Az MJB tájékoztatója: Mikor lesz rendszerváltás?

AVAGY: A TÉNYLEGES RENDSZERVÁLTÁS  XXVIII FELTÉTELE

HA MEGVALÓSUL

I.

AZ ÚJ  ALKOTMÁNY  HATÁLYBALÉPÉSE1;

Hirdetés

II.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG MEGSZÜNTETÉSE2;

III.

AZ ELŐZŐ ÉRÁK BŰNÖSEINEK  ERKÖLCSI ÉS ANYAGI SZÁMONKÉRÉSE3;

IV.

A SZABADSÁG-TÉRI  SZOVJET EMLÉKMŰ ELTÁVOLÍTÁSA4;

V.

AZ ORMÓTLAN DÓZSA GY. ÚTI VASRUDAK FÉMGYŰJTŐBE HELYEZÉSE;

VI.

EGY ÚJ ÉS KORSZERŰ BÜNTETŐ-TÖRVÉNYKÖNYV KIADÁSA;

VII.

AZ  MKMP FELOSZLATÁSA;

VIII.

A SZOBORPARK  FELSZÁMOLÁSA;

IX.

AZ ‘56-OS SZOVJET AGRESSZIÓ ÁLTAL OKOZOTT KÁROK JÓVÁTÉTELE;

X.

AZ OGY. KÉPVISELŐK SZÁMÁNAK  KB. 50%-OS CSÖKKENTÉSE, AZ OGY. KÉPVISELŐK VISSZAHÍVHATÓSÁGÁNAK  BEVEZETÉSE, A ”LISTÁS” OGY. KÉPVISELŐI HELYEK MEGSZÜNTETÉSE;

XI.

A VÁLASZTÁSI JOG  KORLÁTOZÁSA A 8 ÁLTALÁNOS ISKOLÁT NEM VÉGZETT SZEMÉLYEKRE;

XII.

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZTISZTVISELŐI HELYEK  BETÖLTHETŐSÉGÉNEK   ÉLETKORI FELTÉTELE  (25 – 70 ÉVI INTERVALLUMBAN);

XIII.

A MÁR-MÁR STÁTUSZSZIMBÓLUMNAK SZÁMÍTÓ, ÖSSZES SZÓVIVŐI STÁTUSZOK  MEGSZÜNTETÉSE;

XIV.

AZ ORBÁN  KORMÁNY, VALAMINT A FIDESZ-KDNP  VEZETŐ FUNKCIÓBAN LÉVŐ,  EGYKORI MSZMP-S ÉS KISZ-ES TAGOK SZÁMÁNAK REDUKÁLÁSA,   A RÁKOSI-KÁDÁR- HORN-MEDGYESSY-GYURCSÁNY-BAJNAI ÉRÁKBAN  SZEREPLŐ, ELLENZÉKI PÁRTOKBÓL ÁTVETTEK  MENNYISÉGÉRE;

XV.

HAZÁNK  LEGÚJABB KORI TÖRTÉNELMÉT TARTALMAZÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLETVE  MEGJELENTETÉSE;

XVI.

AZ MTA MEGTISZTÍTÁSA A SZAKMAILAG ALACSONY SZÍNVONALÚ  AKADÉMIKUSOKTÓL5;

XVII.

A MAZSIHISZ ELHATÁROLÓDÁSA A MAGYARSÁG-ELLENES SZÓSZÓLÓIKTÓL;

XVIII.

A PÁRTOK ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSÁNAK  MEGSZÜNTETÉSE;

XIX.

A KÖZTISZTVISELŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK BÉREZÉSÉNEK A MINIMÁL BÉRHEZ TÖRTÉNŐ IGAZÍTÁSA  (KATEGORIZÁLÁSA)6;

XX.

A RENDŐRSÉG  FELADATAINAK, ESZKÖZEINEK ÉS MÓDSZEREINEK KONKRÉT MEGHATÁROZÁSA,  A TEVÉKENYSÉGÜK  SZEMÉLYI, ANYAGI(TECHNIKAI)  ÉS  VEZETÉSI BIZTOSÍTÁSA;

XXI.

EGY ÜTŐKÉPES HONVÉDSÉG LÉTREHOZÁSA;

XXII.

