövegek tömeges ellátását  biztosító svéd királyt vagy kormányát.

         Összegezve: Tisztelt Államelnök Úr!  Az Ön nagy pátosszal előadott  hazugságai, kitalációi, látomásai  és vádaskodásai  minden logikát nélkülöznek,  csupán arra valók, hogy  tovább szítsák a népek (emberek) közti ellentéteket, egyben minősítik az Ön mentalitását, jellemét  és  történelmi ismereteit, valamint közvetve és közvetlenül  jelzik  IQ-ja értékének a  zéróhoz való  közeledését. Előadása sértő,  megalázó és gyűlöletet sugárzó! Ön a valójában likvidált zsidók számának  növelésével  korbácsolja  az emberek kedélyeit, holott ha csupán egyetlenegy(!!!)  ártatlan embert kivégeztek, az is  megbocsáthatatlan bűnnek számítana,  tehát értelmetlen az áldozatok számának hazug tupírozása.

    Arról pedig elfelejtkezett beszélni, hogy a bűnösök elsöprő többsége megkapta a megérdemelt büntetését, bár  kimaradtak  azok a zsidó kollaboránsok, akik szinte minden – a németek által megszállt – országban együttműködtek a nácikkal.

Nem ártana a  cionista beütésű, vagy a történelemben járatlan embereket kizárni a közszereplésből, mert  nagy kárt okoznak világszerte mindenkinek, különös tekintettel  a  többségben lévő, normálisan gondolkodó, de  megszólalni nem  merő zsidóknak is! Simon Peresz úr is jobban tenné, ha a Sirató Falnál  öntené ki fájdalmait, a nyilvános fórumon produkált látomásainak ecsetelése helyett!

 
Írta és közreadta:
(Prof. Dr. Bokor Imre)
MJB elnök

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Az MJB válasza Simon Peresz hazugságaira

 1. Ezzel az a hiba, mint minden zsidó megnyilvánulásával, hazugság, kitaláció, és dehonesztáló! Ez a zsidó akkor is hazudik amikor kérdez! Publikációt közöltem már az állítólados Dunába lőtt zsidókról, semmiféle ilyen nem volt, ez szemenszedett rágalom. Ez csak az újabb a népeket kifosztó holokamu egyik fogása, a zsidó pénzharácsolás eklatáns példája a hazudozás mellett. A Dunába lemerült búvárok találtak ugyan pár, pontosabban három halottat, de egyik sem volt az említett hazugsághoz köthető. „tízezrek”ről beszél ez az eszement megszállot embergyűlölő hülye? Ébressze már fel valaki és adja oda a gyáraikban előállított mérgeket neki „gyógyszerként” mint ahogy ők teszik aszerte a világom mindenkivel! Istent játszva eldöntik, hogy két milliárd ember maradhat a Földön, a többinek pusztulnia kell. Julianus Julius

  1. A legjobb tudomásom szerint a Duna 44 tavaszán be folt fagyva. Akkor
   hogy lehetett ennyit elnyelnie????????

 2. Ez borzasztó, hogy egy Államelnök mit megenged magának.
  Sajnos vannak emberek, akik ezt a sok hazugságot készpénznek veszik, és nem gondolkodnak el azon, hogy az állítások nagy részét a professzor úr cáfolataival összevessék.
  Pedig aki magyarnak vallja magát, ezeket az állításokat el kell hogy utasítsa, mert sérti minden magyar önérzetét, és becsületét.
  És a magyarság tisztességébe így belegázolni, nagy becstelenség, egy kisebbség érdekében.
  Baumag