KOEDUKÁCIÓS HADAPRÓD (KADÉT) ISKOLÁK  LÉTESÍTÉSE, ÉS A CSERKÉSZ VAGY LEVENTE SZERVEZETEK  CÉLKITŰZÉSÉHEZ HASONLÓ,   ÖNKÉNTES IFJÚSÁGI  SZÖVETSÉGEK  TÁMOGATÁSA ;

XXIII.

A TANULÁS, A TOVÁBBKÉPZÉS, A MUNKÁHOZ JUTÁSI ÉS A CSALÁDALAPÍTÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA, VALAMINT MINDEN ELHUNYT ÁLLAMPOLGÁRNAK ALANYI JOGON JÁRÓ, KÖLTSÉGMENTES (VÉGTISZTESSÉG MEGADÁSÁVAL JÁRÓ)   BIZTOSÍTÁSA;

XXIV.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TECHNIKAI, OBJEKTUMI, GYÓGYKEZELÉSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA, AZ ÚN. “VIP”-ES SZOLGÁLTATÁSOK – KIFEJEZETTEN – TÉRÍTÉS ELLENÉBENI IGÉNYBEVÉTELE;

XXV.

AZ ’56-OS TÖRTÉNELMI INTÉZET RADIKÁLIS ÁTSZERVEZÉSE7;

XXVI.

A MUNKA-ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KITERJESZTÉSE MINDEN  EGYES SZEMÉLYRE, BELEÉRTVE   AZ ÁLLAMFŐI, MINISZTERELNÖKI, MINISZTERI, ÁLLAMTITKÁRI, VEZÉRIGAZGATÓI, IGAZGATÓI, FŐOSZTÁLYVEZETŐI, OSZTÁLYVEZETŐI ÉS HASONLÓ MAGAS BEOSZTÁSRA PÁLYÁZÓKRA VAGY KIJELÖLTEKRE8;

XXVII.

AZ 1956-OS  SZOVJET AGRESSZIÓ KÖVETKEZTÉBEN  BEKÖVETKEZETT ANYAGI KÁROK JÓVÁTÉTELÉNEK  RENDEZÉSE;

XXVIII.

VÉGEZETÜL, DE NEM UTOLSÓ SORBAN

-A  KIFEJEZÉSTELEN EMEREGY, EMERKETTŐ, EMERHÁROM, m1, m2, m3 HASZNÁLATÁNAK ELTŰNÉSE, ÉS  A BEVEZETŐJÜK „BAMBA”-DÍJJAL TÖRTÉNŐ  JUTALMAZÁSA;

-A NEMZETI SZIMBÓLUMAINK ÉS HAGYOMÁNYAINK, VALAMINT  NAGYJAINK TISZTELETE;

-A PASSZÍV VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁNAK RADIKÁLIS CSÖKKENÉSE.

A kapott javaslatok és észrevételek alapján összeállította:

Prof. Dr. Bokor Imre

P.S.: Mindennemű  hasznosítható észrevételt, kiegészítést vagy  javaslatot tisztelettel és köszönettel  fogad az MJB.

 

MEGJEGYZÉSEK

1/ Az új alkotmány bevezetése ellen  csak azok  opponáljanak, akik  az eddig érvényben lévő (toldozott-foltozott) Buharin-Sztalin-féle alkotmánnyal szemben  egyetlenegyszer is szót emeltek a nagy nyilvánosság előtt!

2/ A „szent (és mindentudó) jogi teheneknek” tartott  Alkotmánybíróság szerepkörét át kell adni a Legfelsőbb Bíróság tagjaiból –  esetenként – kijelölt  „ad hoc” bizottságnak.

3/ A bűnök kategóriájába be kell venni a:  hazaárulást (Kádár, Apró, Münnich, Biszku,   és bandája, valamint a pufajkások), a vérbírák tevékenységét, a csalással történt hatalomra jutást,  az adófizetők pénzének elherdálását, az ország vagy egy adott város (pl. Budapest) anyagi csődbe vitelét, nagy nyilvánosság előtt, az ország trágár szavakkal történő meggyalázását, ártatlan emberek elleni hamis tanúzást (Király Béla, Maléter Pál,  Péter Gábor, Farkas Mihály, stb., stb.),

4/ Az ereklyés országzászló visszatétele és a  kordon megszüntetése.

5/  Az adott tudományterületen  számos hibát vétő, kiemelkedő új tudományos eredményekkel nem rendelkező vagy a diktátorokat magas pártfunkciókban támogató akadémikusok (Glatz, Király,  Ormos, Szabó, Romsics, stb.,)   neve aligha növeli az MTA tekintélyét.

6/ Célszerű felállítani egy tízes kategóriát  –  és a minimálbért alapul véve -, olyan osztályozást létrehozni, amelynél a felső határ (tehát a tízedik kategória)   havi 1 (azaz egy) millió forint lenne. Ehhez  kapcsolhatók  az adott státuszhoz  meghatározott idegen nyelvi pótlékok,  reprezentációs  költségek,  külföldi utazási költségek, de  csak a minden kategóriában szereplő prémiumokat  és jutalmakat lehet  számításba venni, eltörölve  a jelenlegi  rendszeres   (teljesítményt mellőző) változatot.  Hasonló reform bevezetése szükséges a végkielégítésére is, azzal a különbséggel, hogy a  minimálbéren felüli kategóriákban,  a végkielégítéseket   70%-ig terjedő, fokozatos csökkenését kell bevezetni.

7/  Az Intézet pontatlan,  színvonaltalan, „foghíjas” és „csúsztatásokkal” telített munkát végzett, messze elmaradt  a lehetőségei kihasználásától, nem volt mentes a szubjektív  hozzáállástól,   nélkülözte a körültekintő (alapos) tényfeltárást és

8/ Az állampolgári  egyenlőség elvét  sérti, hogy egyeseknél kötelező, másoknál  fel sem merül a munka-alkalmassági vizsgálat végrehajtása. Történelmi tény (az őrült császároktól kezdve, Julius cézár, Napóleon, Rettegett Iván,  VIII. Henrik, Hitler,  Lenin, Sztalin,  Kun, Szamuely, Szálasi,  Tito, Pol Pot, Rákosi, Kádár,  Gyurcsány és  hasonszőrű társaikig bezárólag), hogy az emberiség felmérhetetlen nagyságrendű pusztítástól, kegyetlenkedéstől,  szenvedéstől, csalódástól   és fájdalomtól  mentesült volna, ha  nem deformált agyú  személyek  befolyásolták volna az életüket, illetve a történelmet. Kevés  vigasz százezrek és milliók számára,  hogy  a hibák, törvénytelenségek, túlkapások,  tömeggyilkosságok irányítói (esetleg elkövetői)vagy  háborúk  kirobbantói közül,   kevesen haltak meg „ágyban, párnák közt”…

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


3 thoughts on “Az MJB tájékoztatója: Mikor lesz rendszerváltás?

 1. Makó Jeruzsálemtől………..pontosabban annál is messzebb vagyunk ettől.

 2. Meglehetősen “eklektikus” ötletparádé, sok jó gondolattal, és jópár mosolyogtatóan naív ábránddal. Ezen a szinten teszem hozzá a magam meglátásait, a teljesség igénye nélkül, —ha már a tisztelt Prof. MJB kérte is.
  Ad.I., Nem az “új”, hanem éppenséggel a RÉGI” hatályának a visszaállítása, annak összes konzekvenciáival.
  Ad.II.-2 ., Az AB egy ilyen látszat-jogállamban valóban felesleges, ám kétlem, hogy egy Poltpéter vezette LfB különb eredményt produkálna. (Amíg Budaházy rács mögött van, addig nincs jogállam!)
  Ad. VII-VIII. Az MKMP és a szoborpark már nem sok vizet zavar, akár maradhatna is, viszont a nemzetáruló – országvesztő MSZP-t tényleg be kéne tiltani. (Nem ám a Gárdát!!!)
  Ad.XI. Ősrégi alaphibája a “demokratikus” választási rendszereknek, hogy mindenki szavazata ugyanannyit (1-et) ér. A 8 általános minimum nem megoldás, mert ezrével vannak ma is öregek 4 általánossal, akik intelligenciában, tiszta gondolkodásban, erkölcsiségben magasan verik a jelenlegi o.gy. képviselők felét.(Jobb és bal egyre megy!) Talán egy a KRESZ mintájára működő, komolyan vett, szigorú állampolgári vizsga segítene valamit.
  Ad. XVII. A MAZSIHISZ alapon magyarság-ellenes, mert ha nem így volna, nem ilyen szószólói lennének!
  Ad. XX. … és a 45 éves nyugdíj korhatár felemelése az általános szintre! mert amíg egy elhivatott pedagógus, orvos, vagy akár áruházi eladó nem kap korkedvezményt, addig a terroristáknak se járjon!
  Ad. XXIII: IGEN! Az legyen a TB vagy/és a NYB (nyugdíj biztosító) utolsó kiadása.
  Ad. XXVI. Bizony-bizony! De ki (vagy mi) vizsgálná ezeket a “csúcsfejeket”? (És a vizsgálókat?)
  Ad. XXVIII. A “BAMBA”-díj túl olcsó jutalom lenne. Mert ez is hazaárulás volt ám a javából! Azért, hogy ne lehessen kimondani azt, hogy “MAGYAR” 3, Bartók Rádió. (Az MR1 és MR2 maradhat, ha így folytatja, mert ez már nem “magyar” közszolgálat!)
  Ad. Mj. 5. Az MTA-nak már régen nincsen tekintélye, legalábbis a gondolkodó magyarok körében, hiszen még mindig ragaszkodnak a “fingugor” rokonsághoz! (A+g nem elírás…)
  Ad. Mj8. Az őrült császárok, diktátorok, és pojácák sorából kimaradt a legutóbbi! Vagy ő a “hasonszőrű”? Akkor O.K.
  Hát röviden ennyi. SZEBB JÖVŐT!
  (Inkább erre reagáltam, mint a Stoffán legújabb agymenésére)

 3. Köszönöm a hozzászólást! Csiszár József részletes és hasznos elemzést hajtott végre, helyenként viszont “elkalandoztak” a gondolatai az általam felvázolt tartalomtól.
  Mivel:
  -1/ Nem lehet ekletikus ötletparádé annak a felvetése, amire égető szükségünk lenne, és évtizedek óta lesöpörték az asztalról az emberek jogos követeléseit.
  -2/ Annak komoly gondjai vannak, aki a régi toldozott-foldozott 19366-os Buharin-Sztalin alkotmány hatályának visszaállítása után sóvárog.
  -3/ Az AB létrehozása még a régi Alkotmány szerint is jogszerűtlen volt, Budaházi sorsának ehhez semmi köze nincsen! A jogállamiság tényét nem Budaházi fogvatartása határozza meg, viszont a jogsértést tükrözi.
  -4/ Az MKMP és a szoborpark a legsötétebb múltunkat fémjelzi, csak azok kívánhatják a megmaradását, akik együtt éreznek az általuk képviselt borzalmakkal vagy senkiházi szemetekkel.
  -5/ Csiszár úr figyelmét elkerülte, hogy a nyugdíj-korhatár kédésével én nem foglalkoztam, de nincs is semmi köze a rendszerváltozáshoz.
  -6/ A munkaalkalmassági vizsgálat végrehajtása nem a szakember-gárda létrehozásán múlik, hanem a politikai akaraton. A vezető beosztásra pályázók , illetve vezetői beosztást betöltők összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt (veszteséget, tragédiát, stb.,) okozhatnak, mint egy buszvezető, szakács vagy kéményseprő!
  -7/ A “bamba” díij helyett lehet mást is kitalálni vagy adományozni, a lényeg nem az elnevezésen van (sőt a javaslat törlésén sem), hanem azon, hogy egyes vezetők “hülye” ötleteiket ráeröltetik a közvéleményre (tömegekre) és – talán-, még jutalmat is felvesznek érte.
  Összegezve: a valós (tényleges) redszerváltoztatás kérdése nem ötletbörze és nem naiv “megmosolyogtató” , sőt vihorászni sem érdemes rajta, hanem milliók kívánsága, tehát tovább kell fejleszteni, és nem érdemes am kákán keresgélni a csomót vagy a végrehajtás nehézségeit taglalni, mert visszaesünk a Rákosi-Kádár-Gyurcsány korszakokba, ahol ezeket a kérdéseket a szőnyeg alá seperték.
  Tisztelettel: B. I.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Na, ezt is megéltük: Hazazavarták a rendőröket a baleset helyszínéről
Magánnyugdíj
2011 az infláció éve
Close