 3. Tisztelt Prof. Dr. Bokor Imre
  Egyetértek a cikkével, de egy kis kiigazításra szerintem rászorul a cikk végén található mondat.
  Idézem:
  ” Nem ártana a cionista beütésű, vagy a történelemben járatlan embereket kizárni a közszereplésből, mert nagy kárt okoznak világszerte mindenkinek, különös tekintettel a többségben lévő, normálisan gondolkodó, de megszólalni nem merő zsidóknak is!”
  Szerintem ez helyesen úgy szólna, hogy minden zsidot ki kell zárni a politikából, mert ahol ők irányítanak, vérontás, terror, éhínség az úr.
  A francia forradalomtól a két világháborún keresztül, az usa és az eu népirtó politikájáig.
  Ha az emberiség békében szeretne élni, meg kell szabadulnia a cionista zsido parazitáitól.
  És ez nem azt jelenti, hogy bármi bajom lenne a szomszédommal, vagy a Magyarországon élő 1,5 millió zsidóval, hanem azt, hogy a rothschildok, wartburgok, rockefellerek ……….. az úgynevezett pénzhatalmi paraziták cionista hatalmából van elegem, és ezen a hatalmon élősködőkkel. És nem csak nekem, hanem a világ normálisan gondolkodó részének is elege van.
  Ha az emberiség nem fog hamarosan lépni a zsido pénzpiaci „elit” ellen, akkor a ez lesz a vége: http://prof77.files.wordpress.com/2011/10/georgia-guidestones-top-commandments.jpg
  És ha lépni fog, no az lesz az igazi holokauszt!
  Az egyetlen békés megoldás az lehetne, ha a zsidok takarítanák ki magukközzűl a gyilkosaikat, de ezt nem fogják megtenni, hiszen a pénzpiaci „elit” szépen csöpögtet feléjük a rablott javakból. És ez igen gondtalan életet biztosít a zsidoságnak.
  Tehát az egyetlen megoldás az ha a zsidokat kizárjuk a politikából, és a gazdaság vezetéséből.
  Így vagy úgy de ez a végső megoldás, már az emberiség léte a tét.
  Mint ahogyan a fenti linken is látszik. Mert még csak el sem titkolják a valós céljukat látszik az emlékművön, olvasható a cionisták jegyzőkönyveiben.
  Hagymási Zsuzsanna

  1. Sajnos kilóg a lóláb a kipa alól.Itt szándékos hazudozás van.Szó nincs tudatlanságról,hiszen ők maguk tudják a legjobban az igazságot.A leg szomorúbb azonban az ,hogy a hazudozó hontalanokhoz csatlakozik a mostani kormány szinte teljes létszámában élén a közt.elnökkel.

 4. De hát a MO államelnöke azaz Áder úr is hangsúlyozta, hogy a Magyarország, ill. MO kormánya hozzájárult a zsidó irtáshoz…

 5. Szerintem lehetne ezt még fokozni. Mielőtt a Dunába lőtték volna őket először lehúzták a bőrüket a lámpaernyő gyártáshoz és lefejtették a zsirt szappanfőzés céljából….

 6. eloszor is azokat lottek le akik bevezettek a voros hadsereget budapestre(haboru idejen az arulasert halalbuntetes jar),masodszor pedig mint tudvalevo az allitolagos dunaba loveskor mi is volt a dunaval? Haaat…be volt fagyva….hmmm erdekesen hompolyoghetett veresen…verfagyasztoan….habosan 🙂

 7. Szeretném megérni azt a napot, amikor vége lesz ennek az eszeveszett légbőlkapott undorító hazudozásnak és a magyarok elleni gyűlölködésnek.

 8. Istenunk segedelmet kerem,h elodeink verevel szerzett foldunket,segitsen megvednunk ! N.J.

 9. GOndolom Peresz látomása tényeken alapszik, de az áldozatok nem zsidók, hanem palesztin arabok voltak, és őket nem a Dunába, hanem a Jordánba lőtték.

 10. Tisztelettel ajánlanám Shakespeare, Velencei kalmár című darabját megtekintésre,(Ő is antiszemita?) továbbá a folyamatosan emlegetett, Kertész Imre „nobel” díjas / direkt kisbetűvel / író azon kijelentését, hogy mióta a holokauszt ipar részese lettem , azóta nem tudok a tükörbe nézni. (no comment)

 11. A zsidók hazájukat el hagyták és más népek nyakán világszerte, pofátlanul élősködnek és az állandóan mocskolódnak és a gyűlölködő viselkedésükért utáltatják meg magukat. Nem alkalmasak a békés normális együtt élésre más népekkel, pl-úl a parlamentben a legundorítóbban ők viselkednek , sárga csillaggal feltűnősködnek kihívóan,buzi felvonulásokon undorkodnak és a nap 24- órájában mocskolják azokat akik befogadták őket. Ha nem jó itt nekik ott az a szép napsütötte történelmi őshazájuk ott kellene a napi szart keverni addig amíg nem lesz nagyobb baj , már nagyon uncsi a mocskolódásuk.. Üdv . minden jó embernek. Adorján I.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: